Sunteți pe pagina 1din 16

Caiet de laborator - contabilitate

CLASA a IX a
PATRIMONIUL UNITATII ECONOMICE
CAP.I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTABILITATII

I. A. Ca o componenta a sistemului informational , evidenta economica reprezinta .......................................


..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

B. Formele evidentei economice :

1. Evidenta operativa
2. Are ca obiect de studiu patrimoniul
3. Evidenta statisca

C. Explicati cum este structurat planul de conturi, completand spatiile libere:

Planul general de conturi este structurat pe ............clase de conturi, dupa cum urmeaza:
Clasele 1-7 = conturi aferente......................................................
Clasa ........= conturi speciale
Clasa .......= conturi de.......................

D. Simbolul contului ,,Capital social subscris varsat” este 1012. Precizati clasa , grupa , contul sintetic de
gradul I si contul sintetic de gradul II aferent acestui element patrimonial.

Prof . Anghel Florina Page 1


Caiet de laborator - contabilitate

CAP.II. OBIECTUL CONTABILITATII


PATRIMONIUL – OBIECT DE STUDIU AL CONTABILITATII
1. A. Completati termenii care lipsesc:

Agentul economic

Patrimoniu

B. Prezentati ecuatia patrimoniului de schimb in cazul in care obiectul contabilitatii il constituie :


a. patrimoniul..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b. capitalul ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c. resursele economice .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. La data de 1 octombrie se infiinteaza SC ,,FLORIS” SA Calarasi , avand ca obiect de activitate obtinerea


,prelucrarea si valorificarea carnii si a produselor din carne. Cei trei asociati depun ca aport la constituirea
capitalului social suma de 200.000 lei, intr-un cont deschis la Banca Agricola Calarasi.

A. Prezentati ecuatia patrimoniului dupa infiintarea SC FLORIS SA Calarasi , ca expresie a dublei


determinari a valorilor economice separate patrimonial.

BUNURI ECONOMICE DREPTURI + OBLIGATII

B. Pentru a-si extinde activitatea, SC FLORIS SA Calarasi contracteaza si incaseaza un imprumut bancar de
la Banca Agricola in suma de 100.000 lei. Care este ecuatia patrimoniului in acest caz?

BUNURI ECONOMICE DREPTURI + OBLIGATII

C. Cei trei asociati hotarasc sa incredinteze gestiunea societatii comerciale unui administrator. Ce forma
capata in aceasta situatie ecuatia patrimoniului?

BUNURI ECONOMICE ? + ?

Prof . Anghel Florina Page 2


Caiet de laborator - contabilitate

3. Realizati relatia de echilibru a patrimoniuli in baza datelor de mai jos:


- terenuri 15.000 lei
- Constructii 20.000 lei
- Utilaje 9 .000 lei
- numerar in banca 7.000 lei
- terenurile si constructiile sunt aduse de asociati impreuna cu disponibilul in banca
- pentru utilaje entitatea are o datorie de plata fata de furnizorul de imobilizari
A.
BUNURI ECONOMICE DREPTURI + OBLIGATII

TOTAL = ? + ?

B. In baza datelor de mai sus , se cere stabilirea drepturilor :

Rezolvare :
D = B – O= ?
D=?

C. In baza datelor de la exercitiul A , se cere stabilirea patrimoniului net :


CAPITAL ACTIV - DATORII

4. La sfarsitul exercitiului, o societate comerciala a inregistrat venituri de 20. 000 lei si cheltuieli de 12.000
lei. Se cere sa se stabileasca rezultatul exercitiului.

Rezolvare

Rezultatul exercitiului = venituri – cheltuieli


R = V – CH
? = 20.000 lei- 12.000 lei

5. La sfarsitul exercitiului, un agent economic a inregistrat venituri de 16. 000 lei si cheltuieli de 22.000 lei.
Se cere sa se stabileasca rezultatul exercitiului.

Rezolvare

Prof . Anghel Florina Page 3


Caiet de laborator - contabilitate

6. Cunoscand ca, la sfarsitul exercitiului , entitatea a inregistrat un profit de 15.000 lei, iar cheltuielile au fost
de 40.000 lei, se cere sa se stabileasca valoarea veniturilor obtinute.

Rezolvare

7. Stiind ca societatea a inregistrat la sfarsitull exercitiului o pierdere de 700 lei, iar nivelul veniturilor a fost
de 2.800 lei, se cere sa se stabileasca nivelul cheltuielilor.

