Sunteți pe pagina 1din 4

„UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIŢANU”

CATEDRA STOMATOLOGIE ORTOPEDICĂ "Ilarion Postolache"


Şef catedra Dr. st. med., conferentiar universitar Oleg Solomon

FIŞA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ

PACIENTUL: Gavenco Veronica

DIAGNOSTICUL: Edentație parțială clasa II,subclasa I dupa Kennedy la maxilă si la


mandibulă ca urmare a parodontitei marginale cronice generalizate,a cariei dentare si
complicațiilor ei cu dereglări de fizionomie si tulburari funcționale masticatorii.

CONDUCATORUL GRUPEI: conferenţiar universitar,Vasile Oineagra

A EFECTUAT : Belous Cristian, Grupa S1307

CHIŞINĂU 2017

1
I. DATE ADMINISTRATIVE
1.Numele, prenumele – Gavenco Veronica
2.Sexul – feminin
3.Locul şi anul naşterii – Chișinău, 1977
4.Adresa – Chișinău
5.Profesia – vînzătoare

I. EXAMENUL CLINIC

1. Motivaţia bolii: Pacienta acuză lipsa dinţilor la maxilă şi mandibulă, dereglări de


masticaţie, deglutiţie, fizionomie, fonaţie.

2. Anamneza actualei maladii: Pacienta treptat a început să-și piardă dinții în mod
cronic ca urmare a complicațiilor cariei dentare, a afecțiunilor parodonțiului și a
lipsei adresării la medicul stomatolog pentru a-și trata toate afecțiunile bucale.
Simptomele asociate au fost durerile și dereglari de masticatie. Toate extracțiile
dentare s-au produs în urma netratării la timp a dinților, ultima extracție fiind in
anul 2016.

1. Anamneza vieţii: Pacienta a crescut şi s-a dezvoltat armonios. Condițiile de muncă


au fost favorabile de-a lungul întregii vieți. Pacienta nu a suportat anumite maladii
generale și nici intervenții chirurgicale. Condiţiile de trai sunt bune. TBC, HIV,
Hepatită – neagă. Obiceiuri vicioase – nu prezinta. Nu prezintă reacţii alergice la
medicamente. Caracterul alimentaţiei – alimente moi

2. Examenul exobucal: Culoarea dermei este roz-pală, calde la palpare, culoarea


mucoasei vizibile (buzele) - rosie, umeda, subţiri, linia de contact a buzelor este
continuă. Configuratia feței este de formă rotundă, plicele nazo-labiale sunt normale,
mentonul are o poziție normal.Comisurile gurii sînt sînt în normă, fără fisuri sau
procese patologice.Treimele fețeii superioară,mijlocie și inferioară sînt
egale.Deschiderea maximă a cavităţii bucale este în limitele normei – 5 cm.
Unghiurile mandibulare sînt oblice.La inspecția regiunii ATM se observă absența
asimetriei dintre ambele articulații. Caracterul deschiderii și închiderii este fără
devieri de la linia mediană. La palparea bilaterală a articulaţiei temporo-mandibulare
nu se determină dureri articulare. Auscultația ATM ne permite de a depista absența:
crepitațiilor și cracmentelor, salturilor și subluxațiilor condililor articulari. La
inspecția musculaturii se observă că muşchii masticatori sunt dezvoltaţi satisfăcător,
simetric bilateral. La palpare bilaterală a mușchilor mobilizatori ai mandibulei se
evidențiază un ușor hipertonus muscular. Ganglionii limfatici regionali
(submandibulari, sublinguali, retroauriculari şi cervicali) nu se palpează, indolori. La

2
palparea glandelor parotide nu se determină modificări patologice, palparea fiind
indoloră.

3. Examenul endobucal

 Examenul mucoasei cavităţii bucale – mucoasa cavităţii bucale este umedă, de


culoare roz-pală, fără modificări patologice (ulcere, fisuri, hiperkeratoză, erupţii,
maceraţii, formaţiuni tumorale).La palparea fundului de sac vestibular nu se
depistează formaţiuni patologice sau zone dureroase. Insertia plicilor gingivo-bucale
laterale sunt la distanta de creastă alveolara, iar cea centrala mai aproape. Limba este
de dimensiuni normale, fără leziuni sau semne de hipertrofie. Papilele linguale sunt
aranjate uniform, fără modificări patologice.

