Sunteți pe pagina 1din 75

DARURI DE SUFLET DE LA HELEN EXLEY

( <nni,* in ilar Helen Exlcy acoperă cea mai


puternică gamă a relaţiilor umani lubin B din i liplu,
legăturile stabilite în cadrul familiei sau între prieteni.
Temi VilOfiloi personale, cea a liniştii şi a înţelepciunii
joacă un rol foarte impOftinl ni cărţile lui Helen.
N .un pre( upeţil nici un efort pentru a ne asigura că
fiecare carte pe care un realizai O este un cadou atent şi
plin de semnificaţii: potrivit pentru a fi dăruit si primii
Aveţi rezultatul în mâinile dumneavoastră. Dacă vă
place Anotimpul iubirii spuneţi le şi celorlalţi! Nu există
nici o putere mai marc pe pământ decât recomandarea
personală a unui prieten.

Al Ti; CĂRŢI- ÎN- DAR DE LA HELEN EXLEY


Calea înţelepciunii Marea carte a iubirii
(Jartea speranţei Speranţă şi iubire
I iniştea sufletului Tărie şi perseverenţă
Valori nemuritoare înţelepciune pentru mileniul III

Pentru 0 lista completă ¡1 titlurilor apărute


consultaţi site-ul : www.helcnexlcygiftbooks.com
I .ove lor mu limes Nici o pune din accsl volum nu
poale fi copiată fără permisiunea scrisă a
Published rimphtnmil) la 1006 b) Heba I sley
Gifihooks in Great Editurii HELEN EXLEY COM.
Drepturile de distribuţie în străinătate
liniam and the I 'SA aparţin in exclusivitate editurii.
Selection and arrangement topynphl«> Helen Exlcy
2IXX. Copyright © 2007 by HELEN EXLEY
COM
Words and pictures selected by Helen l-xley Al1

rights reserved.
The distribution of this book outside Romania is
prohibited without the
Anotimpul iubirii written permission of HELEN
EXLEY COM
- ,,„,,,, .„•.,•»..-v. . v«-«». Editura HELEN
EXLEY COM
< opviij'.ht "1 .'mw r.diim.i III I I N I \l l-.v, ( <)M
_ ™ , ™
„ ... . . . , Sir. Oen. Ion Diaualma. nr.
10.
Sclccic si adaptare <<> Helen Kiev .'IHI|> ■
.... . , Sector 5, Bucureşti
Iesle si iiii.ii'ini selectate de Helen |-.xlcv. _
, ...
_ . . . ..... Dcpanamentul dilu/are:
Iraducere Amjustm I -i.itil.i imu««.(...mmi
isbn mmZm-M f 2 26 89;402 * 5*"402 26 82
Toa.c drcplunle sun. rezervate l.dilun, HELEN EXLEY
COM. f,™ *
' URL: hllp:// www.all.ro

A NOTIMPUL I UBIRII
CĂRŢI-ÎN-DAR-HELEN EXLEY
^îimic mai dulce decât iubirea -mai puternic, mai
înălţător, mai amplu, care să te facă atât de fericit, de
complet... Nimic mai bun decât iubirea, în cer sau pe
pământ..

THOMAS Â KEMPIS (1 380-1471 )


II i Iii REA TRANSFORMĂ TOTUL - ESTE FORŢA CEA MAI
PUTERNICĂ DIN LUME. IAR CEL MOTIVAT PRIN IUBIRE
ESTE DE NEÎNFRÂNT. MAI SUNT ŞI ALTE FORŢE DE TEMUT,
PRECUM URA. DAR IUBIREA ESTE, DE DEPARTE, CEA MAI
PUTERNICĂ DINTRE TOATE.

MII I ARD FULLER, DIN „O CASĂ LA FIECARE


CINCIZECI DE MINUTE"
Iubirea zboară, aleargă, ţopăie de bucurie, este
liberă, de neoprit.
Iubirea nu cunoaşte limite, transcende orice hotar.
Nimic nu i se pare prea greu şi îndrăzneşte peste
putinţă.

THOMAS Â KEMPIS (1379-1471 ), DIN


„IMITATIO CHRISTI"
Iubirea eternă este o armă fără seamăn. Este
„summum bonum"-ul vieţii. Este atributul celor
curajoşi, este chiar definiţia curajului şi nu e la
îndemâna laşilor. Iubirea nu este o dogmă fără sens, ci
adevăratul izvor al vieţii. Iubirea este corolarul inimii.

MAHATMA GANDHI (1869-1948)


Viaţa trebuie cimentată în prietenii.
Să iubeşti si să fii iubit
» »
este marea fericire a existentei.
SYDNEY SMITH (1771-1845)
BANII SUNT FOLOSITORI, DAR IUBIREA, ATENŢIA SI GRIJA PE CARE
LE-O OFERIM CELORLALŢI SUNT LUCRURI MULT MAI IMPORTANTE.

MAICA TEREZA (1910-1997), DIN „O VIAŢĂ ÎN


SLUJBA LUI DUMNEZEU"
Numai iubirea poate lega sufletele astfel încât să le
completeze şi să le desăvârşească, pentru că doar ea
ştie să ne unească prin ce avem noi mai profund.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (1881 - 1955)


N»ne găsim liniştea
deoarece am uitat că aparţinem unii altora.
MAICA TEREZA (1910-1997)
Iubirea... va veni şi ţi se va înfige în inimă, şi astfel vei
cunoaşte marele adevăr - că ea, iubirea, între toate puterile
lumii, este cea mai puternică. Irezistibilă.

WILLIAM LAW (1686-1761)


Un singur lucru merită jinduit în viaţă cu orice preţ şi
acesta este iubirea. Dragostea imensă şi infinită, mare cât
cerul şi abisală ca oceanul - ea este marele câştig al vieţii.
Binecuvântat este cel care-o află.

SWAMI VIVEKANANDA (1862-1902), DIN


„OPERELE COMPLETE ALE LUI SWAMI
VIVEKANANDA" VOL. V

Iubirea este marele Talisman ce face din lume o


adevărată grădină.

ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894)


Iubirea îndulceşte lucrurile amare.
Transformă în aur, arama. Iubirea limpezeşte vinul şi
vindecă orice durere. Iubirea învie morţii, iubirea face un
sclav dintr-un rege.
JALAL AL-DIN RUMI (1207-1273)
Există un cuvânt care ne eliberează de toată povara şi
durerea vieţii: cuvântul acela este iubire.

SOFOCLE (496-406 I.HR.), DIN „OEDIP LA


COLONNUS"
T^Jra nu poate înfrânge ura, dar iubirea poate, si o si
face... acea iubire care îndură totul, si care rămâne tandră,
iubirea care-şi asumă totul, ca un bun camarad, iubirea care
suferă, care sângerează şi moare pentru o cauză nobilă -
doar pentru a renaşte apoi, mai puternică.

DANIEL A. POLING
Nimeni nu se naşte urând pe altcineva pentru culoarea
pielii, sau trecutul sau religia lui. Ura se deprinde cu timpul,
se învaţă. Cu atât mai mult, deci, Iubirea. Cei ce urăsc pot fi
învăţaţi să iubească pentru I i dragostea este mai proprie
inimii decât opusul ei.

NELSON MANDELA, N.1918, DIN „DRUMUL LUNG


AL LIBERTĂŢII'
Topiţi
aceast
Topiţi
aceste arme,
în furnalul
inimii topiţi
această furie
la focul
iubirii.

SHIRLEY
MACLAINE.
N.1934
Iubirea este cea care ne defineşte în toată măreţia noastră -
nu felul în care arătăm, nu realizările aspiraţiile noastre,
• -l i

nici părinţii, nici statutul social, nici măcar visurile


noastre. Toate acestea sunt doar
motivaţii umane, combustibilul care (ine în mişcare. Dar,
I

de fapt suntem ceea ce iubim. Important este pe cine,


cum, de ce iubim şi faptul că, în final, luăm forma iubirii
noastre..

DAPHNE ROSE KINGMA


C-ulmea vieţii constă
în a putea iubi, nu în a fi iubit,
în a sluji, nu a fi slujit,
în a fi mâna întinsă din întuneric către
cel ce are nevoie, în
a fi izvorul de putere pentru
vreun suflet slab.
Asta înseamnă să urci pe culmile vieţii.

ARHIEPISCOPUL MICHAEL RAMSEY (1904 -


1988)
Să mă trezesc în fiece dimineaţă luminat de raza
unui zâmbet; să fac o reverenţă zilei, pentru tot ce-mi
va oferi; cu mintea curată să-mi încep munca; să am clar
în gând, chiar şi atunci când fac lucruri mărunte, scopul
ultim al muncii mele; să-mi întâmpin semenii cu
zâmbetul pe buze şi iubire în inimă; să fiu blând, amabil
şi curtenitor în fiece clipă; să adorm mângâiat de
satisfacţia lucrului bine făcut - aşa mi-aş dori să decurgă
mereu,
zilele mele.

THOMAS DEKKER (C. 1 570-C. 1 64 I )


Actele de caritate altruiste, iată ce ne ţine împreună
ca lume.

STUART ŞI LINDA MACFARLANE


Omenirea e guvernată după legea iubirii. Dacă ne-ar
fi condus violenţa, ura, am fi dispărut de mult. Şi totuşi,
tragedia constă în faptul că aşa-numita civilizaţie,
oamenii şi naţiile civilizate se conduc ca si cum baza
societăţii ar fi violenta.

MAHATMA GANDHI (1869-1948)


Indiferenta este cel mama re duşman al lumii.
OUIDA (1839-1908)
I
M

e
di

cina poate trata bolile trupului, dar ingurătatea,


disperarea şi deznădejdea nu s indecă decât prin iubire.
Sunt mulţi cei care i-ar dori o bucată de pâine, dar şi
mai mulţi nt cei care tânjesc după un pic de dragoste.

9 10-199
i r
i
Nimic
nu e mai
slab şi mai
înspăimânt
at pe
lumea asta,
ca omul,
nici mai
vrednic de
compasiun
e şi grijă.

RONAN
BENNETT,
DIN
„HAOSUL
IN CEL
DE-AL
TREILEA

AN"
...unul dintre atributele iubirii este acela de a aduce
armonie ordine în haos şi de a da sens şi coerenţă acolo
unde înainte nu era nimic.

MOLLY HASKELL. N.1940


A vem nevoie unii de alţii pentru a ne împărtăşi
misterele vieţii şi ale morţii, pentru a da substanţă
bucuriilor şi tristeţilor noastre, pentru a ne sprijini în
trecerea noastră prin lume şi pentru a nu uita vreodată
că suntem toţi ca unul.

AUTOR NECUNOSCUT
Dragostea este cea mai mare forţă pe care o deţine
omenirea, si cea mai slabă totodată.

MAHATMA GANDH1 (1X69-1948)


Dacă m-aş purta cu aproapele meu la fel de tandru,
plin de compasiune, îndatoritor, iubitor şi tolerant cum
sunt faţă de mine însumi, fără să impun nimic ori să
aştept ceva anume, Itunci, ceea ce mi s-ar dărui n-ar fi
probabil conform dorinţelor mele, ci un miracol, ceva cu
atât mai minunat.

MIKE STRONG
Xubirea pe care ne-o dăruim unul altuia nu înseamnă
altceva decât faptul că două singurătăţi se apropie, se
recunosc şi se
alintă una pe cealaltă.

HAN S U Y I N
Iubirea este lucru mare, un mare dar în toate privinţele;
doar ea uşurează povara şi te poate trece lin peste toate
greutăţile. Pentru că ea duce greul fără să-1 simtă şi
îndulceşte toată amăreala vieţii. Iubirea ţinteşte sus, nu se
lasă purtată de lucruri mărunte. Ea este liberă şi străină de
patimile omeneşti astfel încât lumina ei interioară nu poate
fi umbrită, bogăţia n-o poate cumpăra şi nici nenorocul n-o
doboară vreodată. Nimic nu e mai dulce decât iubirea...
THOMAS Â KEMPIS (1379-1471), DIN „IMITATIO
CHRISTI"
Dragostea e asemeni norilor de pe cer.
Nu poţi atinge norii, evident; dar poţi simţi ploaia şi
bucuria florilor şi a pământului cărora le potoleşte setea
după o zi lungă şi fierbinte. Nici dragostea n-o poţi
atinge; dar poţi să-i simţi dulceaţa curgând prin tot ce te
înconjoară.

