Sunteți pe pagina 1din 30

FINANTE - BANCI

PROIECT
PRACTICA SPECIALITATE
2010

1. Prezentarea de ansamblu a unitatii economice


SC.NAVROM DELTA SA, a fost infiintata la data de 25.05.1999 fiind o
societate cu capital privat romanesc si avand urmatorul actionariat :

- CNFR Navrom SA Galati


- Consiliul Judetean Tulcea
- SC Europolis SA Tulcea

Inregistrata la Registrul Comertului sub


nr.J36/196/1999,CUI :RO11791202, societatea are ca obiect principal de activitate :
Transporturi pe cai navigabile interioare – cod CAEN 6120 si efectueaza de la
infiintare transport public de pasageri si marfuri de stricta necesitate in localitatile
din Delta Dunarii.
Desfasurarea activitatii este reglementata de HG 595/2000 si contractul
incheiat pentru realizarea acestui serviciu public cu Ministerul Transporturilor.
SC NAVROM DELTA SA Tulcea, realizeaza servicul public de transport pe
toate relatiile si cu frecventa solicitata in caietul de sarcini , cu un numar de 10
capacitati de transport din care : 7 unitati proprietatea societatii si 3 unitati
inchiriate.
Conform actelor emise de Autoritatea N avala Romana – atestate de bord –
navele sunt destinate transportului de pasageri, cu respectarea cerintelor impuse de
capacitatea maxima de incarcare conform actelor nacei.Societatea a procedat la
amenajarea de spatii destinate transportului de marfuri conform normelor impuse
de Directia Sanitar Veterinara Tulcea,Directia de Sanatate Publica Tulcea, cu
respectarea normelor autoritatii navale teritoriale.
Complementar serviciului public de transport al pasagerilor si marfurilor
de stricta necesitate, societatea asigura urmatoarele servicii :
-servicii bar pe navele clasice si rapide pe baza de contract cu firma
specializata in servicii de alimentatie publica
-servicii de eliberare a documentelor de calatorie prin casele de bilete in
principalele localitati : Tulcea,Sulina, Crisan,Chilia Veche,Sf.Gheorghe.Pentru
celelalte localitati se asigura eliberarea biletelor de calatorie la bordul navelor si
posibilitatea rezervarii acestora anticipat cu 10 zile inainte,on-line :
-echipa formata din 12 docheri asigura incarcarea marfurilor de stricta
necesitate :
-servicii de coletarie intre localitatile din Delta Dunarii si municipiul
Tulcea :
-sala de asteptare in cladirea APDM Tulcea, pentru portul Tulcea si la
bordul pontoanelor de acostare in celelalte localitati.
Pentru preluarea pasagerilor si marfurilor de stricta necesitate pe
relatiile si cu frecventa specificata in caietul de sarcini, sunt utilizate urmatoarele
unitati de transport :
-4 nave cu capacitate de 300 pasageri
-2 nave cu capacitate de 150 pasageri
-1 nava cu capacitate de 64 pasageri
- 1 salupa de servitute de 11 pasageri
-2 nave rapide de tip catamaran cu capacitat de 198 pasageri fiecare.
Toate navele dispun de grupuri sanitare,instalatii de incalzire (climatizare
in cazul navelor rapide) case de bilete si spatii destinate serviciilor de alimentatie
publica.

SC NAVROM DELTA SA Tulcea dispune de 18 pontoane de acostare


proprietate, amplasate in locuri special amenajate in toate localitatile, destinate
imbarcarii / debarcarii pasagrilor.Accesul la pontoane este asigurat prin schele
metalice,in depline conditii de siguranta.
Pentru situatii deosebite – defectiuni, accidente, verfuri ale fluxurilor de
pasageri – in permanenta exista 2 nave clasice ( 300 psg.+ 150 psg. Capacitate) ce
permit preluarea tuturor pasagerilor si marfurilor, atat in statiile terminale cat si
din statiile intermediare.

Sediul societatii este in TULCE, judetul Tulcea.


In toate actele, facturile, anunturilie emanand de la societate,
denumirea societatii va fi precedata de initialele “SA”, sediul societatii, capitalul
social si numarul de inregistrare din Registrul Comertului.

Societatea este persoana juridical romana avand forma juridical de


societate pe actiuni cu capital privat romanesc.Societatea isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legile ramane si cu prevedrrile din statutul
societatii.Functionarea societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii
la Registrul Comertului.
Pentru realizarea serviciului public de transport, societatea are un
numar de 125 angajati, din care :personal navigant 95, personal auxiliar 15,
personal TA si administartiv 15.Personalul are nivelul de studii si calificare necesar
functiilor de incadrare si indeplinirea sarcinilor de serviciu.Personalul navigant
poseda brevete si certificate de capacitate corespunzatoare functiilor de
incadrare.Toate navele au asigurat echipajul minim de siguranta conform
certificatelor emise de Autoritatea Navala.Tot personalul este angajat cu contracte
de munca individuale legale, inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca.
Conform caietului de sarcini societatea are prevazut ca in situatii de
urgenta mai ales in extrasezon, sa asigure capacitatea de transport pe toate relatiile
atat pentru pasageri cat si pentru marfurile de stricta necesitate.
Pentru aceasta transportul marfurilor urmeaza a se efectua in regim
mixt (pasageri si marfuri) numai cu navele clasice, acestea dispunand de amenajari
destinate transportului de marfuri, asigurand urmatoarele tonaje, functie de tipul
navei:
-nava 300 persoane =35 to/cursa
-nava 150 persoane =20to/cursa
-nava 64 persoane = 3to/cursa
-nava 11 persoane = 2 to/cursa
Ca urmare, in baza prevederilor Caietului de sarcini privind frecventa
si relatiile de transport, vor fi realizate capacitati de transport marfa pe toate
relatiile.
Obiectul de activitate al societatii va putea fi modificat rpin hotararea AGA.
Capitalul social al societatii este de 4.890.600 lei (RON) si este in intregime
privat.

