Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC “I. C.

PETRESCU”
Str. Principală nr .398, com.Stâlpeni, jud Argeş
Tel: /Fax;0248-565531
E-mail: grupsc.stalpeni@yahoo.com

Avizat Director,
Prof. Nedelcu Gabriela

Profesor: Moiceanu Geanina

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


Integrarea copiilor cu CES (plan de intervenţie personalizat);

1. INFORMAŢII GENERALE:
Numele: Bulac Robert
Varsta: 15
Domiciliul: com. Stilpeni, Arges
Unitatea scolara: Liceul Tehnologic I.C. Petrescu Stilpeni
Clasa: a IX-a
Echipa de lucru: profesor de sprijin: Centru Scolar de educatie incluziva “Sfantul
Nicolae”;
profesor învățământ liceal: Moiceanu Geanina
Data de elaborare a programului: 12.09.2013
Durata de desfăşurarea a programului: 15.09.2013-30.06.2014
Domeniul de intervenție: Logică si argumentare, clasa a IX-a

Disciplina logică, argumentare şi comunicare au la bază şi promovează următoarele valori


şi atitudini:
• participarea la viaţa socială fundamentată pe opinii şi acţiuni întemeiate
• disponibilitate şi interes pentru comunicare, în general, pentru comunicarea
interculturală, în special
• încredere în abilităţile proprii de comunicare
• relaţionare pozitivă cu ceilalţi
• coerenţă şi rigoare
• gândire critică şi flexibilă
• capacitatea de a lua decizii întemeiate pe argumente
• independenţă în gândire şi în acţiune

1
LICEUL TEHNOLOGIC “I. C. PETRESCU”
Str. Principală nr .398, com.Stâlpeni, jud Argeş
Tel: /Fax;0248-565531
E-mail: grupsc.stalpeni@yahoo.com

• exigenţă faţă de calitatea actului comunicaţional • capacitatea de a susţine o dezbatere


argumentată şi civilizată
COMPETENȚE ȘI CONȚINUTURI CE URMEAZĂ SA FIE DOBANDITE
1. Recunoaşterea diferitelor situaţii şi forme de comunicare în spaţiul social
2. Dezvoltarea disponibilităţii şi a abilităţii de a comunica idei, sentimente, fapte, în
diferite contexte sociale
3. Dezvoltarea cooperării cu ceilalţi, favorizată de identificarea şi eliminarea
diferitelor bariere în comunicare
4. Identificarea structurii unui argument, a elementelor componente şi a relaţiilor
dintre acestea (termeni, propoziţii, raţionamente)
5. Folosirea corectă a unor forme şi operaţii logice (definirea şi clasificarea) în
contexte situaţionale diferite (teoretice şi practice)
6. Construirea unor argumente în vederea susţinerii unui punct de vedere sau a unei
soluţii propuse pentru rezolvarea unor situaţii problemă
7. Utilizarea lucrului în echipă pentru rezolvarea unor probleme care implică operaţii
şi forme logice
8. Utilizarea instrumentelor de ordin logic, care pot fi activate în contexte diferite în
activitatea privată şi publică
9. . Identificarea, în diferite contexte, a unor tipuri de argumentare formulate în limbaj
natural sau formal
10. Dezvoltarea unor tehnici de argumentare şi de comunicare, în vederea învăţării pe
parcursul întregii vieţi
11. Întemeierea critică a propriilor argumente şi raportarea critică la argumentele
altora, în diferite situaţii de comunicare
12. Realizarea unor schimburi argumentate de opinii

Realizat prof. Moiceanu Geanina

S-ar putea să vă placă și