Sunteți pe pagina 1din 8

Clasificarea analgezicelor

A. Analgezice cu acţiune centrală


I. Analgezice opioide

Agonişti Agonişti moderaţi Agonişti – antagonişti Antagonişti


I. Alcaloizii opiului (derivaţii fenantrenei)
- Morfina (Morfilong MS-contin) - Codeina - Nalbufina - Naloxonul
- Hidromorfonul - Hidrocodonul - Buprenorfina - Naltrexonul
- Oximorfonul - Oxicodonul
- Omnoponul
2. Preparate sintetice
a) Derivaţii fenilheptilaminei
- Metadona - Propoxifenul
b) Derivaţii fenilpiperidinei
- Trimeperidina - Difenoxilatul
- Fentanil - Piritramid (Dipidolor)
- Alfentanil
- Sufentanil
c) Derivaţii morfinanei
- Levorfanolul - Butorfanolul - Levalorfanul
d) Derivaţii acidului ciclohexan-carbonic
- Tilidina
e) Derivaţii benzomorfanei
- Pentazocina (Fortral)
- Dezocina
II. Acţiune mixtă (opioidă + neopioidă)
- Tramadol

Preparate neopioide
- Clonidina - Carbamazepina
- Amitriptilina - Valproat sodic
- Imizina - Baclofen
- ketamina - Somatostatina
- Difenhidramina - Levomepromazina
- Paracetamolul
- Preparate combinate: Solpadein, Soldrex, Saridon,
Panadol

B. Analgezice cu acţiune preponderent periferică


I. Antiinflamatoriile nesteroidiene
Derivaţi Ac.acetilsalicilic
Salicilatul de sodiu
1) Derivaţii pirazolonei
Fenilbutazona
Metamizol
Baralgina
2) Deriv. Ac.indolacetic
Indometacina
Sulindacul
3) Deriv.ac.fenilacetic
Diclofenacul
Alclofenac
Tolmetina
4) Deriv.ac.fenilpropionic
Ibuprofenul
Ketoprofenul
Fenoprofenul
Naproxenul
5) Oxicamii
Piroxicamul
Izoxicamul
6) Fenamaţii
Ac.flufenamic
Ac.mefenamic
Ac.niflumic
7) acidului acetilsalicilic
Clasificarea anestezicelor generale parenterale după durata inducţiei
şi durata acţiunii.
I. Inducţie rapidă 10-30 sec. şi durata scurtă până la 10 min.
- teopentalul sodic
- metohexital sodic
- etomidatul
- ketamina întrodusă i/v
- propanididul
II. Inducţie moderată 2-5 min şi durata instrumediară de acţiune 15-60 min.
- ketamina întrodusă i/m
- midazolamul
- fentanilul
- talamonalul
III. inducţie lentă 15-60 min şi durata lungă a acţiune mai mult 60 min.
- hidroxidionul
- morfina
- oxibutiratul sodic
- diazepamul

Anticonvulsivantele simptomatice

I. Apartenenţa de grup:
1. benzodiazepinele: diazepam, fenazepam, clonazepam, lorazepam, midazolam, etc.
2. barbituricele: tiopental, metohexital, fenobarbital, barbital, etc.
3. derivaţii GABA: oxibat de natriu
4. anestezicele locale: lidocaină
5. derivaţii alifatitici: cloralhidrat
6. preparatele de magneziu: magneziu sulfat
7. neurolepticele: droperidol, clorpromazină, talamonal
8. miorelaxantele periferice: tubocurarină, anatruxoniu, pancuroniu, etc.
II. După influenţa asupra centrului respirator:
1. preparatele ce slab inhibă centrul respirator:
- benzodiazepinele, derivaţii GABA, anestezicele locale, neurolepticele;
2. preparatele ce puternic inhibă centrul respirator:
- barbituricele, derivaţii alifatici, magneziu sulfat, miorelaxantele periferice.

