Sunteți pe pagina 1din 8

ACADEMIA NAVALĂ “ MIRCEA CEL BĂTRÂN”

FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ


SPECIALIZAREA: SISTEME ELECTROMECANICE NAVALE
ANUL DE STUDII/ SEMESTRUL: VI/ 1
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL STABILITATII, ASIETEI SI
INCARCARII STRUCTURALE A NAVEI

TEMA DE CASA
1. Sa se resolve 6 probleme (cate 2 din fiecare capitol de curs) şi sa prezinte
concluziile ce reies pentru activitatea practica la bordul navei.

Problema 1

O navă tip ponton paralelipipedic are dimensiunile: L  80 m ; B  9 m ;


D  8,5 m şi pluteşte la pescajul d  5 m în apă sărată. Cota centrului de greutate al
navei este KG  3, 7 m . Să se studieze echilibrul transversal al navei după
ambarcarea unei mase de 500 t situată la 8 m faţă de PB .

Rezolvare:
Deplasamentul iniţial al pontonului este:
  L B d  1,025 80 9  5  3690 t
Înălţimea metacentrică iniţială se calculează cu formula:
d B2
GM  KM  KG  KB  BM  KG   KG
2 12 d
Prin înlocuire se obţine:
92
GM  5   3,7  0,15 m
2 125
Prin ambarcarea masei P  500 t situată la distanţa z1  8 m faţă de PB , se
modifică cota centrului de greutate al navei:
P 500

KG1  KG  P z KG3,7


1 3690 500 8  3,7  4, 213 m
şi pescajul pontonului:
d d P 5 500  5,678 m
1
LB 1,025809
Noua înălţime metacentrică transversală va fi:
d B2 5,678 92
GM  1
 KG    4, 213 0,185 m
1 1 1
2 12 d1 2 12 5,678
În concluzie, deoarece înălţimea metacentrică a devenit negativă, ne aflăm
într-o situaţie de instabilitate ceea ce înseamnă că la o cât de mică perturbaţie

1
exterioară, pontonul se va înclina într-un bord sau în celălalt (în funcţie de sensul
perturbaţiei) cu unghiul:
2 G1M1  2 0,185 0,557 rad 29,15
tg  1,189
BM 1
1

unde braţul de stabilitate este nul.

Problema 2

O navă cu borduri verticale are deplasamentul de 25000 t ; KG 10, 6 m ;


KM  12, 0 m ; KB  6,1 m . Unghiul la care se inundă puntea este de 27 . Să se
estimeze stabilitatea dinamică a navei la 20 înclinare transversală.

Rezolvare:
Dat fiind faptul că unghiul pentru care trebuie estimată stabilitatea
transversală este mai mic decât unghiul la care se inundă puntea navei, rezultă că
în zona 0 20 se poate calcula braţul stabilităţii transversale cu formula:
 BM 2 
l s   sin   GM  tg 

 2 
Din datele problemei rezultă:
GM  KM  KG  12, 0  10, 6 1, 4 m
BM  KM  KB  12, 0  6,1  5, 9 m
Înlocuind în expresia lui ls obţinem:
ls  sin  1, 4  2,95 tg2    1, 4 sin  2,95 sin  tg2 
Expresia braţului stabilităţii dinamice la 20 este:
l s   20 l s  d
0

Calculul se va efectua tabelar utilizând metoda de integrare a trapezelor cu


pasul de integrare  5 0, 087 rad .


 sin 
2 2
tg  sin  tg  1, 4  sin 
2
2, 95  sin  tg 
l
s int ld  2 int
(1) (2) (3) (4)=(2)(3)(5)=1,4(2)(6)=2,95(4)(7)=(5)+(6)(8)=  int (7) (9)=0,0435
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,0870,007 0,0007 0,122 0,002 0,124 0,124 0,005
10 0,1730,031 0,0053 0,242 0,015 0,257 0,505 0,022
15 0,2580,071 0,0183 0,361 0,053 0,414 1,176 0,051
20 0,3420,132 0,0451 0,479 0,133 0,612 2,202 0,096

