Sunteți pe pagina 1din 36

S.C. TEHMIN-BRASOV S.R.

L
REG. COM.: J08/1639/2002 Punct de lucru: Loc. BOD - cod 507015
CUI: RO 15051207 Str.: T. Vladimirescu Nr.47, Jud. BRAȘOV
CONT: RO38 RNCB 0053 0485 7879 0001 Tel: 0268-283-034 Fax: 0268-283-035
087_EL_12_V05
BANCA: BCR BRAŞOV E-mail: office@tehmin.ro

CARTE TEHNICĂ
SISTEM TEHNIC PENTRU EXPLOATAREA ȘI FUNCȚIONAREA ECONOMICĂ
A LOCOMOTIVEI DIESEL LDE 2100 CP

 INSTALAȚIA PENTRU REDUCEREA TIMPULUI DE MERS ÎN GOL AL MOTORULUI


DIESEL DE TRACȚIUNE
 INSTALAȚIA PENTRU CREȘTEREA RANDAMENTULUI MOTORULUI DIESEL DE TRACȚIUNE
 SISTEM AUTOMAT DE COMANDĂ ȘI DIAGNOZĂ TEHNICĂ

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 1 / 36
TABEL CU MODIFICĂRI

Indice Data LMC/FMC Natura modificării Efectuat modificarea


Adaptare pentru varianta
1. 14.11.2013 Movileanu A.
instalaţiei fără diagnoză MDT

Este în responsabilitatea destinatarului acestui document de a distruge sau adnota ca neconformă ediţia
perimată.

TABEL CU SEMNĂTURI

COMPARTIMENTUL NUMELE SEMNĂTURA DATA


ELABORAT TEHNIC ing. Cornel VOICA 29.03.2013
VERIFICAT TEHNIC ing. Adrian MOVILEANU 29.03.2013
APROBAT TEHNIC dir. Liviu MARC 29.03.2013

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 2 / 36
CUPRINS

1. PREZENTARE GENERALĂ .....................................................................................................................................4


2. CONDIȚII DE MEDIU ...............................................................................................................................................4
3. CARACTERISTICI TEHNICE ..................................................................................................................................4
4. DOCUMENTE ȘI NORME APLICABILE ................................................................................................................5
5. INSTALAȚIA PENTRU REDUCEREA TIMPULUI DE MERS ÎN GOL AL MDT ...............................................5
5.1. Elemente componente ..............................................................................................................................................5
5.2. Destinație și funcționare ...........................................................................................................................................6
5.3. Manevre de operare ..................................................................................................................................................7
5.4. Defecte posibile și depanare .....................................................................................................................................8
6. INSTALAȚIA PENTRU CREȘTEREA RANDAMENTULUI MDT .......................................................................8
6.1. Elemente componente ..............................................................................................................................................8
6.2. Destinație și funcționare ...........................................................................................................................................8
6.3. Manevre de operare ................................................................................................................................................10
6.4. Defecte posibile și depanare ...................................................................................................................................12
7. SISTEMUL DE COMANDĂ ȘI DIAGNOZĂ TEHNICĂ PENTRU LDE (SACDT-LDE)....................................14
7.1. Elemente componente ............................................................................................................................................14
7.2. Destinație și funcționare .........................................................................................................................................14
7.3. Manevre de operare ................................................................................................................................................15
7.4. Defecte posibile și depanare ...................................................................................................................................15
8. MENTENANȚĂ ........................................................................................................................................................16
8.1. Lucrări de MENTENANȚĂ la tablourile electrice ................................................................................................16
8.2. Lucrări de MENTENANȚĂ la generatorul auxiliar ...............................................................................................16
8.3. Lucrări de MENTENANȚĂ la motorul diesel auxiliar ..........................................................................................17
9. CONDIŢII DE RECEPŢIE ........................................................................................................................................17
9.1. Documente însoţitoare ............................................................................................................................................17
9.2. Garanţii ...................................................................................................................................................................17
9.3. Protocol predare......................................................................................................................................................17
10. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE PENTRU MECANICII DE LOCOMOTIVĂ ...................................................18
10.1. Generalităţi ...........................................................................................................................................................18
10.2. Operaţia de supraveghere şi control .....................................................................................................................18
10.3. Operații de exploatare...........................................................................................................................................18
10.4. SELECTORUL S1 ...............................................................................................................................................21
10.5. PREGĂTIREA ŞI MANIPULAREA INSTALAŢIEI DE CREŞTERE A RANDAMENTULUI MDT
(INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE VENTILAŢIE) .......................................................................................................21
10.6. SELECTORUL S4 ...............................................................................................................................................22
10.7. SISTEMUL AUTOMAT DE COMANDĂ ŞI DIAGNOZĂ TEHNICĂ A LOCOMOTIVEI - SACDT-LDE ...23
11. INTERFAŢĂ OPERARE MRS ..............................................................................................................................24
11.1. Butoane de comanda grup-generator ....................................................................................................................24
11.2. Indicatori de acţionare grup-generator..................................................................................................................25
11.3. Afişaj şi butoane de comandă ...............................................................................................................................25
11.4. Ecranele afișajului și structura paginilor ..............................................................................................................25
11.5. Alarme ..................................................................................................................................................................26
11.6. Modificare punct de setare ...................................................................................................................................27
11.7. Reglarea contrastului afișajului ............................................................................................................................27
12. SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE, PREVENIREA ŞI REMEDIEREA SITUAŢIILOR DE
RISC ..............................................................................................................................................................................28
12.1 Motor Perkins 1104 ...............................................................................................................................................29
12.2 Generator MeccAlte ECO323L .............................................................................................................................34
12.3 Sisteme şi echipamente Tehmin ...........................................................................................................................36

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 3 / 36
1. PREZENTARE GENERALĂ

Sistemul tehnic de exploatare și funcționare economică a locomotivei diesel electrică LDE de 2100CP se
compune din:
 Instalație pentru reducerea timpului de mers în gol al motorului diesel de tracțiune de pe LDE.
Prezentarea elementelor componente, a destinației, descrierea funcționării, manevrele de operare și
depanarea defectelor posibile sunt detaliate la punctul 5 din prezentul document;
 Instalație pentru creșterea randamentului motorului diesel de tracțiune de pe LDE. Prezentarea
elementelor componente, a destinației, descrierea funcționării, manevrele de operare și depanarea
defectelor posibile sunt detaliate la punctul 6 din prezentul document;
 Sistem de comandă și diagnoză tehnică pentru locomotive LDE (SACDT-LDE). Prezentarea
elementelor componente, a destinației, descrierea funcționării, manevrele de operare și depanarea
defectelor posibile sunt detaliate la punctul 7 din prezentul document.

OBSERVAȚIE! Prezența celor trei instalații montate pe locomotivă nu modifică sistemul de manipulare, de
servire și exploatare din punct de vedere al siguranței circulației sau a instrucțiilor în vigoare la calea ferată. Ele au
următoarele roluri:
 să ajute personalul de exploatare și întreținere să asigure o stare tehnică corespunzătoare a locomotivei și
să depisteze în timp real eventuale defecte în faza incipientă, dar și evoluția lor în timp;
 să permită exploatarea locomotivei cât mai economic, astfel încât cheltuielile procesului de transport să fie
reduse;
 să prelungească viața industrială și să crească intervalul între două reparații, reducând uzura prematură a
MDT, a serviciilor auxiliare și a bateriei de acumulatoare în scopul creșterii disponibilității locomotivei;
 să reducă poluarea prin reducerea atât a timpului de funcționare a MDT cât și funcționarea acestuia cu
consum specific de combustibil la valoarea optimă;
 să prelungească viața industrială a setului de baterii și să reducă pierderile de ulei.

Pentru simplificare, în continuarea prezentului document se vor utiliza următoarele prescurtări:


LDE = locomotivă diesel electrică
MC = modul de comandă al grupului auxiliar
MDT = motor diesel de tracțiune
MDA = grup auxiliar
PCS = pupitru de comandă și supraveghere din postul de conducere
TE = tablou electric
TE-GE = tablou electric generator
PC = panou de convertizoare
SCD = sistem de comandă și diagnoză

2. CONDIȚII DE MEDIU

Tablourile electrice funcţionează în zona climatică cu climat temperat N şi în categoria de exploatare 3


conform SR EN 50125-1.
Condiţiile de mediu pentru exploatare ale tablourilor electrice sunt:
 temperatura mediului ambiant: -25ºC ÷ +45ºC (SR EN 50125, nivel T3);
 umiditatea relativa: max. 75% valoare medie anuală (SR EN 50125 pct. 4.4);
 altitudinea maximă: 1400 m;
 vibraţii conform SR EN 61373, de formă sinusoidală, cu frecvenţă cuprinsă între 1÷50Hz.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni tablou TE: 828x553x175mm, conform Proiect 087-10-00


Dimensiuni tablou TE-GE: 682x593x206mm, conform Proiect 087-10-00
Dimensiuni tablou PC: 1252x812x231mm, conform Proiect 087-10-00
Grad de protecţie: IP00, conform SR EN 60529/1195
Tensiuni nominale: Un1 = 24Vcc
Un2 = 170Vcc
Un3 = 3x400Vca
Un4 = 3x123Vca
Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 4 / 36
Rezistenţa de izolaţie: Riz > 50 MΏ pentru circuitele de 24Vcc
Riz > 100 MΏ pentru circuitele de 170Vcc
Riz > 100 MΏ pentru circuitele de 400Vca
Rigiditatea dielectrică: 500V, 50Hz pentru circuite de 24Vcc
1500V, 50Hz pentru circuite de 170Vcc
2550V, 50Hz pentru circuite de 400Vca
Tablourile se prevăd cu bornă de masă din oţel inoxidabil.
Dispunerea interioară a echipamentului este făcută conform fişei UIC 550-1.

4. DOCUMENTE ȘI NORME APLICABILE

UIC 550-1 – Tablouri de aparataj electric.


UIC 557 – Tehnici de diagnosticare.
SR EN 50155 : 2002 – Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe material rulant.
SR EN 60077-1 – Aplicaţii feroviare. Echipament electric.
Condiţii generale de funcţionare şi reguli generale.
Echipamentele utilizate trebuie sau să fie marcate CE sau să aibă certificare feroviară.

5. INSTALAȚIA PENTRU REDUCEREA TIMPULUI DE MERS ÎN GOL AL MDT

5.1. Elemente componente


Instalația pentru reducerea timpului de mers în gol al MDT de pe locomotiva LDE 2100 se compune din:
 Grup auxiliar MDA (motor diesel + generator sincron) montat pe locomotivă lângă cuva radiatoarelor în
partea dreaptă. Pe carcasa generatorului sincron auxiliar este montat un tablou electric care conține
aparatele electrice necesare funcționării și reglajelor specifice proprii, iar în acest tablou este montat
modulul de comandă MC al grupului auxiliar MDA care este echipat și cu un display propriu;
 Tablou electric TE-GE montat tot în sala mașinilor care conține un redresor, pentru redresarea curentului
trifazat de la generatorul sincron, de la care se culege tensiunea de 170Vcc, un contactor de sarcină,
siguranțe de protecție, convertorul de tensiune 170Vcc/24Vcc pentru tensiunea de comandă, convertorul de
tensiune 170Vcc/12Vcc pentru încărcarea bateriei de acumulatoare a MDA, convertorul de tensiune
12Vcc/24Vcc pentru obținerea tensiunii de comandă din bateria de acumulatoare a MDA și convertorul de
tensiune 24Vcc/230Vca pentru alimentarea pompei de recirculare apă răcire a IEMC;
 O baterie de acumulatoare proprie de 12V montată în sala mașinilor sub cuva radiatoarelor cu care se
asigură pornirea MDA;
 Câte un panou de comandă și supraveghere (PCS) montat pe pupitrul de conducere în fiecare din cele două
posturi de conducere; PCS este compus dintr-un display color și din butoane și selector de comandă pentru
MDA;
Pe ușa tabloului electric TE-GE sunt accesibile mânerele următoarelor disjunctoare:
 Q1 – disjunctor alimentare rezistențe IEMC cu 3x130Vca;
 Q2 – disjunctor alimentare convertor 170Vcc/230Vca pentru alimentare pompă recirculare apă răcire;
 Q3 – disjunctor alimentare convertor 170Vcc/24Vcc pentru tensiunea de comandă;
 Q4 – disjunctor alimentare pompă recirculare apă răcire;
 Q5 – disjunctor alimentare convertor 170Vcc/12Vcc pentru încărcare baterie de acumulatoare la MDA;
 Q6 – disjunctor alimentare din bateria de acumulatoare MDA;
 Q7 – disjunctor alimentare contactor de cuplare a sarcinii.
În funcționarea normală, mânerele acestor disjunctoare trebuie să fie în poziția ridicat.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 5 / 36
Figura 1

