Sunteți pe pagina 1din 20

Exemplar nr. : Cod: F0.1 5.5/6.2.

2
Departament RESURSE UMANE Ediia nr.: 1 Elaborat: Reprezentant
Revizia: 0 0 1 Managementul Calitii
Pagina nr.: 1 din 20
Aprobat: Director General
FIA POSTULUI Valabil de la: 01.10.2016
NECONTROLAT CONTROLAT

FISA POSTULUI

Numele si Prenumele PETCANA LIVIU-CRISTIAN


Denumirea Postului Director restaurant
Pozitia in COR 141111
Departamentul MENATWORK ENERGY Divizia Comerciala
Nivelul ierarhic al postului N-3
Tipul functiei Conducere X
Executie

A. RELATIILE DE COLABORARE IN CADRUL COMPANIEI:


Relatiile ierarhice Se subordoneaza Director General/Director Comercial
Coordoneaza Personalul operativ din restaurant ( bucatari,
ospatari, barmani, etc)
Relatiile functionale Cu personalul din cadrul diviziilor comerciale si departamentelor functionale din
(colaborare pe orizontala) grupul Menatwork
Relatiile de reprezentare Cu clientii companiei, conform limitelor de competenta stabilite.
(consultanta sau colaborare)

B. OBIECTIVELE GENERALE ALE POSTULUI


Isi desfasoara activitatea in scopul rezolvarii sarcinilor, responsabilitatilor si obiectivelor departamentului,
in limitele legale.
1. Directorul de restaurant coordoneaz activitatea restauraiei prin exercitarea funciilor manageriale n
raport cu personalul specializat , n vederea realizrii obiectivelor generale i specifice ale unitatii de
alimentatie publica.
2. Directorul de restaurant antreneaz personalul, definind normele interne specifice i urmrind realizarea
scopului fundamental al activitii de restaurant, satisfacerea cerinelor clientelei i fidelizarea acesteia.
3. Urmareste maximizarea profitabilitatii restaurantului, prin controlul exercitat permanent asupra
corectitudinii aplicarii politicilor comerciale de pret si reducerilor acordate (pe produse, promotii, etc) .
4. Sarcini si responsabilitati legate de controlul operational al proceselor operationale din restaurant
5. Asigura organizarea activitatii procesului de administrare si vanzari prin: planificarea, organizarea,
coordonarea, motivarea si controlul operational al obiectivelor, proceselor, activitatilor, sarcinilor si
actiunilor concrete ale angajatilor din restaurant astfel nct s fie realizate obiectivele stabilite, att
calitativ ct i cantitativ.
6. Gestionarea patrimoniului companiei
7. Comunicare interna externa
8. Asigura mentinerea de bune relatii profesionale cu tertii
9. Realizeaza activitatea de raportare pe indicatorii specifici postului
10. Intocmeste, actualizeaza, asigura pastrarea in ordine si arhivarea bazei de date electronice si pe suport
hartie, pentru toate documentele create si utilizate in activitatea departamentului
11. Gestionarea carierei

C. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE POSTULUI:


Obiectivele calitative si cantitative conform anexei nr.003, Fisa de alocare obiective

D. SARCINILE SI RESPONSABILITATILE SPECIFICE ALE POSTULUI PENTRU FIECARE ACTIVITATE IN


PARTE:

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
F.1 Sarcini si responsabilitati legate de realizarea indicatorilor de performanta a restaurantului
a. Este direct responsabil de realizarea obiectivelor operationale cantitative si calitative ale postului ocupat dar
si ale angajatilor aflati in subordine. In acest sens, initiaza actiuni de directionare a membrilor echipei in
vederea realizarii obiectivelor individuale si generale ale restaurantului.
b. Urmrete modul n care sunt respectate reglementrile legale specifice cu privire la normele de securitate
i sntate n munc, de protecie a mediului, de protecie a consumatorului i controleaz respectarea
standardelor de igien i siguran n spaiile n care se desfaoar toate activitaile specifice organizaiei .
Creeaz i promoveaz o imagine agreabil a restaurantului / localului i utilizeaz eficient resursele
umane, materiale i financiare ale organizaiei .
c. Elaboreaz bugetul previzional i interpreteaz indicatorii financiari, aplicnd msurile necesare creterii
eficienei activitii restaurantului.
d. Coordoneaz direct activitile de producie culinar, catering, evenimente i banqueting, aprovizionarea,
sectorul de preuri i contabilitatea operativ.
e. Realizeaza si prezinta raport de activitate lunar din care sa reiasa obiectivele alocate de directorul
commercial/general si gradul acestora de realizare. Prin acest demers se intelege ca nu poate sa se
prevaleze de scuze privind nerealizarea obiectivelor alocate, imputabile din motivul lipsei de performanta a
angajatilor din subordine sau din lipsa de profesionalism a acestora;
f. Indeplineste si alte indatoriri suplimentare furnizate de catre seful ierarhic, corespunzator competentelor
sale profesionale, pentru indeplinirea corecta, completa si in termen a obiectivelor alocate.

F.2. Sarcini si responsabilitati legate de urmarirea respectarii contractelor:


a. Urmareste incadrarea in limite de creditare si termene de plata pt furnizorii si clientii restaurantului conform
limitei de competenta;
b. Se asigura ca toti furnizorii restaurantului au semnate contracte si ca aceste contracte sunt in perioada de
valabilitate;
c. Se asigura ca procesul de vanzare este acoperit de instrumentele si documentele legale,
d. Monitorizeaza si controleaza gradul de acoperire a creantelor cu instrumente de plata astfel incat sa
respecte contractele cu furnizorii;
e. Propune masuri de stimulare a eficientei vanzarilor si recomandarilor catre clienti;
f. Analizeaza problemele ce pot apare in derularea contractelor, pentru a rectifica eventualele deficiente,
asista personalul in rezolvarea promta a plangerilor si/sau reclamatiilorclientilor, prin investigarea
problemelor si gasirea de solutii urmate, eventual, de modificari in organizarea restaurantului, astfel incat sa
fie evitate pe viitor cazuri similare;

F.3. Urmareste maximizarea profitabilitatii restaurantului prin politica de pret exercitata si diversificarea
meniurilor:
a. Analizeaza zilnic rapoartele de vanzari pe meniuri, pe articole si produse si semnaleza aspectele pozitive si
negative;
b. Propune masuri de imbunatatie a sistemului de servire, a diversificarii meniului, elaboreaza retetare
adecvate si promotii pentru ca procesul de vanzare sa desfasoare intr-un mod coerent si functional;
c. Propune masuri astfel incat sa nu fie permise erori in sistemul de gestiune a unitatii de alimentatie publica;

F.4. Sarcini si responsabilitati legate de controlul operational al proceselor departamentului

F.4.1. Sarcini si responsabilitati legate de activitatea de servire clienti:


Urmareste si propune masuri de imbunatatire a sistemului de circulatie a informatiilor si documentelor
astfel incat servirea clientilor sa fie cat mai operativa;
Analizeaza modul de preluare comenzi clienti astfel incat prin colaborarea cu bucataria sa eficientizeze
preluarea comenzii, pregatirea comenzii si servirea clientului;
Coordoneaza, controleaza, identifica factorii perturbatori si rezolva problemele aparute astfel incat sa se
reduca timpii de asteptare si reclamatiile venite din partea clientilor;
Gestioneaza reclamatiile si conflictele astfel incat relatiile cu clientii sa nu fie denaturate sau din culpa
unitatii alimentare;
Controleaza activitatea operatorilor astfel incat documentele si rapoartele predate catre alte departamente
sa respecte regulile impuse.
Vizeaza comenzile de marfa/alimente ce trebuiesc livrate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare,
igienice, certificatelor de conformitate, respectarea termenelor de valabilitate si a celorlate criterii stabilite
de protectia consumatorului.

