Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

SUBIECTUL I.

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect :


1. Metoda de fabricare directă a aluatului dospit se desfăşoară .
a. într-o etapă ;
b. în două etape, ;
c. în trei etape ;
0,5p
2. Regimul tehnologic al operaţiei de frământare se referă la următorii parametrii :
a. Durata frământarii si temperatura semifabricatelor
b. amestecarea componentelor aluatului și temperatura acestora
c. dozarea matriilor și durata frământării
0,5p
3. Operaţia de frământare a aluatului are ca scop :
a. afânarea și răcirea aluatului ;
b. amestecarea componentelor și obținerea unui amestec omogen,
c. cântărirea componentelor aluatului.
0,5p
SUBIECTUL II.

Apreciaţi afirmaţiile de mai jos cu adevărat sau fals :


1. Fabricarea pâinii prin metoda indirectă, conduce la obţinerea produselor de slabă calitate.
2. Temperatura aluatului influenţează durata fermentaţiei
3. Malaxorul este utilajul în care are loc frământarea aluatului.
3x1=3p
SUBIECTUL III.
Faceţi corespondenţa dintre cifrele din coloana A care reprezintă utilaje şi literele din coloana
B care reprezintă operaţiile pe care le efectuează.
A. Utilaje B. Operaţii
1. malaxorul a. dozarea
2. bascula cu cadran b. frământarea

3x1= 3.camera de fermentare c. fermentarea 3p


SUBIECTUL IV.
Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:
Aluatul bine frământat este..........(a)......, este ..........(b).........; ..........(c).......... şi se
desprinde uşor de braţul malaxorului şi de peretele cuvei .
3x0,5=1,5p
Nota: Se acorda 1 punct din oficiu.
Timp de lucru 15 minute.
REZOLVARE TEST
Nota: Se acorda 1 punct din oficiu.

SUBIECTUL I.
1- a . într-o etapă 
2- a. durata frământării şi temperatura semifabricatelor
3- b. amestecarea componentelor și obținerea unui amestec omogen
3x0,5=1,5p
SUBIECTUL II.
1- F
2- A
3- A
3x1=3p

SUBIECTUL III.
1- b
2- a
3- c
3x1=3p
SUBIECTUL IV.
a- omogen
b- legat
c- elastic
3x0,5=1,5p