Sunteți pe pagina 1din 6

SISTEME DE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ/SECURITATE SOLUTII PENTRU

ASIGURAREA COMENZII AUTOMATE SI A CELEI MANUALE


Jan Ignat
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații,
Departamentul de Ingineria Instalațiilor
Expert tehnic și Verificator de proiecte MLPAT

1. REGIMURI DE FUNCȚIONARE
1.1. FUNCȚIONARE PERMANENTĂ
"Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcţioneze permanent cât timp există
personal în clădire, cu următoarele excepţii :
- unde există sistem de supraveghere permanent al iluminatului ;
- unde acest sistem de iluminat este asigurat de iluminatul natural pe perioada
activităţii în clădire"
1.2. FUNCȚIONARE PERMANENTĂ OCAZIONALĂ
1.2.1.Sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii pe lângă cerința
generală "Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comandă automată de punere
în funcţiune după căderea iluminatului normal" trebuie :
"În afară de comanda automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de securitate
împotriva panicii se prevede şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului
de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din funcţiune a
iluminatului de securitate împotriva panicii trebuie să se facă numai dintr-un singur punct
accesibil personalului însărcinat cu aceasta"
Această comandă manuală se efectuează ocazional, conform unui scenariu/proceduri .
1.2.2. Sistemul de iluminatde securitate pentru veghe pe timpul nopţii
"Instalaţiile electrice pentru iluminatul de securitate pentru veghe se prevăd în încăperi
acolo unde este necesară o supraveghere în timpul nopţii (de exemplu: camere pentru bolnavi,
maternităţi, spitale, cămine pentru bătrâni şi infirmi, ospicii şi altele similare)"
Acest sistem de iluminat este similar cu cel pentru continuarea lucrului (a unei actvități) și este
pus în funcțiune (de către un bolnav-n.a.) "pentru a da posibilitatea unui bolnav să se orienteze
fără a deranja pe ceilalţi bolnavi" prin comanda acestuia precum și a personalului de supraveghere
"Corpurile de iluminat se amplasează sub paturi şi în zona uşilor de acces şi se recomandă ca
lumina să fie distribuită în fascicole late"
"Iluminatul de veghe trebuie să poată fi acţionat independent de orice alt sistem de iluminat"
Această comandă manuală se efectuează ocazional, de o persoană pentru a se deplasa, pe
timpul nopții.
1.3. FUNCȚIONARE NEPERMANENTĂ respectiv, atât timp cât sistemul de iluminat normal
este disponibil (sursa de bază este disponibilă) sistemul/mele de iluminat de siguranță/securitate
nu sunt în funcțiune. Dacă sursa de bază devine indisponibilă, se trece AUTOMAT pe sursa de
securitate, asigurată conform I7,art. 5.6.3. care poate fi locală s-au centralizată.
Timpii de punere în funcţiune de la întreruperea iluminatului normal sunt daţi în tabelul
7.23.1.
1.4. FUNCȚIONARE CONTINUĂ
Sistemul de iluminat pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranţă
prevăzut pentru continuarea activităţii normale fără modificări esenţiale.
Sistemul de iluminat pentru continuarea lucrului se prevede în următoarele cazuri:
a) în locuri de muncă dotate cu receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere şi la
locurile de muncă legate de necesitatea funcţionării acestor receptoare (staţii de
pompe pentru incendiu, surse de rezervă, spaţiile serviciilor de pompieri, încăperile
centralelor de semnalizare, dispecerate etc.);
b) în încăperile blocului operator (săli de operaţie, de sterilizare, de pregătire medici, de
pregătire bolnavi, de reanimare etc.);
c) în clădirile construcţiilor de producţie şi/sau depozitare, laboratoare şi altele similare
în care utilajele necesită o permanentă supraveghere.
Capacitatea bateriilor de acumulatoare pentru cazurile de la pct a) şi b) de la art. 7.23.5.1
trebuie stabilită astfel încât să se asigure funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru
continuarea lucrului în tot timpul necesar pentru luarea unor măsuri în vederea continuării pe o
perioadă de timp, fără pericol, a activităţii, efectuarea unor manevre pentru oprirea activităţii.
Evident, pentru cazul c) sistemul de iluminat, de siguranță, pentru continuarea lucrului
trebuie să asigure nivelul de iluminare egal cu cel asigurat de sistemul de iluminat normal.
Normativul NP 061/2002, nu prevede explicit acest nivel, însă se poate asimila prevederea pentru
"locul de muncă" bloc operator.
Cazul c) se referă la receptoare vitale/critice, care nu admit întreruperea alimentării
deoarece s-ar produce pagube materiale importante, pentru care și Ordinul 129/2008
REGULAMENTULUI privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele
electrice de interes public. art 22. alin b, prevede sursă de rezervă.

Fig.1.
Ca urmare, întreg ansamblu, receptoare vitale/critice + sistemul de iluminat necesită o
permanentă supraveghere. Această cerință se asigură prin alimentarea cu energie electrică de
la aceeași sistem de siguranță, prevăzut cu sursă de rezervă, fig 1.
2. CORPURI DE ILUMINAT
Corpurile de iluminat pentru sistemele de iluminat de siguranță/securitate pot fi:
a)-luminobloc- acesta este echipat cu sursă de lumină care emite un flux luminos suficient
pentru a marca o ieșire, traseul căilor de evacuare, prezența hidranților, etc, fiind și etichetate cu
indicații specifice. Lampa acestui corp este alimentată numai de la sursa inclusă, aflată în regim
permanent de încărcare.
b)-corp de iluminat cu kit de emergență- se utilizează pentru a realiza nivele de iluminare
ridicate și pe suprafețe relativ mari, sau mari (săli de spectacole, spații comerciale, etc).
Corpul de iluminat cu kit de emergență are și posibilitatea alimentării lămpii direct de la
sursa de bază, prin comandă manuală (L1), fig 2.

