Sunteți pe pagina 1din 15

Ce este IFAC? Care este rolul sau in procesul de normalizare si convergenta contabila?

Federaia Internaional a Contabililor (IFAC) a luat natere n data de 7 octombrie 1977, n cadrul celui de-al 11-lea Congres al Contabililor din Munchen, Germania, n cadrul cruia 63 de organisme profesionale de contabilitate au semnat Constituia care a dat natere organi aiei! "-a infiintat in 1#$$ cu 63 de membri fondatori din %1 de state ca raspuns la pro&ocarile perioadei ' sustinerea contabililor in re ol&area unor probleme tehnice si de afaceri mai comple(e, furni area unei directii si unui mecanism institutional care sa oriente e contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica! )n pre ent )*+C este o organi atie globala care cuprinde 1%% de organism membre si asociate din 11, state repre entand -!%milione de contabili care lucrea a in practica publica sau anga.ati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc! )*+C este o organi atie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si speciali arile profesiei' contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insol&abilitate etc /a prima nt0lnire a +dunrii )*+C din octombrie 1#$$, un plan n 1- puncte a fost de &oltat astfel nc0t s ghide e comitetele i echipa federatiei pentru primii cini ani de acti&itate! Multe din elementele acelui plan de lucru iniial nc ghidea acti&itatea )*+C de a i, inclu 0nd de &oltarea standardelor internaionale, care s stabileasc un cod etic, care s de &olte i s raporte e cu pri&ire la procesele i tehnicile de conducere, i alimentarea relaiilor str0nse cu utili atorii situaiilor financiare! 1n completare, planul a apelat la )*+C pentru a comunica cu acesta astfel nc0t s facilite e implicarea organismelor membre!

2e la nceput, organismele membre au fost implicate integral n toate aspectele )*+C, inclu 0nd structura acestuia, gu&ernarea, consiliile i comitetele! Corpurile membre conturea n mod acti& strategia federatiei prin intermediul participrii acestora n cadrul Consiliului )*+C 3numit nainte +dunarea )*+C4! 2e asemeni, ele a.ut federatia n &ederea atingerii misiunii acesteia prin nominali area indi&i ilor pentru comitetele i consiliile )*+C, astfel nc0t s se mprteasc capitalul intelectual i resursele, i s se promo&e e acti&itatea de nalt calitate prin profesionitii contabili inserai n toate sectoarele societii!

Dezvoltarea standardelor Internaionale Chiar naintea ntemeierii *ederaiei )nternaionale a Contabililor, a fost semnalat ne&oia unui singur set de standarde internaionale! 2e-a lungul ultimelor decade, companiile au e(tins constant operaiunile lor internaionale, i in&e stitorii s-au orientat spre pieele de capital i de credit din alte state n &ederea obinerii unor noi oportuniti! Multitudinea standardelor naionale de contabilitate i audit totui a complicat acest proces prin adugarea costurilor de raportare pentru companii, fc0nd astfel compararea situaiilor financiare ale companiilor din diferite state dificil pentru in&estitori! "etul singular de standarde internaionale a fost pri&it ca fiind obligatoriu pentru intensificarea comerului global i in&estiiilor, mbuntind transparena raportrii financiare, i posibilitatea oferit in&estitorilor de a compara cu mai mult uurin situaiile financiare din alte state! 1n completare, standardele internaionale au fost & ute ca fiind un mi.loc pentru statele n curs de de &oltare, pentru consolidarea ncrederii acestora n raportarea financiar i n misiunile de audit, astfel nc0t s le creasc in&estiiile! /a nceputurile )*+C, trei comitete au fost stabilite pentru de &oltarea i promo&area standardelor internaionale n arii de audit i asigurri, etic i educaie! +ceste comitete au de&enit Consiliul "tandardelor )nternaionale de +udit i +sigurare 3)++"54, Consiliul "tandardelor )nternaionale de 6tic pentru Contabili 3)6"5+4 i Consiliul pentru "tandarde )nternaionale de 6ducare 3)+6"54! 1n 1#,6, un nou comitet )*+C a fost creat n &ederea adresrii problemelor cu pri&ire la raportarea financiar din sectorul public! Mai t0r iu, se poate &orbi despre recunoaterea ne&oii de standarde internaionale pentru sectorul public, astfel nc0t a fost reconstituit comitetul prin transformarea sa n Consiliul pentru "tandarde )nternaionale de Contabilite pentru "ectorul 7ublic 3)7"+"54! 8e&oia de mbuntire a raportrii financiare din sectorul public i a conducerii financiare a fost recunoscut de 5anca Mondial i alte organi aii naionale i internaionale care continu s finane e acti&itatea! "tandardele internaionale stabilite de organismele de normali are independente ale )*+C sunt ntr-o continu cretere, fiind recunoscute i folosite de statele i organi aiile din ntreaga lume! "tandardele )nternaionale de +udit ale )++"5 au fost adoptate ori sunt folosite ca ba pentru standardele naionale de audit n mai mult de 199 state din ntreaga lume! "tandardele )nternaionale de Contabilitate n "ectorul 7ublic 3)7"+"4 sunt ntr-o continu cretere n ntreaga lume, cu mai mult de %9 state care au adoptat )7"+" sau au n &edere aceast opiune! 1n completare, standardele sunt susinute de un numr mare de organi aii internaionale, inclusi& de 8aiunile :nite, de ;rgani aia pentru Cooperare i 2e &oltare 6conomic, 8+<; i altele! 2e asemeni, din ce n ce mai multe state din ntreaga lume adopt "tandardele )nternaionale de 6ducaie, elaborate de Consiliul pentru "tandarde de 6ducare al )*+C, i Codul 6tic al 7rofesionistului Contabil, elaborat de Consiliul pentru "tandarde de 6tic al )*+C!