ANNIE SULLI VAN (186 6 -19 3 6)


A.vem nevoie să ne ştim iubiţi. Avem nevoie să ni se
spună că suntem unici, de neînlocuit, să existe cineva
care să ne împărtăşească dorinţele,
să ne înlăture temerile şi nesiguranţa, la fel cum
făceau mamele noastre, când eram copii. Dar simţim
nevoia, totodată să şi dăruim iubire; să facem diferenţa
în viaţa cuiva drag.

RABBI HAROLD S. KUSHNER


Fă tot ceea ce faci cu infinită dragoste: lucruri mărunte,
cum ar fi grija pentru cei bolnavi ori fără
adăpost, pentru cei singuri şi nedoriţi, mici servicii
pentru cei imobilizaţi şi neajutoraţi.

MAICA TEREZA (1910-1997), DIN „CALEA


SIMPLITĂŢII'
N u ne trebuie nici bombe, nici arme. Arma noastră este
iubirea: pentru leproşi, pentru bătrâni, pentru muribunzi şi
paralitici; pentru toţi cei care nu mai au pe nimeni şi pe care
nimeni nu-i mai iubeşte.
MAICA TEREZA (1 9 1 0-1 997). DI N „INIMĂ

BUCUROASĂ"
CREDINŢA ÎN IUBIRE ALUNGĂ SPAIMA ORICĂROR CATASTROFE.
IUBIREA FACE CA TOTUL SĂ FIE UŞOR ASTFEL ÎNCÂT SĂ NE PUTEM
GĂSI PACEA CHIAR SI ÎN MIJLOCUL TUMULTULUI.

PAM BROWN. N.1928


Spunea
m că
„prietenia
este cea
mai trainică
legătură
de pe lume"
şi nu mă
înşelam,
căci este
unicul mod
de a uni
lumea.

EPISCO
PUL
JEREMY
TAYLOR
(1613-
1667), DIN
„DESPRE
NATURĂ
ŞI
BENEFICIIL
E
PRIETENIE
I"
c
V^ând oare vom înţelege cu adevărat că suntem legaţi
unii de alţii, că suntem părţi ale aceluiaşi trup? Atâta timp
cât spiritul iubirii aproapelui, ndiferent de rasă ori credinţă
nu va guverna lumea - iar simţul responsabilităţii pentru
bunăstarea celuilalt nu ne va cârmui, nici dreptatea pe
lumea asta nu va exista.
HKLEN KELLER (1880-1968)
Iubirea transpare prin tot ce este. De fapt, iubirea este
tot ce este. Cum poţi să negi existenţa iubirii când nimic
altceva nu există în afara iubirii? Tot ce vezi s-a născut din
iubire, strălucirea este iubire, bătaia inimii este iubire
curgerea toată este a ei - da, încă o dată, totul este iubire.

FARHRUDDIN ARAQI
ORICINE A CRESCUT UN COPIL NU SE MAI ÎNDOIEŞTE
VREODATĂ I \ IUBIREA ESTE, CU ADEVĂRAT, FLUIDUL
DĂTĂTOR DE VIAŢĂ AL EXISTENŢEI UMANE.

DR. SMILEY BLANTON

[Dragostea] e tot ce contează. Nu într-un sens vag,


romantic, ci materializată în bucuria unei îmbrăţişări
de bun-venit şi în realitatea aromei fripturii care ţi se
pregăteşte în cuptor.

NICHOLAS LUARD, DIN „BĂTAIA STELEI"


Iubirea nu cere, ci oferă. Nu e visul sălbatic al plăcerii
ori nebunia dorinţei - o, nu - nu asta înseamnă iubire! Ci
bunătate şi onoare şi pace şi trăire curată -da, asta
înseamnă iubire, şi este lucrul cel mai bui de pe lume şi
cel mai durabil.

HENRY VAN DYKE (1 852-1933)


Adăpo
stiţi unul
în
celălalt,
astfel
trăiesc
oamenii.
PRO
VERB
IRLAN
DEZ

Dezastre pustiesc
pământul - războaie şi
boli, cutremure si
deluvii si foc - dar
mereu, în urmă rămân
doar actele de curaj
care ne emoţionează.
Ca o lumină în noaptea
cea neagră.

CHARLOTTE
GRAY. N.1937
C e vreji n c o p i

încercăm să le oferim totu


copiilor noştri - când, tot ce vor ei este doar dragoste şi
siguranţă.

PAM BROWN. N. I')28


N e uităm la ştiri. Generali bătosi, demagogi
oportunişti, politicieni sforăitori cu limbi ascuţite,
bigoţi, creiere spălate. Prizonieri cu ochi goi. Soldaţi
răniţi. Taţi plângând după familiile dispărute. Şi toţi
ceilalţi care muncesc pentru a drege societăţile distruse,
vieţile ruinate, răniţii. Fii ai cuiva. Nu-i uitaţi. Sunt fraţii
noştri

PAM BROWN, N.1928


A m
credinţa că
suma
energiilor
tuturor
oamenilor
nu este
menită a ne
distruge, ci a
ne înălţa, ceea
ce este,
conştient sau
nu, rezultatul
lucrării
neobosite a
iubirii. Faptul
că omenirea
rezistă încă
arată că forţa
coeziunii este
mai mare
decât cea a
dezbinării, sau
altfel spus,
forţa
centripetă
este, în acest
caz mal mare
decât cea
centrifugă.

MAHATM
A GANDHI (1
869-1948),
DIN
„TÂNĂRA
INDIE"
Sunt iubiri ca nişte candele care durează până se
consumă uleiul; altele sunt ca un torent ce dispare
atunci când nu mai plouă. Dar există o iubire asemeni
unui izvor fermecat izvorând din pământ; şi care va
curge de-a pururi,
inepuizabil.