Fig.2.
Corpul de iluminat cu kit de emergență poate fi echipat și cu 2 lămpi, în două variante:
a)-una comandată automat, iar a doua comandată manual (L1), fig.3,;

Fig.3.
b)- una comandată automat și manual iar a doua comandată manual (L1), fig.4
Fig.4.
c)-corp de iluminat fără kit de emergență- se utilizează pentru a realiza nivele de iluminare
ridicate și pe suprafețe relativ mari, sau mari .
Acesta este corpul de iluminat cu care se realizează sistemele de iluminat normal
inclusiv în spații în care există ansamblu, receptoare vitale/critice + sistemul de iluminat
care necesită o permanentă supraveghere.

3. SISTEME DE ALIMENTARE CU ENERGIE EECTRICĂ


3.1. PREMIZE
Conform I7/2011, art. 7.23.4.2. "Sursa de alimentare de securitate (de rezervă) trebuie
aleasă astfel încât să intre în funcţiune în timpul menţionat în tabelul 7.23.1 şi să menţină
alimentarea un timp minim de 1 h, cu excepţia iluminatului pentru continuarea lucrului care
trebuie asigurat pe durata de timp stabilită în funcţie de tipul activităţii"
Sursele de alimentare de securitate (de urgenţă) sunt cele prezentate în I7/2011, art.5.6.3.
şi pot fi locale şi centralizate.
Sursele locale sunt cele conţinute în corpul de iluminat (corp de iluminat de tip autonom).
Sursele centralizate sunt cele care se amplasează în spaţii special destinate.
3.2. CERINȚE

În funcție de rolul funcțional și de caracterul de siguranță sau securitate sistemele de


iluminat trebuie să asigure următoarele cerințe, separat sau cumulat :
a) să asigure necesarul de energie pentru o perioadă de minim 1oră pentru sistemele de iluminat
de securitate .
Sursa de rezervă de securitate pentru aceste sisteme este locală, respectiv se utilizează
corpuri de iluminat cu sursă inclusă/locala și kit de emergență.
Aceste corpuri sunt alimentate cu energie electrică numai de la sursa de bază, prin
circuite proprii din tabloul electric pentru receptoare normale, fig.5, sau de la aceleași circuite de
la care sunt alimentate corpurile de iluminat ale sistemului de iluminat normal .
Aceste corpuri nu pot fi alimentate și din tabloul electric prevăzut cu sursă centralizată,
deoarece dacă au tensiune pe bornele de intrare nu comută automat pe sursa de securitate
inclusă/locală, deși sistemul de iluminat normal este scos din funcție prin pierderea alimentării de
la sursa de bază.
Fig.5.
b) să asigure necesarul de energie pe durata de timp stabilită în funcţie de tipul activităţii pentru
sistemul de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului și de veghe pe timpul nopții.
Sursa de rezervă de securitate pentru aceste sisteme este centralizată, grup electrogen sau
UPS, fig 5.
c). să asigure comandă automată de punere în funcţiune, după căderea iluminatului normal,
respectiv la indisponibilitatea sursei de bază .
Această comandă se realizează local pentru sistemele de iluminat de securitate, de către
dispozitivul de AAR inclus și centralizat pentru sistemul de iluminat pentru continuarea lucrului
și de veghe pe timpul nopții.
d). să asigure comanda manuală.
Această comandă este necesară pentru corpurile de iluminat cu care se realizează sistemul
de iluminat împotriva panicii. Ca urmare acestea trebuie să fie prevăzute cu kit de emergență
care realizează AAR pe sursa inclusă/locală cât și comanda manuală, așa cum s-a prezentat mai
sus.
Corpurile de iluminat ale sistemul de iluminat pentru continuarea lucrului și de veghe pe
timpul nopții sunt comandate numai manual, indiferent de la ce sursă sunt alimentate.

4. CONCLUZII
- sistemele de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului și veghe sunt alimentate numai
de la sursă centralizată, iar corpurile de iluminat se comandă manual individual /grupat ;
- când sursa de bază este indisponibilă, prin comandă automată, aceleași corpuri de iluminat sunt
alimentate de la sursa de rezervă;
-lămpile corpurilor de iluminat ale sistemelor de iluminat de securitate sunt alimentate numai de
la sursă de securitate locală/inclusă;
- sursa de securitate inclusă a corpurile de iuminat ale sistemelor de iluminat de securitate, în
regim normal este încărcată de la sursa de bază;
-în regim normal (sursa de bază disponibilă) sistemele de iluminat de securitate nu sunt în
funcțiune. În anumite cazuri, sistemul de iluminat de securitate de evacuare este permanent în
funcțiune;
-sistemul de iluminat de securitate împotriva panicii trebuie realizat cu corpuri de iluminat cu kit
de emergență, care permite și comandă manuală ocazională.

S-ar putea să vă placă și