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Participa la intalniri cu personalul operativ din restaurant pentru analizarea meniului, volumul vanzarilor,
oportunitatile de business, pentru realizarea planului de vanzari si propune solutii de optimizare a activitatii
in vederea realizarii obiectivelor individuale si generale ale restaurantului
Urmareste activitatea casierilor si eliberarea bonurilor fiscale catre clienti si propune catre superiorul
ierarhic masuri de eficientizare.
Urmareste si raporteaza superiorului ierarhic situatia stocului de alimente necesare, fara rulaj si
desfasurarea si rezultatul actiunilor de promovare si oferte speciale propuse in scopul lichidarii acestora,
de catre Directorul comercial.
Asista responsabilii de clienti in rezolvarea prompta a plangerilor si/sau reclamatiilor clientilor, prin
investigarea problemelor si gasirea de solutii urmate, eventual, de modificari in organizarea restaurantului,
astfel incat sa fie evitate pe viitor cazuri similare
Verificarea pontajului lunar pentru personalul din restaurant si transmiterea acestuia catre departamentul
Resurse Umane.Organizarea si semnarea documentelor privind concediul de odihna si a zilelor libere
asigurandu-se de continuitatea procesului de munca.
Verificarea si inaintarea catre superiorul ierarhic spre abrobare a proceselor verbale de retur marfa pentru
luna in curs.
Verificarea si inaintarea spre aprobare catre superiorul ierarhic a bunului de plata pentru facturile de
furnizare marfa si furnizare servicii necesare functionarii normale a restaurantului.
Verificarea si vizarea bonurilor de consum/pierderilor din productie conform retetarelor stabilite;.
Verificarea si vizarea deconturilor de cheltuieli apoi prezentarea spre aprobare si semnare superiorului
ierarhic.
Urmarirea activitatii personalului operativ din restaurant, asigurandu-se de aplicarea si respectarea
corecta a cerintelor legale privind functionarea unitatilor de alimentatie publica dar si a procedurilor
operationale interne ale restaurantului.

F.4.2. Sarcini si responsabilitati legate de activitatea de promovare restaurant si evenimente:


Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea restaurantului:
Propune si monitorizeaza oferte, campanii promotionale si evenimente, raspunde de controlul
permanent al status-ului campaniilor promotionale, evenimentelor astfel incat rata de succes a sa
fie maxima;
Este direct responsabil de lansarea campaniilor si promovarea lor pe toate canalele;
Este direct responsabil de indentificarea principalelor canele de promovare a restaurantului,
evenimentelor si campaniilor promotionale
Monitorizeaza implicarea personalului din subordine in promovarea campaniilor, promotiilor si
evenimentelor stabilite.
Propune si solicita sefului ierarhic masuri speciale pentru atingerea ratei maxime de succes (discount-uri
suplimentare, termene de plata)
Mentinerea legaturii in permanenta cu celelalte departamente astfel incat ofertele intocmite sa fie
complete.

F.5. Sarcini si responsabilitati legate de organizarea activitatii procesului de administrare si vanzari:

F.5.1 - Sarcini si responsabilitati legate de previzionarea si planificarea proceselor restaurantului,


activitatilor si actiunilor angajatilor din subordine :
a. Previzioneaza si planifica toate activitatile actiunile si obiectivele postului sau dar si ale tuturor
posturilor aflate in subordine, astfel incat sa se mentina o directie clara de actiune si sa se realizeze
obiectivele strategice si operationale alocate functiei.
b. Foloseste instrumente profesionale de planificare, cum ar fi: planificatoarele de activitati sau actiuni,
Gantt Chart-urile companiei. In acest sens are responsabilitatea prezentarii acestor instrumente si
managerul de fabrica /director operatiuni, in vederea avizarii lor.
c. Are responsabilitatea asigurarii instrumentelor de planificare, pentru posturile din subordine.
d. Realizeaza planificarea concediilor oamenilor din subordine astfel incat sa nu fie afectata activitatea
de lipsa de personal.

F.5.2. Sarcini si responsabilitati legate de organizarea si coordonarea proceselor, activitatilor si


actiunilor angajatilor din subordine:
a. Asigurara coordonarea si organizarea intregului proces de administrare si vanzari in vederea
realizarii operative si eficiente a volumul de vanzari planificat, in conformitate cu obiectivele,
programul si standardele de calitate ale restaurantului.

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
b. Particip la programele de elaborare, actualizare si implementare a design-ului posturilor din
subordine (profilul postului , fisa postului, indicatorii de performanta, si sistemele de evaluare, sisteme
de bonusare)
c. Asigura structura optima a personalului pentru atingerea obiectivelor restaurantului si planifica turele
pentru a se respecta programul normal de functionare.
d. Stabileste obiectivele, sarcinile si responsabilitatile, pentru fiecare post din subordine. In acest sens
se asigura si are responsabilitatea respectarii procedurilor si politicilor interne a restaurantului.
e. Stabileste directiile de actiune si prioritatile pentru fiecare angajat din subordine si de identifica cele
mai eficiente metode si instrumente de realizare a obiectivelor alocate. Prin acest demers se intelege
realizarea si implementarea unui proiect de Organizare Strategica a Companiei.
f. Efectueaza instruiri periodice ale personalului din subordine pe linie de protectie a muncii si PSI si ii
verifica astfel incat sa se asigure ca acestia si-au insusit aceste norme si le vor respecta.
g. Se asigura ca fiecare membru al echipei actioneaza in directiile stabilite in procesul de organizare,
astfel incat rezultatele actiunilor individuale ale membrilor sa duca la realizarea obiectivului intregii
echipe.

F.5.3. Sarcini si responsabilitati legate de controlul operational al proceselor din restaurant,


activitatilor si actiunilor angajatilor din subordine:
a. Este direct responsabil de stabilirea instrumentelor si metodelor profesionale de control operational al
posturilor din subordine. In acest sens, stabileste rapoarte de activitate pentru fiecare post in parte,
astfel incat sa aiba control operational asupra realizarilor fiecarui membru din subordine.
b. Monitorizeaza si controleaza gradul de indeplinire a fiecarui obiectiv si indicator, stabilite pentru
posturile aflate in subordine si monitorizeaza cu strictete actiunile si realizarile acestora.
c. Stabileste si implementeaza un sistem de evaluare a performantelor pentru posturile din subordine
d. Este responsabil de mentinerea standardelor de calitate prin verificarea respectarii normelor
acestora.
e. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si se asigura ca numarul de ore inregistrate
este cel real si-l transmite Departamentului Resurse Umane.

F.5.4. Sarcini si responsabilitati legate de recrutarea si integrare organizationala a noilor angajati:


a. Planifica si controleaza procesul de recrutare si integrare organizationala in conformitate cu nevoile
departamentului si impreuna cu directorul de resurse umane sau persoana responsabila de procesul
de recrutare din companie .
b. Recruteaza angajatii necesari procesului de dezvoltare a companiei dar si pentru ocuparea posturilor
vacante, cu respectarea stricta a procesului de recrutare al companiei.
c. Recruteaza angajatii in acord cu profilul postului ce urmeaza sa fie angajat si numai cu respectarea
procedurilor specifice de angajare ale companiei
d. Este responsabil de integrarea in organizatie a noilor angajati si in acord cu planul de integrare
organizationala a angajatilor, induction plan.
e. In vederea angajarii si integrarii angajatilor in companie, este direct raspunzator de respectarea
legilor interne ale companiei dar si de cele ale statului roman in domeniul dreptului muncii.

F.5.5. Sarcini si responsabilitati legate de motivarea si antrenarea angajatilor din subordine:


a. Definireste si asigura implementarea unui Climat organizational functional. Prin acest demers se
intelege realizarea unui proiect de diagnoza de climat organizational actual si implementarea unui
climat organizational functional.
b. Este responsabil de modul de comunicare organizationala a angajatilor astfel incat sa fie evitate
conflictele de rol si de status in organizatie.
c. Este responsabil de initierea schimbarilor organizationale, numai dupa informarea angajatilor si
explicarea mecanismelor de schimbare organizationala. In acest sens, se asigura ca fiecare angajat
stie care sunt etapele schimbarii si impactul asupra schimbarilor facute si si-a asumat rolul ce-i revine
in procesele de schimbare.
d. Identifica semnalele de demotivare individuala si de grup a membrilor echipei, initiaza sesiuni si
sedinte operationale de aflare a motivelor demotivarii angajatilor pe care le raporteaza impreuna cu
propunerea de solutii de rezolvare, catre managerul de fabrica /director de operatiuni .
e. Foloseste mijloace moderne de motivare psihologica (coaching, mentoring, consultanta) a angajatilor,
astfel incat sa asigure gradul de motivare si determinare psihologica pentru fiecare angajat.
f. Asigura asistenta in problemele profesionale si personale ale salariatilor, acest lucru insemnand sa
asigure rolul de consultant, director, trainer, mentor si coach.
g. Asigura suport profesional tuturor posturilor aflate in subordine, acest lucru insemnand, echiparea
membrilor echipei cu abilitatile, competentele, cunostintele profesionale si tehnice, comportamentele

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
si atitudinile necesare performarii pe post. In acest sens, se asigura si este responsabil de realizarea
a unui plan de gestionare performante pentru fiecare post din subordine
h. Este direct responsabil de stabilirea metodelor si instrumentelor de motivare individuale si de grup ale
angajatilor aflati in subordine, in acord si cu respectarea stricta a politicilor companiei din domeniu.
i. Este direct responsabil de organizarea de actiuni colective de energizarea si dinamizarea membrilor
echipei (actiuni de team building), astfel incat sa se mentina un grad crescut de motivare si de
determinare a membrilor echipei.
j. Propune si colaboreaza la elaborarea si implementarea politicilor si programelor de dezvoltare
profesionala, salarizare, compensatii si beneficii prin creearea unui mix motivational pt. angajatii din
subordine..

