Sunteți pe pagina 1din 214

Reeditare electronică cu acceptul direct al autorului

NICU DOFTOREANU şi al Bibliotecii Cronopedia,


realizată de Ioan Muntean

Reproducerea - integrală sau parţială - a lucrării şi difuzarea ei pe


cale electronică sunt autorizate pentru folosul privat al cititorului
şi pentru scopuri necomerciale.
NICU DOFTOREANU

TANGOURI cu de toate... și
RĂVAȘE desecretizate
NICU DOFTOREANU

TANGOURI cu de toate... și
RĂVAȘE desecretizate

Editura ASTRALIS
Bucureşti, 2020
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DOFTOREANU, NICU
Tangouri cu de toate... şi răvaşe desecretizate /
Nicu Doftoreanu. - Bucureşti : Astralis, 2020
ISBN 978-606-8995-33-5

821.135.1

ISBN 978-606-8995-33-5

Editor: Camelia Pantazi Tudor


Redactor: Camelia Pantazi Tudor
Corector: Luminița Zaharia
Tehnoredactor: Nicu Doftoreanu
Prefața: Lucian Gruia
Coperta: Raluca Tudor
Ilustraţii: grafică – Ioan Ganea-Christu, Iris Ganea-Christu;
sursă Internet (fără autor)

©Editura Astralis, 2020

Editura Astralis, Bucureşti


Telefon: 0722431428
E-mail: astralisart@yahoo.com

Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate.


PREFAŢĂ

Nicu DOFTOREANU a publicat până în prezent 13


volume de „TANGOURI” în versuri, fiecare având o
temă specifică. Acum, cu al 14-lea volum, intitulat
Tangouri cu de toate… şi Răvaşe desecretizate
completează colecţia.
Surprinzător este faptul că, în acest volum, pe care îl
comentăm în continuare, tema principală devine cu
preponderență ţara, cu alte cuvinte avem de-a face cu
o serie de „Tangori patriotice”.
Poetul simte ameninţarea la integritatea ţării, ce vine
din afară, dar care nu primeşte riposta cuvenită din
interior. Aici aș aminti:
 TANGOU DESCRIPTIV, unde face elogiul luptei
noastre împotriva imperiilor ce voiau să ne
cotropească;
 TANGOU de… 100 de ani, care este dedicat celor
care au înfăptuit ROMÂNIA MARE şi care astăzi
apără „Independenţa prin cultură”;
 TANGOU legat de IMN, unde, după ce trece în
revistă luptele strămoşilor, conduşi de domnitori
patrioţi, pentru apărarea independenţei, surprinde
cearta lipsă de reacţie a conducătorilor actuali, dar şi a
noastră, faţă de globalism: „Astăzi asta pare-absurd /
Fiindcă-n intrigi ne-am pierdut / Însă... cel mai rău mă
doare / că n-au fost numai străinii / „Mânca-le-ar inima

5
câinii” / Au fost şi-unii dintre noi/ Ce s-au declarant
EROI! / De ei cum să te fereşti? / E târziu! / Nu reuşeşti!”;
 TANGOU pentru CUZA, unde Cuza este lăudat
pentru reformele sale ce au modernizat ROMÂNIA:
„Cât Cuza a fost domnitor / Ne-a pregătit un viitor! / De
aceea amintirea lui / E vie-n cartea neamului, / Şi-a
inspirat tot ce-a urmat, / După Unirea într-un stat.”;
 TANGOU VÂNTOS, unde critică noii „ciocoii noi”
care ne conduc;
 TANGOU de ÎNDOCTRINARE, unde ne atrage
atenţia supra pericolului ştergerii identităţii naţionale
sub influenţe externe;
 TANGOU ARLECHIN, în care Bufonul a devenit
Rege iar noi paiaţe. Poetul ne îndeamnă să ne tăiem
sforile cu care păpuşarii ne manipulează şi să
devenim liberi;
 TANGOU pentru BLESTEMUL ROMÂNIEI, care
este un alt pamfet adresat păpuşarilor.
Cel mai aspru rechizitoriu împotriva impostorilor
îl constituie însă poezia TANGOU TRICOLOR, unde
ne spune: „Patriotismul plânge cu lacrimi tricolore / Din
răni de ieri, cu sânge, / ce astăzi par minore, / Când vede
cum dispare dorinţa permanenţei / Şi ROMÂNIA MARE
ia calea penitenţei! / Ne risipim prin lume, lăsând dorul de
casă / În ţări fără de nume… ce nu mai sunt acasă, / Chiar
dacă tricolorul să fluture îl lasă / Spre a-i simţi fiorul, / ...
Degeaba, nu contează”.

6
Încheind capitolul de „tangouri patriotice”, Nicu
Doftoreanu meditează la trecerea timpului, la condiţia
noastră de fiinţe muritoare (Tangou atemporal, Tangou
veninos, Tangou fermecat, Tangoul anilor pierduți etc)
Tangoul zilei „vii” ne reaminteşte că avem o zi când
ne naştem şi alta când plecăm definitiv.
După ce epuizează registrul grav, poetul revine la
tonul cu care ne-a obişnuit anterior, adică ludic,
umoristic, optimist.
Stau mărturie: Tangou antidepresiv: „Când grijile te
copleşesc / Şi-n tine simţi mereu cum cresc, / Să fii
deştept! / Să nu cedezi! / În fericire să te-ncrezi!”, sau
Tangoul pensionarului optimist: „Cu cât înaintăm în
vârstă / Trecutul pare mai frumos, / (...) / Cu cât înaintăm
în vârstă / Avem nenumărate seri / Când nu visăm şi
regretăm / Că... mâine nu mai este ieri, / Deci, să nu
amânăm deloc / Și să trăim clipa... .pe loc / Recucerind tot
ce dorim / Prin optimism! / Dacă mai ştim.” Aceeaşi
idee este reluată în Tangou optimist cu viaţa.
Capitolul „Răvaşe desecretizate cu glume asezonate...
alandala aşezate” face dovada umorului autorului.
Pe lângă răvaşe, capitolul cuprinde şi numeroase
acrostihuri, dedicate prietenilor şi foştilor colegi de
liceu sau facultate, ocazionate de sărbători (Revelioane,
zile de naştere, aniversări de la absolviri etc).
Exemplificăm printr-un foarte scurt acrostih:
„D... AN, fost „Căpitan de plai” / A... i fost în liceu
un „crai”! / N... ici azi văd că nu prea stai.”

7
Unele răvaşele sunt dedicate celor care au diverse
stări sufleteşti. Iată un exemplu:
„Colegi-am întrebat direct / Cam ce spun ei de vârsta
mea / Şi ei mi-au dat răspuns discret: / E Anul Nou! Nu
te-ntrista!”
În concluzie, în volumul TANGOURI CU DE
TOATE… ŞI RĂVAŞE DESECRETIZATE, Nicu
Doftoreanu îşi arată, ca Ianus, 2 feţe: Una gravă,
patriotică, legată de destinul colectiv al naţiei şi Una
optimistă, umoristică, izvorâtă din destinul nostru
individual.
Textele patriotice ne invită la meditaţie, celelalte ne
descreţesc frunţile.
Prin toate cărţile şi prin comportamentul zilnic, Nicu
Doftoreanu se dovedeşte un bonom cu vocaţia
prieteniei.
Stilul este direct, limpede, colocvial.
Putem spune că aşteptăm și alte cărţi care să se
încadreze în cele spuse în poezia Tangou cu viața:
Viața, când s-a învoit / Să-mi dea liber la trăit / Mi-a
spus: „Timpul îi răsfață / Doar pe cei care-i fac față, /
Și le dăruie speranța / C-au învins nesiguranța!”

Lucian GRUIA

8
CUVÂNTUL AUTORULUI

Acest nou volum de poezii îl dedic familiei mele și


tuturor celor care acum, sau mai demult, mi-au tot
fost alături, acordându-mi încrederea necesară pentru
a-mi continua și păstra visul „neciobit”!
Nu vreau să fiu înțeles greșit: Toate cele 13 volume
de până acum le sunt dedicate tot lor și îmi sunt la fel
de dragi, dar acesta cred că este mai altfel, având
incluse acrostihuri și răvașe nărăvașe ce pot deruta la
început iubitorii de tangou. Menționez însă un
detaliu, care poate îi va face pe mulți să o citească: Am
scris cartea cu mult drag și patimă, atât pentru
cunoscători, prieteni, sau neprieteni, cât și pentru
necunoscători, dar în principal pentru oamenii sensibili.
Chiar dacă doar o singură poezie va ajunge la inima
lor, eu voi fi mulțumit!
Probabil că nu o vor gusta toți în egală măsură,
pentru că s-ar putea ca nu tuturor să le placă poezia,
dar nu trebuie să ne placă toate tipurile de scrieri. Am
însă credința că aceia care o vor citi, o vor înțelege și o
vor prețui, se vor bucura de ea, așa cum m-am bucurat
și eu, atunci când i-am dat aripi să zboare în lume.
Poate că acest volum de poezii nu este potrivit și
pentru cei care încă nu au învățat să viseze și să simtă că
viața nu este mereu ca o pradă, ci ca un moment de

9
încântare și iubire, dar, dacă nu încearcă, n-au cum să
știe!
Le mulţumesc deci, din nou, pe această cale tuturor
celor care m-au ajutat, enumerați mai jos într-o ordine
absolut aleatoare, astfel:
 Roman LUNGU – S.C. UNICOM S.A.
 Cătălin PISOCEANU – S.C . UNICOM S.A.
 Ion MANEA – S.C. Euroconstruct Internaţional S.A.
 George FLOREA – Power&Lighting Tehnorob S.A
 Livia PETRESCU – Power& Lighting Tehnorob
 Liliana VLAS – S.C. Urgent Farm SRL
 Dan LUSCALOV– S.C. ODRA IMPEX 95 S.R.L.
 Florin NICHITA – S.C. ROMFIN GROUP S.R.L.
Coperţile tuturor cărților deja publicate sunt
prezentate color, cu anii de apariție, în cadrul acestui
volum.

10
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU DE CĂLIT CUGETUL


Când rămân singur cu mine
Mă vorbesc numai de bine,
Însă mă bârfesc la greu
Și atunci parcă nu-s eu,
Când sunt prins într-o mulțime,
Unde nu mă simt prea bine!
Însă azi< nefiind ateu,
Fără niciun Dumnezeu
Ce-aruncă vorbe la greu,
Mă opresc și îmi doresc,
Cu viața să mă-ntâlnesc
Pentru a-i gusta momentul
Când apare sentimentul,
Pe care-o să-l folosesc
Numai< după ce mai cresc,
Fără să mă mai căiesc!
Poate-atunci voi da la spate
< Cugetul călit de șoapte
Ce ne denigrează visul
Rămas singur cu plictisul
Care mai mereu revine
SIGUR, când rămân cu mine!
Vancouver – Canada – 27.07.2018
(Publicat în Suplimentul „Literar ing" nr. 22/2018
al ziarului „Univers Ingineresc" – AGIR)

11
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU DESCRIPTIV
Sunt dintr-un neam de anonimi
Pe care unii asasini,
Ce nu simt dorul românesc,
L-au ponegrit și-l ponegresc...
Deoarece nu-l prea iubesc!

Sunt dintr-un neam ce s-a luptat


Spre a rămâne nepătat
Chiar și când unii migratori
Au încercat, adeseori,
Să ne transforme-n trădători.
Tot promovând acest concept
Credeau că nu-i vom ține piept
Și că vom renunța la drept!
De multe ori n-au fost puțini
Cei care nu ne-au vrut latini,
Uitând de vechii luptători
Ce i-au învins pe prădători!
DA! Neamul ăsta n-a uitat,
Că este de la DACI lăsat
Un obicei păstrat intact:
De a rămâne dârz, curat,
Chiar dac-a fost înconjurat
De slavi, de unguri sau de turci,
Ce doar ca sclavi ne-au vrut prin curți.

12
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Am fost aici și am rămas!


În fața celor de pripas!
Nu ne-am retras și am luptat,
La rădăcini n-am renunțat!
Când am primit și noi veniți,
Au fost doar dintre cei cinstiți!

Sunt dintr-un neam de pământeni,


Urmașii vechilor moșneni,
Ce-au apărat neobosiți
Pământul lor, de nepoftiți,<
Trimiși ai crailor vestiți...
Ce și-au dorit
< necreștinesc,
De-a lua pământul strămoșesc
Pe care anonimii cresc!
Așa că aș avea pretenții
Să știți cu toți-aceste lecții,
Predate de bărbați formați,
În bătălii grele-ncercați
Ce-au fost adeseori numiți,
Istoric,
DOMNITORI vestiți!
Pe care anonimii toți,
Îi recunosc drept PATRIOȚI!

Vancouver – Canada, București – 05.06.2018/02.07.2019


13
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL MÂNTURII
Și de va fi cumva să fie
Să vrei să bei din Apa Vie,
Va trebui întâi să lupți
Cu cei din tine,< CARE-S MULȚI!

Și de va fi cumva să fie
Chiar să te scalzi în Apa Vie,
Spre a-ți recupera destinul,
Va trebui omis suspinul
Pierdut,< atunci când te-ai născut,
Ca dar al TIMPULUI TRECUT.
Așa că< de va fi să fie
Să vrei iar gust de Apă Vie,
Ce ți-a adus norocu-n față
Și soarta ți-a marcat pe viață,
Va trebui neapărat
Să-mi spui... dac-ai trăit constant!
Atunci desigur: Reușești!
Cu Apa Vie să stropești
Dorința de a fi iubit,
La infinit și
… MÂNTUIT.

București – 02.02.2019
(Publicat în Revista „Astralis” nr. 1/ianuarie - martie 2019)

14
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL DEVENIRII PERPETUE


Privind în urmă constatăm
Că-n sentimente cam stagnăm
Când renunțăm la amintiri,
Uitând trecutele iubiri.
Dând oare timpul înapoi,
Pentru-a rămâne doar noi doi,
Vom regăsi acel moment
Ce a format acest prezent?!

Dezămagirile, reluate,
Duc la regrete repetate,
Așa că,< dacă EVALUĂM,
Chiar clipa asta-n care stăm
Constat că... nu prea EVOLUĂM!

A renunța la amintire
N-aduce nicio fericire
Deoarece ea ne-a călit
Și transformat necontenit
În ceea ce am devenit
Din clipa-n care<
AM IUBIT!

București – 04.02.2019
(Publicat în Revista „Astralis” nr. 1/ianuarie - martie 2019)

15
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU TOMNATIC
Indiferent de vârsta noastră
Când TOAMNA bate la fereastră
Ne pomenim înconjuraţi
De vii culori şi asaltaţi
De mii de nuanţe ruginii,
Ce-n păr ajung chiar... argintii,
Ascunse în poveşti târzii.
Policromia lor ne-ncântă
Cât soarele o tot descântă
Fiindcă recolorează viața
Uitând că a plecat verdeața.

Dar,
... dacă vine timp urât
Nu mai simțim ca la-nceput:
Redevenim iar cârcotași
Și spunem:
TOAMNĂ NU NE LAȘI?!
Dar ea răspunde răspicat
Chiar fără să o fi-ntrebat:
Dacă mi-ai cere să rămân
Aş încerca să mai amân,
Ce nu se poate amâna
Dar sincer... tot aş încerca!

16
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Așa că ia-mă-așa cum sunt


Fie că-i ploaie, sau e vânt
Și fii din nou un tip simpatic
Oricât ai fi tu de... TOMNATIC!

București – 0 7.11.2018

(Publicat în Revista „Astralis” nr. 1/ianuarie - martie 2019)

17
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU ANTIDEPRESIV
Când grijile te copleșesc...
Și-n tine simți mereu cum cresc,
Să fii deștept!
Să nu cedezi!
În fericire să te-ncrezi!

Când grijile preiau controlul...


Și crezi că ăsta le e rolul
Să fii deștept!
Să nu cedezi!
N-ar trebuie să te stresezi
Și capu-n panică să-ți pierzi!
Nimic nu-i fără rezolvare:
Momentul critic nu-i cum pare!
Văpaia focului când trece
Și-ncepi să judeci iar la rece,
Ai să constați că nu-i ce crezi
Și-n ochii timpului contezi!

Când grijile-s omniprezente...


Și lasă urme permanente
Să fii deștept!
Să nu cedezi!
Pe optimism să te bazezi!

18
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Să-ncerci mereu să evadezi


Deoarece acesta-i modul
De-a face gordian iar nodul!
Încearcă să perseverezi
Nu-n disperare să te pierzi
Crezând, pe fond...
că nu contezi,
Deci...
dacă ripostezi ușor,
Te vor lăsa să-ți vezi de dor,
Știind că n-au șanse reale
De a-ți plasa depresia-n cale!

Când grijile te fac să pierzi...


Și nu le mai interesezi
Cui îi cedezi tu sentimentul,
Nu dispera!
Nu e momentul!
Cu timpul nu va mai conta
Cum au venit în calea ta!
Fii inventiv!
... Mai intensiv!
Adică...
ANTIDEPRESIV!
București – 07.12.2018
(Publicat în revista „Gândul Anonimului” nr. 67-68/
decembrie 2018

19
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU de... 100 DE ANI


Apărând „INDEPENDENȚA
... PRIN CULTURĂ”
simt prezența
Celor a căror statură,
Asigură permanența
Rânduielii în natură!

Toți ce-au fost înaintași


au luptat plini de curaj
Ca ostași!
... Stând drept baraj
În calea celor ce-au vrut
Să ne-arunce peste Prut!
Faptul că nu spun povești
Se vede la Mărășești,
Dar și-n alte locuri sfinte,
Despre care luăm aminte

Atunci când „INDEPENDENȚA


... PRIN CULTURĂ” este pură!
Sigur că nu are rost
Să ne-ndoim de ce-am fost!

20
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Toți strămoșii ne-au lăsat


O țară de apărat...
Dar și-o limbă dulce-avere
„Ca un fagure de miere”
Așa că să dăm uitării
Disputele provizorii,
Și să ne cinstim toți steagul
Când de sută trecem pragul!

Mogoșoaia – 22.11.2018

(Publicat în revista „Independența Română” nr. 47/decembrie


2018 și în Antologia Cronopedia „Ziditori în abstract”,Editura
Studios, Iași, 2019)

21
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU legat de IMN


Motto:
Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!
Tudor Vladimirescu (1780 - 1820)

Toţi se-ntreabă:
Până când...
Vom lăsa capu-n pământ
Uitând de-acel legământ
Lăsat cu limbă de moarte
De cei ce au vrut dreptate!

E ţărână din ţărână...


Ţara de o laşi din mână
Şi ai grijă doar de tine,
Uitând de popor în sine!
O ştiau toţi domnitorii,
Voievozii!
Precursorii!
Ce-au luptat aşa de tare
Pentru-a gliei apărare,
Când doreau... neatârnare!

Astăzi asta pare-absurd


Fiindcă-n intrigi ne-am pierdut!
Ne-au călcat toţi în picioare,

22
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Însă,
... cel mai rău mă doare
Că n-au fost numai străinii
„Mânca-le-ar inima câinii”
Au fost şi-unii dintre noi,
Ce s-au declarat... EROI!
De ei cum să te fereşti?
E târziu!
Nu reuşeşti!
Cine să-i contracareze?!...
Când ei sunt pe metereze
Şi deja fac temenele
Celor ce au gânduri rele?!
Cine să stea împotrivă
Când tradarea-i colectivă?
Bine-ar fi să ne trezim,
Altfel pierdem ce iubim!
Deci,
DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE
Vreau să-l aplicăm de mâine!

București 21.12.2018 – 02.02.2019

(Publicat în revista „Gândul Anonimului“ nr. 67-68/2018,


„Literar ing" nr. 4/2019, Supliment al ziarului „Univers
Ingineresc" – AGIR, în Antologia Cronopedia „Ziditori în
abstract”, Editura Studios, Iași, 2019)

23
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL PENSIONARULUI OPTIMIST


Motto:
Cât în destin îmi este scris
Să dărui zâmbete și flori
Eu nu voi fi curând ucis
Măcar că-i lesne, ca să mori
Geo Călugăru – „Pe cărări de epigramă”, Editura Fast Editing, 2019

Cu cât înaintăm în vârstă


Trecutul pare mai frumos,
Și luminos,
dacă rezistă,
Acel moment mai zgomotos
Al bucuriei, ce persistă
Din tinerețe, grandios,
Chiar când erai întors pe dos!

Ce repede târziu se face


În viață,
... dacă vremea tace,
Speriată că n-ai niciun țel
Atunci când te-ai retras nițel!
Știm că-n tristețe ne preface
Momentul prim, de timp rebel!
Ce lucruri simple ne-ncântau
Sau deopotrivă, supărau,
Atunci când încă aveam parte

24
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

De amintiri
... ce vin din spate.

Cu cât în vârstă-naintăm
Avem nenumărate seri
Când nu visăm și regretăm
Că... mâine nu mai este ieri,
Deci să nu amânăm deloc
Și clipa s-o trăim
... Pe loc!
Recucerind tot ce dorim
Prin optimism!
Dacă mai știm.
București – 16.01.2019/ 07.09.2019
(Publicat în „Literar ing" nr. 29/2020, Supliment
al ziarului „Univers Ingineresc" – AGIR)

25
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU pentru CUZA


Motto:
Unirea, Naţiunea a făcut-o!
Mihail Kogălniceanu (1817 - 1891)

Nu curgea laptele, nici mierea,


Când Cuza a preluat puterea
Și nu eram încă regat,
Dar el a fost cu-adevărat
Ales ca domn în două țări
CARE DE FAPT ERAU SURORI!
Și el,
în anii ce-au urmat,
Să schimbe țara a-ncercat,
Spre-a face PRINCIPATUL stat.

N-a fost pe placul tuturor,


Dar, mai ales,
... Boierilor.
Așa că-n masă l-au trădat
Și l-au forțat de-a abdicat!

Cam asta-n mare... s-a-ntâmplat


Dar tot nu știm cu-adevărat
De ce un om deplin iubit
De un norod năpăstuit,
Ne-a părăsit așa rapid!
26
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Cât Cuza a fost domnitor


Ne-a pregătit de viitor!
De aceea amintirea lui
E vie-n CARTEA NEAMULUI,
Și-a inspirat tot ce-a urmat,
După Unirea într-un stat:
Speranța că Independența
Va defini apartența
La noua eră luminată
Care-a lucrat precum o vatră
În care s-a topit mânia
Spre a renaște ROMÂNIA!

București – 19.01.2019/24.01.2019

27
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU de... BUN SIMȚ


Când bunul simț era la modă,
Făr’ să-i ridice nimeni odă
Și politețea era lege,
Era mai greu a înțelege
Obrăznicia gălăgii
Ce-o practicau mahalagiii.
Atunci o stare mai confuză
Se repara simplu: C-o scuză,
Sau cu-n duel, în caz extrem
Și-atunci jignirea
... LĂSA SEMN!
Azi asta ține de trecut
Și pare perimat, pierdut!
Dar din păcate-i actual,
Aș spune uneori
... LETAL!
De n-ai tupeu cum au alți hoți,
Te calcă în picioare toți!
Deci,
... fii în strategie prinț
Și iar cultivă bunul simț!
Știu că nu-i simplu, sau banal
Să o apuci în mod real
Pe acest drum,

28
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

... azi anormal!


Dar, ai să vezi ce-ai să auzi,
Când partenerului te scuzi
Și nu răcnești țipând la el:
Atunci devine mielușel
Și toarce ca un motănel!
București – 16.01.2019
(Publicat în „Convorbiri Literar-Artistice” nr. 14/ian. - feb. 2020)

29
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL MONSTRUOASEI COALIȚII


Motto:
Unirea și unimea naționala sunt bunuri mari, importante și
însuflețitoare, ce nu cer mai mult decât voința tare de a fi și a
rămâne un singur popor.
Gheorghe Barițiu (1812 - 1893)

Cuza, Vuia, Eminescu,


Coandă, Vlaicu,
sau... POPESCU,
Anonimul „CUTĂRESCU”,
Sunt de-ai noștri!
Din popor!
Neștiuții precursori,
Pe care,
... de multe ori,
Astăzi unii profesori
Îi scufundă în uitare
Fără nicio remușcare,
Dar rușinea nu-i a lor!
Și nici a elevilor
Că nu știu cam ce-au făcut,
... Cei ce-au fost mai de demult!
E de vină ANARHISMUL...
Ce-a-ngropat PATRIOTISMUL.

30
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Cu tot ce s-a petrecut...


