Sunteți pe pagina 1din 16

Instalatii electrice si de radio

Generalitati

Echipamentul electric si de radio montat la bordul navei, inclusive cablurile electrice corespund
regulilor societatilor de clasificare si constructive a navelor maritime cu zona de navigatie
nelimitata.

Aceste echipamente vor fi astfel amplasate incat sa fie asigurat accesul pentru operatiunile de
comanda si supraveghere, examinare si inlocuire a diverselor component.

Pe nava se utilizeaza urmatoarele sisteme de distributie a energiei electrice:

-sistemul trifazat 3x380V; 50Hz cu trei conductoare cu nul izolat, pentru alimentarea consumatorilor
de forta, a utilajelor gospodaresti si a radiatoarelor electrice montate fix pentru incalzirea diverselor
compartimente;

-sistemul trifazat 3x220V; 50Hz cu trei conductoare cu nul izolat, pentru alimentarea iluminatului
normal si de avarie a unor instalatii de uz gospodaresc si instalatii de forta de mica putere;

-sistemul alternativ bifazat cu doua conductoare izolate, la tensiunea de 220V, 50Hz, pentru
circuitele terminale din instalatiile de iluminat, pentru circuitele de comanda si semnalizare a
diverselor instalatii, pentru circuitele de semnalizare electro-radio navigatie, radio comunicatii,
elemente de incalzire de mica putere;

-curentul alternativ bifazat cu doua conductoare izolate la tensiunea de 24V, 50Hz, pentru iluminatul
portative;

-curentul continuu de 24V, cu doua conductoare izolate pentru iluminatul redus de avarie si pentru
anumite semnalizari.

Surse de energie electrica

Sursa principal de energie electrica

Sursa principal de energie electrica este alcatuita din trei diesel generatoare de 132,5 KVA, 380V,
50Hz, tip D2866F/UCM274F.

Diesel generatoarele sunt echipate cu regulatoare de tensiune care asigura functionarea in


paralel ale celor trei diesel generatoare pe o perioada de lunga durata. Generatoarele sunt
prevazute cu rezistenta de incalzire a infasurarilor pentru prevenirea condensului.

Pentru asigurarea navei cu energie electrica in diverse regimuri de navigatie diesel generatoarele
functioneaza in felul urmator:

Stationare la mal : 2x132,5 kVA


Stationare la ancora: 2x132,5 kVA

Mars: 2x132,5 kVA

Manevra: 2x132,5 kVA

Avarie: 2x132,5 kVA

Nava fiind dotata cu trei diesel generatoare de 132,5 kVA , in oricare din regimurile, de
navigatie se asigura un diesel generator de rezerva.

Caracteristicile tehnice ale diesel generatoarelor sunt urmatoarele:

Putere nominala (Sn) -132,5 kVA

Tensiune nominala (Un) -400V

Frecventa nominala (fn) -50Hz

Numarul de faze -3

Factorul de putere -0,8

Turatia nominal (Nn) -1500 rpm

Clasa de izolatie – F

Sursa de energie electrica de avarie principal

In calitate de sursa de energie electrica de avarie pe nava s-a prevazut cu un diesel generator tip
20.OBEDR-5312 de 220V, 50Hz.

Principalele caracteristici are diesel generatorului sunt urmatoarele:

Putere nominala (Sn) -25 kVA

Tensiune nominala (Un) -220V

Frecventa nominala (fn) -50Hz

Numarul de faze -3

Factorul de putere -0,8

Turatia nominal (Nn) -1500 rpm

Clasa de izolatie – F

Diesel generatorul de avarie intra automat in functiune la disparitia tensiunii de 380V din tabloul
principal de distributie in timp de maximum 45 secunde , si asigura alimentarea cu energie a
iluminatului de avarie, a instalatiilor de electro-radio-navigatie si radio-comunicatii, sonerii de
alarma si a altor consumatori care conform registrelor trebuie sa primeasca alimentare din TDA.

Pornirea diesel generatorului de avarie se face cu aer comprimat din buteliile de aer comprimat
proprii.

Alimentarea de la surse exterioare(de la mal)

Alimentarea cu energie electrica de la mal se realizeaza prin intermediul a doua tablouri de


legatura cu malul, unul in bordul Bb, si unul in bordul Tb, cu capacitatea de 250A fiecare la tensiunea
de 3x380V, 50Hz.

