Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învățare: Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu

numitorul egal cu 100.

Probă de evaluare sumativă


Nivel sporit de dificultate

Clasa a IV-a

Cerintă: Proiectaţi o probă de evaluare sumativă, pentru unitatea de învățare de mai sus, care să
conţină 8 itemi de tipuri diferite, însoțiți de obiectivele de evaluat, şi de descriptorii de
performanță. Se vor preciza de asemenea, competențele specifice vizate.

Prin această probă se verifică formarea la elevi a competențelor specifice:

2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitori


mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100.

2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000, respectiv a fracţiilor care au
acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10, sau numitor egal cu 100.

2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 și, respectiv, a fracţiilor care
au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10, sau numitor egal cu 100.

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000 sau cu
numere fracţionare.

Obiective de evaluat:

O1. Să compare corect fracții cu acelaşi numărător sau cu acelaşi numitor.

O2. Să unească corect fiecare desen din coloana A, cu fracţia care reprezintă partea colorată din
întreg, situată în coloana B.

O3. Să dezvolte creativitatea pe o temă dată.

O4. Să stabilească corect valoarea de adevăr a propozițiilor date.

O5. Să fie capabil să aleagă răspunsul corect dintre variantele enumerate.

O6. Să completeze corect căsuțele libere.

O7. Să fie capabil să raspundă corect la întrebarea problemei.

O8. Să exemplifice corect, reprezentând prin desen fracţii supraunitare şi subunitare.

O9.Să ordoneze în ordine descrescătoare mai multe fracţii care au acelaşi numărător.
I. Item semiobiectiv cu răspuns scurt.

1. Comparați următoarele perechi de fracții, completând spațiile punctate, cu semnul ”<”, ”>”
sau ”=”.

1 3 3 5 6 6
𝑎) …. 𝑏) … . 𝑐) … .
2 2 8 8 2 3
9 6 7 7 1 9
𝑑) … . 𝑒) …. 𝑓) ….
9 9 3 8 3 3
Descriptori de performanță:

FB B S I
5,6 3,4 1,2 0
răspunsuri răspunsuri răspunsuri răspunsuri
corecte corecte corecte corecte

II. Item obiectiv de tip pereche.

2. Observă în câte părți egale a fost împărțit fiecare întreg de mai jos, din coloana A, apoi unește
fiecare desen cu fracţia care reprezintă partea colorată din întreg, situată în coloana B.

A B

1
1.
2

3
2.
4

7
3.
12

3
4.
9

9
5.
9
Descriptori de performanță:

FB B S I
fără nici o 1-2 3-4 5
greșeală greșeli greșeli greșeli

III. Item subiectiv de tip eseu structurat.

3. Argumentează în maximum 15 rânduri, folosind experiența ta de viață şi regulile de ortografie


învățate, unde se pot folosi fracțiile în viața de zi cu zi și dă 4 exemple din sala de clasă.

Descriptori de performanță:

FB B S I
respectă respectă respectă nu
5 condiții 3-4 una-două respectă
şi dă 3-4 condiții şi condiții şi nicio
exemple dă două dă un condiţie şi
exemple exemplu nu dă
niciun
exemplu

Condiții:

1. Respectă regulile de ortografie.


2.Foloseşte experința lui de viață.
3. Argumentează în maximum 15 rânduri.
4. Respectă tema dată.
5. Dă 4 exemple din sala de clasă.

IV. Item obiectiv de tip alegere duală

4. Efectuând calculele de mai jos, stabilește dacă următoarele propoziții sunt adevărate (A) sau
false (F).

5 3
+ =1 A/F
8 8
17 9 10
- = A/F
5 5 5
8 2 7 12
- + = A/F
8 8 8 8

Descriptori de performanță:

FB B S I
toate două un niciun
răspunsurile răspunsuri răspuns răspuns
corecte corecte corect corect

V. Item obiectiv cu alegere multiplă

5. Observă partea colorată din fiecare întreg, apoi alege scrierea procentuală corespunzătoare.
(Mogoş, M., 2016, p.33, semestrul al II-lea)

Descriptori de performanță:

FB B S I
toate două un niciun
răspunsurile răspunsuri răspuns răspuns
corecte corecte corect corect

VI. Item semiobiectiv de completare

6. Copiază pe caiet, apoi completează casetele cu numere potrivite, pentru ca relațiile să fie
adevărate. (Mogoş, M., 2016, p.35, semestrul al II-lea)
Descriptori de performanță:

FB B S I
maximum 2-3 4-5 6 greșeli
o greșeală greșeli greșeli

VII. Item subiectivi de tip rezolvare de probleme

2
7. Dintr-o ruladă împărțită în porții la fel de mari, Andrei a mâncat , iar fratele său mai
9
1
mare cu mai mult decât el. Ce fracție din ruladă reprezintă partea rămasă? (Mogoş, M.,
9
2016, p.33, semestrul al II-lea)
Descriptori de performanță:

FB B S I
Rezolvare Două O Nicio
corectă operații operație operație
corecte corectă corectă

VIII. Item semiobiectiv de tip întrebare structurată.

8.Scrie:

a) două fracţii subunitare cu numitorul 6 şi apoi reprezintă-le prin desen; (Mogoş, M., 2016,
p.27, semestrul al II-lea)

b) trei fracţii supraunitare cu numărătorul 9 şi apoi ordonează-le în ordine descrescătoare.

Descriptori de performanță:

FB B S I
rezolvă rezolvă rezolvă nu
corect corect parţial rezolvă
punctele unul corect corect
a) şi b) dintre punctele nici o
punctele a) şi b) parte din
a) sau b) punctele
şi pe al a) şi b)
doilea
parţial
corect.

Sursa : Manual de matematică clasa a IV-a, Mariana Mogoș, editura Art,


București, 2016