Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

LE MONDE MAGIQUE DES CONTES

Durata cursului optional : 2 semestre/1 oră –săpt.


An şcolar: 2019-2020
Profesor :

PROGRAMA PENTRU CURSUL OPŢIONAL


LE MONDE MAGIQUE DES CONTES
CLASA a V-a , L2

I. NOTĂ DE PREZENTARE:

Cursul opţional Le MONDE MAGIQUE DES CONTES se adresează elevilor din clasa a
V-a, L2. Este un curs de un an, ce urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână.
Acest curs urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa a V-a pentru
limba franceza, să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje simple în această limbă, precum
şi spiritul de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. Activităţile proiectate sunt menite, de
asemenea, să-i plaseze pe elevi în situaţii de comunicare similare celor din viaţa reală,
stimulându-le astfel apetitul de a interacţiona verbal cu cei din jur şi totodată încrederea în sine.
Prin urmare, prin povesti, jocuri, concursuri, poeziirbitori în general şi ca vorbitori de limba
franceza în particular.
Elementele de noutate la nivlul conținutului f ata de programa scolara vizează literatura
pentru copii și tineret, elemente de civilizație franceză și francofonă. Metodele folosite vizeaza
dezvoltarea competențelor de exprimare orală, tehnica lecturii, trecerea de la oral la scris,
exploatarea didactică a cântecului, imaginii, textului literar, resurse multimedia.
Intr-o societate in continua miscare si transformare, marcata de avantul luat de tehnologie si de
globalizare comunicarea in limbi straine este o conditie esentiala. Învățarea și cunoașterea uneia
sau mai multor limbi străine contribuie la consolidarea unor relații între oameni de diferite
naționalități, stabilirea unor contacte personale și profesionale. Politi, cantece si dialoguri
minimale, elevii vor dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vo cile europene asigură
cadrul unei limbi străine.
Acest curs optional isi propune o abordare diferita si vizeză învățarea limbii franceze prin
intermediul tehnicilor ludice de predare – învățare – evaluare și utilizarea unor strategii
alternative. legislativ necesar asigurării de drepturi egale pentru cetățenii europeni, inclusiv
pentru învățarea
II. COMPETENTE GENERALE

Cursul îşi propune să dezvolte capacitatea de exprimare orală si in scris a elevilor,


precum si capacitatea de a reacţiona verbal şi non-verbal la mesajele auzite sau citite. De
asemenea, elevii vor cunoaşte poveşti şi cântece în limba franceza iar jocurile şi concursurile le
vor dezvolta spiritul de observaţie şi de competiţie.
1. Receptarea de mesaje orale simple aplicate pe o poveste in limba franceza
2. Exprimarea orala in urma familiarizarii cu un text in limba franceza
3. Receptarea de mesaje scrise aplicate pe o poveste in limba franceza
4. Redactarea de mesaje scrise in urma familiarizarii cu un text in limba franceza

III. COMPETENTE SPECIFICE SI ACTIVITATI DE INVATARE

1.1 Identificarea unor aspecte de cultura si civilizatie franceza


- Audierea unor povesti si cantece pt copii in limba franceza
- Vizionarea unor povesti adaptate sau a unor secvente (bande-annonce) din povestile pt
copii

2.1. Participarea la dialoguri simple in cadrul grupului pe teme specifice


- exercitii de recitare, intonare
- exercitii teatrale : pantomima, dramatizare
- joc de rol
2.1. Prezentarea unui personaj din povestile pt copii
- oferirea de raspunsuri la intrebari despre un personaj din poveste

- prezentarea unui personaj pe baza unor imagini


- jocuri de recunoastere a personajului

2.3. Dezvoltarea exprimarii artistice si teatrale


- interpretarea unuor replici in scenete
- pregatirea unei serbari
3.1 Identificarea semnificatiei globale a unei povesti pt copii se vorbeste in ea?
- Oferirea raspunsului la intrebari: Care este subiectul povestii? Despre ce
-
- Exercitii de asociere a unei imagini cu un text datExercitii de tipul vrai ou faux, cu
alegere multipla
- Alegerea unuei imagini dintr-un set pt a ilustra povestea

4.1 Participarea la proiecte de grup in care se elaboreaza cu sprijin mesaje scurte


- Realizarea unui afis pt o poveste
- Alcatuirea unuei colectii de personaje din povesti cu scurte mesaje de prezentare
- Realizarea personajului preferat insotit de un mesaj
IV. CONŢINUTURI:
1. Suporturi de invatare

1. Le Petit Chaperon Rouge

2. La belle au bois dormant

3. Le petit sapin de Noël

4. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre

5. Le chat botté

6. Le vilain petit canard

7. La barbe bleue

8. Hansel et Gretel

2. Sugestii de contexte de comunicare

- formule de salut

- obiecte uzuale

- numere, culori

- comenzi rapide

- repere spatiale

- activitati curente

3 Gramatică funcțională

-a saluta

- a localiza în spaţiu

- a compara calităţi

- a descrie personaje

- a iniţia si a sustine un schimb verbal


- a situa în timp, a relata activităţi: la prezent

V. MODALITATI DE EVALUARE

- Raspunsuri la intrebarile profesorului


- Dialoguri simple, pe perechi
- descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
- concursuri
- jocuri didactice
- joc de rol
- dramatizari

Sugestii metodologice

Pentru acest optional de clasa a V a activitatile de invatare propuse vor fi foarte atractive pt elevi
si corespunzatoare nivelului si intereselor lor. In comunicare se va folosi limba tinta iar
exprimarea se va face in fraze scurte si simple ; proiectarea didactica va urmari dezvoltarea
competentelor de comunicare compatibile nivelului A1. Se va evita pe cat posibil traducerea iar
atunci cand se impune se va folosi non-verbalul pt a sprijini invatarea intuitiva (mima, desen,
filmulet). Se vor organiza activitati pe grupe, jocuri de rol, dramatizari pentru a stimula
interactiunea in limba tinta (De ex : esti Scufita Rosie si te intalnesti cu lupul –imagineaza
dialogul). Se vor folosi contexte autentice de comunicare, create in clasa pt a practica actele de
comunicare si a atinge competentele din programa. Elementele de gramatica vor fi predate prin
observare si vor fi integrate in demersul didactic, fara a constitui lectii separate.

Realizarea unei lecturi de comprehensiune : accentele formative trebuie puse pe semnificatii si


pe explorarea acestora la nivelul textului. Se vor folosi atat suporturi scrise cu povesti ca si
documente audio-video. Sarcinile de lucru vor fi la alegere si corespunzatoare nivelului cognitiv
al elevului :( ca raspuns la o solicitare de lectura a unei povesti elevii pot desene/mima/explica
pentru a indica ce au inteles din text). Evaluarea se va face prin mini-proiecte de grup ( postere,
afise, colaje, desene insotite de scurte texte de prezentare ) si o evaluare oral ape baza
raspunsurilor oferite la intrebarile profesorului in cadrul activitatilor de invatare.