Fiecare dintre tablourile de legatura cu malul sunt prevazute cu:

- Intrerupator automat pentru protectia cablului TLM-TPD;


- Indicator de succesiune afazelor;
- Lampa pentru indicarea prezentei tensiuni.

Transformatoarele electrice

Pe nava sunt urmatoarele transformatoare:

- Doua transformatoare trifazate tip TTAN 31,5 cu puterea de 31,5kVA, tensiunea de 380/220V 50Hz,
pentru alimentarea instalatiilor de iluminat, a utilajelor de uz gospodaresc ce folosesc tensiuni de
220V, a instalatiilor de electro-navigatie si radiocomunicatii, sonerii de alarma;
- Doua transformatoare monofazate tip TMAN de 400VA 220V/24V, 50Hz pentru iluminatul portatriv;
- Un transformator monofazat tip TMAN de 400VA 220V/24V, 50Hz pentru alimentarea lampii de
semnalizare in cod morse;
- Un transformator naval monofazat in carcasa de protectie tip TMAN PNC cu grad de protectie IP23
cu puterea de 1kVA la tensiunea de 220/220V 50Hz, pentru alimentarea prizei ventilatorului portabil
extracie CO2;
- Un transformator naval monofazat tip TMAN de 1000 VA , 380/220V, 50Hz pentru alimentarea
tabloului caldarina.

Bateriile de acumulatoare.

Pentru alimentarea diverselor instalatii ale navei in situatiile in care sursa principal de energie
este scoasa din functiune , in plus fata de DGA, s-au mai prevazut urmatoarele baterii de
acumulatoare:

- O baterie de acumulatoare CdNi cu capacitatea de 165 Ah la tensiunea de 24V, alcatuita din 12


elemente de acumulatoare tip 5KRN-55K de 6V 55Ah, pentru alimentarea tabloului de incarcare
acumulatoare-distributie 24Vcc.
- O baterie de 55 Ah 24V, formata din 4 elemente 5NKN-55K ca sursa de energie electrica pentru
tabloul de alimentare protectie DGA;
- O baterie de 55 Ah 24V, formata din 4 elemente 5NKN-55K pentru alimentarea tabloului T401-
Tablou protectie DG-uri;
- O baterie de 110Ah, 24Vcc formata din 8 elemente 5NKN-55K pentru alimentarea instalatiilor de
radio.

Distributia energiei electrice

Elementul de baza al distributiei energiei electrice il constituie Tabloul Principal de


Distributie(TPD)

care primeste energia electrica de la sursa de baza alcatuita din cele trei diesel generatoare si o
distribuie, fie direct, fie prin Tabloul de Distributie de Avarie(TDA) si tablourile auxiliare de
distributie, la toti consumatorii de energie electrica de pe nava.

Tabloul Principal de Distributie

Tabloul Principal de Distributie fabricat de SEMCO MARINE – Danemarca, se prezinta ca o


constructive metalica clasica liber asezata, alcatuita din profile si panouri metalice, astfel imbinate
incat sa asigure aparatajului montat in interior un grad de protectie IP31.

TPD-ul este compus din noua sectii dintre care patru pentru distributia de energie electrica la
tensiunea de 3x380V, 50Hz(sectiile 1,2,7 si 8) o sectie pentru distributia energie electrice la
tensiunea de 3x220V ,50Hz(sectia 9) trei sectii pentru generatoare (sectiile 3,4 si 6) si o sectie de
sincronizare(sectia 5).

In principiu TPD asigura cuplarea si protectia la scurtcircuit, suprasarcina, tensiune minima,


subfrecventa si putere inversa a fiecaruia dintre cele trei generatoare. Asigura decuplarea selectiva a
unor consumatori neesentiali, in cazul unei suprasarcini, ca si decuplarea de la dinstanta a
consumatorilor, care in caz de incendiu ar contribui la dezvoltarea acestuia. Prin intermediul TPD se
poate realiza comanda frecventei fiecarui generator sincronizarea manuala sau automata pentru
cuplarea la bare a oricarui generator, verificarea si controlul rezistentei de izolatie a instalatiei navei
atat in sistemul 3x380V cat si in sistemul 3x220V.

TPD mai poate primi alimentare de la mal asigurand un blocaj eficient in cazul cuplarii oricarui
generator si poate alimenta Tabloul de Distributie de Avarie.