C LA S IFIC A RE A
ANTIEPILEPTICELOR DUPĂ UTILIZAREA CLINICĂ
A. EPILEPSIILE GENERALIZATE
CRIZELE MAJORE – de elecţie – fenobarbital, primidonă,
fenitoină, carbamazepină, acidul
valproic, valproatul de sodiu
de rezervă – clonazepam, benzobarbital,
beclamidă, morsuximidă,
gabapentină
CRIZELE MINORE – de elecţie – etosuximida, acidul valproic,
valproatul de sodiu, clonazepam
de rezervă – morsuximidă, acetazolamidă,
trimetadionă
CRIZELE MIOCLONICE – de elecţie – fenobarbital, acidul valproic,
valproat de sodiu, clonazepam
de rezervă – etosuximidă, trimetadionă
CRIZELE AKINETICE – de elecţie – clonazepam, nitrazepam
de rezervă – felbamat
STAREA DE RĂU – de elecţie – diazepam
EPILEPTIC de rezervă – clonazepam, lorazepam,
fenobarbital sodic, fenitoină
sodică

B. EPILEPSIILE PARŢIALE
I. CRIZELE PARŢIALE SIMPLE – de elecţie – fenobarbital, fenitoină,
(crize jacksoniene, motorii, carbamazepină
senzoriale, vegetative) de rezervă – clonazepam, acidul
valproic, valproatul de
sodiu, vigabatrină,
gabapentină, lamotrigin,
sultiam
II. CRIZELE PARŢIAL COMPUSE – de elecţie – fenitoină, carbamazepină,
fenobarbital
de rezervă – clonazepam, acidul
valproic, valproatul de
sodiu, vigabatrină,
gabapentină, sultiam

CLASIFICAREAANT
IPARKINSONIE
N E
LOR

A. Preparatele dopaminergice

I. Preparatele ce restabilesc fondalul de dopamină


Levodopa şi preparatele ei combinate (madopar, nakom)

II. Agoniştii dopaminergici


1) cu acţiune directă – bromocriptină, pergolidă, lisurid
2) cu acţiune indirectă – selegilină, amantadină

B. Preparatele colinolitice (colinoblocantele centrale)


Trihexidfenidil Benactizină
Biperiden Dietazină
Prociclidină Orfenadrină
Pridinol
C. Preparatele ce inhibă receptorii nmda - glutamatergici amantadină
D. Adjuvante

miorelaxantele centrale:
1). Benzodiazepinele – diazepam, fenazepam, tetrazepam.
2). Agoniştii GABA – fenibut, baclofen.
3). Derivaţii de benzoxazonă – clorzoxazona (paraflex), miolgina (clorzoxazona +
paracetamol).
4). Carbamaţii – meprobamat
5). diverse – mefenezina, mefedolul
tolperison, midocalmul
tizatidină (sirdalud) etc.

Clasificarea preparatelor antiinflamatorii:


I. Antiinflamatorii nesteroidiene:
A. Neselective (acţionează prin intermediul ciclooxigenazei I şi ciclooxigenazei II):
1. Salicilaţii:
B. acidul acetilsalicilic salicilamida
acetilsalicilatul de lizină diflunisalul
salicilatul de metil
2. Derivaţii de pirazolonă şi pirazolidină:
fenazona kebuzona
aminofenazona azapropazona
propifenazona metamizolul sodic
fenilbutazona
oxifenbutazona
3. Acizii indolacetici şi analogii lor:
indometacina ketorolacul
sulindacul tolmetina
etodolacul
4. Acizii arilacetici:
diclofenacul nabumetona
alclofenacul lonazolacul
5. Acizii arilpropionici:
ibuprofenul naproxenul
flurbiprofenul acidul tiaprofenic
ketoprofenul carprofenul
fenoprofenul
6. Fenamaţii:
acidul flufenamic acidul meclofenamic
acidul mefenamic acidul niflumic
7. Oxicamii:
piroxicamul
tenoxicamul
8. Derivaţii paraaminofenolului:
fenacetina
paracetamolul
B. Selective:
nimesulida
meloxicamul
celecoxibul (în curs de evaluare clinică)
II. Antiinflamatorii steroidiene:
Glucocorticoizi:
hidrocortisonul dexametazona
prednisolonul
metilprednisolonul prednisolonul
triamcinolona
betametazona
parametazona
III. Medicamente cu acţiune lentă, de durată lungă (medicamente de bază):
1. Compuşii de aur:
aurotiomalatul de sodiu aurotioprolul
aurotiosulfatul de sodiu auranofinul
aurotioglucoza
2. Derivaţii 4-aminochinolinici:
clorochina
hidrohiclorochina
3. Penicilamina:
4. Sulfanilamidele:
sulfasalazina
salazopiridazina
5. Citotoxicele:
ciclofosfamida metotrexatul
azatioprina ciclosporina ş.a.

