Sunteți pe pagina 1din 1

Cabinet Individual de Psihologie Florin DIACONU

Bdul Socola nr.13, IASI


CIF: 33960027
web: www.psyho-med.ro; mail: office@psyho-med.ro

Nr.506
Data 05.06.2018

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

Se certifică prin prezenta adeverință că studenta Levitchi Beatrice Madalina, masterandă în

cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Master Psihologie Clinica si Psihoterapie, anul 1, a

efectuat stagiul de practică în cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Florin DIACONU în

perioada aprilie – iunie 2018.

Număr total ore activitate practică: 30 ore

Specialist îndrumător:

Nume: Florin DIACONU

Funcție: Psiholog

Telefon/e-mail:0740554038 / office@psyho-med.ro

Data:

05.06.2018

Agenţia Domeniilor Statului, Reprezentanta Teritorială Iaşi


B-dul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Nr 47-49 , tel. /fax. 0232.214447
www.domeniilestatului.ro; E-mail: iaşi@domeniilestatului.ro
Pagina 1 din 1