ISAAC DE NINEVEH
Calitatea inimii se vede din felul în care ştim să
primim, să cerem, după cum ne atingem, din tot ceea ce
spunem şi scriem, se cunoaşte după mers şi după ceea
ce văd ceilalţi în privirea noastră.

MAICA TEREZA (1910-1997)


C^red că munca cea mai importantă de pe lume, din
întreaga noastră viaţă, este cea dintre cei patru pereţi ai
casei fiecăruia.
Toţi taţii şi mamele, indiferent de locul lor de
Itiuncă, îşi pot aduce o contribuţie decisivă, sădind IM
sufletele copiilor lor spiritul altruist, astfel încât
aceştia să crească sub semnul dăruirii de sine.

STEPHEN R. COVEY, PH.D.


tei vine curajul

Când inima pierde orice speranţă, ne amintim de cei


m-i alină cu dragostea lor pe suferinzi, care le oferă
adăpost, îi hrănesc, le vindecă rănile şi bolile. Care-i
consolează pentru pierderea cuiva drag. I are îngrijesc
copii orfani dând sens speranţei pentru un nou început.
Din vârtejul ororilor răsare curajul cel fără de margini.
Un dram de încurajare şi copiii învaţă din nou să râdă -
oferindu-le celor i irora le-a păsat de ei, o bucurie ce
face să dispară toate mizeriile îndurate.
PAM BROWN, N . I 9 2 X
• >i icine poate avea momentul său de măreţie.
Pentru i oricine poate fi de ajutor. Nu-ţi trebuie diplome
universitare pentru a fi de folos. Nu trebuie să ştii
concordanţa timpurilor pentru a ajuta. Nici să i n expert
în Platon sau Aristotel. Nu-i nimic dacă nu i i i teoria
relativităţii a lui Einstein, ori cea de-a doua lege a
termodinamicii. Ca să ajuţi îţi trebuie doar o inimă
mare. Un suflet născut din iubire.

MARTIN LUTHER KING. JR (1929 -1968)


]Vîă gândeam, azi-dimineaţă, că nu există neputinţă
mai mare decât aceea de a nu te dărui celor care te
iubesc cel mai mult.

MAY S A R T 0N (1912 -19 9 5)


DOI FRAŢI
Doi fraţi munceau împreună în ferma familiei. Unul
dintre ei era căsătorit şi avea familie numeroasă. Celălalt
era singur. La sfârşitul fiecărei zile, fraţii împărţeau totul în
mod egal.

Intr-o bună zi, fratele celibatar îşi zise: „Nu cred că e


corect să împărţim câştigul şi produsele în mod egal, căci
eu sunt singur şi nu am nevoie de atât de mult." Aşa că, în
fiecare seară, lua unul dintre sacii lui de grâne din hambar
şi traversa câmpul dintre casele lor, punându-1 în patului
fratelui său.

In acelaşi timp, fratele căsătorit îşi zicea: „Nu e corect să


împărţim în mod egal ce câştigăm, la urma urmei eu am
soţie şi copii care îmi vor purta de grijă în viitor. Dar fratele
meu n-o să aibă pe nimeni la

bătrâneţe". Aşa că, în fiecare seară, lua unul dintre sacii


lui de grâne şi-1 ducea în hambarul fratelui său.

Si astfel, ani de-a rândul, amândoi fraţii se minunau cum


de nu scădea avutul niciunuia dintre ei, până când, într-o
AUTOR NECUNOSCUT. DIN „SEMINŢELE CELE MULTE ALE
SEMĂNĂTORULUI" DE BRIAN CA VAN AUG H
noapte întunecată, au dat unul peste celălalt. Lucrurile s au
lămurit în cele din urmă, iar fraţii şi-au lăsat sacii de pe

umăr şi s-au îmbrăţişat.


7>
Undeva, în adâncurile întunecate ale minţii noastre,
zac amintirile celorlalţi, copiii suferinţei aruncaţi ca nişte
frunze în vânt de boli, de tristeţe, de foame,
de războaie.

P AM BROWN, N I 928

Fiecare durere si fiecare bucurie este universală.


Aceşti străini aparenţi sunt familia ta.
PAM BROWN. N.1928
Am terminat-o
cu lucrurile măreţe,
cu marile planuri,
marile firme şi
marele succes. Mă
simt atras de acele
mici şi invizibile
forţe ale umanului,
ce trec de la individ
la individ,
strecurându-se
printre
imperfecţiunile
lumii ca rădăcinile
printre pietre, ori
ca firişoarele subţiri
de apă care, în
timp, pot sparge şi
cel mai dur
monument al
mândriei.

WILLIAM
JAMES (1842-
1910)
Nu putem
înfăptui lucruri
măreţe - doar
lucruri mărunte, cu
multă iubire.

MAICA
TEREZA (1910-
1997)
T
X oată lumea caută bucuria şi fericirea, dar acestea
nu se pot cumpăra cu bani, din piaţă, oricât ai plăti,
pentru că ele sunt virtuţi ce vin dinlăuntru şi asemeni
pietrelor preţioase, pentru a străluci, trebuie şlefuite
punându-le în slujba iubirii aproapelui.

LUCILLE R. TAYLOR

IZVORUL IUBIRII SE
AFLĂ ÎN ADÂNCUL
SUFLETULUI NOSTRU ŞI
POATE ADUCE MULTA
FERICIRE CELOR DIN JUR.
UN CUVÂNT, O FAPTĂ, UN
GÂND BUN, POT ALINA
SUFERINŢA CUIVA, ÎI POT
ADUCE BUCURIA.

THICH
NHAT HANH.
N.1926

printre dezmoşteniţii sortii


...în grija faţă de nefericirea altuia, în întunericul nopţii şi
frigul iernii; printre cei goi şi dezmoşteniţii sorţii - acolo
trebuie să cauţi iubirea.

WILLIAM BLAKE (1757-1 827)


MAMA CURAJ

Chiar în mijlocul oricărui rău generat de bărbaţi ori de


natură, apare femeia, adunând ceea ce mai poate fi salvat,
copiii răniţi şi trişti, rătăciţii, cei rămaşi
fără nimic, fragmente ale unei societăţi distruse. Ele se
opresc pe fiecare câmp de bătălie, căutându-şi morţii,
răscolesc printre dărâmăturile înnegrite de foc ale
cutremurelor. Sunt cele care aduc la viaţă şi livezile de
portocali şi nisipul deşertului.

