Sunteți pe pagina 1din 19

Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.

2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 1 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

FISA POSTULUI
Numele si Prenumele LEPADATU VIOREL IOAN GEORGE
Denumirea Postului Manager Proiect
Pozitia in COR 242101
Departamentul ARCA STUDIO CONSTRUCT – Divizia Edilitare
Nivelul ierarhic al postului N-5
Tipul functiei Conducere
Executie X

A. RELATIILE DE COLABORARE IN CADRUL COMPANIEI:


Relatiile ierarhice Se subordoneaza Directorului de vanzari
Coordoneaza -
Relatiile functionale Cu Reprezentanti comerciali (Agentii Vanzari, Agentii Vanzari Specializati si Key
(colaborare pe orizontala) Account), personalul din celelalte departamente si divizii ale companiei
Relatiile de reprezentare Cu clientii companiei.
(consultanta sau colaborare)

B. GRADUL DE AUTONOMIE PE FUNCTIE


Indicatorul analizat Activitatea sau actiunea Categoria cu care interactioneaza
Autoritate asupra altor posturi -
Delegarea de sarcini si Inlocuieste pe Fiecare reprezentant comercial din departament
responsabilitati Este inlocuit de Director vanzari, Reprezentant comercial,
manager produs
Buget gestionat DA -

C. POZITIONAREA IN CADRUL ORGANIZATIEI

Director general

Director vanzari

Manager zona Agent Operator introducere date Manager proiect Director tehnic
comercial/zonal/show (facturare)/Analist
room servicii client

D. OBIECTIVELE GENERALE ALE POSTULUI


Isi desfasoara activitatea in scopul rezolvarii sarcinilor, responsabilitatilor si obiectivelor departamentului,
in limitele legale.
1. Realizarea bugetului de vanzari si a indicatorilor de performanta cantitativi si calitativi alocati de catre
management.
2. Planificarea si organizarea sistemica si profesionala a propriei activitati si a actiunilor proprii cu scopul de
a indeplini obiectivele stabilite.

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 2 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

3. Gestioneaza portofoliul de clienti, le monitorizeaza solvabilitatea si se asigura ca relatiile cu acestia se


desfasoara conform politicilor companiei.
4. Respecta REGULAMENTUL DE VANZARI, deciziile si procedurile care reglementeaza aspectele legate
de procesul de vanzare-incasare reglementate in cadrul societatii.
5. Realizeaza raportarea activitatii, pe indicatorii de performanta ai postului, cu ajutorul instrumentelor de
raportare folosite de companie.
6. Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si
colaboratorii implicati.
7. Comunicare interna – externa
8. Gestionarea patrimoniului companiei
9. Intocmeste, actualizeaza, asigura pastrarea in ordine si arhivarea bazei de date electronice si pe suport
hartie, pentru toate documentele create si utilizate in activitatea departamentului
10. Gestionarea carierei

E. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE POSTULUI:


Obiectivele calitative si cantitative conform anexei nr.003, Fisa de alocare obiective

F. SARCINILE SI RESPONSABILITATILE SPECIFICE ALE POSTULUI PENTRU FIECARE ACTIVITATE IN


PARTE:

F.1. Sarcini si responsabilitati legate de realizarea bugetului de vanzari si a indicatorilor de performanta


a. Este direct responsabil de realizarea obiectivelor operationale cantitative si calitative ale postului
ocupat.
b. Are responsabilitatea respectarii strategiilor de vanzare stabilite la nivel de companie si divizie.
c. Are responsabilitatea promovarii si vanzarii gamelor de produse incluse in fisa obiectiv.
d. Isi planifica si controleaza costurile asfel incat sa se incadreze in limitele impuse de companie,
justificand
prin rezultate eventualele depasiri.
e. Indeplineste si alte indatoriri suplimentare furnizate de catre seful ierarhic, corespunzator
competentelor
sale profesionale, pentru indeplinirea corecta, completa si in termen a obiectivelor alocate.

F.2 Sarcini si responsabilitati legate de coordonarea activitatii din cadrul proiectului


a. Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti
colaboratori implicate
b. Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului.
c. Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea
inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului,
asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia.
d. Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale
organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul
celorlalte departamente.
e. Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre
respectarea datelor prevazute in contracte.
f. Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse.
g. Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de
management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
h. Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele proiectelor
anterioare si face propuneri de buget pentru fiecare proiect in parte pe care le inainteaza spre aprobare.
i. Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii

F.2. Sarcini si responsabilitati legate de planificarea si organizarea sistemica si profesionala a


propriei activitati

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 3 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

a. Planificarea programului de lucru cu ajutorul CRM-ului astfel incat sa existe o programare coerenta a
activitatilor.
b. Aplicarea metodelor profesioniste de targetare a bazelor de date si de realizarea prospectarii zonelor
alocate astfel incat rezultatele obtinute din prospectare sa asigure realizarea obiectivelor allocate.
c. Prospectarea pietei astfel incat sa identifice clienti noi.
d. Identificarea nevoilor pietei si ale clientilor sai si prezentarea acestora catre superiorul ierarhic.
e. Analiza portofoliului de produse astfel incat sa identifice categoriile de produse,
f. Stabilirea profilului clientului astfel incat sa identifice clasa de client si produsele comercializate de acesta.
g. Colectarea si prospectarea, în deplasările la clienţi, a datelor despre concurenţii din zonă şi informarea
managementului organizaţiei asupra rezultatelor prospectărilor effectuate.
h. Analiza zonei alocate si colectarea informatiilor legate de stadiul lucrarilor si potentialul zonei pe diverse
perioade (scurte, medii, lungi).
i. Isi organizeaza deplasarile in teren astfel incat raportul adaos versus cheltuieli sa fie optim.
j. Participa la procesul de inventariere a patrimoniului companiei periodic anual.