Rezolvare

Prof . Anghel Florina Page 4


Caiet de laborator - contabilitate

STRUCTURI PATRIMONIALE DE ACTIV

1. O societate are in activul patrimonial :


- cheltuieli de constituire 3.000 lei
- cheltuieli de dezvoltare 2.500 lei
- brevete 2.000 lei
- fond comercial 6.000 lei
Se cere valoarea imobilizarilor necorporale.

Rezolvare

2. In patrimoniul unei entitati sunt inregistrate urmatoarele elemente patrimoniale de activ :


- cheltuieli de dezvoltare 8.000 lei
- concesiuni 2.000 lei
- disponibil in cont bancar 1.200 lei
- programe informatice 3.600 lei
Se cere valoarea totala a activelor intangibile.

Rezolvare

3. O societate are inregistrate urmatoarele active patrimoniale :


- terenuri 70.000 lei
- constructii 160.000 lei
- utilaje 80.000 lei
- mijloace de transport 130.000 lei
Se cere valoarea imobilizarilor corporale.

Rezolvare

4. O societate are inregistrate urmatoarele active patrimoniale :


- brevete 5.000 lei
- marci 3.000 lei
- utilaje 17.000 lei
- mobilier 6.000 lei
Se cere valoarea activelor tangibile.

Rezolvare

Prof . Anghel Florina Page 5


Caiet de laborator - contabilitate

5. O societate detine urmatoarele active patrimoniale:


- materii prime 8.000 lei
- combustibil 3.000 lei
- productie in curs 4.000 lei
- produse 5.000 lei
- marfuri 10.000 lei
Se cere sa se stabileasca valoarea totala a activelor circulante.

Rezolvare

6. O societate detine urmatoarele active patrimoniale:


- marci 6.000 lei
- concesiuni 4.000 lei
- utilaje 15.000 lei
- materii prime 3.000 lei
- produse 8.000 lei
- ambalaje 1.500 lei
Se cere sa se stabileasca valoarea totala a activelor circulante.

Rezolvare

STRUCTURI PATRIMONIALE DE PASIV

1. O societate are un numar de 8.000 de actiuni cu valoare nominala de 100 lei. Se cere sa se stabileasca
capitalul social.

Rezolvare

C.S. = Nact x VN
C.S.=
Nact =
VN=

Prof . Anghel Florina Page 6


Caiet de laborator - contabilitate

2. O societate are un capital social de 5.000 lei divizat in 1000 actiuni. Se cere valoarea nominala a unei
actiuni.

Rezolvare

VN = C.S. / Nact

3. O societate comerciala are un capital social de 4.000 lei, divizat in 200 actiuni. Emite 100 actiuni noi la
pret de emisiune 25 lei, valoarea nominala 20 lei. Se cere prima de emisiune.

Rezolvare

T.P.E.= Nr.act.noi x P.E


T.V.N.= Nr.act.noi x V.N.
P.E. = T.P.E. – T.V.N.
T.V.N. =
V.N.=
T.P.E. =
P.E.=

4. Se transforma 500 obligatiuni de 40 lei/buc in 400 actiuni cu valoare nominala 35 lei. Se cere prima de
conversie.

Rezolvare

T.V.O.= Nr.O x V.N.


T.V. Act = Nr.Act x V.N.
P.C. = T.V.O. –T.V.Act
T.V.O. =
T.V. Act =
V.N.=
P.C. =

Prof . Anghel Florina Page 7


Caiet de laborator - contabilitate

CHELTUIELI SI VENITURI

1. Completati tabelul urmator :

A Rezultatul din exploatare =


B Rezultatul financiar =
C Rezultatul curent =
D Rezultatul extraordinar =
E Rezultatul brut (total) =

2. La sfarsitul exercitiului financiar , SC ANDRADA SRL a inregistrat urmatoarele rezultate ale activitatii

Cheltuieli Venituri
A -cheltuieli cu materii prime 1.000 lei 1 Venituri din variatia stocurilor 2.000 lei
b -cheltuieli cu energia si apa 400 lei 2 Venituri din prestari servicii 3.000 lei
c -cheltuieli cu ambalajele 300 lei 3 Venituri din investitii pe termen scurt 800 lei
d -cheltuieli cu personalul 3.000 lei 4 Venituri din dobanzi 200 lei
e -cheltuieli cu telecomunicatii 200 lei 5 Venituri din calamitati naturale 800 lei
f -cheltuieli cu diferente de curs valutar 250 lei
g -cheltuieli cu sconturi acordate 50 lei
h -cheltuieli cu calamitati naturale 800 lei

Se cere sa se stabileasca rezultatele partiale si rezultatul total.

