Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA LUCRARII

INTRODUCERE
A. Importanţa şi actualitatea temei;
B. Argumente teoretice şi practice privind motivarea
alegerii temei.

I. STRATEGIA DIDACTICA SI DIMENSIUNEA


FORMATIVA A PREDARII- INVATARII. REPERE
METODOLOGICE :
a) Abordarea comunicativa. Dialogul - mijloc de
achizitie a mecanismelor lingvistice;
b) Creativitate si inovatie in invatamantul modern ;
II. EXPRIMAREA ORALA. DOCUMENTE AUTENTICE
a) Utilizarea documentelor autentice:
- ascultarea activa si intelegerea documentelor
sonore;
- exploatarea gramaticala;
- domenii de exploatare lexicala;
- tipuri de exercitii;
b) Lectura imaginii. Publicitatea – modele de exploatare
in clasa ;
c) Mijloace tehnice audio-video. Luarea de notite
pornind de la un document sonor;
d) Abordarea globala a cantecului ;
e) Lectura. Articolul de ziar ;
f) Metode participativ - active adaptate la studiul
limbii franceze ;

1
III. COORDONATE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII
APLICATIVE
a) Scopul, obiectivele şi ipoteza de lucru;
b) Metodica cercetării:
- Colective folosite, durată, loc,
condiţii materiale;
- Etapele experimentului;
- Metode de cercetare folosite în experiment;
c) Analiza şi interpretarea rezultatelor, evaluarea
progreselor elevilor.

IV. CONCLUZII
a) Confirmarea / infirmarea ipotezei;
b) Aplicabilitatea educaţională şi soluţii de
ameliorare.

ANEXE
BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și