F.3. Sarcini si responsabilitati legate de gestionarea portofoliului de clienti si monitorizarea solvabilitatii


acestora
a. Creeaza in CRM fisa clientului cu toate datele semnificative despre acesta astfel incat situatia acestuia
sa fie cunoscuta la zi.
b. Elaboreaza oferte si proforme
c. Incheie contracte in conformitate cu politica societatii
d. Dezvolta mix-ul de produse /client
e. Creeaza si mentine actualizata lista de preturi speciale si grila de reduceri pentru clientii sai astfel incat
managerul de divizie, cel de vanzari si departamentele de ofertare si facturare sa aibe acces la aceste
liste.
f. Se informeaza la departamentul de ofertare asupra termenelor comerciale si de livrare a produselor
necesare in proiecte sau comenzi speciale si informeaza clientii din timp asupra acestor conditii.
g. Urmareste feed-back-ul clientilor axandu-se pe cresterea satisfactiei acestora, astfel incat sa tina sub
control reclamatiile primite de la clientii sai si sa le rezolve in limitele competentei sale sau sa le raporteze
in scris superiorului ierarhic.
h. Furnizeaza clientului toate informatiile solicitate de acesta cu privire la produse: (caracteristici tehnice,
domenii de utilizare, montaj, consultare stoc disponibil, gestiunea de rezervari, termen de livrare a marfii,
cotatii, preturi).
i. Participă la evaluarea satisfacţiei clienţilor prezentând informări despre nemulţumirile acestora şi
propunerile de îmbunătăţire a colaborării cu clienţii, informaţii colectate direct de la clienţi prin deplasările
la sediul acestora.
j. Solicita semestrial sau la nevoie situatiile financiare (bilant, balanta, etc.) clientilor carora li s-au acordat
credite, verifica termenele de plata, anunta superiorul ierarhic, juristul si managerul general despre
deteriorarea capacitatii financiare a clientului sau despre cazuri de urgenta aparute in relatia cu acesta
astfel incat sa minimizeze pierderile financiare.
k. Monitorizeaza permanent situatia financiara a propriilor clientilor si asigura incadrarea in termenii
contractuali, colaboreaza cu controllingul pentru a eficientiza urmarirea soldurillor pe client.
l. Se asigura ca procesul de vanzare este acoperit de instrumentele si documentele legale, exceptiile fiind
aprobate de superiorii ierarhici.
m. Urmareste încasarea contravalorii produselor livrate către clienţi sai conform scadenţelor stabilite;
colaboreaza cu departamentele financiar si juridic si face toate demersurile necesare pentru recuperarea
creantelor de la clienti intarziate fata de scadenta, sau pentru actionarea acestora in instant, in timp util.

F.4. Sarcini si responsabilitati legate de respectarea REGULAMENTULUI DE VANZARI, deciziilor


si procedurilor care reglementeaza aspectele legate de procesul de vanzare-incasare
a. Raspunde de respectarea obligatiilor firmei fata de clienti, de calitatea comportamentului cu acestia, de
imaginea companiei, atat in interiorul, cat si in exteriorul acesteia.
b. Sesizeaza sefului direct problemele aparute in derularea contractelor, pentru a rectifica eventualele
deficiente, astfel incat sa fie evitate pe viitor cazuri similar.
c. Respecta procedura companiei de acordare a limitelor de credit.

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 4 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

d. Intocmeste si propune spre avizare directorului de departament GRILE DE REDUCERI pentru clientii sai.

F.5. Sarcini si responsabilitati legate de raportarea activitatii


a. Are responsabilitatea realizarii rapoartelor de activitate si predarea lor in termenele stabilite de managerul
de divizie sau cel de vanzari.
b. Foloseste zilnic CRM-ul ca instrument de planificare, organizare a activitatii , evidenta si arhivarea a
informatiilor referitoare la client si prospecti.
c. Cunoaste si foloseste mailul in mod corespunzator, transmitand informatiile doar catre departamentele
vizate.
d. Preda bugetul de vanzari la termenele cerute, prezentand si directiile de actiune rezultate din
realizarea/nerealizarea acestui buget.
e. Intocmeste rapoarte de activitate si le prezinta sefului ierarhic:
1. Rapoarte de activitate saptamanale si lunare ;
2. Rapoarte speciale la cerere.

F.6. Sarcini si responsabilitati legate de comunicare interna – externa


a. Promoveaza imaginea si valorile companiei, atat in interiorul cat si in exteriorul acesteia, conform
politicilor companiei in acest sens.
b. Este interzis cu desavarsire transmiterea de comunicate, prin orice forma, catre massmedia sau orice
alta institutie fara acordul scris al Administratorului companiei.
c. Este interzis cu desavarsire denigrarea, aducerea de injurii la adresa companiei sau a produselor
comercializate, disocierea de aceasta sau orice alte actiuni de natura sa prejudicieze imaginea
companiei.
d. Manifesta o conduita care include obligatoriu politete, solicitudine, profesionalism, discretie, etica, respect
reciproc, integritate in relatiile cu toate persoanele din interiorul sau din afara societatii, in indeplinirea
atributiilor si sarcinilor de serviciu.
e. Toate documentele emise si transmise prin orice mijloace si pe orice suport in afara departamentului vor fi
verificate si avizate in prealabil de seful ierarhic.
f. Toate informatiile sau documentele referitoare la activitatea departamentului sunt clasificate ca strict
confidentiale, cu exceptia datelor si documentelor transmise personal fiecarui salariat, a prevederilor
Regulamentului intern si Contractului colectiv de munca la nivel de unitate transmise salariatiilor societatii,
datelor si documentelor transmise bancilor (instututiilor financiare si de credit) la cererea salariatilor in
cauza, datelor si documentelor transmise persoanelor care ocupa functii de conducere, referitoare la
proprii subordonati, institutilor abilitate si persoanelor autorizate sa solicite informatii sau documente de
acest tip, cu instiintarea prealabila a sefului ierarhic. Incalcarea confidentialitatii datelor si documentelor,
clasificate ca strict confidentiale, fara aprobarea sefului ierahic constituie abatere disciplinara.
g. Este direct raspunzator de pastrarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor la care are acces; are
obligatia ca si in situatia parasirii organizatiei, sa nu le difuzeze unor terte parti.
h. Salariatul se obliga ca pe toata durata derularii contractului de munca cat si timp de cel putin 2 ani de la
data incetarii contractului individual de munca sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu care a luat
contact pe cale directa sau incidentala in cursul executarii acestora. De asemenea se obliga să nu
foloseasca pentru uzul propriu sau al altora, să nu divulge sau să nu dezvaluie terţilor, orice informaţii
confidenţiale sau alte informaţii proprietatea ANGAJATORULUI.
i. Salariatul este obligat ca la incetarea contractului individual de muncă: Să returneze ANGAJATORULUI
toate documentele proprietatea acestuia, incluzând dar fără a se limita la: desene, negative, rapoarte,
manuale, corespondenţă, liste de clienţi, aplicaţii informatice ori alte materiale, inclusiv copiile acestora,
care relaţionează în orice fel cu activitatea companiei, şi care au fost obţinute de acesta în orice mod, pe
durata contractului individual de muncă. De asemenea este obligat să nu păstreze copii, note sau
rezumate ale documentelor sus menţionate.
j. Nerespectarea obligatiei de confidenţialitate de către Salariat atrage obligarea acestuia la plata de daune-
interese catre ANGAJATOR, corespunzator prejudiciilor create, si constituie abatere disciplinara grava, cu
aplicarea de sanctiuni disciplinare Salariatului.
k. În cazul in care Salariatul încălcă prevederilor obligatiei de confidentialitate, ANGAJATORUL îşi rezervă
dreptul de înaintare a procedurilor juridice civile sau/şi penale necesare pentru redobândirea valorilor