TPD-ul mai poate asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor navei la
tensiunea de 3x380V, 50 Hz si respective 3x220V, 50Hz fie direct prin terminal, fie prin intermediul
tablourilor auxiliare de distributie.

Tabloul de Distributie de Avarie

Ca si TPD-ul, TDA-ul este fabricat de SEMCO MARINE Danemarca. El se prezinta ca o constructie


metalica clasica liber asezata, alcatuita din profile si panouri metalice, astfel imbinate incat sa
asigure aparatajului montat in interior un grad de protectie IP31.
TPA-ul este construit dintr-o singura sectie in care este montat aparatajul electric destinat
protectiei generatorului de avarie, cat si circuitelor de distributie care pleaca din TDA.

TDA-ul asigura protectia generatorului de avarie la suprasarcina, scurtcircuit si minima tensiune,


cuplarea automata a generatorului la bare in cazul caderii retelei electrice a navei, interblocarea
cuplarii generatorului cu alimentare din TPD, selectivitatea intre protectia generatorului si
protectiile consumatorilor, controlul rezistentei de izolatie a retelei pe care o alimenteaza si
protectia la scurtcircuit si suprasarcina a tuturor consumatorilor care primesc energie direct din TDA.

Pe fata panoului se afla lampi de semnalizare si aparate de masura care asigura semnalizarea si
masurarea urmatoarelor:

-alimentarea TDA de lageneratorul de avarie;

-alimentare TDA de la TPD;

-controlul izolatiei retelei de 22V, 50Hz;

-tensiunea la bornele generatorului si la barele TDA;

-frecventa la bornele generatorului si la barele TDA;

-curentul;

-puterea active.

Tablouri de 24Vcc

Distributia energiei electrice la 24Vcc

Pentru alimentarea instalatiilor la tensiunea de 24Vcc nava este prevazuta cu o instalatie


cuprinzand:

- 4 redresoare alimentate la tensiunea de 220V,50Hz amplasate dupa cum urmeaza: in compartiment


DGA, in compartiment masini, in compartiment radioficare si in compartiment radio;
- 1 tablou incarcare acumulatoare;
- 1 tablou alimentare protectii Dg-uri –T401;
- 1 bloc de distributie 24Vcc si incarcare baterii tip N1674;
- 2 baterii CdNi de 24V; 55Ah amplasate in compartiment DGA;
- 1 baterie CdNi de 24V; 110Ah amplasata in cheson pe puntea duneta;
- 1 baterie CdNi 24V, 165Ah, amplasata in cheson pe puntea duneta.

TIA-Tablou incarcare acumulatoare. Distributie 24Vcc


Este destinat incarcarii unei baterii de 165Ah, 24Vcc de la un redresor de 24V, 63A, cu care
functioneaza in tampon. De la aceasta baterie primesc alimentare:

- Tabloul luminii de navigatie;


- Tabloul de semnalizare lansare;
- Tabloul de semnalizare efractie;
- Iluminat compass magnetic;
- Instalatia de chemare bufetier, chemare ofiteri;
- Instalatia girocompas;
- Instalatia de iluminat loch;
- Statia de radio speciala;
- Iluminat de avarie 24Vcc.

Tablou protectie DG-uri.

Este destinat incarcarii unei baterii de 55Ah dela un redresor de 56Ah, 24Vcc cu care este cuplata
in tampon si de la care primesc alimentare:

- Tablou cu aparate DG1;


- Tablou cu aparate DG2;
- Tablou cu aparate DG3;
- Semnalizari TPD.

Tablouri de alimentare protectii DG Avarie

Este destinat incarcarii unei baterii de 55Ah, 24Vcc de la redresor de 56A, 24V cu care este cuplat
in tampon. Tabloul este prevazut cu posibilitatea ca pe un circuit, redresorul sa incarce bateriile
motoarelor barcilor de salvare.

De la acest tablou primesc alimentare:

- Tabloul de alimentare DGA(A1);


- Tabloul de comanda si control DGA(A2).

Blocul de distributie 24Vcc tip N1674

Face parte din completul instalatiei GMDSS si serveste la incarcarea bateriilor de 110Ah, 24V cu
care este legata in tampon si la alimentare instalatiei cu tensiunea de 24Vcc.