5.2. Destinație și funcționare


Grupul auxiliar MDA (format din motor diesel și generator sincron) este montat pe șasiul locomotivei prin
intermediul unor amortizoare de cauciuc și a unui cadru de metal. Motorul diesel auxiliar este racordat la instalația
de răcire a MDT și se alimentează cu motorină din rezervorul principal al locomotivei prin intermediul unei pompe
proprii de combustibil. Eșapamentul motorului este legat printr-o tobă de evacuare a gazelor arse în partea
superioară a cutiei locomotivei.
Grupul auxiliar MDA are rolul să reducă timpul de funcționare la mers în gol al MDT la minimum posibil
astfel ca pentru o funcționare economică acesta să fie folosit numai pentru realizarea regimului de tracțiune, iar în
timpul staționării locomotivei să funcționeze grupul auxiliar MDA.
Grupul auxiliar MDA asigură tensiunea de 170Vcc necesară alimentării serviciilor auxiliare și are puterea
nominala de 40 KW.
Pentru detalii privind montarea, întreținerea și repararea generatorului auxiliar tip UCI224F1 se va consulta
manualul acestuia (cap. 12).
Pentru detalii privind elementele componente ale motorului diesel de la grupul auxiliar MDA, instrucțiunile
de funcționare, întreținerea preventivă, specificații pentru motorină, ulei și lichid de răcire, precum și probleme care
pot apare și cauze posibile se va consulta manualul motorului (cap. 13).
În funcție de regimul de funcționare al locomotivei, grupul auxiliar MDA poate fi folosit astfel:
1. Regimul de lucru ACTIV al locomotivei – adică aceasta este în activitate realizând remorcarea trenurilor
sau manevre, perioadă în care timpii de funcționare în regim de tracțiune alternează cu timpii de staționare impuși de
procesul de transport. În acest regim se recomandă ca ori de câte ori timpii de staționare depășesc 20 minute,
motorul diesel de tracțiune MDT să fie oprit iar grupul auxiliar MDA să fie pornit pentru alimentarea serviciilor
auxiliare. Grupul auxiliar MDA se pornește din butonul S4 de pe pupitrul din postul de conducere, oprirea făcându-
se prin apăsarea pe butonul S3 de pe pupitru.
Comutatorul S1 pe poziția “ACTIV”. În regimul “ACTIV” al locomotivei grupul auxiliar MDA asigură
alimentarea următoarelor servicii auxiliare:
 compresorul de aer comprimat;
 convertizorul pentru tensiunea de 24Vcc;
 comenzile locomotivei;
 serviciile auxiliare din cabina de conducere (climă, reșou, frigider etc.);
 încărcarea bateriei de acumulatoare a locomotivei;
 menținerea caldă a motorului diesel de tracțiune MDT.
2. Regimul de REMIZARE a locomotivei pe timp rece. În acest caz grupul auxiliar MDA pornește și se
oprește automat în funcție de temperatura apei din circuitul de răcire a motorului diesel de tracțiune măsurată la
intrarea în MDT. Pornirea se face la temperatura apei de 35°C, iar oprirea se face la temperatura de 45°C. La acest
regim pompa IEMC (instalația electrica de menținere caldă) funcționează permanent asigurând circulația apei în
toată instalația de răcire a MDT.
Comutatorul S1 pe poziția “REMIZAT”. În acest regim grupul auxiliar MDA asigură:
 menținerea caldă a MDT;
 încărcarea bateriei de acumulatoare proprii.
În cazul în care temperatura apei de răcire scade sub 35°C și atinge valoarea de 25°C, iar grupul auxiliar
MDA nu a pornit, sistemul automat de diagnoză emite o avertizare către operatorul central (la locomotivele care sunt
echipate cu sistem GSM) pentru a executa intervenția necesară evitării înghețului. Dacă locomotiva nu are sistem
GSM, se impune o verificare, la 2-3 ore, a temperaturii apei.
Treptele de menținere caldă s-au ales luând o medie de pierdere a căldurii de 1°C în 5 minute de staționare a
locomotivei fără sursă de menținere caldă. În acest caz înseamnă că timpul necesar de intervenție în cazul scăderii
temperaturii la 25°C este cuprins între 1,5 și 2 ore, pentru a preveni fenomenul de înghețare a apei de răcire a
MDT.
Se recomandă ca la remizare locomotiva să aibă geamurile, ușile și capacele superioare și inferioare de la
filtrele de aer închise pentru a reduce pierderile de căldură pe timpul cât este necesară menținerea caldă a acesteia.
3. Regimul de REMIZARE a locomotivei fără funcționarea grupului auxiliar MDA. În acest regim grupul
auxiliar MDA nu funcționează, menținerea caldă se asigură cu IEMC alimentată de la o sursă 3x400V exterioară
locomotivei sau pe timp de vară când nu este necesară menținerea caldă.
Alegerea regimului de funcționare a grupului auxiliar MDA se face cu ajutorul comutatorului de regim de
exploatare (S1) montat în postul de conducere, care are trei poziții:
 regimul cu locomotiva activă – comutatorul S1 se pune pe poziția “ACTIV”;
 regimul de remizare a locomotivei – comutatorul S1 se pune pe poziția “REMIZAT”;

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 6 / 36
 regimul de remizare fără menținere caldă sau menținere caldă cu IEMC – comutatorul S1 se pune pe
poziția “0”;

5.3. Manevre de operare


În postul de conducere este montat un pupitru de comandă PCS pentru alegerea regimului locomotivei și
pentru pornirea/oprirea grupului auxiliar MDA. De asemenea este montat un display pentru monitorizarea
parametrilor grupului auxiliar MDA, monitorizarea ventilației și afișarea diverselor situații de defect la MDA și la
ventilație. Pupitrul are în componența sa următoarele elemente de comandă:
 S1 – selector alegere regim MDA (“REMIZAT” – “0” – “ACTIV”);
 S2 – ciupercă pentru oprire de urgență a grupului auxiliar MDA;
 S3 – buton oprire grup auxiliar MDA;
 S4 – buton pornire grup auxiliar MDA.

Figura 2
Înainte de pornire se fac următoarele pregătiri pentru grupul auxiliar MDA:
1. Se verifică dacă este suficient combustibil în rezervorul principal al locomotivei;
2. Se verifică lichidul de răcire în rezervorul de compensare al locomotivei, să fie nivelul corespunzător și
robinetele deschise;
3. Se verifică nivelul de ulei;
4. Se verifică pe display-ul din postul de conducere PCS starea iconiței “MDA” din partea de jos a ecranului.
Dacă iconița este în roșu clipitor, se va apăsa pe tasta F2 pentru a se vizualiza defecțiunea survenită. În
acest caz este nevoie de intervenție la display-ul local al grupului auxiliar MDA și se vor urmări
instrucțiunile din manualul de utilizare al grupului auxiliar (cap. 12, cap. 13 și cap. 14);
5. Se alege regimul MDA de la selectorul S1 în funcție de regimul de folosire locomotivei:
 Poziția “R” – regim remizat (în sezonul rece) – se asigură menținerea caldă a MDT;
 Poziția “0” – regim remizat (în sezonul cald) – fără menținere caldă a MDT;
 Poziția “A” – regim activ – când locomotiva este în activitate;
6. Dacă s-a ales poziția “REMIZAT” (remizat în sezonul rece) grupul auxiliar MDA va porni automat după
un anumit algoritm (pornește când temperatura apei de răcire la intrare în MDT scade sub 35°C și se
oprește când temperatura apei atinge valoarea de 45°C). În acest regim grupul auxiliar MDA asigură
menținerea caldă a motorului diesel de tracțiune MDT și încărcarea bateriei;
7. Dacă s-a ales poziția “0” (remizat în sezonul cald) grupul auxiliar MDA nu funcționează, sau, pe timp rece,
menținerea caldă a motorului diesel de tracțiune MDT se face cu ajutorul IEMC (instalația electrică de
menținere caldă) alimentată de la o sursă 3x400V exterioară locomotivei;
8. Dacă s-a ales poziția “ACTIV” (pentru situația când locomotiva este în activitate) grupul auxiliar MDA se
pornește din butonul S4 de pe pupitrul din postul de conducere, oprirea făcându-se prin apăsarea pe
butonul S3 sau, în caz de urgență, prin apăsarea pe ciuperca roșie S2; în acest regim se recomandă ca ori de
câte ori timpii de staționare depășesc 20 minute, motorul diesel de tracțiune MDT să fie oprit iar grupul
auxiliar MDA să fie pornit pentru alimentarea serviciilor auxiliare.
9. Dacă este necesară pornirea locală (de la display-ul local) a grupului auxiliar MDA se va proceda conform
instrucțiunilor din manualul “Interfață operare MRS“.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 7 / 36
5.4. Defecte posibile și depanare
În tabelul de mai jos sunt redate defectele monitorizate la grupul auxiliar MDA.

DEFECT MESAJ PE DISPLAY


Defect notat G1 Senzor măsură defect la MDA. Vezi detalii pe ecranul MDA!
Defect notat G2 Decuplare MDA. Vezi detalii pe ecranul MDA!
Defect notat G3 Oprire de urgenţă la MDA. Vezi detalii pe ecranul MDA!
Defect notat G4 Stop la MDA. Vezi detalii pe ecranul MDA!
Defect notat G5 Semnal de atenţionare la MDA. Vezi detalii pe ecranul MDA!
Defect notat G6 Comunicaţie cu MODBUS MDA întreruptă!
Defect notat G8 Pompa recirculare apă răcire nu funcţionează!
Defect notat G9 Modul comanda MDA nepregătit!
Defect notat M19 Avarie! Nivel scăzut la apa de răcire!

Pentru intervenții la defectele G1, G2, G3, G4 și G5 se vor consulta manualele: “Carte tehnică generator
sincron – cap. 12“, “Carte tehnică motor Perkins 4 – cap. 13“ și “Interfață operare MRS“.
Defectul G6 ține de conexiunea din rețeaua MODBUS dintre unitatea centrală (CPU727) şi modulul de
comandă MC de la grupul auxiliar MDA. Depanarea se face în atelier de către personal de specialitate prin
verificarea conexiunilor rețelei și prin verificarea convertorului de rețea RS232/RS485.
Defectul G8 ține de comanda pompei de recirculare apă răcire a IEMC. Depanarea se face în atelier de către
personal de specialitate.
Defectele G1, G2, G3, G4, G5 și G8 sunt înregistrate pe un card de memorie în momentul apariției lor.
Dacă apare cel puțin una din aceste 9 avarii, iconița “MDA” din partea de jos a ecranului display-ului din
postul de conducere va fi în roșu pâlpâitor. Pentru vizualizarea acestor defecte se vor urmări instrucțiunile din
Manualul de operare display.

6. INSTALAȚIA PENTRU CREȘTEREA RANDAMENTULUI MDT

6.1. Elemente componente


Instalația pentru creșterea randamentului MDT este formată din:
 Patru motoventilatoare montate în cuva radiatoarelor, câte două pe fiecare ramură;
 Patru jaluzele interioare montate pe partea de aspirație a fiecărui motoventilator;
 Patru servomotoare electrice de 24Vcc care acționează printr-un mecanism jaluzelele interioare;
 Două jaluzele exterioare montate în părțile laterale ale locomotivei;
 Două servomotoare electrice de 24Vcc care acționează jaluzelele exterioare;
 Două convertoare electrice de 170Vcc/600Vcc, câte unul pentru fiecare ramură de radiatoare, montate în
panoul de convertizoare PC;
 Două convertizoare electronice de 600Vcc/3x400Vca pentru alimentarea motoventilatoarelor, câte unul
pentru fiecare ramură de radiatoare, montate în panoul de convertizoare PC;
 Un tablou electric TE montat în sala mașinilor care conține aparatura electrică de comandă și
automatizare pentru ambele instalații;
 Un traductor de temperatură montat pe conducta de apă la ieșirea din motorul diesel de tracțiune MDT;
 O siguranță fuzibilă F0 de 80A și un întreruptor principal Q0 montate în blocul de aparate al locomotivei
prin care este alimentată instalația de ventilație.

