Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa: a XII-a A

„Riga Crypto şi lapona Enigel”de Ion Barbu


Tipul lecţiei: Dobândire de cunoştinţe
Scopul lecţiei: Cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor, cu privire specială asupra universului liric al
poeziei.
Ce volume de poezii ale lui I. Barbu cunoaşteţi?
În creaţia lirică a lui Barbu, T.Vianu descoperă trei etape esenţiale. Care sunt aceste etape?
„Poezii”, „După melci”, „Joc secund”.
Cele trei etape de care aminteşte T. Vianu sunt: etapa parnasiană (1919-1920), etapa baladică şi orietală (1921-
1925) şi etapa ermetică (1925-1926).
Riga Crypto şi lapona Enigel”, spunând că aceasta este inclusă în volumul „Joc secund”, ciclul „Uvedenrode”
şi că Barbu o subintitulase „Baladă”.
Care sunt elementele moderniste ale acestei opere?
îmbinarea epicului cu liricul şi dramaticul, intrarea în fantastic se face cu ajutorul povestirii în ramă, balada este
structurată în tablouri, are simboluri, valorifică elemente mitice, limbaj poetic original. Poetul o defineşte
„Luceafăr întors”.
Ce vă sugerează titlul acestei poezii?
Cel două personaje care fac parte din lumi diferite.
Care este tema poeziei?
Tema baladei ilustrează iubirea celor două fiinţe atât de diferite, incompatibile, Enigel face parte din regnul animal,
iar Crypto face parte din regnul vegetal.
Cum este structurată această baladă?
Este structurată în douăzeci şi şapte de stofe, cele mai multe catrene, dar există strofe şi din şase sau şapte versuri.
Cum începe balada?
Balada începe cu rugămintea unui nuntaş, să povestească un menestrel ceea ce se întâmplase între lapona şi
Crypto. Dialogul dintre nuntaş şi menestrel constitue rama poveştii. Întreaga relatare este o poveste în ramă: „Mult
îndărătnic menestrel,/ Un cântec larg Tot mai încearcă,/ Zi-mi de lapona Enigel /Şi Crypto, regele-ciupearcă!”
Povestea începe prin prezentarea regelui-ciupercă, înfăţişat ca un indaptat, în antiteză cu el, lapona,
locuitoare de la pol, este prezentată cu tandreţe, sugerând gingăşie şi fragilitate.
Ce sugerează drumul pe care îl face lapona, de la nord la sud?
Acest drum poate fi interpretat ca o transhumanţă, dar şi ca o aspiraţie a eroinei spre soare.
Ea poposeşte la Crypto, „mirele poenii”, dar ca şi în „Luceafărul” lui Eminescu ei se întâlnesc în vis .
Ce vers sugerează acest lucru?
„Lin adormi, torcând verdeaţă”.
Rolurile aici sunt puţin inversate, fiinţa superioară e feminină, iar cea inferioară e cea masculină.
Chemările pe care le face Crypto, deschid un spectacol dramatic al unei nunţi eşuate. Mai întâi craiul o
îmbie pe fată, oferindu-i lumea care o domneşte, dar ea îl refuză.
La ce duce acest refuz al laponei?
La sacrificiul suprem. A doua oară riga îi vorbeşte despre valorile supreme ale lumii lui. Tentţie pe care Enigel şi-o
reprimă cu greutate.
Ce se întâmplă în strofele 17-20?
Explicaţia pe care o dă lapona de a desluşi mai bine responsabilitatea faţă de propriul destin.
Cei doi nu se pot nunti, aspiraţiile lor nu coincid, regele tinde să pătrundă în lumea laponei, depăşindu-şi
orizontul limitat, iar ea aspiră spre soare, spaţiul lumii nelimitat.
Ce simbolizează cele două personaje?
Cei doi simbolizează faptul că fiinţele opuse se atrag, dar nu sunt compatibile. Riga va avea parte doar de moarte,
iar lapona doreşte să atingă absolutul, să îşi depăşească propriile ziduri fizice.
Ce semnifică pentru fiinţa inferioară „pahar e gândul, cu otravă”?
Condiţia pe care doreşte să şi-o depăşească prin iubire, dar va intra în spaţiul ucigător al soarelui şi va deveni o
cipercă otrăvitoare.
Ce semnifică finalul?
Faptul că destinul plantelor otrăvitoare, fiinţe doborâte de aspiraţii se va clarifica.
A cui este drama în această baladă?
A laponei, riga apare în visul său şi reprezintă tentaţia în aspiraţia spre absolut.
Ce figuri de stil găsiţi în poezie?
Metafore, epitete, inversiuni.
NUME:
CLASA a XII-a A
FIŞĂ DE LUCRU

1. Identificaţi figurile de stil din baladă!


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Identificaţi versurile ce creează antiteza dintre cele două personaje!


Crypto Enigel
…………………………………. …………………………………..
…………………………………. …………………………………..
…………………………………. …………………………………..
…………………………………. …………………………………..
…………………………………. …………………………………..

3. În finalul baladei, regele ciupercă este numit „nebunul riga Crypto”.


