Sunteți pe pagina 1din 2

Degrees of Comparison in English

(Grade de comparaţie în engleză)

I. The class of words that form the comparative with ‘er’ and the
superlative with ‘est’:
 the words which end in ‘e’ (and have one syllable) take only ‘r’ in
comparative form and ‘st’ in superlative form (cuvintele care se termină
în litera ‘e’ (şi au o singură silabă) formează comparativul adăugând un
singur ‘r’ şi superlativul, un ‘st’):

brave — braver — the bravest (curajos – mai curajos – cel mai curajos)
large — larger — the largest (larg – mai larg – cel mai larg)
wise — wiser — the wisest (înţelept – mai înţelept – cel mai înţelept)

 the words which end in any letter other than ‘e’ and/or ‘y’ (and have only one
syllable) belong to this class and take ‘er’ in comparative form and ‘est’ in
superlative from (cuvintele care se termină în orice altă literă alta decât ‘e’
şi/sau ‘y’ (şi au o singură silabă) aparţin acestei clase şi iau ‘er’ la comparativ
şi ‘est’ la forma de superlativ):

sweet — sweeter — the sweetest (dulce – mai dulce – cel mai dulce)
tall — taller — the tallest (înalt – mai înalt – cel mai înalt)
young — younger — the youngest (tânăr – mai tânăr – cel mai tânăr)

 the words which end in ‘y’ preceded by a consonant belong to this group; they
lose the last letter ‘y’ and take ‘ier’ in the comparative form and ‘iest’ in
superlative form (cuvintele care se termină în ‘y’, iar acest ‘y’este precedat de o
consoană fac parte din acest grup (al cuvintelor care formează comparativul cu
‘er’ si superlativul cu ‘est’):

happy — happier — the happiest (fericit – mai fericit – cel mai fericit)
easy — easier — the easiest (uşor – mai uşor – cel mai uşor)
heavy — heavier — the heaviest (greu – mai greu – cel mai greu)
dirty – dirtier – the dirtiest (murdar – mai murdar – cel mai murdar)

 The words which end in ‘y’ preceded by a vowel do not change their last
letter ‘y’ in ‘i’:

gay – gayer – gayest (vesel – mai vesel – cel mai vesel)

 the words which end in a ‘consonant’ having a ‘vowel’ before that


consonant belong to this group, and have their last consonant letter
doubled before taking ‘er’ in comparative form and ‘est’ in superlative form
(cuvintele care se termină într-o consoană şi au o vocală înaintea acelei
consoane aparţin acestei clase, dublându-şi ulima consoană înaintea grupului
‘er’ de la comparativ şi de ‘est’ de la forma de superlativ):

red — redder — the reddest (roşu – mai roşu – cel mai roşu)
thin — thinner — the thinnest (slab – mai slab – cel mai slab)
hot — hotter — the hottest (cald – mai cald – cel mai cald)

II. The class of words that form the comparative by adding more
and the superlative by adding the most (clasa de cuvinte care
formeză comparativul adăugând ‘more’ = mai şi superalativul
aăgând ‘the most’ = cel mai):

 the words which have ‘two or more vowel sounds’ in them (and thus, they
contain more than one syllable) belong to this class, and take the word “more”
before them in comparative form and the word “ (the) most” in superlative form
(cuvintele compuse din una sau mai multe vocale (şi astfel, ele conţin mai mult
de o silabă) aparţin acestei clase şi iau cuvântul “more” la comparativ şi “the
most” la forma de superlativ):

beautiful more beautiful the most beautiful


difficult more difficult the most difficult
splendid more splendid the most splendid

III. Irregular Comparison:

bad – worse – worst (rău – mai rău – cel mai rău)

good – better – best (bun – mai bun – cel mai bun)

late – later – latest

little – less – least

much – more – most

many – more – most

far – further – furthest

old – older/elder – oldest/eldest (John is my elder brother = Jphn este fratele meu
mai mare - John este mai mare decât mine) - people in a family)
(Your teacher is older than my teacher = Profesoara
ta este mai în vârstă decât profesoara mea)