Sunteți pe pagina 1din 1

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

STANCU RAMONA TATIANA

Nr. _________/_____________

AVIZ PSIHOLOGIC

Dna./Dl. __________________________________________________________, CNP:


__________________________, a fost examinat la data de: __________________________, în
baza contractului de prestări servicii psihologice/contractului individual de muncă nr.
_______/________, în vederea: _______________.
Concluziile examinării psihologice:
□ Apt psihologic pentru: ______________________________________________________
□ Inapt psihologic pentru: _____________________________________________________
□ Alte concluzii: _____________________________________________________________
Observaţii: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Recomandări: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Examinator, Forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept


(semnătură şi parafă) de liberă practică structura de psihologie
(semnătură şi ştampilă)

S-ar putea să vă placă și