Sunteți pe pagina 1din 2

DARE DE SEAMĂ

privind activitatea Camerei în perioada ian.2008 – dec.2008

Aspecte organizatorice

În perioada la care facem referire activităţile desfăşurate de către Cameră au privit aspecte
organizatorice şi profesionale.

În prezent Camera are următoarea structură:

1. 254 membrii activi(total membrii 280), din care autorizaţi pentru:


Brevete de invenţie 149
Mărci 243
Desene şi modele industriale 189
Topografii 48

2. Nr. consilierilor cu practică privată 229 (90%) şi consilieri de întreprindere 25 (10%)

3. Nr. cabinete şi agenţii de proprietate industrială – 158, din care:


- cu 3 sau mai mulţi consilieri –10
- cu 2 consilieri – 11
- cu un consilier – 137

Se observă o creştere semnificativă a consilierilor cu practică privată şi a numărului de


cabinete individuale.

4. Dinamica intrărilor în Cameră în ultimi patru ani:

ANUL MEMBRII NOI NR. TOTAL MEMBRII


2005 26 211
2006 33 244
2007 6 250
2008 28 278

5. Distribuţia după sexe


- femei 151 (59%)
- bărbaţi 103 (41%)

Comparativ cu celelalte ţări, nr. de consilieri în p.i. care îşi pot desfăşura activitatea în
România în condiţii de echilibru între necesităţile societăţii şi veniturile c.p.i., poate fi sporit în
continuare.
Activităţi ale Camerei

1. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, 24.04.2008, ediţia a IV-a, Bucureşti, hotel Marriott


La aceasta manifestare au participat 30 persoane, consilieri în proprietate industrială,
reprezentaţi OSIM şi judecători.
Cu această ocazie au fost prezentate 20 lucrări de proprietate industrială.
Sesiunea a prilejuit un interesant schimb de opinii între participanţi (consilieri p.i., avocaţi şi
judecători) privind problemele puse în discuţie, cu referiri la OSIM, instanţe şi legislaţie.

2. Ziua Consilierului, 26.06-29.06.2008, hotel Mon Jardin, Mahmudia – delta Dunării.


La această manifestare au participat 41 persoane, consilieri în proprietate industrială,
reprezentanţi OSIM şi Dl Francis Leader din partea EPI.

3. Simpozion Model de utilitate- un nou titlu de protecţie a invenţiei, organizat de Cameră cu


colaborarea OSIM, Casa Universitarilor, Bucureşti
La acest simpozion au participat 76 perosoane.
Lucrările prezentate cu acestă ocazie se regăsesc pe CD.

4. EPC 2000 - experience and evaluations, First experiences relating to the revised EPC, 22
octombrie 2008, Casa Universitarilor, Bucureşti

5. Camera a venit în sprijinul membrilor ei pentru plata cotizaţiei membrilor EPI, facilitând
plata acesteia prin intermediul ei.

6. Consiliul Camerei a avut în această perioadă o serie de comisii, respectiv:


- Comisia de Relaţii – Şef comisie Dna Coşescu Camelia
- Comisia Profesională – Şef comisie Dna Adelina Stanciu
- Comisia de Admitere – Şef comisie Dna Apostol Salomea
- Comisia de Monitorizare – Şef comisie Dna Macamete Elena
- Comisia Legislativă – Şef comisie Dl Nastase Cristian
- Comisia Practică – Şef comisie Dna Streche Gherghina
- Comisia Etică – Şef comisie Dl Ioacără Valentin

Comisiile au avut independenţă în desfăşurarea activităţii, acordându-li-se credit, şefilor de


comisii în organizarea activităţii şi promovarea iniţiativei proprii.

Propuneri pentru anul 2009

- intentare proces Camerei de Comeţ şi Industrie Sibiu


- pentru activitatea desfăşurată de trezorier acesta să fie angajat cu contract de muncă de 2
ore/zi, cu salariu de 800 lei net.