F.5.6. Sarcinile si responsabilitatile legate de gestionarea performantelor echipei:


a. Participa la procesul de elaborare a indicatorilor de performanta si se asigura de implementarea si
realizarea acestora pentru fiecare post, conform obiectivelor alocate.
b. Se asigura ca fiecare post din subordine este evaluat intr-un mod corect si profesional si in raport cu
un sistem de evaluare implementat la nivelul compniei si asumat de catre toti angajatii.
c. Asigura intelegerea si asumarea indicatorilor pentru fiecare post in parte si de actiunile concrete in
vederea realizarii acestora
d. Ofera feedback in urma evaluarilor psiho-profesionale, atat persoanelor vizate, cat si superiorilor
ierarhici, favorizand performanta
e. Este direct responsabil de stabilirea si realizarea periodica a sesiunilor de training , in vederea
insusirii de catre acestia a cunostintelor necesare.
f. Monitorizeaza si controleaza nivelul de aprofundare al cunostintelor tehnice ale angajatilor
subordonati.

F.6. Responsabilitati cu privire la gestionarea patrimoniului companiei


a) Este responsabil de gestionarea patrimoniului conform legilor din Romania: Legea nr. 82/91; Legea Nr.
31/1990;
b) Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a
echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine;
c) Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a
echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
d) Este responsabil de initierea, organizarea, desfasurarea si rezultatul proceselor de inventariere a
patrimoniului companiei (prin sondaj si periodic anual).
e) Raspunde si asigura integritatea patrimoniului pentru activele fixe (stocul de marfa , materii prime,
ambalaje, semifabricate, mijloace fixe , obiecte de inventar , etc) ale companiei prin masuri preventive :
asigurarea pazei si a protectiei precum si intretinerea in stare permanenta de functionare a sistemul de
supraveghere video instalat;
f) Raspunde personal, material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa,si dovedite ulterior
ca fiind din vina sau neglijenta proprie;
g) Titularul postului raspunde, dupa caz, civil, disciplinar, material pentru daunele aduse societatii ca
urmare a nerespectarii prevederilor regulamentului intern, fisei de post, deciziilor, normelor si
procedurilor emise de societate, precum si a legislatiei in vigoare.
h) Raspunde direct de actiunile sau inactiunile subordonatilor, care au ca efect depasirea bugetelor
alocate acestora pentru autovehicule, telefonie si internet mobil, deprecierea sau disparitia activelor din
dotarea acestora (autovehicul, telefon mobil, laptop, etc), alte prejudicii create societatii, ca urmare a
lipsei de control periodic si masuri preventive corespunzatoare din partea sa.
i) Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in
Regulamentul Intern al firmei.

F.7. Sarcini si responsabilitati legate de comunicare interna externa


a. Promoveaza imaginea si valorile companiei, atat in interiorul cat si in exteriorul acesteia, conform politicilor
companiei in acest sens.
b. Raspunde de respectarea obligaiilor legale ale companiei fa de clieni si furnizori, de calitatea
comportamentului cu acestia a sa si a personalului din subordine, de imaginea companiei, atat in
interiorul, cat si in exteriorul acesteia, pentru activitatile alocate prin fisa de post de catre seful
ierarhic.
c. Procedureaza activitatile din departament, faciliteaza comunicarea intra si interdepartamentala, astfel incat
transferul de informatii sa respecte criteriile corectitudinii, integritatii, eficientei;

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
d. Mediaza conflictele de munca aparute intre angajati, concurand alaturi de manageri la optimizarea relatiilor
interpersonale;
e. Ofera feed-back in urma evaluarilor psiho-profesionale, atat persoanelor vizate, cat si superiorilor ierarhici,
favorizand performanta;
f. Intocmeste statistici si rapoarte cu privire la activitatea desfasurata, furnizand top managementului o sinteza
a activitatii departamentului si/sau a compartimentelor vizate;
g. Organizeaza activitati care incurajeaza comunicarea intre angajati, stimuland cunoasterea in cadrul
echipelor de lucru sau intre departamente si asigurand suportul pentru relatiile formale pozitive, constructive;
h. Este interzis cu desavarsire transmiterea de comunicate, prin orice forma, catre massmedia sau orice alta
institutie fara acordul scris al Administratorului companiei.
i. Este interzis cu desavarsire denigrarea, aducerea de injurii la adresa companiei sau a produselor
comercializate, disocierea de aceasta sau orice alte actiuni de natura sa prejudicieze imaginea companiei.
j. Manifesta o conduita care include obligatoriu politete, solicitudine, profesionalism, discretie, etica, respect
reciproc, integritate in relatiile cu toate persoanele din interiorul sau din afara societatii, in indeplinirea
atributiilor si sarcinilor de serviciu.
k. Toate documentele emise si transmise prin orice mijloace si pe orice suport in afara departamentului vor fi
verificate si avizate in prealabil de seful ierarhic.
l. Toate informatiile sau documentele referitoare la activitatea departamentului sunt clasificate ca strict
confidentiale, cu exceptia datelor si documentelor transmise personal fiecarui salariat, a prevederilor
Regulamentului intern si Contractului colectiv de munca la nivel de unitate transmise salariatiilor societatii,
datelor si documentelor transmise bancilor (instututiilor financiare si de credit) la cererea salariatilor in cauza,
datelor si documentelor transmise persoanelor care ocupa functii de conducere, referitoare la proprii
subordonati, institutilor abilitate si persoanelor autorizate sa solicite informatii sau documente de acest tip, cu
instiintarea prealabila a sefului ierarhic. Incalcarea confidentialitatii datelor si documentelor, clasificate ca
strict confidentiale, fara aprobarea sefului ierahic constituie abatere disciplinara.
m. Este direct raspunzator de pastrarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor la care are acces; are
obligatia ca si in situatia parasirii organizatiei, sa nu le difuzeze unor terte parti.
n. Salariatul se obliga ca pe toata durata derularii contractului de munca cat si timp de cel putin 2 ani de la data
incetarii contractului individual de munca sa pastreze confidentialitatea informatiilor cu care a luat contact pe
cale directa sau incidentala in cursul executarii acestora. De asemenea se obliga s nu foloseasca pentru
uzul propriu sau al altora, s nu divulge sau s nu dezvaluie terilor, orice informaii confideniale sau alte
informaii proprietatea ANGAJATORULUI.
o. Salariatul este obligat ca la incetarea contractului individual de munc: S returneze ANGAJATORULUI
toate documentele proprietatea acestuia, incluznd dar fr a se limita la: desene, negative, rapoarte,
manuale, coresponden, liste de clieni, aplicaii informatice ori alte materiale, inclusiv copiile acestora, care
relaioneaz n orice fel cu activitatea companiei, i care au fost obinute de acesta n orice mod, pe durata
contractului individual de munc. De asemenea este obligat s nu pstreze copii, note sau rezumate ale
documentelor sus menionate.
p. Nerespectarea obligatiei de confidenialitate de ctre Salariat atrage obligarea acestuia la plata de daune-
interese catre ANGAJATOR, corespunzator prejudiciilor create, si constituie abatere disciplinara grava, cu
aplicarea de sanctiuni disciplinare Salariatului.
q. n cazul in care Salariatul nclc prevederilor obligatiei de confidentialitate, ANGAJATORUL i rezerv
dreptul de naintare a procedurilor juridice civile sau/i penale necesare pentru redobndirea valorilor
tangibile i intangibile pierdute, inclusiv despgubiri. Aceasta se aplica i n cazul n care ANGAJATORUL
este actionat n judecat de ctre o ter persoan cu care aceasta a avut sau are relaii contractuale,
comerciale, de afaceri, consultan sau de orice alta natur i care poate dovedi c a fost pgubit prin
nclcarea prevederilor obligatiei de confidenialitate din prezentul Regulament intern..