El este format din actiuni cu o valoare nominala de 50 lei/ act.


Capitalul este in intregime subscris si varsat.
Actiunile sunt nominative si cuprind totae elementele prevazute de
lege.Actiunile au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.Ele nu vor
putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.
Societatea tine evidenta actiunilor intr-un registru special,numerotat,sigilat si
parafat de presedintele CA.
Fiecare actiune da dreptul la vot in adunarile generale ale societatii.
Odata cu bilantul anual se va prezenta situatia actiunilor, daca au fost
integral platite si eventualele varsaminte neefectuate.
In situatia in care actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le
datoreaza, societatea ii va soma de doua ori in scris la interval de 15 zile.Daca nici
dupa somatii actionarii nu vor efectua varsamintele datorate,consiliul de
administratie poate decide : urmarirea actionarilor, anularea actiunilor.Ezercitiul
dreptului la vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu
varsamintele ajunse la scadenta.

2. Cunoasterea si studiul principalelor activitati si unitati


componente
Structura organizatorica a societatii cuprinde compartimente de exploatare si
compartimente functionale,in care se desfasoara activitatile specifice necesare
realizarii scopului 0pentru care a fost infiintata :transport pe cai navogabile
interioarede pasageri si marfuri de stricta necesitate.Activitatile ce tin de domeniile
finanaciar, contabilitate, salarii sedesfasoara in cadrul unui singur compartiment.
Compartimentul financiar-contabil are multiple atributiuni si relatii cu toate
celelalte compartimente din cadrul societatii.

ORGANIGRAMA TOTAL
=125
TA
= 19
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Personal ambarcat = 92

Muncitori = 12
CONSILIUL DE ADMINISTARTIE
Auxiliar = 2

DIRECTOR
=1
TA
=1

CONTABIL SEF =1
SERV.EXPLOATARE FLOTA =5
TA =1 TA
=1
Auxiliar
=1

PERSONAL-
SECRETARIAT =1
TA
=1

SERV.FINANC.CONTABIL
=10
TA
=10

FLOTA =92

COMANDA NT =11
OFITER FLUVIAL =8
SEF MECANIC =13
OFITER MECANIC =6
MOTORIST =22
MARINAR =22
PONTONIER =9
COND.SALUPA =1

COMPARTTMENT TRANSPORT MARFA =15


TA =3
MUNCITORI =12

STAT DE FUNCTII

FUNCTIA NIVEL STUDII NR.POSTURI


Nr.crt.
0 1 2

I CONDUCERE 2
1 DIRECTOR EXECUTIV S 1
2 CONTABIL SEF S 1

II SERV.EXPL.FLOTA 5
3 SEF SERVICIU S 1
4 MECANIC SEF M 1
INSTRUCTOR
5 DIRIGINTE LUCRARI M 1
REPARATII
6 CONDUCATOR AUTOR G 1
7 INGRIJITOR G 1
III SERV.FIN.CONTABIL 10
8 CONTABIL SEF S 1
9 SEF SERVICIU S 1
10-15 CASIER M 6
16 CONTABIL M 1
17 FUNCTIONAR ECONOMIC M 1

IV COMP.TRANSPORT 15
MARFA
18 SEF COMPARTIMENT S 1
19 FUNCT.TRANSPORTURI M 1
20 CASIER MARFA G 1
21-32 MUNCITORI G 12

V SECRETARIAT,PERSONAL 1
33 SECRETAR M 1

VI PERSONAL NAVIGANT 92
34-44 COMANDANT M 11
45-57 SEF MECANIC M 13
58-65 OFITER FLUVIAL M 8
66-71 OFITER MECANIC M 6
72-93 MOTORISTI M 22
94-115 MARINAR G 22
116 CONDUCATOR SALUPA G 1
117- PONTONIER G 9
125
TOTAL 125

3.OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A


UNITATII
In ceea ce priveste obiectivele de dezvoltare modernizare a unitatii
economice,acestea se vor concretiza in modernizarea sistemului computerizat de
eliberare de bilete de calatorie, prin instalarea la casieriilor centrale si la bordul
navelor de calculatoare performante in sistem de retea, care asigura un control
permanent al numarului de calatori ce se afla la bordul navelor in orice
momemnt.Astfel se asigura siguranta pasagerilor fara a depasi capacitatea de
transport, caz in care se poate anunta conducerea societatii pentru luarea de
masuri in consecinta.

De asemenea are in vedere dotarea pontoanelor de acostare din localitatile Deltei


Dunarii (puncte terminale si intermediare) cu aparatura tehnica de ultima
generatie , precum si crearea conditiilor de imbarcare/debarcare a pasagerilor si
marfurilor, pentru evitarea aglomerarii traficului de pasageri si de marfa.

POLITICA SI OBIECTIVELE CALITATII

Intentia declarata a companiei NAVROM DELTA S.A.in domeniul calitatii este de


a executa serviciile oferite clientilor sai intr-o astfel de maniera incat sa satisfaca pe
deplin toate cerintele acestora si sa previna din timp aparitia oricaror tipuri de
neconformitati pe durata executarii serviciului contractat.

Pentru a atinge acest obiectiv primordial, compania a elaborat si implementat un


sistem de management al calitatii care sa corespunda cerintelor standardului ISO
9001: 2000 si care sa respecte toate prevederile legale aplicabile.

Avand in vedere ca aprecierea cea mai importanta a calitatii serviciilor noastre este
SATISFACTIA CLIENTULUI, intregul personal al companiei se angajeaza fara
echivoc intr-un proces continuu de perfectionare a calitatii muncii depuse.