Nu mai cred toți în trecut,
Așa că nu-i de mirare
Cât de des,
... luați la-ntâmplare,
Mulți nu știu câte valori
A dat lumii... uneori,
Neamul ăsta românesc
Pe care unii-l hulesc!
Și de care râde „prostu’ “
Când nu-și mai găsește rostu’,
Dar,
... și cu-ajutorul nostru,
Re-nviind... ca o tradiție
Monstruasa coaliție
Sub numele de...TRANZIȚIE.
București – 07.02.2019

31
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU precis... INDECIS


Motto:
Ți-am modelat lacrimile Timpului
Până m-am văzut un copac...
Lacrimile Timpului – Victor Gh. Stan
Volumul „Lanțul Timpului” - Editura Destine, 2019

Ce dificil să fii copil!


Primejdios de rușinos
și instabil... mereu fricos,
Crezând că dacă mergi tiptil
Să detașezi,
sau să maschezi,
Din viață partea-n care crezi:
Că vezi în cameră „cai verzi”
Cum se strecoară din dulap
În umbre ce își fac de cap,
Nu vei mai fi prăpăstios...
Ci declarat un
... CURAJOS!
Acum perioada s-a-ncheiat
Deoarece s-a luminat
Și pentru „monstrul” de sub pat!
Nimic, din tot ce te-a speriat,
Nu îți mai pare-adevărat,
Așa că iute ai uitat
Și-ai exclamat entuziast:
32
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Nu-i dificil să fii copil!


Când ești abil și-nveți pe loc
Că timpul ăsta-i cu noroc,
Fiindcă tu poți să faci un pact
Cu însuși monstrul de sub pat!
Ce-ți scuză stilul ce-i amuză
Pe toți adulții ce te-acuză...
De mici greșeli făcute-n vis
Deoarece, fiind indecis...
Precis...
nu faci nimic permis
Așa cum ai promis subtil
Când n-ai mai vrut să fii copil!
Și-n jocul instabil, tăcut,
Al visului ce l-ai avut
Ai căpătat un... NOU NĂSCUT!

București – 19.03.2019
(Prima apariție în Suplimentul „Literar Ing“ nr. 22/2018 al
ziarului „Univers Ingineresc" – AGIR)

33
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU INVIDIOS
Motto:
Nemo liber est quicorpore servit.
(Nu suntem decât sclavii trupului)
Lucius Annaeus Seneca (Seneca cel Tânăr, n. cca. 4 î.Hr. - d. 65)

Sunt confuz?!
De ce adică...
prea multe femei îmi strică?!
Când doar lipsa lor indică...
Mult plictis, ce nu abdică,
orice-aș face-n ... paradis.
Oare cine a decis
Că ... asta nu e permis?
Precis un necredincios
... ce n-are niciun folos,
Fiind bătrân și... cam mofluz,
Fiindcă ... este scos din uz!

Sunt mâhnit,
Vă spun cinstit!
Oare la ce v-ați gândit?
E un alt fel de iubit:
Tot profund,
dar infinit!
Fiică, mamă sau bunică...

34
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

La toate le știm de frică,


Însă le-ndrăgim cu plus...
Când oferta le-a inclus!

Fiicele tați-și iubesc,


dar, normal,
... îi părăsesc
Și devin la rândul lor
mult prea repede
... nurori!
Doar la mamă sau bunică,
Regula nu se aplică,
Fiindc-au fost...
Ce uimitor,
Tot un fruct ispititor,
Dar acum,
că le-a trecut,
Din invidie au născut
Fel de fel de bârfulețe
Despre fetele istețe,
Uitând că nu e frumos
Să devii invidios!
Așa că acum refuz
să discut acest abuz
Și resping modul... confuz.
Am vrut doar să mă amuz!
București – 01.04.2019
35
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU RECUPERABIL
Motto:
Așadar, Doamne,
Când vom învia,
Eu și Maria câți ani vom avea?
Marian Dumitru – Divulgă viața ce vineri
Maria lacrimilor mute – Editura SemnE, 2014

Când crezi că soarta ți-e-mpotrivă


Și ai o viață în derivă
Plutind pe valurile mării,
Ca nostalgi-a disperării
Pe frunze-n vânt tăios de toamnă,
Să știi de fapt
... că asta-nseamnă
Că timpul te-a cam luat la rost,
Și nu mai ești cel care-ai fost!

Când crezi că soarta te îndeamnă,


Să ai curaj și să n-ai teamă...
De mitul clipei ce renaște,
Ca parte-a ceea ce te-o paște
În clipele... aleatorii,
De-adolescenți,
... rebeli notorii,
Ce-ți vor marca melancolia
Ridând masiv copilăria,

36
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Pe care o percep pierdută,


Ea fiind de fapt mai... precaută,
Când te-a-ndemnat „obligatoriu”,
Spre-a nu cădea în derizoriu,
La a-ți dori acum din nou
Să faci cu viața un Tangou
Să redevii cel ce-ai mai fost:
Un optimist aflat la post!
Să știi de fapt... că asta-nseamnă
Că iar te bagă timpu-n seamă,
Considerându-te amabil
Ca veselie... profitabil
Într-un cuvânt:
RECUPERABIL!
București – 19.04.2019

37
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU ATEMPORAL
Motto:
Căci unde -aj unge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaşte,
Şi vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte.
Luceafărul – Mihai Eminescu (1850 - 1889)

Timpul fizic, dat în dar,


pare fără de hotar...
Când ești tânăr și ai vise
despre viitoruri... scrise!
Însă nu-i adevărat:
Nimic nu-i cum ai sperat!
Sufletul cel trecător,
Uită că-i nemuritor!
De fapt, tu-i ești spectator
Un chibiț,
... un amator!
Una-i una și-alta-i alta
Fiecare-și poartă soarta.
Ni-i destinul limitat
Numai la momentul dat
Luminat,
dar separat
De somn binecuvântat...
Fiindcă

38
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Timpu-i infinit
Necuprins,
Nemărginit,
Iar din viața noastră scundă
Ne-alegem doar c-o secundă
Și nu-nțelegem întregul
Decât când
primim... dezlegul
Clipei,
care-atemporal
Ni-l dezvăluie-n final.
București – 26.04.2019

39
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU VENINOS
Motto:
Învață de la păsări să fii mai mult în zbor,
Învață de la toate că totu-i trecător.
Învață de la toate – Traian Dorz
Din volumul „România eterna poveste” – Florin T. Roman

Doar clipa asta ni s-a dat!


E adevăr adevărat!
Dac-ai pierdut cumva momentul
În care vine sentimentul
Să știi că regula iubirii
Nici nu se mai aplică firii,
Așa că... de-ai ratat intrarea
Spre partea-n care stă... uitarea,
Devii anost, lăsând ce-a fost,
Tot încercând să-ți faci un rost!
O fi el timpu-ți mărginit,
Plin de dorințe-n infinit,
Dar dacă nu ți-a apărut
Nimic din primul tău sărut,
Înseamnă că ai vrut să vin
Doar pentr-a asista la chin.
Tot ce-ți doreai și n-ai avut
Din frica asta s-a născut!
Chemarea transformată-n spin
Ce... te-a înțepat
lăsând venin!
Remeți Bihor – 26.07.2019

40
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU TRÂNDAV
Motto:
Murise Timpul ca orice ființă
N-aveam somn, n-aveam căință.
Timpul ca orice ființă – Victor Gh. Stan
Volumul „Lanțul Timpului” – Editura Destine, 2019

Când alegi viața tihnită,


Fără să ai niciun țel,
Sperând că,
... fiind odihnită,
Ea te va trata altfel,
Te înșeli singur amarnic,
Fiindcă timpul nu e darnic!
Și te lasă să greșești:
Nici nu mori nici nu trăiești!

Trăită
fără... culoare.
Moda vieții-i trecătoare!
Ai pus semnul vieții-n carte
Sperând,
pe bună dreptate,
Că o să reiei lectura
Așa cum cere natura,
Când vor fi alte condiții
Și-o să ai alte... ambiții?!
41
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Se vede c-ai cam uitat...


De vreme ce te-ai lăsat
Prea devreme de citit,
Fiind mai pus pe... bălăcit
În lacul de trândăvit...
Unde,
... de n-ai niciun rost,
Nu contează cine-ai fost,
Odihna-i obositoare
Atunci când nu ești în stare
Să stai singur pe picioare

Sat Lumina / Constanța – 26.06.2019

42
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL FAPTELOR
Motto:
Ninge pe-un scaun de Brâncuși
Se-așează fulgii ca-ntr-o palmă –
Deschide infinitul uși
Spre curgerea ca visul, calmă.
Alb de Tg. Jiu – Marin Sorescu (1936 - 1996)

Faptele ne definesc
... însă nu ne mântuiesc,
Dacă vin doar din trufie
Și... n-au pic de omenie.
Inodor și incolor,
Inspipd,
Aleator
Te face traiul ușor,
Când în viață nu ai dor
Și refuzi la infinit
VISU-n care-i pomenit!

Însă vine un moment


Când,
... răzbit de sentiment,
Vrei să vezi de ce-ai luptat
Să faci somnul colorat!
Este clipa de hotar
Când te umpli de amar

43
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Și te întorci pocăit,
Plin de gânduri potopit,
Încercând din răsputeri
Să refaci trecutul ieri.

D-aia nu mă lămuresc
Şi-ntreb,
... ca să nu greșesc:
Care fapte mântuiesc?!

Sat Remeți / Bihor – 22.07.2019

44
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU FERMECAT
Motto:
Ș-a tale zile-or fi cum sunt,
Pustii ca niște stepe;
Iar nopțile de-un farmec sfânt
Ce nu-l mai poți pricepe.
Dacă iubești fără să speri – Mihai Eminescu (1850 - 1889)

Timpul de iluminat
Doar de cer e limitat,
Fiindcă EL l-a-mprumutat,
Atunci când ne-a fermecat
Și chiar binecuvântat...
Să trăim cu-adevărat.
Însă... Timpul muritor
Ne e măsurat prin dor,
Pe care,
... când nu-l mai simți,
Nu are rost să te minți:
Ai pierdut fără să știi
Dorința de-a fi-ntre vii
Și implicit de... copii!
Pare de neconceput:
Farmecul de început,
Născut cast dintr-un sărut,
Ce s-a întâmplat demult,
Te-a părăsit și-ai pierdut,

45
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Fiindcă... vreme ți-a trecut!


Și bagheta magică
s-a dovedit tragică!
Tot ce ieri te-a definit...
N-a dat rod:
Azi a pierit!
Zânele te-au fraierit:
În povestea cu-mpliniri
S-au pretat la amăgiri!
Ce-ntre timp s-au risipit!
Fiindcă... azi ai devenit
Mai greu de reispitit
De zâne-n poveștile anume
Unde timpul n-are nume!
București – 12.08.2019
(Publicat în Suplimentul „Literar Ing“nr. 26/ 2019 al ziarului
„Univers Ingineresc“ – AGIR)

46
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL VEȘNICULUI NEMULȚUMIT


Motto:
Prăfuit, plin de noroi
Se simțea ca un gunoi...
Constantin Enescu – Poneiul și măgarul
Volumul „Jungla Modernă” – Editura Amanda Edit, 2018

Cel mereu nemulțumit


este foarte fericit
Doar dacă-i... compătimit
de cei care l-au iubit
Atunci când imensitatea
Dorului...
își cam ia partea!
Dar tot nu e mulțumit!
Nu se simte împlinit
Până nu-i desțelenit!

Pădurea sentimentală
pentru el e o povară!
Preferă nefericirea,
crezând c-asta-i e menirea,
Uitând că și ne-mplinirea,
Este-n ultimă instanță,
Doar acea falsă speranță,
Care,
... de-i dai importanță,
47
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Devine doar un sfârșit


Care-i de neocolit
Atunci când nemărginirea
Nu vrea să își schimbe firea
Ce ți-a născocit menirea:
De-a fi trist și defrișat,
veșnic de neconsolat!

Cancun – Mexic – 29.08.2019

48
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU IDEAL SPECIAL


Motto:
Ți-am recitit clorofila
Frunza albă îmbracă Timpul<
O frunză și un copac – Victor Gh. Stan
Volumul „Lanțul Timpului” – Editura Destine, 2019

A fost o vreme-n care stresul


Nu prea-şi dăduse intresul
Pentru persoana mea normală
Considerând-o prea banală!
Nu-și arătase–n niciun fel
Intenția de-a mă face-altfel.
Eu nu-i stârnisem niciodată
Curiozitatea declarată!

Dar,
... timpu-acela a trecut
Când, drept să spun,
Mi-am cam pierdut
Din inocența de demult...
Și am plonjat în nostalgia
Ce populează galeria
Deschisă publicului larg,
Atunci când încă stai în prag
Și-i vezi desțelenind iar glia
Pe cei ce-aduc melancolia

49
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Că și-au pierdut
... COPILĂRIA.

A fost o vreme-n care, poate,


Pe toate... le-aș fi dat la spate
În mod frecvent, cu nonșalanță,
Mai grijuliu, fiind la prestanță,
Considerându-mă imun
La ritmul timpului nebun.
Dar azi,
... vizat cam des de stres,
Mă simt constant băgat în seamă,
Așa că, tare-mi este teamă,
Că nu-mi mai este de folos
Comportamentul de fălos
Nici eleganța-n ignorare,
Fiindcă nimic nu e cum pare!
Se duc mereu cei cunoscuți
Pe drumul altor nou născuți
Ce-n amintiri au fost pierduți!
A fost o vreme-n care stresul
Nu mă considera alesul,
Uitând cât sunt de special,
În timp real, dar ideal!
Mi-e dor de-acel copil normal!

Cancun – Mexic – 15.08.2019 / București – 15.09.2019


50
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL ZILEI „VII”


Motto:
Se va sfîrși chiar timpul dar nu oricând, oricum.
Dan Florică – Timp
„Răsplata ascultării-Cugetari Pillatiene” – Editura Destine, 2018

Fiecare om pe lume
are doar o zi anume:
E cea-n care s-a născut
şi lumea l-a cunoscut!
Mai sunt și cele de nume:
Onomastici li se spune,
Dar,
... din toate câte sunt
Lăsate cu legământ,
de-a trăi pe-acest pământ,
Doar una-i definitorie,
chiar dacă-i aleatorie,
Este cea în care mori
lăsând orice sărbători!
Asta este „ZIUA VIE”
Pe care nimeni n-o știe!
Tratată cu nonșalanță,
Ea mai are importanță,
Doar la cei rămași în viață,
Care se gândesc și-nvață
Că nu este om pe lume
51
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Să n-aibă o zi anume:
Neștiută,
Nevăzută
Unică,
Neprevăzută!
Dar cu atât mai exactă,
Implacabil de abstractă!

Cancun – Mexic – 16.08.2008

52
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU SPECIAL

Motto:
Ajută-mă, Doamne să mai iubesc,
Nu-mi lua răsăritul de soare din mine!
Ajută-mă, Doamne! – Doina Bârcă
„Simfonia gândurilor mele” – Editura Fast Editing, 2019

Trimite-mi, DOAMNE, tot ce vrei,


Ba chiar mă ceartă cu temei,
Dacă tu crezi că am greșit,
Dar nu-mi lua pofta de iubit!

Trimite-mi gânduri colorate,


Nu cenușii și supărate

Trimite-mi vise de copil,


Nu cele-n care pierd subtil

Trimite-mi
... fiindcă pot să-ndur,
Acum,
... când m-ai făcut matur
Și simt cât ești de-adevărat,
În tot ce mi s-a întâmplat!
Dar,
DOAMNE SFINTE,
dă-mi și-un sfat:
53
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Să stau cuminte-n propriul pat


Şi cu destinul să mă-mpac,
Sau să m-arunc între femei?!
Voi face asta dacă vrei!

Trimite-mă-n groapa cu lei


Dar viața nu vreau să nu mi-o iei
Fiindcă-n momentul de sfârșit
Vreau doar să simt că am trăit
Şi-n special
... C-AM FOST IUBIT!!

București – 18.09.2019

54
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU ASPRU
Ne sperie uneori imensitatea,
Din care s-a creat umanitatea
Şi facem presupuneri iluzorii,
Pe baza datelor aleatorii!
Dar, dacă studiem mai bine,
Detaliile din univers, în sine,
Vom constata asemănări frapante,
Probate nu de vorbe, ci de fapte,
Ce leagă infinituri interioare
De marile culori imaginare!
Te sperie alteori diversitatea
Atunci când simţi că n-ai capacitatea
De a citi cu-adevărat în stele
Destinul care ţese lucruri rele,
Făcând celulele din tine mai rebele
Şi nu-i mai înţelegi dimensiunea,
Iar uniunea MACRO, MICRO, ţi-e totuna,
Uitând constant cât de aproape pare
Indiferența care dă născare
Acelor lacrimi, mai demult secate,
Ce fac să pierdem din umanitate,
În defavoarea părţii interioare,
Supuse realităţii materiale!

Bucureşti – 29.09.2019

55
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU USTURĂTOR
Motto:
Ochiul misterios, ca un OZN,
Al literelor, citește cerul<
Marian Dumitru – Întâlnire de gradul tău
„Maria lacrimilor mute” – Editura SemnE, 2014

Din motive obiective


... regretele sunt tardive
Pentru cel ce a plecat
Și timpul și-a comprimat!
E momentul de sfârșit:
Totul s-a desăvârșit
În perioada dinainte,
când credeam în cele sfinte
Și ne păsa de ceilalți,
chiar dacă nu eram frați!
Empatia funcționa!
Viața nu ne-nstrăina!
Dar se pare c-am greșit
Și-un vot de blam am primit!
Așa că am devenit
Chitiți numai pe profit,
Ignorând partea normală,
Evoluția naturală...
Rămânând doar vorbă goală!
De atunci umanitatea
56
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Adoră singurătatea!
Societatea s-a schimbat
Și noi ne-am înstrăinat
Ajungând toxic chiar gândul...
C-am putea fi buni cu rândul!

Cancun – Mexic – 29.08.2019

57
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU VÂNTOS
Motto:
Spune-mi vântule, amice, ai văzut în calea ta,
Când colinzi în lumea largă, o țară ca țara mea?
Mâini în rugă pentru țară – Maria Petrescu
Antologia „100 de ani, copile” – Editura Anamarol, 2018

Când țara-i la răscruci de vânturi


Și suntem potopiți de gânduri,
Întreb acum pe fiecare:
Oare de ce n-am fost în stare
Să îi sărim în apărare
La fel cum s-a mai întâmplat?!
Ce alianțe s-au schimbat?
Chiar dacă Sturdza a trădat,
Ceilalţi boieri nu l-au urmat!
Ce s-a-ntâmplat la Mărășești,
Sau la Oituz, nu-s doar povești:
Sunt faptele cu care crești!
Nu-s singulare,
... știu precis:
S-au repetat și-n Păuliș.
Când n-a trecut picior dușman
De al Românilor elan.
Ostaşii, nu prea echipaţi,
Au fost români adevăraţi!
Ciocoii noi, de azi, sus puşi,
58
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Prinşi tare-n jocul de păpuşi


Să fi uitat cu-adevărat
Că-naintaşii le-au zburat?!
Ca Vlaicu sus s-a ridicat,
Pe-același vânt... ce-a șuierat
Și-n capul lupului lăsat
De vechi Daci cu legământ,
Ca un destin pe-acest pământ?

Când vântul bate la răscruce


Azi România un’ se duce?!
Ce s-a schimbat? Cine-a trădat?
Și țara-n urmă și-a lăsat?
Cred că tot neamu-i vinovat,
Deoarece nu a-nțeles
Că viața nu mai are sens,
Dacă mesajul vechi, lăsat,
De-acei străbuni ce au luptat,
La presiuni... n-a rezistat!
Uitând chiar vechile poveşti,
Cu pompieri-n București!
Doar vântul, nevăzut, etern,
Ne dă și-acum semne de-ndemn:
După furtună își revine
Din nou la... starea lui de bine.

București – 27.11.2019

59
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU PENTRU MAI TÂRZIU


Motto:
Eu mă rog. Timpul n-aude
Mă lasă în vorbe ude.
Vorbe ude – Victor Gh. Stan
„Lanțul Timpului” – Editura Destine, 2019

Nu pot să mă-mpotrivesc:
Pe măsură ce mai cresc
Simt nevoia declarată
Să mai fiu, măcar odată,
Micul prinț de altădată,
Ce nu se da jos din pat
Dacă nu primea de-ndat’
De la viață prada toată!
Vreau să fiu din nou copil,
Nu-i târziu!
O spun subtil:
Prea devreme mă trezesc!
Vreau să mai copilăresc!
Și să fac numai ce-mi place,
Fiindcă am pe
... vino-ncoace,
Dar degeaba îmi doresc!
Constat cât de mult greșesc
Când învăț cum să iubesc,
Nici nu știi tu cât de mult,
Riscând să devin adult!
Bucureşti – 09.11.2019

60
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU DE ÎNDOCTRINAT
Profitând de pauze
Mai schimbăm din cauze
Și luăm atitudine, după... latitudine!
Suntem la ecuator:
Colonizarea-i cu spor!
Suntem mai la est sau vest
Longitudinea-i un test,
Așa că, imaginar, visul nu are hotar.
Avem oportunități... cu resposabilități,
Iar pe cei ce sunt damnați
Și trebuie-ndoctrinați
Îi facem părtași la țel,
IREAL!
... Păi cum altfel,
Așa că... într-un final,
Pentru-a deveni... global
Promovăm alt fel de trai
Ce-i fac să se simtă-n rai!
Ăsta fiind drumul normal
Când pui... ochelari de cal
Săracilor din aval
Ce votează-n disperare
schimbări la... MODIFICARE!
București – 26.11.2019
(Publicat în revista „Gândul Anonimului” nr. 71-72/dec. 2019)

61
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU ARLECHIN
Pe când bufonul era rege
Şi... regele era bufon
Părea „bon-ton” în a alege
să fii paiaţă de carton,
Să... ieşi în faţă cu plocon
Şi să renunţi la îndoiala
Că... păcătoşii fură ţara
Lăsând în urmă disperarea!
Aceasta, cred că... intuiţi,
O exploatau neobosiţi
de la-nceput
... noii veniţi!
Ce se-arătau nemulţumiţi
Că... sunt doar ei cei bănuiţi!
Era pe vremea când bandiţii,
Ce tâlhăreau plini de ambiții,
Făceau de fapt doar... repetiții
Cerându-ne-n mod insistent,
Să savurăm acel moment
În care îngerii căzuți.
Eram chiar noi,
... cei abătuți!
Dar vremea-aceea a trecut,
Sau poate doar ni s-a părut

62
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

C-a existat atunci, demult,


Fiindcă acum, în plin tumult,
Nu suntem toți chiar derbedei
Nici marionete de doi lei!
Aşa cum, poate azi, se vede,
Aveam abilităţi concrete:
Chiar dacă nu pare deloc,
Ne strecurăm prin iarmaroc,
Ca Arlechini strigând pe loc
Atunci când ei vor să să ne-nhațe:
Hei! Rupeți sforile paiațe!
Aceasta-i cauza să ştiţi,
Că ARLECHINII nu-s iubiţi
... de PĂPUŞARII CONVERTIŢI
Timișoara/București – 20.07.2012/25.05.2013/dec. 2019/ian.2020
(Publicat în variantă nerevizuită în volumul „ În Ritm de
Tangou” la Editura Destine în 2013, în Revista „Apollon”
nr. 39/01.08. 2013)

63
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU CIOBIT
Motto:
Pătrunde-mă-ntreg cu privirea ta grea
Și pleacă cântând!
Veșnicia-i a ta...
Plecare – Cele mai frumoase Poezii – Radu Stanca (1920 - 1962)
Ediție bilingvă româno-germană, Editura Albatros, 1979

Din cioburile amintirilor trecute în neființă


în catedrala timpului modern,
Mă-ndemn să construiesc, cu multă știință,
Vitralii noi iubirilor născute din dorință
Pentru a fi iar reprimite-n sufletul etern.

Dar timpul,
< imuabil și solemn
M-a informat că asta e cu neputință< în infern
Deoarece la fel ca-n alte vremuri tulburi din trecut
Voi fi oprit de lut... ca ființă
Și-n veșnică țărână prefăcut,
De uit că timpul îi răsfață-ntr-o privință,
Doar pe acei care-i fac față
Și nu se supără când trece
Lăsând cu sârguință-n urmă dâra-i rece...
Pe cioburile amintirilor trecute în neființă.

