Sunteți pe pagina 1din 19

La micul dejun (empty)

La cină
La prânz
(empty)
Total Result
Sumarul rezultatelor

1. În familia dumneavoastră sunt consumate produse lactate?


Da 78 92.9%
Nu 6 7.1%
84 100.0%

2. De ce nu consumaţi produse lactate? numar respprocent


Intoleranţă la lactoză 4 66.7%
Gustul nu-mi este pe plac 1 16.7%
Consum produse substituibile laptelui 1 16.7%
Alte motive 0 0.0%
6 100.0%

3. Cât de des consumaţi lapte şi produse lactate?


Zilnic 53 67.9%
O dată pe săptămână 18 23.1%
De 2-3 ori pe lună 6 7.7%
Foarte rar 1 1.3%
78 100.0%

4. Ce tip de produse lactate consumaţi cel mai des?


Lapte de vacă 27 34.6%
Lapte de oaie 1 1.3%
Lapte de capră 0 0.0%
Brânzeturi şi smântână 29 37.2%
Brânză de vacă 7 9.0%
Brânză de oaie 2 2.6%
Caşcaval 10 12.8%
Alte produse din lapte 2 2.6%
78 100.0%

5. Când consumaţi lapte şi produse lactate?


La micul dejun 56 71.8%
La prânz 16 20.5%
La cină 6 7.7%
78 100.0%
6. De unde obişnuiţi să achiziţionaţi laptele şi produsele lactate?
Piaţă 6 7.7%
Magazine specializate 2 2.6% 50
Direct de la producător 15 19.2% 45
40
Minimarketuri 4 5.1% 35
Supermarketuri/ Hypermarketuri 44 56.4% 30
Altele 7 9.0% 25
20
78 100.0% 15 Super
Hyper
10
5
0
7. Care este frecvenţa cu care achiziţionaţi lapte şi produse lactate?
ic
Zilnic 9 11.5% ln
Zi
ăm
Săptămânal 44 56.4% pt

De 2-3 ori pe săptămână 18 23.1%
Lunar 3 3.8%
De 2-3 ori pe lună 4 5.1%
78 100.0%

8. Care este cantitatea de lapte pe care o achiziţionaţi o dată?


0.5 l 6 7.7%
1l 35 44.9%
1.5 l 17 21.8%
Mai mult de 1.5 l 20 25.6%
78 100.0%

9. Câte produse lactate achiziţionaţi o dată?


Un produs 16 20.5%
2-3 produse 50 64.1%
3 produse 3 3.8%
Mai mult de 3 produse 9 11.5%
78 100.0%

10. Ce preţ sunteţi dispus să plătiţi pentru un litru de lapte?


Sub 3 lei 7 9.0%
3-4 lei 29 37.2%
4-5 lei 20 25.6%
5-6 lei 13 16.7%
Peste 6 lei 9 11.5%
78 100.0%
Res pondenți
11. Pe care dintre următoarele mărci de lapte şi produse lactate le cunoaşteţi?
Al tel e 10
Albalact 40 10.4% Respondenți
Zuzu
Covalact 48 12.5%
Poi a na Fl ori l or 13
Danone 43 11.2% Olympus 20
La Dorna 40 10.4% Oke 20
Milli 28 7.3% Napol act
Muller 31 8.1% Mul l er 31
Napolact 43 11.2% Mi l l i 28
Oke 20 5.2% La Dorna
Olympus 20 5.2%Danone
Poiana Florilor 13 3.4%Cova la ct
Zuzu 49 12.7% Albal a ct
0 10 20 30
Altele 10 2.6%
385 100.0%

12. Care este ordinea de preferinţă a mărcilor de lapte ?


Covalact 209
Albalact 253
Zuzu 253
Danone 268
Muller 303
Olympus 352

13. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele criterii în momentul achiziţionării laptelui şi a prod
Ambalaj - Foarte important 16 20.5%
Ambalaj - Important 29 37.2%
Ambalaj - Indiferent 15 19.2%
Ambalaj - Nu foarte important 16 20.5%
Ambalaj - Deloc important 2 2.6%

Aromă - Foarte important 56 71.8%


Aromă - Important 18 23.1%
Aromă - Indiferent 4 5.1%
Aromă - Nu foarte important 0 0.0%
Aromă - Deloc important 0 0.0%

