Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA TRANSPORTURI

Departamentul Telecomenzi și Electronică în Transporturi

PROIECT
CENTRALIZĂRI ÎN
STAȚII
Stația 58

Îndrumător Student
Ș.l. Dr. Ing. Valentin IORDACHE Andrei – Cristian SIMION
Grupa 8412

București
2019
Intrări Ieşiri Intrări Ieşiri
de la spre de la spre Manevre Poziţia macazurilor şi saboţilor
Parcursuri X X Y Y
la linia de la linia la linia de la linia

Y3->033
X3->044
M1->2
M2->5

S1
S2
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Intrări 1 + - ⊕ + ⊕ -
de la 2 + - ⊕ - ⊕ -
X 3 + +
la linia 4 - -
5 - + -
Ieșiri 1 + - +
spre 2 + - -
X 3 + +
de la 4 - -
linia 5 - + -
Intrări 1 - + + +
de la 2 - + - -
Y 3 - -
la linia 4 + +
5 + - ⊕ -
Ieșiri 1 - + + +
spre 2 - + - -
Y 3 - -
de la 4 + +
linia 5 + - +
M1->2 + - -
Manevre M2->5 + -
Y3->033 + +
X3->044 - -
Secțiuni izolate controlate în parcurs Semnale
Parcursuri

8-10-S2 SI
7-S1 SI
1-3 SI

2-4 SI

033C
044C
5 SI

9 SI

6 SI

PrX

PrY

M1
M2
M3
M4
X2
X3
X4
X5

Y2
Y3
Y4
Y5
1C
2C
3C
4C
5C

XI

YI
X

Y
Intrări 1 X X X X
de la 2 X X X X
X 3 X X X
la linia 4 X X X X
5 X X X X X
Ieșiri 1 X X X
spre 2 X X X
X 3 X X
de la 4 X X X
linia 5 X X X X
Intrări 1 X X X X X
de la 2 X X X X X
Y 3 X X X X
la linia 4 X X X
5 X X X
Ieșiri 1 X X X X
spre 2 X X X X
Y 3 X X X
de la 4 X X
linia 5 X X
M1->2 X X X
Manevre M2->5 X X
Y3->033 X X
X3->044 X X X
Legendă
Simbol Semnificație
Traseu incompatibil
Traseu compatibil
⊕ (+)

Legendă
Simbol Semnificație
Secțiuni izolate
X existente
Verde
Verde - Galben
Galben - Galben
Galben clipitor
Roșu
Alb