Tabloul de incercari electrice

Pentru verificarea echipamentului electric instalat, nava este echipata cu un tablou de incercari
electrice. Acest tablou este prevazut cu urmatoarele dotari:

- Intreruptor de alimentare;
- Voltmetru de curent alternativ;
- Ampermetru de curent alternativ;
- Prize;
- Dulii;
- Surse de tensiune.

Tabloul este montat in atelierul mecanic.

Actionari electrice

Actionarile electrice ale mecanismelor se realizeaza cu electromotoare asincrone cu pornire


directa, porire stea-triunghi sau cu pornire prin comutarea numarului de poli a statorului cu ajutorul
controlerelor si dulapurilor de comanda la electromotoarele mecanismelor de punte.

Electromotoare

Electromotoarele utilizate sunt in general motoare asincrone cu rotorul in scurtcircuit la


tensiunea de 3x380V, 50Hz cu clasa de izolatie E sau F. Electromotoarele au statorul astfel executat
incat sa permita pornirea stea-triunghi. La mecanismele de punte, unde este necesara si reglarea
vitezei, s-au folosit electromotoare asincrone cu doua turatii. In functie de mecanism si de gradul lui
de complexitate, electromotoarele au fost comandate separate sau in completul statiilor din care
fac parte.

Pornitoare electromagnetice

Pornitoarele electromagnetice asigura pornirea, protectia la tensiune minima, la suprasarcina,


scurtcircuit si implicit la ramanerea electromotorului in doua faze. In plus, functie de necesitati, fiind
dotate cu buton pornire-oprire si lampi de semnalizare de la distanta pot asigura pornirea si oprirea
din diverse locuri de la distanta.

Actionarea instalatiei de guvernare

Actionarea si comanda instalatiei de guvernare se face electromecanic in curent continuu in


sistemul Ward-Leonard in care echea cannei este actionata de un electromotor de curent continuu
alimentat de un grup generator-motor tot de curent continuu. Alimentarea sistemului se realizeaza
de la un redresor de cca. 10kW care are tensiunea redresata de 220V. Comenzile pozitiei penei
carmei se realizeaza cu ajutorul a doua timone prin intermediul unui set de rezistente care regleaza
curentul din circuitul de excitatie a sistemului.

Instalatii automatizare si semnalizare preventive a parametrilor instalatiilor de forte din CM si


nivele tancuri

Instalatii cu functionare automata

Din punct de vedere al automatizarilor, nava, prin simbolul clasei, neavand nici un grad de
automatizare, ceea ce inseamna ca are cart permanent in CM, comenzile si supravegherea
functionarii, atat a mecanismelor principale cat si a celor auxiliare, se face manual sub
supravegherea permanenta a personalului de specialitate. In acest sens actionarile electrice ale
mecanismelor si agregatelor din CM sunt in circuit deschis, ceea ce inseamna ca controlul marimilor
de iesire trebuie facut de catre personalul care da comanda.

Pe de alta parte sunt si mecanisme si instalatii care au functionare automata, da acestea sunt de
importanta secundare si nu vizeaza siguranta navei si a pasagerilor.

Acestea sunt:

Pompa apa de mare

Instalatia electrica a pompei apa de mare functioneaza automat in functie de presiunea apei din
hidrofor. In schema electrica este prevazut un comutator care permite functionarea pe comanda
manuala in situatii de avarie.

Pompe apa dulce

Instalatia electrica a pompelor de apa dulce functioneaza automat in functie de presiunea apei
din hidrofor. Schema prevede de asemeni un comutator pentru functionarea instalatiei in situatii de
avarie.

Instalatie desalinizator

Instalatia de producer a apei dulci din apa de mare are functionare complet automatizata in
functie de parametrii de control ai apei de consum.

Instalatie frig alimente

Este o instalatie complet automatizata destinata sa asigure temperaturile precise in diversele


compartimente pentru pastrarea alimentelor.

Instalatia de conditionare aer

Instalatie complet automatizata destinata sa asigure un mediu optim din punct de vedere al
temperaturii si umiditatii in cabinele si compartimentele sociale.

Tabloul semnalizari masini

Tabloul de semnalizari masini este un ansamblu electric ce se prezinta sub forma unei constructii
metalice, liber asezata realizat in profile si panouri metalice care asamblate ii confera un grad de
protectie IP22.