Conducerea companiei este constienta de responsabilitatea sa in implementarea si


perfectionarea sistemului de calitate adoptat si de faptul ca acest sistem constituie o
investitie pe termen lung care va asigura succesul companiei pentru viitor.
In acest sens, conducerea companiei va aloca toate resursele necesare, atat
financiare cat si umane, pentru functionarea cu eficienta a sistemului. Sistemul de
Management al Calitatii implementat in companie a fost proiectat pentru a asigura:
 Un control consistent si sistematic al implementarii efective a procedurilor de
lucru la toate nivelele organizationale ;

 Cunoasterea si aplicarea tuturor regulilor, legilor si cerintelor contractuale,
de catre toti angajatii companiei ;

 Prevenirea deficientelor in procesul de livrare al serviciilor companiei si a
reclamatiilor de la clienti ;

 Rezolvarea prompta a solicitarilor clientilor.

 Prin implementarea acestui sistem, compania isi propune sa realizeze
urmatoarele OBIECTIVE ale CALITATII :
 Asigurarea unor servicii de un inalt nivel profesional care sa satisfaca
asteptarile clientilor;

 Reducerea continua a reclamatiilor de la clienti, cu minim 5 % pe an, pana la
atingerea obiectivului final de « 0 » reclamatii;

 Cresterea globala a activitatii cu 5 % pe an, prin calitatea serviciului oferit ;
 Perfectionarea profesionala a angajatilor – participarea acestora la cel putin
1 curs pe an ;

 Cresterea renumelui si reputatiei firmei in domeniul de activitate prin
includerea certificarii in antetul oficial al companiei.

Conducerea companiei se angajeaza ferm in implementarea, respectarea si
aplicarea sistemului de management al calitatii si ca atare solicita tuturor
angajatilor companiei sa aplice sistemul de management in activitatea lor zilnica,
acestia avand responsabilitatea de a executa fiecare activitate in conformitate cu
prevederile sistemului.

4. Organizarea şi ţinerea contabilităţii. Organigrama organizatorică şi


funcţională a unităţii la care se efectuează practica.
.Registrele de contabilitate.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine


cronologică şi grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor
registre legate, fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru
care se ţin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal,
Cartea-mare şi Registrul-inventar.
a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează,
prin articole contabile, în mod cronologic, operaţiile patrimoniale, prin
respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau intrare a
acestora în unitate. In cadrul firmei acest jurnal este emis, pe baza inregistrarilor
efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie
manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la
Administratia finantelor publice la data infiintarii firmei.
b) Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se
înscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările
efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situaţia fiecărui cont, respectiv soldul
iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale.
Forma folosita drept registru «  Cartea-mare «  de firma este cea de fise de
cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul
de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului.
c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate
elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform
posturilor din bilanţul contabil, inventariate potrivit normelor legale.
Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de
inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din
bilanţul contabil. Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere
şi recapitulaţia inventarului. În cadrul recapitulaţiei, datele preluate din listele
de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv.
Acest registru in cadrul firmei se completeaza odata pe an avand la baza
inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare,
marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de
inventar).
d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe fiecare pagina si
va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de
munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii
contractelor individuale de munca.
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii
contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si
suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul
acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data
incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia,
numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
In cazul, SC NAVROM DELTA SA TULCEA, Registrul se completeaza si se
pastreaza la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse
Umane.
e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor
desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in
domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism,
calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor,
precum si in alte domenii prevazute de lege .

f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au


stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit
cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.
Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica
si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din
declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de
evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ASSA ABLOY ROMANIA SRL ,
in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac si inregistrarile in acesta.

Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea


patrimoniala ,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu
ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de
inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de
seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea
cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.
a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor
fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar,
pentru ficare mijloc fix.
b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :
 Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre
doua locuri de folosinta ale unitatii(CP , DEPARTAMENT ;
PUNCT DE LUCRU)

 Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de
la o sectie sau subunitate(CP, DEPARTAMEN ; PUNCT DE
LUCRU) la alta.

 Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de
responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in
contabilitate.

Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii ; la CP-
ul ,DEPARTAMENTUL , PUNCTUL DE LUCRU predator , pentru semnarea de
predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de
catre delegatul CP-ului , DEPARTAMENTULUI , PUNCTULUI DE LUCRU ,
primitor. ; la serviciul Financiar-Contabilitate pentru inregistrarea miscarii
mijlocului fix .
c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru
utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum
cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea
considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se
intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului
de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte,
specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :


 Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din
functiune a mijloscelor fixe, de scoatere din uz .
 Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a
mijloacelor fixe.
 Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor
(depozitelor )si in contabilitate.

Documente privind organizarea contabilităţii materialelor.


a) N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate,
document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu
carausii si furnizorii, pentru diferentele constatte la receptie, document
justificativ de inregistrare in contabilitate.
Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale
receptionate , la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor
privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in
contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau
avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
b) Bonul de consum
Serveste ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material,
respectiv mai multor materiale, dupa caz;
- document justificativ de scadere din gestiune;
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta
contabila în partida simpla.
Se întocmeste în doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii
materialelor din magazie pentru consum.
Circula:
- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate –
CENTRELE DE PROFIT (ambele exemplare);
- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-
se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste
materialele (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in
contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c) Aviz de insotire a marfii :


Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe
economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca :
 Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;
 Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta Document de
primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul
aceleasi unitati in cazul transferului ;
Circula la :
o furnizor ;
o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru
semnare de primire (ex. 1) ;
o la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura ;
o la cumparator ;
o la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau
altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia
de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor;
o la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate
sintetica si analitica, atasat la factura ;
o Dispozitie de livrare
Serveste ca :
 Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor
valori materiale destinate vanzarii ;
 Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;
 Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii
fiscale , dupa caz .
Circula la :
o Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori
materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de
catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .
Se arhiveaza la : magazie ; la departamentul vanzari ;

d) Fise de magazie
Serveste ca:
- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si
stocurilor de valori materiale;
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor
de valori materiale.
Se întocmeste într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se
completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele
privitoare la intrari, la iesiri si stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe
feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau în ordine
alfabetica.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se
întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale
proprii.
Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se
poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata, dar în mod obligatoriu
zilnic.
e) Fise de magazie a formularelor cu regim special
Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe
economie, executat pe carton securizat.
Serveste ca :
 Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au
un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;
 Document de evidenta a formularelor anulate ;
 Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de
formulare.
Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim
special, de catre gestionar.
Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul
financiar-contabil.

5. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijoacelor


banesti.

a) Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul


caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege .
Se intocmeste de casiera in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar
celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.
b) CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din
banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de
trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura
directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta
la banca pentru ridicarea de numerar.
c) Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se
ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine
evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in
prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli
(ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu
evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a
intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel
intocmit casiera elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata)
sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de
incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.
d) Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de
bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu
ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz
chitanta este emisa de furnizor).
e) Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se
tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se
intocmeste de casiera , zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la
casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se
si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

6. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor


salariale.
a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana
care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.Acest
fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in
plicuri sigilate.
b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana
care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.
c) stat de salarii –lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la
ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul
Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu
stampila unitatii se depune la ITM .
d) stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si
Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata , unde
ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.
e) fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an
de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se
arhiveaza la sfarsitul anului.
f) Ordin de deplasare(delegatie)
Serveste ca :
 Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,
 Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor
efectuate,
 Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de
titularul de avans,
 Document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se
semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se
semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei
sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale
sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic.

7. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi


veniturilor.

a) Jurnal de vanzari
Formulat tipizat fara regim special.
Serveste ca :
 Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a
prestarilor de servicii,
 Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,
 Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,
Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic
elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se
emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de
vanzare zilnic, de la casele de marcat.
Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise
in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata .
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului
de TVA.
b) Jurnal de cumparari
Formulat tipizat fara regim special.
Serveste ca :
 Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a
prestarilor de servicii,
 Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,
 Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,
Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic
elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite
de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-
au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii).
Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in
conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se
arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de
TVA.

c) Factura(furnizor / client)
Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ,
comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca :
 Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor
si marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;
 Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 Document de incarcare in gestiunea primitorului ;
 Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a
cumparatorului.
In cadrul firmei, facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare
(exemplarul albastru merge la client , cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la
gestiunea care l-a emis).
Se arhiveaza : la furnizor ; la departamentul vanzari(ex. 2) ; la compartimentul
financiar-contabil(ex. 1) ; la cumparator ; la compartimentul financiar-contabil(ex.
3) .
Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii
obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite , pe
timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de
insotire a marfii , factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare
de la data livrarii, fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea.

8. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale.

a) Balanta de verificare
In cadrul SC NAVROM DELTA SA TULCEA, se foloseste balanta de verificare cu
patru egalitati , este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea
inregistrarilor seful contabil..
Serveste la :
 Verificarea exactitatii inregistrarilor
 Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica
 Intocmirea situatiilor financiare
Nu ,circula fiind document de sinteza.
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

9. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte


economice , care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta
cantitativa si valorica sau numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv
aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.
Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor
patrimoniale de activ si de pasiv sunt :
a) Decizia de inventariere ;
Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii
compartimentului financiar-contabil – Directorul Economic. Se emit astfel de decizii o
singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) , in cazul
schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.
b) Declaratia de inventar ;
Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor
materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un
exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si
banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru,
inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta

c) Lista de inventariere ;
Serveste ca :
 document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,
 document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,
 document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in
contabilitate a plusurilor si minisurilor constatate,
 document pentru intocmirea registrului jurnal,
 document centralizator al operatiunilor de inventariere
Se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar
cu simbolul si denumirea ). Aceste liste se completeaza cu nr. de bucati gasite in
timpul inventarului , « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si
minusurile. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de
inventariere si impreuna cu Declaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de
comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul
financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.
d) Decizia de imputare ;
Serveste ca :
 Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in
munca,
 Titlu executoriu in momentul comunicarii,
 Document de inregistrare in contabilitate.
Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de
contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) .se
intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil
pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si
exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului.

e) Angajamentul de plata ;
Acest document serveste ca :
 angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii
patrimoniale,
 titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,
 titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea
angajamentului.
Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui
proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se
arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata
juristului societatii , care are sarcina de a respecta legile si al semna.
f) Registrul-inventar :
Acest registru in cadrul firmei, se completeaza odata pe an avand la baza
liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale
auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele
de inventar).

10. Gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special.

In cadrul SC NAVOM DELTA SA, evidenta formularelor cu regim special se


tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o “Fise de
magazie a formularelor cu regim special”. De gestionarea si folosirea acestor
formulare raspunde contabilul sef . Nu se elibereaza din gestiune asemenea
formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza
cum s-au folosit formularele ridicate anterior.
11. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii
financiare.

