Sunteți pe pagina 1din 1

George Breazul în Gândirea

Note din anii ’20


1926
Cronica Muzicală:
G. Breazu, ”Note asupra școlii muzicale românești”, Gândirea literară-artistică-socială, Anul
VI, No. 4-5, Mai-Iunie 1926, București, p. 191.
Problema organicismului și autohtonismului în muzica contemporană românească. Legătura
cu cea populară și bisericească monodică…

1927
George Breazul, ”Nunta tragică”, p. 228.
Salută cu bucurie dorința multor artiști de a pune în scenă motive naționale, de a încerca să
redea un specific românesc fiecare în domeniul său artistic, însă deplânge diletantismul unora
în materie de cunoaștere a artelor conexe, a specificității reale a muzicii și artei populare
românești strâns legate de cea eclezială – bizantină. Exemplu în acest caz stă piesa lui Alexis
Catargi – ”Nunta tragică”, ce vorbește despre descălecatul lui Dragoș și se prezintă ca un
produs romantic muzical.

1928
Gândirea literară-artistică-socială, Anul VIII, No. 6-7, Iunie-Iulie 1928, București
G. Breazul, ”Arta muzicală în cultura românească”, pp. 241-249.
Un studiu științific riguros întocmit despre rolul pe care îl are arta muzicii în cultura
românească, o analiză a situației muzicii în spațiul academic în epocă (unde elementele
muzicale religioase nu lipsesc) și o propunere de reorganizare a vieții muzicale românești:
”încrezători în misiunea culturală a artei noastre, nădăjduim ca prin farmecul frumosului
muzical să contribuim la sporirea, purificarea și înobilarea spiritualității românești, la
redeșteptarea puterilor creatoare ale poporului și la realizarea aspirațiilor sale culturale”. P.
249.

Cronica Muzicală:
G. Breazul, ”Năpasta” de Sabin V. Drăgoi, Gândirea literară-artistică-socială, Anul VIII, No.
11, Noembrie 1928, București, p. 460.

S-ar putea să vă placă și