Sunteți pe pagina 1din 3

PROPUNĂTOR: PROF.

BALAN SIMONA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION STRAT“ GIOSENI

SIMULARE - EVALUARE NAȚIONALĂ - AN ȘCOLAR 2017-2018


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
VARIANTA I

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I 40 de puncte

Citește următorul text:


Salcâmii grei de ploaie se scutură pe drum. Un ochi diform și roșu aruncă peste lume
Pe sârme scânteiază șiraguri de mărgele. Privirea-i speriată ca de pe alt tărâm,
Și nori, târând pe zare fantastice perdele, Aruncă zilei moarte înfiorăi postume
Îmbracă depărtarea în mantie de fum.

Pe garduri ostenite, pe umede stradele, Și poleind noroiul din gropi, pe caldarâm,


Lumina mohorâtă se-ntunecă… Și-acum, Cu cea din urmă rază s-anină parcă-anume
Ca într-o stampă veche dintr-un uitat album, De cea din urmă frunză ce tremură-n
Apusul, dând în lături obloanele lui grele. salcâm.
(,,Amurg” de Otilia Cazimir)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.


1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: fantastice, uitat. 4 p
2. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin
derivare din strofa a treia . 4p
3. Transcrie două grupuri diferite de sunete din secvența: Și poleind noroiul din gropi, pe
caldarâm . 4p
4. Explică rolul cratimei în secvența se-ntunecă. 4p
5. Transcrie două figuri de stil diferite din primul vers. 4p
6. Precizează rima și măsura versurilor din prima strofă. 4p

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre
semnificația titlului poeziei Amurg de Otilia Cazimir. 16 puncte

În compunerea ta, trebuie:


- să formulezi o opinie despre semnificația titlului în textul citat;
- să-ți susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
PROPUNĂTOR: PROF. BALAN SIMONA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION STRAT“ GIOSENI

SUBIECTUL al II-lea 36 de puncte


Citește următorul text:
– Domnule Ion Hobana, pentru români şi nu numai, sunteţi unul dintre cei mai cunoscuţi
exegeţi şi promotori ai genului Science Fiction. Dar cum aţi descoperit dumneavoastră acest
gen literar atât de inedit?
– L-am descoperit la o vârstă destul de fragedă citind, evident, „Călătoriile extraordinare” ale
lui Jules Verne. A fost o dragoste nu la prima vedere, ci la prima lectură. Aşa se explică faptul
că i-am rămas credincios după atât timp, că am tradus multe dintre operele sale – o parte
dintre ele postume, necunoscute şi netipărite în timpul vieţii – şi că am scris câteva cărţi pe
care i
le-am consacrat. Îi datorez foarte mult, în ultimă instanţă, chiar cariera mea literară.
– Dacă tot vorbeam de avertismentul la Verne şi Wells, cum priviţi rolul literaturii SF ca
literatură de avertisment? Greşeşte acest gen dacă nu prezintă numai anticipaţii constructive
sau chiar utopice?
– Toate modalităţile narative, toate stilurile, au dreptul la viaţă. Pe de altă parte, dacă ne
gândim bine, este firesc ca această literatură să avertizeze, pentru că există suficiente motive
de îngrijorare în prezentul nostru. Iată de ce ea nu poate descrie viitorul în roz. Sigur, nici
excesul de tablouri întunecate nu este neapărat benefic, dar cred că ambele viziuni îşi au locul.
Ideea că viitorul va fi aşa cum îl vedem în visele noastre optimiste trebuie amendată. Să nu
uităm de poluare, de defrişările masive care au de pe acum consecinţe grave… Iată de ce
trebuie să îi citim cu atenţie pe cei care avertizează în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla
dacă nu vom lua măsurile cuvenite.
(Ion Hobana-un aristocrat al anticipației românești, interviu realizat de Traian Bădulescu)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:


1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
- autorul care l-a făcut pe Ion Hobana să descopere literatura SF;
- două motive de îngrijorare în legătură cu viitorul celui intervievat. 4p
2. Scrie titlul interviului și numele celui care l-a realizat . 4p
3. Menționează genul și cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4p
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin
care se exprimă: Dar cum aţi descoperit dumneavoastră acest gen literar atât de
inedit? 4p
5. Transcrie propozițiile subordonate din fraza următoare: Ideea că viitorul va fi aşa cum îl
vedem în visele noastre optimiste trebuie amendată. 4p
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată
introdusă printr-un adverb relativ. 4p

A. Scrie o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre lectura cărților
de literatură SF. 12 p
În compunerea ta, trebuie:
- să formulezi clar și logic argumentele care să justifice punctul de vedere exprimat
- să valorifici idei din fragmentul citat;
- să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
PROPUNĂTOR: PROF. BALAN SIMONA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION STRAT“ GIOSENI

Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă în pagină – 1 p., lizibilitatea – 1 p.)

S-ar putea să vă placă și