6.2. Destinație și funcționare


Instalația are rolul să asigure:
 funcționarea motorului diesel de tracțiune MDT la temperatura optimă, cuprinsă între +60°C și +90°C,
când consumul specific de combustibil este minim;
 înlăturarea pierderilor de căldură din radiatoarele de răcire când temperatura apei de răcire a motorului este
sub +60°C atât în timpul funcționării motorului cât și în timpul perioadei de menținere caldă;
 înlăturarea consumului suplimentar de putere al motorului când acesta funcționează și temperatura
lichidului de răcire este sub valoarea minimă optimă de +60°C.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 8 / 36
Schema bloc a instalației:

Figura 3

Instalația este alimentată din blocul de aparate al LDE cu tensiune de 170Vcc din conductorul 512 și
funcționează numai când MDT este pornit și generatorul auxiliar debitează tensiune. Alimentarea se face prin
siguranța fuzibilă F0 de 80A și întreruptorul Q0.
Comanda instalației de ventilație o realizează sistemul automat de comandă, montat în TE, în funcție de
valoarea temperaturii apei de răcire la ieșirea din MDT, prin traductorul de temperatura:

Când temperatura apei de răcire crește:

Poziție jaluzele Turație ventilatoare


Temperatura apei
(interioare și exterioare) Treapta I Treapta II Treapta III
<60°C Închise - - -
>=62°C Deschise - - -
>=64°C Deschise X - -
>=68°C Deschise - X -
>=72°C Deschise - - X

Când temperatura apei de răcire scade procesul decurge invers, dar la temperaturi mai mici cu 2°C, adică
spre exemplu, trecerea de pe treapta III pe treapta II se face la 70°C, ș.a.m.d.
Jaluzelele interioare și exterioare sunt comandate să se închidă la scăderea temperaturii apei de răcire la
60°C. Sub aceasta temperatură instalația de ventilație nu mai consumă energie de la motorul diesel și totodată
jaluzelele interioare și exterioare fiind închise nu mai permit pierderi de căldură din radiatoare datorită efectului de
“horn” al cuvei radiatoarelor, asigurând funcționarea motorului diesel de tracțiune la regimul termic optim cu
consum specific de combustibil minim.
De asemenea, când locomotiva este remizată cu menținere caldă, pierderile de căldură sunt minime,
reducând la minim consumul de energie.
Toate defectele apărute la sistemul de ventilație se afișează pe display-urile sistemului de diagnoză instalate
în posturile de conducere și se înregistrează.
Aparatura unității de comandă se montează într-un tablou electric TE instalat în sala mașinilor.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 9 / 36
Aparatura de distribuție a tensiunii de 3x400V pentru alimentarea ventilatoarelor este montată într-un tablou
electric PC instalat în sala mașinilor, împreună cu convertoarele de tensiune și convertizoarele de frecvență.
În cadrul sistemului este prevăzută posibilitatea izolării manuale a unui motor electric defect cu scoaterea din
funcțiune a jaluzelei proprii. De asemenea, în caz de nevoie, există posibilitatea deschiderii manuale a jaluzelelor.

6.3. Manevre de operare


Instalația de ventilație funcționează automat fără intervenția personalului de exploatare.
Instalația de ventilație este echipată cu trei elemente de comandă și semnalizare și un element de separare:
 S4 – selector avarie la ventilație (montat pe ușa tabloului TE);
 S5 – buton resetare variatoare (montat pe ușa tabloului TE);
 Q0 – întreruptor montat în blocul de aparate al LDE cu scopul de a întrerupe manual alimentarea
ventilației în caz de pericol. Prin el este alimentată instalația de ventilație cu tensiunea de 170Vcc. Poziția
lui normală este “ÎNCHIS”.
 H1 – lampă verde semnalizare prezență tensiune de comandă 24Vcc (montată pe ușa tabloului TE).
Întreruptorul Q0, selectorul S4 și butonul de resetare S5 sunt folosite numai în cazul apariției unor defecte la
ventilație care necesită intervenția personalului de locomotivă pentru a continua mersul în condiții deosebite.
Pozițiile selectorului de avarie S4 sunt următoarele:
 Poziția 0 “AUTOMAT” – funcționarea automată a ventilației este realizată de unitatea de comandă
centrală (automatul programabil CPU727) pe baza unui algoritm în funcție de temperatura apei de răcire la
ieșirea din MDT;
 Poziția 1 – “MANUAL REMIZAT” – se închid jaluzelele interioare și exterioare;
 Poziția 2 – “MANUAL IARNĂ” – se deschid jaluzelele interioare și exterioare și pornesc ventilatoarele
pe treapta 1 de turație;
 Poziția 3 – “MANUAL VARĂ” – se deschid jaluzelele interioare și exterioare și pornesc ventilatoarele pe
treapta 3 de turație (turație maximă);
Selectorul de avarie S4 are rolul de trecere de pe funcționarea automată a ventilației (poziția 0 –
“AUTOMAT”) pe una din pozițiile de manual (1, 2 sau 3) doar atunci când unitatea centrală (automatul CPU din
tablou) nu funcționează corect. În acest caz trecerea pe o poziție de manual se va face în următoarele condiții:
 dacă locomotiva se remizează și jaluzelele sunt deschise deși temperatura apei este de 60°C sau mai mică –
selectorul S4 se pune pe poziția 1 – “MANUAL REMIZAT” închizându-se astfel jaluzelele pentru
împiedicarea pierderii de căldură;
 dacă locomotiva este activă pe timp de iarnă – selectorul S4 se pune pe poziția 2 – “MANUAL IARNĂ” –
jaluzelele se deschid iar ventilatoarele funcționează la o turație redusă pentru a nu produce răcirea
puternică a apei;
 dacă locomotiva este activă pe timp de vară – selectorul S4 se pune pe poziția 3 – “MANUAL VARĂ” –
jaluzelele se deschid iar ventilatoarele funcționează la turație maximă asigurând răcirea apei;
Personalul de locomotivă, în funcție de situația reală din momentul respectiv, va manipula acest selector pe
poziția “MANUAL IARNĂ” sau “MANUAL VARĂ” în scopul continuării mersului până la remedierea defectului.
Înainte de pornire se verifică dacă toate tablourile electrice sunt închise apoi se verifică dacă selectorul de
avarie S4 al ventilației este pus pe poziția 0 – “AUTOMAT”.
ATENȚIE! În mod normal selectorul S4 trebuie să fie pe poziția 0 “AUTOMAT” regim în care jaluzelele se
deschid/închid iar ventilatoarele se pornesc în cele 3 trepte de turație în funcție de temperatura apei de răcire după
algoritmul stabilit în caietul de sarcini.
Celelalte 3 poziții ale selectorului S4 (pozițiile 1, 2 și 3 de regim MANUAL) se vor utiliza doar pentru situația
când unitatea centrală (automatul programabil CPU727 din tabloul electric) nu funcționează corect.
Pe ușa tabloului electric TE sunt accesibile mânerele de cuplare/decuplare ale următoarelor disjunctoare:
 Q3 – disjunctor alimentare automat programabil CPU;
 Q4 – disjunctor alimentare jaluzele interioare 1 și 2;
 Q5 – disjunctor alimentare jaluzele interioare 3 și 4;
 Q6 – disjunctor alimentare jaluzea exterioară 1;
 Q7 – disjunctor alimentare jaluzea exterioară 2;
 Q8 – disjunctor alimentare module de intrări/ieșiri;
În funcționarea normală, mânerele acestor disjunctoare trebuie să fie în poziția ridicat.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 10 / 36
Figura 4

De asemenea, pe ușile stânga și dreapta ale panoului de convertizoare PC sunt accesibile mânerele și
butoanele de cuplare/decuplare ale următoarelor disjunctoare:
 pe ușa din stânga:
 Q1 – disjunctor alimentare convertor 1 (pentru ventilatoarele 1 și 2);
 Q13 – disjunctor ventilator 1;
 Q14 – disjunctor ventilator 2;
 pe ușa din dreapta:
 Q2 – disjunctor alimentare convertor 2 (pentru ventilatoarele 3 și 4);
 Q23 – disjunctor ventilator 3;
 Q24 – disjunctor ventilator 4;
În funcționarea normală, mânerele acestor disjunctoare trebuie să fie în poziția ridicat sau buton negru apăsat.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 11 / 36
Figura 5

În cazul în care pe display-ul din postul de conducere iconița Vent este în roșu pâlpâitor înseamnă că a
apărut o situație anormală la ventilație. Se apasă pe tasta situată sub iconită și se vor vizualiza mesajele de defect.
Dacă se va găsi unul din mesajele “Defect ventilație! Defect la variator 1” sau “Defect ventilație! Defect la variator
2” va fi necesară resetarea variatoarelor. Resetarea se face automat după 5 minute de la declanșare (timp necesar
pentru o eventuală răcire a motoarelor ventilatoarelor), sau se va apăsa pe butonul S5. După resetare ventilația
reîncepe să funcționeze normal.

6.4. Defecte posibile și depanare


Defectele la echipamentul de comandă și monitorizare a ventilației se referă la defecțiunile ce pot apare la
convertoarele de tensiune, la disjunctoarele de alimentare și protecție a circuitelor ventilatoarelor, la convertizoarele
de frecvență, la contactoarele ventilatoarelor și la defecțiunile ce țin de deschiderea/închiderea jaluzelelor interioare
și exterioare. Aceste defecte sunt afișate pe display-ul din postul de conducere. Dacă apare cel puțin unul din aceste
defecte, iconița Vent din partea de jos a ecranului display-ului din postul de conducere va fi în roșu pâlpâitor.
Pentru vizualizarea acestor defecte se vor urmări instrucțiunile din Manualul de operare display.
În tabelul de mai jos sunt redate defectele de la ventilație care sunt afișate pe display:

DEFECT MESAJ PE DISPLAY


Defect notat V1 Defect ventilaţie! Disjunctor convertor 1 decuplat
Defect notat V2 Defect ventilaţie! Disjunctor convertor 2 decuplat
Defect notat V3 Defect ventilaţie! Defect la variator 1
Defect notat V4 Defect ventilaţie! Defect la variator 2
Defect notat V5 Defect ventilaţie! Disjunctor ventilator 1 decuplat
Defect notat V6 Defect ventilaţie! Disjunctor ventilator 2 decuplat
Defect notat V7 Defect ventilaţie! Disjunctor ventilator 3 decuplat
Defect notat V8 Defect ventilaţie! Disjunctor ventilator 4 decuplat
Defect notat V9 Defect ventilaţie! Jaluzeaua exterioară 1 nu s-a deschis
Defect notat V10 Defect ventilaţie! Jaluzeaua exterioară 2 nu s-a deschis
Defect notat V11 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 1 nu s-a deschis
Defect notat V12 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 2 nu s-a deschis
Defect notat V13 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 3 nu s-a deschis
Defect notat V14 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 4 nu s-a deschis
Defect notat V15 Defect ventilaţie! Jaluzeaua exterioară 1 nu s-a închis
Defect notat V16 Defect ventilaţie! Jaluzeaua exterioară 2 nu s-a închis
Defect notat V17 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 1 nu s-a închis
Defect notat V18 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 2 nu s-a închis
Defect notat V19 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 3 nu s-a închis
Defect notat V20 Defect ventilaţie! Jaluzeaua interioară 4 nu s-a închis
Defect notat V21 Defect ventilaţie! Contactor ventilator 1 decuplat
Defect notat V22 Defect ventilaţie! Contactor ventilator 2 decuplat

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 12 / 36
Defect notat V23 Defect ventilaţie! Contactor ventilator 3 decuplat
Defect notat V24 Defect ventilaţie! Contactor ventilator 4 decuplat
Defect notat V25 Măsură temperatură apă eronată

În tabelul de mai jos vor fi prezentate defectele și modul lor de remediere:

DEFECT MOD DE REMEDIERE


V1 Se rearmează disjunctorul Q1 din Panoul de convertizoare PC
V2 Se rearmează disjunctorul Q2 din Panoul de convertizoare PC
V3 Resetarea se face automat sau se apasă butonul S5 de pe ușa tabloului electric TE
V4 Resetarea se face automat sau se apasă butonul S5 de pe ușa tabloului electric TE
V5 Se rearmează disjunctorul Q13 din Panoul de convertizoare PC
V6 Se rearmează disjunctorul Q14 din Panoul de convertizoare PC
V7 Se rearmează disjunctorul Q23 din Panoul de convertizoare PC
V8 Se rearmează disjunctorul Q24 din Panoul de convertizoare PC
V9 Depanare în atelier de către personal de specialitate
V10 Depanare în atelier de către personal de specialitate
V11 Se deschide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V12 Se deschide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V13 Se deschide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V14 Se deschide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V15 Depanare în atelier de către personal de specialitate
V16 Depanare în atelier de către personal de specialitate
V17 Se închide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V18 Se închide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V19 Se închide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V20 Se închide apăsând butonul negru de pe servomotor și acționând jaluzeaua cu mâna
V21 Se resetează automat după dispariția cauzei care a determinat decuplarea
V22 Se resetează automat după dispariția cauzei care a determinat decuplarea
V23 Se resetează automat după dispariția cauzei care a determinat decuplarea
V24 Se resetează automat după dispariția cauzei care a determinat decuplarea
V25 Depanare în atelier de către personal de specialitate