De ce credeţi că este numit aşa? În ce constă de fapt aspiraţia lui?
Formulaţi în câteva enunţuri ideea poetică de bază a textului.

4. Lumea lui Crypto de defineşte prin umbră, somn, răcoare. Cum se defineşte , prin
opoziţie , lumea laponei?

Lumea lui Crypto: Lumea lui Enigel:


RIGA CRYPTO ȘI LAPONA ENIGEL

De Ion Barbu

Menestrel trist, mai aburit Pe trei covoare de răcoare -- Rigă Crypto, rigă Crypto,
Ca vinul vechi ciocnit la Lin adormi, torcând verdeaţă, Ca o lamă de blestem - Plângi, prea cuminte Enigel !
nuntă, Când lângă sân, un rigă spân, Vorba-în inimă-ai înfipt-o ! Lui Crypto, regele ciupearcă,
De cuscrul mare dăruit Cu eunucul lui bătrân, Eu de umbră mult mă tem, Lumina iute cum să-i placă ?
Cu pungi, panglici, beteli cu Veni s-o-imbie cu dulceaţă : El se desface usurel !
funtă, Că dacă în iarnă sunt făcută, De Enigel.
Enigel, Enigel, Ursul alb mi-e vărul drept, De partea umbrei moi să
Mult -- îndărătnic menestrel, Ti-am adus dulceaţă, iacă, Din umbra deasă, desfăcută, treacă...
Un cântec larg tot mai Uite fragi, ţie dragi Mă-închin la soarele-întelept.
încearcă, Ia-i şi toarnă-i în puiacă. Dar soarele, aprins inel,
Zi-mi de lapona Enigel La lămpi de ghiată, supt Se oglindi adânc în el ;
Şi Crypto, regele ciupearcă ! -- Rigă spân, de la sân. zăpezi, De zece ori, fără sfială,
Mulţumesc Dumitale. Tot polul meu un vis visează. Se oglindi in pielea-i chială ;
Nuntaş fruntaş ! Eu mă duc să culeg Greu taler scump, cu margini
Ospăţul tău limba mi-a fript-o, Fragii fragezi, mai la vale. verzi, Si sucul dulce inăcreste !
Dar cântecul, tot zice-l-aş, De aur, visu-i cercetează. Ascunsa-i inimă plesneste,
Cu Enigel şi riga Crypto. -- Enigel, Enigel, Spre zece vii peceti de semn,
Scade noaptea, ies lumine, Mă-închin la soarele-întelept, Venin si rosu untdelemn
-- Zi-l, menestrel ! Dacă pleci să culegi, Că sufletu-i fântână-în piept Mustesc din funduri de
Cu foc l-ai zis acum o vară ; Începi rogu-te cu mine. Si roata alba mi-e stăpână blestem ;
Azi zi-mi-l stins, încetinel, Ce zace-în sufletul-fântână.
La spartul nunţii, în cămară. -- Te-aş culege, rigă blând... Că-i greu mult soare să îndure
Zorile încep să joace La soare, roata se măreste, Ciupearcă crudă de pădure,
Des cercetat de pădureţi Şi esti umed şi plăpând : La umbră, numai carnea Că sufletul nu e fântână
În pat de râu şi-în humă unsă, Teama mi-e, te frângi curând, creste Decât la om, fiară bătrână,
Împărăţea peste bureţi Lasă. -- Aşteaptă de te coace. Si somn e carnea, se desumflă, Iar la făptură mai firavă
Crai Crypto, inimă ascunsă, -- Dar vânt si umbră iar o Pahar e gândul cu otravă.
-- Să mă coc, Enigel, umflă...
La vecinic tron, de rouă Mult aş vrea, dar, vezi, de -- Ca la nebunul rigă Crypto,
parcă! soare, Frumos vorbi si subtirel Ce focul inima i-a fript-o,
- Dar printre ei bârfeau Visuri sute, de măcel, Lapona dreaptă, Enigel. De a rămas să rătăcească
bureţii Mă despart. E roşu, mare, Dar timpul, vezi, nu adăsta, Cu alta fată mai crăiască :
De-o vrăjitoare mânătarcă, Pete are fel de fel ; Iar soarele acuma sta
De la fântâna tinereţii. Lasă-l, uită-l Enigel, Svârlit in sus, ca un inel. Cu Laurul-Balaurul
În somn fraged şi răcoare. Să toarne-în lume aurul,
Şi răi ghioci şi toporaşi Să-l toace, gol la drum să
Din gropi ieşeau să-l iasă.
ocărască, Cu măsălarită-mireasă,
Sterp îl făceau şi nărăvaş, Să-i ţie de împărăteasă.
Că nu vroia să înflorească.

În ţări de ghiaţă urgisită,


Pe acelaşi timp trăia cu el,
Lapona mică, liniştită,
Cu piei ; pre nume -- Enigel.

De la iernat, la păşunat,
În noul an, să-şi ducă renii,
Prin aer ud, tot mai la sud,
Ea poposi pe muşchiul crud
La Crypto, mirele poienii.

S-ar putea să vă placă și