PAM BROWN, N.1928

u nica fundaţie solidă pentru responsabilitatea


universală este cea alcătuită din dragoste şi compasiune.
Acestea sunt sursele bucuriei şi fericirii. O dată ce le
recunoaştem valoarea şi dorim să ni le cultivăm cu
adevărat, multe alte calităţi - iertarea, toleranţa, forţa
interioară şi încrederea că putem înlătura teama şi
insecuritatea - le urmează îndeaproape, în mod natural.
Toate aceste calităţi sunt esenţiale pentru a putea avea o
lume mai bună, mai fericită, mai stabilă, mai civilizată.
SFINŢIA SA DALAI LAMA
NU CEI PERFECŢI - CEI IMPERFECŢI AU, MAI ALES,
NEVOIE DE IUBIRE.
OSCAR WILDE ( 1 8 5 4-1900)
L uţini dintre noi îşi dau seama ce este, cu adevărat,
singurătatea şi cât de mult ne cuprinde.
Căci mulţimea nu înseamnă companie, iar feţele sunt
doar chipuri într-o galerie de pictură şi vorbele
nişte sunete goale, atunci când nu există iubire.

FRANCIS BACON (1561-1626)


S ă ne considerăm responsabili pentru toţi copiii ce
„pozează" din spatele gardurilor cu sârmă ghimpată,
cei care nu coboară în stradă pentru a-şi plimba
adidaşii noi şi care s-au născut în locuri prin care nu am
vrea să călcăm vreodată, pentru cei care n-au fost
niciodată la circ şi trăiesc într-o lume a violenţei şi
prostituţiei.

Să ne luăm răspunderea pentru aceia care nu


primesc niciodată desert, care n-au avut în viaţa lor o
jucărie pe care s-o târască după ei, pentru cei ce nu au
de unde să fure o pâine, cei ce nu trebuie să facă ordine
în camera pe care nu o au, ale căror desene nu vor sta
pe bufetul nimănui şi ai căror monştri sunt cât se poate
de reali.

IN A J. HUGHES, CITAT DIN „RUGĂCIUNE


PENTRU COPII"
S telele copleşesc micul nostru soare. Suntem
pierduţi în marginea unei
mici galaxii. Dar cunoaştem frumuseţea, mila
bunătatea si iubirea.
»
Şi astfel întrecem în strălucire, stelele.

PAM BROWN, N. I 928


%1 ';'
*J¥/:ija'
^Kl
Nn
/

Din tot dezastrul, femeile recompun spaţii de


siguranţă, ca simbol al unui posibil întreg. Iată o casă
încropită din cartoane vechi; uite bucătăria „dotată" cu
veselă din conserve ruginite. Uite şi leagănul - un
morman de zdrenţe vechi. Vulcanii erup, taifunurile
smulg pâlcuri de sate, bântuie bolile şi telegrame
amare sosesc prin eter. Dar femeile se ghemuiesc lângă
focuri şi-şi învelesc
copiii în şaluri, la adăpost. Au suferit prea mult
pentru a da viaţă ca să renunţe la ea atât de uşor; ele
nu pot gândi în statistici cinice şi reci, nici nu pot
considera moartea unui copil ca pe un lucru normal.

PAM BROWN, N.1928


E uşor de observat cum lumea noastră de astăzi, în ciuda
frumuseţii şi grandorii ei, a cuceririlor ştiinţei şi tehnologiei,
a pretenţiilor şi abundenţei de bunuri materiale, este tot
mai însetată de adevăr, de iubire, de bucurie.

SFINŢIA SA PAPA IOAN PAUL AL II -LEA (1920-


2005), DIN „AGENDA MILENIULUI TREI"
Blândeţea iubirii e mai importantă decât orice lege...
TALMUD

Teritoriul iubirii este infinit. în acest cuvânt se află


ascunsă cheia fericirii noastre, cât şi a supravieţuirii lumii.
Deşi culturile moderne au generat valuri de informaţie,
rareori ne înţelepţim de pe urma lor. Nu informaţia ne
trebuie în primul rând, ci să ne deschidem inimile şi să ne
lăsăm pătrunşi de spiritul creativ şi dătător de viaţă al
iubirii.
ELIZABETH ROBERTS & ELIAS AMIDON, DIN

„RUGĂCIUNE PENTRU O MIE DE ANI"


TINE-TI
AVUTUL CU
DINŢII.
» » »
TINE-TI
STRÂNS
PRIETENII.
TINE-TI
IUBIREA CU
DELICATEŢE
.
» » »
PAM
BROWN.
N.1928
a urma urmei, suntem ceea ce iubim, măsura
noastră e iubirea.

WILLIAM SLOANE COFFIN (1877-1954)


IUBIREA GĂSEŞTE ÎNTOTDEAUNA CALEA CĂTRE
SUFLETELE ÎNCARCERATE SI LE
»
CONDUCE CĂTRE LOCURI FERITE, CĂTRE LIBERTATE.

HELEN KELLER (1880-1968)


Este
extraordinar
faptul că
fiinţele
umane nu-şi
pierd
bunătatea.
Extraordinar
pentru că o
dată rămaşi
goi în
întuneric şi
frig este tot
ce ne mai
rămâne.
Puterea şi
bogăţia
noastră ţin
doar de o
mică
schimbare a
sorţii. Astfel
încât nu am
mai avea
nimic
altceva de
dat în afara
bunătăţii.

URSULA
K. LE GUIN,
N.1929
„Dacă-1 iubesc? N-a mai rămas nimic de iubit."
„întotdeauna rămâne ceva de iubit. Şi dacă n-ai învăţat asta
până acum,
n-ai învăţat nimic. Ai plâns azi după băiatul acela?...
Pentru ce i s-a întâmplat şi prin ce-a trecut? Copilă, când
crezi că trebuie să iubeşti mai ales, pe cineva; când îi merge
bine şi vă este uşor? Ei bine, mai învaţă - pentru că nu
acesta e momentul când are mai mare nevoie să fie iubit. Ci
atunci când e cel mai jos şi nu mai crede în el pentru că
soarta 1-a îngenuncheat...."