București – 06.12.2019

64
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU TRICOLOR
Patriotismul plânge cu lacrimi tricolore
Când vede cum ajunge românul să-l ignore,
Trădându-și moștenirea lăsată cu iubire
De cei ce-au vrut unirea cu-atâta dăruire!
Democrația urii azi ne împarte-n două
Momindu-ne maturii să vrea o eră nouă

Patriotismul plânge cu lacrimi tricolore


Văzând că nu ne strânge nici cartea de istorie
Ce-n vremuri de restriște nu prea era uitată.
Azi, cei ce vor să riște... o vor eliminată!
Tehnologii impuse primesc legimitate
Chiar dacă nu-s propuse din oportunitate!

Patriotismul plânge cu lacrimi tricolore


Din răni de ieri, cu sânge, ce astăzi par minore,
Când vede cum dispare dorința permanenței
Și ROMÂNIA MARE ia calea penitenței!
Ne risipim prin lume, lăsând dorul de casă
În țări fără de nume... ce nu mai sunt acasă,
Chiar dacă tricolorul ei, fluturând îl lasă,
Spre a-i simți fiorul...
Degeaba-i, nu contează!
Bucureşti – 01-12.12.2019
(După o idee a doamnei Vali Doftoreanu)

65
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU cu VIAȚA
Motto:
În mâinile Cerului, pioni suntem.
Ca să se amuze, ne mută.
Omar Khayyam (1048 - 1131) – Rubaiat 149

Cad cu viața la-nvoială


Să nu mă mai dea afară...
Cum a încercat odată,
Când m-a lăsat lângă poartă
Fiindcă nu am fost cuminte
Și-am uitat de cele sfinte!

Cad cu viața la-nvoială


Să mă nasc a doua oară.
Considerând ca normală
Trâmbițarea-i triumfală:
Că iubirea protejează
Și îți ține mintea trează

Viața,
... când s-a învoit
Să-mi dea liber la trăit
Mi-a spus:
„Timpul îi răsfață
Doar pe cei care-i fac față,

66
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Și le dăruie speranța
C-au învins nesiguranța!
Însă-n forma spirituală
M-a-ncercat cu o-ndoială
Când iluzia mi-a născut-o,
Precum știu c-a mai făcut-o,
Din dorința frumuseții
Rămășiț-a tinereții.
Așa că-ntreb într-o doară:
Dac-aș fi rămas afară
Oare partea materială
Ar fi devenit banală?!
Bucureşti – 12.12.2019

67
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU despre BLESTEMUL ROMÂNIEI


Motto:
Viaţa asta-i bun pierdut
Când n-o trăieşti cum ai fi vrut!
Decebal către Popor – George Coșbuc (1866 - 1918)
Din volumul „Fire de tort”, 1896

Blestemul României e bogăția ei,


Pe care au râvnit-o
de veacuri mulți mișei.
Blestemul bietei nații
rămân chiar impostorii
Ce fac pe patrioții,
dar țin cu detractorii!
Chiar cei rămași de-a pururi
în cartea de istorie,
Sunt prigoniți „cu glorie”
de EI,
... când se căznesc
Să-i șteargă din memorie,
Hulind ce-i românesc!
„Ne-au fost uciși mai marii,
Ne-au prigonit tâlhari”
Dar tot n-am renunțat
să existăm ca stat!
Suntem vegheați de steagul
rămas în amintire
68
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

De magul, ce-a dat Daciei


atâta nemurire,
Așa că... în final,
un cap de lup loial
Și azi de s-ar găsi
Blestemul României
ar eșua la mal
Și poate am începe
... să retrăim normal!

Bucureşti – 25.12.2019
(După o idee a doamnei Vali Doftoreanu)
(Publicat în revista „Bogdania” nr. 69-70/martie-aprilie 2020)

69
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU RĂSFĂȚAT DE TIMP


Motto:
La marginea timpului
Viața s-a-ntrebat:
Cine este dumnealui?
Pân-acum, nu l-am observat!
Vasile Groza – „Mozaic de cugetări”
Editura Bogdania, 2019

Mai repede sau mai încet,


Ne ducem toți înspre... Cel Drept,
Lăsând în urmă orice chin
Sau supărare cu venin,
Uitând că timpul îi răsfață
Doar pe acei care-i fac față
Și nu se supără când trece,
Lăsând în urmă dâra-i rece...
Ce-aduce-n suflet doar tristețe!

În fiecare zi mi-e teamă


De depărtările ce cheamă!
Lăsând pe-ai noștri cunoscuți
Pierduți în masa celor mulți!

Cu fiecare zi ce vine...
Îmi este tot mai dor de tine,
Iar asta duce-ntr-un final

70
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Să nu știu să mă port normal!


Atunci când mă inviți la bal.

Se duc mereu cei nou născuți


Pe drumul unor alți adulți
Ce-n amintiri au fost pierduți.
Desigur, asta nu înseamnă
Nimic pentru acel ce-ndeamnă
Să-mbrățișăm trei cauze
De mântuială-n pauze
Pentru-a primi... aplauze
Dinspre TRECUT,
PREZENT,
sau
VIITOR,
Până ce palmele ne dor!

Așa că nu mă-mpotrivesc
Când intru-n visul îngeresc
Din care mă trezesc când cresc
Din mine mugurii de timp,
Pe care viața-i dă la schimb!

Bucureşti – 15.01.2020

71
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL PROMETEIC
Motto:
Am fost titan,< dar şi intrus,
De când m-am luat de de zeii cei de sus,
De care, ulterior, în treacăt fie zis,
M-am cam dezis ușor, nefiind supus
Și-atunci< AM FOST RĂPUS!
Tangou Profetic – Nicu Doftoreanu
„Tangoul mereu Tânăr” – Editura Destine, 2010

CÂND VULTURUL FICATUL MI-A MÂNCAT...


Durerea am recepţionat...
Ca un ecou neașteptat.
Ce mi-a stricat tăcerea
Și m-a îmbibat de’ndată
TOT
Lăsându-mă, ca un netot,
legat de-o piatră, care,
IATĂ:
Destinul mi-a marcat pe veci!

Dar eu, care nu-s stâncă,


ÎNCĂ,
Am suspinat mereu după un sfat,
Sperând că nu voi fi trădat
De tatăl focului furat,
În ghiara chinului< lăsat
NEPROTEJAT,
Și că într-un final voi fi iertat!

72
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Se pare însă că m-am înșelat!


De aceea-aș încerca să lupt,
Spre a nu repeta nicicând... pe acest Pământ
Cândva și alții tot greșeala... mea.

Aşa că,
dacă astăzi mă-ntrebaţi din nou, pe rând,
Cam ce-am avut atunci în gând,
De nu am fost cuminte,
Lăsând văpaia a cuprinde lumea,
Pot să vă spun vestitele cuvinte,
Cum mi l-a spus cândva, demult,< profetul
BIETUL!
Voi devoala secretul cel fierbinte-al vieții:
Să ştii că fierbințeala tinereții
vine... din COPII
Şi, dacă arde-n pieptul omului de rând,
Atunci el nu va fi supus nicicând!

București – Februarie 2019/Ianuarie 2020

73
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU în gen... RECVIEM


Motto:
Dormeau adânc sicriele de plumb,
Și flori de plumb și funerar veștmânt
Stam singur în cavou< și era vânt<
Și scârțâiau coroanele de plumb.
Plumb – George Bacovia (1881 - 1957)

Ne străduim să suferim în grup,


Dar nu putem decât atunci
Când sufletul
... mai are înc-un trup
Pe care vina s-o arunci!
Acest balast nefast de-l spurci
Și nu-l redai țărânii,
Așa precum vor unii,
... devine totu-altfel
Și nici nu ne-amintim de ce-i creștin în el!

Ne străduim să devenim mai buni


Să evităm... momentele de stres,
Care n-au sens, dacă n-avem străbuni,
Pe care să îi pomenim mai des!

Ne străduim să prindem un răgaz


Dar, pentru cei ce au ales cam des
să facă primul pas

74
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Tot trâmbițând că asta ar fi un necaz,


Le spun:
Acesta-i timpul de popas!
Când ne încântă marșul triumfal
Ce... la final apare ca normal!

Ne străduim s-avem acces total,


Chiar dacă știm că este-aleator,
La cercul superior vital
Deoarece acolo cerul ne arată
Că faptul... ce ne pare-aici banal,
Ne-ncânt-acolo și ne-mbată totodată
Fiindcă deschide ochiul interior
Ce ne dezvăluie de-ndată
Ce armonie debordantă e pe val!

Ne străduim,
dar nu prea izbutim
Să ni se recunoască chinul!
E ca și cum veninul
Ar vrea să redescoperim
Că suferința-n grup se simte când se rup
Și ultimile legături
... de trup!

Bucureşti – 21.01.2020

75
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU despre ARLECHINI


Motto:
Viața este o tragedie plină de bucurie.
Bernard Malamud (1914 - 1986)

COPII...
voi pune o-ntrebare grea:
Voi știți ce e un ARLECHIN sadea?
Sunt eu,
Ești tu,
Sau alt urmaș poznaș pe care în zicală
Românii îl numeau... PĂCALĂ.
E arlechin
... comediantul italian divin,
ce-i admirat din plin:
Deoarece spunea cândva, pe faţă,
Triste-adevăruri, prinse... la mustaţă,
Pentru-a dansa apoi voios...
Alături de o balerină-n mod pompos,
Spre a ne face să uităm bufonul trist,
care-i şi... rege şi artist!
Căci Arlechinii,
de nu știți,
sunt oameni buni, obişnuiţi,
de care ne-amintim zâmbind...
Chiar dacă prindem
câte-o COLOMBINĂ... cârcotind,
București – 20.07.2012/25.05.2013/20.01.2020

76
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL REALITĂŢII MATERIALE


Motto:
Îndemnat de spumegările stelelor
m-am călăuzit după derivele sufletului...
Muzeul Idolilor – Constantin Kapitza
„Amintitirolul” – Editura Betta, 2019

A fi cu-adevărat poet
Nu-nseamnă a fi neatent,
Dar, evident,
Nici... plin de fală,
În lumea asta materială,
În care,
... a avea talent
Și-o viață prea sentimentală
A fost considerată boală!

Dar,
poate,
că de fapt greșesc
Când vreau să mă împotrivesc
Normalității-n care cresc,
Așa că risc și mă trezesc
Reîncepând iar să... trăiesc,
Dar fără să-mi reamintesc
Ce-nseamn-a fi îndrăgostit,

77
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Intransigent,
de neoprit,
Neîncadrat în niciun fel
Și urmărind un singur țel!

Doar când m-apropii de final


Și lumea-mi strigă triumfal:
– Ai câștigat!
Vine vacanța,
Apreciez iar importanța
A ceea ce părea banal
Și mă întreb:
– Oare-i normal
Se trâmbițez că am scăpat
De-a fi poet cu-adevărat?
Bucureşti – 28.01.2020

78
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU INTRIGANT
Motto:
În zbor, i-a căzut timpului
O pană de condor.
Mă-ntreb dacă a simţit-o.
O pană – Ştefan Moţei
„Pe Nadir” – Editura Agnos, Sibiu, 2019

Mă intrigă cei ce strigă


Și se vaietă la toți
Că ei n-au de-o mămăligă
Și cerșesc azi pe la porți!
Mie, sincer, mi se pare
Că o fac din răzbunare,
Fiindc-atunci când au avut
Nimic nu le-a prea plăcut!
Prețuiau ieri libertatea,
Ce da posibilitatea
Unora de a fura,
Pentru că sperau, în taină,
Că și ei vor apuca!
La materia-ndoctrinare
Aștia-nvață cel mai tare!
Însă ei nu-s conștienți
Că-s de fapt incompetenți,
AVÂND ÎN VEDERE ȚELUL
DE A-I FACE ȚĂRII FELUL!

79
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Așa că... cei mai zeloși,


Sunt și cei mai zgomotoși
În a condamna trecutul,
Care, spun ei, prefăcutul,
Ar trebui scos din uz,
Fiindcă duce la abuz!
Unora chiar nu le pasă
Și încă îi votează-n masă
Uitând că sunt simplii hoți
Care ieri urlau la toți
Sus și tare-n disperare,
Că doar să nu vrei... nu poți
Și cui nu-i place în țară
Poate să plece afară!
Spre-a sonda necunoscutul,
Minimalizând urâtul!
Uitând că totuși există
O memorie altruistă,
Pe care hoțul cel mare
O-mpinge spre lichidare,
Pentru a apăra o floare
De crunta privatizare,
Momindu-ne, prin trădare,
Cu un alt nivel de trai
Pe care-n veci n-o să-l ai!

Bucureşti – 02.02.2020

80
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU METEOROLOGIC
Motto:
S-a descheiat la bluză o nouă primăvară
De i se vâră-n falduri viteazul vânt hai-hui...
Agricultor de vise – Nicolae Rotaru
„Pegas fără poet” – Editura Contrast, 2018

Prognoza s-a adeverit:


Și frigul s-a mai potolit!
Din ceruri plouă liniștit
Și-n mod cinstit,
... ca-n zi de toamnă!
Așa cum vremea și îndeamnă:
Cam mocănește,
dar cu spor,
Cum se spunea cândva-n popor.
Nu plânge că s-a terminat,
Zâmbește că s-a întâmplat
Și-am revenit climatologic
... La un normal meterologic
În care timpul, limitat,
Nu este cum am prognozat!
Aceasta însă dovedește
Că primăvara,
Încă... ne iubește,
Chiar dacă-n glumă
... păcălește

81
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Și șterpelește pe mutește,
Diverse-averse din aval.

Când intră însă în normal


Devine-n fond un fapt banal
Schimbarea de temperament ,
Chiar dacă este-n
... ultimul moment,
Și ploaia nu se mai oprește,
Nu reușete
... să ne necăjească
Deoarece ea face iarba să renască!

Bucureşti – 04.02.2020

82
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU EMOTIV DESȚELENIT


Motto:
Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.
Albert Einstein (1879 - 1955)

Aș dori să fiu mereu


Cel ales de Dumnezeu
Dar,
cum asta nu se poate,
Nefiind excelent în toate,
Vreau să dau răul la spate
Și...
când asta-mi reușește
Văd finalul în poveste!
Ăsta-i modul ideal
de-a rămâne... natural,
În lupta asta cu destinul,
Căruia-i solicit... plinul
Când am rezervorul gol!

Aș dori să fiu... „mongol”


Decât să fiu... mototol
Și să nu răspund prezent,
Ca elevul eminent
Care a greșit odată
Și nu-i trece viața toată!

83
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Așa că iar îndrăznesc


Teama să mi-o stăpânesc
Și să-ncerc să o răzbesc!
Iar atunci când reușesc...
Răzbunare grea se cheamă
Lupta câștigată-n... în taină -n taină
Când lepezi a fricii haină!

D-aia aș dori mereu


Să m-aleagă Dumnezeu
Și să devin ne-nfricat,
De emoții ne-ncercat
Când întrezăresc veninul
Care-mi tulbură seninul!
Așa cum mi-a ordonat
GINGIS HAN!
Strașnic bărbat!

Bucureşti – 07.02.2020

84
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU de NERATAT
Motto:
O viață frumoasă e un gând al tinereții înfăptuit la maturitate.
Alfred de Vigny (1797 - 1863)

Avem timpul limitat,


La secundă programat,
Pentru a fi consumat!
Doar că noi,
... ratând conceptul,
Sugerat de sentimentul
Din momentul luminat,
Cu somn binecuvântat,
Se cheamă că
... AM CLACAT!

Timpu-i fizic... depășit,


De regrete chinuit
Numai când ești decrepit!
Viața nu-i cum am sperat
Din clipa-n care-am uitat
Că timpu-i doar o convenție
Folosită cu intenție,
Spre a face muritor
Sufletul prea plin de dor,
Atunci când îi e dator,

85
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Cu un vis nemărginit
Cunoscut drept
... INFINIT,
Instant m-am edificat:
O fi el... nemăsurat,
Dar nu-l pierzi cu-adevărat
Și nu dispare subit
Decât dacă
... N-AI IUBIT!

Bucureşti – 11.02.2020

86
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL CELOR 7 MINUNI


Motto:
Viața este o ofensivă orientată împotriva
mecanismului repetitiv al Universului.
Alfred North Whitehead (1861 - 1947)

Să poți să vezi,
Să poți s-auzi,
Să poți să râzi,
dar să-i excluzi
Din viața ta, pe cei ce-s cruzi,
Să poți simți... aroma-n psalm
Să poți gândi cu mare calm,
La crezul dorului etern,
Să poți iubi... iubind matern,
Să poți fi bun... printre nebuni
Sunt cu adevărat cununi,
Pe care, dacă le aduni,
În timp, ajung... șapte minuni!
Împrăștiate-n săptămâni,
Devin dovezi romantice,
Precum sunt cele antice.
Doar că acestea nu au preț,
Și nici valoare în comerț,
Nesocotindu-se în bani: Sunt cele ce ne fac UMANI.

Bucureşti – 11.02.2020

87
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL PAȘILOR PIERDUȚI


Motto:
Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine,
Ce faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate.
Albert Einstein (1879 - 1955)

Chiar de cred că-s fără pată...


M-a dat viața-n judecată
... fiindcă am trăit-o toată
Prea rapid și dintr-odată
Acuzând că-s egoist
și că, de fapt, nu... exist!
C-am luptat și m-am mințit că timpu-i nemărginit,
Când de fapt este-o convenție, de la care am pretenție
Să facă-napoi doi pași,
când doresc să am urmași!
Și că, la-nceput de drum,
N-am putut să mă adun,
Risipind nestingherit tinerețea-n infinit,
Căruia-i zic cei mai mulți
... Sala pașilor pierduți

Chiar de cred că-s fără pată...


Am solicitat de-ndată,
Văzând că sunt acuzat,
Să mi se dea... AVOCAT!

88
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Preocupat de ce-i nou, cu state vechi în Barou,


Care să mă reprezint: Să spună c-am fost cuminte!
Odată gându-aprobat, sincer... n-am mai continuat!
Cel mai bun din tribunal,
Mi-a și dat un sfat banal:
Recunoaște c-ai greșit atunci când te-ai repezit
Să te lauzi triumfal c-ai s-apuci ultimul bal.
POATE N-AJUNGI LA FINAL!
Și-atunci am avut un șoc
Fiindcă m-am gândit pe loc
Că de fapt e un noroc
C-am fost dat în judecată
Fiindcă m-am oprit deodată
De-a mai face, cum fac mulți
Din cei ce-au pășit adulți
În locu-n care Speranța
Luptă vajnic cu instanța:
Sala pașilor pierduți!
Unde cei necunoscuți,
Prevăzuți de-a fi vânduți.
Cad adesea în capcana
De a bea singuri din cana
Folosită și-altădată
Într-o vreme ordonată,
Dar nevalorificată, de cei mai mulți neglijată,
Fiindcă se cred fără pată... chiar în formă continuată.
Bucureşti – 15.02.2020
89
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL ANILOR PIERDUȚI


Motto:
Ce este o viață frumoasă, prieteni,
dacă nu un gând din tinerețe realizat în anii bărbăției.
Alfred de Vigny (1797 - 1863)

În căutarea anilor pierduți


M-am întâlnit cu mulți necunoscuți,
Născuți din vremea-n care, ca adulți,
Se risipeau constant, cuprinși de dor,
Tot căutând acel tărâm fermecător
Ce promitea un vis tulburător.
Dar,
din păcate, fără rezultat,
Deoarece azi toate s-au schimbat,
Iar amintirile,
care-au rămas,
Drept clipe tumultoase de extaz
Nu reprezintă decât un popas
Întâmplător
... și fără viitor,
După modelul arhicunoscut
Din...
„Căutarea timpului pierdut”!

Bucureşti – 25.02.2020

90
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU ÎNSINGURAT
Ne învârtim mereu prin lume
pe lângă chipuri fără nume,
Pe care le-am știut demult:
Când viața se numea tumult,
Tot încercând să ne-amintim
de ce îngrijorați trăim,
Când bănuim,
... unii chiar știm,
Că nu vom fi prea regretați
De nimeni dintre cei uitați.
Chiar dacă suntem implicați
În viața lor cu-adevărat...
Așa cum s-a mai întâmplat
Și altora ce-au încercat...
Nevoia de-a se re-ntâlni
cu versiunea lor la zi!

Înfrigurați
ne străduim,
să dovedim că-i sinonim
Momentul ăsta demodat,
Apreciat ca-nverșunat,
De cei ce l-au asimilat,
Ca toți ceilalți, neîncetat,
... cu cel ce ne-a descurajurat,
91
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Și transformat într-o statuie


Pe care porumbeii-o suie,
Atunci când suntem asaltați
De gânduri și
... ÎNSINGURAȚI!

Bucureşti – 25.02.2020

92
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU MĂMOS
Motto:
Vii să-mi răstorni / Încă odată ceasul...
Nu mai pleci – Mihaela Mariana Cazimirovici
„Viitorul cerut de inima dublă” – Editura Amanda Edit, 2019

Dacă mi-ar trăi mămica


Nu m-aș teme de nimica,
Fiindcă singurul meu țel
Ar fi doar să cresc nițel.
Din păcate însă, viața,
Care e la fel ca ața:
Pentru mine s-a-ngroșat,
... Pentru ea s-a terminat.
Doamne, cât m-am supărat
C-a cedat și m-a lăsat!
Se știe:
Omul propune
Și doar Dumnezeu dispune,
Așa că m-am resemnat
Constatând că... n-a plecat:
A rămas în amintire
Cea mai plină de iubire
Fiind de fapt singura ființă
Ce-n mine-a avut credință!
Și de aia-i mulțumesc:
MAMĂ!... și-acum te iubesc!

Bucureşti – 25.02.2020

93
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU de LUAT ÎN PRIMIRE


Motto:
De când îți pui întrebări / Ai învățat să răspunzi...
... Și ce contează când pleci / N-ai venit niciodată
Nonsens – Ioan Rațiu
„Misiunea întâmplării” – Editura Fast Editing, 2019

Imediat ce mi-ai luat în primire IUBIREA,


Sufletul meu, de om în toată firea,
A devenit... sufletul tău!
Nu m-am mai gândit demult la asta,
Doar că,
Tumultul,
Atunci răspândit,
Neluat în seamă
Risca a mă devasta!
Așa că am declarat pripit:
... TIMPUL NU-I NEMĂRGINIT,
Punând tardiv,
drept gaj intuitiv,
în cale-acestui factor subiectiv,
Chiar LIBERTATEA mea,
Ce-și disputa atunci întâietatea cu... SINGURĂTATEA!
Cred că am procedat cu tact,
Dând, în fapt,
iubirilor de-o viață, pătimașe,

94
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Dezlegarea în a fi poznașe,
Considerând că este decisiv
În a opta pentru alternativ.
Și am devenit deodată...TATĂ!
NU ȘTIU!
Am făcut bine?!
Am făcut rău?!
Ştiu doar că, mai târziu... din vina mea,
Imediat m-a luat în primire... RUTINA
Şi, până să mă dezmeticesc,
Puiul meu a crescut luându-și zborul.
De aceea am strigat mai târziu:
Luptați să-mi înviați speranța, oameni buni!
Chiar dacă, unii zic
că-i doar pentru nebunii ce urăsc tristețea,
Dar, era deja târziu... mult prea târziu,
Ca să mai știu
să umplu ca altădată
tinerețea din golul cuibului,
Deoarece, viaţa,
Însingurată și înfrigurată,
m-a făcut să simt dintr-odată
Cum este să fii iar luat în primire subit
De cealaltă soră a fericirii,
în care s-a cuibărit
... NOSTALGIA AMINTIRII!
Bucureşti – 26.02.2020
95
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU... ASAMBLAT GREŞIT


Am uitat:
Suntem corciţi!
Şi de viață pervertiţi.
Chiar din fragedă pruncie,
... așa după cum se știe!
Ne numim civilizaţi,
Fiindcă avem aliați
Noi tehnologii de top... dinainte de potop!
Ne credem deosebiţi,
Însă ne lăsăm prostiţi
De-o banală fantezie, dorită-n copilărie.
Omenirea, în esenţă,
Repetă cu insistență
Aceleași greșeli profunde în care se pot ascunde
Germenii unui vechi mit:
C-am fost asamblați greșit!
Ştiu acum:
Niciun defect
Nu-i cu efect permanent!
Chiar dacă venim pe lume, așa după cum se spune,
Cu o misiune clară:
Să topim ghiața polară
Ce-n inimă sa-ncuibat... când tristeții ne-am predat!
Eu... în mod impertinent, am pus întrebări direct:
Cum repari un sentiment?
96
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

M-așteptam să fiu certat


De toți... findc-am deranjat
Vrând să dau la reparat, spre a fi reasamblat,
Trecutul ce ne-a marcat!
Îns-am constatat uimit
Că DORUL... așa, corcit,
Poate fi... refolosit când nu e secătuit,
Chiar asta am încercat!
Și atunci... UITE!... s-a întâmplat
un lucru foarte ciudat:
Doctoru-a comunicat:
– La radiografia vieţii văd cum petele tristeţii,
Plecând de la noi premise intră sigur în remisie.
Așa că, îmbărbătat
Și nedemoralizat,
Mi-am reamintit subit de ce sunt un răzvrătit:
Când am demontat speranța, neștiindu-i importanța,
Din visele neglijate, total dezinteresate,
Fiindcă erau tinere şi fără susţinere,
M-am pripit și-am devenit un „pur sânge” necioplit!
Atunci toți m-au acuzat... că-s un tânăr demodat,
Ce va fi eliminat, fiindcă s-a amestecat,
Dând dreptate doar tandreții,
Conotație-a frumuseții,
Când va ridica pretenții spre formula bătrâneţii!

