Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de Dezvoltare

Personala

Student:

Vezniuc Claudiu
Florin
1. Evaluarea situaţiei actuale – analiza SWOT a propriei persoane

ORGANIZATOR DE EVENIMENTE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 abilitaţi de comunicare si negociere  frustrare la stres


 abilitate de a lucra atât in echipa ,cat si  cunoaşterea unei singure limbi străine
independent la nivel avansat (engleza)
 capacitate de cercetare,analiza si  lipsa de experienţa in domeniu
sinteza  insuficient de dinamic
 creativ
 perseverent
 capabila sa-mi menţin energia si elanul
corespunzător direcţionate
 adaptabila la schimbări/flexibil
 serios
 organizat , calculat
 prezenta agreabila
 o puternica dorinta de recunoastere
sociala
 cunoştinţe de baza software
(Word,Excel,Access)
 cunoştinţe de grafica pentru întocmirea
materialelor promoţionale
OPORTUNITATI AMENINŢĂRI

 posibilitate de a cunoaşte multe  existenta unui număr ridicat de tineri


persoane si de a-mi crea multe relaţii; ce isi doresc o cariera in acest
 posibilitatea de a dobândi cunoştinţe; domeniu;
 schimbarea mentalităţii populaţiei  cererea mare de candidaţi cu
României,in privinţa organizării de experienţa in domeniu;
evenimente,ca urmare a accesului la  aşteptări din ce in ce mai mari si mai
informaţie ( prin intermediul sofisticate ale clienţilor , ce duc la o
internetului , calatoriilor in tari mai necesitate de perfecţionare
dezvoltate), intr-un cuvânt permanenta;
modernizare;
 piaţa organizării de evenimente este
intr-o continua evoluţie.

2. Strategii de dezvoltare personala

2.1. Obiective de cariera

Intenţionez ca peste 3 ani sa ajung organizator de evenimente


in cadrul agenţiei ,,UltraImage ’’ (fictiva) , in Iaşi, bazându-mă pe aptitudi-
nile de bun organizator, pe creativitatea si flexibilitatea de care dau dovada.
Îmi doresc acest lucru pentru ca eu consider ca aceasta funcţie, prin responsabilităţile
pe care le implica ,m-ar impulsiona sa evoluez , sa mă dezvolt - voi avea foarte multe
lucruri de invatat .Exista foarte puţine job-uri care oferă atât de multe beneficii.
In 5 ani intenţionez sa am propria mea firma de organizare de evenimente in oraşul
Iaşi , dar care sa acopere toata zona Moldovei. Îmi doresc sa am propria mea afacere
pentru a mă bucura de o libertate mai mare , pentru a fi propriul meu sef. Sunt conştient
ca a avea o afacere proprie implica foarte multe responsabilitati , insa pot afirma ca am
mereu contact cu persoane ce au propriile afaceri ( mi-am făcut o imagine clara ) si
consider ca in 5 ani voi fi pregătita sa fac un asemenea pas fiind sprijinita de persoanele
din jurul meu.

2.2. Identificarea nevoilor de dezvoltare


Abilitaţi, cunoştinţe si competente pe care trebuie sa le dezvolt pentru a ajunge in
funcţia de organizator de evenimente:
 Abilitaţi de comunicare in public;
de persuasiune;
de planificare , organizare si negociere;
de analiza.
 Cunoştinţe IT.
 Competente capacitatea de conducere;
capacitatea de a face prezentări
iniţiativa.

Abilitatile si cunoştinţele de care mai am nevoie:


 Abilitaţi de relaxare
 Cunoştinţe administrarea afacerilor
fotografie

2.3. Transformarea nevoilor de dezvoltare in obiective de invatare


Obiectivele mele SWOT sunt :
 In luna martie 2020 sa dobândesc cunoştinţe de fotografie ;
 Ca pana in iulie 2020 sa îmi dezvolt capacitatile de prezentare in fata unui
public numeros ;
 In iunie 202- sa fiu licenţiata in Management;
 Ca in iulie 2020 sa fiu admis la master (in marketing);
 Ca pana in anul 2022 sa dobândesc cunoştinţe de IT ( măsurabil: European
Computer Driving Licence - cel mai răspândit program de certificare a
aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste
148 de ţări);

3. Activitati pe termen lung


3.1.Monitorizarea progresului
Experienţele pe care le voi avea cred ca vor fi in marea lor majoritate pozitive. Voi
avea si dezamăgiri ,fireşte , acestea fiind iminente in viata profesionala si personala a
fiecărei persoane.
Consider ca in următorii 3 ani voi reuşi sa trec in CV (printre altele)următoarele:
Aptitudini si abilitaţi personale:
o Competitivitate, capacitate de cercetare ,instruire si sinteza ; pe timpul facultăţii
si masterului am participat la o serie de proiecte opţionale, obţinând rezultate
foarte bune.
o Energie, imaginaţie şi simţ organizatoric, calităţi care m-au îndemnat şi ajutat să
3.2. Revizuirea si actualizarea planului
Îmi voi revizui planul in permanenta dat fiind faptul ca :
 pot interveni pe piaţa organizării de evenimente diverşi factori perturbatori , cum
a fost si criza economica , ce a condus la falimentul multor firme din România si
din lume de gen;
 pot interveni diverse probleme de sănătate ce pot sista unele planuri – priorităţile
vor fi cu totul altele;
 evoluează concepţiile si preferinţele consumatorilor – ceea ce presupune studiu
permanent .
Toţi oamenii trebuie sa se plieze in funcţie de tot ceea ce ii înconjoară , sa se adapteze
vremurilor si ’’vremii’’ si asta voi face si eu.

S-ar putea să vă placă și