Rezolvare

A Rezultatul din exploatare =

B Rezultatul financiar =

C Rezultatul curent =

D Rezultatul extraordinar =

E Rezultatul brut (total) =

Prof . Anghel Florina Page 8


Caiet de laborator - contabilitate

Intocmirea balantei de verificare


a) Sa se prezinte situatia patrimoniului la inceputul exercitiului anului 2010. Prezentarea situatiei
patrimoniului la inceputul anului 2010 este prima etapa in derularea ciclului contabil. Documentul care
evidentiaza aceasta etapa este balanta soldurilor conturilor.
Situatia in conturi la 1 ianuarie 2010 este preluata din balanta conturilor intocmita la 31 decembrie 2009,
pentru exemplul firmei ,,CONSID” SRL.

Solduri la
Simbolul si determinarea conturilor 31 decembrie 2009
DEBIT CREDIT
211 ,,Terenuri si constructi” 260.000
212 ,,Instalatii tehnice si masini” 125.000
2812,, Amortizarea masinilor tehnice si a masinilor” 13.000
301 ,,Materii prime” 40.000
303 ,,Materiale de natura obiectelor de inventar” 18.000
345 ,,Produse finite” 17.000
371 ,,Marfuri” 30.000
411 ,,Clienti” 32.000
456 ,,Decontari cu asociatii privind capitalul” 150.000
512 ,,Conturi curente la banci” 60.000
531 ,,Casa” 5.000
1011 ,,Capital subscris nevarsat” 450.000
1012 ,,Capital subscris varsat” 150.000
104 ,,Prime legate de capital” 15.000
106,, Rezerve” 15.000
121 ,,Profit si pierdere” 32.000
519 ,,Credite bancare pe termen scurt” 45.000
401 ,,Furnizori” 17.000
TOTAL 737.000 737.000

b) Prezentarea operatiilor economico-financiare .


In luna ianuarie 2010 au avut loc urmatoarele operatii economico-financiare in cadrul firmei CONSID SRL:
- La data de 5 ianuarie se elibereaza materii prime , conform bonului de consum nr.10, in valoare de
15.000 lei, pentru sectiile de productie
- La data de 10 ianuarie se acorda unui lucrator un avans spre decontare in vederea achizitionarii de
materiale, in valoare de 2.000 lei, cf ordinului de deplasare nr.14
- La data de 12 ianuarie se achita datoria fata de furnizor , conform ordinului de plata nr.16, in valoare
de 10.000 lei
- La data de 15 ianuarie se ramburseaza din contul de la banca , conform ordinului de plata nr 17,
credite scadente in valoare de 12.000 lei.
- La data de 25 ianuarie receptioneaza materiile prime sosite de la furnizor , in valoare de 6 000 lei,
conform factura nr.15

Inregistrarea cronologica a operatiilor economico-financiare.

Operatiile economico-financiare sunt inscrise in Registrul-Jurnal, astfel:

Prof . Anghel Florina Page 9


Caiet de laborator - contabilitate

Unitatea CONSID SRL

REGISTRUL-JURNAL

Nr. Data Documentul Explicatii Simbol conturi Sume


Crt. inreg. (felul, nr,data) Debitoare Creditoare Debitoare creditoare
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 5.01 Bon de consum Eliberare materii prime 601 301 15.000 15.000
Nr.10-5.01.2010
2. 10.01 Ordin de deplasare Se acorda un avans 542 531 2.000 2.000
Nr.14-10.01.2010
pentru deplasari
3. 12.01 Ordin de plata Achitarea facturilor 401 512 10.000 10.000
Nr.16-12.01.2010
4. 15.01 Ordin de plata Se ramburseaza credit 519 512 12.000 12.000
Nr.17-15.01.2010
5. 25.01 Factura Se receptioneaza 301 401 6.000 6.000
Nr.15-25.01.2010
materii prime

Nr. Pagina______________
Intocmit :_______________ verificat ___________________

Pe baza analizei contabile a operatiilor economice , se intocmesc articolele contabile , care se inregistreaza in
evidenta cronologica , astfel:

15.000 601,,Cheltuieli cu materii prime” = 301 ,,Materii prime” 15.000


2.000 542,,Avansuri de trezorerie” = 531 ,,Casa” 2.000
10.000 401 ,,Furnizori” = 512 ,,Conturi curente la banci” 10.000
12.000 519 ,,Credite bancare pe termen = 512 ,,Conturi curente la banci” 12.000
scurt”
6.000 301 ,,Materii prime” = 401 ,,Furnizori” 6.000

