Sunteți pe pagina 1din 1

METODA PREDICȚIILOR

Metoda ,,PREDICŢIILOR’’ este o metodă care stimulează imaginaţia copiilor, asocierile


de idei şi originalitatea. Prin intermediul acesteia, se exersează capacitatea de a găsi o soluţie
originală unei situaţii posibile. Prin exersarea creării de povestiri se realizează trecerea de la o
etapă de repetare stereotipă la crearea mai multor variante inedite pe aceeaşi temă.

Lectorul poate face predicţii bazate mai ales pe conţinutul textului literar. Practicarea
predicţiilor îi face pe cititori mai activi şi mai atenţi la indiciile textului, ceea ce duce la o mai
bună înţelegere a scriiturii. Lectura predictivă este una dintre activităţile prin care elevii pot fi
antrenaţi să facă anticipări. Profesorul poate segmenta un text narativ scurt, în fragmente
relevante pentru desfăşurarea acţiunii. După fiecare secvenţă citită profesorul cere elevilor să
prezică ce se va întâmpla şi va oferi indicii din text pentru predicţiile lor. După ce elevii vor oferi
mai multe răspunsuri, vor citi secvenţele următoare şi vor descoperi dacă predicţia lor a fost
confirmată sau nu de text.

Aplicarea metodei la copiii de 4-5 ani (de grupă mijlocie) a necesitat un efort susţinut,
deoarece preşcolarii grupei mijlocii oscilează şi sunt reticenţi în a lua decizii şi a-şi exprima liber
ideile, însă un astfel de antrenament îi deprinde să-şi exprime mai uşor gândurile, dorinţele, să
redea în mod inteligibil şi cursiv o poveste, o întâmplare trăită sau imaginată.