Standardele Internaionale de Educaie SIE stabilesc elementele eseniale pecare trebuie s le conin programele de educaie i de &oltare astfel nc0t acestea s fie recunoscute, acceptate i aplicate pe scar larg! ;rganismele profesionale membre )*+C determin cerine detailate ale educaiei de precalificare de postcalificare i de de &oltare care s aib elemente eseniale pre& ute n ")6! IFAC emite trei tipuri de documente' - "tandardele )nternationale de 6ducatie pentru 7rofesionistii Contabili 3)6"4 -1ndrumrile )nternationale de 6ducatie pentru 7rofesionistii Contabil - 2ocumentele )nternationale de 6ducatie pentru 7rofesionistii Contabili 3)674 Standardele Internationale de Educatie pentru pro esionistii contabili (IES 4' - stabilesc standarde de buna practica general acceptate n educaie i de &oltare pentru profesionitii contabili! - e(prim reperele pe care organismele membre trebuie s le atintg n pregtirea i de &oltarea continu profesionitii contabili! - stabilesc elementele eseniale ale coninutului i procesului de educaie i de &oltare la ni&elul scontat pentru c0tigarea recunoaterii, aceptrii i aplicrii internaionale! -funi ea referine autori ate pentru influenarea reglementrilor locale! 7ana in pre ent, )*+C a emis , )6"- uri' )6"1 intitulat Cerine de intrare ntr-un program de educaie contabil profesionist = )6"- intitulat Coninutul programelor de educaie contabil profesionala= )6"3 intitulat +ptitudini profesionale= )6"> intitulat ?alori profesionale etic i atitudini = )6"% intitulat Cerine de e(perien practic= )6"6 intitulat 6&aluarea capacitilor profesionale i competenei= )6"$ intitulat 2e &oltarea profesional continua= )6", intitulat Cerine pri&ind competena profesionitilor contabili din domeniul auditului!! 7rincipale obligaii ale organismelor profesionale membre )*+C in legatura cu "tandardele )nternational de 6ducatie sunt' -ncorporarea elementelor eseniale ale coninutului i procesului de educaie i de &oltare pe care se ba ea )6" urile n cerinele naionale de educaie i de &oltare pentru profesia contabila! - implementarea )6" @urilor sau a cerintelor nationale de educatie i de &oltare care ncorporea )6"-urile! - sa aduca la cunostinta membrilor toate )6"-urile,)6G-urile si )67-urile emise de )*+C! Standarde Internationale de Calitate Controlul calitatii este abordat la trei ni&eluri' la ni&elul misiunii 3

la ni&elul firmei /a ni&elul organismului profesional

"istemul de control la ni&elul firmei 3controlul intern4 trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la' Aesponsabilitatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei= Cerintele etice @ stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice rele&ante' integritatea, obiecti&itatea, competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si independenta= +cceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice= Aesursele umane @ politici care sa asigure recrutarea personalului, e&aluarea performantei, capacitatile, competent, de &oltarea carierei, promo&area, stimulente etc= Aeali area misiunilor presupune' -politici care sa asigure reali area misiunilor in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale= -modul de acordare al consultatiilor= -modul de solutionare a di&ergentelelor de opinii in cadrul echipei misiunii sau dintre echipa si celelalte structure ale firmei= -e(aminarea independent a controlului de calitate= -documentarea misiunilor! Monitori area @ asigurarea ca procedurile si politicile cu pri&ire la sistemul de control al calitatii sunt rele&ante, adec&ate, functionale si sunt respectate! 7entru misiunile de audit si ser&icii cone(e , )*+C a emis "tandardul international de +udit 3)"+4 --9 si "tandardul international de Control al Calitatii 3)"BC4 nr!1! ;bligatiile membrilor )*+C cu pri&ire la asigurarea calitatii se refera la' -6(istenta unui program obligatoriu de e(aminare si asigurare a calitatii= -2epunerea celor mai sustinute eforturi pentru incura.area celor responsabili sa implemente e pre&ederile "tandardelor )nternational de Calitate, atunci cand Gu&ernul sau alti reglementatori au atributii pe linia calitatii ser&iciilor contabile! Standardele Internationale de Etica Consiliul pentru "tandardele )nternationale de 6tica pentru Contabili3)6"5+4 din cadrul )*+C a emis Codul etic al profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte pre&ederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume! +cest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si crea a un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii!