F.8. Sarcini si responsabilitati legate de mentinerea de bune relatii profesionale cu tertii


a. Promoveaza valorile si imaginea companiei in relatiile cu tertii.
b. Raspunde de respectarea obligaiilor legale ale companiei fa de terti, de calitatea comportamentului cu
acestia, atat in interiorul,cat si in exteriorul companiei, pentru activitatile alocate prin fisa de post si de catre
seful ierarhic.
c. Raspunde de obtinerea, pastrarea si actualizarea drepturilor si parolelor de transmitere electronica
(online) a datelor catre institutiile abilitate.
d. Raspunde de depunerea si avizarea in termen legal a actelor, documentelor, rapoartelor, situatiilor
solicitate conform prevederilor legale in vigoare de catre institutiile abilitate ale statului;

F.9. Sarcini si responsabilitati legate de activitatea de raportare


Realizeaza activitatea de raportare a performantelor, pe indicatorii de performanta ai postului, stabiliti de

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Directorul general/ Director Operatiuni/Directorul comercial al companiei si propune strategii de
redresare, mentinere sau crestere, in functie de evolutia acestora.
a. Raport lunar din care sa rezulte activitatile intreprinse;
b. Raport saptamanal continand:
Raport privind incidente survenite in activitatile desfasurate.
Propuneri de imbunatatire a activitatii
c. Rapoarte speciale la cerere.

F.10. Sarcinile si responsabilitatile legate de gestionarea documentelor cu regim special


a. Are responsabilitatea respectarii prevederilor legale privind utilizarea documentelor financiar-contabile
(Ordin MEF nr.3512/2008), instruieste personalul din subordine si urmareste respectarea prevederilor legale
mentionate de catre toti subordonatii.
b. Stabileste procedura de primire/predare/completare si verificare corectitudine si autenticitate a
documentelor de lucru (contracte, facturi, avize de expeditie, instrumente bancare emise) pentru
departamentul condus.
c. Colaboreaza cu departamentele juridic si financiar-contabilitate pentru implementarea fluxului si etapelor de
verificare a documentelor de lucru.
d. Raspunde de pastrarea/arhivarea electronica/pe suport hartie - documente, declaratii si rapoarte periodice
catre institutiile abilitate ale statului, rapoarte statistice, etc;
e. Asigura pastrarea/arhivarea in ordinea societatilor/anilor/ordine alfabetica, in functie de specificul fiecarui
document;
f. Raspunde permanent de integritatea si pastrarea completa si in ordinea stabilita a tuturor documentelor si
arhiveaza dosarele;
g. Raspunde permanent de introducerea in arhiva electronica si/sau pe suport hartie a tuturor dosarelor,
actelor si documentelor din departament, care nu mai sunt necesare activitatii curente; asigura extragerea
din arhiva si reintroducerea in arhiva in locul de pastrare anterior, a tuturor documentelor necesare si
solicitate;
h. Asigura intocmirea, actualizarea si pastrarea in ordinea stabilita a bazei de date electronice si/sau pe suport
hartie pentru toate documentele create si utilizate, cu acces interzis pentru alte persoane din afara
departamentului, fara aprobarea in prealabil a sefului ierarhic.

F.11. Sarcini si responsabilitati legate de gestionarea carierei


a. Participa la toate actiunile ( cursuri, prezentari, seminarii, informari, etc) organizate de catre companie,
care contribuie la imbunatatirea nivelului sau profesional.
b. Se preocupa pentru autoinstruire, imbunatatirea nivelul de competete si expertize, astfel incat, rezultatul,
la testarile periodice organizate de companie, sa fie peste medie.
c. Raspunde de identificarea performerilor si a angajatilor ineficienti, in scopul determinarii cauzelor
succesului/esecului, astfel incat sa poata folosi rezultatele, atat la stabilirea standardelor de performanta,
cat si la ameliorarea deficientelor;
d. La recomandarea sefilor ierarhici propune solutii pentru a valida potentialul real al angajatilor (puncte
forte/puncte slabe), alegand in permanenta pozitia cea mai avantajoasa dpdv performantial, atat pentru
angajat, cat si pentru companie;
e. Proiecteaza si implementeaza planul de cariera, astfel incat fiecare angajat sa aiba prefigurat un traseu
profesional, in functie de performante.
f. In baza programului aprobat de superiorul ierarhic organizeaza, urmareste desfasurarea si propune spre
aprobare Directorului de Divizie masuri de ajustare/imbunatatire in ce priveste programul de sesiuni de
instruire, traininguri si prezentari pe teme de tehnica vanzarilor si cunoasterea produselor astfel incat sa
faciliteze insusirea cunostintelor tehnice necesare fortei de vanzare si clientilor.

E. STANDARDUL DE PERFORMANTA AL POSTULUI


Indicatori de performanta generali calitativi conform anexei nr.004

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
H. EVALUAREA PERFORMANTELOR POSTULUI

Metoda Folosita Gradul de realizare a obiectivelor alocate, gradul de incadrare


in nivelul profesional necesar postului, gradul de realizare a
indicatorilor de performanta generali calitativi
Perioada de Evaluare Lunar/trimestrial/semestrial/anual pentru obiectivele alocate,
semestrial pentru nivelul profesional necesar postului,
semestrial pentru indicatorii de performanta generali calitativi
Repere cuantificabile a. Profilul postului, Anexa Nr. 002
b. Fisa de alocare a obiectivelor pe post Anexa Nr. 003
c. Indicatorii de performanta generali calitativi Anexa Nr. 004
Sistemele folosite in procesul de Verificarea gradului de realizare a obiectivelor alocate, teste de
evaluare a performantelor evaluare a cunostintelor profesionale, fisa de evaluare a
indicatorilor de performanta generali calitativi.

I. PARGHIILE DE MONITORIZARE SI CONTROL ALE POSTULUI


a. Raport zilnic activitate CRM
b. Raport lunar din care sa rezulte :
activitatile intreprinse pentru marire portofoliu clienti: clienti contactati, raport clienti facturati/clienti
ofertati, contracte incheiate;
activitatile intreprinse pentru mentinerea clientilor existenti (promotii, training tehnici si comercial
catre personalul clientului, analiza portofoliului de produse al clientului si identificarea de produse
ce ar putea fi promovate de catre acesta, etc.);
activitatile intreprinse pentru acoperirea zonei alocate;
competitivitatea produselor companiei dpdv calitate si pret in zona arondata etc.
potentialul zonei-lucrari in diverse stadii, depozite functionale.
c. Raport trimestrial privind gradul de retentie clienti/clase clienti/client
d. Rapoarte speciale la cerere ;

J. LIMITELE DECIZIONALE SI DE RESPONSABILITATE ALE POSTULUI


Limite legate de aprobari financiare -
Limite legate de reprezentarea companiei -reprezinta compania in relatiile cu clientii/ furnizorii
in relatiile cu tertii
Limite legate de plati catre terti -
Limite legate de executie bugetara -
Limite legate vanzare marfa catre terti -
Limitele legate de premierea si -
sanctionarea angajatilor
Limite legate de reprezentarea companiei - Participa la sedintele managementului superior, prezentand
in bordul director. situatii si solutii
Alte limite Stabilete prioritatea executrii sarcinilor pentru personalul din
subordine
Aprob/respinge cereri de concediu de odihna, invoiri pentru
personalul din subordine

K. PACHETUL SALARIAL
Grila salarizare Venit : fix = 70% , variabil = 30%, Bonus indeplinire obiective, conform Fisa Indicatori
Performanta generali calitativi
Lunar
Schema de
Trimestrial
bonusare
Anual

L. PLANUL DE CARIERA AL POSTULUI - conform anexei nr.005

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
M. Sarcinile si responsabilitatile legate de respectarea legislatiei securitatii si sanatatii in munca (extras
din legea securitii i sntii n munc nr.319/2006), anexa 001