Instalatii de semnalizare preventive a parametrilor instalatiilor de forta din CM si nivele tancuri

Pe fatada tabloului sunt amplasate lampi de semnalizare, butoanele si cheile de comanda ale
aparatajului de comutare. Accesul la aparatajul electric se realizeaza numai prin partea din fata a
tabloului.
In TSM sunt amplasate lampile de semnalizare avertizare preventive a iesirii din limitele normale
de functionare a parametrilor agregatelor principale si tancurilor din CM si anume:

Motor principal

1. Presiune minima ulei ungere;


2. Presiune minima apa dulce;
3. Presiune minima apa de mare;
4. Presiune minima aer supraalimentare;
5. Presiune minima aer lansare;
6. Temperature maxima apa dulce.

Reductor motor principal

1. Presiune minima ulei ungere;


2. Temperature maxima ulei ungere.

DG-uri auxiliare

1. Functionare DG;
2. Presiune minima ulei ungere;
3. Temperature maxima ulei ungere;
4. Temperature maxima apa de racier;
5. Presiune minima apa de racier;
6. Presiune minima aer lansare;
7. Scurgere tubulatura combustibil inalta presiune;
8. Lipsa tensiune 24Vcc tablou cu aparate.

DG avarie

1. Motor pregatit pentru autostart;


2. Supraveghere tensiune panou control;
3. Stop motor;
4. Alarma generala;
5. Motor in fucntiune;

Mecanisme auxiliare

1. Alarma generala desalinizator;


2. Pompa incendiu-suprasarcina;
3. Pompa incendiu si drenaj-suprasarcina;
4. Compresor 1 frig alimente-avarie;
5. Compresor 2 frig alimente-avarie;
6. Agregat conditionare-avarie;
7. Agregat tratare scurgeri sanitare-alarma generala;
8. Separator santina-concentratie depasita hidrocarburi;
9. Arzator caldarina-avarie;
10. Separator motorina-avarie.

TPD

1. Izolatie minima 220V, 50Hz;


2. Izolatie minima 400V, 50Hz;
3. Frecventa scazuta;
4. Tensiune scazuta;
5. Lipsa tensiune cuplare consumatori neesentiali;
6. Decuplare consumatori neesentiali.

Nivele tancuri si rezervoare

1. Rezervor ulei ungere lagar C10-nivel minim;


2. Rezervor serviciu motorina-nivel minim;
3. Rezervor expansiune apa MP-nivel minim;
4. Tanc scurgeri apa, ulei si combustibil-nivel maxim;
5. Rezervor apa scurgeri apa racier MP-nivel maxim;
6. Tanc scurgeri sanitare C19-23-nivel maxim;
7. Tanc apa santina nivel maxim;
8. Tanc fecale pupa-alarma generala;
9. Tanc acumulare agregat tratare scurgeri sanitare-nivel maxim;
10. Santina CM-nivel maxim;
11. Tanc scurgeri paiol cazarma III-nivel maxim.

Instalatia de iluminat

Instalatia de iluminat normal

Instalatia de iluminat normal asigura iluminarea tuturor incaperilor sispatiilor a caror iluminare
este importanta pentru siguranta navigatiei, comanda mecanismelor, pentru conditii de locuit si
evacuarea echipajului.

Corpurile de iluminat si aparatajul afferent corespund din punct de vedere al gradului de


protectie, al clasei de izolatie si al formei constructive locului de amplasare.

Iluminatul normal exterior si de lucru

Este destinat puntilor deschise. Se realizeaza cu corpuri de iluminat etanse, cu lampi cu


incandescente si cu proiectoare de 500W, cu distributie largita, montate in locuri adecvate astfel
incat sa asigure iluminare cat mai uniforma a puntilor.

Iluminat de avarie 220V, 50Hz


Pentru iluminarea culoarelor, caselor scarilor, locurilor de evacuare a compartimentelor vitale
pentru conducerea navei punctelor de comanda, compartimentelor sociale sau acolo unde se pot
forma aglomerari de personae este prevazut iluminatul de avarie la tensiunea 220V, 50Hz cu
alimentare din TDA. Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat corespunzatoare din punct
de vedere al tipului, a gradului de protectie al puterii. Se folosesc in exclusivitate lampi cu
incandescenta.