Acest calcul tabelar prezintă avantajul că se poate estima valoarea braţului


stabilităţii dinamice la fiecare unghi de înclinare.
Pentru  20 , stabilitatea dinamică este egală cu lucrul mecanic al
momentului de stabilitate necesar pentru a înclina nava până la acest unghi, adică:
Ls   g  ld  9,81 25000  0,096  23544 KN m

2
Problema 3

O navă tip ponton paralelipipedic are dimensiunile: L 110 m ; B  12 m ; D  8 m


şi pluteşte în apă sărată la pescajul d  6 m . Un compartiment cu lungimea l  9 m
situat la jumătatea lungimii navei şi care se extinde dintr-un bord în celălalt se
inundă. Dacă înainte de inundare cota centrului de greutate era KG  4,8 m , să se
determine:
pescajul navei după inundare;
înălţimea metacentrică transversală în condiţiile iniţiale;
înălţimea metacentrică transversală după inundare;
 înălţimea metacentrică transversală a navei neinundate, la pescajul de
inundare considerând acelaşi KG ;
 momentul de stabilitate al navei înclinate transversal cu 1 în condiţiile
de la punctele b); c) şi d).

Rezolvare:
METODA DEPLASAMENTULUI CONSTANT -
Se calculează pescajul după inundare cu relaţia:
L B d  L B d ' l B d '
adică:
d ' 
Ld
11066,535m
L  l 110  9
Deplasamentul navei este:
   L  l B d '  1, 025 110  9 12  6, 535  8118 t
Înălţimea metacentrică transversală în condiţiile iniţiale are valoarea:
d B2 6 122
GM  KM  KG   12 d  KG  2  126  4,8  0, 2 m
2
Dacă nava se înclină transversal cu 1 în această situaţie momentul de
stabilitate este:

M s  g  GM sin  g  GM  9,81 8118 0, 2180  277,98 KN  m

Înălţimea metacentrică transversală a navei după inundare se calculează cu


formula:
d'  L  l  B3
GM'  KM' KG  KB' B'M' KG   KG
2 12L  l B d '
Prin înlocuire, obţinem:
6,535 122
GM'    4,8  0,304 m
2 12 6,535
Momentul de stabilitate în această situaţie pentru nava înclinată transversal
cu 1 este:

3

M s'   g  GM ' sin  g  GM '  9,81 8118 0,304180  422,54 KN  m
Se calculează înălţimea metacentrică transversală a navei intacte la pescajul
de inundare, considerând aceeaşi cotă a centrului de greutate, cu formula:
GM  KM  KG  d '  B2  KG
1 2 2 12 d '
După înlocuire, obţinem:
2
GM 1  6,535  12  4,8  0,304 m
2 12 6,535
Momentul de stabilitate pentru nava înclinată transversal cu 1 este:
M  g L B d ' GM sin  g L B d ' GM 1 
1s 1

adică:
M 1s  1,025 9,81 110  12  6,535 0,304    460, 21 KN  m

Problema 4

O navă tip ponton paralelipipedic are dimensiunile: L  60 m ; B  9 m şi


pluteşte la pescajul d  5 m , având cota centrului de greutate KG  3 m . Un
compartiment situat la jumătatea lungimii navei se extinde pe înălţime până la
puntea principală şi pe lăţime de la tribord spre babord. Dimensiunile
compartimentului sunt şi . Să se calcule ze în clinarea transversală a

navei în cazul inundării compartimentului.