LORRAINE HANSBERRY (1930-1965), DIN „RĂSĂRI


O DATĂ CU SOARELE"
Tot , tot ceea ce înţeleg
înţeleg numai prin iubire.

LEV TOLSTOI (1828-1910)


!Noi, cei care am trăit în lagăre, ni-i amintim pe cei care
umblau printre barăci îmbărbătându-i pe ceilalţi, oferindu-
le şi ultima fărâmă de pâine. Vor fi fost puţini aceia, dar
sunt dovada vie
a faptului că omului i se poate lua totul, mai puţin un
lucru: ultima dintre libertăţile umane - atitudinea -
indiferent de circumstanţele date, dreptul de a-şi alege
drumul.

VIKTOR FRANKL
generate de foamete, de înstrăinare, de tot felul de
boli. Dar sunt convinsă că cea mai mare dintre dureri
este însingurarea, tul de a te simţi nedorit, lipsit de orice
afecţiune
Atunci când nu ai pe nimeni, când ai uitat ce
înseamnă cel mai elementar contact uman când nu mai
ştii ce e dragostea, ce înseamnă
să fii dorit, să fii iubit, să ai o familie.... ie ca noi toţi
să devenim instrumente ale păcii, ale iubirii şi
compasiunii umane.
MAICA TEREZA (1910-1997), DIN „INIMA
BUCURIEI
I^iecare an, fiece oră a vieţii mele a însemnat un timp al
iubirii. Fiecare prieten, fiecare vecin, chiar şi duşmanii au
fost mesageri şi instrumente ale dragostei. Orice etapă ori
schimbare a vieţii mele, în afară de propriile-mi păcate, mi-
au deschis calea către comorile nebănuite şi misterul iubirii.

RICHARD BAXTER (1615-1691)


Trăie

şti ca să
poţi să
înveţi să
iubeşti.
Iubeşti
ca să
poţi să
înveţi să
trăieşti.
Nu avem
nevoie
de o altă
lecţie.
UL
NAIMY
(1889-
1988),
DIN
CARTEA
TATĂLU
I"

mica noastră planetă de opal


ce individualizează
ntre milioane de alte lumi mai mari.
- putinţa de a fi buni
- putinţa de a ne păsa
Iar iubirea o transformă într-un loc al minunilor.

PAM BROWN. N.1928


ÎNTR-O BUNĂ ZI, DUPĂ CE VOM FI SUPUS
VÂNTURILE, VALURILE, MAREELE ŞI GRAVITAŢIA, NE
VOM OCUPA DE ENERGIA DRAGOSTEI. ATUNCI, PENTRU
A DOUA OARĂ ÎN ISTORIA OMENIRII, OMUL VA FI
DESCOPERIT FOCUL.
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (1881 -1955)
Dragostea îndură totul, încrederea ei este fără sfârşit,
nu-şi
pierde niciodată speranţa. Este, de fapt, ceea ce mai
rămâne după ce totul s-a năruit.

ADAPTARE DUPĂ I CORINTENI 13:1 -2, 4-7


Iubire
a este
esenţa
vitală ce
se
propagă
dinspre
centru
către
margini,
şi
pătrunde
în
cercurile
concentri
ce ale
oricărui
gând sau
acţiune
umană.
Iubire
a e
talisman
ul
tuturor
încercăril
or
umane -
Sesamul
deschis
al
oricărui
suflet.

ELIZA
BETH
CADY
STANTO
N
(1815-
1902)
impurile trec, sorii răsar umbrele cad - ducă-se toate,
iubirea mi-e vad.