Bucureşti – 29.02.2020

97
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU RECONVERTIT
Motto:
Lacrima / nu plânge niciodată / Ea cunoaște zâmbetul.
Lacrima nu plânge – Alexandru Ciocoi
„111 Poeme alese” – Editura Betta, 2015

Mă aştept, uneori, să-mi mângâie vântul amintirile


Și să dea la o parte șuvițele timpului scurs,
Pentru a putea să-ți recuperez privirile.
Mă gândesc, alteori, că-i rău să fac la memorie recurs
Fiindcă nimic nu doare-n lume mai tare
Decât să vezi cum, propria ta speranţă... moare!
De aceea, cred, nu este bine să lăsam să ne intre
Prea multe în minte...
Nici măcar timpul, care este cel mai grozav războinic,
Ce, când nu ne poate distruge, ca ornic,
Schimbă lucrurile tăcut... de ajung de nerecunoscut,
Punându-ne să ne opintim cu spatele la vid
Disperați să ne menținem trecutul!
Modifică și dărâmă tot!
Și totuși,
... Adeseori, lasă să scape iubirile tainice,
Recuperate din amintirile trainice
Ale supăratelor priviri din dragostea profundă,
... ce nu-i nici umbră şi nici undă,
În lipsa sentimentului nestăpânit
Gândit mereu ca... DOR RECONVERTIT!

Bucureşti – 01.03.2020

98
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL URII
Motto:
Doamne, la dușmanii mei / Dă-le doamne ce vor ei
Dă-le car cu patru boi / Și-o mulțime de nevoi
Dă-le car cu patru roate / Ia-le pofta de la toate.
Cântec popular

Cuprins profund, până-n străfund,


Doar de un gând de răzbunare,
Mă-ntreb mereu,
ades... plângând,
Merită oare?!
Probabil cei ce-s implicați
Vor ști că nu pot fi iertați...
Așa că-n grup sau separați
Te-au acuzat și, pe nedrept,
Te-au condamnat
La-nsingurare?!
Îi rog pe cei care clamează
Că bunătatea te calmează
Să mă învețe cum să fac,
Să nu devin un pui de drac
Și cu Iisus să mă împac,
Adică să-nvăț să iubesc
Ce dușmănesc!
Sunt încercat și devastat
De tot ce-n viață s-a-ntâmplat!
99
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Și asta-i de neexplicat,
Chiar dac-acum nu zic nimic
... DOAR TAC
Cel căruia îi vine cel mai greu
SUNT EU...
Ce simplu-ar fi să pot să uit
Așa cum poate mai demult
Când încă nu eram adult
Aș fi putut!
Neobligat să mă ascund
Și să mă las până-n străfund
Pătruns de-acea natură dură
Numit-așa urât: DOAR URĂ!
Bucureşti – 09.03.2020

100
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOUL IUBIRII
Motto:
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă.
Woody Allen Allen Stewart Konigsberg,
numele legal Heywood Allen, 1935

Când am descoperit eu cum e cu iubirea asta


Eram cam mic!
Şi,… drept să spun,
Nimic nu-i sugera năpasta,
Ce a-nceput când,
... îngrozit, am constatat
Că fără ea sunt terminat!
Mi-a trebuit destul de mult
Să înţeleg că totuşi
TIMPUL NI-I PREA SCURT!
Chiar dacă nu ne mai ferim de fericire
Şi iar ne-oferim din plin iubire,
M-am întrebat mereu:
Cât poate fi de greu
să dau la spate gândul rău,
Pe care rişti,
dacă insişti să-l pomeneşti?
Însă,
... atunci când am privit mai detaşat

101
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Am constatat
< că-n fond iubirea când apare-i GATA!
Nu îi cunoşti durata,
Și< doar în ea exişti!
EA face totul mult mai important decât de obicei
Şi-n mod constant ne-aduce lângă zei!
Tu nici nu ştii cât te iubesc
Şi cum mă perpelesc de dor!
Tu nici nu ştii cum te privesc
Când nu mă vede niciun trecător!
Suntem aşa puternici când iubim în doi
Şi-aşa de vulnerabili când EA nu-i cu noi!
Dar tot ce pare important,
Prin perspectiva timpului dispare-n mod constant.
Însă, să ştii, că rişti
dacă insişti
Ca ea s-aducă numai fericire și splendoare,
Fiindcă iubire-adevărată doare!
Când este-așa ea nu-ngheaţă... fiind isteaţă
Şi nu dispare nici când dă de greu
... REZISTĂ!
Deoarece nu moare niciodată,
Fiind redescoperită tot mereu.
Chiar şi de-aceia care spun că<
NU EXISTĂ!
Bucureşti – 17.12.2007 – 09.03.2020
(Publicat nerevizuit în „Tangouri Altfel”, Editura DESTINE, 2008)

102
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU CRUCIFICAT AMÂNAT


Motto:
L-am zărit şi l-am pierdut
într-o tăcere neiertătoare...
Crucea cuvântului – Victoria Milescu
Vol. „Conspirații Celeste”

Mi-aș dori mult să-nțeleg:


De ce trebuie s-aleg...
Și de ce,
câteodată,
viața-mi pare expirată?

UNEORI primesc răspuns,


fiind precum am presupus:
Că am experiență-n plus și nu vreau să fiu distrus
De o dragoste de-o vară c-o-ntrebare similară!
ALTEORI nici nu apuc
Să întreb,
că mă și duc,
Spre locul neexplorat unde s-a întunecat,
Când capul mi l-am pierdut, dacă nimeni nu m-a vrut!
Totul ține de perioadă, sau este doar de fațadă?
Tinerețea am pierdut-o,
sau am uitat c-am avut-o?
Toate au o vreme-a lor, spun bătrânii cu umor,

103
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Dar dacă pierdem menirea, cu timpul ne pierdem firea!


Așa că m-am apucat și-am trecut la ofertat,
Lăsând frâu liber iubirii... la granița fericirii.
Unde m-am încumetat
să mă las... redeșteptat!
Dar... acolo,
Copleșit,
De ispite depășit!
Am provocat un tumult
Când am vrut și n-am avut!
Însă am specificat că nu vreau crucificat!

Mi-aș dori mult să înțeleg:


De ce trebuie s-aleg...
Când știu că regretele... țin departe fetele?
De aceea m-am căit că tristețe-am răspândit
Renunțând la o-ntrebare,
Incomodă... ca-ncercare,
Ea a dus la remușcări:
Și-am pierdut,
PRIN AMÂNĂRI,
Tot ce-i născut ca trecut,
netrăit, însă dorit,
Opturând nestingherit,
... așa cum s-a dovedit,
PLĂCEREA DE-A FI IUBIT!
București – 09.03.2020
104
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU LĂSAT NESUPRAVEGHEAT


Motto:
Viața e spectaculoasă nevoie mare /
Oferă lovituri de grație / La cheie.
Marian Dumitru – Întrebare naivă
„Doamna de onoare a milei” – Editura Betta, 2019

Lăsată uitată,
dar mai ales... nesupravegheată,
Să zburde pe partea-ntunecată a luminii
TRISTEȚEA joacă hai-hui la cazinoul inimii
Nestingherită de binețea nimănui!
Când îi vine rândul riscă, să-și piardă gândul ce iscă
În fire nedumerire!
Deoarece uită că „dulcea pasăre a tinereții”,
Dă vieții,
Care și așa este prea scurtă,
O acută intenție de a se grăbi,
Spre a iubi,
Deoarece crede că norocul vine mai ușor,
Însă, dacă nu ești atent,
îți scapă printre degete...
Fără a face zgomot,
Ștergând astfel toate urmele
Din numele existenței noastre pe pământ.

București – 18.03.2020

105
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

TANGOU TEMPORAL

Când nu am chef de citit


mă apuc iar de... dormit.
Nu mă dau urnit din vis,
alungat din paradis!
Cred că sunt puțin pornit
pe toți cei care-au venit
Pretinzând că-s dubios
fiindc-am învățat pe dos
S-aleg necondiționat,
când, de fapt,
eram... frustrat,
Temporal capacitat,
Atunci când n-am realizat
Că... unii citesc și-adorm,
Alții se trezesc din somn!

De aceea mă pornesc
Cărțile să frunzăresc,
Sătul de cât am dormit.
Vreau să știu ce-aș fi primit
De viața m-ar fi nășit?!
M-ar fi ridicat la grindă,
Încercând să mă surprindă?
Constat cu amărăcine

106
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Că timpul, ca noțiune,
Este doar o ficțiune,
Așa cum m-am informat
Din cărţile ce-au marcat
Timpul care mi s-a dat!
Ce dispune de noi toți
Fie oameni ... sau roboţi!

București – 19.03.2020

107
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașe desecretizate cu glume asezonate...


ALANDALA ARANJATE
T... oată viața-i o... „răscoală”!
A... sta da „istoriseală”!
K... ilograme de cerneală
E... rău pe cartea de școală
E... te însă... c-au trecut,
L... ăsate-n urmă demult
E... istorie deja șoapta,
N... u ne mai mâzgălim cartea
A... cum ne amuză fapta!
******************************************************
P... rin liceu limba română
O... predați fiind la-ndemână!
P... e atunci eram novici,
A... sta fiindcă eram mici
M... ai apoi, când am crescut,
A... m venit și-am refăcut
R... epede, iar amintirea
I... nțesată de iubirea
A... nilor ce au trecut!
******************************************************
D... AN, motivul de-ntâlnire
A... fost „VIA” amintire
N... umai bună de... „pilire”!

108
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

N... ICU dacă s-a pornit


I... ar este greu de oprit
C... ă dacă nu-i la-ntâlnire
U... nul... își iese din fire!
******************************************************
Î... ntr-o nu știu care școală
O... distinsă profesoară
N... e preda cândva din greu
E... lemente noi mereu,
S... perând, pentru-ntâia oară,
C... ă-nvățam fizica clară,
U... itând că preocuparea
M... ultor școlari era vara!
Î... nsă-n mod neașteptat.
H... otărâtă ne-a-nvățat!
A... șa că azi, la-ntâlnire,
E... moment de mulțumire:
L... a Mulți ani cu fericire!
A... sta-i răvaș de iubire.
******************************************************
M... ONICA, ești cea mai tare
O... spun toți, cu mic cu mare,
N... u are rost să te-ascunzi
I... ntrucât faci ochi rotunzi!
C... ăci răvașul „te-a citit”,
A... bia te-ai dezmeticit!

109
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

F... LORI, dragă, te-am ghicit!


L... a momentul potrivit,
O... s-o recunosc cinstit:
R... ău nu-mi pare că n-ai stare,
Î... n turism ești cea mai tare!
******************************************************
M... ARIANA avea-n catalog
A... tâtea amintiri zălog,
R... ămase din anii de şcoală,
Î... ncât acum, fără-ndoială,
A... re intrarea triumfală
N... u-i ca pe vremuri! N-o amână!
A... vând colegii la-ndemână.
******************************************************
C... RĂIŢA astăzi a ales:
R... ămâne o colegă bună!
A... şa că îi dorim mai des,
I... ar să ieşim toți împreună,
Ţ... inând cont că din Liceu,
A... re prieteni buni la greu!
******************************************************
L... UCI eşti o prăjitură
U... imitoare ca natură,
C... e, când ai venit la porţi,
I... -ai lăsat mască pe toţi!
A... şa „c-azi” vezi cum te porţi!

110
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

C... OSTEL, zis și Constantin,


O... să vezi că vinu-i bun,
S... ingurul lucru neclar,
T... rebuie să îl declar,
E... ste ce notă-i dai firii
L... a momentul întâlnirii!
******************************************************
G... ETA îţi mărturisesc:
E... u nu credeam să găsesc
T... ot aceeaşi fericire
A... zi la marea întâlnire!
******************************************************
F... LORIAN, Bebe strigat
L... a şcoala-n care-a-nvăţat,
O... să dea un recital
R... ecitând un.... „fapt banal”!
Î... ntât noi, ca „Anonimi”,
A... m dorit să-i mulţumim:
N... umai bine îi dorim!
******************************************************
C... OSTEL, știi să fii discret?!
O... să-ți spun un mic secret:
S... ingura ta relaxare,
T... ot cu colegi-i se pare!
E... u de aceea-ți zic: Dă-i bice!
L... a Mulți Ani și fii ferice!

111
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

M... IHAELA, vestea-i bună:


I... ar te-ascultă la română!
H... ai că am glumit cu glorie:
A... fost lecția de istorie!
E... i, e vis! Tu te vezi iară
L... iceană-n astă vară?!
A... i uitat? EȘTI PENSIONARĂ!
******************************************************
M... IHĂIŢĂ prin Liceu
I... - a cerut mamei mereu:
H... ai, spune-mi secretul vieţii
A... cum, cât ţin piept tristeţii!
I... ar ea l-a dat „TINEREŢII”.
******************************************************
G... ABRIELA, poate ştii:
A... m fost toţi cândva copii!
B... ănuiesc că n-ai uitat!
R... evin amintitiri instant
Î... n clipele când culegi
E... moţii de la colegi!
L... a momentul întâlnirii
A... i să vezi faţa iubirii.
******************************************************
D... AN, doresc să-ți mulțumesc
A... m motiv să mă mândresc:
N... -ai uitat: Toți te iubesc!

112
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

E... LENA-ți spun cinstit, curat:


L... a mulți colegi m-am tot uitat,
E... ste perfect adevărat,
N... umai tu nu te-ai schimbat!
A... șa că te-am recunoscut instant.
******************************************************
M... ARINA, care-i o minune,
A... re o mare pasiune
R... ămasă din anii de şcoală:
I... mediat ce-au dat năvală,
N... a vrut uitării iar să lase
A... tâtea amintiri frumoase.
******************************************************
M... ARIA,ți-o spun astfel:
A... i fost lipsă la apel
R... ău te pedepsim: Dai teză!
I... ar de nu știi de sinteză
A... i să ți-o iei drept în freză!
******************************************************
V... IOLETA, sper să-ți placă
Î... ntre foști colegi de...joacă
O... să-mi dai replica scurt
L... iceu-nsemna mai mult!
E... ste-adevărat! Nu minți!
T... oți au fost copii cuminți
A... șa că... declară-i sfinți!

113
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

N... ELULE, pasăre rară


E... o nebunie-n țară
L... ângă cine stai la masă?!
U... nde-i nevasta-ţi frumoasă?!
******************************************************
F... ELICIA, treci la butoane:
E... momentul să ai toane!
L... iberă ești la seducție,
I... ar de vrei să faci instrucție,
C... u foștii colegi de clasă,
Î... ncearcă partea duioasă:
A... rmata fă-o haioasă!
******************************************************
G... ILI e o-nvingătoare!
Î... ntr-o singură repriză
L... -a băgat pe „Moțu-n priză”
I... ar apoi strigă: Surpriză!
***************************************
M... ai demult te-ai împlinit:
A... cum ești căsătorit!
N... -ai ales deloc greșit!
E... ste timpul să-ți dorim,
A... zi... că tot ne întâlnim,
I... ar în gașcă, dar... intim:
O... perioadă conjugală
N... umai trai și... hârjoneală!
******************************************************
114
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

C... LAUDIA, ca amintire


L... a această întâlnire
A... ș dori să îți rămână
U... n îndemn la îndemână:
D... ă-i înainte cu tupeu
Î... n momentul când ți-e greu
A... șa vei fi „freș” mereu!
*****************************************************
I... OANA, noi, anual,
O... ricât pare de banal,
A... m dorit ca amintire
N... umai clipe de iubire,
A... șa ca azi, la-ntâlnire!
******************************************************
S... ILVIA, sincer ai venit
Î... n momentul potrivit
L... a-ntâlnirea de poveste!
V... iața ta a prins de veste
I... ar cei prea mult lăudați
A... cum pot fi demascați!
******************************************************
M... IHAI, dragul meu coleg
I... ar mă pui să te aleg!
H... otărât, eu te-nțeleg
A... răți trăznet și ai har
I... ar de vârstă n-ai habar!

115
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

V... ALENTIN, coleg pe vremuri,


A... i uitat cum e să tremuri
L... a momentul de sinteză?
E... extemporal sau teză?
N... imeni nu-şi mai aminteşte?
T... ac azi toţi precum un peşte?!
I... ntreb doctorul din tine:
N... e trece cu trei buline?!
******************************************************
A... LEXANDRA, ai soț bun!
L... a toate li-i ciudă-ți spun!
E... ste cel mai bun coleg!
X... enofob de-aș fi... l-aleg,
A... sta fiindcă tu ai fost
N... umai pentru el, la post!
D... eci ș-acuma, la-ntâlnire,
R... ămâi plină de iubire
A... șa cum îți este-n fire!
******************************************************
V... ALERIA, ești o soție
A... şa cum trebui’ să fie!
L... a-ntâlnirile-anterioare
E... rai toată o-ncântare!
R... ădeai, fiind molipsitoare
Î... n final, așa cum văd,
A... i făcut și-acum... prăpăd!

116
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Ș... TEFANIA, ai voință


T... otul constă în dorință!
E... u chiar cred că vrei dovezi
F... ără dubii, ca să vezi,
A... șa cum în spionaj
N... u mergi fără avantaj,
Î... n ce fel mai ai colege
A... i văzut?! Acum alege!!
******************************************************
Răvașul flitr-ului
Ești frumoasă< Chiar și grasă,
Fii pe fază< Hai, flitrează,
Fii hapsână și-i adună!
Dar de vrei să fii... stăpână
Pe răvaș, nu fi nebună:
Ține-ți… soțul la-ndemână!
******************************************************
S... ORIN, dragă, din iubire
O... să-ți cer o păsuire:
R... ămâne ca la-ntâlnire,
Î... n momentul când sunt mulți
N... u vorbești!... ci doar s-asculți!
******************************************************
J... OE are din Liceu
O... problemă: Minte greu:
E... ste sincer tot mereu!!

117
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

M… ulte flori sunt,< dar puţine


A… u parfumul care ţine
R… idicat atât de bine
I< nteresul pentru< APĂ!
N… imeni astăzi nu mai scapă!
E… ste Anul Nou< şi-n cale
L… a Mulţi Ani ne spui cu jale
A… vând doar pahare… goale?
******************************************************
G... EORGETA ne-ai onorat!
E... st-un fapt verificat.
O... are, Dan te-a incitat?
R... ămân să mă lămuresc
G... ândul când ţi-l întâlnesc!
E... ste îns-adevărat:
T... oţi ne-am bucurat instant
A... tunci când te-ai prezentat!
******************************************************
V... ALETIN, din țări străine
A... i venit să te simți bine
L... a moment aniversar!
E... un sentiment bizar
N... u îl simți? Te prețuim
T... oți din țară te iubim.
I... ar dovada cred c-o simți
N... u are rost să te minți!

118
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

C... ONSTANȚA, ai soţ deştept!


O... să ţi-o spun pe direct:
N... u e coleg de uitat
S... au ca alţii, prea blazat,
T... u o ştii şi, drept dovadă,
A... i venit cu el de-ndată!
N... -ai considerat corvadă
T... oată chestia cu-ntâlnirea,
A... șa că-ți respect sosirea!
******************************************************
G... răbește-te să vii
Î... n gașca noastră mică
L... uptând din nou să fii
I... ar un copil ce... strică!
C... hiar dacă ești bunică,
R... ămâi totuși mămică
Î... n clipele-agitate,
S... perăm că dai la spate,
T... eribilul necaz
Î... n schimbul de macaz,
A... șa cum face-anume
N... umita GILI-n... nume!
******************************************************
D... AN, fost „Căpitan de plai”
A... i fost în Liceu un „crai”!
N... ici azi văd că nu prea stai.

119
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

B… ine că ne-am adunat!


O… are cine ne-a chemat?!
N… u divulg cine anume
C… ă e nume cu renume,
I… ar de vreți sa îl aflați
U… nde trebui să urați,
S… ă fiți siguri că vă spun:
O... -m ura la un OM BUN!!
R… iscul e când iscălim
Î… nsă, ca să< nu greșim,
N... oi o facem< ANONIM!
B… ănuind că o să-i placă,
O… m trăi și om vedea,
N… e-am dres vocea „busuioacă”
C… u ocazia-acestei zile
Î… nspre-ai trage o cântare,
U… na corespunzătoare:
S… ă trăiți și „LA MULȚI ANI”
O… rice gest< s-aducă bani!
R… ău n-ar fi fără duşmani
I… ar din gustul EI, iubirii,
N… umai partea FERICIRII!
******************************************************
I... CA strigă pe mămica
C... ă o doare rău burtica
A... tunci când o prinde frica!

120
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

S< per să scapi de vechiul stres,


O< ri să uiţi orice proces!
R< ămâne cum am vorbit:
I< ată anul a venit
N< umai să fii fericit
******************************************************
V< ai de mine şi de mine,
I< ar e ANUL NOU pe... „VINEEE!”
O< să-ţi spun spre-a te surprinde
L< a Mulţi Ani! Treci pe colinde!
E< „REŢETA” consacrată!
T< rebuie eliberată
A< tunci când e prezentată!
******************************************************
G... raba multă strică treaba
I... mprimând ritmul degeaba!
L... a momentul întâlnirii
I... ar dăm drumul amintirii
C... onstatând că agitația
R... ar ajută inspirația
Î... n care, când te scufunzi,
S... ensul timpului confunzi!
T... ot ce ieri părea înscris
Î... n cărți la școală-n cuprins
A... u fost zdravăn mâzgălite
N... umai spre-a nu fi... citite!

121
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

D< AN nu e doar invitat


A< re și-alt rol important:
N< e-a sponsorizat< instant!
************************************************************
V< ezi timpul cum preţuieşti
A< cum eşti,< Acum nu eşti!
L< asă însă de-Anul Nou
Î< n urmă tot ce e rău!
******************************************************
G... ILI tare s-a spetit,
Î... ncât, iat-a REUȘIT!
L... a-ntâlnire să-i urnească!
I... a „du-te-n dragostea nostră”!
******************************************************
C… OSTEL este fain ficior!
O... m de bază, din popor,
Ș... tie ce-i un ajutor!
T... recut prin străinătate,
E... l-a dat răul la spate
L... a-ntâlniri fiind, din păcate
... singurul „NEBĂUTOR”.
******************************************************
N... ICU, chiar și de departe,
I... -a cam pus pe toți pe roate
C... a să vină la-ntâlnire
U... rmărindu-i cu... iubire!

122
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

C... OSTEL a tot alergat!


O... ameni noi a căutat
S... ă-i aducă la-ntâlnirea
T... uturor celor ce firea
E... ra greu să-și stăpânească
L... a masa... tovărășească
******************************************************
I... LEANA s-a implicat,
L... a bani albi de-adunat,
E... un fapt verificat!
A... șa că să-i mulțumim
N... u cred mai mult să greșim,
A... rătându-i c-o iubim!
******************************************************
N... ELI mult s-a ambalat,
E... un fapt verificat!
L... a-ntâlnire să-i aducă,
I... ar ei stau... de mămăligă
******************************************************
F… LORIN a înțeles perfect:
L... a masă sticla-i de efect
O... dată-n viață dă și el
R... achiul galben, frumușel
I... ar dacă vreți să-i mulțumiți
N... u vă-mbulziți... că-l păgubiți
... și o să fie vai de voi... c-o ia-napoi!

123
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

F… LORIN, zis BEBE-a răspuns,


L… a cererea ce-a presupus
O… sumă ce să-l reprezinte,
R… apid și fără să ezite!
Î… ncât acum ar trebui
N… oi toți, în cor< a-i mulțumi!
******************************************************
S... ă îl descriu nu îmi e greu
O... ricine ştie ce-i un LEU!
R... ămâne doar de potolit
I... negalabilu-apetit
N... u la mâncat, ci la vorbit!
******************************************************
V... ă spun în mod cinstit, curat
A... cum EA are alt bărbat
Ș... i el se cheamă< FARMACIE
I... ar regula de-acum se ştie:
L... a munc-o duce EL voios
I... ar când s-o ia-napoi, spre seară,
C... onvins că nu e prima oară:
A... re-o surpriză:
Ea-i… FECIOARĂ!
******************************************************
I... ar avem un ION activ!
O... să-mi spui cumva pasiv:
N... u îl simt fiind... pozitiv.