Inregistrarea sistematica

D 211,,Terenuri si constructii” C D 212,,Instalatii tehnice si masini” C


Si = 260.000 Si=125.000

RD = 0 RC =0 RD=0 RC =0
TSD= 260.000 TSC=0 TSD=125.000 TSC=0
SFD=260.000 SFD=125.000

Prof . Anghel Florina Page 10


Caiet de laborator - contabilitate

D 2812 C D 301 C

D 303 C D 345 C

D 371 C D 411 C

D 456 C D 512 C

D 531 C D 1011 C

Prof . Anghel Florina Page 11


Caiet de laborator - contabilitate

D 1012 C D 104 C

D 106 C D 121 C

D 519 C D 401 C

D 601 C

D 542 C

Prof . Anghel Florina Page 12


Caiet de laborator - contabilitate

Unitatea CONSID SRL


BALANTA DE VERIFICARE
La data de 31.01.2010

Simb Denumirea Total sume precedente Rulajele lunii curente Total sume Solduri finale
cont conturilor
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
211 ,,Terenuri si 260.000 0 0 260.000 0 260.000
constructii”
212
2812
301
303
345
371
411
456
512
531
1011
1012
104
106
121
519
401
601
542
TOTAL

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Prof . Anghel Florina Page 13


Caiet de laborator - contabilitate

Completati spatiile libere:

Principiul observarii

Principiul responsabilitatii

EVALUAREA SI CALCULATIA IN CONTABILITATE

Hotelul ,,ALFA” are la inceputul lunii un stoc de 50 kg detergent pentru efectuarea


curateniei, la pretul de 8 lei/kg. In cursul lunii se aprovizioneaza cu detergent astfel : in
data de 2.10 cu 100 kg la 9lei/kg si pe 7.10 cu 100 kg la 10 lei/kg, iar pe 8.10 consuma
200kg.
Calculati valoarea stocului iesit folosind cele trei metode cunoscute.
REZOLVARE :
Datele problemei :
1.10 Si =50 kg pret 8 lei/kg
2.10 I = 100 kg pret 9 lei/kg
7.10 I = 100kg pret 10 lei/kg
8.10 E = 200 kg pret ?

Metoda costului mediu ponderat (CMP)

Metoda FIFO

Prof . Anghel Florina Page 14


Caiet de laborator - contabilitate

O intreprindere producatoare de aspiratoare manuale vinde unui angrosist 100 bucati. Se cunosc
urmatoarele date :
 Cheltuieli directe de productie = 120 lei/buc.
 Cheltuieli indirecte de productie = 20 lei/buc.
 Cheltuieli generale de administratie = 10 lei/buc.
 Marja producatorului = 20 %
 Cota de adaos angrosist = 20%
 Cota de adaos detailist = 30%

Determinati :
- Costul complet de productie
- Pretul producatorului;
- Pretul angrosistului, (pretul cu ridicata)
- Pretul detailistului (pretul cu amanuntul)

REZOLVARE:
Datele problemei :
Chdir = 120 lei
Ch ind = 20 lei
Ch. Gen. = 10 lei
Marja producatorului = 20 % din Cp
Ac angrosist = 20 %
Ac detailist = 30%
a) P prod = ?
b) Pr = ?
c) Pa =?

Cost complet =

Pret de facturare producator =

Pretul producatorului, fara TVA =

Pretul de vanzare cu ridicata =

Prof . Anghel Florina Page 15


Caiet de laborator - contabilitate

Pretul de facturare angrosist =

Pret de vanzare cu amanuntul =

Incercuiti raspunsul corect :


1. Evaluarea la intrarea in patrimoniu pentru bunurile obtinute din productie proprie se
realizeaza dupa :
a) Valoarea de aport
b) Valoarea justa
c) Cost de productie
d) Costul materiei prime
2. Costul de achizitie este folosit pentru evaluarea :
a) Bunurilor primite cu titlu oneros
b) Bunurilor procurate cu titlu oneros
c) Bunurile donate
d) Bunurile dobandite prin schimb

Completati spatiile libere :


Evaluarea bunurilor la intrare in ..................................foloseste valoarea de utilitate, costul de
..........................................pentru cele cumparate, costul de..................................pentru cele
obtinute in productie proprie, valoarea................................pentru cele aduse ca aport la
capital.

Prof . Anghel Florina Page 16

S-ar putea să vă placă și