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 5 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

tangibile şi intangibile pierdute, inclusiv despăgubiri. Aceasta se aplica şi în cazul în care ANGAJATORUL
este actionat în judecată de către o terţă persoană cu care aceasta a avut sau are relaţii contractuale,
comerciale, de afaceri, consultanţă sau de orice alta natură şi care poate dovedi că a fost păgubit prin
încălcarea prevederilor obligatiei de confidenţialitate din prezentul Regulament intern.

F.7. Responsabilitati cu privire la gestionarea patrimoniului companiei:


1. Raspunde de respectarea legilor in vigoare cu privire la gestionarea patrimoniului companiei.
2. Raspunde si asigura integritatea patrimoniului pentru activele fixe ( stocul de marfa, mijloace fixe,
obiecte de inventar, etc ) ale departamentului prin masuri preventive.
3. Raspunde personal, material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa,si dovedite
ulterior ca fiind din vina sau neglijenta proprie;
4. Titularul postului raspunde, dupa caz, civil, disciplinar, material pentru daunele aduse societatii ca
urmare a nerespectarii prevederilor regulamentului intern, fisei de post, deciziilor, normelor si
procedurilor emise de societate, precum si a legislatiei in vigoare.
5. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in
Regulamentul Intern al firmei.

F.8. Sarcinile si responsabilitatile legate de gestionarea documentelor cu regim special


a. Are responsabilitatea respectarii prevederilor legale privind utilizarea documentelor financiar-contabile
(Ordin MEF nr.3512/2008), instruieste personalul din subordine si urmareste respectarea prevederilor legale
mentionate de catre toti subordonatii.
b. Stabileste procedura de primire/predare/completare si verificare corectitudine si autenticitate a
documentelor de lucru (contracte, facturi, avize de expeditie, instrumente bancare emise) pentru
departamentul condus.
c. Colaboreaza cu departamentele juridic si financiar-contabilitate pentru implementarea fluxului si etapelor de
verificare a documentelor de lucru.
d. Raspunde de pastrarea/arhivarea electronica/pe suport hartie - documente, declaratii si rapoarte periodice
catre institutiile abilitate ale statului, rapoarte statistice, etc;
e. Asigura pastrarea/arhivarea in ordinea societatilor/anilor/ordine alfabetica, in functie de specificul fiecarui
document;
f. Raspunde permanent de integritatea si pastrarea completa si in ordinea stabilita a tuturor documentelor si
arhiveaza dosarele;
g. Raspunde permanent de introducerea in arhiva electronica si/sau pe suport hartie a tuturor dosarelor,
actelor si documentelor din departament, care nu mai sunt necesare activitatii curente; asigura extragerea
din arhiva si reintroducerea in arhiva in locul de pastrare anterior, a tuturor documentelor necesare si
solicitate;
h. Asigura intocmirea, actualizarea si pastrarea in ordinea stabilita a bazei de date electronice si/sau pe suport
hartie pentru toate documentele create si utilizate, cu acces interzis pentru alte persoane din afara
departamentului, fara aprobarea in prealabil a sefului ierarhic

F.9. Sarcini si responsabilitati legate de gestionarea carierei


a. Participa la toate actiunile ( cursuri, prezentari, seminarii, informari, etc) organizate de catre companie,
care contribuie la imbunatatirea nivelului sau profesional.
b. Se preocupa pentru autoinstruire, imbunatatirea nivelul de competete si expertize, astfel incat, rezultatul,
la testarile periodice organizate de companie, sa fie peste medie.

G. STANDARDUL DE PERFORMANTA AL POSTULUI


Indicatori de performanta generali calitativi conform anexei nr.004

H. EVALUAREA PERFORMANTELOR POSTULUI

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 6 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

Metoda Folosita Gradul de realizare a obiectivelor alocate, gradul de incadrare


in nivelul profesional necesar postului, gradul de realizare a
indicatorilor de performanta generali calitativi
Perioada de Evaluare Lunar/trimestrial/semestrial/anual pentru obiectivele alocate,
semestrial pentru nivelul profesional necesar postului,
semestrial pentru indicatorii de performanta generali calitativi
Repere cuantificabile a. Profilul postului, Anexa Nr. 002
b. Fisa de alocare a obiectivelor pe post Anexa Nr. 003
c. Indicatorii de performanta generali calitativi Anexa Nr. 004
Sistemele folosite in procesul de Verificarea gradului de realizare a obiectivelor alocate, teste de
evaluare a performantelor evaluare a cunostintelor profesionale, fisa de evaluare a
indicatorilor de performanta generali calitativi.