124
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

R... ămâi TAUR precum eşti


A... tunci când ne ocoleşti!
Z... arurile aruncate
V... in la fiecare-n parte
A... şa că asta nu-i scuză
N... asul să nu-l bagi pe uşă!
******************************************************
V... reau ca să ţi-o spun pe faţă:
A... i o lipsă: N-ai mustaţă!
L… ipsa asta cronică
E... ste blond ironică
R... euşind cât ai zis peşte,
I... nima să ţi-o deştepte
A... tunci când te prinde-n cleşte.
******************************************************
M... ai VĂRSĂTOR de-atâta nu se poate!
A... ş spune că din Zodie ai de toate!
R... ămâne doar un lucru cam neclar:
I... ei viața în serios sau ești hoinar?!
N... u ştiu de ce n-ar fi din amândouă,
E... xistă chiar şi o tradiţie nouă:
L... a cei care le au pe toate
A... uzi doar vaiete constante!

125
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

C... RISTINA, în instalaţii,


R... euşeşte-orice prestaţii
Î... nsă pân’ s-a instalat
S... -a luptat şi-a tot sperat
T... otul gata cât zici PEŞTE,
Î... nsă nu se potriveşte
N... iciun fel de rânduială
A... tunci când< e prima oară!!
******************************************************
M... ai mereu acesta-i mersul:
A... i în faţă universul,
R... egăsești şi-n zodie clar:
G... EMENII sunt azi pe val!
A... u primit tot ce-au dorit
R... ar iubirea le-a lipsit
E... momentu-n care zici:
T... oţi au bucurii pe-aici,
A... tunci când nu-s la servici?!
******************************************************
F... iindcă sunt doar un răvaş
L... upt să fiu tot mai poznaş...
O... colind politica,
R... enunţând la critica,
I... ar pentr-un BERBEC curat
N... u-i lucru uşor de fapt!

126
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

M... ult prea tare trag speranţă,


A... cum, că scap de instanţă!
R... ămâne să dau din clanţă
I... ar ca LEU să-mi scutur chica
A... tunci când m-apucă... frica!
******************************************************
C... am multe calităţi într-un moment
Î... ţi dau dureri în< sentiment!
P... refer BERBECUL solitar
R... ămas pe gânduri! Nu hoinar!
I... ar dacă mă-ntrebaţi ce vreau
A... m să vă spun< aşa, pe şleau!
N... u îmi doresc decât... să beau!
*****************************************************
L... a Mulți Ani cu sănătate
U... n nou început în toate
C... u belșug și fericire,
I... nspirată din iubire!
C... ând avem asta și banii,
A... tunci nu contează anii!
******************************************************
Răvașul Fudulei
Am venit la tine-acuma
Ca să te descriu cu... gluma
Însă văd că veseliei
I-ai pus masca< fuduliei.

127
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

E... u n-aş vrea să fiu prea acru


L... a momentul ăsta sacru,
I... ntrat de-acuma în tradiţie,
Ș... i cu foarte multe fiţe,
A... m să-ţi spun acum pe faţă:
B... ine-i TAUR< ca prestanţă!
E... u ţi-aş da îns-o povaţă
T... inereţea trece-n viaţă
A... şa că fii mai fîşneaţă!
*************************************************************
C... u vorbele de rigoare
A... zi vreau să-ți fac o urare
M... ult mai plină de culoare!
E... ști, prin nume, chiar o floare
L... iberă și-ncântătoare!
Î... ncât pot să-ți spun în față:
A... i încă mulți ani de viață!
******************************************************
Răvașul Sfătoasei
Acum știu că ai de toate
Deci<. să bea cine mai poate
Să se țină pe picioare
Și-are bani în buzunare!
Tu le dai sfaturi la toți,
Dar te-ntreb:
– Mai poți, mai poți?

128
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Puriei
Ești femeia ideală,
Dacă țuica nu te-nmoaie,
Pentru că ne bagi în boală
Când te uiți la noi
… mamaie!
******************************************************
Răvașul Încăpățânatului
Dragul meu, tot ești frumos
Chiar de ești< morocănos
Dar să nu mai faci mâr, mâr
Că devii prea mult... catâr!
******************************************************
Răvașul Guralivului
Nene, ești cam „optimist“
Când crezi că devii artist
Așa că de vrei să-mi placi
Și să fii pe fază-n draci,
Fă și tu ca toți ceilalți:
Dă din gură... doar când taci!
******************************************************
Răvaș Stomatologic
Pentru că ai fost cuminte
Nu-ți pilesc azi niciun< dinte
Dar te-ntreb, văzând cât bei:
De mâncare, când te iei?

129
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Snobului
– Ce-i aici?!
E< un nimic!
– Dar să știi că-n altă parte
Nu știu dacă vr’un amic
Va suporta să-ți ia parte,
Așa că acuma-ți zic:
Cu răvașul, du-te-n lume,
Dar cu noi nu te mai pune!
******************************************************
Răvașul Geloasei
Să știi că de-a dansat cu alta
E pentru că e de< „bon ton”!
Așa că< haide, lasă cearta
Și nu mai face de< „Platon“!
******************************************************
Răvașul Politichiei
Un răvaș fără adresă
E ca negul pe o fesă,
Sau ca iarba fără ploaie
Irigată de-o potaie
Așa c-am să te surprind
Și-am să zic: People is stupid!
Fiindcă ești, precum se știe,
Tare în...
PoliTICHIE!

130
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Arțăgosului
Pentru că îți pui< căciulă
Nu-ți mai dau nicio< pilulă,
De facem azi pe cuminții
Vai de noi că ne râd sfinții,
Deci, să bei tot din pahar
Vreu azi să nu ai habar
De săritul lui< muștar.
***************************************************
Răvașul Microbistului
Azi n-ai meci, ai întâlnire
Și n-ai fost prea< punctual,
Un păcat azi capital,
Ce nu-l pot ierta în veci,
De aceea-acest răvaș
Decretează-acum poznaș:
De nu bei să știi că pleci
Ori la bal< ori la spital,
Voios în ultimul hal.
***************************************************
Răvaș Neconsolat
Vai ce chin, ce dor, ce jale
Printre sânii „dumisale”
Ce suspină ne-ncetat
Că El nu i-a mângâiat
Și-a rămas... neconsolat.

131
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Curioasei
La petrecerea surpriză
Te rog să te scoți din< priză
Că de-i „una” sau e „alta”
O să vezi când o vrea soarta
Să-ți întredeschidă poarta!
*****************************************************
Răvașul Răutăciosului
Pentru că e noaptea mică
Răutatea multă strică,
Așa că-ți urez< de mâine
Să mi te transformi în< pâine
Hămìtă de< un câine!
******************************************************
Răvașul Îngâmfatului
Așa de sus te uiți, bădie,
Că vezi doar unul dintr-o mie,
Dar și pe-acela doar prin glas
Pentru ca nu prea poți de... NAS
*****************************************************
Răvașul Glumețului fără haz
Spuneţi-mi sincer, dragi colegi
Cum vreţi să fie-acest răvaș?
Şi nu trecură clipe-ntregi
Când ei în cor i-au spus:
Poznaș!

132
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Soțului
Dup-atâta chin și jale,
Trist în stiva de sarmale,
Te gândești cu supărare:
Ce rost are cap să fii
De nu poți tot beat s-o ții?
Dar răspunsul deja-l știi:
– Fiindcă gâtul e nevasta.
Care nu-ți admite asta!
******************************************************
Răvașul Împiedicatei
Bărbații vor numai dovezi.
Ce bine-ți pare când le vezi!
Doar noi te credem pe cuvânt!
Toți știm cum ești când iei avânt
Și te repezi
înspre… pământ!
*****************************************************
Răvașul Pătimașului
Nu critica pâinea că-i tare
Cât înc-ai dinții-n buzunare!
Tu astăzi prin acest răvaș
Ești proclamat drept:
PĂTIMAȘ!
Așa că fetelor veniți
Și placa domnului… serviți!

133
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Băutorului de bere


Dați-mi voie, dați-mi voie!
Chiar de sunt urmaș de „NOE“
Tot mi-e frică de< apică,
D-aia beau numai< berică!
******************************************************
Răvaș Mofturos
Unora le place slabă
Altora, care n-au treabă,
Nu le place, orice-ar face,
Chiar de vreau să cad la pace,
Ei mă zgândăresc la greu
Tot mereu că-s derbedeu
Și e vai de capul meu!
Însă eu nu vreau nimic,
Fiind nehotărât și mic,
Mofturos chiar și la dric
Unde mă urc când... mă stric!!
Așa că la toți vă spun:
Nu prea sunt un răvaș bun
***************************************************
Răvașul Mutei
Ce bine era odată
Când era bunica fată!
De când timpul mi-a trecut,
Nu mai pot decât... s-ascult!

134
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Lăudărosului
Se pare că nu ai egal!
Tu ești cocoșul ideal,
Dar, lăudându-te în toate,
Răvașul e cam mincinos:
Așa că<
Gata! Masca jos!
Pentru că știm că-n lumea asta
Singura șefă… ți-e nevasta.
******************************************************
Era o vreme când credeam
Că pentru EA eu sunt Tarzan
Însă acum m-am lămurit
Ea doar colegul< și-a dorit!
******************************************************
Răvașul Hoțomancei
Când ți-am făcut un semn direct
Că vreau un măr, mi-ai zis discrect:
Te las să-l iei din sân, dar știi...
Cu el făcu< Eva prostii!
*****************************************************
Răvașul Urâtului
În seara asta să nu-ți fie somn!
Vreau, DOMNULE, să fii un Domn
Dar pentru asta ambii ochi
Să nu-i deschizi că ne… deochi!

135
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Șoferului duminical


În weekend dacă ai să pleci
Ai grijă cam pe unde treci
Căci la volan e de „bon ton“
A nu uita c-ai fost... pieton
******************************************************
Răvașul Pătimașei
Te simt că ești cam reticientă
Dar nu prea mult! Nu repetentă!
Așa că prin răvaș sunt nașă:
Și te proclam drept
PĂTIMAȘĂ!
Chiar dacă fața n-o arată
Temperamentu-i o do... vadră!
******************************************************
Răvașul Bețivei
Zona cea crepusculară
Este mare cât un an
De-aia țuica seculară
Se bea astăzi din… lighean.
*****************************************************
Răvașul Bârfitoarei
Despre toate spui că-s flețe
Fel de fel de bârfulețe.
De tine de ce nu ne spui
Că ți-ai pune pofta-n cui?

136
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul lui Don Juan-ului


Tu, băiete cucuiete
Faci curte la șapte fete
Vezi că de se-apropie patul
Nu mai ține
< lăudatul,
Trebuie să treci la fapte,
Să te văd:
Ce faci cu șapte?!
******************************************************
Răvașul Poznașului
Mămăligă și-o sarma
Asta e plăcerea ta!
De aceea azi Răvașul
Vrea ca să îți fie nașul
Poreclindu-te:
POZNAȘUL!
*****************************************************
Răvașul Recunoașterii
Colega, te rog, fă bine
Și hai la masă la mine
Dar te rog să faci cumva
Și să-ncalci iar regula!
Să-mi răspunzi
< la ceva greu:
Cum te strigam în Liceu?

137
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Ațâțatei
Vreau ca să ți-o spun direct:
Chiar de doare:
Nu ai piept!
Dar tu nu ai nicio vină
Dacă nu ai inimă!
La asta m-am referit,
Pe cuvânt de individ
Ce-ai crezut c-am vrut să spun!
Sunt răvaș... nu sunt nebun!
******************************************************
Răvașul Dezamăgitului
Când la-ntâlnire te-am chemat
Nu am crezut că te-ai schimbat
Așa de mult,
dar te-am văzut!
Și-atunci în gând m-am întrebat:
Eu cum arăt?
Și? Am oftat!
******************************************************
Răvașul Ghiftuitului
Azi răvașul îți urează
Veselie< grațioasă.
Să mănânci bând cu măsură<
Nu uita că n-ai doar gură!

138
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Morocănoasei
Prostie mare c-ai zâmbit!
Ce! Astea’s vremi de șuguit,
Când azi avem
de< pătimit?
Este păcat de Dumnezeu
Să ne distrăm acum, la greu!
Nu vine Anul Nou mereu?
Iar ca să-l uit pe cel trecut,
De care nu mi-a prea plăcut,
Îmi pare sincer că-i prea mult
Pentr-un răvaș de nou născut!
*****************************************************
Răvașul Bețivului
Ieftinește Doamne băutura
Dar să bei cât să îi știi măsura!
Chiar dacă azi se pare că avem
Cam mulți motive
... ca să bem!
******************************************************
Răvașul cheliosului cârn
Ultimile teorii< Ne pun pe categorii
Dar să știți că nu-i corect ,
Nasul e doar un obiect!
Totul stă în veselie<
Și desigur și-n… chelie!

139
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

MARINELA e frumoasă
Dar şi-aşa tot< nu se lasă:
Ce a scris rămâne sfânt:
Dă cu hoţii de pământ!
Dar degeaba multe-a scris,
Căci şefimea românească:
S-a decis să n-o... citească
Când nu le convine sensul
De la ea doresc doar sexul.
******************************************************
Răvașul Arțăgosului
De-o bați acum doar cu bulanul
Să știi că nu prea este bine!
Fii modern: Bate cu< banul!
Și-atunci dreptatea… e cu tine!
******************************************************
Răvașul Necumpătatei
Azi să bei fără măsură
Până te-oi< trezi c-ai gură
Pentru că-n această seară
Doamnele o dau în… bară!
******************************************************
FLORIN singur azi susţine
Că e nebun de legat
Cel ce spune: Nu-mi convine,
Dar eu totuşi l-am votat!

140
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul nevestei de General


Ce bine era, măi lele
Cu picioarele în stele
Că de când timpu-a trecut<
Rar se lasă cu-n… sărut!
Femei - Revelion 2000
******************************************************
Întâlnirii îi dă tonul
Omul ce ține isonul:
Golind vinul din pahare
Într-o zi de sărbătoare
Lasă Anul vechi pe bară
Iar necazul LUNG, dispară!
IATĂ< trecem în alt AN
„LA ANUL și LA MULŢI ANI”!
Așa că propun un plan:
Este necesar de-ndată
Anul Nou s-o facem< LATĂ!
N-accept să ne fofilăm
Aşa că… să toastăm!
******************************************************
Răvașul Ofițerului Puriu
Ai lovele< ai și trese,
Dă doamne ca iar să-i iese,
Pentru că pe acest front
Nu se-acceptă… creion Bont!
Bărbați - Revelion 2000

141
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Pensionarului contabil


De când la pensie ai ieșit
Se vede că ești fericit
Umbli mereu la analize
Și nu te mai uiți la DEVIZE!
******************************************************
SORIN este băiat bun:
Nu femei şi nu tutun,
Dar de-ncepe a combate
Ia-ţi adio de la toate!
******************************************************
VASILICA, zisă Violeta,
Nu dă reţete compensate,
Nici chiar când face pe cocheta,
Şi lasă grijile în spate!
******************************************************
Răvașul „Speriatului”
Era pe când nu s-a zărit
Un prof ce te-a speriat de-ndată,
Așa de mult că ai golit
Și-o damingeană... și-o găleată
******************************************************
VALERIA nu s-a dezminţit:
Chiar şi la pensie-a reuşit,
Să-şi ducă viaţa cu temei
Ea fiind femeie-ntre femei!

142
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Geloasei
Era o vreme când speram
Că numai eu te gelozeam,
Dar mai apoi am constatat
Că sunt nebună de legat
Așa că de nu te-ntâlneam
Mult mai „deșteaptă” mai eram!
******************************************************
Răvașul Sexual
Cui nu-i place dragostea
Dumnezeu să nu i-o dea
Să mi-o deie numai mie
Cu cine va fi să… fie!
******************************************************
Răvașul Politicianului Ratat
Stau la margine de drum
Pomul copt și omul bun
Spunea un cântec cândva
Dar drumul… unde ducea?!
******************************************************
Răvașul Durului
Durul de pe strada mea
Dădea mereu de belea
De aceea-acum răvașul
Zice c-astăzi< ar fi cazul
Durul să schimbe macazul!

143
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Glumețului
Și-acum, la plecare,
V-am spus glume-n sac
Rămâi în parcare
Că merg să mă-mbrac!
*****************************************************
Răvașul Vecinului
Despre tine, măi vecine
Am de spus lucruri de bine:
Nu prea bei, nu prea fumezi,
Dar cu... „bârfa”… demolezi!
Bărbați - Revelion 2000
******************************************************
Răvașul Bețivului
Dacă la-ntâlnirea asta
Nu-mi aduceți un butoi
Ascultați aici la mine
Că fac mare tărăboi!
******************************************************
Răvașul Nemulțumitului
Nimic astăzi nu ți-a mers,
Dar nu dispera prea tare
Cât de des ne ies în cale
Motivațiile de stres?
Azi se sparge ghinionul:
Anul Nou ne dă iar tonul!

144
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Vecinei îndrăgostite


Pentru tine, măi vecină
Am urare mai cu vină,
Pentru că te știu că ești
Curioasă și... bârfești
Tot mereu că mă iubești!
Îți doresc doar să... poftești!
Femei - Revelion 2000
******************************************************
Răvașul Nostalgicei cu bikini
Ce bine era pe vremuri
C-ascultai fără să tremuri
Fiind ferită mult de frig
De chiloții tăi cei… „șic”!
******************************************************
Răvașul Supăratei
Ce te faci de-acum dragă
Dacă pleci în lumea largă?
Cu cine mai faci prostii
Ca în anul 2000?!
Femei - Revelion 2000
******************************************************
MARINELA< deranjeză
Fiindcă e prea conştincioasă
Nu face niciun rabat,
Chiar de-i vorba de< bărbat!

145
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Mutului
Erai un tânăr vorbăreț
La vorbă, nu prea nătăfleț ,
Dar de Revelion? Ascult?!
Nevasta cui te-a lăsat mut!
Bărbați - Revelion 2000
******************************************************
Răvașul Dezamăgitei
Când amorezul iscusit
La mine azi n-a mai venit
M-am întrebat ce s-a-ntâmplat
Și mi-am răspuns printr-un oftat!
******************************************************
Răvașul Speriatului de 2000
Era pe când nu s-a zărit
Un an ce te-a speriat de-ndată,
Așa de mult că ai golit
Și-o damingeană... și-o găleată.
Bărbați - Revelion 2000
******************************************************
Văzând atâta nedreptate
Răvașul intră la idei:
Să-i spun minciuni despre palate,
Sau adevărul din bordei!?
Așa că le-a „urat” pe toate!
Și... l-au „urât” de nu se poate!

146
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvașul Gelosului
Era vremea cu potopul
Când femeia era totul!
Dar acum, când nu m-aștept,
Văd cum ea mă trage-n piept!
Bărbați - Revelion 2000
******************************************************
MARIA, de-o fi să fie
Să mai ai vreo datorie
Azi, ca Leu, s-o dai la spate,
Da-n valută, de se poate!
******************************************************
THEODOR, Theo alintat
E meseriaş curat:
A ras tot vinul din casă
Însă nouă nu ne pasă... fiindcă ne-am adus de-acasă.
******************************************************
CIPRIAN strigă-n pahare
Blestemându-şi soarta rea:
Daţi-mi vin, căci nu aş vrea,
Să fiu prins cu ele goale.
******************************************************
ELISABETA a negat constant
Că-i schimbătoare în idee
Uitând că-i brav reprezentant
Al omului... supranumit femeie.

147
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

RĂZVAN respectă zâmbitor


Zicala spusă de popor:
Plăcerile produc belele,
Doar dacă nu sunt ale mele.
******************************************************
CRISTIAN e băiat fin
Al numitului Sorin,
Ce tot stă şi socoteşte
Pân’ se mută< chiar albeşte!
******************************************************
Zici „In vino veritas”, constant
Când cazu-i foarte complicat
Atunci... Răzvan muncește exemplar,
Interogând în lung şi-n lat,
De la Fetească la Cotnar.
*****************************************************
De pe vremea Babei Dochii,
Când bărbații-s pătimași,
Se feresc să-ți pupe ochii,
Dar devin mult mai... poznași.
******************************************************
MARGARETA ne dă tonul,
Vrea să-i ţinem azi isonul:
Să ne facem datoria,
E de servici VESELIA!

148
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Spunea odată un savant:


De vrei să înţelegi femeia
Ar trebui în mod instant
Să-ți schimbi pe loc, acum... ideea
Că tu ai rolul de bărbat!
******************************************************
FLORINA, căreia Cel Sfânt
I-a dat întruchiparea sacră,
N-a fost trimisă pe pământ,
Spre-a căpăta statut de soacră,
Ea a venit cu-n legământ:
De a rămâne „poamă”... acră!
******************************************************
O spun cu tot discernământul,
Răvașul știe epopeea:
La început a fost cuvântul...
Pe care l-a strigat femeia!
******************************************************
Răvaş pentru ADINA:
Când petreci de-ţi sare splina,
Te rog să nu mai simţi vina
Că n-ai pus vinul la rece!
Adu-l chiar şi-aşa în casă,
Chiar de-i cald să știi că-i trece!
Și tot ne-o băga< sub masă!

149
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

RĂVAȘUL SPUNE: Se cuvine


S-arăți respect unei femei,
Să-ți cadă-n brațe este bine,
Dar să nu-ncapi pe mâna ei.
******************************************************
I-am spus soţiei c-o iubesc!
I-am dat cadou umplând paharul,
Iar ea, c-un zâmbet îngeresc,
Mi-a dat direct în cap... cu darul!
******************************************************
Colegul care mi-a promis
Că nu va face compromis,
De Anul Nou,
... s-a dovedit
A fi perfid,
... plecând subit!
******************************************************
De poftiţi a lua răvașul
Ce să spună dinainte
Cine-n viață vă e nașul
Trebuie s-aveți... plăcinte.
******************************************************
Despre urări mi s-au tot spus
Destule gânduri și păreri:
Ca realizare-i foarte sus,
Dar ca răvaș e... nicăieri!

150
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvaşul pentru BIANCA ANDREEA (fata lui Ciprian)


Pentru cine-a prins ideea
Anul Nou e Odiseea
Cu căţei, păpuşi, pitici
Cum se joacă doar cei mici
Când părinţii-s ocupaţi
Şi de capul lor lăsaţi!
******************************************************
Chiar de sunt un oarecare,
Ce vă spun nu-i fapt divers:
De-aș ieși c-o fată mare,
Aș citi tot ce-are sens
Și Răvașul scris invers!
******************************************************
Răvaş pentru CRISTINA:
Acum ştiu a cui e vina:
TU că n-ai aprins lumina
Şi-a ţinut gura deschisă
Făcând o< mică Denisă!
Și Revelionul vrea
A fi primul pentru ea.
******************************************************
ADINA dacă petreci,
La dans trebuie să treci!
Fără să ridici problema
Că nu-ți place stratagema!

151
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Colegii-am întrebat direct


Cam ce spun ei de vârsta mea
Şi ei mi-au dat răspuns discrect:
E Anul Nou! Nu te-ntrista!
*****************************************************
Ea, copleşită de plăcere,
Făcând efort, s-a regăsit;
Le-a spus, zâmbind: „La revedere!"
Iar mie-n casă: „În sfârşit!"
******************************************************
Când „compuneam”
RĂVAȘE bătăioase
Nevasta îmi arată iar covorul:
În viaţă-s lucruri mai serioase!
Și îmi arătă... bătătorul.
******************************************************
Hai să ne avem ca frații!
Informându-ne-aliații
Că proverbul cu securea
Era când aveam pădurea!
******************************************************
Răvaş pentru MARILENA
Bucuroasă c-a mers schema
Şi c-a rezolvat problema,
Ne dezvăluie secretul:
E rudă cu… internetul!

152
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvaş pentru CRISTIAN:


Te-ai jurat de-acum un an
Că te vei ține de plan
Să te muţi din Bucureşti
Lângă Buftea... Să trăieşti
Şi să nu ne păcăleşti!
******************************************************
N< u aş vrea să zic în van:
I< ar a mai trecut un An!
C< a s-o spun drept
< „cuminţel”!
U< ite de-aia< bem niţel!
******************************************************
Răvaş pentru CIPRIAN
Fiindcă vine Noul An
Te rog să nu-ţi faci alt plan:
Bea, mănâncă şi dansează!
Nici nu mă interesează
Cât de mult sau cât de des,
Totul e să te scapi de stres!
******************************************************
CRISTINA
… ca-ntodeauna
Ştie cum se spune gluma,
Așa că e-nsărcinată<
De noi să ne fac-o fată!