ATENȚIE! Pentru a avea acces la manevrarea manuală a jaluzelelor interioare este necesară demontarea
capacului de vizitare de pe cuva radiatoarelor. După intervenție capacul se montează la loc.
În cazul în care unul din defecte V1, V2, V3 sau V4 nu poate fi remediat conform procedurii din tabelul de
mai sus, se procedează astfel:
 pentru defectele V1 sau V3 se scoate din funcțiune ramura de ventilație 1 prin decuplarea disjunctoarelor
Q1, Q13 și Q14 (vezi Figura 5 de mai sus); prin aceasta se anulează ramura 1 de ventilație dar se vor
deschide automat jaluzelele interioare 1 și 2 putându-se continua mersul locomotivei având în funcțiune
ramura 2 a sistemului de ventilație; locomotiva va fi solicitată cu atenție urmărind temperatura apei care nu
trebuie să depășească 94°C;
 pentru defectele V2 sau V4 se scoate din funcțiune ramura de ventilație 2 prin decuplarea disjunctoarelor
Q2, Q23 și Q24 (vezi Figura 5 de mai sus); prin aceasta se anulează ramura 2 de ventilație dar se vor
deschide automat jaluzelele interioare 3 și 4 putându-se continua mersul locomotivei având în funcțiune
ramura 1 a sistemului de ventilație; locomotiva va fi solicitată cu atenție urmărind temperatura apei care nu
trebuie să depășească 94°C;
În cazul în care unul din defectele V5, V6, V7 sau V8 nu poate fi remediat (un ventilator nu poate fi pus în
funcțiune) se continuă mersul locomotivei cu trei ventilatoare urmărind cu atenție temperatura apei de răcire.
În cazul defectului V9 (jaluzeaua exterioară 1 nu se deschide) se scoate din funcțiune ramura de ventilație 1
prin decuplarea disjunctoarelor Q1, Q13 și Q14 (vezi Figura 5 de mai sus); prin aceasta se anulează ramura 1 de
ventilație dar se vor deschide automat jaluzelele interioare 1 și 2 putându-se continua mersul locomotivei având în
funcțiune ramura 2 a sistemului de ventilație; locomotiva va fi solicitată cu atenție urmărind temperatura apei care
nu trebuie să depășească 94°C;
În cazul defectului V10 (jaluzeaua exterioară 2 nu se deschide) se scoate din funcțiune ramura de ventilație 2
prin decuplarea disjunctoarelor Q2, Q23 și Q24 (vezi Figura 5 de mai sus); prin aceasta se anulează ramura 2 de
ventilație dar se vor deschide automat jaluzelele interioare 3 și 4 putându-se continua mersul locomotivei având în

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 13 / 36
funcțiune ramura 1 a sistemului de ventilație; locomotiva va fi solicitată cu atenție urmărind temperatura apei care
nu trebuie să depășească 94°C;
În cazul defectelor V15, V16, V17, V18, V19 sau V20 se continuă mersul locomotivei în condiții normale de
remorcare dar, la intrarea în atelier, se remediază defectul.
Defectul V21 (contactor ventilator 1 decuplat) apare dacă s-a produs unul din următoarele defecte:
 S-a decuplat disjunctorul Q13 al ventilatorului 1 (defectul V5);
 S-a decuplat variatorul 1 de turație simbolizat A12 (defectul V3);
 Nu s-a deschis jaluzeaua interioară 1 (defectul V11);
După remedierea celor trei defecte (remediere conform tabelului de mai sus) contactorul ventilatorului 1 se
recuplează automat după 1 minut.
Defectul V22 (contactor ventilator 2 decuplat) apare dacă s-a produs unul din următoarele defecte:
 S-a decuplat disjunctorul Q14 al ventilatorului 2 (defectul V6);
 S-a decuplat variatorul 1 de turație simbolizat A12 (defectul V3);
 Nu s-a deschis jaluzeaua interioară 2 (defectul V12);
După remedierea celor trei defecte (remediere conform tabelului de mai sus) contactorul ventilatorului 2 se
recuplează automat după 1 minut.
Defectul V23 (contactor ventilator 3 decuplat) apare dacă s-a produs unul din următoarele defecte:
 S-a decuplat disjunctorul Q23 al ventilatorului 3 (defectul V7);
 S-a decuplat variatorul 1 de turație simbolizat A22 (defectul V4);
 Nu s-a deschis jaluzeaua interioară 3 (defectul V13);
După remedierea celor trei defecte (remediere conform tabelului de mai sus) contactorul ventilatorului 3 se
recuplează automat după 1 minut.
Defectul V24 (contactor ventilator 4 decuplat) apare dacă s-a produs unul din următoarele defecte:
 S-a decuplat disjunctorul Q24 al ventilatorului 4 (defectul V8);
 S-a decuplat variatorul 1 de turație simbolizat A22 (defectul V4);
 Nu s-a deschis jaluzeaua interioară 4 (defectul V14);
După remedierea celor trei defecte (remediere conform tabelului de mai sus) contactorul ventilatorului 4 se
recuplează automat după 1 minut.
Reapariția de mai multe ori a unuia din defectele V21, V22, V23 sau V24 necesită o intervenție în atelier a
personalului de specialitate. Locomotiva poate fi exploatată cu solicitare adecvată după izolarea motoventilatorului
defect (se decuplează disjunctorul Q13 – în cazul ventilatorului 1, Q14 – în cazul ventilatorului 2, Q23 – în cazul
ventilatorului 3 respectiv Q24 – în cazul ventilatorului 4) (vezi Figura 5 de mai sus).

7. SISTEMUL DE COMANDĂ ȘI DIAGNOZĂ TEHNICĂ PENTRU LDE (SACDT-LDE)

7.1. Elemente componente


Instalația SCD este formată din:
 Unitatea de comandă centrală (CPU727) montată într-un tablou electric TE din sala mașinilor;
 Senzori de temperatură montați în sala mașinilor;
 Convertoare de semnal montate în dulapurile cu aparate sau local;
 Două display-uri color instalate câte unu în fiecare post de conducere.

7.2. Destinație și funcționare


Instalația are rolul să asigure:
1. Instalația de diagnoză monitorizează următorii parametrii pentru MDT:
 turație motor diesel de tracțiune;
 tensiune de ieșire a generatorului principal;
 temperatură apă răcire la ieșire din motorul diesel de tracțiune (informație care va fi folosită pentru
funcționarea sistemului de ventilație);
 tensiunea bateriei de acumulatoare;
 temperatură apă răcire la intrare în motorul diesel de tracțiune (informație folosită pentru comanda
grupului auxiliar la menținerea caldă cu locomotiva remizată);
2. Comanda și diagnoza grupului auxiliar MDA cu locomotiva în regim de așteptare activă sau remizată.
Instalația:
 monitorizează grupul auxiliar MDA;
 comandă grupul auxiliar MDA, cu locomotiva în regim de remizare, pentru a se asigura menținerea caldă
a motorului diesel de tracțiune MDT între +35ºC și +45ºC;
 comandă pompa de circulație a grupului de preîncălzire și menținere caldă cu care locomotiva este dotată,
în perioada de menținere caldă;

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 14 / 36
 transmite un mesaj de alarmă către dispecerat dacă, din cauza unui defect, temperatura apei de răcire
coboară sub +25ºC. Transmiterea se face prin sistemul de comunicație existent pe locomotivă (în cazul
locomotivelor dotate cu sistem GSM). Pentru celelalte locomotive trebuie să se asigure supravegherea la
2-3 ore.
3. Comanda și diagnoza instalației de creștere a randamentului motorului diesel de tracțiune.
Instalația:
 monitorizează funcționarea componentelor;
 comandă pornirea și selectarea turației ventilatoarelor de răcire;
 comandă închiderea și deschiderea jaluzelelor interioare și exterioare;
 asigură funcţionarea motorului diesel de tracțiune la temperatura optimă, între +60ºC şi +90ºC.

Valorile parametrilor sunt afișate pe display-uri și sunt înregistrate în unitatea de comandă. Depășirea
valorilor limită stabilite va genera mesaje de alarmă, care vor fi afișate și înregistrate.

7.3. Manevre de operare


Display-ul din postul de conducere are menirea de a monitoriza parametri motorului diesel de tracțiune MDT,
ai grupului auxiliar MDA, monitorizarea ventilației și afișarea diverselor situații de defect sau de atenționare. Pentru
a accesa toate aceste funcții display-ul are 4 taste funcționale (F1 ÷ F4) și o tastă OK. Modul de operare la display
este detaliat în Manualul de operare display.

7.4. Defecte posibile și depanare

Defectele care pot apărea la echipamentul de monitorizare a parametrilor motorului diesel de tracțiune MDT
se referă la defecțiunile ce pot apare la senzorii și convertoarele de semnal unificat pentru măsurarea diverșilor
parametri. Aceste defecte sunt afișate pe display-ul din postul de conducere. Dacă apare cel puțin unul din aceste
defecte, iconița Senz din partea de jos a ecranului display-ului din postul de conducere va fi în roșu pâlpâitor.
Pentru vizualizarea acestor defecte se vor urmări instrucțiunile din Manualul de operare display. Oricare din aceste
defecte poate avea următoarele cauze:
 conexiune necorespunzătoare (“fir întrerupt”) în circuitul convertorului de semnal;
 senzor de măsură defect;
 convertor de semnal unificat defect;
Aceste defecte se vor remedia în atelierul de întreținere al beneficiarului fie prin verificarea conexiunilor fie
prin înlocuirea senzorului de măsură sau a convertorului de semnal unificat care s-a defectat.
Aceste defecte sunt redate în tabelul de mai jos.

DEFECT MESAJ PE DISPLAY


Defect notat C1 Măsură turaţie motor eronată
Defect notat C2 Măsură tensiune generator eronată
Defect notat C3 Măsură curent încărcare baterie eronată
Defect notat C7 Măsură temperatură apă eronată
Defect notat C12 Măsură tensiune baterie eronată
Defect notat C13 Măsură poziţie jaluzea 1 exterioară eronată
Defect notat C14 Măsură poziţie jaluzea 2 exterioară eronată
Defect notat C15 Măsură temperatură apă la intrare în MDT eronată
Defect notat C16 Convertor tensiune alimentare defect

Dacă locomotiva este în activitate (s-a ales poziția “ACTIV” la selectorul S1) și MDT merge în gol:
 după 15 minute se generează un mesaj de atenționare pe display și un buzer semnalizează sonor această
situație;
 după 30 de minute (cele 15 de mai sus + 15) se generează un nou mesaj de atenționare pe display și un
buzer semnalizează sonor această situație;
 după 60 de minute de mers în gol se generează un nou mesaj de atenționare pe display și un buzer
semnalizează sonor această situație;
 în continuare, după fiecare oră de mers în gol se generează un nou mesaj de atenționare pe display și un
buzer semnalizează sonor această situație;
 mecanicul de locomotivă poate anula de fiecare dată aceste semnale (de la butonul OK de pe display) sau
va decide să oprească motorul diesel de tracțiune;

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 15 / 36
 dacă temperatura apei de răcire la intrarea în MDT scade sub 25ºC, buzerul va suna scurt la interval de 10
(zece) minute.
 dacă apa de răcire la MDT scade sub un anumit nivel, buzerul va suna scurt la interval de 10 (zece)
minute.
Toate atenţionările şi anulările sunt înregistrate pe cardul de memorie.

