Sunteți pe pagina 1din 1

RESURSELE HIDROSFEREI

Apa – componentă de bază a mediului înconjurător – deţine un volum apreciat la 1.380 miliarde km 3. Cea
mai mare parte (cca. 97,3%) este cantonată în Oceanul Planetar, restul (cca. 2,7%) fiind ape continentale.
A. Oceanul Planetar
Cu un volum de apă de aproximativ 1.338 miliarde km 3, Oceanul Planetar reprezintă un element de
echilibru în cadrul mediului înconjurător:  furnizor de oxigen,  factor climatic moderator,  mediu de
viaţă pentru cele mai multe vieţuitoare de pe Terra ş.a.
 Oceanul Planetar reprezintă un uriaş rezervor de resurse valorificate într-o măsură diferită, printre
care se numără:

 Dinamica apelor oceanice (mareele, Schema funcționării centralei mareomotrice


curenţii oceanici şi valurile) este utilizată pentru
producerea energiei electrice:
 energia mareelor cu amplitudini mari (între
5 şi 12 m) este utilizată în Franţa (Rance), Marea
Britanie (Severn), Argentina, Canada şi
Australia;
 energia curenţilor oceanici este
valorificată într-o uzină din SUA (Florida);
 energia valurilor este evaluată în centralele
experimentale din Japonia, Marea Britanie şi
China.
.

 Materiile prime minerale:


 sarea (extrasă de: China, India, Mexic, Brazilia, Turcia, Egipt, Australia etc.);
 magneziul (de: SUA, Marea Britanie);
 bromul (de: Israel, Indonezia);
 nodulii polimetalici (concreţiuni minerale ce conţin cobalt, nichel, mangan, fier, cupru etc.) ş.a.;
 Apa potabilă este obţinută prin desalinizare de: Arabia Saudită (Al Jubal – cea mai mare uzină de
desalinizare), Qatar, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, Libia, Malta, Singapore, Egipt ş.a.
B. Apele continentale
Apa dulce (cca. 2,6% din totalul hidrosferei), Resursele de apă dulce
utilizată în alimentaţie şi în diferite activităţi Categorie ape Volum
economice (agricultură, industrie etc.), este furnizată (km3)
de: apele curgătoare (râuri şi fluvii), apele stătătoare Apele râurilor și fluviilor 2.120
(lacuri), apele subterane (freatice şi de adâncime), Apele stătătoare 91.000
gheţari şi zăpezi permanente. Apele subterane 23.416.500
Ghețarii și zăpezile permanente 24.064.000
1

 Apa – resursă pentru agricultură. Agricultura solicită cantităţi uriaşe de apă dulce (cca. 7.000 km 3), aceasta
fiind utilizată în irigaţii încă din Antichitate. Apa necesară celor mai mari sisteme de irigaţii este asigurată de
importante fluvii, precum: Huang He şi Chiang Jiang (China), Indus (Pakistan), Tigru şi Eufrat (Câmpia
Mesopotamiei), Amu Daria şi Sâr Daria (Asia Centrală), Nil (Egipt), Mississippi, Rio Grande şi Columbia (SUA),
Dunărea (Europa Centrală), Niger (Africa de Vest), Volga (Rusia) ş.a

 Apa – resursă pentru industrie. Apa reprezintă o importantă materie primă pentru industrie (exemplu: industria
alimentară) şi o sursă importantă de energie.
Potenţialul energetic amenajabil al apelor curgătoare este apreciat la peste 20.000 miliarde kwh/an şi
poate fi valorificat cu ajutorul hidrocentralelor.