Nume Prenume angajat Semnatura: Data:

PETCANA LIVIU-CRISTIAN
Sef ierarhic angajat: Semnatura: Data:

Elaborat de: Semnatura: Data:

Dep.Resurse Umane

Aprobat Semnatura Data:

Directorul General al Companiei

ANEXA 001

EXTRAS din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Sntate i securitate n munc
Respecta prevederile art. 23 din Legea 319/2006 sanatatii si securitatii in munca:
a) s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace de producie;
b) s utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, s l napoieze sau s l pun la locul destinat
pentru pstrare;
c) s nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii,
n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive;
d) s comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de munc despre care au motive ntemeiate s o
considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficien a sistemelor de protecie;
e) s aduc la cunotin conductorului locului de munc i/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoan;
f) s coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp ct este necesar, pentru a face posibil realizarea oricror
msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor;
g) s coopereze, att timp ct este necesar, cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite angajatorului s se asigure
c mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul su de activitate;
h) s i nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii n munc i msurile de aplicare a
acestora;
i) s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari.
Urmareste permanent utilizarea integrala si corecta a echipamentului de lucru si de protectie de catre personalul din
subordine si stabilete masuri de sanctionare pentru angajatii care nu respecta aceasta obligatie.
Se asigur c lucrtorii din subordine respect instruciunile pe linie de sntate i securitate n munc.
Se asigur c personalul din subordine i-a nsuit i respect regulile de sntate i securitate n munc i de aprare
mpotriva incendiilor.
Se asigur c personalul din subordine particip la controalele medicale periodice.
Realizeaz instructajul periodic conform tematicii i graficului de instruire.
mpreun cu inspectorul SSM realizeaz tematica anual, testele anuale i pune n aplicare programul anual de testare pe
fiecare categorie de loc de munc din subordine.
Se asigur c personalul din subordine respect regulile de protecie aplicabile la nivelul societii privind circulaia, utilizarea
mijloacelor de ridicat, semnalizarea cilor de circulaie, accesul liber la cile de acces.
Se asigur c att el ct i personalul din subordine cunoate componena i responsabilitile echipelor de intervenie,
evacuare i de prim ajutor.
Se asigur de existena echipamentului de lucru i de protecie necesar.
Se asigur c personalul din subordine cunoate riscurile de accidente de munc i mbolnviri profesionale precum i
msurile de prevenire i protecie existente la nivelul locului de munc.
Realizeaz mpreun cu inspectorul SSM instruciunile de lucru i proprii i se asigur de permanenta actualizare a acestora.
Completeaz fiele de instruire a persoanelor din subordine cu toate informaiiile necesare, conform tematicii i graficului de
instruire.
Face parte din comisia de evaluare a riscurilor de accidente de munc i mbolnviri profesionale.
Este obligat s i desfoare activitatea astfel nct s un expun la pericol de accidentare sau mbolnvire profesional att
propria persoan ct i alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munc.
S respecte reguile de circulaie pe drumurile publice.
S anune orice eveniment ce poate produce/a produs un accident de munc sau mbolnvire profesional, inspectorului
SSM i efului ierarhic.
n cazul unui accident de munc, primul ajutor va fi acordat de echipa de prim ajutor. n cazul n care echipa nu va putea
aciona, primal ajutor va fi acordat conform Normelor de prim ajutor P.A-01P.A-14.
Obligaiile generale n cazul unui accident de munc sunt:
- s nu ating victima;
- s cheme cel mai apropiat membru al echipei de prim ajutor;
- s anune accidentul i s solicite ajutor calificat;
- s organizeze protecia victimei;
- s previn extinderea strii de accident.

Aprarea mpotriva incendiilor


Respecta prevederile art. 22 din Legea 307/2006 aparare impotriva incendiilor:
Fiecare salariat are, la locul de munc, urmtoarele obligaii principale:
a) s respecte regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor, aduse la cunotin, sub orice form, de administrator sau de
conductorul instituiei, dup caz;
b) s utilizeze substanele periculoase, instalaiile, utilajele, mainile, aparatura i echipamentele, potrivit instruciunilor tehnice, precum
i celor date de administrator sau de conductorul instituiei, dup caz;
c) s nu efectueze manevre nepermise sau modificri neautorizate ale sistemelor i instalaiilor de aprare mpotriva incendiilor;
d) s comunice, imediat dup constatare, conductorului locului de munc orice nclcare a normelor de aprare mpotriva incendiilor
sau a oricrei situaii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum i orice defeciune sesizat la sistemele i instalaiile de
aprare mpotriva incendiilor;
e) s coopereze cu salariaii desemnai de administrator, dup caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuii n domeniul
aprrii mpotriva incendiilor, n vederea realizrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor;
f) s acioneze, n conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc, n cazul apariiei oricrui pericol iminent de incendiu;
g) s furnizeze persoanelor abilitate toate datele i informaiile de care are cunotin, referitoare la producerea incendiilor.
Se asigur c personalul din subordine cunoate modul de utilizare al mijloacelor de alarmare i stingere a incendiilor i
amplasarea acestora.
Se asigur c personalul din subordine cunoate planul de organizare mpotriva incendiilor i planul de evacuare, precum i
de componena echipelor de intervenie i evacuare.
La descoperirea unui incendiu, are urmtoarele obligaii:
- s anune incendiul ;
- s ncerce s sting focul, dac nu este foarte riscant;

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
- s anune telefonic pompierii;
- s ajute la evacuarea persoanelor din ncpere;
- s dea alarma de incendiu;
- s comunice conducerii societii detalii referitoare la locaia i amploarera incendiului;
La declanarea alarmei de incendiu, salariaii sunt obligai s acioneze astfel:
- s nceteze orice activitate;
- s abandoneze obiectele personale;
- s lase uile deschise;
- s prseasc imediat cldirea prin ieirile de urgen sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenie;
- s mearg ctre locul de adunare stabilit;
- s menin libere cile de acces ctre cldire;
- s urmeze toate instruciunle primite de membrii echipei de intervenie;
- s asiste, pe ct posibil, la evacuarea persoanelor din afara unitii;
- s rmn n afara cldirii pn la decizia conductorului unitii;
- s menin calmul pe perioada evacurii, fr a se mpinge n alte persoane i fr s creeze panic;
S respecte normele de aprare mpotriva incendiilor stabilite pentru fiecare loc de munc;
S se asigure c att el ct i personalul din subordine respect normele de aprare mpotriva incendiilor n activitate de
ntreinere i reparaie;
S respecte att el ct i personalul din subordine decizia conducerii privind fumatul n unitate, precum i lucrul cu foc
deschis.
S cunoasc i s respecte procedurile de aprare mpotriva incendiilor.

Nume Prenume angajat Semnatura: Data:

PETCANA LIVIU-CRISTIAN
Sef ierarhic angajat: Semnatura: Data:

Elaborat de: Semnatura: Data:

Dep.Resurse Umane

Aprobat Semnatura Data:

Directorul General al Companiei

ANEXA 002

PROFILUL POSTULUI

1. Cerintele de baza ale postului

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Nivelul de studii
Specializari
Certificari
Expertizele practice
necesare performarii
pe post
Computer Skills
Permis auto

2. Profilul psihosocial

Nr.crt Denumire indicator Nivel necesar 1 2 3 4


1 Inteligenta nativa
2 Orientare spre rezultate , tenacitate
3 Proactivitate, initiativa
4 Capacitatea de a duce la bun sfarsit actiunile sale, fara interventie din
exterior
5 Abilitati de interactiune si comunicare la orice nivel
6 Caracter puternic, bazat pe valori fundamentale
7 Gandire pozitiva, optimism, incredere in fortele proprii,Putere de
munca,

ANEXA 003

FISA DE ALOCARE A OBIECTIVELOR PE POST

(asteptam propuneri pentru fiecare tip de post)