Rezolvare:
- Noul pescaj al navei se determină din ecuaţia:
L B d  L B d ' l b d '
adică:
d '  L B d  6095  5,357 m
L B  l b 60  9  6 6
Deoarece compartimentul inundat este asimetric faţă de PD , centrul plutirii
suprafeţei libere se va deplasa, iar ordonata acestuia se va calcula cu formula:
B b  9 6
lb   66   
 2 2   2 2
0,107 m
y F ' 
LBlb 609 66

4
Se calculează înălţimea metacentrică transversală rezultată în urma inundării:
'
d' I x

GM' KM' KG KB' B'M' KG 2  KG


V
unde:
L B 3 l b3  B  b 2  2
I
  lb     L B  l b  yF '
'

x
12  12  2  
 

După înlocuire, obţinem:


' 6093  663 962 609 660,107 2 4
Ix     66    3511 m
12  12  2  
 

De asemenea:
(a)  L B d  60  9  5  2700 m3
Rezultă valoarea înălţimii metacentrice transversale:
5,357 3511
GM '  2  2700  3  0,979 m
Unghiul de înclinare transversală se calculează cu relaţia:
Bb  9  6 
lbd  yF '  665  0,107 
 2   2 

tg  60  950,979  0,109 rad  6, 22 Tb
L B d GM '

Problema 5

O navă
tip ponton paralelipipedic are dimensiunile: L 100 m ;
B  9 m ; D  6 m şi pluteşte în apă sărată la pescajul d  5 m . Un compartiment cu
lungimea l  20 m situat la jumătatea lungimii navei şi care se extinde pe toată
lăţimea navei, se inundă. Coeficienţii de permeabilitate sunt  0,583 şi  s  0, 641 .
Să se calculeze valorile finale ale pescajului şi înălţimii metacentrice, considerând
KG  3, 5 m .

Rezolvare:
Pescajul final se determină din relaţia:
L B d  L B d '  l B d '
adică:
LBd 10095
d'    5,66 m
L B  l B 1009 0,583209
Se calculează valoarea finală a înălţimii metacentrice transversale:
GM'  KM' KG  KB' B'M' KG
sau:
L B 3  l B3
'
100 93  0,641 2093
GM '  d  12 s 12  KG  5,66  12 12 3,5
2 LBd 2 10095
După efectuarea calculelor, obţinem:
GM '  0,506 m .

5
Problema 6

O navă andochează având următoarele date iniţiale:


d pv  6,10 m ; d pp  6,70 m ; KM  7, 20 m ; KG  6,8 m ; MCT  155 t m / cm
TPC  22 t / cm ; LCF  80 m (de la perpendiculara pupa); L  180 m ; 11000 t .
Să se determine:
a) înălţimea metacentrică transversală a navei în momentul critic din timpul
andocării;
b) momentul de stabilitate dacă nava este înclinată transversal cu 1 .

Rezolvare:
Momentul critic este acela când chila navei ia contact cu întreaga linie a
cavaleţilor.
d d
pv pp MCT 6,10 6,70 155
R 100  100  116, 25 t
LCF 80
Reacţiunea atinge această valoare atunci când pescajul scade cu valoarea:
 d  R  116, 25  5,3 cm  0,053 m .
TPC 22
Înălţimea metacentrică transversală se va modifica cu valoarea:
R  d  116, 25 0,053 
GM   d GM    6, 4  0,4  0,064 m
R 2  11000 116, 25  2 
unde d este pescajul mediu iniţial.
Corespunzător situaţiei critice, înălţimea metacentrică va fi:
GM  '
 GM   GM   0, 4  0, 064  0, 336 m
Momentul de stabilitate corespunzător situaţiei de navă înclinată transversal
cu 1 se calculează cu formula:
M g  R GM ' sin1 g  R GM '

9,8111000116, 250,336
s 180 180

6
2. Sa se prezinte un studiu de caz privind inundarea unui compartiment, masuri,

consecinte, bune practici.