I. PARGHIILE DE MONITORIZARE SI CONTROL ALE POSTULUI


a. Raport zilnic activitate CRM
b. Raport lunar din care sa rezulte :
 activitatile intreprinse pentru marire portofoliu clienti: clienti contactati, raport clienti facturati/clienti
ofertati, contracte incheiate;
 activitatile intreprinse pentru mentinerea clientilor existenti (promotii, training tehnici si comercial
catre personalul clientului, analiza portofoliului de produse al clientului si identificarea de produse
ce ar putea fi promovate de catre acesta, etc.);
 activitatile intreprinse pentru acoperirea zonei alocate;
 competitivitatea produselor companiei dpdv calitate si pret in zona arondata etc.
 potentialul zonei-lucrari in diverse stadii, depozite functionale.
c. Raport trimestrial privind gradul de retentie clienti/clase clienti/client
d. Rapoarte speciale la cerere ;

J. LIMITELE DECIZIONALE SI DE RESPONSABILITATE ALE POSTULUI


Limite legate de aprobari financiare -
Limite legate de reprezentarea companiei Negociere preturi conform politicii companiei
in relatiile cu tertii
Limite legate de plati catre terti -
Limite legate de executie bugetara -
Limite legate vanzare marfa catre terti Va putea putea livra marfa doar conform conditiilor
contractuale (conform politicii societatii).
Limitele legate de premierea si -
sanctionarea angajatilor
Limite legate de reprezentarea companiei -
in bordul director.
Alte limite Nu este autorizat sa incheie contracte,doar negociere
(reprezentare) in limitele comunicate de director
departament,politica societate

K. PACHETUL SALARIAL
Grila salarizare Venit : fix = 70% , variabil = 30%, Bonus indeplinire obiective, conform Fisa Indicatori
Performanta generali calitativi
Lunar
Schema de
Trimestrial
bonusare
Anual

L. PLANUL DE CARIERA AL POSTULUI - conform anexei nr.005

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 7 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

M. Sarcinile si responsabilitatile legate de respectarea legislatiei securitatii si sanatatii in munca (extras


din legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006), anexa 001

Nume Prenume angajat Semnatura: Data:

LEPADATU VIOREL IOAN GEORGE


Sef ierarhic angajat: Semnatura: Data:

Elaborat de: Semnatura: Data:

Dep.Resurse Umane

Aprobat Semnatura Data:

Directorul General al Companiei

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 8 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

ANEXA 001

EXTRAS din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Sãnãtate şi securitate în muncã


 Respecta prevederile art. 23 din Legea 319/2006 sanatatii si securitatii in munca:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună
la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze
corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi
sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile
de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 Este obligat sã îşi desfãşoare activitatea astfel încât sã un expunã la pericol de accidentare sau
îmbolnãvire profesionalã atât propria persoanã cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncã.
 Sã respecte reguile de circulaţie pe drumurile publice.
 Sã anunţe orice eveniment ce poate produce/a produs un accident de muncã sau îmbolnãvire
profesionalã, inspectorului SSM şi şefului ierarhic.
 În cazul unui accident de muncã, primul ajutor va fi acordat de echipa de prim ajutor. În cazul în care
echipa nu va putea acţiona, primal ajutor va fi acordat conform Normelor de prim ajutor P.A-01P.A-14.
 Obligaţiile generale în cazul unui accident de muncã sunt:
- sã nu atingã victima;
- sã cheme cel mai apropiat membru al echipei de prim ajutor;
- sã anunţe accidentul şi sã solicite ajutor calificat;
- sã organizeze protecţia victimei;
- sã previnã extinderea stãrii de accident.

Apãrarea împotriva incendiilor

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 9 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

 Respecta prevederile art. 22 din Legea 307/2006 aparare impotriva incendiilor:


Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare
împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent
de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea
incendiilor.
 La descoperirea unui incendiu, are urmãtoarele obligaţii:
- sã anunţe incendiul ;
- sã încerce sã stingã focul, dacã nu este foarte riscant;
- sã anunţe telefonic pompierii;
- sã ajute la evacuarea persoanelor din încãpere;
- sã dea alarma de incendiu;
- sã comunice conducerii societãţii detalii referitoare la locaţia şi amploarera incendiului;
 La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi sã acţioneze astfel:
- sã înceteze orice activitate;
- sã abandoneze obiectele personale;
- sã lase uşile deschise;
- sã pãrãseascã imediat clãdirea prin ieşirile de urgenţã sau prin locurile indicate de membrii echipei
de intervenţie;
- sã meargã cãtre locul de adunare stabilit;
- sã menţinã libere cãile de acces cãtre clãdire;
- sã urmeze toate instrucţiunle primite de membrii echipei de intervenţie;
- sã asiste, pe cât posibil, la evacuarea persoanelor din afara unitãţii;
- sã rãmânã în afara clãdirii pânã la decizia conducãtorului unitãţii;
- sã menţinã calmul pe perioada evacuãrii, fãrã a se împinge în alte persoane şi fãrã sã creeze
panicã;
 Sã respecte normele de apãrare împotriva incendiilor stabilite pentru fiecare loc de muncã;
 Sã cunoascã şi sã respecte procedurile de apãrare împotriva incendiilor.

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 10 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

ANEXA 002

PROFILUL POSTULUI

1. Cerintele de baza ale postului

Nivelul de studii
Specializari
Certificari
Expertizele practice
necesare performarii
pe post
Computer Skills
Permis auto

2. Profilul psihosocial

Nr.crt Denumire indicator Nivel necesar 1 2 3 4


1 Inteligenta nativa
2 Orientare spre rezultate , tenacitate
3 Proactivitate, initiativa
4 Capacitatea de a duce la bun sfarsit actiunile sale, fara interventie din
exterior
5 Abilitati de interactiune si comunicare la orice nivel
6 Caracter puternic, bazat pe valori fundamentale
7 Gandire pozitiva, optimism, incredere in fortele proprii,Putere de
munca,

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 11 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

ANEXA 003

FISA DE ALOCARE A OBIECTIVELOR PE POST

(asteptam propuneri pentru fiecare tip de post)

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 12 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