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
ANEXA 004

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI CALITATIVI

1. ORIENTAREA CATRE REZULTAT


Criteriu de evaluare 1.1 - Autonomie in desfasurarea activitatilor
Corectitudine si fermitate in luarea deciziior aferente activitatii sale curente, in
Puncte
EXPLICATIE limita competentelor decizionale, urmarind finalizare cu succes a actiunilor
intreprinse
Nu este autonom in desfasurarea activitatii, nu ia decizii (in limitele sale de
NIVEL
competenta) in vederea indeplinirii sarcinilor, nu finalizeaza actiunile initiate fara 1
INSUFICIENT
interventia superiorului ierarhic, necesita coordonare si control permanent
Manifesta autonomie secventiala in desfasurarea activitatii, ia secvential decizii
NIVEL
in vederea indeplinirii sarcinilor, deciziile sunt secvential corecte, necesita 2
SATISFACATOR
secvential interventia superiorului ierarhic pentru finalizarea actiunilor initiate

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Manifesta autonomie in desfasurarea activitatii , ia decizii corecte, nu necesita
NIVEL BINE coordonare si control permanent pentru finalizarea actiunilor initiate, isi asuma 3
sarcinile si responsabilitatile
Manifesta autonomie in desfasurarea activitatii, acorda si primeste feedback
NIVEL FOARTE dupa finalizarea actiunilor. In situatia in care ii sunt depasite limitele de 4
BINE competenta semnaleaza, propune si implementeaza solutii pt rezolvarea
problemelor aparute in desfasurarea activitatii
Criteriu de evaluare 1.2 - Initiativa
Identifica, propune si organizeaza actiuni antrenand dupa sine si ceilalti membri
ai echipei cu scopul de a imbunatati performantele echipei, de a solutiona
Puncte
EXPLICATIE problemele aparute, identifica si propune modalitati de valorificare a
oportunitatilor, se implica in dezvoltarea relatiilor de colaborare cu celelate
echipe
NIVEL Nu da dovada de initiativa, nu are nici o propunere de solutionare a problemelor
1
INSUFICIENT aparute si de imbunatatire a activitatii
Da dovada secvential de initiativa, identificare si exploatare a resurse interne
NIVEL
sau externe si de implicare in gasirea de solutii pt problemele aparute in 2
SATISFACATOR
realizarea obiectivelor.
Da dovada de initiativa, identifica si exploateaza resurse interne sau externe, se
NIVEL BINE implica in gasirea de solutii pt problemelor aparute in realizarea obiectivelor. Are 3
mai putin de 3 propuneri de imbunatatire validate si implementate
Da dovada de initiativa, identifica si exploateaza resurse interne sau externe, se
NIVEL FOARTE implica in gasirea de solutii pt problemele aparute si pentru eficientizarea 4
BINE activitatii echipei. Are mai mult de 3 propuneri de imbunatatire validate si
implementate
Criteriu de evaluare 1.3 Capacitate de motivare si automotivare
Are o atitudine pozitiva, constructiva, optimist, dispus sa treaca peste obstacole
Puncte
EXPLICATIE pentru atingerea obiectivelor, prin atitudinea sa ajuta colectivul in depasirea
perioadelor de tranzitie sau de criza.
Este demotivat, are o influenta negativa asupra starii de spirit a echipei , este
NIVEL
reticent la schimbare, rejecteaza orice initiativa sau propunere, fara sa aiba 1
INSUFICIENT
argumente coerente si reale
NIVEL 2
Este motivat secvential.
SATISFACATOR
Este motivat, increzator in fortele proprii, optimist, are obiective profesionale pe 3
NIVEL BINE
termen mediu si lung
Este motivat, increzator in fortele proprii, optimist, are obiective profesionale pe 4
NIVEL FOARTE
termen mediu si lung, are capacitatea de motivare a celorlalti membri ai
BINE
echipei

2. COMPORTAMENT PROFESIONAL LA LOCUL DE MUNCA


Criteriu de evaluare 2.1 Limbaj si comportament profesional
Atitudine, comportament, mod de comunicare verbala si nonverbala (gesturi,
mimica fetei), imaginea propriei persoane in concordanta cu statutul profesional Puncte
EXPLICATIE
(postul, functia, interactiunea cu alte persoane din interiorul sau exteriorul
companiei, cu functii si pozitii ierarhice sau sociale diferite)
NIVEL Are o atitudine si un comportament neadecvate mediului de lucru. A primit mai 1
INSUFICIENT mult de 3 atentionari din partea sefului direct
Uneori are o atitudine si un comportament profesional neadecvat mediului de
NIVEL lucru. Nu are capacitatea de a se adapta la orice mediu sau stil profesional
2
SATISFACATOR pentru a obtine rezultatele asteptate. A primit cel mult 3 atentionari din partea
sefului direct.
Are o atitudine si un comportament profesional adecvat mediului de lucru. Are
NIVEL BINE capacitatea de a se adapta oricarui mediu sau stil profesional in vederea 3
obtinerii unor rezultate benefice pentru companie
NIVEL FOARTE Manifesta asertivitate si influenta pozitiva asupra persoanelor cu care
BINE interactioneaza, este un exemplu de atitudine pozitiva si comportament 4
profesional, are capacitatea de a se adapta oricarui mediu de lucru sau stil

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
personal pentru a obtine rezultate benefice pentru companie.

Criteriu de evaluare 2.2 - Ordinea si curatenia la locul de munca


Locul de munca = hala, sectie, atelier, depozit, birou, toalete, vestiare, sali de
mese, alte spatii comune interioare sau exterioare din incinta grupului de
companii MW, inclusiv bunurile mobile alocate - autoturisme si autovehicule Puncte
EXPLICATIE
transport marfa. Ordine = pastrarea in conditii optime de functionare, estetica
si siguranta locului de munca, in timpul programului de lucru si la plecare
(inchidere/incuiere usi, ferestre, lumini, apa,utilaje si echipamente)
Nu pastreaza ordinea si curatenia la locul de munca, este neglijent in modul de
NIVEL
administrare al acestuia. A primit mai mult de 3 atentionari din partea sefului 1
INSUFICIENT
direct.
NIVEL Uneori este preocupat de pastrarea ordinii si curateniei la locul de munca. A 2
SATISFACATOR primit cel mult 3 atentionari din partea sefului direct.
Pastreaza intotdeauna ordinea si curatenia la locul de munca, actioneaza cu 3
NIVEL BINE
atentie in modul de administrare al acestuia.
Este permanent preocupat de ingrijirea si pastrarea ordinii si curateniei la locul 4
NIVEL FOARTE
de munca, ii influenteaza pozitiv pe cei din jur pentru constientizarea importantei
BINE
pastrarii ordinii si curateniei la locul de munca.

Criteriu de evaluare 2.3 - Tinuta adecvata mediului de lucru


Tinuta = Igiena si estetica corporala, imbracaminte, conforme cu cerintele
Puncte
EXPLICATIE postului si nivelul ierarhic ocupat (curat, decente, profesionale), echipament de
lucru si de protectie conform cerintelor legale.
NIVEL Are o vestimentatie neangrijita si neprofesionala, fapt ce afecteaza negativ 1
INSUFICIENT imaginea companiei. Are mai mult de 3 atentionari din partea sefului direct.
Nu are intotdeauna o vestimentatie ingrijita, profesionala si adaptata la functia
NIVEL 2
ocupata in companie, fiind un factor de influenta negativa pentru cei din jur. Are
SATISFACATOR
cel mult 3 atentionari din partea sefului direct.
3
NIVEL BINE Are o vestimentatie conforma cu cerintele postului ocupat.
Are o vestimentatie permanent ingrijita, profesionala, permanent adaptata la
4
NIVEL FOARTE functia ocupata in companie, este un factor de influenta pozitiva pentru cei din
BINE jur. Prin exemplul personal ajuta la promovarea unei imagini de calitate si
profesionalism a companiei.
Criteriu de evaluare 2.4 - Punctualitate
Punctualitate = respectarea programului de lucru stabilit pentru locul de
Puncte
EXPLICATIE munca/postul ocupat, prezenta la timp la sedinte, intalniri, convocari stabilite si
anuntate in prealabil.
Nu respecta frecvent programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul
NIVEL
ocupat, intarzie la sedinte, intalniri, convocari. Are mai mult de 3 abateri de acest 1
INSUFICIENT
fel.
Nu respecta intotdeauna programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul
NIVEL 2
ocupat. Intarzie ocazional la sedinte, intalniri, convocari. Are cel mult 3 abateri de
SATISFACATOR
acest fel.
Respecta programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul ocupat, se 3
NIVEL BINE
prezinta la timp la sedinte, intalniri, convocari.
Respecta intotdeauna programul de lucru stabilit pentru locul de munca/postul
ocupat. Nu intarzie niciodata la sedinte, intalniri, convocari. Este un exemplu 4
NIVEL FOARTE
pozitiv pentru cei din jur. Actioneaza activ pentru constientizarea importantei
BINE
punctualitatii in viata profesionala dar si personala a celor care o incalca cu
regularitate.
Criteriu de evaluare 2.5 - Promovarea imaginii companiei
Calitatea informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor prestate
pentru clienti (interni si externi). Respectarea elementelor corporate in
Puncte
EXPLICATIE transmiterea informatiilor: utilizarea hartiei cu antet, mod de prezentare in
pagina, corelarea antetului cu emitentul, utilizarea semnaturii electronice din e-
mail.