Examenul ţesutului osos – La maxilă și la mandibulă țesutul osos este puțin atrofiat
din cauza extracției precoce a dinților și a parodontitei marginale cronice
generalizate.

I. EXAMENUL PARACLINIC
1.Ortopantomografia – se oservă starea ţesutului osos, care are o densitate omogenă,
fără patologii structurale. Deasemenea se observă o parodontită marginală cronică
generalizată cu afectarea implantării dinților în țesutul osos(aprox. ½)
2.Nu s-a efectuat miotonometria și electromiografia.

II. DIAGNOSTICUL
Edentație parțială clasa II,subclasa I dupa Kennedy la maxilă si la mandibulă ca
urmare a parodontitei marginale cronice generalizate,a cariei dentare si complicațiilor
ei cu dereglări de fizionomie si tulburari funcționale masticatorii.

III. PLANUL DE TRATAMENT


1.Tratament preprotetic:
-Extracția dinților 2.4. , 3.1 , 4.1.
2.Tratamentul protetic:
-confecționarea protezei parțial mobilizabile acrilice

Se vor efectua urmatoarele etape clinico-tehnice:

1. Clinic - Examinarea pacientului,a radiografiilor,stabilirea diagnosticului si


indicația terapeutică.
2. Clinic - Amprenta preliminară.
3. Laborator - Confecționarea modelului preliminar.
4. Laborator - Confecționarea lingurii individuale.
5. Clinic - Amprenta definitivă sau functională.
3
6. Laborator - Confecționarea modelului de lucru functional.
7. Laborator - Confecționarea șablonului cu bordură de ocluzie.
8. Clinic - Determinarea rapoartelor intermaxilare si indicațiilor pentru montarea
arcadelor artificiale.
9.Laborator - Montarea modelelor în articulator.
10. Laborator - Confecționarea machetei protezei pentru probă.
11. Clinic - Proba machetei în cavitatea bucală.
12. Laborator - Macheta definitivă,prepararea pentru ambalare.
13. Laborator - Realizarea tiparului.
14. Laborator - Introducerea acrilatului în tipar si polimerizarea lui.
15. Laborator - Dezambalarea și prelucrarea.
16. Clinic - Aplicarea si adaptarea protezei pe câmpul protetic.

IV. ZILNICUL

05.06.2017 – Examenul clinic al pacientului, stabilirea diagnosticului şi a planului


de tratament. Indicația extracției dintelui 2.4 , 3.1 , 4.1.

Epicriza
Pacienta, Gavenco Veronica,s-a adresat pe data de 05.06.2017 , la Clinica Stomatologica
Toma Ciorba cu urmatoarele acuze:lipsa dinților la arcada dentară inferioara si
superioara,mobilitate dentară, dereglări ale funcțiilor de masticație , fonație , incizie ,
deglutiție și fizionomice. În baza datelor examenului clinic s-a stabilit diagnosticul de :
Edentație parțială clasa II,subclasa I dupa Kennedy la maxilă si la mandibulă ca urmare a
parodontitei marginale cronice generalizate,a cariei dentare si complicațiilor ei cu
dereglări de fizionomie si tulburari funcționale masticatorii. S-a instituit ca plan de
tratament confecționarea protezei parțial mobilizabile acrilice.

V. RECOMANDĂRI

Igiena bucală satisfăcătoare (igienizarea minim 2 ori pe zi)


Vizita medicului stomatolog dupa 24-48 de ore dupa aplicarea protezei
Proteza trebuie scoasă cel puțin o dată pe zi si păstrată într-un recipient cu apa
sau soluție de curătat.
Dacă proteza nu are o fixare corespunzătoare, se necesită vizita stomatologului.

S-ar putea să vă placă și