8. MENTENANȚĂ

8.1. Lucrări de MENTENANȚĂ la tablourile electrice


Cu ocazia reviziilor planificate ale locomotivei se face o verificare şi o întreţinere uşoară a tablourilor
electrice.
Cu această ocazie (tabloul electric nefiind pus sub tensiune) se verifică:
 spaţiul tehnic care trebuie să fie curățat (se va curăţa praful cu aspiratorul şi cu pensula), să nu fie urme de
umezeală, scurgeri de apă, care pot proveni de la acoperişul locomotivei;
 starea generală a tablourilor electrice care nu trebuie să prezinte deteriorări mecanice vizibile;
 legătura de pământare a tablourilor electrice la carcasa locomotivei şi legăturile de pământare ale uşilor
tablourilor electrice, care trebuie să fie în stare bună, cablurile de pământare să nu fie întrerupte,
şuruburile bornelor de masă să fie strânse până la aplatizarea şaibelor;
 fixarea echipamentului electric de scheletul tabloului care trebuie să fie corespunzătoare (şuruburile de
fixare să nu fie slăbite etc.);
 bornele aparatelor şi clemelor care trebuie să fie în stare bună asigurând strângerea cablurilor şi a
papucilor, existenţa unor defecţiuni (contact imperfect sau defecţiune de altă natură) se manifestă prin
încălziri locale anormale care au drept consecinţă schimbarea nuanţei culorii materialului izolator din
jurul bornei;
 conductoarele electrice care nu trebuie să prezinte urme de supraîncălzire (nuanţă de culoare modificată)
şi alte deteriorări de izolaţie;
 mânerele siguranţelor automate şi disjunctoarelor care trebuie să fie în poziţie ridicată;
Cu tabloul electric sub tensiune se verifică:
 bobinele contactoarelor şi releelor care nu trebuie să prezinte zgomote de funcţionare anormale;
 lipsa unei puneri la masă.

8.2. Lucrări de MENTENANȚĂ la generatorul auxiliar


Cu ocazia reviziilor planificate la locomotivă se recomandă să se acorde atenţie stării înfăşurărilor (în special
când generatorul n-a fost folosit pentru o perioadă lungă) şi rulmenţilor. Pentru starea înfășurărilor se vor urmări
instrucțiunile de la subcapitolul 12.7.1. Pentru starea rulmenților se vor urmări instrucțiunile de la subcapitolul
12.7.2.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 16 / 36
8.3. Lucrări de MENTENANȚĂ la motorul diesel auxiliar
Programul de întreținere se aplică la intervalele de mai jos, oricare din ele este primul:
 A = prima revizie la 25/50 ore
 B = revizie în fiecare zi sau la 8 ore
 C = revizie la 250 ore sau 12 luni
 D = revizie la 500 ore sau 12 luni
 E = revizie la 1000 ore
 F = revizie la 2000 ore
 G = fără termen

A B C D E F G Operația
x Verificarea nivelului de lichid de răcire
x Verificarea scurgerilor de ulei și lichid răcire
x x Verificarea întinderii și a stării curelei de transmisie
x x Verificarea furtunurilor și a colierelor
x x Golirea apei din prefiltrul de motorină (dacă există)
x Înlocuirea filtrului de motorină
x Verificarea nivelului uleiului
x Verificarea presiunii de ulei, pe display
x Înlocuirea uleiului
x Înlocuirea filtrului de ulei
x Înlocuirea elementelor sistemului de aerisire motor
x Înlocuirea sistemului de aerisire (la 2000 ore)
x Înlocuirea elementului de filtrare de la filtrul de aer
x Verificarea furtunurilor și colierelor
x Verificare alternator, demaror
x Verificarea elementelor de fixare ale grupului
x Verificarea echipamentului electric

9. CONDIŢII DE RECEPŢIE

9.1. Documente însoţitoare


Produsul este însoţit de următoarele documente:
 Certificatul de calitate și garanţie;
 Protocol de măsurători şi probe;
 Cartea tehnică a produsului;
 Manualul de operare display;

9.2. Garanţii
Termenul de garanţie a tablourilor electrice, a grupului auxiliar, a instalației de ventilație și a SACDT-LDE
este de 12 luni de la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

9.3. Protocol predare


Predarea produsului se face în prezenţa delegatului beneficiarului pe bază de Proces Verbal tip.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 17 / 36
10. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE PENTRU MECANICII DE LOCOMOTIVĂ

10.1. Generalităţi
Siguranţa în funcţionare a acestor instalaţii depinde în mod direct de felul în care se execută exploatarea
tablourilor electrice şi lucrările de întreţinere şi reparare ale acestora respectiv a MDA.
Accesul în spaţiul tehnic se asigură numai persoanelor autorizate, deschiderea uşilor făcându-se cu o cheie
specială.
Aparatele de comandă de pe uşa tablourilor electrice sunt accesibile mecanicului de locomotivă.
ATENȚIE! Pentru cunoașterea temeinică a instalației și modul ei de exploatare este imperios necesară
studierea acestei Cărți tehnice (în special capitolele 5, 6 și 7) și a Manualului de operare display de către mecanicii
de locomotivă.

OBSERVAȚIE! Prezența celor trei instalații montate pe locomotivă nu modifică sistemul de manipulare, de
servire și exploatare din punct de vedere al siguranței circulației sau a instrucțiilor în vigoare la calea ferată. Ele au
următoarele roluri:
 să ajute personalul de exploatare și întreținere să asigure o stare tehnică corespunzătoare a locomotivei și
să depisteze în timp real eventuale defecte în faza incipientă, dar și evoluția lor în timp;
 să permită exploatarea locomotivei cât mai economic, astfel încât cheltuielile procesului de transport să fie
reduse;
 să prelungească viața industrială și să crească intervalul între două reparații, reducând uzura prematură a
MDT, a serviciilor auxiliare și a bateriei de acumulatoare în scopul creșterii disponibilității locomotivei;
 să reducă poluarea prin reducerea atât a timpului de funcționare a MDT cât și funcționarea acestuia cu
consum specific de combustibil la valoarea optimă, să prelungească viața industrială a setului de baterii și
să reducă pierderile de ulei.

10.2. Operaţia de supraveghere şi control


La plecarea în cursă se verifică starea de bună funcţionare a tablourilor electrice și a MDA. De asemenea
ușile tablourilor trebuie să fie închise.
În parcurs se va efectua supravegherea curentă a bunei funcționări a instalației pe display-ul din postul de
conducere.
În cazul semnalizării unor defecţiuni se va proceda conform prescripţiilor de la punctele 5.4, 6.4, și 7.4.

10.3. Operații de exploatare


Operațiile de exploatare se execută de personalul de exploatare, respectiv mecanicul de locomotivă la plecare
și în parcurs.
Aceste operații constau din:
 se urmărește pe display-ul din postul de conducere posibile informaţii despre o avarie sau eveniment
(detalii în Manualul de operare display);
 se verifică mânerele siguranţelor automate şi disjunctoarelor care trebuie să fie în poziţie ridicată
(cuplate); mânerele căzute indică declanşarea acestora în timpul funcţionării în urma unor defecte ale
instalaţiei protejate;
 se verifică poziţia butoanelor disjunctoarelor; butoanele sărite indică existenţa unor defecte ale instalaţiei
protejate;
 se verifică lichidul de răcire care trebuie să fie nivelul corespunzător și robinetele deschise;
 se verifica nivelul de ulei;
 se verifică pe display-ul din postul de conducere starea iconiței “MDA” din partea de jos a ecranului,
iconiță care în mod normal trebuie să fie de culoare gri; dacă iconița este în roșu pâlpâitor se vor respecta
instrucțiunile de la punctul 5.4;
 se verifică pe display-ul din postul de conducere starea iconiței Vent din partea de jos a ecranului,
iconiță care în mod normal trebuie să fie de culoare gri; dacă iconița este în roșu pâlpâitor se vor respecta
instrucțiunile de la punctul 6.4;
 se verifică pe display-ul din postul de conducere starea iconițelor “MDT” și Senz din partea de jos a
ecranului, iconițe care în mod normal trebuie să fie de culoare gri; dacă cel puțin o iconiță este în roșu
pâlpâitor se vor respecta instrucțiunile de la punctul 7.4;
 se alege regimul MDA de la selectorul S1 de pe pupitrul din postul de conducere PCS:
 Poziția “R” – regim remizat (în sezonul rece) – se asigură menținerea caldă a MDT;
 Poziția “0” – regim remizat (în sezonul cald) – fără menținere caldă a MDT;

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 18 / 36
 Poziția “A” – regim activ – când locomotiva este în activitate;
 se verifică poziția mânerelor disjunctoarelor Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 și Q8 de pe ușa tabloului electric TE;
aceste mânere trebuie să fie în poziția ridicat;
 se verifică poziția mânerelor disjunctoarelor Q1, Q13, Q14, Q2, Q23 și Q24 de pe ușile panoului de
convertizoare PC; aceste mânere trebuie să fie în poziția ridicat;
 se verifică dacă toate tablourile electrice sunt închise apoi se verifică dacă selectorul de avarie S4 al
ventilației este pus pe poziția 0 “AUTOMAT”.
ATENȚIE! În mod normal selectorul de avarie S4 trebuie să fie pe poziția “0” regim în care jaluzelele se
deschid/închid iar ventilatoarele funcționează în cele 3 trepte de turație în funcție de temperatura apei de răcire în
regim “AUTOMAT”.
Celelalte 3 poziții ale selectorului S4 (pozițiile 1, 2 și 3 de regim MANUAL) se vor utiliza doar pentru situația
când unitatea centrală (automatul programabil CPU727 din tabloul electric) nu funcționează corect. Alegerea uneia
din aceste 3 poziții se face în funcție de temperatura apei de răcire a MDT, de temperatura mediului și de gradul de
solicitare al locomotivei. În acest caz personalul de conducere (mecanic, mecanic ajutor) trebuie să țină sub
observație temperatura apei de răcire afișată pe display-ul din postul de conducere.

Grupul generator fiind integrat într-un sistem de automatizare manipularea lui se va face în felul următor:
A. Comanda de pe unul din cele doua pupitre aflate în posturile de comanda
Operații pregătitoare:
Se verifică poziționarea pe “AUT” (AUTOMAT). Se verifică indicațiile de pe display-ul modulului de
comanda al grupului electrogen auxiliar situat în sala mașinilor.
Display-ul va trebui sa afișeze ecranul principal:

Dacă nu este afișat ecranul principal se va apăsa repetat tasta “Page” până se va ajunge la afișarea ecranului
principal.
Pe ecranul principal se va urmări afișarea mesajului “Pregatit” și evidențierea cuvântului “AUT”. Dacă este
evidențiat cuvântul “Oprit” sau “MAN” se va acționa repetat tasta “MODE->“ până se va evidenția cuvântul
“AUT”. Dacă este afișat “Nepregatit”, din ecranul principal se apasă o dată tasta “↑” pentru a se trece la ecranul cu
lista de alarme. Se va nota lista de alarme și după aceea se va apăsa tasta “FAULT RESET”. După apăsarea tastei
“FAULT RESET” se apasă tasta “↓” pentru a se reveni la ecranul principal. Dacă pe ecranul principal este afișat
mesajul “ Nepregatit” grupul electrogen nu poate fi utilizat și se va consulta manualul de utilizare. Dacă pe ecranul
principal este afișat mesajul “ Pregatit” grupul electrogen este pregătit pentru utilizare.