CLASIFICAREA HIPNOTICELOR

I. Benzodiazepinele II. Barbituricele III. H1-antihistaminicele IV. Derivaţii GABA


V. Derivaţii alifatici
- flurazepam - barbital - difenhidramină şi
predecesorii A. Aldehide
- flunitrazepam - fenobarbital - doxilamină
serotoninei - cloralhidrat
- nitrazepam - amobarbital - prometazină -
fenibul B. Ureide aciclice
- lometazepam - butabarbital - clorpiramină -
oxibatul de Na - bromizoval
- clortiazepam - ciclobarbital - L-
triptofan - carbromal
- brotizolam - pentobarbital
- temazepam - secobarbital
- oxazepam
- triazolam
- ketazolam VII. Diverse grupe
VII. Combinate
- midazolam A. Tranchilizantele C. Neurolepticele
- reladorm
- diazepam - clorpromazină
- nervoflux
- clordiazepoxid - droperidol
VI. Nebenzodiazepinele - clonazepam
A. der. imidazopinidinici - lorazepam E. Chinazolonele
- zolpidem - medazepam - metacvalonă
B. der. de ciclopirolonă - prazepam
- zopiclonă
B. Sedativele F. Carbamaţii
- preparatele de - meprobamat
valeriană - etinamat

Durata Instalarea efectului Durata efectului T½


rapidă (10-15 min) 2-5 ore 2-10 ore
I. SCURTĂ
brotizolam, triazolam, temazepam, clotiazepam,
midazolam, ketazolam, oxazepam, ciclobarbital,
secobarbital, pentobarbital, zolpidem, zopiclonă,
bromizoval, carbromal
20-40 min 4-7 ore 10-40 ore
II. MEDIE
lormetazepam, nitrazepam,
flunitrazepam, amobarbital, glutetimidă,
metiprilonă, metacvalonă, cloralhidrat,
difenhidramină, clorpiramină, prometazină,
meprobamat,
L-triptofan, butabarbital.
III. LUNGĂ 40-60 min 8-12 ore 30-90 ore
Flurazepam, diazepam, clordiazepoxid, barbital,
fenobarbital.

Analogii rilizing hormonului foliculostimulant şi luteinizant.


- gonadorelina - analogii ei sintetici:
- buserelina (suprefact etc)
- gozerelina (zoladex)
- nafarelina (sinarel etc)
- leuprorelina (lupron)
- deslorelina.
Analogii rilizing hormonului somatotrop.
- sermorelina (geret, groliberina)
Analogii somatostatinei.
- somatostatina (stilamina)
- octreotida (sandostatina)
Analogii rilizing hormonului corticotrop.
- corticoliberina
Analogii rilizing hormonului tireotrop.
- protirelina (relefact etc).
pREPARATELE HORMONALE ALE HIPOFIZEI
I. Analogii gonadotropinelor:
A. Analogii hormonului foliculostimulant
- urofolitropina (ferilitina etc)
B. Gonadotropina corionică umană
(pregnil, profazi etc)
C. Gonadotropina umană de menopauză
- menotropina (pergonal, humegon etc)
(FSH + LH = 1 : 1)
- menotropina (pergogrin – FSH + LH = 2 : 1)
II. Analogii corticotropinei (ACTH)
- corticotropina
- tetracosactida (sinacten etc)
III. Analogii somatotropinei (STH)
- somatotropina (humatrop, genotropina etc)
- somatremul
IV. Analogii tireotropinei (TTH)
- tirotropina (tireostimulina etc)
V. Preparatele hormonale ale neurohipofizei
A. Analogii vasopresinei
- desmopresina (adiuretina – SD)
- terlipresina (remestip)
B. Analogii oxitocinei
- oxitocina (sintocinon)
- demoxitocina (sandopart, dezaminoxitocina)
- metiloxitocina
Preparatele antihormonale