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Afecteaza negativ imaginea companiei prin calitate necorespunzatoare a
NIVEL informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru clienti.
1
INSUFICIENT S-au inregistrat mai mult de 3 reclamatii de la clienti si/sau 3 abateri consemnate
de seful ierarhic.
Uneori poate afectea negativ imaginea companiei, prin calitate
NIVEL necorespunzatoare a informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor 2
SATISFACATOR prestate pentru clienti. S-au inregistrat cel mult de 3 reclamatii de la clienti si/sau
3 abateri consemnate de seful ierarhic.
Nu afecteaza negativ imaginea companiei, respecta intocmai regulile,
standardele si procedurile stabilite de companie, cu privire la calitatea 3
NIVEL BINE
informatiilor transmise, a lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru clienti
(interni si externi).
Promoveaza imaginea companiei prin calitatea foarte buna a informatiilor 4
NIVEL FOARTE
transmise, a lucrarilor executate si a serviciilor prestate pentru clienti, propune
BINE
solutii de imbunatatire a standardelor si procedurile aferente.

3. RESPECTAREA SISTEMULUI LEGISLATIV


Criteriu de evaluare 3.1 Respectarea sistemului legislativ
Cunoasterea si respectarea regulamentelor, normelor si procedurilor interne, a Puncte
EXPLICATIE
politicilor companiei
Nu respecta prevederile sistemului legislativ al companiei, ceea ce poate
NIVEL conduce la prejudicii grave activitatii si imaginii companiei: orice pierdere 1
INSUFICIENT financiara, de siguranta, confidentialitate a informatiilor sau de imagine generata
de necunoasterea si nerespectarea acestuia
Respecta secvential prevederile sistemului legislativ al companieii, ceea ce
NIVEL
ocazional poate conduce la prejudicii fara impact financiar in activitatea si 2
SATISFACATOR
imaginea companiei
3
NIVEL BINE Respecta prevederile sistemului legislativ al companiei
Respecta intodeauna si intocmai prevederile sistemului legislativ al companiei,
NIVEL FOARTE propune modalitati de imbunatatire a regulamentelor si procedurilor de lucru in 4
BINE vederea eficientizarii activitatii companiei, contribuie la implementarea celor
aprobate.
Criteriu de evaluare 3.2 Respectarea normelor ssm, psi si de circulatie
Respectarea normelor ssm, psi, regulilor de circulatie (pentru cei care Puncte
EXPLICATIE
folosesc/au in dotare autoturisme al companiei)
Nu respecta normele SSM sau PSI in spatiul de activitate, provoaca situatii de
risc major de accidente, a inregistrat accident de munca de la ultima evaluare. A
NIVEL 1
inregistrat mai mult de 3 amenzi datorita nerespectarii regulilor de circulatie, a
INSUFICIENT
primit un avertisment de la responsabilul de parc auto pentru nepurtatrea centurii
de siguranta de la ultima evaluare.
Respecta secvential normele SSM sau PSI in spatiul de activitate, dar nu
NIVEL provoaca situatii de risc major de accidente, nu a inregistrat niciun accident de
2
SATISFACATOR munca de la ultima evaluare. A inregistrat mai putin de 3 amenzi datorita
nerespectarii regulilor de circulatie de la ultima evaluare.
Respecta intotdeauna normele SSM sau PSI in spatiul de activitate. Nu a 3
NIVEL BINE
inregistrat nicio amenda de circulatie.
Respecta intotdeauna normele SSM sau PSI in spatiul de activitate. Nu a
NIVEL FOARTE inregistrat nicio amenda de circulatie.Propune solutii pt prevenirea accidentelor 4
BINE si imbunatatirea calitatii si securitatii muncii, arata preocupare pentru adoptatrea
unei atitudini preventive la locul de munca.

4. REALIZAREA SARCINILOR DE MUNCA


Criteriu de evaluare 4.1 Utilizarea corespunzatoare a timpului de lucru
Eficienta utilizarii timpului de lucru, pierderea timpului cu activitati extra-
profesionale: jocuri, retele de socializare, depasirea duratei pauzei de masa, Puncte
EXPLICATIE
pauze pentru fumat, rezolvarea problemelor personale in timpul orelor de
program, gestionarea ineficienta a timpului de lucru.

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
In timpul programului isi consuma timpul in activitati fara legatura cu sarcinile de
NIVEL serviciu: jocuri, retele de socializare, depasirea duratei pauzei de masa, pauze 1
INSUFICIENT pentru fumat, rezolvarea problemelor personale in timpul orelor de program
(avertizare din partea superiorului ierarhic de mai mult de 3 ori/luna)
In timpul programului isi consuma timpul in activitati fara legatura cu sarcinile de
serviciu: jocuri, retele de socializare, depasirea duratei pauzei de masa, pauze
NIVEL pentru fumat, rezolvarea problemelor personale in timpul orelor de program
2
SATISFACATOR (avertizare din partea superiorului ierarhic de mai putin de 3 ori/luna). Nu
reuseste sa-si organizeze efficient timpul de lucru, nu-si planifica si organizeaza
activitatea.
Se incadreaza in programul de lucru, isi organizeaza activitatea, nu isi rezolva
3
NIVEL BINE problemele personale in timpul orelor de program, nu refuza implicarea in
proiecte suplimentare.
Isi gestioneaza eficient timpul-activitatea, are disponibilitate pentru program
NIVEL FOARTE prelungit, deseori este prezent si in afara programului de lucru-pentru implicarea 4
BINE in proiecte suplimentare,isi ajuta colegii pentru organizarea eficienta a timpului
de lucru al acestora
Criteriu de evaluare 4.2 Disponibilitate profesionala
Disponibiliate pentru rezolvarea cerintelor si solicitarilor de ordin profesional
Puncte
EXPLICATIE venite din partea clientilor externi sau interni (angajati ai grupului Menatwork),
manifesta disponibilitate in ajutorarea colegilor.
Nu manifesta disponibilitate pentru rezolvarea cerintelor si solicitarilor de ordin
NIVEL profesional venite din partea clientilor externi sau interni, a refuzat de cel putin 3 1
INSUFICIENT ori sa rezolve solicitarile clientilor externi sau interni. Nu manifesta disponibilitate
la cererile e ajutor din partea colegilor.
Angajament minim, fara initiativa, se implica in rezolvarea cerintelor doar la
NIVEL
interventia sefului ierarhic, a refuzat de maxim 3 ori sa rezolve solicitarile 2
SATISFACATOR
clientilor externi sau interni. Isi ajuta colegii doar la interventia sefului ierarhic.
Manifesta disponibilitate si promptitudine fata de cerintele clientilor, rezolva
3
NIVEL BINE solicitarile clientilor externi sau interni de fiecare data cand este solicitat.
Manifesta disponibilitate in ajutorarea colegilor.
Are initiativa in rezolvarea pozitiva, eficienta a cerintelor clientilor externi sau
interni, chiar daca nu este de competenta sa (coaching, consultanta, training,
4
NIVEL FOARTE impartasirea experientei profesionale-best practices). Face eforturi suplimentare
BINE pentru depasirea obiectvelor postului si se implica in proiecte suplimentare, in
vedeerea indeplinirii obiectivelor de grup. Manifesta disponibilitate in ajutorarea
colegilor., creand spirit de intr-ajutorare prin exemplul personal.
Criteriu de evaluare 4.3 Respectarea termenelor de predare a sarcinilor
Respectarea termenelor de predare a sarcinilor alocate prin fisa de post sau de
catre seful ierarhic (rapoarte periodice, de activitate, activitati, compensarea Puncte
EXPLICATIE
facturilor storno marfa, avans, facturarea in termenul prevazut de regulament a
produselor livrate pe baza de aviz, etc)
NIVEL Are mai mult de 3 intarzieri/luna in predarea sarcinilor alocate, nu manifesta 1
INSUFICIENT preocupare pt. indeplinirea la timp a sarcinilor alocate
Respecta termenele de predare a sarcinilor alocate doar cu interventia
NIVEL
superiorului ierarhic, are maxim 3 intarzieri pe luna la predarea la termen a 2
SATISFACATOR
sarcinilor alocate.
Respecta termenele de predare a sarcinile alocate, nu necesita supraveghere 3
NIVEL BINE
din partea superiorului ierarhic
Preda lucrarile inainte de termen, iar lucrarile sunt de calitate, isi atentioneaza 4
NIVEL FOARTE
colegii si ii ajuta sa constientizeze importanta respectarii termenelor de predare
BINE
a sarcinilor
Criteriu de evaluare 4.4 Calitatea si corectitudinea lucrarilor executate
Lucrarile si sarcinile indeplinite sunt de calitate, nu trebuiesc refacute, nu are
Puncte
EXPLICATIE nevoie de supraveghere pentru realizarea de lucrari si sarcini corecte si de
calitate
NIVEL Lucrarile executate sunt de slaba calitate, nu manifesta interes pentru lucrul bine 1
INSUFICIENT facut,a primit mai mult de trei atentionari din partea superiorului ierarhic