Situatiile financiare in cadrul SC NAVROM DELTA SA TULCEA, se intocmesc de


directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de
inventariere.Societatea aplică Reglementările contabile armonizate cu directivele
Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
Situatiile financiare anuale se compun din :
 bilanţ,
 cont de profit şi pierdere,
 situaţia modificărilor capitalului propriu,
 situaţia fluxurilor de trezorerie,
 politici contabile
 note explicative.
Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori
financiari,persoane juridice autorizate. Se depun la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice a municipiului Tulcea, în termen de 150 de zile de la
încheierea exerciţiului financiar.
Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

12.INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI (pentru luna


MARTIE 2010)

1.-cifra de afaceri = 209360.85


2.-venituri din exploatare = 278.15 (cont 758)
3.-cheltuieli de exploatare = 63538.00 (cont 658)
4.-rezultatul reportat = 2538997.61 (cont 117)
5.-venituri financiare = 64.00
6.-rezultate financiare = 110080.90(cont 121)
7.-venituri totale = 1021012( clasa 7)
8.-cheltuieli totale = 876243.86 ( clasa 6)
9.-rezultatul brut al exercitiului = 0( profit)
10.-rezultatul net al exercitiului = 110080( pierdere)
13.OPERATIUNI DE INCASARI SI PLATI IN NUMERAR

Operatiunile de incasari in numerar sunt consemnate in registrul de


casa.Aceste operatiuni se fac pe baza de chitanta pentru sumele incasate si pe
baza de dispozitie de plata catre casierie pentru sumele platite.Atat platile cat si
incasarile se fac in limita plafoanelor stabilite prin lege.

INCASARI PRIN CASA – INREGISTRARI CONTABILE


5311 = % = 257296.72
«clienti diversi »411.1 = 22857
« creditori diversi »462 = 549
« taxa intrare RBDD »462.3 = 340
« avansuri de trezorerie » 542 = 2197.07
« viramente interne »581 = 41500
« venituri din prestari servicii »704.xx = 151100.91
« venituri din transport marfa »704.5 = 897.81
« venituri din acostari nave »708.01 = 252.09
« venituri din coletarie »708.5 = 1102.82
« venituri din incarcare marfa »708.6 = 6191.21
« venituri din diferente prêt bilete « 78588.2 = 13.78
« tva colectata »4427 = 30312.72

PLATI PRIN CASA

% = 5311 = 270015.05
« furnizori diversi» 401 =8324.88
« lichidare conventie » 401.79 =4207 « personal salarii
datorate » 421 =22134
« c.m.personal ajutoare materiale datorate » 423.1 =184
« avansuri acordate personalului »425 =5613
« pensii alimentare » 427.2 =802.5
« alocatie hrana –alte datorii si creante in leg.cu personalul »428.1 = 63538
« avansuri de trezorerie » 542 =12480.87
« viramente interne »581 =152530
« cheltuieli postale »626 = 94.84
« cheltuieli generale »628.15 =105.96

CONCOMITENTE
« creditori diversi-taxa RBDD »462.3 = 7588.5 »alte venituri din exploatare = 34
« alocatie hrana »6588.2 = 428.1 « alte datorii in legatura cu personalul » =63538

14.OPERATIUNI DE INCASARE SI PLATI PRIN BANCA

INCASARI PRIN BANCA RAIFFEISEN BANK SA TULCEA{LEI}

5121 = % =369468.02
« clienti diversi »411.1 =8942.46
« viramente interne »581 =360470.64
«  dobanzi » 766 =5492

PLATI PRIN BANCA RAIFEEIZEN BANK SA TULCEA (LEI)

% = 5121 =303717.86
« furnizori diversi» 401 =186841.69
« indemnizatie cons.adm.conventie »401.79 =549
« personal salarii datorate »421 =58946
« avansuri acordate personalului »425 =8740
« retineri din salarii(garantii materiale) »427.1 =5861
« viramente interne »581 =41500
« comision banca »627 =677.17
« cheltuieli generale »628.15 =600

INCASARI PRIN BANCA TREZORERIE(CONT 5070)LEI

5121.4 = % =806598.44
« clienti diversi »411.1 =1598.44
« subventii guvernamentale »445.1=805000

PLATI PRIN BANCA TREZORERIE (CONT 5070) LEI

% = 5121.4 =811265.01 « furnizori


diversi »401 =479580.20
« indemnizatie c.a.conventie »401.79 =546
‘pensii intretinere »427.2 =476.5
« contrib.la asig.sociale 19.5% »4311 =26691
« contrib.la asig.soc.c.m. »4311.2 =31
« contrib.personal la asig.soc. »4312 =13033
« contrib.angajator pt.asig.soc.de sanatate 6% »4313 =8636
« contrib.angajati 6.5% »4314 =9358
« contrib.pt.cncedii si indemn.angajator 0.85% »4315 =1163
« contrib.societate la fd.somaj 2% »437.1 =2743
« contrib.angajati la fd.somaj1% »437.2 =1358
« impozit pe venit de nat.salariilor angajati »444.1 =12327
« impozit pe venit de nat. Salarii colaboratori »444.2 =1013
« contr.de asig.pt.acc.de munca si boli prf. 0.737% »447.10 =1009
« comision camera de munca »447.4 =343
« varsaminte de la p.j.pt.pers.cu handicap neincadrate »447.5 =936
« contr.la fd. De garantare pt.plta creantelor salariale 0.25% »447.51 =343
« taxa intrare delta « 462.3 =25
« viramente interne »581 =241831
« chelt.cu primele de asigurare »613 =7252.31
« chelt prime asig.pt.pensii » 613.2 =2340

INCASARI BANCA TREZORERIE (CONT 5069) LEI

5121.5 = % =7972.15
« clienti diversi»411.1 =236.40
« alte sume primite cu caracter de subv.veterani «4458.1 =976.20
« alte sume primite cu caracter de subv.lg.147/200 » =6758.85
« dobanda » =0.70

