Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI

Disciplina/Modulul Clasa
Matematica/Continuitate a XI a

Subiectul lecției
Functii continue

Obiectivele operaționale ale


lecției O1. Pe baza explicatiilor, elevii sa enumere toate
(Studentul practicant va menționa caracteristicile functiilor continue.
obiectivele operaționale ale O2. Pe baza imaginilor de pe videoproiector elevii sa
lecției). recunoasca toate functiile continue indicate.
O3. Pe baza fasii de lucru, elevii sa verifice continuitatea a
minim 4 functii.

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ☐


(Studentul practicant va marca, cu Lecție mixtă ☐
un X, în caseta corespunzătoare, Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
tipul lecției la care asistă). Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție

1|3
ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și
descrieți activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

INDICATORI DE OBSERVARE OBSERVAŢII


I. Observaţii asupra activităţii didactice
asistate
1. Metode folosite în cadrul lecţiei Specificaţi metodele folosite de
profesorul mentor în cadrul lecţiei
1.1. Metode de transmitere de cunoştinţe
1.1.1.Expozitive (explicaţia, descrierea, povestirea, EXPLICATIA
prelegerea etc.)
1.1.2. Conversative (conversaţia, dezbaterea, PROBLEMATIZAREA
problematizarea etc.)
1.2. De formare de deprinderi, priceperi
1.2.1.De acţiune practică – reală (exerciţiu, proiectul) EXERCITIUL
1.2.2. De acţiune practică - simulată (joc de rol, învăţare
pe simulatoare)
1.3. De explorare a realității
1.3.1. Directă (observaţia, experimentul, studiul de caz)
1.3.2. Indirectă - Demonstraţia (cu ajutorul obiectelor
reale, cu ajutorul imaginilor,cu modele, demonstraţia
grafică)
1.4. De dezvoltare a gândirii critice
1.4.1. De evocare (brainstorming, explozia stelară, etc.)
1.4.2. De realizare a înţelesului (jurnalul dublu, cubul,
Frisco,SINELG, etc.)
1.4.3. De reflecţie (pălăriile gânditoare, diagrama Venn,
mozaic, turul galeriei, 6/3/5 brainwriting, Philips 6/6,
Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat, etc.)
1.5. De fixare, sistematizare, verificare a cunoştinţelor
(Lotus, R.A.I, hartă conceptuală, etc.)
1.6. Altele (specificaţi)

2. Mijloace de învăţământ folosite în cadrul lecţiei Specificaţi mijloacele de învăţământ


folosite de profesorul mentor în
cadrul lecţiei
2.1. Informativ-demonstrative MANUAL+FISA DE LUCRU
2.2. De exersare şi formare
2.3. Moderne audio-video VIDEO - PROIECTOR
3. Forme de organizare a activităţii elevilor folosite în Specificaţi formele de organizare a
cadrul lecţiei activităţii elevilor folosite de
profesorul mentor în cadrul lecţiei
3.1. Frontală FRONTALA
3.2.Microgrupală
3.3. Individuală
4. Metode şi instrumente de evaluare a elevilor Specificaţi modalităţile de măsurare
a performanţei elevilor şi de
apreciere a activităţii acestora,
utilizate de profesorul mentor în
cadrul lecţiei
2|3
4.1. Modalităţi de măsurare a performanţei elevilor
4.1.1.Prin întrebări (chestionare orală) INTREBARI
4.1.2.Prin fişe de muncă independentă FISA DE LUCRU
4.1.3.Prin observarea activităţii elevilor
4.1.4. Temele de casă
4.1.5. Probele practice
4.1.6. Autoevaluarea elevilor
4.1.7. Alte forme (specificaţi)

4.2. Modalităţi de apreciere a activităţii elevilor


4.2.1. Prin notă
4.2.2. Prin aprobare şi încurajare APROBARE SI INCURAJARE
4.2.3. Prin critică constructivă
4.2.4. Alte forme (specificaţi)

5. Stilul de predare a cadrului didactic Specificaţi particularităţile stilului


de predare a profesorului mentor
5.1. După modalitatea de conducere a actului didactic
5.1.1. Stil autoritar STIL AUTORITAR
5.1.2. Stil democratic STIL DEMOCRATIC
5.1.3. Stil pasiv
5.2. După atitudinea faţă de nou
5.2.1. Stil creativ STIL CREATIV
5.2.2. Stil rutinier
II. Observaţii asupra elevilor
6. În timpul lecţiei, elevii au următorul comportament: Precizaţi varianta potrivită, pe o
scală de la 1 la 5, unde:
1- Niciun elev
2- Foarte puţini
3- Puţini
4- Majoritatea
5- Toţi

6.1. Sunt atenţi, nu perturbă ora 5


6.3. Sunt pasivi, au interes scăzut faţă de lecţie 2
6.4. Sunt activi, creativi, interesaţi 4
6.5. Răspund corect la întrebări cu grad scăzut de 4
dificultate
6.6. Răspund corect la întrebări cu grad ridicat de 4
dificultate
6.7. Alte manifestări (specificaţi) -

Lectie de transmitere de noii cunostiinte

 Moment organizatoric: Profesorul face prezenta, noteaza elevii absenti si pune cateva
intrebari. Elevii raspund la intrebarile adresate de profesor.

3|3
 Transmiterea noilor cunostiinte: Profesorul le aminteste elevilor cunostiinte din lectia
anterioara, despre asimptote si pune elevilor intrebari legate de tipurile exisistente de
asimptote.
Elevii raspund corect la intrebari si isi noteaza eventuale observatii
Profesorul le aminteste elevilor faptul ca aceste asimptote se determina cu ajutorul
derivatelor. Iar cu ajutorul derivatelor se poate determina de asemenea si continuitatea
unei functii.
 Profesorul scrie titlul noii lectii pe tabla „Functii continue” si anunta obiectivele
operationale ale lectiei. Elevii isi noteaza titlul in caiete si sunt atenti la explicatiile
profesorului.
 Cu ajutorul videoproiectorului profesorul lucreaza cateva exemple cu grafice de functii
continue si dicteaza definitia continuitatii. Elevii isi noteaza in caiete si sunt atenti la
exemple.
 Sunt scosi la tabla cativa elevi pentru a rezolva exercitii. Se noteaza in caiete si se pun
intrebari la care raspunde profesorul.
 Profesorul face o sinteza a lectiei si anunta tema. Elevii isi noteaza tema dictata.

4|3