Calitate - Foarte important 69 88.5%


Calitate - Important 8 10.3%
Calitate - Indiferent 1 1.3%
Calitate - Nu foarte important 0 0.0%
Calitate - Deloc important 0 0.0%

Conţinut ingrediente - Foarte important 56 71.8%


Conţinut ingrediente - Important 18 23.1%
Conţinut ingrediente - Indiferent 3 3.8%
Conţinut ingrediente - Nu foarte important 1 1.3%
Conţinut ingrediente - Deloc important 0 0.0%

Marcă - Foarte important 12 15.4%

Marcă - Important 42 53.8%


Marcă - Indiferent 14 17.9%
Marcă - Nu foarte important 9 11.5%
Marcă - Deloc important 1 1.3%

Noutatea produsului - Foarte important 16 20.5%


Noutatea produsului - Important 19 24.4%
Noutatea produsului - Indiferent 28 35.9%
Noutatea produsului - Nu foarte important 9 11.5%
Noutatea produsului - Deloc important 6 7.7%

Preţ - Foarte important 17 21.8%


Preţ - Important 36 46.2%
Preţ - Indiferent 13 16.7%
Preţ - Nu foarte important 10 12.8%
Preţ - Deloc important 2 2.6%

Produs de origine națională sau de import - Foarte 34 43.6%


Produs de origine națională sau de import - Importa 23 29.5%
Produs de origine națională sau de import - Indifere 15 19.2%
Produs de origine națională sau de import - Nu foar 4 5.1%
Produs de origine națională sau de import - Deloc i 2 2.6%

14. Cât de importante sunt următoarele surse de informare în alegerea mărcii de lapte şi produse lactate pe care l
Internet - Foarte important 15 19.2%
Internet - Important 21 26.9%
Internet - Indiferent 19 24.4%
Internet - Nu foarte important 15 19.2%
Internet - Deloc important 8 10.3%

Mass-media - Foarte important 10 12.8%


Mass-media - Important 26 33.3%
Mass-media - Indiferent 23 29.5%
Mass-media - Nu foarte important 13 16.7%
Mass-media - Deloc important 6 7.7%

Prieteni/Cunoştinţe - Foarte important 13 16.7%


Prieteni/Cunoştinţe - Important 42 53.8%
Prieteni/Cunoştinţe - Indiferent 14 17.9%
Prieteni/Cunoştinţe - Nu foarte important 5 6.4%
Prieteni/Cunoştinţe - Deloc important 4 5.1%

Familie - Foarte important 43 55.1% 3-5 minute


Familie - Important 24 30.8%
Familie - Indiferent 6 7.7%
Familie - Nu foarte important 4 5.1%
Familie - Deloc important 1 1.3%

15. Cât timp petreceţi în faţa raftului când alegeţi un produs lactat?
1-3 minute 56 71.8%
3-5 minute 18 23.1%
5-10 minute 2 2.6%
Alt timp 2 2.6%
78 100.0%

16. Susțineți producători români de lapte și produse lactate prin achiziționarea de produse românești ?
Da. consum doar produse lactate românești 49 62.8%
Nu.consum doar produse de import 2 2.6%
Nu țin cont de proveniența produselor lactate (impo 27 34.6%
78 100.0%

17. În care dintre următoarele grupe de vârstă vă încadraţi?


Sub 18 ani 2 1.3% 2.4%
18-25ani 39 48.1% 46.4%
25-30 ani 30 38.0% 35.7%
30-40 ani 6 6.3% 7.1%
40-50 ani 4 3.8% 4.8%
Peste 50 ani 3 2.5% 3.6%
84 100.0%
84

18. Care este ocupaţia dumneavoastră ?


Elev /Student 17 22.8%
Salariat 47 59.5%
Şomer 3 3.8%
Pensionar 2 2.5%
Altele 9 11.4%
78 100.0%

19. Venitul net lunar pe persoană este ?


Sub 800 Ron 11 13.9%
800-1000 Ron 8 10.1%
1000-1500 Ron 12 15.2%
1500-2000 Ron 18 22.8%
2000-3000 Ron 14 17.7%
3000-4500 Ron 4 5.1%
Peste 4500 Ron 11 15.2%
78 100.0%

