Sunteți pe pagina 1din 2

Face i calculele i completa i rebusul. Ce litere lipsesc în fa a anumitor înmul iri? Ce observa i?

Rezolvare:

Observatie:
Înmu iri de
numere
diferite
pot da
acela i
rezultat.