Sunteți pe pagina 1din 2

PSIHOPEDAGOGIA ADOLESCENŢILOR, TINERILOR ŞI ADULŢILOR

- TEMATICA PENTRU LUCRĂRILE DE SEMINAR -

1. Noţiuni introductive

1.1. Delimitări conceptuale: psihologia vârstelor, psihologia dezvoltării umane, psihopedagogia


adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor;

1.2. Legile şi factorii dezvoltării umane;

1.3. Stadiile de dezvoltare psihică (cognitivă, afectivă, morală).

2. Pubertatea ca etapă de trecere de la copilărie la adolescenţă

2.1. Caracterizarea generală a stadiului;

2.2. Dezvoltarea proceselor de cunoaştere;

2.3. Caracteristici ale afectivităţii;

2.4. Dezvoltarea conştiinţei de sine.

3. Adolescenţa

3.1. Caracterizarea generală a stadiului;

3.2. Dezvoltarea fizică şi psihică;

3.3. Evoluţia afectivităţii şi apartenenţa la grup.

4. Problemele adolescenţei

4.1. Criza de originalitate;

4.2. Tulburările psihocomportamentale specifice adolescenţei;

4.3. Aspecte socioeducaţionale specifice (absenteismul, relaţiile conflictuale cu adulţii,


teribilismul).

5. Învăţarea la vârsta adolescenţei

5.1. Teorii ale învăţării;

5.2. Modalităţi de aplicare la vârsta adolescenţei;


5.3. Metacogniţia şi învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme.

6. Tinereţea

6.1. Tranziţia de la adolescenţă la tinereţe;

6.2. Caracterizare generală, dezvoltarea proceselor cognitive;

6.3. Probleme ale integrării socioprofesionale;

6.4. Probleme ale familiei tinere.

7. Familia ca mediu socioeducaţional

7.1. Funcţiile familiei, tipuri de familie;

7.2. Roluri ale partenerilor;

7.3. Mutaţii ale familiei contemporane;

7.4. Conduite educaţionale promovate în familie.

8. Vârsta adultă

8.1. Caracterizare generală, evoluţia capacităţii cognitive, personalitatea;

8.2. Activitatea profesională şi viaţa de familie.

9. Învăţarea la vârsta adultă

9.1. Cursanţii adulţi şi motivarea adulţilor pentru participarea la procesul de învăţare;

9.2. Stilurile de învăţare. Obstacole în calea procesului de învăţare;

9.3. Educaţia adulţilor.