La ora 08:34, ȋn data de 3 martie 2017, nava de tip trawler ȋnregistrată ȋn UK Ocean Way
a eşuat la 18 mile nautice la nord-estul Lerwick, Scoția. Echipajul Ocean Way a fost salvat de
barca de salvare de la nava Lerwick; o mică cantitate de poluare a fost raportată pe suprafața
mării de către elicopterul de pază de coastă după pierderea navei. Cu două ore înainte ca
Ocean Way să eşueze, plasa sa din tribord venise rapid pe o obstrucție de fund în timpul
traulului. În timpul recuperării ulterioare a uneltelor de pescuit, ușa trawlerului din babord a
lovit puternic coca, după care compartimentul de la pupa a început să inunde rapid.
Echipajul nu a putut să acceseze partea inferioară a compartimentului de la pupa, care se
afla sub zona de cazare, pentru a inspecta daunele.
În ciuda dimensiunii sale, compartimentul de la pupa nu era prevăzut cu o linie de
aspirație a santinei, astfel încât echipajul a folosit pompe portabile echipate prin trapa de
evacuare a spațiului de cazare pentru a pompa apa inundabilă. O supapă de scurgere între
compartimentul de la pupa și camera motoarelor a permis, de asemenea, echipajului să
utilizeze pompele de santină din camera motoarelor pentru a extrage apă. Cu toate acestea,
pătrunderea apei a depășit efortul de pompare și Ocean Way a cedat atunci când trapa de
evacuare s-a scufundat, ceea ce a dus la o inundare copleșitoare.
O recomandare de siguranță a fost făcută Agenției pentru Protecția Maritimă și de
Coastă pentru a clarifica îndrumările privind cerințele de aspirare a santinei în
compartimentele etanșe și gestionarea situațiilor de inundații.
Filiala de investigare a accidentelor marine a emis un flyer de siguranță către industria
pescuitului conceput pentru a sensibiliza lecțiile de siguranță identificate în timpul acestei
anchete.
Agenția pentru pază maritimă și de pază de coastă a emis un aviz de orientare maritim
570 (F) care oferă îndrumări pentru echipajele navelor de pescuit cu privire la efectuarea
exercițiilor de urgență.

Consecințe:
1. Ocean Way a eşuat ca urmare a inundațiilor necontrolate în compartimentul cu pupa.
Inundația a fost aproape cu siguranță o consecință a avariilor corpului navei cauzate în timpul
recuperării ușii traulului din babord.

7
2. Acțiunile echipajului de a ataca inundația au fost împiedicate de absența unei aspirații de
santină în compartimentul etanș la pupa.
3. Ocean Way nu a îndeplinit prevederi de siguranță, deoarece nu a existat o aspirație de
santină în fiecare compartiment etanș.
4. Îndrumările MCA pentru echipajele navelor de pescuit nu aveau detalii cu privire la
acțiunile întreprinse atunci când se confruntă cu o situație de urgență la inundații.
5. Practica la bordul lăsării deschise a valvei de refulare a compartimentului de la pupa a
încălcat integritatea peretelui etanş de la pupa.
6. Absența unei aspirații de santină în compartimentul etanș la apă nu a fost identificată ca o
neconformitate în timpul sondajelor sau inspecțiilor MCA.
7. Antrenamentul la bord și exercițiile nu au pregătit echipajul pentru amploarea inundațiilor
cu care s-au confruntat în ziua accidentului.
8. În absența informațiilor cu privire la stabilitatea deteriorată, skipperul și echipajul Ocean
Way nu au fost echipați pentru a evalua riscurile prezentate de inundații și pentru a dezvolta
proceduri adecvate.

Agenției Maritime și Gardei de Coastă ȋi este recomandat să:


●● Actualizeze Ghidul de Securitate al Pescarilor pentru a include îndrumări privind
pregătirea de urgență și răspunsul la situații de urgență pentru situații de inundații, inclusiv
considerente de stabilitate.
●● Analizeze și, dacă este cazul, actualizeze îndrumările către industria pescuitului și
inspectorii săi marini cu privire la:
–– menținerea integrității etanșe a navelor de pescuit în care valvele de refulare sunt montate
prin pereți etanși.
–– standardele de construcție a navelor de pescuit de 15 - 24 m pentru a se asigura că toate
compartimentele etanșe sunt prevăzute cu o aspirație de santină dedicată. De asemenea,
trebuie luată în considerare o definiție mai clară a compartimentelor.