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Executa secvential lucrari de buna calitate, sau executa lucrari de buna calitate
NIVEL 2
numai sub supravegherea superiorului ierarhic, a primit maxim trei atentionari
SATISFACATOR
din partea superiorului ierarhic
Executa lucrari de buna calitate fara interventia superiorului ierarhic, 3
NIVEL BINE
constientizeaza importanta calitatii muncii .
4
NIVEL FOARTE Executa intotdeauna lucrari de foarte buna calitate, propune solutii de
BINE imbunatatire a lucrarilor sale si ale colegilor, este un exemplu pentru acestia

5. GESTIONAREA SI UTILIZAREA CU BUNA CREDINTA A PATRIMONIULUI, IN SCOP PROFESIONAL


Criteriu de evaluare 5.1 Utilizarea si gestionarea optima a resurselor companiei
Utilizarea si gestionarea corespunzatoare a patrimoniului, in scop profesional,
folosirea optima a resurselor companiei,inchiderea echipamentelor IT, a Puncte
EXPLICATIE
sistemului de iluminat, a instalatiei de aer conditionat, a ferestrelor, folosirea cu
grija a autoturismului, in vederea reducerii costurilor.
NIVEL Nu este preocupat de utilizarea si gestionarea optima a resurselor companiei. 1
INSUFICIENT Are peste 3 avertizari din partea sefului ierarhic sau responsabilului respectiv
Este preocupat secvential de utilizarea si gestionarea optima a resurselor
NIVEL
companiei. Are maxim 3 avertizari din partea sefului ierarhic sau responsabilului 2
SATISFACATOR
respectiv
Utilizeaza responsabil resursele companiei conform procedurilor, in mod rational 3
NIVEL BINE
si eficient.
Utilizeaza responsabil resursele companiei conform procedurilor, in mod rational
NIVEL FOARTE si eficient. Are initiativa in gasirea solutiilor pentru eficientizarea si economia 4
BINE consumului de energie si combustibil pt reciclarea si valorificarea deseurilor,
protectia mediului.

6. DEZVOLTAREA PROFESIONALA CONTINUA


Criteriu de evaluare 6.1 Preocupare pentru autoinstruire, instruire si dezvoltare profesionala
Dovedeste preocupare catre autoinstruire si dezvolta, pe baza informatiilor si
noilor cunostinte dobandite, eficienta in munca sa sau a echipei de lucru din care
face parte. Participa la cursuri de perfectionare, dezvoltare profesionala si Puncte
EXPLICATIE
personala (studii superioare, master, cursuri de vanzari si marketing, de
specializare profesionala, programe initiate in cadrul companiei, sedinte de
informare, etc.)
NIVEL Nu manifesta interes si preocupare pt ridicarea nivelului profesional prin forme 1
INSUFICIENT de autoinstruire sau instruire.
NIVEL Manifesta secvential preocupare pt autoinstruire si dezvoltare profesionala si 2
SATISFACATOR personala.
Manifesta preocupare continua pt autoinstruire si dezvoltare profesionala si 3
NIVEL BINE
personala.
Manifesta preocupare continua pt autoinstruire si dezvoltare profesionala si
4
NIVEL FOARTE personala, aduce o contributie de valoare in activitate echipei prin informatiile,
BINE cunostintele impartasite , prin ajutorul acordat colegilor in cresterea
competentelor acestora.
Criteriu de evaluare 6.2 Gradul de participare la sesiuni de instruire
Gradul de participare la sesiunile de instruire tehnica, la sedintele tematice, la Puncte
EXPLICATIE
cursurile organizate in cadrul companiei, etc. la care a fost convocat
NIVEL 1
A participat la maxim 30% din sesiunile la care a fost convocat .
INSUFICIENT
NIVEL 2
A participat la maxim 50% din sesiunile la care a fost convocat.
SATISFACATOR
3
NIVEL BINE A participat la minim 75% din sesiunile la care a fost convocat.
4
NIVEL FOARTE
A participat la minim 90% din sesiunile la care a fost convocat.
BINE

Criteriu suplimentar de evaluare 6.3 Voluntariat

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
Este un criteriu suplimentar de evaluare, notat cu 1 punct suplimentar peste cele
Puncte
EXPLICATIE 100 de puncte normale, pentru a incuraja si aprecia dorinta de ajutor si implicare
in actiuni de voluntariat, activitati cu caracter social.
Participa la actiuni de voluntariat, activitati cu caracter social si ajuta la 1
SUPLIMENTAR
organizarea acestora.

Ponderile punctajelor pe fiecare indicator se stabilesc anual in cadrul sistemului de evaluare, suma punctajelor
celor 6 indicatori de performanta generali calitativi fiind 100 puncte (plus 1 punct suplimentar de la criteriul 6.3).
Nota evaluarii este rezultatul impartirii numarului de puncte realizat la 10, cu o zecimala.

Nota obtinuta la evaluare, intre 8,6 si 10 bonus 10% din salariu de incadrare + indemnizatia neta
Nota obtinuta la evaluare, intre 7,1 si 8,5 acordare salariu de incadrare + indemnizatia neta de_________ lei, in
suma integrala
Nota obtinuta la evaluare, intre 5,1 si 7 penalizare 10 % din salariu de incadrare + indemnizatia neta
Nota obtinuta la evaluare, intre 3,6 si 5 penalizare 30 % din salariu de incadrare + indemnizatia neta

Pentru angajatii noi, prima evaluare nu va avea efecte financiare (evaluare de simulare).

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro
ANEXA 005

PLANUL DE CARIERA AL POSTULUI

Denumire post sau etapa de Functia sau etapa de Competentele si criteriile de evolutie
evolutie promovare
Manager produs A doua de evolutie a. Minim 1 an cu realizarea si depasirea cu 10% a
profesionala obiectivelor strategice si operationale.
b. Cunostinte aprofundate a indicatorilor economico-
financiari
c. Implementarea 100% a design-ului organizational
pt posturile din subordine (profil post, fisa post, fisa
alocare obiective cantitative si calitative) , aplicarea
periodica a sistemelor de evaluare, gestionarea
carierei angajatilor) implementare, asumare si
respectare system legislativ
si maparea legaturilor structurale
d. Asigurarea unui climat functional
e. Abilitati comunicare, cunoasterea limbajului tehnic
de specialitate si competente in marketing si
management produs.
Director Divizie A treia etapa de a. Competente aprofundate in:
evolutie profesionala -Planificare si Organizare Strategica - Implementarea
cu succes a unui sistem de organizare strategica .
- Managementul proceselor organizationale
- Managementul gestionarii performantelor
- Managementul financiar
b. asigurarea unui climat performant

Sc MENATWORK ENERGY srl ~ Sos.Centura nr. 103, Popeti Leordeni, Jude Ilfov, 077160, Romnia
Telefon/Fax: (004) 021.5296.200/201; CUI: RO23152318; RC: J23/205/2008; E-mail: office@menatwork.ro; Web-site: www.menatwork.ro