Iluminat exterior de avarie 220V, 50Hz

Iluminatul exterior de avarie 220V, 50Hz este destinat creerii conditiilor desfasurarii unor
activitati necesare in situatii de avarie. Astfel din acestea retea fac parte proiectoarele de
semnalizare in cod morse, proiectoare pentru iluminatul plutelor de salvare si al scarilor de bord si
corpurilor de iluminat din zona barcilor de salvare.

Iluminatul de avarie 24Vcc

Pentru evitarea panicii si a ambuscadelor pe perioada de la iesirea centralei electrice din


functiune pana la cuplarea la bare a diesel generatorului de avarie in cabina radio, in timonerie, in
cazarmi, pe culoarele de evacuare si in punctele de evacuare ca sip e puntile deschise in zona
barcilor de salvare sunt prevazute corpuri de iluminat ale instalatiei iluminatului de avarie cu
alimentarea de la bacteria de acumulatori 24V. Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat cu
lampi incandescente. El iese din functiune in momentul in care revine tensiunea la barele TPD sau
TDA.

Instalatia de iluminat portabil

Iluminatul portabil se realizeaza cu lampi portative la tensiunea de 24V, 50Hz de la prizele


iluminatului portative prevazute special in acest scop. Acestea sunt amplasate in locurile de pe nava
unde este necesara utilizarea acestor lampi portative. Aceste locuri sunt precizate de Regulile
Societatilor de Clasificare.

Instalatia luminilor de navigatie

Nava este prevazuta cu o instalatie a felinarelor de navigatie care sa-I permita navigatia pet imp
de noapte in oricare din regimurile de navigatie. Alimentarea felinarelor de navigatie si semnalizare
se face la tensiunea de 220V, 50Hz de la un tablou special prevazut cu semnalizare optica si acustica
in cazul arderii filamentului lampii oricarui felinar in functiune.

Instalatii de semnalizare, comunicari interioare si indicatoare

Instalatia de avertizare-lansare CO2

Pentru avertizarea personalului care lucreaza in compartimentele unde poate fi lansat CO2 in caz
de incendiu, nava este dotata cu o instalatie de semnalizare CO2. Lansarea CO2 este semnalizata
acustic si optic cu 2 minute inaintea patrunderii gazului. Instalatia se alimenteaza la tensiunea de
24Vcc din TIA.

Instalatia semnalizare efractie

Pentru asigurarea securitatii anumitor compartimente impotriva efractiei pe nava s-a prevazut o
instalatie de semnalizare a efractiei. Instalatia semnalizeaza optic si acustic deschiderea prin efractie
a usilor compartimentelor supravegheate. Instalatia se alimenteaza la tensiunea de 24Vcc din TIA.

Instalatia de semnalizare avertizare incendiu

Pentru detectarea si semnalizarea aparitiei incendiului si localizarea lui nava este dotata cu o
instalatie semnalizare avertizare incendiu, cu o central de avertizare cu semnalizare acustica si
optica, pentru douazeci de linii. Pentru detectarea incendiului pe cele douazeci de linii sunt
montate:

- Detector de incendiu pentru cresteri de temperatura, cu temperaturi de alarma de 57°;


- Detector de incendiu pentru cresteri de temperatura, cu temperaturi de alarma de 100°;
- Detector de fum.

Instalatia de semnalizare vizibilitate redusa

Pentru semnalizarea acustica si luminoasa pe timp de ceata pe nava se monteaza o instalatie de


sirena supertifon cuprinzand:

- O sirena cu valvula electromagnetica si element de incalzire pe catarg pupa;


- Un felinar de ceata pe catarg prova;
- Un panou de control automat in cabina de comanda;
- Un buton de comanda montat in cabina de comanda;
- Un manipulator morse;
- Un adaptor de alimentare montat in cutia de decuplare incendiu.

Instalatia se alimenteaza la tensiunea de 220V, 50Hz din TDA.

Instalatia de semnalizare alarma generala

Pentru transmiterea semnalelor acustice de alarma generala, pe nava este prevazuta o instalatie
de sonerii, a carei cuplare se comanda in mod deliberat din cabina de comanda si cabina ofiterului
de garda si in mod automat prin central de avertizare incendiu.

