Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ

PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I


ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

TEMA:
“ STRATEGII DE ACHIZITIONARE
A COMPETENTEI DE COMUNICARE ORALA
LA LIMBA FRANCEZA “

CANDIDAT :
PROF. IONELIA CALIN
SCOALA GIMNAZIALA Nr.2, GALATI
ARGUMENT

Actualitatea temei investigate :


Reforma învatamântului presupune, în afara de renovarea
curriculum-ului scolar, si schimbarea strategiilor didactice.
Realizarea acestor orientari este posibila numai prin implicarea
elevilor în procesul activ de învatare, comunicare, cooperare.
Strategiile didactice deţin o poziţie privilegiată în
ansamblul factorilor responsabili pentru succesul şcolar al
elevilor.
Ele pun în evidenţă capacitatea cadrului didactic de a
alege şi combina într-o anumită ordine metode, procedee şi
mijloace de instruire, forme de grupare a elevilor, de a selecta
şi structura conţinutul ştiinţific în funcţie de obiectivele
propuse.

Este mai eficient procesul de instruire , dacă în locul


metodelor tradiţionale se vor folosi metode moderne
(active) de predare-învăţare?

Această lucrare îşi propune să prezinte aspectele


teoretice ale metodicii predarii limbii franceze, să facă o
prezentare a strategiilor de achizitionare a competentei de
comunicare orala şi să prezinte cât mai obiectiv rezultatele
la care s-a ajuns prin aplicarea, în procesul de învăţământ, a
metodelor moderne de predare–învăţare ( comparativ cu cele
traditionale ).
Lucrarea e structurata pe 3 capitole mari:

I. STRATEGIA DIDACTICA SI DIMENSIUNEA FORMATIVA A


PREDARII- INVATARII. REPERE METODOLOGICE (stiinta )

II. EXPRIMAREA ORALA. DOCUMENTE AUTENTICE ( metodica,


didactica)

III. COORDONATE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII


APLICATIVE ( cercetare )

Lucrarea se întemeiază pe o cercetare experimentală ,


care, pornind de la motivaţia de mai sus şi-a propus să identifice
şi să valideze un set de metode moderne (active) aplicabile la
aceasta disciplina, accentul punandu-se pe abordarea
comunicativa in predarea limbii franceze. O limbă străină se
predă şi se invaţă pentru a fi folosită mai apoi în comunicare şi
ca mijloc de căutare a informaţiei.