PLATI BANCA TREZORERIE(CONT 5069) LEI

% = 5121.5 =7946.25
«viramente interne »581 =7940.64
« comision banca »627 = 5.61

INCASARI BANCA VALUTA (EURO)

5124.1 = «  dobanda  » 766 = 8.55


PLATI BANCA VALUTA(EURO)

% = 5124.1 =1402.57
« diferente din curs valutar »665 =1399.40
« comision banca »627 =3.17

15.ACORDAREA SI JUSTIFICAREA AVANSULUI SPRE


DECONTARE

Avansurile de trezorerie se acorda pe baza referatului de avans.Fiecare


compartiment intocmeste periodic un necesar de aprovizionare. In limita
plafoanelor, platile ce se pot face in numerar se elibereaza de la casierie avand la
baza referatelede decontare aprobate.Fecare referat continescopul pentru care a
fost acordat avansul :deplasari, cumparare de materiale, etc.
Avansurile acordate se justifica cu documente, astfel :
-cumparea de marfuri se justifica cu factura fiscala, respectiv chitanta fiscala ;
-deplasarile cu ordin de deplasare.
Avansul nejustificat, neutilizat se restituie la casierie .Nu se acorda un
nou avans pana nu se justifica avansul precedent.
Evidenta avansurilor se tine pe fiecare titular de avans ;operatiunile in
contabilitate sunt urmatoarele :

% = 542 =6434.43
« furnizori »401 =3030.12
« chelt.privind combustibilul »6022.3 =405.95
« chelt.privind materialele nestocate consumabile »604.1 =1114.63
« cheltuieli de protocol »623.1 =141.85
« chelt.transportul de bunuri si persoane »624 =10
« cheltuieli generale »625.15 =218.6
« alte cheltuieli cu capitania »628.2 =1436.14
« tva deductibil »4426 =77.14

16.APROVIZIONAREA CU STOCURI DE LA FURNIZORI


(decontarea valorii acestora ;eliberarea in consum ;cheltuieli cu energia si
apa ;intretinere si reparatii,chirii,prime de asigurare nave, etc.)

% = ‘furnizori diversi  »401 =418575.92


« alte imprumuturi si datorii asimilate (leasing) »167 =5668.86
« concesiuni ,brevete,licente »205 =1972
« furnizori debitori-avans,dif.curs valutar »409.1 = -26796.89
« alte valori-tichete masa »5328 =3808.74
« chelt.privind materialele nestocate » 604.1 =344.48
« chelt.privind energia »605.1 =6082.88
« chelt.privind apa »605.2 =254.53
« chelt cu intretinerea si reparatiile –prestari servicii »611.11 =19901.72
« chelt.cu reparatiile kapitale » 611.12 =173139.17
« chelt.cu reparatiile auto »611.2 =187.83
« chelt.cu chiriile,tarif cheu »612.11 =3640.93
« chelt.cu chiriile punct Sulina »612.12 =900
« chelt.cu chiriile penct Tulcea »612.2 =2236.99
« chelt cu chiriile punct Sf.Gheorghe »612.3 =633.6
« chelt.chirie nave rapide »612.8 =39126
« chelt cu chiriile nave cataraman »612.9 =9593.83
« chelt cu porimele de asig.nave rapide »613.1 =10679.36
« chelt.cu asig.CASCO »613.2 =1015.49
« chelt.privind comisioanele pt.transport »622.1 =51.8
« chelt.publicitate »623.2 =3799.65
« chelt.cu transportul de bunuri si persoane »624 =188.07
« chelt postale si telecomunicatii »626.x =2370.35
« alte chelt.cu serviciile executate de terti »628.11 =1966.6
« chelt.generale »628.15 =3270.01
« chelt.privind actualizarea programelor informatice »628.18 =658
« chelt.privind taxe radio-tv » 628.19 =80
« chelt privind formalit.capitanie »628.2 =2735.86
« chelt.privind abonament lex »628.41 =61.64
« chelt.privind abonament internet »628.42 =92.03
« chelt cu alte impozite si taxe »625.1 =72.82
« chelt cu dif. De curs valutar nave « 665 = -444.30
« chelt din dif. De curs valutar leasing »665.2 =52.01
« tava deductibil »4426 =64890.86

CONCOMITENTE
665 »chelt din dif.curs valutar » = 7588.4 »alte venituri din exploatare » =444.3
642 »chelt cu tichete masa » = 5328 « alte valori » =3549.39
6811 »chelt.de exploatare privind
Amortizarea imobiliz.nec. » = 2805 « amortizare licente » =1972
665 »corectii avans chirie nave » = 401 »furnizori «  =386.57

17.FURNIZORI CU NIR-URI. OBIECTE DE UNVENTAR


.ECHIPAMENT DE LUCRU

Obiectele de inventarpot intra in patrimoniul societatii prin aport in natura


de la asociati, prin achizitionarea de la furnizori,etc.
Evidenta obiectelor de inventar de tine pe fise de magazie, iar darea in
folosinta se inregistreaza in conturi analitice.
Inregistrarea in contabilitate a aprovizionarii cu materiale se face pe baza
facturii fiscale emise de furnizor, iar mai departe se intocmeste nota de intrare
receptie si se dau in consum pe baza bonului de consum.

