Sunteți pe pagina 1din 5

FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC

Compartimentul: FINANCIAR CONTABILITATE


DETALII PRIVIND RISCUL
Descrierea riscului Riscul identificat: Evidentierea eronata a
operatiunilor/inregistrarilor contabile in materia contabilitatii
imobilizarilor si investitiilot
Obiectivul specific:Contabilitatea imobilizarilor si a investitiilor
Cauze: Nedesemnarea unei persoane responsabile cu evidenta
contabila a imobilizarilor si investitiilor; Modificari legislative
Consecințe:Redarea unei imagini nereale a patrimoniului
entitatii
Evaluarea riscului Evaluarea probababilității de apariție
x
1 2 3
1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;
Evaluarea impactului
X
1 2 3
1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
Expunerea la risc: MM
Opinie cu privire la Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):
tipul de răspuns la risc SE DESEMNEAZA PERSOANA RESPONSABILA
Măsuri de control recomandate:
Desemnarea unei persoane responsabila cu evident contabila a
imobilizarilor si investitiilor.
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):Matricea riscului
Graficul privind nivelul de tolerare a impactului pe 3 niveluri
Secretar EGR: Semnătură: Data:17.02.2017

Data primirii Data ședinței EGR: Decizia EGR


formularului:
Escaladare
17/02/2017 17/02/2017 Nerelevant
Reținere pentru gestionare x
FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC
Compartimentul: FINANCIAR CONTABILITATE

DETALII PRIVIND RISCUL


Descrierea riscului Riscul identificat: Neconcordante intre stocul faptic si stocul
scriptic
Obiectivul specific:Contabilitatea gestiunii stocurilor
Cauze: Lipsa verificarii lunare a concordantei stocurilor
Consecințe:Ineficienta utilizarii resurselor banesti
Evaluarea riscului Evaluarea probababilității de apariție
x
1 2 3
1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;
Evaluarea impactului
x
1
1 2 3
1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
Expunerea la risc: MM
Opinie cu privire la Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):
tipul de răspuns la risc SE MONITORIZEAZA RISCUL
Măsuri de control recomandate:Desemnarea unei persoane cu
verificarea lunara a concordantelor intre stocul scriptic si
faptic. Intocmirea proceselor verbale de verificare.
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):Matricea riscului
Graficul privind nivelul de tolerare a impactului pe 3 niveluri
Secretar EGR: Semnătură: Data:17.02.2017

Data primirii Data ședinței EGR: Decizia EGR


formularului:
Escaladare
17/02/2017 17/02/2017 Nerelevant
Reținere pentru gestionare x

FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC


Compartimentul: FINANCIAR CONTABILITATE

DETALII PRIVIND RISCUL


Descrierea riscului Riscul identificat: Neactualizarea sumelor datorate sau de
incasat
Obiectivul specific:Contabilitatea datoriilor si creantelor
Cauze: Modificari legislative
Consecințe:Diminuarea disponibilitatilor banesti
Evaluarea riscului Evaluarea probababilității de apariție
x
1 2 3
1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;
Evaluarea impactului
x
1 2 3
1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
Expunerea la risc: MR
Opinie cu privire la Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):
tipul de răspuns la risc SE MONITORIZEAZA RISCUL
Măsuri de control recomandate:Elaborarea unei proceduri
privind contabilitatea datoriilor si creantelor
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):Matricea riscului
Graficul privind nivelul de tolerare a impactului pe 3 niveluri
Secretar EGR: Semnătură: Data:17.02.2017

Data primirii Data ședinței EGR: Decizia EGR


formularului:
Escaladare
17/02/2017 17/02/2017 Nerelevant
Reținere pentru gestionare x

2
FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC
Compartimentul: FINANCIAR CONTABILITATE

DETALII PRIVIND RISCUL


Descrierea riscului Riscul identificat: Preluarea eronata a datelor cuprinse in
fisele conturilor
Obiectivul specific:Intocmirea balantelor de verificare
Cauze: Probleme la sistemul informatic; Modificari legislative
Consecințe:Solduri eronate in balanta de verificare.
Evaluarea riscului Evaluarea probababilității de apariție
x
1 2 3
1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;
Evaluarea impactului
x
1 2 3
1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
Expunerea la risc: MM
Opinie cu privire la Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):
tipul de răspuns la risc SE MONITORIZEAZA RISCUL
Măsuri de control recomandate:
Actualizarea paermanenta a sistemului informatic
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):Matricea riscului
Graficul privind nivelul de tolerare a impactului pe 3 niveluri
Secretar EGR: Semnătură: Data:17.02.2017

Data primirii Data ședinței EGR: Decizia EGR


formularului:
Escaladare
17/02/2017 17/02/2017 Nerelevant
Reținere pentru gestionare x

FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC

Compartimentul: FINANCIAR CONTABILITATE

DETALII PRIVIND RISCUL


Descrierea riscului Riscul identificat: Asigurarea resurselor necesare functionarii

Obiectivul specific:Imposibilitatea desfasurarii activitatii din


lipsa de credite bugetare
3
Cauze: Estimarea eronata a bugetului de venituri si cheltuieli
Consecințe:Lipsa creditelor bugetare, imposibilitatea efectuarii
de angajamente bugetare si legale
Evaluarea riscului Evaluarea probababilității de apariție
x
1 2 3
1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;
Evaluarea impactului
x
1 2 3
1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
Expunerea la risc: MR
Opinie cu privire la Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):
tipul de răspuns la risc SE MONITORIZEAZA RISCUL
Măsuri de control recomandate:
Intocmirea referatelor de necessitate de catre fiecare compartiment
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):Matricea riscului
Graficul privind nivelul de tolerare a impactului pe 3 niveluri
Secretar EGR: Semnătură: Data:17.02.2017

Data primirii Data ședinței EGR: Decizia EGR


formularului:
Escaladare
17/02/2017 17/02/2017 Nerelevant
Reținere pentru gestionare x
FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC
Compartimentul: FINANCIAR CONTABILITATE

DETALII PRIVIND RISCUL


Descrierea riscului Riscul identificat: Plati eronate catre furnizori pentru bunuri si
servicii care nu exista
Obiectivul specific:Utilizarea eficienta a resurselor
Cauze: Lipsa unei procedure privind controlul financiar
preventiv
Consecințe:Ineficienta utilizarii resurselor
Evaluarea riscului Evaluarea probababilității de apariție
x
1 2 3
1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;
Evaluarea impactului
x
1 2 3
1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
Expunerea la risc: MR
Opinie cu privire la Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):
tipul de răspuns la risc SE MONITORIZEAZA RISCUL
Măsuri de control recomandate:Intocmirea unuei proceduri
privind controlul financiar preventiv.
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):Matricea riscului
Graficul privind nivelul de tolerare a impactului pe 3 niveluri
4
Secretar EGR: Semnătură: Data:17.02.2017

Data primirii Data ședinței EGR: Decizia EGR


formularului:
Escaladare
17/02/2017 17/02/2017 Nerelevant
Reținere pentru gestionare x

S-ar putea să vă placă și