153
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvaş pentru Moţu... Nelu


Pentru a-ţi mai opri zelul
De a te-nfrâna-n tot felul
Trebuie să te previn:
Ţoiu nu e< pentru vin!
De-aia Moţule, fii tare:
Azi jucăm în LIGA MARE!
******************************************************
Răvaşul pentru DENISA MARIA (fata lui Răzvan)
Ştii care e bucuria
Pe care copilăria
O simte de Anul Nou?!
Că boacănele n-au ecou!
Şi chiar de-ai greşit odată<
Doar păpuşa-i vinovată!
******************************************************
Pentru SEBASTIAN CONSTANTIN
(fiul lui Răzvan)
Ai să plângi şi tu puţin,
Sau ai să dai un supin,
Acum că eşti botezat
Şi gata de arătat<
Şi< de primul tău An Nou
Fă părinţilor cadou!
Dă-le de furcă, de poţi
Arătând... ce scutec porţi!

154
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

FLORIN a trecut un an
De la ultimul chiolhan,
Fără nicio întâmplare
De care să pomeneşti,
Aşa că-ţi dau dezlegare
Să spui poveşti… la plecare!
******************************************************
SORIN, nu ştiu de unde provine
Tendinţa de-a te reţine
De la a te odihni și mereu a roboti<
Dar azi ştiu că-i necesar
Să treci de Revelion la… bar
*******************************************************
Răvaş paşnic pentru Gili
Să nu crezi toţi imbecilii,
Ce se cred iuţi, precum chili,
Ia-o molcom, bătrâneşte!
Anul nou, oricum< soseşte.
Totul e să fii pe fază:
Ce-ai în pahar… chiar contează!
******************************************************
Răvaş nărăvaş pentru NICU
Gândind că este prea din pripă
S-o ia spre lumea de apoi,
O ia spre pivință-ntr-o clipă
Și bea tot vinul din butoi!

155
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvaş pentru MONICA


Nu se plânge de nimica
Fiind întruchiparea sacră
Ce o face pe pământ,
Să aibă statut de… soacră,
******************************************************
Pentru SEBASTIAN CONSTANTIN
(fiul lui Răzvan)
Ai să plângi şi tu puţin,
Sau ai să dai un supin
Când ni te vor arăta,
Fiindcă nu-ţi prea va plăcea,
Dar în seara de An Nou
Fiind un botezat erou
Rabdă-ne şi tu un pic
Drăgălaşule pitic!
******************************************************
I< ată!
Trecem în alt AN
L… a Mulţi Ani!
< Propun un plan:
E< ste necesar de-ndată
A< nul Nou s-o facem< lată!
N… -accept să ne fofilăm
A… şa că… SĂ TOASTĂM!

156
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvaş paşnic pentru GILI


Azi toţi vrem să ne distrăm
Aşa că
... ce s-aşteptăm
Ca paharul să-nchinăm?!
Ia exemplu de la gazdă
Şi, Gili!
… dă-te pe brazdă!
******************************************************
G... ANEA este vigilent:
A... re har și mult talent,
N... u spun însă că-i perfect!
E... l are chiar și-un defect:
A... runcă poanta direct!
******************************************************
Răvaş pentru MARINELA
Răvașul ăsta care e mai nou
Îi dă și bârfei multă importanţă,
Știind că ştirea poate-avea ecou,
Dar zvonul are rezonanţă!
******************************************************
Răvaş pentru VIOLETA
Când o să-ţi pui toaleta
Ca să faci pe cuconeta
Exclama-voi într-o doară:
Bine-arat-o pensionară!

157
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Răvaş pentru ILINCA MARIA (fata lui Ciprian)


Anul Nou pentru Maria
Va-nseamna iar bucuria,
Fiindcă poate să se joace
Cu cine vrea ea și-i place
Fără frică de părinţi,
Ce beau şampanie… cuminţi!
******************************************************
L< uminiţa alintată
U... nora le dai dovadă,
M... ai aici sau mai colea,
I... ar că ai pe... vino-ncoa!
******************************************************
Răvaş pentru Ctin. RĂZVAN:
Eu ţi-am spus de-acum un an
Cei care trag la< „ciolan”
Şi o iau pe scurtătură
Doresc doar< „afumătură”,
Aşa că dau undă verde
La băut… de nu se vede.
******************************************************
G... olit-atunci de putere,
R... ăvăşit, plin de durere,
O... să vrei un nou tratat... în tristeţe de-aruncat
Z... apisul trimis instant... te schimbă imediat:
A... i noi reguli de-ncălcat şi... alţi oameni de-ncântat!

158
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

M... ARI să fii sănătoasă!


A... zi e ziua-ți norocoasă: (6.02.2017)
R... âzi și fii mult mai voioasă.
I... ată că azi împlinești<
N… u spun câți, că-s treizeci...
E... u știu să păstrez secretul
L... a fel cum a zis poetul
A... tunci când a scris răvașul ce-a vrut să-ți fie nașul!
******************************************************
V... ezi timpul cum preţuieşti
A... cum eşti< Acum nu eşti!
L… as-acum de-Anul Nou
Î... n urmă tot ce-i de rău!
******************************************************
Răvaş pentru VIOLETA
Să nu dai pe griji nimica!
Şi să laşi ca pensionarea
Să-ţi aducă< uşurarea!
******************************************************
Răvaş pentru Ctin. RĂZVAN
Eu ţi-am spus de-acum un an
C-ai să ajungi căpitan!
Chiar de eşti cam tinerel
Şi n-ai gloanţele la fel
Faci şi fete şi băieţi
Să trăieşti că eşti isteţ!

159
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

L... IVIA, dragă, LA MULȚI ANI!


I... ar în casă s-ai mulți bani
V... eselie, Fericire,
I... ar în inimă< IUBIRE!
A... stea toate îți dorim
Și... mai jos ne iscălim: Familia Doftoreanu!
******************************************************
NICOLETA străluceşte
Când de poză se lipeşte
Este fotogenică
Fiind nevastă… vrednică.
******************************************************
Răvașul Sfioșenei
Ăsta este un răvaș
Ce descrie-n mod poznaș
Sfioșenia din oraș:
Ești pe fază? Vezi că-i groasă:
Se spun iar bancuri de groază!
Dac-asculți atent îngheți,
Sau mai rău: Vrei să le-nveți!
******************************************************
Cu răvașul nu te pune
Când îți dă țuică de prune
Și nu refuza slănina
Ca să ai pe ce da vina
Când te va certa... ALINA!

160
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

L... asă-mă să-ţi spun pe faţă


O... s-o fac „O dată-n Viaţă”:
R...ămâi TRISTEŢE cu bine,
E... u mă duc în ţări străine!
D... acă vrei să vii cu mine
A... i să vezi că nu e bine:
N... u numai c-am să te vând,
A... m să te scot chiar din gând!
G...onită din două lumi
R... ău n-ar fi să te aduni.
O... să-mi spui – şi ai dreptate:
Z... arurile-s aruncate!
A... i talent şi frumuseţe
... Ce să-ţi facă o TRISTEŢE,
A... tunci când e TINEREŢE?
Ş-ai de toate!
Ai ghicit
... la cine m-am referit?!
******************************************************
V... reau să îți destăinui scuza
A... cum, când îmi faci acuza:
L... a momentul amintirii
E... u sub vraja fericirii,
R... ămasă de astă vară
I... ar m-am repezit să-ți spun
A... nul Nou să-ți fie bun!

161
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

P... entru vârsta ta trecută


O... urare pare scurtă!
T...otuşi, ce-i acum de spus,
O... să spun fără mânuşi:
R... ar mi-a fost dat ca să văd
A... ritmetica în pod!
C... ând încerc să calculez
Î... n calcule mă blochez.
U... nde s-au ascuns EI, anii?
L... ângă cine stau duşmanii?
I... ată, stau în consternare
U... itând chiar şi de urare,
Când constat ce tânăr eşti! MOŞULE, tu mă uimeşti!
******************************************************
Codru-i frate cu românul
Se tot spune-n lung și-n lat,
Însă nu mai văd niciunul...
De când s-a tot defrișat
Și noi nu ne-am revoltat!
Cred deci că-i o-ncurcătură,
Când spui că în el se fură.
******************************************************
Nevasta mea este chiar șic,
Nu pot să zic de ea nimic
Şi chiar de-aş vrea să zic ceva
N-am când să zic, că-mi zice ea.

162
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

L… ăsând DORUL de văzduh


Î… n grija unui alt duh,
V... ânturile se retrag
Î… ntr-un loc fără arţag.
A… u de toate, stau cuminţi,
P… ână ce îşi ies din minţi!
E… momentul de furtună!
T… ot prezentul se răzbună:
R… ăscolind năduful zării,
E... momentul disperării
S… trecurat prin apa mării
C… ând VACANŢA< s-a pierdut
U... ndeva mult în trecut!!
*******************************************************
L... a Mulți Ani cu sănătate
U... n nou început în toate
C... u belșug și fericire
Î... ncolțită din iubire
C... are ziua-ți luminează.
A... tunci vârsta nu contează!
******************************************************
Norocul este-nşelător!
Chiar când l-am prins de un picior
Acum o săptămână, noi
Am cam rămas cu gheata-n mână
Și ne-a cerut-o și-napoi.

163
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Acum, când anul se sfârșește,


Mai toată lumea se gândește
Să spună doar urări de bine
Așa că ai și de la mine
Un răvășel de Anul Nou:
Noroc să-ți deie Dumnezeu!
******************************************************
M... ulte lucruri stau ascunse
O... chiului uman normal.
L... a momentul cheie, spuse,
E... le revin triumfal
A... ducând suflul vital!
M... ulte lucruri diferite
O... ferite cu ardoare
N... u au nume potrivite
Î... n cartea de la intrare.
C... unoscând aceste tare
A... cum vreau s-o spun pe faţă:
G... reu vor fi de scos la viaţă
A... mintirile perechi
B... ănuite că-s prea vechi,
R... ămase necunoscute,
Î... nsă astăzi renăscute!
E... u le folosesc util,
L... a momentul cel subtil:
A... tunci când chiar reuşesc, să-ţi ascund numele-n text!

164
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

M... ARI, să fii sănătoasă!


A... zi e ziua-ți norocoasă:
R... âzi și fii mult mai voioasă.
I... ată că azi împlinești<
N... u spun câți!... Vezi ce-ți dorești?!
E... u știu să păstrez secretul
L... a fel ca Polichinelle
A... tunci când avea belele.

******************************************************
Răvașul Simandicoasei
De ești slabă cu pretenții
Sau ești grasă cu intenții
Mie prea puțin îmi pasă!
Eu atâta spun: Hai, lasă!
Și mai stai, fată la masă
Că ești mult prea coconoasă
De-a dreptul simandicoasă

165
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

V... reau să ne cerem iertare!


U... ndeva, la drumul mare,
L... a Mulți Ani am lălăit
C... ă vecinii ne-au gonit,
A... șa că am revenit!
N... umai tu poți da verdict:
E... adevărată starea
A... tunci când facem urarea?!
N... u-i la fel ca la barbari:
U... n… „zbieret de zile mari”?!
S... per însă că n-ai uitat:
O... dată ce ne-ai chemat
R... iscuri mari ți-ai asumat:
Î... n cramă când ne-ai cazat
N... umai cântece-am „urlat”!
******************************************************
Îi lăudăm pe toți că-s buni,
Dar astea sunt niște minciuni
Căci... Pace și prietenie,
Nici nu a fost, nici n-o să fie!
*****************************************************
L... egată de-o zi anume,
U... nde oamenii de lume
N... umai despre ea vorbesc,
G... ândesc că-i sărbătoresc
U... n An Nou bun, să-ți doresc

166
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

Cât e bărbatul de bărbat,


Puternic și-ncăpățânat,
Femeii nu i-a rezistat
Când ea i-a dat un măr... mușcat:
N-a realizat că... s-a predat
Și că nimic n-a câștigat!
******************************************************
G... rupul de initiativă
I... ar se află în derivă.
L... a mulți Ani, urând din vreme,
I... ar îl cerți că-i prea devreme!
C... e să facem, cum s-o dregem?!
R... ămâne să mai vedem,
I... ar de-o punem d’un cântat
S... ă ne ierți că n-am uitat
T... ot ce-n viață a contat
Î... ntrucât timpul perfid
A... avut grijă să-ți zică:
N... u-njura că ești bunică!
******************************************************
Ea minoră, El major
Spunea unul cu umor!
Dând să râd, ad-hoc, am șoc!
Realitatea-i cu noroc
Dansează sârba cu foc
El babac şi ea boboc.

167
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

F... ie ca în Noul An
I... ar să fiți voi în prim plan!
L... a Mulți Ani cu sănătate!
I... nimii să-i dați de toate!
P... entru că noi vă dorim
S... -aveți bucurii din plin!
O... să vă mire desigur
R... ândurile, dar v-asigur
Î... ncă de acum... că hazul
N... u va accepta necazul!
Și... RUXANDRA CU SORIN
La Revelion beau vin
Fiindcă ei cu noi nu… VIN.
******************************************************
Răvașul Guralivului
Dragul meu, ești cam stângaci
Când vrei pe toți să-i împaci!
Așa că evită gafa
Și treci la golit carafa!
Fă la fel ca toți ceilalți:
Dă din gură< doar când taci!
******************************************************
Femeile-s mereu divine,
Chiar și când timpul le-a trecut
Și nu te înșală cu oricine:
Ci doar cu unul... ne-nceput!

168
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

G... ândesc că altă abordare,


I... nteresantă prin culoare,
A... re mari șanse de-a obține
M... ult mai rapid verdictu-n sine!
B... ineînțeles că-n acest sens
A... ș vrea să-nchin pentru proces
Ș... i să-ți urez, succes deplin:
U... n AN NOU cu paharul plin!
******************************************************
R... egăsind în glas tăria
O... să îmi fac datoria
M... ânuind iar armonia,
A... șa cum cere ambiția,
N... umai să respect tradiția:
L... a Mulți Ani de ziua ta!
U... n moment și-ți voi cânta!
N... umai te rog s-ai răbdare.
G... ura mi-e uscată tare,
U... n pahar de-nviorare... Este necesar, îmi pare!
******************************************************
DRĂGOI strigă: Nu mi-e greu
Rândul ăsta să-l dau eu,
Așa cum am mai făcut...
Atunci când v-am cunoscut!
Oferta-i ispititoare:
Acceptăm... că-i sărbătoare

169
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

VESCU< -i fire de artist


E... când vesel< E când trist,
S... per însă că-n seara asta
C... ând va deschide fereastra
U... nui an deosebit,
T... otul va fi liniștit
O... să cânte iar cu gura
D... acă n-a-ntrecut
< măsura:
I... ar de drum, dacă apuc,
Îi... zâc (Hâc)... una și mă duc!
******************************************************
M… ARIA, ai un defect!
A… m decis să-ți spun direct:
R… eușești să nu ai tact,
I… ntrând, produci un impact
A… ducând zâmbet pe buze
P… entru toți!
< Și chiar n-ai scuze!
E… un fapt verificabil
T… e „critic” în mod amabil:
R… ămasă fermecătoare
E… ști mereu strălucitoare
Ș… i aș vrea în compensație
C… a să-ți fac o dedicație:
U… n răvaș plin de-admirație!

170
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

C... ĂTĂLIN să știi că anul


A... duce griji cu toptanul!
T... oate însă nu contează
A... tunci când viața-ți urează:
L... A MULȚI ANI cu sănătate
Î... n casă să ai de toate
N... umai împliniri... și-un vin,
P... e care-l meriți din plin,
I... ar familia ta frumoasă
S... ă te-aștepte sear-acasă
O... dată cu Anul Nou
C... a p-un viitor erou
E... ste ceea ce-ți doresc!
A... cum când caut în text
N... u prea găsesc potriveala
U... rmărind orizontala!... Deci, privește... verticala!
******************************************************
MARILENA, bucuroasă
C-are-un soţ – bărbat model,
Şi-a făcut cu dânsul casă
Şi copii< tot la fel!
******************************************************
V... reau să fiu un răvaș clar
L... a momentul de hotar!
A... ș dori ca doctoria
S... ă își facă datoria.

171
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

MIHAI pe numele lui


Stă retras c-un gând haihui
Uitând că de treaba asta
Se ocupă doar… nevasta!
******************************************************
R... areori avem prilejul,
O... ricât ne-am da interesul,
M... ulte griji să-ndepărtăm,
A... tunci când ne agităm!
N... u te lăsa colpeșit!
L... a momentul potrivit
U... n răvaș va fi servit
N... umai bun de-a fi citit,
G... ândit doar ca detașare
U... rmat fix de relaxare!... În visele viitoare!
******************************************************
G... reu ziua-ți mi-o amintesc!
E... ra gata să greșesc!
O... are dac-aș fi uitat,
R... ămâneam chiar nepupat!?
G... ândeș-te că-i o întâmplare,
I... ar de doare foarte tare
A... m să-ţi amintesc zicala:
N... u da prima cu... morala,
A... tunci când îți fac urarea!

172
NICU DOFTOREANU
Tangouri cu de toate... și Răvașe desecretizate
------------------------------------------------------------------------------

G... olind vinul din pahare


Î... ntr-o zi de sărbătoare
L... asă Anul vechi pe bară
I... ar necazul<să dispară!
******************************************************

173
IMPRESII DESPRE CARTEA ANTERIOARĂ

VIAȚA ÎN RITMURI DE TANGOU...

Laitmotivul creației lui Nicu Doftoreanu este tangoul, reluat


în titlul tuturor volumelor publicate începând cu anul 2002:
Tangouri (2002), Tangouri, mereu tangouri (2004), Sub semnul
tangoului (2005), Tagouri altfel (2008), Tangoul mereu tânăr
(2010), Tangouri de ieri, tangouri de azi (2012), În ritm de tangou
(2013), Tangouri...sub acoperire (2014), Tangouri dintotdeauna
(2015), Un tangou numit dorință (2016), Mordicus tangou (2017),
Tangouri zglobii despre copii și nu numai (2018) până la acesta,
Tangouri potrivite... în stil engezesc, publicat în 2019. Dacă, la
început, în patria în care s-a născut, Argentina, tangoul era
considerat un dans dacă nu imoral, cel puțin licențios, în
timp, și-a cizelat sonurile, acceptat și adoptat fiind în întreaga
lume ca modalitate de exprimare a trăirilor intens omenești.
Nicu Doftoreanu se străduiește să-și găsească propriul
timbru liric, adoptând sentimentalitatea presupusă a
tangoului unei game largi de trăiri, atitudini, sentimente,
stări. Este surprinzător, în consecință, modul în care
adaptează tonalitatea tangoului unor teme care au gradul lor
de tensiune existențială și gravitate, precum meditația asupra
relației omului cu Dumnezeu, temă relevantă în chiar prima
poezie, Tangoul anti... eu, cu un motto din poezia cunoscută a
lui Spiridon Popescu, Doamne, dacă-mi ești prieten: „Doamne! /
Dacă mă iubești, / Vreau să nu mă pedepsești, / Doar să mă ferești... /
de mine, / Când nu vreau să fac un bine / Și să nu mă ispitești / Cu

175
lucrările popești / Ce-s interpretări lumești! (...) Doamne! / Dacă mă
iubești, / Vreau să întărești consemnul Ce dă gândului îndemnul /
De a mă ascunde-n mine... / Când fac rău, / nu când fac bine, / Dar
să îmi lași liber zborul / Ce-a dat vieții-n dar fiorul, / Până când
întreg pământul / Îmi va înghiți... avântul!” Nu surprinde,
așadar, adaptarea tematicii religioase acestei forme muzicale,
sugerând, poate, dualitatea trup/spirit a ființei care, dincolo
de limitările impuse de condiția tragică, aspiră la
dezmărginire prin cunoaștere. Nicu Doftoreanu închină un
tangou fructului oprit, întorcând conștiința la acel moment
biblic al încălcării poruncii divine. Ritmul prozodic răsfrânge
tonalitatea gravă a metrului popular din Mănăstirea Argeșului.
Ideea poetului include, simultan, în aceeași dimensiune,
tragismul condiției omului, în general, și al condiției
artistului, în particular: „Din FRUCTUL OPRIT / Cândva și de
alții dorit... / Am râvnit ca să mușc ani de-a rândul... cu gândul, /
Dar FRUCTUL OPRIT / M-a tot chinuit: / Speranțe mi-a dat / Și
nu le-a urmat / Mereu mi-a scăpat, / Mereu a fugit... spre plus
infinit, / Cu toate c-apoi tot el a venit / și s-a oferit... ca VIS NE-
MPLINIT / Dar FRUCTUL OPRIT / Nu ni s-a supus / Nici când
ne-a condus, / În seri obosite, / de-așteptări umbrite, / La loc potrivit
și nerăscolit...”
În aceeași sferă biblică, apare motivul Babilonului (Tangou
despre Babilon), un tangou despre înstrăinare, despre ruperea
legăturii cu Dumnezeu, urmată de rătăcirea în labirintul vieții
și al destinului. Relația eului cu timpul apare în Tangoul
vârstelor pierdute, Tangou despre timp. Timpul are, acum,
concretețe, personificat, văzut ca orice ființă care străbate,
circular, un spațiu virtual/real pentru a ajunge în punctul din
care a plecat. Timpul este o iluzie, din moment ce permite
repetarea unui eveniment sau a altuia. Poetul nu se lasă răpus

176
de gravitatea temei, tonul ludic pe care-l adoptă fiind un mod
de a-l înfrunta în trecerea lui inexorabilă, de a integra propria
durată: „Când timpul era mai tânăr/ Îmi plângea mereu pe umăr, /
Dar acum, / când i-a trecut, / Nu l-am mai văzut demult! // Timpul /
n-are... TIMP de noi/ să ne-ntrebe de nevoi,/ Ne atinge când ne stinge /
și ne duce-n infinit, / Sau de unde am venit / cu un dor neîmplinit...”
Nu lipsește nici tema iubirii. Nu sentimentul abstract îl
reține pe Nicu Doftoreanu, el nu înalță ode sau imnuri
sentimentului etern și universal. Iubirea lui are concretețea
trăirii, asimilată femeii iubite, ca în Tangoul ochilor albaștri,
Tangoul ochilor tăi, Tangou de neuitat reluat. Motivul
cuplului ca și acela al feminității (femeia fiind văzută ca Zâna
Norilor sau Fiica Vântului) întrețin tonalitatea caldă a iubirii,
sentiment complex care dă omului certitudinea împlinirii.
Nostalgia, cu apăsătoarea melancolie a trecerii, își găsește
locul între ritmurile tangoului în timpul copilăriei: „Pentru că
totu-abia se naște / trecând de la o lume la cealaltă. / Dați-mi! / Dați-
mi TIMP! / Dați-mi TIMP să vă mulțumesc, / sau NU!/ NU! / Mai
bine nu îmi dați nimic / Din tot ce ați putea să-mi dați! / Lăsați-mi
doar... / COPILĂRIA!” și în timpul senectuții: „Când ești bătrân /...
devii obiect. / Chiar de ai trei inimi mari în piept! / Și, /... ca obiect, /...
n-ai niciun drept!”
Proiecția gândului îl transpune într-un trecut interiorizat,
personalizat, dar și într-un viitor al virtualităților. Nu există
sentiment care să nu-și găsească acordul în ritmurile și
tonalitatea tangoului. În complexitatea determinărilor sale
relative cu propensiuni permanente spre absolut, viața însăși
este un tangou, un tangou relativ sau unul cu tâlc: „E cu tâlc
tot ce ni-i scris / Când luptăm pentru un vis, / Ce ne poartă-n alt
tărâm / Unde doar noi hotărâm: / Acolo suntem doar ființă... / Ce
vibrează în dorință! / Nu degeaba ne-a dat domnul / Liberul arbitru...

177
SOMNUL!”, sensuri decelabile în metafore revelatorii ale
poeziei sau în gândirea poetului.
Viața are relativitățile ei, creația are, însă, absolutul ei,
absolut la care fiecare creator tinde să ajungă prin propriile
mijloace de expresivitate. Nicu Doftoreanu le-a potrivit în
ritm de tangou pentru ca cititul să devină un posibil dans al
imaginii și al ideii.