DE PE UN CEAS SOLAR

MULŢUMIRI
Rdilorii suni recunoscători pcnlru permisiunea de a
reproduce materialul original. Deşi s-au făcui eforturi
re/onahile pentru identificarea deţinătorilor drepturilor de
autor, editorilor le-ar plăcea să Tic contactaţi de orice
persoana care nu a fost menţionată aici.
MARII.YN FERGUSON: Din The Auuarian Conspiracy.
publicată de Jcreniy P. Tarcher/Pulnam. VICTOR FRANKL:
Din Man's Scarch for
Meaning. Folosita cu uetiuiaiuuoa The Random
Housc Ciroup l.ld şi Bcacon Press. THICTI NHAI HANH:
Din Tcachings ou Lovc. publicată de Parallax Press.
LORRAINE Hansherry: Din A Raisin in Ihc Sun. Folosită cu
permisiunea Random Housc. Inc. THOMAS A KHMP1S: Din
Inlo the Gardcn. publicată de HarpcrCollins.
DAPHNE ROSE KINGMA: Fragmente din 363 Days of Love
(odinioară Garland of l-ovc) de Daphnc Rose Kingma. cu
pennisiunca Conari Press, imprimare Red VVheelAVciser.
MA şi San Francisco. CA. Pentru comen/i: 1-800-423-7087.
NELSON MÁNDELA: Din Long Walk to Frccdom. publicată de
Hachelte Book Group. PAPA IOAN PAUL II: Din Agenda for
the third Millcnnium. de Papa loan Paul al ll-lea, publicată
de Zondcrvan.
CATHERINE PONDER: Din The Dynamic Laws of
Prosperii), publicată dc DcVorss & Company. MAICA
TEREZA: Din Hearl ol Joy. publicată dc Zondcrvan.
MAICA TEREZA: Din The Simple Path. publicată dc
Ballantinc Books si Random Housc. Notă copyright:
Puni llrowii. Charlotte Grajr, Stuurt X Linda Macfarluiie
arc © llclcn Kxlcv 2006.
LISTA ILUSTRAŢIILOR Helen Exlcy Gifthooks doreşte să
multumcaseâ următoarelor asociaţii şi persoane, pentru
permisiunea dc a reproduce tablourile lor: AKG-lmagcs
(AKG); The Bridgcman Art Library (BAL). Edimcdia (EDM);
The Fine An Pholographic Library (FAP)i Scala: Superslock;
Topfolo. Deşi s-au făcui eforturi re/onahile pentru
identificarea deţinătorilor drepturilor de aulor. editorilor Ic-
ar plăcea să fie contactaţi de orice persoană care nu a fost
menţionată aici. Pagina 40: Titlu şi artist necunoscut Pagina
47: Artist necunoscut, colecţie particulară. Deşi s-au fiicut
eforturi re/onabilc pcnlru identificarea deţinătorilor
drepturilor de autor, editorilor le-ar plăcea să fie contactaţi
dc orice persoană care nu a fost menţionată aici.
Copertă fală. pagina dc litiu, paginile 6. 28: The Rising
Sun. GIUSEPPE PELIZZA DA VOLPEDO. Na/ionc d'Arlc
Moderna. Rome. Italy/UAI.
Pagina 8: UM Winnowing. © FERNANDO C. A MOR
SOI.O. 2006
Pagina 10: Dame. 1996. FRANCKS DECEUS (artist
contemporan), colecţie privală/BAI,
Pagina 13: Young Negress. FERNAND CORMON. Musee
des Beaux-Arts. Pau. Francc/Giraudon/ BAL
Pagina 15: Playground. Lesbos. 1996. ANDREW MACARA
(artist contemporan), colecţie privată /BAL
Pagina 17: Cupid and Psyche. SIR EDWARD BURNES-
JONES (1831-1898)© Sheffield Galleries and Museums
Trust. UK/BAL
Pagina 19: Return from fishing with Selling Sun. Eugene
Boudin. Musce d'Art Thomas Henry. Cherbourg.
Francc/Giraudon/BAL
Pagina 21: 77i«- Harvester's Supper. 1898. HENRY
HERBERT LA THANGUE (1859-1929) O Bradford Art Galleries
and Museums. West Yorkshire. UK/BAL
Pagina 22: Us llaleurs de la Volga. EUGENE REPINE
(1870-7.3). Russian Museum. St Pelcrsburg/BAL
Pagina 24: 77t<- Sisters. EMILE CLAUS (1849-1942). FAP
Pagina 27: Ripe Wheatfields. AUGUST (FRITZ.)
OVERBECK (1869-1909). Worpswcder Kunsihallc. Stade.
Gcrmany/BAL
Pagina 31: Dancing Partner. 1991. © BliNCAB. 2006
Pagina 3.3; Job (ulei pe pânză). LEON JOSEPH FLORENTIN
BONNART (1833-1922). Musee Bonnal. Bayonnc.
Francc/Lauros/Giraudon/BAL
Pagina 34: In Detention. 1888. AUGUSTE JOSEPH
TRUPHEME (18.36-98). Musce dc la Villc dc Paris. Musee du
Pelil-Palais. Francc/Lauros/ Giraudon/BAL
Pagina .37: Teil Al-Zctaler. I97f>. In Sheller. ISMAIL
SHAMMOUT. EDM
Pagina 38: Buya Buneh o/Prelly Flowers?. 1883. GEORGE
MORTON (11.1879-1904). colecţie pri-vată/Manya Igel Fine
Arts Ltd.. London. UK/BAL Pagina 43: The Breakfast Table.
JOSEPH MILNER KITE (1862-1946). Waterhousc and I>xld.
London. UK/BAL
Pagina 44: In ihe Rain. 1882. VINCENT VAN GOGH (1853-
90). Haags < icmccntcmuseum. The Hague.
Nelherlands/BAL
Pagina 49: © 2006 Peter Kettle
Pagina 51: Man I railing on a Parapet. GE( )RGI S PIERRE
SEURAT (1859-1891). colecţie privată /BAL
Pagina 53: LooUmg Raek. 1984 (cărbune pe hâniel
EVELYN WILLIAMS (artist contemporan), colecţie
privală/BAL
Pagina 54: Summer. New England. 1912. MAURICE PR
ENDERGAST (1859-1924). Washington DC. Smithsonian
American An Museum O 2(MXi. Photo Smithsonian
American Art Museum/Art Resource/Scala. Florence
Pagina 57: Three Girls. AMRITA SHER-GIL. colecţie
privată
Pagina 58/59: Children aiul Young Girls picking Flowers
in a Meadow North ofSkagen. MICHAIL PETER ANCHER
(1849-1927) Skagens Museum. IX-nmark/BAL
Pagina 60: 77i<- Agreed Proposal (ulei pe nän/ä)
NICHOLAS-BERNARD I.EPICTE (1735-17841 Musce d'Art
Thomas Henry. Cherbourg. France/Giraudon/BAL
Pagina 62: The Companions. 1909. ERNEST WELVAERT
(1880-1946). colecţie privali/O Whilford *: Hughes. London.
UK/BAL
Pagina 65: Lunchtime Preparations. WILLIAM KAY
BLACKLOCK, FAP Pagina 67: Children Feeding the Birds.