B. Pornirea grupului electrogen auxiliar MDA:


Cheia de selecție a regimurilor de funcționare S1 se pune pe poziția “ACTIV”.
Se apasă butonul verde S4, de pornire a grupului electrogen auxiliar, situat pe panoul din postul de conducere.
Se vor urmări parametri principali de funcționare, de pe display-ul din postul de conducere, pe care se va afișa
ecranul dedicat grupului electrogen auxiliar. Dacă sistemul funcționează normal, iconița MDA (grup auxiliar) de
pe display va avea culoarea gri; dacă apar probleme în funcționarea grupului auxiliar iconița MDA va semnaliza
intermitent în culoare roșie.
Motorul trebuie să funcționeze în domeniul 78-90°C. Temperatura variază cu sarcina. Reglarea temperaturii se
face prin intermediul termostatului (nu se va folosi motorul fără termostat).
Dacă se observă o creștere a temperaturii peste limita normala se procedează astfel:
 se reduce sarcina;
 se verifică dacă sunt scăpări de apă;
 se ia decizia dacă trebuie oprit motorul;

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 19 / 36
C. Oprirea grupului electrogen auxiliar:
Se apasă butonul roșu S3, de oprire a grupului electrogen auxiliar, situat pe unul din cele doua pupitre din
posturile de conducere. După apăsarea pe butonul roșu S3, de oprire a grupului, acesta continuă să mai funcționeze
timp de 30 de secunde. Nu se va apăsa, în acest interval, pe butonul ciupercă roșie S2 decât în situație de urgență.
Oprirea motorului după funcționarea la sarcină nominală poate duce la supraîncălzire și uzuri premature.
Pentru aceasta trebuie ca înainte de oprire motorul să funcționeze 3 minute fără sarcină.
D. Operarea grupului de pe panoul local se face conform anexei “Interfață operator MRS
Atenție. Dacă locomotiva este în activitate (s-a ales poziția “A” la selectorul S1) și MDT merge în gol:
 după 15 minute se generează un mesaj de atenționare pe display și un buzer semnalizează sonor această
situație;
 după 30 de minute (cele 15 de mai sus + 15) se generează un nou mesaj de atenționare pe display și un
buzer semnalizează sonor această situație;
 după 60 de minute de mers în gol se generează un nou mesaj de atenționare pe display și un buzer
semnalizează sonor această situație;
 în continuare, după fiecare oră de mers în gol se generează un nou mesaj de atenționare pe display și un
buzer semnalizează sonor această situație;
 mecanicul de locomotivă poate anula de fiecare dată aceste semnale (de la butonul OK de pe display) sau
va decide să oprească motorul diesel de tracțiune;
 dacă temperatura apei de răcire la intrarea în MDT scade sub 25ºC, buzerul va suna scurt la interval de 10
(zece) minute.
 dacă apa de răcire la MDT scade sub un anumit nivel, buzerul va suna scurt la interval de 10 (zece)
minute.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 20 / 36
10.4. SELECTORUL S1
PENTRU ALEGEREA REGIMULUI DE EXPLOATARE A GRUPULUI AUXILIAR MDA ÎN FUNCŢIE
DE FOLOSIREA LOCOMOTIVEI

Poziţia „ACTIV” – pentru cazul când locomotiva este activă.


Grupul auxiliar MDA se comandă din postul de conducere, de către personalul de locomotivă, prin
următoarele butoane:
 pornirea se face apăsând butonul verde S4;
 oprirea se face apăsând butonul roșu S3;
 oprirea în caz de urgenţă se face apăsând butonul ciupercă roșie S2.
Se recomandă folosirea MDA ori de câte ori timpii de staţionare ai locomotivei depăşesc 20 de minute iar
MDT poate fi oprit.
Grupul auxiliar asigură alimentarea următoarelor servicii auxiliare:
 compresorul de aer comprimat;
 convertizorul de 24Vcc;
 comenzile locomotivei;
 serviciile auxiliare din cabina de conducere (climatizare, reşou, frigider);
 încărcarea bateriei de acumulatoare a locomotivei;
 menţinerea caldă a motorului diesel de tracţiune MDT.
Regimul ACTIV al locomotivei înseamnă că aceasta este în activitate realizând remorcarea trenurilor sau
manevre, perioadă în care timpii de funcţionare în regim de tracţiune alternează cu timpii de staţionare impuşi de
procesul de transport.
Poziţia „REMIZAT” – pentru cazul când locomotiva este remizată cu HEBLUL 8 conectat şi pupitrele de
comandă ale locomotivei înzăvorâte.
Grupul auxiliar MDA porneşte şi se opreşte automat după un anumit algoritm, adică porneşte când
temperatura apei scade la 35°C şi se opreşte când temperatura a crescut la 45°C.
În acest regim grupul auxiliar MDA asigură:
 menţinerea caldă a MDT;
 încărcarea bateriei de acumulatoare a locomotivei.
Pentru această poziţie pompa de apă a IEMC (instalaţia electrică de menţinere caldă) funcţionează permanent
asigurând circulaţia apei în instalaţia MDT, indiferent dacă MDA este pornit sau oprit.
Pentru menţinerea caldă a MDT, în IEMC s-au montat suplimentar rezistoare cu o putere de 10,5KW
alimentate de generatorul sincron al MDA.
Locomotiva trebuie supravegheată când se menţine caldă pe timp de iarnă la intervale de 2-3 ore.
Poziţia „0” – pentru cazul când locomotiva este remizată în sezonul cald sau menţinerea caldă se face prin
IEMC (instalaţia electrică de menţinere caldă) alimentată de la o priză exterioară de 3x400Vca.
Pe această poziţie grupul auxiliar MDA este oprit.
Observaţia 1. Dacă locomotiva este în activitate și MDT merge în gol, după 15 minute se generează un mesaj
de atenţionare pe display și un buzer semnalizează sonor. După 30 minute, respectiv după fiecare oră semnalizarea
se repetă. Mecanicul poate anula de fiecare dată aceste semnale de la butonul OK de pe display sau decide oprirea
MDT.
Observaţia 2. Se recomandă ca după remizare, înainte de pornirea MDT, selectorul S1 să fie adus pe poziţia
„Activ”, să se pornească MDA şi să se facă încărcarea bateriei de acumulatoare a locomotivei, să se asigure aerul
comprimat. Se citește pe display valoarea curentului de încărcare a bateriei, se oprește MDA şi apoi se porneşte
MDT.
Observaţia 3. La oprirea din butonul roșu S3 a MDA – acesta va funcţiona încă 30 de secunde fără sarcină. În
acest interval nu apăsaţi butonul S2 de avarii.
ATENŢIE! În timpul funcționării pompei de apă și a pompei de preungere și transfer combustibil, MDA nu
poate fi pornit. Cele două pompe nu pot fi alimentate de la MDA.

10.5. PREGĂTIREA ŞI MANIPULAREA INSTALAŢIEI DE CREŞTERE A RANDAMENTULUI MDT


(INSTALAŢIA ELECTRICĂ DE VENTILAŢIE)
Instalaţia electrică de ventilaţie (IEV) înlocuieşte instalaţia hidrostatică a locomotivei.
 se verifică pe display-ul din postul de conducere (PCS) starea iconiţei Vent din partea de jos a
ecranului, care în mod normal trebuie să fie de culoare gri; dacă aceasta este de culoare roşie pâlpâitor înseamnă că a
apărut o avarie, în care caz se vor respecta instrucţiunile de la punctul 6.4 din cartea tehnică;
 se verifică poziţia mânerelor disjunctoarelor Q1, Q13, Q14, Q2, Q23 și Q24 de pe uşile panoului
convertizare PC care trebuie să fie în poziţia ridicat. Idem disjunctoarele Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 și Q8 de pe uşa TE;

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 21 / 36
 se verifică dacă uşile tablourilor electrice sunt închise;
 se verifică poziţia selectorului de avarii S4 al ventilaţiei care trebuie să fie pe poziţia “0” –
AUTOMAT, iar întrerupătorul Q0, montat în blocul aparatelor, să fie pe poziția “închis” şi lampa H1 de
semnalizare a prezenţei tensiunii de 24Vcc de pe tabloul electric TE să fie aprinsă.
Instalaţia de ventilaţie funcţionează automat în funcţie de temperatura apei de răcire. Personalul de locomotivă
are obligația să urmărească temperatura apei şi indicaţiile iconiţei Vent care trebuie să rămână de culoare gri în
timpul funcţionării normale.
Întrerupătorul Q0, selectorul de avarii S4 şi butonul de resetare S5 sunt folosite numai în cazul apariţiei unor
defecte la ventilaţie care necesită intervenţia personalului de locomotivă pentru a continua mersul în condiţii
deosebite.
Selectorul de avarii S4 trebuie să fie în mod normal pe poziţia “0” – AUTOMAT, regim în care jaluzelele se
deschid/închid iar ventilatoarele funcţionează în una din cele trei trepte de turaţie în funcţie de temperatura apei.
Celelalte trei poziţii (poz. 1, 2 sau 3 de MANUAL) se utilizează numai dacă unitatea centrală automată sau senzorul
de temperatură nu funcţionează corect și este prezentă tensiunea de 24Vcc (lampa H1 – aprinsă).
Modul cum se procedează în cazul apariţiei unor defecte la instalaţia electrică de ventilaţie este descris în
cartea tehnică a instalaţiei.
10.6. SELECTORUL S4
PENTRU SITUAŢIA DE AVARIE LA VENTILAŢIE
ATENŢIE! În mod normal selectorul de avarii S4 trebuie să fie pe poziţia „0”, regim în care jaluzelele se
deschid/închid automat iar ventilatoarele funcţionează automat în cele trei trepte de turaţie în funcţie de temperatura
apei de răcire.
Celelalte trei poziţii ale selectorului de avarii S4 (poz. 1, 2 sau 3) se vor utiliza doar pentru situaţia când
unitatea centrală sau senzorul de temperatură nu funcţionează corect și este prezentă tensiunea de 24Vcc (lampa H1
– aprinsă).
Alegerea uneia din cele trei poziţii de „MANUAL” (poz. 1, 2 sau 3) se face în funcţie de:
 temperatura apei de răcire a MDT;
 temperatura mediului ambiant;
 gradul de solicitare al locomotivei.
În acest caz personalul de conducere trebuie să ţină sub observaţie temperatura apei de răcire afişată pe
display-ul din postul de conducere sau de pe termomanometrul din sala maşinilor.
Cele trei poziţii de avarie ale selectorului S4 sunt:
 Poziţia 1 – MANUAL REMIZAT – se închid jaluzelele interioare şi exterioare – locomotiva se
remizează;
 Poziţia 2 – MANUAL IARNĂ – se deschid toate jaluzelele iar ventilatoarele funcţionează pe treapta 1 de
turaţie;
 Poziţia 3 – MANUAL VARĂ – se deschid toate jaluzelele iar ventilatoarele funcţionează pe treapta 3 de
turaţie (turaţie maximă).
În cazul în care display-urile din ambele posturi de conducere sunt stinse şi lampa H1 – prezență tensiune de
24Vcc este aprinsă, ventilaţia se acţionează manual din selectorul de avarii S4, care se comută pe una din poziţiile
menţionate şi se urmăreşte temperatura apei la termomanometrul din sala maşinilor.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 22 / 36
10.7. SISTEMUL AUTOMAT DE COMANDĂ ŞI DIAGNOZĂ TEHNICĂ A LOCOMOTIVEI - SACDT-
LDE

1. Sistemul asigură următoarele comenzi:


 comanda grupului auxiliar MDA pentru cele două regimuri de funcţionare ale locomotivei:
 comanda normală din postul de conducere PCS când locomotiva este în regim activ;
 comanda automată de menţinere caldă când locomotiva este remizată.
 comanda automată a instalaţiei electrice de ventilaţie pentru instalaţia de răcire a MDT.

2. Sistemul asigură diagnoza următoarelor instalaţii şi agregate ale locomotivei:


 Pentru MDA preia întregul sistem de diagnoză stabilit de fabricantul grupului auxiliar şi îl afişează în
cabina de conducere pe display;
 Pentru instalaţia electrică de ventilaţie monitorizează defectele la echipamentul de comandă, la
convertizoare, disjunctoare, ventilatoare, contactoare şi la sistemul de jaluzele interioare şi exterioare.
Sunt 25 de defecte la care sunt prezentate şi soluțiile de remediere.
Locomotiva este dotată în posturile de conducere cu câte un display color, montat în PCS, pe care sunt afişaţi
şi monitorizaţi parametri MDT, MDA şi ventilaţie.
Pentru a accesa funcţiile menţionate, display-ul are patru taste funcţionale F1 ÷ F4 şi o tastă OK. Modul de
operare la display este detaliat în Manualul de operare display.
În partea de jos a ecranului display-ului sunt patru iconiţe cu simbolul fiecărui sistem monitorizat:
 MDT – iconiţa de monitorizare a parametrilor grupului motor diesel-generator principal;
 Senz– iconiţa de monitorizare a tuturor senzorilor şi adaptoarelor de semnal montaţi pe grupul motor
diesel-generator principal, motoare de tracţiune etc.;
 MDA – iconiţa de monitorizare a grupului auxiliar motor diesel-generator sincron (MDA);
 Vent – iconiţa de monitorizare a instalaţiei electrice de ventilaţie.
În condiţii de funcţionare normală toate cele patru iconiţe au culoarea gri. Dacă apare un defect la oricare din
instalaţiile de mai sus, iconiţa specifică acestuia se colorează în roşu pâlpâitor.
În această aplicaţie au fost create 9 (nouă) ecrane pentru diagnoza LDE dintre care:
 Cinci ecrane de bază în care sunt afişaţi parametri motorului diesel de tracţiune (MDT), ai motorului diesel
auxiliar (MDA) şi ai instalaţiei electrice de ventilaţie. Trecerea de la un ecran la altul se face cu ajutorul
tastei ← şi → din orice ecran;
 Trei ecrane de avarii în care sunt afişate avariile active ale celor trei instalaţii monitorizate, selectabile cu
ajutorul tastelor: F1 (avarii la instalaţia electrică de ventilaţie), F2 (avarii MDA) și F4 (avarii convertoare
de semnal unificat);
 Un ecran de atenţionare funcţionare MDT în gol. Pragurile de atenţionare sunt la 15 minute, 30 minute şi o
oră.
Pentru a cunoaşte modul de folosire a sistemului de diagnoză se foloseşte “Manualul Operare Display.