Ana DOBRE - 12 ianuarie 2020

(Nicu Doftoreanu, Tangouri potrivite... în stil engezesc. Antologie


bilingvă româno-engleză, Editura Astralis, București, 2019)

URCAREA ÎN TIMP

Timpul a demonstrat că modelarea Luminii ne urcă pe


drumul înclinat al ascensiunii.
Acest lucru se întâmplă şi în cazul poetului Nicu
Doftoreanu, care a frământat metaforele până la urcuşul
său pe planul înclinat al literaturii.
Fiecare volum editat îl urcă pe Nicu Doftoreanu,
treaptă cu treaptă, acolo unde-i va fi locul, binemeriat şi
bine lucrat.
Analizându-i volumul bilingv de versuri Tangouri
potrivite ... în stil englezesc / Fitting tangos... in English Style,
apărut la Editura Astralis, Bucureşti, 2019, rămân la
concluzia mea iniţială: Nicu Doftoreanu – poetul care
promite şi face.
A promis puţin şi face mult în literatură. Mi-a promis
Tangouri şi s-a ţinut de promisiune. A mers pe drumul
urcării şi-şi continuă urcarea. Mă bucur că plecând cu
Destine la drum, se menţine pe centrul destinist.
178
Nicu Doftoreanu mângâie lumina poeziei şi îi reuşeşte,
reuşita lui este bucuria noastră.
El ne scapă de tristeţe printr-un Tangou antitristeţe:
,,Urmele de sărut al gândului / Pe Umerii pământului, / Permite
sufletului să guste dorul! / Acelaşi dor al cărui fior / Ne apropie-
n destine, Ce uite: / Acum chiar previne uitarea de sine / Şi
vindecă tot ce nu-i bine, / Ducându-m-aproape de tine!”
(The traces of the thought’s kiss / On the Earth’s
shoulders bliss, / Allows the soul to taste one’s longings! /
The same longing whose thrill / Brings our destinies closer,
/ Which,look: / Self-oblivion means preventing, / And cures
all wrongdoing, / But to you closer myself bringing!)
Urcarea în Timp, Nicu Doftoreanu o face cu
înţelepciune şi cu reuşită.

Victor Gh. STAN – 1.martie 2020


(Președintele Filialei București Literatură pentru Copii și Tineret
a Uniunii Scriitorilor din România)

DIN JURNALUL MEU DIN 22 NOV 2019

Fiindcă Nicu Doftoreanu mi-a cerut un flash de la


lansarea cărţii lui şi am uitat, i l-am ticluit imediat şi i l-am
expediat. El, la reciprocitate, mi-a furnizat câteva fotografii
de la eveniment.
Zisul text sună aşa: „Cândva mă lăudam c-am inventat
rotarondelul (un poem fix în care un vers se poate înlocui cu un
altul, care schimbă total sensul celorlalte 13!) după cum Radu
Cârneci inventase rondo-sonetul! Ei bine, poetul tiz, Nicu
Doftoreanu, de multicel poveste, exersează o altă modalitate de
prezentare lirică: tangouri potrivite în versuri. Am participat la

179
lansarea unei cărţi bilingve, de asemenea experimente lirice,
echivalentul în limba lui Shakespeare al titlului fiind „Fitting
tangos... in English Style. Cred că Editura Astralis care a tipărit
un asemenea op trebuie să fie felicitată, iar autorul, urmărit cu
luare aminte, respect şi o continuă invitaţie pe ringul de dans al
muzelor. O carte de sonorităţi şi ritmuri, de metafore şi fantezii
lirice de o frumuseţe enigmatică, demnă de continuitate şi
recidivă”. Să-ţi fie de folos!

Nicolae ROTARU – 22 noiembrie 2019

NICU DOFTOREANU
„TANGOURI POTRIVITE…ÎN STIL ENGLEZESC”

De formație inginer, om al ordinii și al disciplinei, chiar


și când se manifestă în afara spațiului profesional, nu-și
abandonează criteriile, motiv pentru care, nu lasă nimic la
voia întâmplării.
Că lucrurile stau astfel, o probează, modul în care și-a
aranjat creația poetică, în volume, mai mult sau mai puțin,
subsumate temei tangoului, el fiind acela care, sesizând
elementele care îl înrudesc cu poezia, s-a oprit asupra
acestuia prelungindu-i farmecul în cărțile sale.
Toate, în număr de 12 , fiind cu poezii a căror substanță
îi motivează invenția și concepția, verificată de viață.
Cel ce iubește muzica (unele poezii-tangouri au fost
puse, cu succes, pe muzică, de colegul inginer și scriitor
Ovidiu Țuțuianu), la ea adăugându-se și dansul, prețuiește,
iubind-o, viața! Meritul poetului Nicu Doftoreanu este
acela că, indiferent ce subiect abordează, poeziile sale, ce-i
poartă amprenta, conțin o sacră treime – muzică, dans și

180
poezia însăși, în care sunt îngemănate muzica și dansul.
Sesizând că-l prind, precum un costum de ginere, acele
„Tangouri”, cu care a debutat în 2002, le devine fidel, la fel
ca și Editurii „Destine” a scriitorului Victor Gh. Stan, la care
a publicat 8 din cele 13 volume de poezii. O să continui să
numesc toate volumele sale, într-un mod, care să motiveze
această invenție a sa, sub aspectul bogăției și diversității
uimitoare a subiectelor abordate, fără a ieși din granițele
formei de abordare, pe care a descoperit-o. Dându-și seama
de vitalitatea, dar și de imensa deschidere, către realitățiile
vieții, a tangoului și-a declarant perenitatea opțiunii
literare „Tangoul, mereu tangoul” și merge pe același
traseu „Sub semnul tangoului” și, fără a-l trăda, ne
dovedește că poate să creeze și „Tangouri altfel”, fapt ce-i
întărește convingerea că „Tangoul mereu tânăr” oferă
spațiu de noi abordări și al unei valorizări, pe spiralele
timpului în „Tangouri de ieri și de azi” , pe care le iubește
în aceiași măsură. Începând să obosească, să fie mereu
obligat să trăiască în ritmul infernal al prezentului,
acaparator al întregului spațiu, numit VIAȚĂ, îl schimbă
„În ritm de Tangou”.
Speriat, oarecum, de impactul la public al tangourilor
sale, a schimbat puțin macazul și a scris, spre a nu mai fi
descoperit „Tangouri sub… acoperire”.
Trezindu-se fredonând melodia tango „Că nu e om să
nu fi scris o poezie” și-a dansat tangourile, apărute în
volumele menționate, într-o antologie personală,
dovedindu-ne că și-a descoperit partea de lumină a
sufletului său în „Tangouri Dintotdeauna”. „Un tangou
numit dorință” s-a dovedit a fi o biruință și, dând în
mintea celor mici, la propriu, căci din raiul copilăriei nu ne

181
poate izgoni nimeni, s-a copilărit, cu haz și har, în
„Tangouri zglobii pentru copii… și nu numai”. Doldora
de tâlcuri și povețe, benefice, cui vrea să-l urmeze, este
intitulat volumul „Tangouri potrivite… în stil englezesc”,
apărut în ediție bilingvă româno-engleză, în condiții grafice de
excepție, la Editura ASTRALIS, a scriitoarei Camelia
Pantazi Tudor, care, printr-un fericit concurs de
împrejurări, a luat-o cu dânsa la Londra, unde a mers să-și
viziteze fiul. Aștept să văd filmulețul, cu cartea ținută la
piept, în stil < românesc, pe care, ca roman, îl iubesc. Am
să închei menționând că „Tangoul vârstelor pierdute” m-a
impresionat cel mai mult! De ce? Vă veți convinge din
fragmentul, pe care, îl citez:
„Mărite Doamne, iartă îndrăzneala / Unui supus pe care
îndoiala … îl calcă des, / Dar, de cum vine seara / Încerc iar
oboseala aducerii aminte / Aşa că nu-s cuminte / Şi iar te-ntreb
PĂRINTE / Ce lucru nu se vinde? / Ştiu: Nu se vinde Vântul,
Dorinţa, Depărtarea, / Ştiu: Nu se vinde Gândul, Speranţa,
Rremuşcarea / Ştiu: Nu se vinde Dorul, Durerea sau Uitarea, /
Dar spune-mi tu… PĂRINTE: / Când CHARON trece
STIXUL … / ce-ncearcă a ne vinde? / Mărite Doamne, că
desfac urzeala / Din locul unde umezeala / A-ntipărit chiar forma
vorbelor trecute / E rău ! / Dar o desfac… PĂRINTE! /
Gândind că ma-nainte de-a mă lovi voi şti / Cum să citesc
rupestrul rid al vieţii / Când îmi va fi adusă / „Mustrarea
Tinereţii” la întrebarea pusă. / Da! Ştiu: Nu vindem Cerul,
Pământul sau Dreptatea, / Da! Ştiu: Nu vindem Gândul,
Speranţa, Demnitatea, / Da! Ştiu: Nu vindem Cinstea, Durerea,
Libertatea, / Dar spune-mi tu, PĂRINTE, că nu-mi aduc
aminte, / Când mi-ai dat viaţa,oare... / Ştiai ca nu se vinde!?”

182
P.S.
Nu sunt surprins, deci nu mă mir,
Că-n cartea ta, eu întâlnesc,
Înfrăgezit în limba lui Shakespeare,
Vechiul tangou în... stilul englezesc

De la Arghezi, moștenite
Tu ai „Cuvinte Potrivite”
Ce sub pana ta înfrăgezesc
Tangouri în... stilulul englezesc

Că n-ai vrut ca să bravezi


Faptu-i cert și de bon ton.
Ai vrut doar să demonstrezi
Că, te descurci și-ntre englezi

Tu te prinzi ușor la șpiluri


Și, Nicule-mi pare firesc,
Să te văd dansând în stiluri...
Cel mai recent e... englezesc!

Geo CĂLUGĂRU – 6 septembrie 2019

NICU DOFTOREANU
Tangouri potrivite… în stil englezesc/
Fitting tangos… in english style

Nicu Doftoreanu a publicat până în prezent treisprezece


volume de poezii, toate conţinând în titluri cuvântul tangou.
Fenomenul este unic în literatura noastră, problema este ca
valoarea lor să fie certificată estetic. În toate volumele,

183
versurile sunt simple, împerechiate, aşa cum cere cântecul.
Doar la fredonare, în ritm de tangou, dobândesc o muzica-
litate aparte.
De ce recentul volum bilingv, Tangouri potrivite… în stil
englezesc/Fitting tangos… in English Style se intitulează
astfel? Pentru că are o anumită nobleţe, o detaşare de lord şi
un umor sec. Toate tangourile au un motto care va fi
dezvoltat pe parcursul textului poeziei.
Primul tangou are ca sursă de inspiraţie o frumoasă poezie
a lui Spiridon Popescu făcută cunoscută publicului larg prin
recitările actorului Florin Piersic. Iată replica lui Nicu
Doftoreanu: „Doamne dacă mă iubeşti, / Vreau să mă loveşti… /
mai mult / Când fac răul absolut / Şi de tine nu ascult // (…) // Dar
să îmi laşi liber zborul / Ce-a dat vieţii-n dar fiorul, / Până când
întreg pământul / Îmi va înghiţii… avântul!” (Tangou anti…
eu). Dar tema principală a cărţii o constituie trecerea
ireversibilă a timpului: „Timpul / n-are TIMP de noi / să ne-
ntrebe de nevoi, / (<) / Timpul nu arată milă! / La el nu merge cu
… pilă! / (<) / De aceea să nu uit, / Vă previn de la-nceput: / Nu
lăsaţi timpul să treacă / fără rost / … fiindcă vă-nşfacă /
Prefăcându-vă-n argilă / fără niciun pic de milă!” (Tangou
despre timp) Bătrâneţea este un anotimp prin care vom trece
cu toţii: „Toţi care vin din urmă, /TOȚI, /vor trece prin aceleaşi
porţi!” (Tangoul Bătrâneţii). Dorinţa faustică de a opri
timpul în loc ar fi la vârsta copilăriei (Tangoul Copilăriei).
În continuare, poetul nu se lasă copleşit de nostalgii şi
elaborează un Tangou antitristeţe şi altul antidepresiv.
În fond, poetul este un sentimental vizionar, pururi
îndrăgostit: „Când sentimentele-nfloresc, / Înseamnă că ne
pregătesc / Să părăsim lumea reală… / Pentru dorinţa ideală, /

184
Pe care s-a bazat şi dorul / Ce a redefinit fiorul!” (Tangou
vizionar)
Tangoul de neuitat reluat redă dorinţele de împlinire a
dragostei eterne.
Patriot înnăscut, Nicu Doftoreanu deplânge că România
Mare a fost destrămată (Tangoul soldatului necunoscut).
Destinul efemer al omului este comparat cu al fluturelui
(Tangou requiem pentru fluturi). Abluţiunea cu apele mării
dau la iveală chipul iubitei: „Când am făcut curat în mine /…
am regăsit puţin din tine!” (Tangou ciclic la malul mării).
Fiecare etapă a vieţii are crizele ei care trebuie depăşite
printr-o atitudine de lord (Tangoul crizelor ce vin).
Tangoul vârstelor pierdute, cu care se închide cartea,
imaginează un dialog glumeţ, dar grav cu Dumnezeu.
Trebuie citit în întregime.
Tangourile lui Nicu Doftoreanu incită la meditaţie. Cele
din volumul Tangouri potrivite… în stil englezesc/Fitting
tangos… in English Style cu atât mai mult. Viaţa, deşi
gravă, este privită cu nobilă detaşare şi uneori cu umor.
După ce am citit cartea am ascultat un CD cu tangori şi am
băut o bere rece. Vă invit să faceţi la fel.
Lucian GRUIA
(Consemnare publicată în Revista „ASTRALIS” nr. 4/oct.-dec. 2019)

ÎNTRE MUZICĂ ȘI DANS

Poetul Nicu Doftoreanu a parcurs un drum ascendent şi


constant în lirica românească.
Talentat şi inventiv, cult şi rafinat, activ şi popular, el a
înţeles că, în năvala tot mai presantă a celor care vor să se
afirme, e necesar să cauţi forme cât mai diferite şi uşor de

185
accesat în exprimarea publică, spre un orizont cât mai
cuprinzător. Şi această tendinţă a fost confirmată de
cuvântul cheie aşezat repetitiv în titlurile volumelor şi
poeziilor sale: tangoul, acest minunat şi devenit universal
dans argentinitan. Interesant mod de a înlocui muzica şi
dansul prin zborul de fluture inspirat al cuvintelor poetice
– procedeu prin care autorul devine unic şi uşor de
identificat. Până în prezent, Nicu Doforeanu este autorul
următoarelor volume de versuri: Tangouri, Tangouri, mereu
tangouri, Sub semnul tangoului, Tangouri altfel, Tangoul mereu
tânăr, Tangouri de ieri, tangouri de azi, În ritm de tangou,
Tangouri sub acoperire, Tangouri dintotdeauna, Tangou numit
dorinţă sau...Tangoul faptului divers, Mordicus tangou,
Tangouri zglobii despre copii şi nu numai<, dintre care două
tipărite la Editura Arefeana.
Ca un vultur falnic, el îşi extinde zborul spre un orizont
cât mai cuprinzător de lumină, traducând unele cărţi şi în
limbile franceză şi engleză. Care sunt tendinţele de bază
ale scrisului său? Este vorba de-o îmbinare, la fel de
inedită, între poezia dinamică şi oratorică, pe diferitele
măsuri ale versurilor, gen Ion Minulescu sau George
Topîrceanu. O a doua formulă convingătoare este
alăturarea argumentativă a unor citate din filosofi ori
autori bine cunoscuţi, sau din filosofia populară, ca un fel
de motto pentru poeziile sale. Astfel, organizarea
arhitectonică a creațiilor sale este bine conturată şi orice
poezie, din oricare volum, ai citi-o, fără a fi semnată, vei
intui că este scrisă de Nicu Doftoreanu. Iată câteva
exemple: Motto: „Întrebat-am vântul, zburătorul/ Bidiviu
pe care-aleargă norul/ Către-albastre margini de pământ:/
Unde sunt cei care nu mai sunt?” (Citat din Nichifor

186
Crainic)…Şi Nicu Doftoreanu: „Ai văzut nefericirea / Cum
mai bântuie privirea/ Celor ce-au pierdut iubirea?!/ Ai gustat din
cupa vieţii/ Când amarul bătrâneţii/ Umple golul tinereţii?!„
(Tangou relativ, p. 108). Această sensibilă relaţie între un
poet dramatic şi autorul tangourilor ne impresionează,
completând parcă înţelesul nuanțat al celor pe care poetul
contemporan vrea să ni le comunice. Iar titlul relativizează
alternanța între concret şi abstract, între trecut şi prezent.
Un alt exemplu: Motto: „Ecoul are întotdeauna ultimul
cuvânt” (Filosofie glumeață de cafenea). Urmează autorul
tangoului mării: „Nu toţi percep la fel vigoarea mării/ Fiind
păcăliți de-apropierea zării/ Chiar dacă nimeni,/ niciodată/ n-a
putut,/ Să îi atingă orizontul când a vrut”(Tangoul mării, p.
56). Aici se întâlnesc două filosofii, la care cititorul este
invitat să adauge propria-i gândire.
Şi astfel, din volum în volum, între profunzime şi
aparentă degajare, între poetul contemporan şi înaintașii
săi din cultura universală ori folclorică, Nicu Doftoreanu
pare un autor monocord; dar, de fapt, el este un talentat
gânditor ritmic şi profund, ineditul şi diversitatea sa
oscilând între acești parametrii.

Ion C. ŞTEFAN – 6 septembrie 2019


(Consemnare publicată în Revista „SUD” nr. 1-2/ ian-febr.2020)

TANGOURI POTRIVITE… ÎN STIL ENGLEZESC,


Nicu Doftoreanu, Editura Astralis, Bucureşti, 2019

Poetul Nicu Doftoreanu a debutat în anul 2002 şi


publicat 12 frumoase volume de poezii. Am avut bucuria
să public în revista Bogdania mai multe poezii şi toate

187
având prefixul ,,Tangou’’, o legătură strânsă a mesajului
poetic cu dansul şi muzica. Tematica o tratează când cu
delicateţe, când cu ironie, ori înţelegere, dar întotdeauna cu
maturitate şi bună credinţă. Ne îndeamnă la umanitate,
onestitate, curaj, solidaritate, cultivă adevărul şi bunele
maniere. Poetul iubeşte intens viaţa, pe semeni, indiferent
de vârstă şi dedică sub semnul tangoului o bogăţie lirică,
inconfundabilă şi înfloritoare.
Din toate anotimpurile şi treptele vieţii a cules razele de
lumină şi iubire şi ni le oferă cu drag, cu multă afectivitate.
Ca un bun psiholog, sociolog, educator, filozof, meditează
asupra marilor probleme ale ţării, lumii, vieţii, reuşind să
lumineze tâlcul, rostul şi să ne incite la o meditaţie
profundă şi reparatorie. Adevărul inclusiv cel istoric îl
scoate în evidenţă cu abilitate şi prin propria implicare
devine şi mai convingător. Iubeşte România şi pe români şi
spear în renaştere, într-un viitor mai bun.
În antologia româno-engleză, ,,Tangouri potrivite… în
stil englezesc. Fitting tangos… în English Style’’,
cuprinzând 33 de tangouri literare, poetul Nicu
Doftoreanu, un incurabil îndrăgostit de poezia în ritm de
dans, devine şi un actor când comic, trist ori bucuros în
funcţie de gânduri şi ideile pe care doreşte să ni le
transmită. În sufletul său a rămas vie copilăria şi ca un
tânăr luptător, iubitor de părinţi, bunici, înaintaşi, ne
reaminteşte că suntem datori să lăsăm o frumoasă
moştenire urmaşilor noştri.
În poezia Tangoul vârstelor pierdute (pag. 140) poetul îl
întreabă pe Măritul Domn (PĂRINTELE CERESC): „Ce
lucru nu se vinde?” şi tot el răspunde: ,,Ştiu: Nu se vinde

188
Vântul, Dorinţa, Depărtarea, / Nu se vinde Gândul, Speranţa,
Remuşcarea, / Nu se vinde Dorul, Durerea sau Uitarea’’…
Interesant şi foarte util să căutăm noi înşine răspunsuri
şi, mai ales, să ne situăm de partea binelui şi normalităţii.
Cum timpul nu-i de cumpărare, n-are milă de noi se cuvine
să-l preţuim mai mult şi să oferim cu drag picături din el
semenilor noştri.
Frumoasă carte, cinste cui te-a scris. ,,Cartea este cea mai
complicată şi cea mai măreaţă minune dintre minunile create de
omenire în calea ei spre fericire’’ Maxim Gorki. Felicitări!

Ionel MARIN – Focșani 2019


(Recenzie publicată în revista Bogdania nr.63-64/sept.-oct.2019)

NICU DOFTOREANU SAU POEZIA TANGOULUI

A fost un adevărat privilegiu ca la ediția 2019 a Târgului


de carte „Gaudeamus” să-l întâlnesc prin mulțimea de
iubitori de literatură pe poetul Nicu Doftoreanu, cu ani în
urmă oaspete al orașului de la Dunăre, Giurgiu, unde a
poposit în mijlocul marii familii a Cenaclului literar
„Luceafărul”, scriitori, artiști plastici, interpreți, ce aduc
frumosul din cuvânt și artă în Cetate.
Aveam să aflu că va lansa la evenimentul de celebrare a
cărții din Capitală un recent volum de versuri bilingv,
intitulat, cum altfel, decât „Tangouri potrivite… în stil
englezesc”, carte apărută la editura „Astralis”, pe care mi-a
oferit-o cu generozitatea sa caracteristică, jovial și încântat
de revederea noastră. Prefața cărții este semnată de
distinsa scriitoare Victoria Milescu, iar spre final, o
sumedenie de referințe critice, aparținând unor

189
personalități cunoscute ale vieții literare: Victor Gh Stan,
Geo Călugăru, Doina Bârcă, Maria Niculescu, Nicolae Vasile,
Ecaterina Chifu, Lucian Gruia, Ioan Ganea-Christu, Gheorghe
Țiclete< Pe carte am găsit și o dedicație: „Doamnei Dunia,
cu prietenie, spre degustare… Autorul”. Tangoul spiritual
începuse încă de atunci, iar dansul acesta tulburător,
învingător prin ani, nu putea să mă lase deoparte, trebuia
să nu pierd ritmul, pentru a nu întrerupe vraja unui
discurs literar original și inconfundabil asociat autorului.
unui întreg ciclu de tangouri poetice care îl reprezintă în
breasla poeților nostri și în literatură. Sub pretextul unui
pasional dans care a tulburat inimi, suflete, vremuri, poetul
Nicu Doftoreanu, cu privirile avide de viață și de imagini
ale cotidianului ascunse sub pălăria cu boruri mari, este cel
care ne poartă cu nerv și pasiune prin mișcătoarele stampe
ale Timpului și Anotimpului, avertizându-ne dintr-un
început că „Norocul părăsește / Pe cel care se-ndoiește” și
continuând în același registru: „Nu poți mima niciun moment /
Adevăratul sentiment”, invitând la dragoste sinceră, speranță,
clipe trăite intens, fără falsitate și „vise mototolite”, apoi
concluzionând sentențios: „În coșmarul traiului / Uităm calea
raiului”, răscolind poveri, minciuni, greșeli, plictiseli.
Fiecare sentiment, eveniment și împrejurare a vieții are
prefigurat un tangou , dar în creația lui Nicu Doftoreanu
tangoul nu este un simplu dans pasional, e mult mai mult,
e mesaj, e protest, sentință, baricadă de unde poetul luptă
cu viața, cu neîmplinirile, corabie a speranței uneori,
refugiu pentru alinarea sufletului ostenit, și câte și mai câte
ipostaze nu ne îmbie și nu ne ademenesc din mișcările pe
care le urmărim cu înfrigurare , extaziați, întrebându-ne ce
mai poate urma. În fața potrivniciei vieții doar sufletul de

190
copil mai poate fi salvarea și poetul aleargă în tropot de cai
pe „clătinarea florilor” și cu „pașii vântului” spre țărmul
senin, inocent, al acestui anotimp pe care, indiferent de
trecerea anilor, îl purtăm în inimi ca pe o insulă
diamantină, spre care ne întoarcem, iar și iar, în odiseea
neliniștită a vieții.
Nimic nu-i fără rezolvare pe lume, când există și un
tangou antidepresiv, un altul al misterului, și chiar un altul
vindecător al tristeților ce ne dau târcoale tot mai des.
Astfel că nimic nu ne mai surprinde în iureșul dezlănțuit al
cărții, nici chiar tangoul-terapie propus de autor, el însuși
supunându-se procedurilor de „călit cugetul”, făcând apel
la forța interioară și la speranța însuflețitoare. Undeva,
poetul bea cu nesaț din pocalul cu puține zile fericite,
descoperind senzația iubirii de-o vară, cu parfumul pierdut
al tinereții și cu regretul mărturisit în versuri precum: „Ce
multe mi-am dorit eu altădat’ / și nu am căpătat nimica niciodată
când am vrut”.
Până și soldatul necunoscut, căzut la datorie în primul
război mondial are în loc de epitaf pe un prefigurat
monument funerar un trist care ne aduce în final îmaginea
soldatului întors din morți și care găseșțe țara bolnavă,
pământul părăsit, dar râvnit de toți dușmanii și profitorii.
Parcă cunoaștem aceste imagini, nimic nou sub soare,
parcă recunoaștem și pe mulți așa zis patrioți făcând prea
puțin pentru a împiedica disoluția țării.
Acestea sunt, dragi cititori, tangourile poetului Nicolae
Doftoreanu, poeme, când tulburătoare ca dansul
argentinian nemuritor, când mustind a realitate, cu
îmbrățișări și priviri dinamice, în care ne regăsim cu toții
pe baricadele luptei cu viața de zi cu zi, cu iubirile și

191
speranțele neîmplinite, cu depresiile și stressul cotidian, în
căutarea avidă a frumosului, liniștii, armoniei
vindecătoare, ce trezește combustii și sentimente proprii
unui tangou etern, de fapt, ciclul neostenit al vieții-pasăre
măiastră. Întregul ciclu de poeme-tangou, creat și
promovat de poetul Nicolae Doftoreanu în literatură,
incită la meditație, revelație, și observare mai lucidă și mai
atentă a pașilor pe care îi avem de făcut pe acest Pământ,
alungând inerțiile și egoismul nociv, îndemnând la realism,
bucurie interioară, umanism, prin hățișurile și tenebrele
provocărilor care ne pândesc la tot pasul. Mulțumesc,
distins rege încoronat de-acum al poemelor-tangou, am
degustat cu vădit interes parfumul unui demers liric plin
de sinceritate, patos și chiar patriotism plenar. Nu e
nicidecum de joacă cu versurile pe care tocmai le-am citit.
Felicitări și pentru imaginile grafice care completează cu
știință estetică întreaga esplanadă imaginată de talentul
Dumneavoastră ce va atrage, cu siguranță, iubitorii acestui
gen poetic.
Drum senin! Trăiască Tangoul!

