Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor pt.

învaţământul primar: Crasnea Ioana


Obiectul: Matematică
Subiectul: Împărţirea fără rest în concetrul 0 – 100
Tipul lecţiei: Recapitulare
Clasa a III-a
12-01-2011
Obiective operaţionale:

1. să utilizeze un limbaj matematic adecvat rezolvării sarcinilor


date;
2. să rezolve exerciţii de împărţire;
3. să evidenţieze relaţia dintre împărţire şi înmulţire în rezolvarea
unor exerciţii date;
4. să rezolve probleme cu mai multe operaţii.

Resurse procedurale: instructajul verbal, jocul didactic,


conversaţia, explicaţia, exerciţiul ,problematizarea.
Resurse materiale: video-proiectorul, prezentări power-point cu
jocuri diactice, laptop, fişe de lucru.
Strategia didactică

Dozaj
Momentele Resurse
OB. Conţinuturile învăţării Resurse Forme de
lecţiei materiale
procedurale organizare
Momentul 1. Deprinderi de ordine şi disciplină 1 instructajul
frontal
organizatoric min verbal
O1 1. Capacitatea de a recepta mesajul oral 1
Anunţarea O2 min obiectivele
conversaţia frontal
subiectului O3 lecţiei
O4
O2 1. Capacitatea de a rezolva exerciţii de 13
O3 împărţire; min
2. Cunoştinţe despre cazurile speciale de
împărţire: video-proiector
• un număr împărţit la 1 va avea câtul (Anexa 1)
egal cu el însuşi; frontal
Captarea atenţiei jocul didactic
• un număr împărţit la el însuşi va avea calcultor
indivdual
câtul 1;
• 0 împărţit la orice număr are câtul 0; caietele elevilor
• împărţrea la 0 nu are sens.
3. Capacitatea de a evidenţia legătura dintre
înmulţire şi împărţire.
O1 1. Capacitatea de a rezolva exerciţii de 25 exerciţiul video-proiector individual
O2 împărţire; min
O3 2. Cunoştinţe despre cazurile speciale de jocul didactic fişă de lucru pe perechi
O4 împărţire: (Anexa 2)
Dirijarea învăţării • un număr împărţit la 1 va avea câtul instructajul frontal
egal cu el însuşi; verbal tablă
• un număr împărţit la el însuşi va avea
câtul 1; explicaţia caietele elevilor
• 0 împărţit la orce număr are câtul 0;
• împărţrea la 0 nu are sens. problematizarea
O1 3. Capacitatea de a utiliza limbajul
O2 matematic specific operaţiei de împărţire
O3 cât şi celorlalte operaţii studiate:
O4 o deîmpărţit;
o împărţitor;
o cât;
exerciţiul
o jumătate;
video-proiector
jocul didactic
o treime;
fişă de lucru individual
o sfert;
instructajul (Anexa 2)
o de ... ori mai mic;
verbal pe perechi
o de ... ori mai mare;
tablă
o cu ... mai mic;
explicaţia frontal
Dirijarea învăţării o cu ... mai mare. caietele elevilor
4. Capacitatea de a rezolva probleme cu mai problematizarea
multe operaţii;
5. Capacitatea de a rezolva o problemă cu
mai multe operaţii într-un singur exerciţiu.
O2 1. Capacitatea de a rezolva exerciţii de 4
Realizarea împărţire. min jocul didactic
fişă de lucru
feedback-ului
(Anexa 2)
final exerciţiul
O1 1. Atitudini de dragoste şi interes faţă de 1
Încheierea O2 conţinutul lecţiei. min aprecierea
activităţii O3 verbală
O4