ANEXA 004

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI CALITATIVI

1. ORIENTAREA CATRE REZULTAT


Criteriu de evaluare 1.1 - Autonomie in desfasurarea activitatilor
Corectitudine si fermitate in luarea deciziior aferente activitatii sale curente, in
Puncte
EXPLICATIE limita competentelor decizionale, urmarind finalizare cu succes a actiunilor
intreprinse
Nu este autonom in desfasurarea activitatii, nu ia decizii (in limitele sale de
NIVEL
competenta) in vederea indeplinirii sarcinilor, nu finalizeaza actiunile initiate fara 1
INSUFICIENT
interventia superiorului ierarhic, necesita coordonare si control permanent
Manifesta autonomie secventiala in desfasurarea activitatii, ia secvential decizii
NIVEL
in vederea indeplinirii sarcinilor, deciziile sunt secvential corecte, necesita 2
SATISFACATOR
secvential interventia superiorului ierarhic pentru finalizarea actiunilor initiate
Manifesta autonomie in desfasurarea activitatii , ia decizii corecte, nu necesita
NIVEL BINE coordonare si control permanent pentru finalizarea actiunilor initiate, isi asuma 3
sarcinile si responsabilitatile
Manifesta autonomie in desfasurarea activitatii, acorda si primeste feedback
NIVEL FOARTE dupa finalizarea actiunilor. In situatia in care ii sunt depasite limitele de 4
BINE competenta semnaleaza, propune si implementeaza solutii pt rezolvarea
problemelor aparute in desfasurarea activitatii
Criteriu de evaluare 1.2 - Initiativa
Identifica, propune si organizeaza actiuni antrenand dupa sine si ceilalti membri
ai echipei cu scopul de a imbunatati performantele echipei, de a solutiona
Puncte
EXPLICATIE problemele aparute, identifica si propune modalitati de valorificare a
oportunitatilor, se implica in dezvoltarea relatiilor de colaborare cu celelate
echipe
NIVEL Nu da dovada de initiativa, nu are nici o propunere de solutionare a problemelor
1
INSUFICIENT aparute si de imbunatatire a activitatii
Da dovada secvential de initiativa, identificare si exploatare a resurse interne
NIVEL
sau externe si de implicare in gasirea de solutii pt problemele aparute in 2
SATISFACATOR
realizarea obiectivelor.
Da dovada de initiativa, identifica si exploateaza resurse interne sau externe, se
NIVEL BINE implica in gasirea de solutii pt problemelor aparute in realizarea obiectivelor. Are 3
mai putin de 3 propuneri de imbunatatire validate si implementate
NIVEL FOARTE Da dovada de initiativa, identifica si exploateaza resurse interne sau externe, se
BINE implica in gasirea de solutii pt problemele aparute si pentru eficientizarea 4

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 13 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

activitatii echipei. Are mai mult de 3 propuneri de imbunatatire validate si


implementate
Criteriu de evaluare 1.3 – Capacitate de motivare si automotivare
Are o atitudine pozitiva, constructiva, optimist, dispus sa treaca peste obstacole
Puncte
EXPLICATIE pentru atingerea obiectivelor, prin atitudinea sa ajuta colectivul in depasirea
perioadelor de tranzitie sau de criza.
Este demotivat, are o influenta negativa asupra starii de spirit a echipei , este
NIVEL
reticent la schimbare, rejecteaza orice initiativa sau propunere, fara sa aiba 1
INSUFICIENT
argumente coerente si reale
NIVEL 2
Este motivat secvential.
SATISFACATOR
Este motivat, increzator in fortele proprii, optimist, are obiective profesionale pe 3
NIVEL BINE
termen mediu si lung
Este motivat, increzator in fortele proprii, optimist, are obiective profesionale pe 4
NIVEL FOARTE
termen mediu si lung, are capacitatea de motivare a celorlalti membri ai
BINE
echipei

2. COMPORTAMENT PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCA


Criteriu de evaluare 2.1 – Limbaj si comportament profesional
Atitudine, comportament, mod de comunicare verbala si nonverbala (gesturi,
mimica fetei), imaginea propriei persoane in concordanta cu statutul profesional Puncte
EXPLICATIE
(postul, functia, interactiunea cu alte persoane din interiorul sau exteriorul
companiei, cu functii si pozitii ierarhice sau sociale diferite)
NIVEL Are o atitudine si un comportament neadecvate mediului de lucru. A primit mai 1
INSUFICIENT mult de 3 atentionari din partea sefului direct
Uneori are o atitudine si un comportament profesional neadecvat mediului de
NIVEL lucru. Nu are capacitatea de a se adapta la orice mediu sau stil profesional
2
SATISFACATOR pentru a obtine rezultatele asteptate. A primit cel mult 3 atentionari din partea
sefului direct.
Are o atitudine si un comportament profesional adecvat mediului de lucru. Are
NIVEL BINE capacitatea de a se adapta oricarui mediu sau stil profesional in vederea 3
obtinerii unor rezultate benefice pentru companie
Manifesta asertivitate si influenta pozitiva asupra persoanelor cu care
NIVEL FOARTE interactioneaza, este un exemplu de atitudine pozitiva si comportament 4
BINE profesional, are capacitatea de a se adapta oricarui mediu de lucru sau stil
personal pentru a obtine rezultate benefice pentru companie.
Criteriu de evaluare 2.2 - Ordinea si curatenia la locul de munca
Locul de munca = hala, sectie, atelier, depozit, birou, toalete, vestiare, sali de
mese, alte spatii comune interioare sau exterioare din incinta grupului de
companii MW, inclusiv bunurile mobile alocate - autoturisme si autovehicule Puncte
EXPLICATIE
transport marfa. Ordine = pastrarea in conditii optime de functionare, estetica
si siguranta locului de munca, in timpul programului de lucru si la plecare
(inchidere/incuiere usi, ferestre, lumini, apa,utilaje si echipamente)
Nu pastreaza ordinea si curatenia la locul de munca, este neglijent in modul de
NIVEL
administrare al acestuia. A primit mai mult de 3 atentionari din partea sefului 1
INSUFICIENT
direct.
NIVEL Uneori este preocupat de pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca. A 2
SATISFACATOR primit cel mult 3 atentionari din partea sefului direct.
Pastreaza intotdeauna ordinea si curatenia la locul de munca, actioneaza cu 3
NIVEL BINE
atentie in modul de administrare al acestuia.

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 14 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

Este permanent preocupat de ingrijirea si pastrarea ordinii si curateniei la locul 4


NIVEL FOARTE
de munca, ii influenteaza pozitiv pe cei din jur pentru constientizarea importantei
BINE
pastrarii ordinii si curateniei la locul de munca.

