Sunteți pe pagina 1din 1

CASH FLOW (fluxul de numerar)

Anul 2017 2018 2019 2020


Sold initial de numerar * 0 -113,184 -32,268

Incasari 126,000 336,000 504,000

Incasari din vanzari 126,000 336,000 504,000

Total incasari 126,000 222,816 471,732

Plati 239,184 255,084 320,984

Achizitii de stocuri 15,300 30,600 45,900

Cheltuieli cu personalul 192,684 192,684 192,684

Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul 18,000 18,000 18,000

Retrageri de numerar de catre actionari (dividende) 0 0 50,000


Cheltuieli cu utilitatile (fixe) 12,000 12,000 12,000
Transport 1,200 1,800 2,400
Fluxul net de numerar (+/-) -113184 80,916 183,016

Sold final de numerar -113,184 -32,268 150,748