I. Antiestrogenii: - clomifenul (clostilbegit, clomid etc.)


- tamoxifenul (tamifen, zitazonium etc.)
- toremifenul (fareston)
II. Antiprogestativele:
- mifepristona (mifegina)
III. Antiandrogenii:
- ciproteronul acetat (androcur etc)
- flutamidul (flucinom, eulexin etc)
- nilutamidul (anandron)
- finasterid
- Diane – 35
- Serenoa repens (permixon)
IV. Anticorticoizii:
- metirapona
- aminoglutetimida
- mitotanul (lisodren)
V. Antitiroidienele:
- tiamazolul (mercazolil)
- propiltiouracilul
- preparatele iodului
- percloratul de potasiu etc.
VI. Inhibitorii secreţiei prolactinei:
- bromocriptina (parlodel, serocriptina etc)
- lizuridul (lizenil)
- hinagolidul (norprolac)
VII. Inhibitorii sintezei hormonului luteinizant (HL):
- megestrolul
- buserelina
VIII. Inhiborii LH şi FSH:
- danazolul (danol, danovan)
IX. Analogii somatostatinei:
- octreotida
- somatostatina.

C. Preparatele antitiroidiene
I. Ce dereglează sinteza hormonilor tiroidieni (tioamidele)
- metiltiouracilul (tireostat I)
- propiltiouracilul (tireostat II)
- tiamazolul (mercazolil, metimazol

D. Preparatele insulinei
A. După provinienţă: 1) porcine
2) bovine
3) mixte
biosintetice
4) umane
semisintetice
B. După gradul de purificare
1) tradiţionale – la 1 mln molecule insulină revin până la 100.000 molecule impurităţi (somatostatina etc)
2) monopic - … de la 50 la 1000 molecule impurităţi
3) monocomponente - … până la 50 molecule impurităţi
4) semisintetice – purificate, căpătate, prin metoda ingineriei genetice (umane).

ESTROGENII
Clasificarea
1. Naturali: - estrona (foliculina)
- estradiolul (dehidrofoliculina):
- dipropionat, benzoat, enantat, valerat
- estriolul
2. Semisintetici: - etinilestradiolul (microfolina)
- mestranolul
3. Nesteroidieni sintetici: - hexestrolul (sinestrolul)
- dietilstilbestrolul
- dienestrolul
- octestrolul etc.

PROGESTATIVELE
Clasificarea
1. Naturale – progesteronul
2. Semisintetice:
a) analogii progesteronului – hidroxiprogesteronul
(derivaţi de pregnan) (oxiprogesterona)
– medroxiprogesteronul
(depo-provera)
– megestrolul
– clormadinona
b) analogii testosteronului – etisteronul (pregnina)
(derivaţi de estran) – noretisteronul
– levonorgestrelul
– etinodiolul
– alilestradiolul (turinal)
– linestrolul
– dimetisteronul

ANDROGENII
Clsificarea
1. Naturali – testosteronul
- dihidrotestosferonul
2. Semisintetice:
a) testosteronul sub formă de eteri:
acetat, propionat, fenilpropionat, enantat, decanoat, izocaproat

b) metiltestosteronul, fluoximesteronul, mesterolona  perorale


c) preparatele combinate
- testenat
- sustanon-250
- testobromleţitul