Sunteți pe pagina 1din 2

Migraţia internaţională

Descrierea disciplinei
Cursul urmăreşte creşterea bagajului informaţional referitor la procesul migraţiei
internaţionale (cu accent pe migraţia din şi în România) atât sub aspectul proceselor recente
de migraţia cât şi în ceea ce priveşte agenda cercetărilor şi dezbaterilor legate de problema
migraţiei internaţionale. Studenţii vor primii elementele teoretice modelele conceptuale
necesare pentru analiza cauzelor ce generează, modalităţile în care structurează şi impactul
pe care-l produc procesele migratorii, atât în regiunile de origine cât şi în cele de destinaţie.
Vor primii o informare sumară şi o îndrumare către documentarea despre dimensiunea
istorică a proceselor migratorii. De asemenea se doreşte şi aprofundarea unor deprinderi
analitice prin utilizarea adecvată a unor tipologii, modele teoretice şi teorii mai ample legate
de variatele aspecte ale migraţiei internaţionale. Vor fi prezentate variate aspecte ale
politicilor publice prin care se reglementează migraţia, atât sub aspectul fluxurilor de
imigrare cât şi în ceea ce priveşte "sedentarizarea" şi integrarea imigranţilor.

I. Tipologii ale migraţiei internaţionale


II. Migraţia în funcţie de natura graniţelor care au fost traversate (migraţie internă
versus externă);
III. Conceptul de regim migrator.
IV. Migraţia în funcţie gradul de libertate de care dispun cei care iau decizia de a
migra: migraţia voluntară, indusă şi forţată şi categoriile juridice prin care aceste
situaţii sunt înregistrate (imigranţi, azilanţi, refugiaţi), migraţia economică şi
politică, migraţia nerezolută.
V. Azil şi migraţia etnică. Regimul internaţional al azilanţilor şi tendinţe actuale în
domeniul politicilor faţă de refugiaţi şi azilanţi, Înaltul Comisariat ONU pentru
Refugiaţi. Migraţia etnică ca un gen al migraţiei forţate.
VI. Migraţia în funcţie de statusul legal al migranţilor (migranţi legali versus ilegali);
VII. Migraţia în funcţie de gradul de organizare a migraţiei (migraţie spontană versus
contractuală).
VIII. Teoria economică neoclasică
IX. Noua economie a migraţiei
X. Teoria pieţei segmentare a muncii (dual labour market)
XI. Teoria dependenţei, sistemul mondial (inclusiv oraşele globale)
XII. Teoria reţelelor migratorii (migration networks)
XIII. Teoria culturii migraţiei

(I-VI) Anghel, Remus şi Horváth István (2009) ’Introducere’ in. Anghel, Remus Gabriel és
Horváth István (red.) Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti Iaşi: Polirom, pp.
13-44. –Manuscris

(IV). Horváth István (2009) ’Migraţia etnică din România: între exil şi căutare’ in Sfera
Politicii Vol. 137, pp. 34-39 http://www.sferapoliticii.ro/sfera/137/art06-horvath.html

(IV) Brubaker, Rogers. 2009. "Migraţiile dezeterogenizării etnice." in Sociologia migraţiei.


Teorii şi studii caz româneşti, edited by G. R. Anghel and I. Horváth. Iaşi: Polirom, pp. 65-85

(VII-XI) Monica Constantinescu Teorii ale migraţiei internaţionale. Introducere In Sociologie


Românească, 3-4 / 2002, p. 93 -114 http://www.scribd.com/doc/37124678/MSerban-Teorii-
migratie

VIII Incentives for Romanian and Bulgarian Migration to the UK


http://www.migrationwatchuk.org/briefingPaper/document/290

XI.

(XII) Horváth István (2009) Aspecte ale culturii migraţiei în România in Remus Gabriel
Anghel, Istvan Horvath (ed.) Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti
Editura Polirom. http://www.criticatac.ro/10964/aspecte-ale-culturii-migratiei-in-
romania/

S-ar putea să vă placă și