Instalatia semnalizare “Om in compartimente frigorifice”

Pentru semnalizarea blocarii unei persoane intr-unul din compartimentele frigorifice nava este
dotata cu o instalatie care permite persoanei respective sa semnalizeze optic si acustic blocarea sa in
aceste compartimente.
Instalatia functioneaza la tensiunea de 24Vcc si este integrate in tabloul de semnalizare efractie
T512.

Instalatia de chemare ofiteri, chemare bufetier

Pentru chemarea bufetierului de catre ofiterii de pe nava, si a ofiterilor inferiori de catre ofiterii
superiori pentru diferite ordine si dispozitii pe nava s-a prevazut o instalatie speciala de apel si de
confirmare a acestuia prin semnalizare optica si acustica. Instalatia se alimenteaza la tensiunea de
24Vcc din TIA.

Instalatia semnalizare manevra usa etansa

Pentru semnalizarea manevrei usii etanse langa usa in CM si in tunel sunt prevazute cate o
sonerie care semnalizeaza acustic pe toata perioada cat dureaza manevra usii. De asemenea in
compartimentul CO2 se semnalizeaza optic pozitia deschis a usii etanse. Instalatia functioneaza la
tensiunea de 24Vcc si se alimenteaza din tabloul de incarcare acumulatoare-distributie 24Vcc(TIA).

Instalatia de indicare a pozitiei carmei

Pentru indicarea pozitiei reale a penei carmei nava este dotata cu o instalatie de axiometre.
Instalatia se alimenteaza la tensiunea de 220V, 50Hz din TDA.

Instalatia tahometre

Pentru indicarea turatiei MP si a turatiei elicei, nava este dotata cu o instalatie de tahometre.
Aparatele indicatoare amplasate in cabina de comanda vor avea scalele illuminate. Alimentarea
pentru iluminarea scalelor se face la tensiunea de 24Vcc din TIA.

Instalatia telegraf masini

Pentru comunicarea comenzilor de modificare a unghiului elicei cu pas reglabil si receptionarea


confirmarii acesteia pe nava se monteaza o instalatie de telegraf masini. Instalatia se alimenteaza
din TPD la tensiunea de 220V, 50Hz.

Instalatia de telefoane automate

Instalatia de telefoane automate asigura legaturile telefonice pe nava prin intermediul unei
centrale telefonice automate cu 50 de abonati in compartimentul de radioficare. Instalatia se
alimenteaza la tensiunea de 220V, 50Hz din tabloul T360.

Instalatia interfon

Pentru realizarea legaturilor bilaterale intre diversele punte ale navei, aceasta este dotata cu o
instalatie de interfon.

Instalatia de radioficare
Pentru transmiterea comunicarilor de sarcini sau a anunturilor importante, precum si
programelor de radio pe nava este montata o instalatie de radioficare. Instalatia se alimenteaza la
tensiunea de 220V, 50Hz din tabloul auxiliar de distributie F360.

Instalatie ceasuri electrice

Pentru indicarea orei locare in mai multe puncte de pe nava , este prevazuta o instalatie de
ceasuri electrice. Instalatia este alimentata la tensiunea de 220V, 50Hz din tabloul T360.

Instalatii de electro-radio-navigatie

Instalatia girocompas

Pentru indicarea meridianului adevarat si pentru transmiterea indicatiilor de drum pe nava este
montata o instalatie de girocompas. Instalatia se alimenteaza la tensiunea de 220v, 50Hz din tabloul
T360.1 si la tensiunea de 24Vcc din TIA.

Instalatia compas magnetic

In vederea asigurarii conducerii navei in situatiile in care instalatia girocompasului iese din
functiune, nava este dotata cu o instalatie de compase magnetice cu piedestal cu iluminatul razei
reglabil montate la comanda mars dupa pupa C23 in PD, comanda mars prova C70 in PD,
compartiment masina, carma si compas etalon pe puntea duneta la C.27. Alimentarea iluminatului
se face din T360.1 la tensiunea de 220V, 50Hz si din TIA la tensiunea de 24Vcc.

Instalatie loch electromagnetic

Pentru masrarea vitezei navei si contorizarea distantei parcurse, pe nava se monteaza un loch
electromagnetic. Instalatia furnizeaza informatii asupra vitezei, instalatiei de radare si sistemului
integrat de navigatie. Alimentarea instalatiei se face din T360 la tensiunea de 220V, 50Hz.

