Sunteți pe pagina 1din 1

DEGRADRI

Despr
inder
ial
envel
i
tor
ii
Despr
inder
ial
est
rat
uluidet
encui
al
Exf
oli
erial
evopsi
tor
iei
At
acbi
ologi
c(muchi
,al
ge,l
i
cheni
)
Ferest
releautmplri
il
enl
ocui
te(cel
eorgi
nal
efi
ind
Sr
uricr
ist
ali
zat
e
fur
ate)iprezi
ntdegradr
ilamajor
it
at psesc 1
eal
i
Di
str
uger
ipr
ofi
l
uri
/el
ement
econst
ruct
ive geamuril
e,cercevel
elesausupral
umini
le
El
ement
ecar
eli
psesc =>nlocuir
e

ScaradugatnsecXIXcare
I
ntr
adosulacoper
iul
uinuest
e acoperrsuf
lt
oar
edemisolul
ui
3 1
f
oart
eafectat =>eliminaresiref
acer
er asuf
lat
oar
e
=>pstr
areingrij
ire
5
=>CATEGORI IDEINTERVENI EPERMISE 2
1.nlocuirial
eelement
elordegr
adat
eicar
enusuntor
igi
nal
e:
-nveli
toare
-tmplrii

2.Ref acerial
eelementelordegradate
-tencuial(r
efaceredupreet
aor i
ginal
)
-profi
luri Dist
rugerial
eprofi
lelor
defaadiscurgerial
e
-formr sufl
tor
i rugi
neiarmtur
ii
-hornuri =>refacereprofiei 2
l
scoaterearmtur 4
rugi
nit
3.Pst
3 rar
eel ementeval
oroaseiel
ementei
ntegresingri
ji
real
or
-stl
pif
ont Pr
esupuseprinderi
ELEVAI
EEST,scar
a1:
100 al
ebalust
radelor
-format
uturorprof
il
uri
l
oriaelementel
ordef
inisajal
efaadei
caresuntintegr
e =>adugarebalustrade
Degradrii
mpor
tant
ealei
ntr
adosul
uibal
conul
uidat
orateinf
il
tr
ai
i
lorcenumaipotfir
emedi
ate
4.Adugr i =>nlocuir
eacuoal t
pl
aciadugareauneihidroizol
ai
ilanivel
ulacoper
iul
ui 1
-tmplri
ersufl
tori
-balust
radterase
-balust
radacoper i

5.El
5 imi
nar e
-carmidacarebl
ocheazr
suf
lt
ori
l
e
-scnduripuse
ngeam

Parapetuldezi
dri
ecarepr el
uadi f
erenadeni velaterenuluidi
n
zonadenor d-
vestaconaculuivafidecoper t
at,rest
auratipus n
val
oare.
Scaraadugatpefaadaesticpoat efiel
iminatavnd n
vedereceanuapar enplanuril
eini
ialeiblocheazrsufl
toarea
demisol
ului
.

3 2
ntr
adosulprezintmucegaiiar
stl
piisuntptaidevopsea
=>decapar eir et
encui
re,
curarest
lpi
Par t
easuper i
oarseaf l
ntr
-o
starerelat
ivbun,profi
lulde
conturestedistrus
=>r efacereprofil
2

Tmplrieneor i
ginal,
l
ipsatrepteidei ntr
are 1
=>nlocui r
eat mpl r
iei
dupmodel ulceleiori
ginal
e
iadugar eat r
epteide
acces

ELEVAI
EVEST,scar
a1:
100

bal
ustr
uscul
ptat
npiat
raf
ect
atdeat
acuribi
ologi
ceiprof
ilalt
erasei
m star
eavansatde
degr
adare=> nl
ocui
rebal
ustr
uipstr
areor i
ginal
ntr
-oeventualexpozi
i
eir
efacer
eapr
ofi
l
ul ur 1
uidecont

ANALI
ZELEVAIEEST 1:100
ANALI
ZELEVAIEVEST 1:100
MOISEALI
NA RTAN FLAVI
A 45B
l
ect
.dr
.ADRI
AN CRCI
UNESCU

S-ar putea să vă placă și