Sunteți pe pagina 1din 3

PREGĂTIREA PENTRU EXAMEN Testul nr.1 18.03.

2020

Citește cu atenție textul :

În inima pădurilor bătrâne, Când cade noaptea ,codrul se-nfioară,


spun basmele c-ar fi un mândru lac, dar lacul e la fel de nemișcat ,
de nuferi plin și locuit de zâne, cu apa mai adâncă și mai clară;
cu ape care-ntotdeauna tac. un hârb de cer pe pajiște uitat.

Pe țărmuri ,iarba-i scurtă,mătăsoasă ; Și una câte una ,mari și mici


poteci ,nici urme într-acolo nu-s; se-aprind pe cer și-n lacul străveziu
se strânge-n jur pădurea tot mai deasă ciudate lampioane de pitici,
și blând lumina picură de sus. cu focul rece ,albastru și viu.
(Magda Isanos-Lacul)
Hârb=ciob
A.

Nivelul fonetic
1.Rescrie cuvintele cu diftongi :Pe țărmuri iarba-i scurtă,mătăsoasă
2.Căte litere și sunete sunt în cuvintele :poteci,strânge,cer,mici,ciudate,rece.
3.Desparte în silabe :nuferi,blând,se-nfioară,nemișcat,se-aprind,lampioane

Nivelul lexical
1.Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele
:mândru,mătăsoasă,poteci,clară,ciudate,lampioane
2.Scrie câte un antonim contextual pentru cuvintele :bătrâne,tac,mătăsoasă,deasă,nemișcat
3.Explică modul de formare a cuvintelor subliniate în text .
4.Scrie enunțuri în care să evidențiezi polisemia cuvintelor :des,lac,adânc și omonimia
cuvintelor :care,cer.
5.Scrie familia lexicală a cuvintelor următoare (câte patru termeni):pădure,lumină,noapte.

Nivelul morfologic
1.Precizează genul și cazul
substantivelor :inima,pădurilor,basmele,lac,ape,iarba,codrul,lampioane pitici.
2.Numește valoarea gramaticală a verbului a fi din versul : spun basmele c-ar fi un mândru
lac.Dă alte două valori gramaticale și precizeză-le.
3.Rescrie un pronume relativ și un pronume reflexiv.
4.Rescrie verbele din prima strofă și precizează conjugarea și modul fiecăruia.
5.Rescrie adjectivele din strofa a doua și menționează genul și cazul fiecăruia.
6.Rescrie adjectivele din strofa a treia și precizează felul lor(propriu-zis/participial) și gradul de
comparație.
Nivelul sintactic
a) Sintaxa propoziției
1. Rescrie subiectele din prima strofă și menționează partea de vorbire.
2. Rescrie predicatele din strofa a treia și precizează felul lor.
3. Rescrie două nume predicative ,din strofa a doua.
4. Rescrie toate atributele și menționează felul lor.
b) Sintaxa frazei
1.Rescrie subordonatele din prima strofă și spune felul lor.
2. Scrie fraze formate din două propoziții în care pronumele relativ care să introducă ,pe
rând,subiectivă,predicativă,directă,indirectă și atributivă.
3. Expansionează cuvântul subliniat: și locuit de zâne.
4. Contrage o subordonată din prima strofă.
Nivelul ideatic
1.Numește tipul rimei .
2. Menționează măsura versurilor din strofa a doua.
3. Rescrie ,din prima strofă,o personificare și o inversiune.
4. Rescrie o metaforă și o enumerație.
5. Menționează modul de expunere și numește,cu exemple din text,două trăsături ale acestui
mod.
B. Scrie o compunere ,de cel puțin 150 de cuvinte,în care să argumentezi că textul dat este un
pastel.
-să numești două trăsături ale pastelului
-să exemplifici cele două trăsături valorificând textul
-să respecți tipul de compunere
-să te încadrezi în numărul de cuvinte

Cum vei proceda ?


a) Definiția pasteluliui+ trăsătu rile speciei)mod de expunere ,prezența grupului
nominal,interferența planurilor, ideea poetică a fiecărei strofe +mijloacele artistice/imaginile
artistice )
b)sentimentele generate de contemplarea tabloului +atmosfera generală
ATENȚIE !!!Fiecare părere emisă de tine , cu privire la text ,trebuie susținută cu citate (unele
comentate !!!)