Instalatia echo sonda

Pe nava se instaleaza o sonda ultrason pentru masurarea adancimilor pana la 2000m.

Instalatia se alimenteaza de la T360.1 la tensiunea de 220V, 50Hz. Instalatia se interconecteaza cu


sistemul integrat de navigatie.

Instalatia receptorului de navigatie prin satelit GPS

Pentru determinarea punctului navei si a altor date de navigatie in orice conditii atmosferice nava
este dotata cu un receptor de navigatie prin satelit. Instalatia se interconecteaza cu radarele
sistemului integrat de navigatie, sonda ultrason, consola radio, si se alimenteaza la tensiunea de
220V, 50Hz de la tabloul T360 si la tensiunea de 24Vcc de la blocul 7.1-G24.

Instalatia de radare si sistem integrat de navigatie


Pentru a se asigura comanda de navigatie a navei in orice conditii meteorologice pet imp de
noapte sau in timpul zilei nava este dotata cu doua radare in banda X cu display – ARPA
interconectate cu sistemul integrat de navigatie. Sistemul integrat de navigatie este prevazut cu un
computer care permite memorarea si plotarea hartilor si stabilirea traseului de navigatie cu
imprimanta si consola pentru masa harti. Display ARPA, display harti electronice, display miscare
adevarata, blocuri interconectare radare, blocuri amplificatory linie, blocul de alimentare
intermediara, masa harti si imprimanta sunt amplasate in cabina de comanda si navigatie.

Instalatia este interconectata cu instalatia girocompas, instalatia loch, instalatia repetitor GPS,
instalatia echo sonda si instalatia meteo. Instalatia se alimenteaza la tensiunea de 220V, 50Hz din
tabloul T360.1

Instalatia meteo

Pentru masurarea datelor meteorologice nava este dotata cu o instalatie meteo. Instalatia se
alimenteaza la tensiune de 220V, 50Hz din tabloul T360.1.

Instalatii radiocomunicatii si antene

Echipamente radiocomunicatii GMDSS

Echipamentele sunt in acord cu cerintele SOLAS GMDSS pentru zonele de navigatie A1,A2,A3 si
partial A4.

A) In cabina radio unitatile component sunt amplasate si grupate astfel:


1. Consola radio GMDSS, o consola compact ace cuprinde:
a) Terminalul prin satelit INMARSAT-C cu EGC si GPS incorporate ce include:
-procesor mesaje telex cu:
- monitor;
- tastatura;
- imprimanta.

b) statie radio SSB MF?HF DSC ce include:

- processor mesaje telex cu:

- monitor;

- tastatura;

- imprimanta.

-receptorul veghe MF/HF DSC;

-radiotelefonul MF/HF cu microreceptor;

c) unitatea de control incarcare baterii pozitionata in centru consola;


d) radiotelefon VHF cu modem DSC si veghe DSC microreceptor.

2. Tablourile de alimentare 220V ce asigura alimentarile pentru toate unitatile radio,


receptorul NAVTEX, receptorul GPS, interfon, radioficare.

3. Tabloul de distributie 24V de la baterii sunt numai pentru unitatea radio din completul
statiei radio.

4. Emitatorul SSB MF/HF unitatile de alimentare 220V/24V pentru emitator si consola radio,
radiotelefoanele portabile cu unitatile lor de incarcare.

B) In cabina de comanda si navigatie se amplaseaza urmatoarele component:

1. Unitatea radio telefon MF/HF.

2. Receptorul de veghe 2182kHz.

3. Unitatea alarmare generala.

4. Radiotelefonul VHF cu modemul DSC.

5. Echipamente adiacente prevederilor SOLAS-GMDSS.

Antene radiocomunicatii si navigatie

Antenele sunt amplasate astfel incat sa asigure o buna functionare in conditiile de spatiu limitat
de la nava. Antenele sunt repartizate astfel:

1. In varful catargului pupa antena STANDARD-C si antena GPS;


2. Platform antenna catarg pupa-antena emisie MF/HF si unitatea accord antena, antena receptive
MF/HF, HF TELEX, 2182 kHz, antena TV, antena VHF;
3. Platforma radar catarg pupa – antena radar, 2 antene VHF;
4. Puntea etalon- antenna NAVTEK, antena AM;
5. Platform radar – catarg prova- antena radar.