% = 401 =238082.69
3022.1 »combustibili » =142778.37
3028.2 »alte materiale consumabile » =56885.87
303.1 »materiale de natura ob.de inventar » =272.34
303.2 »materiale nat.ob.de inv.PSI » =151.26
4426 »tva deductibile » =37994.85

CONCOMITENTE OB.INV.SI PSI

603  »chelt. Privind materiale de natura ob.de inv.  » % =423.60


303.1 =272.34
303.2 =151.26

18.ELIBERAREA IN CONSUM A MATERIALELOR CONSUMABILE


SI A DOCUMENTELOR CU REGIM SPECIAL

Consum documente regim special


6028.1 »chelt privind alte mat. Consum,abile » = 3028.1 »alte mat.consumabile =70

Consum alte materiale consumabile 


% = 3028.2 =56885.44
6028.2 »chelt privind mat.consumabile » =55946.10
611.12 »chelt.cu intretinerea si reparatiile » =939.36

Consum motorina nave


6022.1 « chelt cu motorina » = 3022.1 =131097.27
6022.3 « chelt cu ulei nave » = 3022.2 = 5061.24

19.AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

6811  »chelt de expl. privind amortiz.  »6811 = % =33181.27


281.3 »amort.inst.mj.fx » =27341.21
281.4 »amort.altor imob. » =5840.06
20.CONTABILITATEA VENITURILOR DIN EXECUTARI DE
LUCRARI, PRESTARI DE SERVICII SI DIN ALTE
ACTIVITATI(CLIENTI DIVERSI)
411.1  »clienti diversi  » = % = 58989.83
704.3 »venituri din lucrari exec.la terti =256.63
704.41 »venit din vanz.bilete grup subv» =633.52
704.42 »venit din vanz.bilete grup nesubv. »=8699.82
704.5 »venit din transp.matrfa » =1337.20
704.910 » venit bilete PTTR » =32.94
704.984 »venit bilete case de pensii » = 117.98
704.985 »venit bilete casa de pensii Tulcea = 263.87
708.1’venit din transp.colete » =1812.01
708.6 »venit din incarcat marfa » =9625.09
708.9 »venit din inchiriere nave » =20571.31
708.91 »venit din alte prestari de servicii »=5185.81
708.92 »venit panouri publicitae » =911.10
7588.2 » venit prestari servicii port » =172.44
4427 »tva colectata » =9370.14

21.INREGISTRARE SUBVENTIE GUVERNAMENTALA

445.1 « subv.guv.pt.bilete si marfa subventionata » = 741.1 »venituri din subv. » =805000

4458.1 »subv.pt.veterani de razboi » = 7417.1 »venit din subv.vet. » =1419.60

4458.2  »subv.pensionari Lg.147/2000  » = % =6279.5


7417.3 »venit din subvlg.147 » =5276.89
4427 »tva colect » =1002.61

22.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU SALARIILE


PERSONALULUI, ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA

« Chelt.cu salariile personalului »641 = 421 »personal salarii datorate » = 137073


« alte chelt.c.med. » 6458.4 = 423.1 « personal ajut.mat.dat. » = 506
6451 = 4311 (19.5%) = 26726
6451.1 = 4315(0.85% =1165
645.2 = 437.1 (somaj 2%) =2752
6453 = 4313(6%) =8660
635.4 = 447.4(0.25%) =344
635.10 = 447.10( 0.737%) = 1010
635.5 = 447.5 =920
635.51 = 447.51(0.25%) =344
621 = 401.79(colaboratori) =6761
6451.2 = 4311.2(cas.pt.c.m.) =58

RETINERI COLABORATORI
401.79 = % =1456
« impozit salarii » 444.2 =1013
« 6.5% » 4314 =443

RETINERI SALARIATI

421 = % = 56973
«impozit venit din salarii » 444.1 =12440
« avansuri » 425 =14353
« garantii materiale » 427.1 =5516
« pensii alimentare » 427.2 =1309
« somaj 1% » 437.2 = 1340
«  9,5% » 4312 = 13064
« 6.5% » 4314 =8951

CONCOMITENTE CASA SALARII

5311 = 421 »personal salarii datorate » = 278


641 »chelt cu salariile » = 5311 =278

23.INCHIDEREA CONTURILOR DE T.V.A .


