Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR nr.

Alegeți un joc didactic. Precizați-i denumirea, vârsta copiilor, descrieți-l apoi prezentați-l
conform metodologiei jocului didactic (vezi suport de curs). Prezentați funcțiile educative urmărite
de joc.

Denumirea: Eu spun una, tu spui multe


Vârsta copiilor: 5-6 ani
Descriere
Vor fi aşezate jetoane cu imagini pe două măsuţe. Pe una, pentru singularul substantivelor,
pe cealaltă pentru pluralul substantivelor. Un copil va alege un jeton de pe prima măsuţă, denumeşte
imaginea şi numeşte un coleg care să vină să găsească pluralul imaginii (mai multe) de pe măsuţa a
doua. Sunt solicitaţi copiii să alcătuiască propoziţii cu prima imagine, la singular şi cu a doua
imagine la plural. Copiii vor fi aplaudați după ce vor formula propoziții.
Prezentare metodologică
 Scopul: formarea deprinderii de a alcătui propoziţii şi fraze scurte utilizând corect numărul
singular şi plural al substantivelor.
 Obiectivele:
 Preșcolarul din grupa mare, la activitatea Eu spun una, tu spui multe, trebuie să
denumească corect obiectele din imaginile de pe jetoanele pregătite de educatoare.
 Preșcolarul din grupa mare, la activitatea Eu spun una, tu spui multe, trebuie să
identifice corect pluralul substantivului găsit de alt coleg.
 Preșcolarul din grupa mare, la activitatea Eu spun una, tu spui multe, trebuie să
formuleze propoziții cu substantivele identificate pe jetoane, cu cel mult două
greșeli.
 Sarcina didactică: folosirea corectă a singularului şi pluralului în vorbire.
 Regulile jocului: copiii aleg un jeton de pe măsuţă, denumesc imaginea şi cer colegilor să
spună opusul acesteia, singularul sau pluralul. Copiii alcătuiesc propoziţii folosind corect
substantivele la numărul singular şi plural.
 Materiale necesare: jetoane cu diferite imagini reprezentând un obiect sau mai multe
obiecte, măsuțe
 Elemente de joc: surpriza, întrecerea, aplauzele.

1
Funcții educative:
Una din funcțiile jocului descris este aceea de asimilare mentală a caracteristicilor lumii
(Niculescu, Lupu & Bota, 2016). De asemenea, copiii au ocazia să-și dezvolte capacitatea de
exprimare orală a limbajului.

Bibliografie
Niculescu, R.M., Lupu, D. & Bota, O. (2016). Educație timpurie. Curs nepublicat
Webografie
http://www.didactic.ro/materiale-didactice/50644_jocuri-didactice-folosite-in-activitatile-de-
educarea-limbajului, accesat în iunie 2016