În cazul în care display-urile din ambele posturi de conducere sunt stinse şi lampa verde H1 (prezență
tensiune de 24Vcc) este aprinsă, ventilaţia electrică a MDT se acţionează manual din selectorul S4.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 23 / 36
11. INTERFAŢĂ OPERARE MRS

11.1. Butoane de comanda grup-generator

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 24 / 36
11.2. Indicatori de acţionare grup-generator

11.3. Afişaj şi butoane de comandă

11.4. Ecranele afișajului și structura paginilor

Informaţiile afişate sunt structurate în „pagini şi „ecrane. Utilizaţi butonul PAGINA pentru a comuta între
paginile afişajului.
1. Pagina Măsurare este formată din ecrane care afişează valorile măsurate, cum ar fi tensiunea, curentul,
presiunea uleiului etc., valori calculate, cum este cazul puterii Gen-set, date statistice şi lista alarmelor pe ultimul
ecran.
2. Pagina Puncte de setare conţine toate punctele de setare organizate pe grupuri şi, de asemenea, un grup
special pentru introducerea parolei.
3. Pagina Jurnal istoric prezintă jurnalul istoricului într-o ordine care începe cu ultima înregistrare

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 25 / 36
făcută.
MASURARE PUNCTE DE SETARE JURNAL ISTORIC

OPRIT MAN AUT TEST


PAROLA NUMAR CAUZA
NEPREGATIT SETARI DE BAZA - 0 CONECTAT
MAINS FLT PARAMETRI MOTOR - 1 RESETARE AVARIE
PF 0.00 PROTECTIE MOTOR - 2 STOP DE URGENTA
Page Page Page
RPM 0 PROTECTIE GENERATOR - 3 ATENTIONARE Ra15 ESUATA
TIMER STOP
0 I/O EXTENSIE - 5 CONFIGURARE INCARCATA
0 KW DATA/ORA
15:02:17 07 / 08 / 2008

Ent Ent
Page

GENERATOR NUME GRUP GENERATOR ORA DATA


L1N 0 L1L2 0V 15:02:17 07 / 08 / 2008
L2N 0 L2L3 0V >PUTERE NOMINALA 15:02:10 07 / 08 / 2008
L3N 0 L3L1 0V 200 KW 15:01:47 07 / 08 / 2008
Page Page
FRECVENTA GENERATOR0.0HZ CURENT NOMINAL 15:01:38 07 / 08 / 2008
350 A 15:01:23 07 / 08 / 2008
RAPORT TRAFO CURENT 15:01:10 07 / 08 / 2008
0 0 0 0 A
2000/5 A
0 CONECTAT

Page Ent
Ent Ent
X

LISTA DE ALARME ECU NUME GRUP GENERATOR MOD RPM PUTERE


>PRESI UNE ULEI > OPRIT 0 0
000225 (000E1h) >PUTERE NOMINALA OPRIT 0 0
250 200 KW OPRIT 0 0
Page Page
CURENT NOMINAL OPRIT 0 0
350 A OPRIT 0 0
RAPORT TRAFO CURENT OPRIT 0 0
2000/5 A
0 CONECTAT

Ent

LISTA DE ALARME 1
STOP DE URGENTA

Page

11.5. Alarme

LISTA DE ALARME 3
*AVARIE MCB Alarma inactiva neconfirmata
*STOP DE URGENTA Alarma activa neconfirmata
DEZACT PROT OPR Alarma activa confirmata

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 26 / 36
11.6. Modificare punct de setare

OPRIT MAN AUT TEST


PAROLA
NEPREGATIT >SETARI DE BAZA
MAINS FLT PARAMETRI MOTOR
PF 0.00 PROTECTIE MOTOR
Page
RPM 0 PROTECTIE GENERATOR
TIMER STOP
0 I/O EXTENSI E
0 KW DATA/ORA

Ent
Page

NUME GRUP GENERATOR

>PUTERE NOMI NALA


200 KW
*CURENT NOMINAL
350 A
RAPORT TRAFO CURENT
2000/5 A

Page
Ent Ent
X

NOTA:
NUME GRUP GENERATOR
Nu puteti modifica punctul
de setare?
Punctele de setare marcate cu
>PUTERE NOMI NALA
un asterisc sunt protejate cu
250 200 KW
ajutorul unei parole.
*CURENT NOMINAL
Introduceti parola asa cum este
350 A
descris in capitolul
RAPORT TRAFO CURENT
Introducerea parolei
2000/5 A
de mai jos

11.7. Reglarea contrastului afișajului

OPRIT MAN AUT TEST

NEPREGATIT
MAINS FLT
PF 0.00
RPM 0
OPRIT MAN AUT TEST
TIMER STOP
NEPREGATIT 0
MAINS FLT 0 KW
Enter +
PF 0.00
RPM 0
Enter + OPRIT MAN AUT TEST
TIMER STOP
0 NEPREGATIT
0 KW MAINS FLT
PF 0.00
RPM 0
TIMER STOP
0
0 KW

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 14.11.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 27 / 36
12. SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE, PREVENIREA ŞI REMEDIEREA
SITUAŢIILOR DE RISC

Mesaj important referitor la siguranţă


Cele mai multe accidente care implică operarea produsului, mentenanţa si reparaţia sunt cauzate de lipsa de
observaţie faţă de regulile de bază în ceea ce priveşte protecţia si precauţia. Un incident poate fi adesea prevăzut şi
evitat dacă o persoană este în stare de alertă şi are instruirea şi uneltele necesare pentru a opera corect produsul în
cauză.

Folosirea, lubrifierea, mentenanţa si reparaţiile improprii sau necorespunzătoare ale acestui produs pot fi
periculoase şi pot cauza rănirea sau decesul.
Nu executaţi nici una dintre aceste operaţii dacă nu posedaţi pregătirea necesară şi dacă nu ați citit şi înțeles
toate informațiile prevăzute în manual de către producători.

Mesajele de precauţie sunt prevăzute atât în documentul de față, în manualul produselor cât și direct pe suprafaţa
acestor produse. dacă aceste mesaje și avertizări nu sunt respectate, rănirea severă sau moartea pot apărea.

Mesajele pot fi de următoarele tipuri : “Simbol grafic de avertizare” + “Mesaj Semnal” de tipul
DANGER = PERICOL
WARNING = AVERTIZARE
CAUTION = PRECAUTIE
ca în exemplul de mai jos:

aceasta înseamnă: Atenţie! Alertă! Siguranţa Dumneavoastră este implicată!

Producătorii nu pot anticipa toate posibilele circumstanțe care pot provoca situaţiile de risc. Aşadar aceste
avertismente nu acoperă toate situaţiile ce pot apărea. Indiferent de tipul de operaţie executată siguranţa
Dumneavoastră şi a celor din jur este prioritară. Acţionaţi cu precauţie şi răspundere!

Informaţia şi specificațiile prevăzute în acest document reprezintă informaţiile prevăzute iniţial, anumite
specificaţii pot fluctua de-a lungul folosirii îndelungate datorită uzurilor ce pot apărea.

Când înlocuiți o componentă consumabilă se recomandă folosirea unei piese originale.


Nerespectarea acestui lucru poate duce la disfuncționalități în sistem şi accidente soldate cu rănire sau deces.
Producătorii nu își asumă răspunderea pentru aceste situaţii.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 28 / 36
12.1 Motor Perkins 1104

Siguranţă în exploatare
Această secţiune indică normele de siguranţă de bază, în plus identifică situaţiile de risc major şi situaţiile de
avertizare.

Operarea sistemului
Tehnicile de operare şi mentenanţă sunt regăsite în manualul sau cartea tehnică cu care este însoțit sistemul
electrogen. Procedaţi la acţionarea sistemului după ce aţi verificat și asimilat informaţiile necesare. Orice
nerespectare a procedurilor precizate de producători duce la situaţii de risc şi la absolvirea oricăror responsabilități
din partea producătorilor.

Mentenanța Sistemului
Termenele de mentenanţă se vor respecta după cum sunt prevăzute în manualul sau cartea tehnică însoțitoare
produselor.
TEHMIN, MECCALTE, PERKINS nu își asuma răspunderea pentru eventuale defecţiuni generale sau incidente
cauzate în urma nerespectării termenelor de verificare, servisare şi întreținere.

Proclamaţia de avertisment California 65


Gazele de evacuare ale motorului diesel şi constituenţii acestuia sunt cunoscute în Statul California ca fiind
cauzatoare de cancer, defecte de naştere şi alte efecte dăunătoare.
Posturile de acumulatori şi accesoriile acestora conţin plumb şi compuşi ai plumbului.
Combustibilul şi uleiurile pot conține sulf.
Spălați-vă pe mâini după contactul cu aceste substanţe!

Mesaje de avertizare
Nu ștergeți, curățați sau acoperiţi semnele şi mesajele de avertizare plasate pe grupul electrogen. aveţi grijă ca
poziţia acestora să fie vizibilă si lizibilă.
În cazul mentenanței citiți de asemenea semnele de avertizare regăsite pe piesele consumabile.
Înlocuiţi orice semn de avertizare deteriorat din cauza timpului sau din alte cauze.
Semn de avertizare specific ce poate fi regăsit pe suprafaţa aparaturilor.
Ilustraţia 1

Nota: Poziționarea semnului de avertizare poate fi diferită faţă de cea din ilustrație.

Pericol de explozie !
Folosirea compușilor de eter este interzisă, şi poate cauza explozie. A se citi manualul / cartea tehnică a produsului.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 29 / 36
Ilustrația 2

Avertizări de risc general

Ilustraţia 3

Ataşaţi eticheta “Nu operaţi“

În cazul în care efectuați lucrări de întreținere, service sau verificare, opriţi funcţiile motorului şi a generatorului şi
ataşaţi o eticheta de tipul “Nu operaţi“ postului sau consolei de comandă pentru a preveni eventuala punere în
funcţiune a grupului în timpul efectuării lucrărilor directe.
De asemenea dacă observaţi această etichetă contactaţi persoana care a ataşat-o pentru mai multe informaţii. Este
posibil ca aceasta să fie pusă în urma unei sesizări a unei defecţiuni, iar punerea în lucru să poată cauza situaţii de
risc major sau defecţiuni generale ale grupului.
Eticheta trebuie sa conţină numele celui care a atașat-o şi data.

Ilustraţia 4
Purtaţi echipamentul de protecţie prevăzut în imagine pe întreaga durată a intervenţiilor (cască de protecţie, mănuşi
de protecţie, căști antifonice, ochelari de protecţie, salopetă, bocanci etc.).

Nu purtaţi bijuterii, lanţuri, haine largi sau orice alte obiecte care ar putea fi agățate de obiectele în mişcare ale
motorului. Purtaţi părul strâns dacă este cazul.

Asigurați-vă că toate apărătorile de protecţie sunt la locul lor: apărătoare de protecţie pentru fulii sau elice, apărători
de protecţie pentru cabluri sub tensiune sau pentru zonele fierbinți.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 30 / 36
Nu vă apropiați de grupul generator cu corpuri străine.

Păstrați zona curată de deşeuri sau scurgeri de ulei, combustibil, acizi sau alte substanţe cauzatoare de pericol
iminent.
Țineți la distanţă sigură orice material explozibil sau inflamabil faţă de grupul generator. Depozitarea şi manipularea
necorespunzătoare a materialelor străine poate produce explozii sau incendiu.

Alimentarea grupului se face numai cu motorul oprit. După care se verifica eventualele scurgeri.

Atenţie la cârpe scăpate sau lăsate accidental în zona de risc a motorului. Înainte de a se încerca extracţia acestora se
va opri motorul şi se va aplica o eticheta de tip “Nu operați“.

Respectaţi toate regulile regionale cu referire la depozitarea substanţelor.

Folosiţi soluţiile de curățat cu precauţie.

Raportaţi toate reparațiile efectuate sau necesare.

Nu permiteți accesul personalului neautorizat.

Asiguraţi-vă ca grupul electrogen este scos de sub tensiune înainte de a efectua o lucrare la acesta.

