Sunteți pe pagina 1din 2

Reziden ţ ii de chirurgie toracic ă

PROGRAMA DE ANATOMIE Ş I TEHNICI CHIRURGICALE 1 Stern. Coaste. Torace osos. Forma toracelui. Articula ţ iile toracelui. Anatomia chirurgical ă a peretelui toracic. Topografia regiunii sternale. Topografia regiunii pectorale. Topografia

reg.infrapectorale. Topografia reg.toracice laterale. Topografia reg.infrascapulare. Topografia spa ţ iului i.c. Disec ţ ia peretelui antero-lateral al toracelui. M.pectoral mare, pectoral mic. M. serratus anterior. M.intercostali. Disecţ ia pachetului vasculonervos intercostal. Mu ş chii migra ţ i ai spatelui ş i cefei. M.latissimus dorsi. M.romboizi. M.trapez. M.din ţ a ţ i posteriori. Tipuri de toracotomii. Toracotomia postero-lateral ă . Toracotomia axilar ă . Toracotomia anterioar ă . Toracotomia antero-lateral ă submamar ă . Sternotomia median ă . Tehnica pleurotomiei.

2. Anatomia chirurgical ă a organelor cavit ă ţ ii toracice. Anatomia chirurgical ă a aperturii

toracice superioare. Anatomia chirurgical ă a diafragmei. Anatomia chirurgical ă a pleurei ş i pulmonilor. Pleurele, recesuri, structur ă , vasculariza ţ ie, inerva ţ ie. Disec ţ ia pericardului. Disec ţ ia sinusului costo-mediastinal anterior. Disec ţ ia recesului pleural costo-diafragmatic. Pulmonii. Configura ţ ie, structur ă , raporturi, vasculariza ţ ie, inerva ţ ie. Segmenta ţ ia pulmonului. Disec ţ ia pleurei mediastinale. Disec ţ ia n.frenic, a pediculului pulmonar ş i a hilului pulmonului. Disec ţ ia bronhiilor ş i a vaselor intrapulmonare. Pneumectomia dr. ş i stg. Lobectomii, segmentectomii, pleurotomia minim ă . Anatomia chirurgical ă a mediastinului. Limitele mediastinului. Subîmp ă r ţ irea mediastinului. C ă i de acces asupra mediastinului. Calea de abord cervical ă anterioar ă , lateral ă ş i posterioar ă , calea cervico-toracic ă posterioar ă , sternotomia median ă , sternotoracotomia transversal ă , calea transtoracic ă , calea toraco-abdominal ă . Anatomia chirurgical ă a mediastinului superior. Disec ţ ia timusului. Disec ţ ia vaselor mari din mediastinul superior. Disec ţ ia n.vag stg. ş i a plexului cardiac. Disec ţ ia n.vag dr. Disec ţ ia v.cave superioare ş i a trunchiurilor venoase brahio-cefalice. Disec ţ ia aortei ascendente, crosei ş i ramurilor acesteia. Disec ţ ia trunchiului arterelor pulmonare. Ligamentul arterial. Disec ţ ia nervilor cardiaci. Anatomia chirurgical ă a mediastinului anterior. Con ţ inut. Disec ţ ia ligamentelor sternopericardice. Anatomia chirurgical ă a mediastinului mijlociu. Sinusurile pericardice. Disec ţ ia pericardului fibros. Pericardul seros. Cordul. Vasele mari de la baza cordului. Disecţ ia vaselor cordului. Sutura unei pl ă gi cardiace. Anatomia chirurgical ă a mediastinului posterior. Traheea toracic ă . Bronhiile principale. Ggl.traheo-bron ş ici. Aorta toracic ă descendent ă . Esofagul toracic. Trunchiurile vagale. Canalul toracic. Venele azygos ş i hemiazygos. Simpaticul toracic. Nervii splahnici. Disec ţ ia organelor mediastinului posterior. Mediastinoscopia. Cura chirurgical ă a fistulelor traheobron ş ice. C ă i de abord pe esofagul toracic. Extirparea corpilor str ă ini. Esofagie. Vagotomia pe cale toracic ă .

BIBLIOGRAFIE CHIRURGIE TORACICA

1. Operative Anatomy - Scott-Conner, Carol E. H.; Dawson, David L, 3rd Edition, 2009

Lippincott Williams & Wilkins

2. Sabiston Textbook of Surgery, 18th ed. , 2007 Saunders

3. General Thoracic Surgery, Shields, MD, Thomas W.; LoCicero, Joseph; Reed, Carolyn E.;

Feins, Richard H., 7th Edition, 2009 Lippincott Williams & Wilkins

4. Surgery of the Esophagus, Textbook and Atlas of Surgical Practice- J.R. Izbicki, D. C.

Broering, E.F., Springer Verlag, 2009 5. Difficult Decisions in Thoracic Surgery- Mark K. Ferguson, Springer-Verlag, 2011

6. Mastery of Cardiothoracic Surgery - Kaiser, Larry R.; Kron, Irving L.; Spray, Thomas

L.,2007, 2nd Edition, Lippincott Williams & Wilkins

7. Sabiston & Spencer Surgery of the Chest, 7th ed., 2005 Saunders Elsevier

8. Tehnici de Chirurgie Toracica – Coman C, ed.Medicala 1979 9. Surgical Anatomy- J.Healey, J.Hodge, 1990

10. .Surgical Anatomy – Skandalakis, McGraw-Hill, 2004

11. Clinically Oriented Anatomy- Keith L.Moore, 6th Ed.,Lippincott Williams & Wilkins,

2010

12. . Nouveau Traite de Technique Chirurgicale, J.Patel et L.Leger, Ed. Masson, 1974