Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

LICEUL TEHNOLOGIC „CRIŞAN” CRIŞCIOR


Str: Bunei, nr. 2; Director: prof. Popa Nicolaie
Tel / Fax: 0254/617.004
E-mail: gscriscior@yahoo.com Consilier educativ: prof. Benea Daniel Constantin
Nr. ……. / 15 Aprilie 2013

DOSARUL CELEI MAI INTERESNTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATĂ LA NIVELUL


UNITĂŢII ŞCOLARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI
BUN!”
ANUL ŞCOLAR 2012-2013

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele şi adresa unităţii: Liceul Tehnologic „Crişan” Crişcior;


Nivelul de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal;
Numărul elevilor din şcoală: 954 elevi;
Numărul cadrelor didactice din şcoala: 69 cadre didactice;
Coordonatorul activităţii (nume, date de contact): Prof. Botici Mirabela (tel. 0726993225), Prof.
Dâlv Diana (0740123761), Prof. Tonţa Alina (0743888691).

INFORMAŢII DESPRE PROIECT

1. Titlul activităţii: „Activităţi de gătit”


2. Domeniul în care se încadrează proiectul (cultural – artistic, tehnico – ştiinţific, sportiv –
turistic, cetăţenie democratică, altele (precizaţi):
3. Scopul activităţii: Realizarea unor produse culinare diversificate, cu grad redus de
complexitate personalizate de către elevi, implicând elevi de la diferite specializări.
4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:
 Organizarea locului de muncă;
 Identificarea materiilor prime şi auxiliare utilizate la obţinerea preparatelor;
 Decorarea preparatelor obţinute.

5. Elevi participanţi: 129


6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 01. IV. 2013
7. Descrierea, pe scurt, a activităţii (5-10 rânduri):
Activitatea s-a desfăşurat în bucătăria şi sala de mese a şcolii, sub atenta supraveghere a
tuturor cadrelor didactice participante la activitate. În prima fază elevilor li s-au
prelucrat normele de tehnică şi securitatea muncii şi s-a realizat igienizarea spaţiilor de
producţie şi a obiectelor de inventar utilizate de către elevi. Elevii împărţiţi pe grupe au
obţinut următoarele preparate: salaltă de paste, sandvişuri cu pastă de brânză, pateu
brânză topită, pe care le-au ornat după propria imaginaţie, iar ca desert nu au lipsit
clătitele. După finalizarea activităţii s-a realizat igienizarea ustensilelor şi spaţiilor de
lucru utilizate.
8. Descrierea, pe scurt, a rezultatele obţinute în urma activităţi:
Elevii au socializat pe diferite specializări, lucrand intr-o mare echipa, dezvoltandu-şi
astfel abilitatile de comunicare si de ingeniozitate.
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei
activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru:
Atât cadrele didactice , cât şi elevii şi părinţii au manifestat o atitudine de deschidere faţă
de această activitate, exprimându-şi dorinţa de a o realiza şi în anul următor.
10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai … (1/2 pagini): argumente ale cadrelor
didactice, ale elevilor, ale părinţilor-
Am propus aceasta activitate motivate fiind de atractia pe care o au elevii fata de preparatele
tip fast-food, doar ca am incercat sa folosim materii prime cu un continut scazut sau chiar
lipsit de aditivi alimentari, insotite de o mare cantitate de legume.
Totodata implicarea activa a elevilor in aceata activitate este maxima, toate preparatele fiind
realizate exclusiv de catre ei.
Dezvoltarea unor aptitudini si abilitati practice este nelipsita in aceata activitate, elevii
manipuland atat obiectele de inventar cat si materiile prime, pe care le-au prelucrat atit
primar, cat si termic, dupa caz.
11. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor referitoare la
activitatea propusă:
„Preparatele au fost delicioase si foarte aspectuoase! Au fost bune!!!” Spunea un elev.
„Copii nostri trebuie sa invete si sa gateasca si sa spele vasele, sa lase bucataria in buna
regula!” Afirama o mamica.
„Elevii nostri au utilizat informatii din suportul de curs, punandu-le in practica si implicit
dezvoltandu-si aptitudini practice.”

12. Ataşaţi dovezi ale activităţii (fotografii, filme, documentare, etc.):

S-ar putea să vă placă și