Dunia PĂLĂNGEANU – 10 decembrie 2019, Giurgiu


(Publicată în Revista Culturală „Valahia” Giurgiu nr. 132/I.2020)

NICU DOFTOREANU,
Tangouri potrivite... în stil englezesc

Volumul „Tangouri potrivite... în stil englezesc” de Nicu


Doftoreanu a apărut la Editura Astralis, București, în 2019
și a fost lansat la Casa Schiller în septembrie 2019, având
un real succes.

192
Zâmbetul permanent al domnului Nicu Doftoreanu se
poate traduce, în scris, prin tangou. Poetul și-a ales această
specie literară în treisprezece etape, adică în tot atâtea
volume. Și n-a greșit, pentru că versurile lor exprimă, în
principal, frumusețea pură a perechii adamice. Totul este
susținut de talentul nativ al celui care face din tangoul
vieții o poezie și invers, transformă poezia în tangou al
vieții.
Ca să alcătuiesc acest comentariu am început cu toate
razele trimise de „Tangoul chemării” (p. 100): raze de
lumină, de dragoste, de vis, de dorințe, de speranță, de
nerăbdare și de tandrețe: „Hai!... / Vino să te mângâi, / Așa
cum nimeni în această lume / N-a știut s-o facă / spre-a-ți cere să
rămâi! / Și, de va fi să-ți placă, / O!... de va fi să-ți placă, Să nu-mi
promiți nimic, / Să nu-mi promiți nimic, / Să nu cumva să-ți
treacă, / Așa cum e... propune-ți / să se petreacă totul / Pe
margini de dorinți: / Acolo nu încape decât ceea ce simți!”
Chiar de nu ar cunoaște admirația și iubirea profundă a
poetului pentru soția-muză, noi, cititorii, am intui că există
un asemenea atașament concret față de doamna care-i
dăruiește tandrețe, îndemn spre artă, spre frumos și, mai
ales, spre vers.
Întâlnim la poetul Nicu Doftoreanu acea concurență a
simțurilor, specifică simbolismului: „Hai!... / Vino mai
aproape / Să simt înfiorarea / Ce s-o-ntâmpla să-i scape /
Sărutului dintâi! / Să îți adulmec visul, / Eliberat de-aroma /
dorinței regăsite.” Nu-ți dai seama ce poți admira mai mult
în tagourile domnului Nicu Doftoreanu: cultura, atenția cu
care citește literatură bună ori propriu-i talent exprimat
prin vers.

193
Cert este că toate aceste trăsături luate la un loc dau
poezie bună: „ La marginea Pământului / m-am întâlnit cu... /
ZÂNA NORILOR / Care-și căuta umbra, / Dar umbra, /
Aruncată din pragul zorilor, / Căzuse deja spartă / Pe mozaicul
de tristețe al gândului. // Și-atunci, / Acolo... / La marginea
Pământului, / Am văzut cum / FIICA VÂNTULUI... /
Îngenuncheată-n fața ei / Culegea pulberea cerului care-i
acoperea ochii...” Dacă voi citi mai des câte un tangou
semnat de Nicu Doftoreanu, îmi voi delecta sufletul cu
metafore precum „Colorându-i adâncul privirii cu...
PICĂTURI DE CER” și-mi voi începe sau voi încheia ziua
cu picături de frumusețe.
La pagina 36, în „Tangou antitristețe”, poetul merge pe
„Urmele de sărut ale gândului / Pe umerii pământului, / Permite
sufletului să guste dorul!”
S-avem timp pentru a reveni asupra tangourilor din
recentul volum al lui Nicu Doftoreanu pentru încântare și
pentru a citi la timp poezie bună!
Desenele proprii care însoțesc versurile adaugă încă un
strop de talent al aceluiași Om.

Cleopatra LUCA – septembrie 2019

TANGOURI POTRIVITE... ÎN STIL ENGLEZESC

Tangoul a fost și rămâne liantul iubirii, mai ales, între


cele două ființe sensibile, bărbatul și femeia.
Cineva, printre mulți alții în stiluri diferite, a trebuit să
împrospăteze farmecul și mai ales stilul de abordare și de
înțelegere și simțire al acestui nou născut din esența
sentimentală argentiniană. Ei bine, aș spune: trubadurul cu

194
un condei și-o călimară și nu cu o chitară, a pătruns în secretul
ducerii mai departe a acestei dificile teme dar nu și ca dans.
Dându-i alte și alte valori mai ales sentimentale, într-atât
încât să-l ademenească și pe cel mai neiubitor al celebrului
tango dacă cumva se mai găsește cineva printre noi!
Stilul în care cele treisprezece ediții de până acum au
reușit să țină banca întâi, face ca Nicu Doftoreanu să nu se
poată astâmpăra, continuând ceea ce a început, ca astăzi să
vină cu o nouă abordare ,,Tangouri potrivite în stil englezesc”!
Lucrarea, din punctul de vedere scriitoricesc, este la cea
mai înaltă cotă de creație. Personal, de la primul volum și
până la cel din prezent mi-am reactivat trăirile chiar dacă
astăzi am 83 de ani. De aceea spun că această temă ca acest
celebru dans al tuturor timpurilor, rămâne ca un
medicament al spiritului omenesc, ce te mobilizează
indiferent pe unde te afli cu vârsta.
Felicit autorul Nicu Doftoreanu pentru frumoasa sa
creație literară ,,Tangouri potrivite în... stil englezesc”!

Vasile GROZA – București –


1 decembrie 2019

METAFORE PE UN PORTATIV IMAGINAR

Creator binecunoscut în cercurile culturale bucureştene,


autor a 12 volume de tangouri scrise cu talent şi eleganță,
poetul Nicu Doftoreanu m-a ajutat prin lectura versurilor
scrise, cuprinse în aceste volume, să-i cunosc sensibilitatea,
dorințele, dar și ironia sau critica.
În cartea lansată, tangourile sunt metafore așezate
frumos, nevinovate, pe un portativ imaginar. Tangourile

195
autorului pot fi recitate, în ritm de dans, cu eleganța a doi
parteneri aflați în sincron, versurile și cititorul. De la
„Tangouri zlobii pentru copii și nu numai” poetul Nicu
Doftoreanu trece la tangouri cu stil englezesc, împletind
prin cuvinte bine alese iubirea, viața, natura, pământul și
timpul. Versurile sunt îndemnuri, cu mesaje clare adresate
cititorilor, despre a fi puternic, a depăși, a accepta, a iubi:
„Când te simți strivit de viață / Nu sta pasiv! / Ieși în față! Nu te
lăsa! Protestează!” ne spune în Tangoul cu tâlc, continuând
îndemnul în Tangoul antidepresiv: „Când grijile te
copleșesc... / Și-n tine simți mereu cum cresc, / Să fii deștept! / Să
nu cedezi! În fericire să te-ncrezi”.
Creațiile poetice ale autorului ne poartă de la
deznădejde la extaz, de la copilărie la bătrânețe, de la
depresie la fericire, de la mister la realitate sau de la
speranță la împlinire. Stilul artistic, adevărat meşteşug,
scoate în evidenţă frumuseţea cuvintelor şi profunzimea
trăirilor. Traducerea volumului în limba engleză dă acces
la texte într-o limbă descifrabilă prin lectură și posibilitatea
unei lecturi interpretative care pune în forma şi
organizează cuvintele altfel. Traducerea trebuie să caute,
dincolo de cuvinte, ceea ce autorul a vrut să spună într-un
text – text care se prezintă ca un tot. Autorul nu poate
decât să spere că ceea ce a fost tradus este trăit, resimţit şi
exprimat la fel și în varianta engleză.
Tangoul este muzică, așa cum versurile poetului sunt
note transcrise în versuri. Așteptăm următorul volum de
tangouri, în stilul Nicu Doftoreanu, cu aceeași eleganță și
muzicalitate cu care ne-a obișnuit.
Felicitări autorului pentru acest volum bilingv!
Prof. Maria PETRESCU, sociolog – 6 septembrie 2019

196
PRIETENULUI MEU NICU DOFTOREANU,
MARE OM, MARE CARACTER

Astăzi când începe anul


La Destine vin din nou
Ca să-l văd pe Doftoreanu
Furișat într-un tangou
(Viorel MARTIN – 14 februarie 2019)

UN GÂND STIHAR

M-a surprins un gând stihar,


Că dansam în stil livresc,
Un tangou imaginar,
Pe tiparul englezesc.
Lunecam apostolesc,
Balansând un felinar...
M-a surprins un gând stihar,
Că dansam în stil livresc.
Bolta cerului privesc...
Stelele sclipind a jar,
În culori de chihlimbar,
Se aprind și se topesc;
M-a surprins un gând stihar<

Mihai Valentin GHEORGHIU – 6 septembrie 2019


(Poetului Nicu Doftoreanu, autorul volumului
„Tangouri potrivite în stil... englezesc”)

197
CONSEMNARE

Am decis să vă scriu aceste rânduri, aflându-mă sub


frumoasa impresie creată de evenimentul la care am
participat sâmbătă, 14.12.2019 - Clubul de Literatură pentru
Copii și Tineret – „Clipe albastre", organizat de domnul
Victor Gh. Stan în calitate de Președinte al Filialei pentru
Copii și Tineret București, a USR.
A fost o onoare pentru mine să vă cunosc, alături de
scriitorii Vasile Groza, Iuliana Dinu, Ștefan Moței,
Constantin Nicolae Gavrilescu, Corin Bianu și de alți
scriitori consacrați, prezenți, având privilegiul de a vorbi
despre unele dintre cărțile colecției mele. Mi-a plăcut și
apreciez atmosfera în care s-a defășurat activitatea și
conținutul programului. M-au impresionat mult și elevii
îndrumați de doamna profesoară O.D.Văleanu, care, cu
multă seriozitate și emoție și-au prezentat lucrările, pline
de sensibilitate și talent. Ziua de ieri am înfrumusețat-o cu
,,Clipe albastre", în universul poeziei, citind ,,Acrostihuri",
plutind misterios ,,Pe Nadir", și negreșit, ,,În ritm de
tangou". Multumesc lui Dumnezeu pentru astfel de clipe si
pentru oamenii buni pe care mi-i trimite în cale, unul
dintre aceștia fiind și dumneavoastră.
Domnului Nicu Doftoreanu:
Poetul care ne îmbie
Cu tot felul de ecouri,
Fiindcă, cel mai bine știe
Să ne-nvăluie-n tangouri!

Victoria FURCOIU – 17 decembrie 2019

198
DOFTOREAN-TANGOU

Tornadele vieții ne carantinează în intimitatea unui


condominiu, ne interzice dreptul la socializarea fără de care,
majoritatea dintre noi, nu concepem traiul în cadrul
convețuirii pașnice și în deplină armonie. Iată-ne într-o luptă
inegală, pe frontul vieții și al morții, cu un dușman invizibil
și imprevizibil.
Nu disperăm, nu ne stresăm: omul este ființa cea mai
adaptabilă la toate încercările, oricât de grele și neprevăzute,
ale vieții.
Ieșim din stările angoasante prin lectură, prin audiții
muzicale și, de ce nu, prin dans – la distanță de doi metri
între parteneri – respectând regulile impuse ale Stării de
Urgență. Dar ne îmbrățișăm cu gândul întru contopirea
armonioasă a ritmurilor inimii, să plutim în ambianța
reveriei.
Și dacă nu avem în fonoteca personală Tangouri de-altădată,
folosim Tangouri doftorene cu tematică și ritmuri la zi.
Tangourile doftorene – ca adjuvant, desigur – ne
cantonează într-o stare de bine, într-o visătorie personală de a
cărei existență nu știam până azi, ne induc speranța într-un
mâine mai prietenos, într-un poimâine mai luminos.
Cu un surâs, dintr-un gând înseninat, să cântăm, să
dansăm, prieteni și... cu un Doftorean-Tangou să ne
imunizăm – cât de cât – împotriva acestui virus CO VID 19,
nu DO(rel) VID(rașcu) al nu-știu-câtelea.
Dorel Vidrașcu – 20 martie 2020
P.S.
Accesați și-acest ecou
Dintr-un Doftorean-Tangou!

199
FIŞA BIO-BIBLIOGRAFICĂ

Nicolae Doftoreanu, alias NICU DOFTOREANU, s-a


născut în anul 1951 în Bucureşti la maternitatea Giuleşti.
Tatăl, George Doftoreanu, maistru CFR-ist, era oltean get-
beget din Craiova, iar mama, Aneta Doftoreanu, născută
Alexe, moldoveancă din satul Ionăşeni–Vârful Câmpului,
casnică.
Este căsătorit cu Valeria DOFTOREANU, fostă Ilea, din
anul 1974 şi are doi băieţi: Gabriel Doftoreanu născut în
20.02.1974 şi Mihai Corneliu Doftoreanu născut în
20.09.1982, actualmente amândoi căsătoriţi. De la băiatul
cel mare, stabilit în Canada din 2005, are două nepoate:
Denisa Doftoreanu născută în 21 octombrie 2003 şi Briana
Doftoreanu născută în 29 noiembrie 2007.
Este inginer, promoţia 1975 a Institutului Politehnic
Bucureşti. În perioada de stagiatură 1980-1983 a fost
membru activ al Cenaclului „Fântâna Mioriţei” iniţiat de
scriitorul Emanoil COBZALĂU în cadrul Întreprinderii de
Mecanică Fină Bucureşti, unde a fost şi în colectivul de
redacţie al revistei cu acelaşi nume.
Ulterior a mai publicat în ziarele: Adevărul, Suplimentul
Literar Artistic al Tineretului Liber, Gând Românesc din Alba
Iulia, Destine, Ziarul ştirilor de Cluj etc., precum şi în
revistele Ing., 6.20.77, Apollon, Gândul Anonimului,
Suplimentul Literar ing al ziarului„UNIVERS INGINERESC-
AGIR, Onyx din Irlanda, Astralis, Cetatea lui Bucur, Pagini
Româneşti din Noua Zeelandă, Conica Fundaţiilor,
Independenţa Română, Bogdania, Vatra Veche, Chronos-Peniţa

201
de aur, Taifas Literar, Amprentele Sufletului, Convorbiri Literar
Artistice, I.D.E.I din Zalău etc.
Din anul 1997 a început să participe la şedinţele lunare
ale cenaclului „Destine” condus de scriitorul, editorul şi
omul de cultură Victor Gh. STAN, ce editează ziarul cu
acelaşi nume, unde i-au fost publicate mai multe poezii, iar
de la înfiinţare, la cenaclul inginerilor de la „AGIR”.
Pentru prima oară, în aprilie 2000, a fost publicat în
volumul „Copacul cu Frunze albe”, ca laureat al
concursului „Cititorul punctează poetul”, inițiat de Victor
Gh. STAN, președintele Filialei pentru copii și tineret
București a Uniunii Scriitorilor din România și directorul
societății Destine. În anii 1998, 2001 şi 2002 a mai luat
Premiul I, respectiv Premiul II şi III la Concursul Naţional
de Poezie organizat de aceeași societate Destine.
A obţinut Premiul de Excelenţă oferit de „Clubul
Cafeneaua literară acasă” şi „Cronopedia” în anul 2014.
A primit: Diplome de excelenţă de la Societatea culturală
Destine, Societatea culturală Apollon în anii 2014, 2015,
2016, Revista Bogdania, Amprentele Sufletului şi ADER –
Om între oameni, în anul 2017, Fundaţia Literar Istorică
Stoika, Amprentele Sufletului – Antologia Marii Uniri,
Editura Anamarol/CCE UNESCO, Biblioteca Județeană I.S.
Bădescu Sălaj, Revista Convorbiri Literar-Artistice, în anul
2018 și Cenaclul Ion Rotaru în Ianuarie 2020.
A postat pe Sit-ul Clubului Cafeneaua Literară acasă mai
multe poezii şi a publicat în revistele asociate acestuia
Cronos-Peniţa de Aur și Taifas Literar, precum și pe
diverse alte sit-uri.
A publicat poezii și în mai multe antologii, cum ar fi:
Copacul cu Frunze albe, Cuvinte sculptate, Mama, Planeta Iubirii,

202
Din Livada înflorită a iubirii, Perlele Domnului, Căpuşa, Tata, Pe
o cruce de Lumină, Femeia Omniprezentă, Metamorfoze,
Întâlnirea Poeţilor, Poeţi şi scriitori contemporani în regalul
Eminescu, Carmen, antologie lirică vol XIX, Cuvinte pe aripi de
gând, Ziditorii în abstract, Noi am sărbătorit centenarul unirii etc.
A publicat poezii în următoarele volume de autor:

1. Tangouri, Editura Destine, 2002;


2. Tangoul, mereu tangouri, Editura Destine, 2004;
3. Sub semnul tangoului, Editura Destine, 2005;
4. Tangouri altfel, Editura Destine, 2008;
5.Tangoul mereu tânăr, Editura Destine, 2010;
6. Tangouri de ieri,tangouri de azi, Editura Arefeana, 2012;
7. În ritm de tangou, Editura Destine, 2013;
8. Tangouri sub acoperire, Editura Editgraph Buzău, 2014;
9. Tangouri dintotdeauna, Editura Destine, 2015;
10. Un tangou numit dorinţă, Edit.Ro.cart Urziceni, 2016;
11. Mordicus Tangou, în colaborare cu poetul Cristian
Țârlea, antologie bilingvă româno-franceză, Editura
Arefeana, 2017;
12. Tangouri zglobii despre copii și nu numai, Editura
Rawex Coms, 2018;
13.Tangouri potrivite... în stil englezesc, antologie
bilingvă româno-engleză, Editura Astralis, 2019.

203
LISTA VOLUMELOR DE AUTOR

2002 2004 2005 2008


Debut în Tangouri, Sub semnul Tangouri
volum mereu tangouri Tangoului altfel
Tangouri

2010 2012 2013 2014


Tangoul Tangouri de ieri, În ritm de Tangouri…
mereu tânăr Tangouri de azi Tangou sub acoperire

205
2015 2016 2017 2018
Tangouri Un Tangou Mordicus Tangouri
dintotdeauna numit dorință Tangou zglobii
despre copii
și nu numai

2019
Tangouri
potrivite... în
stil englezesc

206
CUPRINS

Prefaţă de Lucian Gruia 5


Cuvântul autorului 9
Tangou de călit cugetul 11
Tangou descriptiv 12
Tangoul mânturii 14
Tangoul devenirii perpetue 15
Tangou tomnatic 16
Tangou antidepresiv 18
Tangou de... 100 de ani 20
Tangou legat de imn 22
Tangoul pensionarului optimist 24
Tangou pentru Cuza 26
Tangou de... bun simț 28
Tangoul monstruoasei coaliții 30
Tangou precis... indecis 32
Tangou invidios 34
Tangou recuperabil 36
Tangou atemporal 38
Tangou veninos 40
Tangou trândav 41
Tangoul faptelor 43
Tangou fermecat 45
Tangoul veșnicului nemulțumit 47
Tangou ideal special 49
Tangoul zilei „vii” 51
Tangou special 53
Tangou aspru 55
Tangou usturător 56
Tangou vântos 58
Tangou pentru mai târziu 60
Tangou de îndoctrinat 61
Tangou arlechin 62
Tangou ciobit 64
Tangou tricolor 65
Tangou cu viața 66
Tangou despre blestemul României 68
Tangou răsfățat de timp 70
Tangoul prometeic 72
Tangou în gen... recviem 74
Tangou despre arlechini 76
Tangoul realităţii materiale 77
Tangou intrigant 79
Tangou meteorologic 81
Tangou emotiv desțelenit 83
Tangou de neratat 85
Tangoul celor 7 minuni 87
Tangoul pașilor pierduți 88
Tangoul anilor pierduți 90
Tangou însingurat 91
Tangou mămos 93
Tangou de luat în primire 94
Tangou... asamblat greşit 96
Tangou reconvertit 98
Tangoul urii 99
Tangoul iubirii 101
Tangoul crucificat amânat 103
Tangou lăsat nesupravegheat 105
Tangou temporal 106
Răvașe desecretizate cu glume asezonate... 108
alandala aranjate
Impresii despre cartea anterioară
Ana Dobre 175
Victor Gh. Stan 178
Nicolae Rotaru 179
Geo Călugăru 180
Lucian Gruia 183
Ion C. Ștefan 185
Ionel Marin 187
Dunia Pălăngeanu 189
Cleopatra Luca 192
Vasile Groza 194
Maria Petrescu 195
Viorel Martin / Mihai Valentin Gheorghiu 197
Victoria Furcoiu 198
Dorel Vidrașcu 199
Fişa Bio-Bibliografică 201
Lista volumelor de autor 205
Bun de tipar: aprilie 2020. Apărut: 2020
Editura Astralis, București
Telefon: 0722431428
E-mail:astralisart@yahoo.com

Tiparul executat la Rawex Coms S.R.L, București


Telefon: 0720773209
http://lenusa.ning.com/forum/categories/biblioteca-cronopedia/

❖ Camelia Ardelean – Anotimpurile cuvântului


❖ Mircea Gordan – Nuiaua din pod
❖ Nicu Dofroreanu – Tangouri potrivite în stil englezesc
❖ mini-concursuri CRONOPEDIENE – vol. 2 – proză, interviu
❖ mini-concursuri CRONOPEDIENE – vol. 1 – poezii, poeme
❖ Lenuş Lungu – Ziditori în abstract (antologie)
❖ Gabriela Mimi Boroianu – Nostalgiile cuvintelor
❖ Revista Taifas literar nr. 25/ 2020
❖ Revista Cronos nr. 44/2020
În curs de apariţie la Biblioteca Cronopedia:
❖ Associzione Internazionale Caffe letterario – „Parole
sulle ali dei sogni" (Pe aripi de vise)
❖ Ioan Muntean – Sfinţi români
Colecţiile Bibliotecii Cronopedia:
Vieţile sfinţilor
Călătorii virtuale
Tradiţii
Originea numelor
Gastro&Literatura
Gânduri altfel
Mirific
Revista „Cronos – peniţa de aur”
Povestiri cu tâlc
Revista „Taifas literar”
Folclor internistic
Ne puteţi vizita şi aici: https://issuu.com/johnnyem
Contact editura Biblioteca Cronopedia:

mail: cronostaifas@gmail.com
tel: 0770406865