YURI ALEXANDREIVICH SMIRNOV (n. 19251. colon.-
privată/© Honhanis, London. UK/BAL
Pagina 69: The Window. ILYA GLAZUNOV (n.19.30).
colecţie privală/BALPagina 70: Rcllcx i Blalt. EVA BONNIER.
Naţional Museum of Fine Arts. Stockholm
Pagina 72: The Pedicure. 1873. EDGAR DEGAS. (18.34-
1917). Musce d'Orsay. Paris. Francc/1 .auios/ Giraudon/BAL
Pagina 74: Symphonie de I action. KONSTANTIN YUON.
EDM
Pagina 77: Back to Back. JOHN WORTIIINGTON (artist
contemporan), colecţie privală/BAI.
Pagina 78: The Palms Foretell WILLIAM PATRICK
ROBERTS (1895-1980) 0 Bristol City Museum and Art
Gallery. UK/BAL Pagina 80: Still Ufe with a Camlleslick. PI
ETER CLAESZ (c.1590-1661). The Hague. Mauritius o 2006.
Pholo Scala. Florence.
Pagina 82: Mother and Child. © ANGELITO ANTONIO.
2006
Pagina 84: En attendant I'arrivee dc I'lyuipe.
KONSTANTIN MAXIMOV. EDM
Pagina 87: Portrait of Konenkov. PAVEL KORIN.
Tretyakov Gallery. Moscow. EDM
Pagina 89: Children in the Sea. 1909. JOAQUIN Y
BAST1DA SOROI.LA. Musco Sorolla. Madrid. Indcx/BAL
Pagina 91: On Strike, c.1891. SIR HUBERT VON
HERKOMER (1849-1914). Royal Academy of Arts. London.
UK/BAL
Pagina 92: Buy a Bunch of Prelly Flowers/. 1883.
GEORGE MORTON (fl.1879-1904). colecţie pri-vală/Manya
Igel line Arts Ltd.. l-ondon. UK/BAL
Pagina 95: Bayanihan. © ISABELO M QU1LES. 2006
Pagina 97: Weighing the Tea. KATE YATES (artist
contemporan I. colecţie privată/B AL
Pagina 99: Winter Sun in Niederrhein. O 2006 MAX
CLARENBACH. Galerie Paffralh
Pagina 100: Sylvia. SIR FRANK DICSKSEE. prill
amabilitatea Sotheby's Picture Library. l.ondon
Pagina 102: Portrait of Dalouel and Family. LAURENCE
ALMA TADEMA. Roger Viollel CollcclionTopfoto
Pagina 104: Title unknown. ISMAIL SHAMMOUT. EDM
Pagina 106: Working on lite Metro under the Place de
lEloile. 1899. GASTON BRUN (187.3-1918). Musce de la Villc
de Pans. Musce Carnavalcl Pans. Francc/Giraudon/BAL
Pagina 108: Menshikov in Berezovo. VASILY SURIKOV
(1848-1916). Tretyakov Galleiy. Moscow. EDM
Pagina 111: Girl Atop Hay. 1992. O JOSE V. BLANCO.
2006
Pagina 112: Caute Porteele de propagande
Paleslemenne. EDM
Pagina 115: School s Out. 1936. ALLAN ROHAN ("RITE (n.
1910). Smithsonian American Art Museum. Washington DC.
O 2006. Pholo Smillvsonian American Art Museum/Art
Rcsourec/Scala. Florence
Pagina 117: Girl Atop Hay. 1992. © JOSE V. BLANCO.
2006
Pagina 119: Old Man in Sorrow on lite Threshold of
Eternity. VINCENT VAN GOGH. EDM
Pagina 123: Maternity (Suffering) EUGENE CARRII.RF.
(1849-1906) © National Museum and (i.illcry of Wales.
Cardifl'/BAL
Pagina 124. I Believe in Gad. 1948, O VINCENTE S.
MANANSALA. 2006
Pagina 127: Still Ufe with a Carpel Tablecloth. c 1730.
RUSSIAN SC"HCX)L. © The Slate llermilagc Museum. St.
Petersburg
Pagina 128: 77«- Eiercise Yard, or The Comici PXnm,
1890. VINCENT VAN GOGH (1853-90). Pushkin Museum.
Moscow. Russia/BAL
Pagina 130: Face in the Crowd. 2002 EVELYN WILLIAMS
(artisi contemporan), colecţie privală/BAL
Pagina 133: Three African Boys. 1976. DAVID
GENTLEMAN (n.1930). colecţie privată/BAL
Pagina 134: Grieving. 1996. EVELYN WILLIAMS
(conlcmporary artist 1. colecţie privată/BAL
Pagina 136: Algerian Mother. KARL ERICH MULLER (n.
1917). Gemäldegalerie. New Meisler. AKG-Bcrlin
Pagina 138: Stormy Sunsel. JOHN RUSKIN (1819-1900)
(atlr. to) © Ruskin Museum. Coniston. Cumbria. UK/BAL
Pagina 140: Homme Meditam. VAN BREHEKUKAM. EDM
Pagina 143: Anna Washington Derry. 1927. LAURA
WHEELER WARING (1887-1948). Smithsonian American An
Museum. Washington DC. Gill of the Harmon Foundation.
© 2006.
Pholo Smithsonian American Art Museum/An
Rcsourcc/Scala. Florence Pagina 145. The Old Cotlon Picker.
WILLIAM AIKEN WALKER (18.38-1921). American Christies
Images. New York/Superstock
Pagina 147: The Long Penance. STEVIE TAYLOR (artist
contemporan), colecţie privată/B AL
Paginile 148/149: Shades of Night NESTA JENNINGS
CAMPBELL I:oih century i * Cheltenham Art Gallery &
Museums, Glouceslcrshire. UK/BAL
Pagina 150: Three African Bon. 1976. DAVID
GENTLEMAN (n.1930). colecţie privală/BAL
Pagina 152: Portrait of an Old Man with a Stick. 1889-90.
PAUL GAUGUIN (1848-1903). Musce de la Villc dc Pans.
Musce du Petit-Palais. France/Giraudon/BAL
Pagina 154: Tell AlZaalar. The Wound. ISMAII
SHAMMOUT. EDM
Pagina 156: Man willi his head in his hands. VINCENT
VAN GOGH (185.3-90). Rijksmuseu Krollcr-Mullcr. Ollerlo.
Nethcrlands/BAL
Pagina 158: Light in the Dark. FEDERICO D'ESTRAIX).
colecţie privată
Pagina 161: 7* Golden Rain. GIOVANNI BATTISTA
SPINELI.I. Florence. Hotel Mona Lisa. 1990. © Pholo Scala.
Florence
Pagina 16.3: Mother and Child. PAUL WAGNF (fl.1870)
Albion Fine Art. London. UK/BAL
Pagina 165: Passage Aulour du Mont St Miche Lumii
Maiin. Emmanuel I-ansyer. EDM
Pagina 166: Stone Age Circular Wall on Ruegi Carl Guslav
Carus. National Gallery. Oslo/AK
Pagina 169: By the Shore. 17th July I960. CLIFFORD HALL
(1904-7.3). colecţie privată/Manya lgel Fine Arts Ltd./BAL
Pagina 170: The Timber Waggon. JOHN GRIMSHAW
ATKINSON (1836-9.3). colecţii vată/ © Christopher Wood
Gallery. London. UK/BAL