Criteriu de evaluare 2.3 - Tinuta adecvata mediului de lucru


Tinuta = Igiena si estetica corporala, imbracaminte, conforme cu cerintele
Puncte
EXPLICATIE postului si nivelul ierarhic ocupat (curat, decente, profesionale), echipament de
lucru si de protectie conform cerintelor legale.
NIVEL Are o vestimentatie neangrijita si neprofesionala, fapt ce afecteaza negativ 1
INSUFICIENT imaginea companiei. Are mai mult de 3 atentionari din partea sefului direct.
Nu are intotdeauna o vestimentatie ingrijita, profesionala si adaptata la functia
NIVEL 2
ocupata in companie, fiind un factor de influenta negativa pentru cei din jur. Are
SATISFACATOR
cel mult 3 atentionari din partea sefului direct.
3
NIVEL BINE Are o vestimentatie conforma cu cerintele postului ocupat.
Are o vestimentatie permanent ingrijita, profesionala, permanent adaptata la
4
NIVEL FOARTE functia ocupata in companie, este un factor de influenta pozitiva pentru cei din
BINE jur. Prin exemplul personal ajuta la promovarea unei imagini de calitate si
profesionalism a companiei.
Criteriu de evaluare 2.4 - Punctualitate
Punctualitate = respectarea programului de lucru stabilit pentru locul de
Puncte
EXPLICATIE munca/postul ocupat, prezenta la timp la sedinte, intalniri, convocari stabilite si
anuntate in prealabil.
Nu respecta frecvent programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul
NIVEL
ocupat, intarzie la sedinte, intalniri, convocari. Are mai mult de 3 abateri de acest 1
INSUFICIENT
fel.
Nu respecta intotdeauna programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul
NIVEL 2
ocupat. Intarzie ocazional la sedinte, intalniri, convocari. Are cel mult 3 abateri de
SATISFACATOR
acest fel.
Respecta programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul ocupat, se 3
NIVEL BINE
prezinta la timp la sedinte, intalniri, convocari.
Respecta intotdeauna programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul
ocupat. Nu intarzie niciodata la sedinte, intalniri, convocari. Este un exemplu 4
NIVEL FOARTE
pozitiv pentru cei din jur. Actioneaza activ pentru constientizarea importantei
BINE
punctualitatii in viata profesionala dar si personala a celor care o incalca cu
regularitate.
Criteriu de evaluare 2.5 - Promovarea imaginii companiei
Calitatea informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor prestate
pentru clienti (interni si externi). Respectarea elementelor corporate in
Puncte
EXPLICATIE transmiterea informatiilor: utilizarea hartiei cu antet, mod de prezentare in
pagina, corelarea antetului cu emitentul, utilizarea semnaturii electronice din e-
mail.
Afecteaza negativ imaginea companiei prin calitate necorespunzatoare a
NIVEL informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru clienti.
1
INSUFICIENT S-au inregistrat mai mult de 3 reclamatii de la clienti si/sau 3 abateri consemnate
de seful ierarhic.
Uneori poate afectea negativ imaginea companiei, prin calitate
NIVEL necorespunzatoare a informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor 2
SATISFACATOR prestate pentru clienti. S-au inregistrat cel mult de 3 reclamatii de la clienti si/sau
3 abateri consemnate de seful ierarhic.
NIVEL BINE Nu afecteaza negativ imaginea companiei, respecta intocmai regulile, 3
standardele si procedurile stabilite de companie, cu privire la calitatea

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 15 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru clienti


(interni si externi).
Promoveaza imaginea companiei prin calitatea foarte buna a informatiilor 4
NIVEL FOARTE
transmise, a lucrarilor executate si a serviciilor prestate pentru clienti, propune
BINE
solutii de imbunatatire a standardelor si procedurile aferente.

3. RESPECTAREA SISTEMULUI LEGISLATIV


Criteriu de evaluare 3.1 – Respectarea sistemului legislativ
Cunoasterea si respectarea regulamentelor, normelor si procedurilor interne, a Puncte
EXPLICATIE
politicilor companiei
Nu respecta prevederile sistemului legislativ al companiei, ceea ce poate
NIVEL conduce la prejudicii grave activitatii si imaginii companiei: orice pierdere 1
INSUFICIENT financiara, de siguranta, confidentialitate a informatiilor sau de imagine generata
de necunoasterea si nerespectarea acestuia
Respecta secvential prevederile sistemului legislativ al companieii, ceea ce
NIVEL
ocazional poate conduce la prejudicii fara impact financiar in activitatea si 2
SATISFACATOR
imaginea companiei
3
NIVEL BINE Respecta prevederile sistemului legislativ al companiei
Respecta intodeauna si intocmai prevederile sistemului legislativ al companiei,
NIVEL FOARTE propune modalitati de imbunatatire a regulamentelor si procedurilor de lucru in 4
BINE vederea eficientizarii activitatii companiei, contribuie la implementarea celor
aprobate.
Criteriu de evaluare 3.2 – Respectarea normelor ssm, psi si de circulatie
Respectarea normelor ssm, psi, regulilor de circulatie (pentru cei care Puncte
EXPLICATIE
folosesc/au in dotare autoturisme al companiei)
Nu respecta normele SSM sau PSI in spatiul de activitate, provoaca situatii de
risc major de accidente, a inregistrat accident de munca de la ultima evaluare. A
NIVEL 1
inregistrat mai mult de 3 amenzi datorita nerespectarii regulilor de circulatie, a
INSUFICIENT
primit un avertisment de la responsabilul de parc auto pentru nepurtatrea centurii
de siguranta de la ultima evaluare.
Respecta secvential normele SSM sau PSI in spatiul de activitate, dar nu
NIVEL provoaca situatii de risc major de accidente, nu a inregistrat niciun accident de
2
SATISFACATOR munca de la ultima evaluare. A inregistrat mai putin de 3 amenzi datorita
nerespectarii regulilor de circulatie de la ultima evaluare.
Respecta intotdeauna normele SSM sau PSI in spatiul de activitate. Nu a 3
NIVEL BINE
inregistrat nicio amenda de circulatie.
Respecta intotdeauna normele SSM sau PSI in spatiul de activitate. Nu a
NIVEL FOARTE inregistrat nicio amenda de circulatie.Propune solutii pt prevenirea accidentelor 4
BINE si imbunatatirea calitatii si securitatii muncii, arata preocupare pentru adoptatrea
unei atitudini preventive la locul de munca.

4. REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA


Criteriu de evaluare 4.1 – Utilizarea corespunzatoare a timpului de lucru
Eficienta utilizarii timpului de lucru, pierderea timpului cu activitati extra-
profesionale: jocuri, retele de socializare, depasirea duratei pauzei de masa, Puncte
EXPLICATIE
pauze pentru fumat, rezolvarea problemelor personale in timpul orelor de
program, gestionarea ineficienta a timpului de lucru.
In timpul programului isi consuma timpul in activitati fara legatura cu sarcinile de
NIVEL serviciu: jocuri, retele de socializare, depasirea duratei pauzei de masa, pauze 1
INSUFICIENT pentru fumat, rezolvarea problemelor personale in timpul orelor de program
(avertizare din partea superiorului ierarhic de mai mult de 3 ori/luna)

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 16 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

In timpul programului isi consuma timpul in activitati fara legatura cu sarcinile de


serviciu: jocuri, retele de socializare, depasirea duratei pauzei de masa, pauze
NIVEL pentru fumat, rezolvarea problemelor personale in timpul orelor de program
2
SATISFACATOR (avertizare din partea superiorului ierarhic de mai putin de 3 ori/luna). Nu
reuseste sa-si organizeze efficient timpul de lucru, nu-si planifica si organizeaza
activitatea.
Se incadreaza in programul de lucru, isi organizeaza activitatea, nu isi rezolva
3
NIVEL BINE problemele personale in timpul orelor de program, nu refuza implicarea in
proiecte suplimentare.
Isi gestioneaza eficient timpul-activitatea, are disponibilitate pentru program
NIVEL FOARTE prelungit, deseori este prezent si in afara programului de lucru-pentru implicarea 4
BINE in proiecte suplimentare,isi ajuta colegii pentru organizarea eficienta a timpului
de lucru al acestora
Criteriu de evaluare 4.2 – Disponibilitate profesionala
Disponibiliate pentru rezolvarea cerintelor si solicitarilor de ordin profesional
Puncte
EXPLICATIE venite din partea clientilor externi sau interni (angajati ai grupului Menatwork),
manifesta disponibilitate in ajutorarea colegilor.
Nu manifesta disponibilitate pentru rezolvarea cerintelor si solicitarilor de ordin
NIVEL profesional venite din partea clientilor externi sau interni, a refuzat de cel putin 3 1
INSUFICIENT ori sa rezolve solicitarile clientilor externi sau interni. Nu manifesta disponibilitate
la cererile e ajutor din partea colegilor.
Angajament minim, fara initiativa, se implica in rezolvarea cerintelor doar la
NIVEL
interventia sefului ierarhic, a refuzat de maxim 3 ori sa rezolve solicitarile 2
SATISFACATOR
clientilor externi sau interni. Isi ajuta colegii doar la interventia sefului ierarhic.
Manifesta disponibilitate si promptitudine fata de cerintele clientilor, rezolva
3
NIVEL BINE solicitarile clientilor externi sau interni de fiecare data cand este solicitat.
Manifesta disponibilitate in ajutorarea colegilor.
Are initiativa in rezolvarea pozitiva, eficienta a cerintelor clientilor externi sau
interni, chiar daca nu este de competenta sa (coaching, consultanta, training,
4
NIVEL FOARTE impartasirea experientei profesionale-best practices). Face eforturi suplimentare
BINE pentru depasirea obiectvelor postului si se implica in proiecte suplimentare, in
vedeerea indeplinirii obiectivelor de grup. Manifesta disponibilitate in ajutorarea
colegilor., creand spirit de intr-ajutorare prin exemplul personal.
Criteriu de evaluare 4.3 – Respectarea termenelor de predare a sarcinilor
Respectarea termenelor de predare a sarcinilor alocate prin fisa de post sau de
catre seful ierarhic (rapoarte periodice, de activitate, activitati, compensarea Puncte
EXPLICATIE
facturilor storno marfa, avans, facturarea in termenul prevazut de regulament a
produselor livrate pe baza de aviz, etc)
NIVEL Are mai mult de 3 intarzieri/luna in predarea sarcinilor alocate, nu manifesta 1
INSUFICIENT preocupare pt. indeplinirea la timp a sarcinilor alocate
Respecta termenele de predare a sarcinilor alocate doar cu interventia
NIVEL
superiorului ierarhic, are maxim 3 intarzieri pe luna la predarea la termen a 2
SATISFACATOR
sarcinilor alocate.
Respecta termenele de predare a sarcinile alocate, nu necesita supraveghere 3
NIVEL BINE
din partea superiorului ierarhic
Preda lucrarile inainte de termen, iar lucrarile sunt de calitate, isi atentioneaza 4
NIVEL FOARTE
colegii si ii ajuta sa constientizeze importanta respectarii termenelor de predare
BINE
a sarcinilor
Criteriu de evaluare 4.4 – Calitatea si corectitudinea lucrarilor executate
Lucrarile si sarcinile indeplinite sunt de calitate, nu trebuiesc refacute, nu are
Puncte
EXPLICATIE nevoie de supraveghere pentru realizarea de lucrari si sarcini corecte si de
calitate

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 17 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

NIVEL Lucrarile executate sunt de slaba calitate, nu manifesta interes pentru lucrul bine 1
INSUFICIENT facut,a primit mai mult de trei atentionari din partea superiorului ierarhic
Executa secvential lucrari de buna calitate, sau executa lucrari de buna calitate
NIVEL 2
numai sub supravegherea superiorului ierarhic, a primit maxim trei atentionari
SATISFACATOR
din partea superiorului ierarhic
Executa lucrari de buna calitate fara interventia superiorului ierarhic, 3
NIVEL BINE
constientizeaza importanta calitatii muncii .
4
NIVEL FOARTE Executa intotdeauna lucrari de foarte buna calitate, propune solutii de
BINE imbunatatire a lucrarilor sale si ale colegilor, este un exemplu pentru acestia

5. GESTIONAREA SI UTILIZAREA CU BUNA CREDINTA A PATRIMONIULUI, IN SCOP PROFESIONAL


Criteriu de evaluare 5.1 – Utilizarea si gestionarea optima a resurselor companiei
Utilizarea si gestionarea corespunzatoare a patrimoniului, in scop profesional,
folosirea optima a resurselor companiei,inchiderea echipamentelor IT, a Puncte
EXPLICATIE
sistemului de iluminat, a instalatiei de aer conditionat, a ferestrelor, folosirea cu
grija a autoturismului, in vederea reducerii costurilor.
NIVEL Nu este preocupat de utilizarea si gestionarea optima a resurselor companiei. 1
INSUFICIENT Are peste 3 avertizari din partea sefului ierarhic sau responsabilului respectiv
Este preocupat secvential de utilizarea si gestionarea optima a resurselor
NIVEL
companiei. Are maxim 3 avertizari din partea sefului ierarhic sau responsabilului 2
SATISFACATOR
respectiv
Utilizeaza responsabil resursele companiei conform procedurilor, in mod rational 3
NIVEL BINE
si eficient.
Utilizeaza responsabil resursele companiei conform procedurilor, in mod rational
NIVEL FOARTE si eficient. Are initiativa in gasirea solutiilor pentru eficientizarea si economia 4
BINE consumului de energie si combustibil pt reciclarea si valorificarea deseurilor,
protectia mediului.