4427 »tva colectata » =4426 »tva deductibila =40685.47

4424 »tva de recuperat » =4426 »tva deductibila » =62277.38

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA PENTRU LUNA MARTIE


2010

Sim Den.co Solduri Rulaje Rulaje Total sume Solduri


bol nt initiale an cumulate lunare finale
debit credit debit credit Debit credit debit credit debit credit
101 Cap.su 0 4890640 0 0 0 0 0 4890640 0 4890640
bsc.
105 rezerve 0 2788455.44 0 0 0 0 0 2788455.44 0 2788455.4
106 Rez.ree 0 592046.52 0 0 0 0 0 592046.52 0 592046.52
v.
117 Rez.su 2638086.13 0 360924.45 0 0 0 2999010.58 0 2999010.5 0
rplus 8
121 Prof.si 360924.45 0 4715727.3 4966570.9 876243.8 1021012. 5076651.81 4966570.9 110080.91 0
pierder 6 6 9
e
total Clasa I 2999010.58 8271141.9 5082320.6 4995042.3 881912.7 1049484. 8081331.2 13266184.3 3109091.4 8293944.5
7 2 3
205 licente 0 0 6541.0 0 1972.0 0 6541.0 0 6541.0 0
208 progra 18818.8 0 0 0 0 0 18818.8 0 18818.8 0
me
213. m.f.tra 6226396.73 0 26474.46 0 26474.46 0 6252871.19 0 6252871.1 0
3 nsport 9
214 Mj.fx. 349196.78 0 2833.0 0 0 0 352029.78 0 352029.78 0
263 Titluri 9500 0 0 0 0 0 9500.0 0 9500.0 0
partici
p.
267 Alte 5982.64 0 5300 0 0 0 11282.64 0 11282.64 0
titl.part
icipare
281 Amorti 0 2335842.66 0 198691.1 0 33181.27 0 2534533.76 0 2534533.7
z.
total cl.2 6610894.95 2348255.7 41148.46 203714.1 28446.46 35153.27 6652043.41 2551969.86 6652043.4 2551969.8
1
302 total 111812.29 0 902716.83 924198.24 199664.2 193113.9 1014529.12 924198.24 90330.88 0
4 7
303 total 0 0 4810.55 4810.55 423.6 423.6 4810.55 4810.55 0 0
401 total 0 123855.06 3326042.4 3332795.5 705787.1 663419.6 3326042.45 3456650.58 0 130608.13
5 6 1
409 total 787039.77 0 -19147.36 76338.46 14647.54 29537.27 767892.41 76338.46 691553.95 0
423 total 0 65.0 1015.0 1456.0 295.0 506.0 1015.0 1521.0 0 0
427 total 0 5096.0 35278.0 36907.0 7140.0 3825.0 35278.0 42003.0 0 6725.0
428 total 0 0 234125.5 234403.5 63538.0 63538.0 234125.5 234403.5 0 278.0
431 total 0 49945.0 308500.0 317625.0 58912.0 59070.0 308500.0 367570.0 0 59070.0
437 total 0 3865.0 21673.0 21900.0 4101.0 4092.0 21673.0 25765.0 0 4092.0
442 total 0 5273 763519.1 624620.08 205925.7 143648.3 763519.1 629893.08 133626.02 0
2
444 total 0 9518.0 63421.0 67356.0 13340.0 13453.0 63421.0 76874.0 0 13453.0
445 total 14512.01 0 3790837.0 3789995.7 812699.1 812735.0 3805349.04 3789995.78 15353.26 0
3 5
446 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 Total 0 1625.0 14256.0 15249.0 2631.0 2618.0 14256.0 16874.0 0 2618.0
461 total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462 total 0 11163.0 512.0 3950.0 286.0 889.0 512.0 15113.0 0 14601.0
total cl.4 818102.4 281166.06 9497130.4 9476457.7 2102587. 1985705. 10315232.89 9757623.78 869660.24 312051.15
9 3 6
512 total 356140.27 0 5042893.6 4977635.7 1184047. 1124331. 5399033.87 4977635.75 421398.12 0
1 6
531 total 4603.29 0 1054681.5 1056248.0 257574.7 270293.0 1059284.8 1056248.05 3036.75 0
1 2 5
total cl.5 360743.56 0 7566798.7 7490702.7 1859882. 180935.6 7927542.27 7490702.74 436839.53 0
1 1
602 total 0 0 846579.11 846579.11 192580.5 192580.5 846579.11 846579.11 0 0
6 6
603 total 0 0 4810.55 4810.55 423.6 423.6 4810.55 4810.55 0 0
605 total 0 0 72554.46 72554.46 6337.41 6337.41 72554.46 72554.46 0 0
611 total 0 0 1041828.2 1041828.2 194168.0 194168.0 1041828.28 1041828.28 0 0
8 8
612 total 0 0 710485.74 710485.74 150796.3 150796.3 710485.74 710485.74 0 0
5 5
613 total 0 0 116037.11 116037.11 21287.16 21287.16 116037.11 116037.11 0 0
621 Colabo 0 0 39579.00 39579.0 6761.0 6761.0 39579.0 39579.0 0 0
rat
622. Comis. 0 0 284.06 284.06 51.8 51.8 284.06 284.06 0 0
1 onorar
ii
623 total 0 0 23810.93 23810.93 3941.5 3941.5 23810.93 23810.93 0 0
624 Tr.bun 0 0 1177.8 1177.8 10.0 10.0 1177.8 1177.8 0 0
uri
625 deplas 0 0 188.07 188.07 188.07 188.07 188.07 188.07 0 0
ari
626 total 0 0 12822.56 12822.56 2465.19 2465.19 12822.56 12822.56 0 0
627 Comis. 0 0 3697.75 3697.75 685.95 685.95 3697.75 3697.75 0 0
628 total 0 0 113602.39 113602.39 11224.84 11224.84 113602.39 113602.39 0 0
635 total 0 0 291711.45 291711.45 2690.82 2690.82 291711.45 291711.45 0 0
641 Remun 0 0 737256.0 737256.0 137351.0 137351.0 737256.0 737256.0 0 0
er.
642 tichete 0 0 40021.22 40021.22 3808.74 3808.74 40021.22 40021.22 0 0
645 total 0 0 219039.0 219039.0 39870.0 39870.0 219039.0 219039.0 0 0
658 total 0 0 227531.74 227531.74 63538.0 63538.0 227531.74 227531.74 0 0
665 total 0 0 5740.26 5740.26 1451.41 1451.41 5740.26 5740.26 0 0
668 total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
681 total 0 0 203714.1 203714.1 35153.27 35153.27 203714.1 203714.1 0 0
total cl.6 0 0 4715727.3 4715715.3 876243.8 876243.8 4715727.36 4715727.36 0 0
6 6 6
704 total 0 0 677938.91 677938.91 163322.6 163322.6 677938.91 677938.91 0 0
5 5
708 total 0 0 135536.6 135536.6 45651.44 45651.44 135536.6 135536.6 0 0
741 total 0 0 3787680 3787680 811696.4 811696.4 3787680.16 3787680.16 0 0
9 9
758 total 0 0 3892.11 3892.11 278.15 278.15 3892.11 3892.11 0 0
765 total 0 0 246.02 246.02 0 0 246.02 246.02 0 0
766 total 0 0 352.65 352.65 64.17 64.17 352.65 352.65 0 0
total cl.7 0 0 4605646.4 4605646.4 1021012. 1021012. 4605646.45 4605646.46 0 0
5 9 9
Tot. 10900563.78 10900563.78 32416299. 32416299.5 6970173. 6970173. 43316863.3 43316863.3 11157965. 11157965.
gen. 5 2 2 55 55
bala
nta