Sunteți pe pagina 1din 2

Stimați părinți,

,,Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de
care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim
copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” Gaston Berger

Noile programe au fost concepute pe formarea și dezvoltarea competențelor elevilor.


Fiecare disciplină are responsabilitatea și mijloacele specifice de a contribui  la dezvoltarea
competențelor din profilul de formare. Competențele sunt prezentate ca fiind rezultate ale
învățării, fiind ansambluri de cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să fie formate
elevului, ca instrumente culturale pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.
Astfel, la finalul clasei a IV-a, elevul va dovedi că ştie şi poate :

- să se exprime corectă din punct de vedere gramatical, atât oral, cât și în scris, având
pronunție clară, are capacitatea de comunicare în dialog, în expunere și în descriere, își
exprimă liber gândurile, emoțiile și părerile în legătură cu unele probleme de școală sau de
viață;
- să participe la dialoguri simple într-o limbă străină;
- să judece matematic, să înțeleagă demonstrațiile matematice și să comunice în limbaj
matematic, să calculeze și să rezolve diferite tipuri de probleme, folosind cele patru operații
matematice ;
- să-și manifeste interesul pentru sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat,
cunoaște regulile de igienă personală și comportamentul adecvat în raport cu mediul;
- să utilizeze dispozitivele digitale ca instrumente de învățare, înțelegând și respectând unele
reguli de siguranță;
- să își descopere propriul stil de învățare, poate să lucreze concentrat, insistă în rezolvarea
sarcinilor până la finalizarea corespunzătoare şi verificarea propriei activităţi;
- manifestă interes pentru autocunoaștere, este responsabil, implicat, creativ, cooperant;
- respectă tradițiile și obiceiurile, participă cu interes la proiecte culturale, desfășurate în
școală și în comunitatea locală,
Am rugămintea să păstraţi permanent legătura cu şcoala, să vă implicaţi într-o manieră tot
mai activă şi mai susţinută în activitatea şcolii, să ne sprijiniţi în toate demersurile noastre
pedagogice şi artistice, să aveţi întotdeauna o atitudine pozitivă şi constructivă faţă de şcoală,
pentru ca efortul vostru continuu să conducă la rezultatele așteptate.

Vă mulțumesc!