Sunteți pe pagina 1din 24

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Teste Teoria Muzicii – Dicteu

1
2
MODEL EXAMEN ADMITERE FACULTATEA TEORETICĂ – fișa profesorului

EXAMEN DE ADMITERE
ENTRACE EXAMINATION
TEST DE DICTAT – TEORIE
THEORY AND DICTATION TEST

I. a) Scrieţi măsura următoarelor melodii: 0,60 p.


a) Detect the meter of the following melodic lines:
(Fiecare melodie se cântă de două ori succesiv)
(Each fragment is played twice consecutively)

b) Încadraţi metric şi specificaţi măsura următorului fragment ritmic: 0,40 p.


b) Distribute the series of durations into various types of measures and indicate the meter:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

II. a) Scrieţi ritmul următorului fragment: 0,80 p.


a) Notate the rhythm of the following line, after dictation:
(Se cântă de 3 ori)
(The fragment is played 3 times)

b) Notaţi 4 formule ritmice specifice măsurii de 6/8. 0.20 p.


b) Indicate 4 rhythmical groupings typical to the 6/8 meter.
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

3
III. Notaţi sunetele următoarei melodii: 1,00 p.
Notate the pitches of the following melodic line (no rhythm):
(Se cântă de 3 ori)
(The fragment is played 3 times)

IV. a) Recunoaşteţi următoarele intervale şi precizaţi denumirea lor: 0,60 p.


a) Notate and identify the following harmonic intervals, after dictation:
(Se cântă de 3 ori fiecare interval)
(Each interval is played 3 times)

b) Construiţi următoarele intervale în sens ascendent: 0,40 p.


b) Complete the following ascending intervals:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

V. a) Scrieţi cu note următoarele acorduri: 1,20 p.


a) Notate the following triads, after dictation:
(Se cântă de 3 ori fiecare acord)
(Each triad is played 3 times)

b) Construiţi următoarele acorduri, în sens ascendent: 0,80 p.


b) Complete the following ascending triads:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

4
VI. a) Notaţi din memorie următoarea melodie. 0.50 p.
a) Reproduce in writing, from memory, the following melodic line:
(Se cântă de 3 ori)
(The fragment is played 3 times)

b) Transcrieţi fragmentul anterior în cheia fa, cu o octavă mai jos. 0.30 p.


b) Transpose the previous fragment an octave lower, in bass clef:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

VII. Scrieţi această melodie. 1,20 p.


Notate the following melodic line, after dictation:
(Se cântă melodia în întregime, apoi pe segmente de 4 ori + de 2 ori cu legătură)
(The fragment is played through entirely once, then broken up into shorter segments – each individual segment 4
times, plus twice connected to the subsequent segment)

5
MODEL EXAMEN ADMITERE FACULTATEA TEORETICĂ – fișa studentului

EXAMEN DE ADMITERE – ENTRACE EXAMINATION


TEST DE TEORIE ȘI DICTAT – THEORY AND DICTATION TEST

I. a) Scrieţi măsura următoarelor melodii:


a) Detect the meter of the following melodic lines:
(Fiecare melodie se cântă de două ori succesiv)
(Each fragment is played twice consecutively)

1. 2. 3.

b) Încadraţi metric şi specificaţi măsura următorului fragment ritmic:


b) Distribute the series of durations into measures and indicate the meter:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

II. a) Scrieţi ritmul următorului fragment:


a) Notate the rhythm of the following line, after dictation:
(Se cântă de 3 ori)
(The fragment is played 3 times)

b) Notaţi 4 formule ritmice specifice măsurii de 6/8.


b) Indicate 4 rhythmical groupings typical to the 6/8 meter.
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

6
III. Notaţi sunetele următoarei melodii:
Notate the pitches of the following melodic line (no rhythm):
(Se cântă de 3 ori)
(The fragment is played 3 times)

IV. a) Recunoaşteţi următoarele intervale şi precizaţi denumirea lor:


a) Notate and identify the following harmonic intervals, after dictation:
(Se cântă de 3 ori fiecare interval)
(Each interval is played 3 times)

b) Construiţi următoarele intervale în sens ascendent:


b) Complete the following ascending intervals:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

V. a) Scrieţi cu note următoarele acorduri:


a) Notate the following triads, after dictation:
(Se cântă de 3 ori fiecare acord)
(Each triad is played 3 times)

b) Construiţi următoarele acorduri, în sens ascendent:


b) Complete the following ascending triads:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

7
VI. a) Notaţi din memorie următoarea melodie.
a) Reproduce in writing, from memory, the following melodic line:
(Se cântă de 3 ori)
(The fragment is played 3 times)

b) Transcrieţi fragmentul anterior în cheia fa, cu o octavă mai jos.


b) Transpose the previous fragment an octave lower, in bass clef:
(Timp de lucru 3 minute)
(Time to complete: 3 minutes)

VII. Scrieţi această melodie.


Notate the following melodic line, after dictation:
(Se cântă melodia în întregime, apoi pe segmente de 4 ori + de 2 ori cu legătură)
(The fragment is played through entirely once, then broken up into shorter segments – each individual segment 4
times, plus twice connected to the subsequent segment)

8
Exemple pentru punctul I.a. – Scrieți măsura următoarelor melodii.

Fiecare linie melodică se cântă de 3 ori, cu accent pe timpul întâi.

Măsura de 2/4.

Măsura de 3/4.

9
10
Măsura de 4/4.

Măsura de 6/8.

11
12
Exemple pentru punctul Ib – Încadraţi metric şi specificaţi măsura următorului fragment
ritmic:

13
14
15
Exemple pentru punctul II.a. – Scrieți ritmul următorului fragment.

16
Exemple pentru punctul III – Notați sunetele următoarei melodii

17
18
Exemple pentru punctul VIa – Notați din memorie următoarea melodie.

Se cântă de 3 ori succesiv

19
Exemple pentru punctual VII – Dicteu la o voce.

Se cântă sunetul etalon la, apoi o singură variantă integrală a dicteului, apoi din nou sunetul la.
Se cântă pe fragmente de câte 4 măsuri. Fiecare fragment se încheie cu „sunetul de legătură” din
următoarea măsură. Fiecare fragment se cântă de 4 ori, apoi de două ori legătura dintre
fragmente. La final se intonează o singură dată întregul dicteu.

20
21
22
23
24

S-ar putea să vă placă și