6. DEZVOLTAREA PROFESIONALA CONTINUA


Criteriu de evaluare 6.1 – Preocupare pentru autoinstruire, instruire si dezvoltare profesionala
Dovedeste preocupare catre autoinstruire si dezvolta, pe baza informatiilor si
noilor cunostinte dobandite, eficienta in munca sa sau a echipei de lucru din care
face parte. Participa la cursuri de perfectionare, dezvoltare profesionala si Puncte
EXPLICATIE
personala (studii superioare, master, cursuri de vanzari si marketing, de
specializare profesionala, programe initiate in cadrul companiei, sedinte de
informare, etc.)
NIVEL Nu manifesta interes si preocupare pt ridicarea nivelului profesional prin forme 1
INSUFICIENT de autoinstruire sau instruire.
NIVEL Manifesta secvential preocupare pt autoinstruire si dezvoltare profesionala si 2
SATISFACATOR personala.
Manifesta preocupare continua pt autoinstruire si dezvoltare profesionala si 3
NIVEL BINE
personala.
Manifesta preocupare continua pt autoinstruire si dezvoltare profesionala si
4
NIVEL FOARTE personala, aduce o contributie de valoare in activitate echipei prin informatiile,
BINE cunostintele impartasite , prin ajutorul acordat colegilor in cresterea
competentelor acestora.
Criteriu de evaluare 6.2 – Gradul de participare la sesiuni de instruire
Gradul de participare la sesiunile de instruire tehnica, la sedintele tematice, la Puncte
EXPLICATIE
cursurile organizate in cadrul companiei, etc. la care a fost convocat
NIVEL 1
A participat la maxim 30% din sesiunile la care a fost convocat .
INSUFICIENT

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 18 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

NIVEL 2
A participat la maxim 50% din sesiunile la care a fost convocat.
SATISFACATOR
3
NIVEL BINE A participat la minim 75% din sesiunile la care a fost convocat.
4
NIVEL FOARTE
A participat la minim 90% din sesiunile la care a fost convocat.
BINE

Criteriu suplimentar de evaluare 6.3 – Voluntariat


Este un criteriu suplimentar de evaluare, notat cu 1 punct suplimentar peste cele
Puncte
EXPLICATIE 100 de puncte normale, pentru a incuraja si aprecia dorinta de ajutor si implicare
in actiuni de voluntariat, activitati cu caracter social.
Participa la actiuni de voluntariat, activitati cu caracter social si ajuta la 1
SUPLIMENTAR
organizarea acestora.

Ponderile punctajelor pe fiecare indicator se stabilesc anual in cadrul sistemului de evaluare, suma punctajelor
celor 6 indicatori de performanta generali calitativi fiind 100 puncte (plus 1 punct suplimentar de la criteriul 6.3).
Nota evaluarii este rezultatul impartirii numarului de puncte realizat la 10, cu o zecimala.

Nota obtinuta la evaluare, intre 8,6 si 10 – bonus 10% din salariu de incadrare + indemnizatia neta
Nota obtinuta la evaluare, intre 7,1 si 8,5 – acordare salariu de incadrare + indemnizatia neta de_________ lei, in
suma integrala
Nota obtinuta la evaluare, intre 5,1 si 7 – penalizare 10 % din salariu de incadrare + indemnizatia neta
Nota obtinuta la evaluare, intre 3,6 si 5 – penalizare 30 % din salariu de incadrare + indemnizatia neta

Pentru angajatii noi, prima evaluare nu va avea efecte financiare (evaluare de simulare).

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro
Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.2
Departament RESURSE UMANE Ediţia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 3 Managementul Calităţii
Pagina nr.: 19 din 19
Aprobat: Director General
FIŞA POSTULUI Valabil de la: 20.06.2013
 NECONTROLAT  CONTROLAT

ANEXA 005

PLANUL DE CARIERA AL POSTULUI

Denumire post sau Functie sau etapa de Competentele si criteriile de evolutie


etapa de evolutie promovare
Etapa a 2-a de evolutie
Etapa a 3-a de evolutie

Atentie ! - etapele de dezvoltare personala si profesionala ale unui salariat pot fi atinse prin instruire si
autoinstruire, respectiv participarea la cursuri de perfectionare profesionala interne sau externe, sesiuni tematice
de prezentare interne, dar si schimbare de atitudine si comportamente prin autoeducatie.

-deci planul de cariera poate sa prevada nu neaparat promovarea pe verticala (intr-o functie superioara din acelasi
departament/divizie) sau pe diagonala (intr-o functie superioara in alt departament/divizie), dar si un salt calitativ
de cunostinte profesionale si schimbare pozitiva/constructiva de atitudine si comportamente ale salariatului
respectiv - promovare pe orizontala (ramane pe aceeasi functie si primeste un nivel superior de salarizare).

Oricum, orice tip de dezvoltare personala si profesionala trebuia sa fie cuantificabila, reala si cu impact pozitiv
(rezultate inregistrate) asupra activitatii profesionale a salariatului si mai ales asupra activitatii
departamentului/diviziei/unitatii ierarhice din care face parte.

sc ARCA STUDIO CONSTRUCT srl  ~  Sos.Centura nr. 103, Popeşti Leordeni, Judeţ Ilfov, 077160, România
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201;  CUI: RO30046530;  RC: J23/924/2012;  E-mail: office@menatwork.ro;   Web-site: www.menatwork.ro