Presiunea aerului si a apei


Presiunea aerului sau a apei poate arunca diferite resturi sau reziduuri în viteză către operator şi poate cauza leziuni
majore.
Punerea în contact a presiunii directe a apei sau a aerului cu operatorul poate cauza leziuni de tip tăiere sau
penetrare.
A se purta echipament de protecţie tot timpul în special bocanci, mănuși şi ochelari de protecţie.
Presiunea maximă a aerului în scopul curățării (suflării) diferitelor componente trebuie să fie sub 205 kPa (30 psi).
Presiunea maximă a apei trebuie sa fie sub 274 kPa (40 psi).

Penetrarea cu fluide
Presiunea poate fi înmagazinată în circuitul hidraulic mult timp de la oprirea motorului. Această presiune poate
cauza ca lichidul hidraulic sau obiecte precum nipluri să fie proiectate cu putere dacă nu se respectă procedurile
corecte.
Nu dezasamblaţi nici o componentă a sistemului hidraulic până când presiunea internă nu a fost eliberată sau, în caz
contrar pot apărea incidente de muncă cu urmări grave.

Ilustraţia 5

Folosiţi întotdeauna o cartelă sau o tablă când verificaţi scurgerile. Jetul de fluid hidraulic aflat sub presiune poate
penetra ţesutul. Penetrarea cu fluid poate cauza leziuni de ordin major şi chiar deces. Dacă fluidul este injectat în
piele trebuie apelat la asistenţă medicală de specialitate. Căutaţi ajutor din partea unui doctor familiar cu acest tip de
leziuni.

Colectarea uleiului

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 31 / 36
Trebuie procedat cu grijă pentru a se asigura că fluidele sunt evacuate şi colectate înaintea inspecţiilor, mentenanţei,
testelor etc.
Asiguraţi un container potrivit pentru colectarea uleiului şi a lichidelor hidraulice înainte de dezasamblarea
componentelor.
Respectaţi toate normele regionale privind depozitarea eliminarea sau scoaterea din uz a acestor fluide.

Prevenirea arsurilor
Nu atingeți nici o parte componentă a motorului în timpul funcţionări acestuia.
Permiteţi-i motorului să se răcească înainte de a interveni direct.
Eliberaţi presiunea din sistemul hidraulic, aeraulic şi de lubrifiere înainte de a interveni direct.

Fluidul de răcire
Când motorul se află în funcţiune lichidul de răcire este fierbinte, de asemenea este sub presiune. Orice contact cu
fluidul de răcire aflat sub presiune sau cu aburii acestuia poate cauza arsuri severe.
Turbosuflanta, filtrul de aer şi sistemul de absorbţie şi evacuare al gazelor sunt de asemenea fierbinţi.
Sistemul de răcire poate conţine alcali, aceştia pot dăuna direct organismul.
Feriţi contactul cu fluidul de răcire. Folosiţi sistem de protecţie adecvat.

Uleiuri
Uleiul încins şi obiectele lubrifiate pot cauza arsuri severe. Nu permiteţi contactul cu uleiul încins, nici cu alte
componente încinse.

Bateriile de acumulatori
Electrolitul este un acid. Contactul cu acesta poate cauza arsuri. Feriţi-vă pielea şi ochii de contactul cu electrolitul.
Spălaţi-vă pe mâini după ce aţi intrat în contact cu acesta. Folosirea mănuşilor este recomandată. În caz de arsură
consultați un medic familiar cu acest tip de leziune.

Prevenirea Focului şi a Exploziilor

Ilustraţia 8

Toţi combustibilii, majoritatea lubrifianţilor şi unele amestecuri de fluide de răcire sunt inflamabile.

Fluidele inflamabile se pot scurge peste zonele fierbinţi şi se pot autoaprinde, cauzând incendiu.
Un bliţ de incendiu poate apărea dacă se înlătură protecţia de la carterul motorului la mai puțin de 15 minute de la
oprirea de urgenţa a motorului.
Verificaţi dacă la operarea motorului există vapori de combustibil în aer ce pot fi aspiraţi de sistemul de alimentare
cu aer.

NU FUMAŢI!
NU APRINDEŢI CHIBRITURI!
NU UMBLAŢI CU FOC DESCHIS!

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 32 / 36
Ilustrația 9
 Nu exploataţi motorul cu pierderi de gaze la sistemul de eşapament (galerie, tobă, etc.)
 Nu exploataţi motorul cu sistemul de izolație deteriorat sau lipsă.
 Nu deterioraţi sistemele de eșapament.
 Nu folosiţi substanţe inflamabile în zona sistemelor de eşapament.

Pericol de explozie !
 Nu expuneţi motorul la foc!
 Stocaţi combustibili în locuri adecvate.
 Cablajul trebuie menţinut în condiții bune de optimă funcţionare.
 Toate cablurile trebuie direcţionate corect, iar contactul electric trebuie să fie sigur şi suficient.
 Verificaţi cablurile periodic.
 Eliminaţi cablurile nefolosite.
 Nu folosiţi cabluri cu secţiune mai mică decât cele recomandate.
 Nu folosiţi cabluri pentru a realiza bypass peste siguranţe sau relee termice.

Nerespectarea acestor indicaţii poate cauza incendiu, explozie sau distrugere de proprietate.
Arcul electric sau scânteile pot cauza incendiu!
Cablajul corect şi conexiunile sigure previn apariţia arcului electric şi a scânteilor.
Scurgerile de combustibil pot cauza incendiu!

Gazele din bateriile de acumulatori pot exploda!

Ilustrația 10
Păstraţi scânteile şi sursele de flacără departe de acumulatori.
Nu încărcați o baterie îngheţată. Nerespectarea acestui avertisment poate cauza explozie.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 33 / 36
Bateria şi cablurile acesteia trebuie menţinute curate departe de scurgeri de ulei sau substanțe inflamabile. Nu
îndepărtați capacul de protecţie al acumulatoarelor!
Electrolitul bateriilor de acumulatoare conţin acid sulfuric ce pot cauza arsuri severe pielii şi hainelor.
Folosiţi echipament de protecţie adecvat! Atenţie la vaporii electrolitului, aceştia pot exploda!

Stingerea incendiului
Asiguraţi-vă că există un extinctor funcţional, aflat în termen de valabilitate în imediata apropiere. Respectaţi
instrucţiunile precizate pe tubul extinctorului. Servisați extinctorul periodic.
Fiţi familiari cu tehnicile de stingere a incendiilor.
În caz de incendiu opriţi alimentarea cu combustibil şi electricitate.

Avertizări legate de alimentarea motorului

 Nu este recomandată aditivarea combustibilului.


 Nu folosiţi alți combustibili decât cei recomandaţi de producătorul motorului.
 Nu folosiţi substanțe precum eterul (Eteri) pentru pornirea motorului. - Pericol iminent de explozie!
 Nu folosiţi alt ulei decât cel specificat şi recomandat de producătorul motorului.
 Citiţi cu atenție secţiunea de alimentare din manualul produsului/cartea tehnică.
 Nerespectarea acestor norme poate duce la avarierea motorului sau situaţii de risc.
 Nu folosiţi ca ajutor de pornire tipuri de aerosol precum eterul, alcoolul sau alte substanţe.

12.2 Generator MeccAlte ECO323L

Înainte de operaţia de curăţare mentenanţă sau servisare asiguraţi-vă că generatorul este oprit şi deconectat de la
sursa de putere.
Când opriţi generatorul asiguraţi-vă că sunt respectate procedurile de oprire.
Nu opriţi generatorul de la comutatorul de urgență decât în caz de urgență.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 34 / 36
ATENȚIE! (CAUTION)
Acest simbol atenţionează operatorul că operaţia poate cauza defecţiuni, pagube sau leziuni personale dacă
nu se respectă standardele de siguranţă.

AVERTIZARE! (WARNING)
Acest simbol avertizează operatorul că operaţia poate cauza riscuri majore, leziuni severe sau
deces dacă nu se respectă standardele de siguranţă.

PERICOL! (DANGER)
Acest simbol avertizează operatorul că operaţia poate avea urmări severe precum decesul imediat dacă nu se
respectă standardele de siguranţă.

INTERVENȚIE MECANICĂ
Acest simbol identifică tipul de persoană calificată pentru a efectua sau coordona procedura
marcată cu acest simbol. Calificarea necesită o cunoaștere completă a informațiilor puse la
dispoziție de către producător pe parte mecanică, cât şi sculele şi instruirea generală necesară.

INTERVENȚIE ELECTRICĂ
Acest simbol identifica tipul de persoană calificată pentru a efectua sau coordona procedura
marcată cu acest simbol.
Calificarea necesită o cunoaștere completă a informațiilor puse la dispoziție de către producător
pe parte electrică, cât şi sculele şi instruirea generală necesară.

Înainte de a conecta ansamblul electrogen asiguraţi-vă că există şi sunt funcţionale toate


scurgerile la amant necesare.

Manevrarea ansamblului electrogen se face numai de catre un om specializat pe astfel de


operaţii.

Purtaţi mănuşi şi pantofi de siguranţă electrică şi dacă este cazul de siguranţă mecanică la
operaţiunile de manevrare.
Purtaţi cască de protecţie.

Asigurați-vă că generatorul este amplasat într-un spaţiu aerisit. Altfel, grupul se poate
supraîncălzi şi defecta sau funcţiona incorect.
Accesul personalului străin interzis.

Asiguraţi liniaritatea corectă pe toate axele a grupului electrogen.

Maxim 1000 de metri altitudine, maxim 40°C

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 35 / 36
Nu purtaţi haine largi care se pot agăța în părțile aflate în mișcare. Pericol de moarte sau
accidentare.

Nu înlăturați radiatorul sau aerisirea generatorului. Pericol de supraîncălzire, agățare sau


contaminare cu compuși externi.

Purtaţi căști antifonice.

Nu atingeţi în timpul funcţionări. Pot apărea leziuni cauzate de arderea ţesutului.

Păstraţi distanţa potrivită, nu vă apropiaţi dincolo de limita de siguranţă în timpul funcţionării.

Nu înlăturați parţi componente ale generatorului, nu efectuaţi modificări neautorizate.

Folosiţi numai piese de schimb originale.

În caz de incident (incendiu/explozie) întrerupeţi alimentarea cu energie. Nu stingeţi cu


apă!
Producătorii nu își asumă răspunderea pentru eventuale incidente cauzate de nerespectarea
prevederilor din acest document sau din manualul/cartea tehnica a produselor.

12.3 Sisteme şi echipamente TEHMIN

Măsuri de protecţia muncii


Se vor respecta toate măsurile specifice de protecţia muncii întocmite de beneficiar.
Tablourile electrice sunt astfel concepute încât nu prezintă nici un fel de pericol pentru personalul de exploatare,
respectând în această privinţă standardele internaţionale (fişele UIC):
 tablourile electrice sunt de construcţie închisă, montate în interiorul locomotivei, accesul mecanicului de
locomotivă la butoanele şi comutatoarele de comandă fiind permis;
 borna de masă a scheletului metalic al tablourilor electrice este legată la masa locomotivei (la pământ);
 uşa tablourilor electrice cu aparate de comandă este legată la scheletul metalic printr-o legătură electrică cu
secţiune corespunzătoare.
Personalul de exploatare (mecanicul de locomotivă) va respecta prescripţiile privind supravegherea şi controlul
precum şi prescripţiile de exploatare şi nu va face nici un fel de intervenţie în tabloul electric în afara celor
prescrise.
Toate lucrările de reparaţii vor fi executate de personal instruit în acest scop.
În spaţiul tehnic nu se vor depozita alte echipamente sau materiale.

Măsuri de prevenirea incendiilor


Tablourile electrice au fost proiectate şi executate astfel încât să reziste la funcţionări de lungă durată fără să apară
încălziri locale peste limitele admise, inclusiv cablurile electrice.
Dacă se semnalează începuturile de incendiu:
 se decuplează toate întreruptoarele şi disjunctoarele de la Panoul de convertizoare PC și tablouri electrice;
 se apasă butonul ciupercă roşie S2 de pe pupitrul din postul de conducere;
 se folosesc numai stingătoare de incendiu cu pulbere de praf carbonic.

Elaborat: ing. CORNEL VOICA Instalaţie electrică modernizare LDE Carte tehnică 29.03.2013
Verificat: ing. ADRIAN MOVILEANU Furnizor: TEHMIN-BRAŞOV SRL Documentație de bază
Aprobat: dir. LIVIU MARC Beneficiar: Nr.: 087_EL_12_V05 Pag. 36 / 36