20. Ultima formă de învăţământ absolvită este:


Gimnaziu 3 3.8%
Liceu 27 34.2%
Studii superioare 38 49.4%
Studii postuniversitare 10 12.7%
78 100.0%

21. Câte persoane locuiesc în aceeaşi gospodărie ?


Locuiesc singur 9 12.7%
2 persoane 28 35.4%
3-4 persoane 35 44.3%
Peste 5 persoane 6 7.6%
78 100.0%

22. Genul dumneavoastră este:


Feminin 52 62.7%
Masculin 32 37.3% Chart

25.00%
Chart
84 100.0%

25.00%
23. Care este mediul dvs de reşedinţă?
Urban 63 75.3%
Rural 21 24.7%
84 100.0%
Consum produse
substituibile laptelui;
16.67%
Gustul nu-mi este pe
plac; 16.67%
Intoleranţă la lactoză;
66.67%

Foarte rar

De 2-3 ori pe l ună

O dată pe s ăptămâ nă

Zi l nic

0 10 20 30 40 50 60

Alte produs e din la pte;


2.60%
Ca şcaval; 12.79%

Brâ nză de oaie; 2.60%


Chart Title
La pte de va că; 34.57%
La pte de va că
Brâ nză de vacă; 8.99% La pte de oaie
La pte de ca pră
La ci nă Brâ nzeturi şi smâ ntân
Brâ nză de vacă
Brâ nză de oaie
Caşcaval
Al te produse din la p
La prâ nz Lapte de oa ie; 1.30%

Brâ nzeturi şi smâ ntână;


Altele;37.16%
9.00% Piaţă; 7.70%
La mi cul dejun
Magazine specializate;
2.60%
0 10 20 30 40 50 60
Direct de la producător;
Al te produse din la p
La prâ nz Lapte de oa ie; 1.30%

Brâ nzeturi şi smâ ntână;


Altele;37.16%
9.00% Piaţă; 7.70%
La mi cul dejun
Magazine specializate;
2.60%
0 10 20 30 40 50 60
Direct de la producător;
50 19.20%
45
40
35
30
25 Minimarketuri; 5.10%
20
15 Supermarketuri/
Hypermarketuri; 56.40%
10
5
0
ic al ă ar nă
ln ân ân n lu
Zi m Lu e
ăm tă
ip
pt ăp
Să e
s or
3
ip 2-
or De
3
2-
De

0.5 l

Mai mult de 1.5 l Chart Title


60

50

40

30 1l

20 1.5 l

10

0
Un produs 2-3 produs e 3 produs e Mai mul t de 3 produs e
Col umn B
Chart Title
35

30

25

20

15

10

0
Sub 3 l ei 3-4 l ei 4-5 l ei 5-6 l ei Peste 6 l ei
Col umn B
10

0
Sub 3 l ei 3-4 l ei 4-5 l ei 5-6 l ei Peste 6 l ei
Col umn B

Res pondenți

10
49
13
20
20
43
31
28
40
43
48
40
10 20 30 40 50 60

achiziţionării laptelui şi a produselor lactate?


pte şi produse lactate pe care le consumaţi?
Alt timp
5-10 minute

3-5 minute

1-3 minute

Chart Title
60
50
40
30
20
10
0

roduse românești ?

Chart Title

Peste 50 a ni 3

40-50 a ni 4

30-40 a ni 6

25-30 a ni 30
Peste 50 a ni 3

40-50 a ni 4

30-40 a ni 6

25-30 a ni 30

18-25a ni 39

Sub 18 a ni 2

Chart Title
Peste 4500 Ron 11

3000-4500 Ron 4

2000-3000 Ron 14

1500-2000 Ron 18

1000-1500 Ron 12

800-1000 Ron 8

Sub 800 Ron 11

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Chart Title

Chart Title
38.10% Femi ni n
Mas cul i n
61.90%
25.00%
Chart Title
38.10% Femi ni n
Mas cul i n
61.90%
25.00%
Urba n
Rura l

75.00%
La pte de va că
La pte de oaie
La pte de ca pră
Brâ nzeturi şi s mâ ntână
Brâ nză de vacă
Brâ nză de oai e
Caşcaval
Alte produse din la pte

60
Alte produse din la pte

60
.