>

;bligatiile organismelor profesionale membre )*+C se refera la urmatoarele' ;rganismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic )*+C= +colo unde responsabilitatile elaborarii codului national de etica re&ine tertilor, organismele membre trebuie sa urmaresca con&ergenta codului etic national cu codul )*+C, si sa-) con&inga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorpore e codul )*+C! )n Aomania, Codul 6tic )*+C a fost adoptat, cu unele mici modificari, drept Codul etic national al profesionistilor contabili, inca din anul -99-! Standardele Internationale de Contabilitate )*+C prin Consiliul pentru "tandardele )nternationale de Contabiliate pentru "ectorul 7ublic3)7"+"54 emite "tandardele )nternationale de Contabilitate pentru "ectorul 7ublic3)7"+"4, iar Consiliul pentru "tandarde )nternationale de Contabilitate3)+"54 emite standardele internationale de raportare financiara3 )*A"4! ;rganismele profesionale membre )*+C trebuie sa urmareasca' )ncorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public3)7"+"4 in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate re&ine gu&ernului sau altor terti, con&ingerea acelor responsabili sa se conforme e acestor standarde= +sistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standarde care incorporea a aceste )7"+"-ri= )ncorporarea cerintelor )*A"-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate re&ine gu&ernului sau altor terti, con&ingerea acelor responsabili sa se conforme e acestor standarde= Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau a standardelor nationale care incorporeaza IFRS-urile. Standardele Internaionale de Audit )*+C, prin Consiliul pentru "tandarde )nternationale de +udit si +sigurari3)+""54 emite urmatoarele categorii de standarde' "tandarde )nternationale de +udit3)"+4= "tandarde )nternationale pentru Misiunile de 6(aminare3)"A64 "tandarde )nternational pentru Misiunile de Certificare 3)"+64 "tandarde )nternationale pentru "er&iciile Cone(e3)"A"4! %

;bligatiile organismelor profesionale membre )*+C sunt' )ncorporarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale re&ine gu&ernului sau altor terti, con&ingerea acelor responsabili sa se conforme e acestor standard si documente= +sistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporea a aceste standarde si documente! )mplementarea unui proces care sa furni e e membrilor la timp traducerea corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari!

!e orme "i supraveg#ere 7e msur ce )*+C a dob0ndit un profil global semnificati&, e&enimentele ce au a&ut loc n cadrul e(tern au nceput s aib un impact important n ceea ce pri&ete rolul organi aiei! 1n 1##$, Cri a financiar din estul +siei a cltinat economiile mai multor state din +sia, demonstr0nd interdependena acestora, at0t pe plan local, c0t i pe plan global! 1n timp ce o serie de cau e au fost atribuite cri ei financiare din +sia de 6st, inclusi& politicile economice i financiare la ni&el naional, lipsa transparenei i a calitii raportrii financiare au fost & ute ca fiind probleme importante! 1n rspunsul la aceast cri i la apelul profesionitilor contabili s se concentre e pe rspunderea ci&ic, )*+C a consolidat susinerea statelor n de &oltare, a ntreprins un Grup de /ucru +nti-Corupie, i a lrgit independena i alte ndrumri etice n Codul 6tic! Cri a a de &oltat solicitri de rspunsuri de la cei care reglementea piaa i de la bancherii centrali, conduc0nd la consolidarea diferitelor organi aii internaionale i la crearea *orumului de "tabilitate *inanciar! 7ieele de capital globale au continuat s se de &olte n anii ce au reali at trecerea la noul mileniu, dar au cunoscut o scdere &ertiginoas n anul -991, scdere urmat de colapsul 6nron i de scandaluri cu pri&ire la raportarea financiar la CorldCom i la alte companii! + urmat un &al de msuri legislati&e i de reglementare, conduse de +ctul "arbanes-;(leD 6

3";E4 n ":+! +cest act a elaborat noile cerine cu pri&ire la gu&ernarea corporati& pentru companiile publice cotate i a creat o nou entitate, Consiliul de "upra&eghere a Contabilitii Companiilor 7ublice, n &ederea crerii standardelor pentru entitile listate i pentru conducerea inspeciilor cu pri&ire la acti&itatea firmelor de audit! 1ns, +ctul ";E a repre entat un moment crucial din alt moti&' acoperirea sa s-a e(tins peste hotarele naionale astfel nc0t s includ companiile strine cu sediul n alt stat dec0t ":+! "chimbrile de reglementare semnificati&e au aprut de asemeni i n alte state pe msur ce gu&ernele au e(plorat mai mult posibilitile de reglementare e(tern i au luat n considerare felul n care auto-reglementarea i reglementarea e(tern pot s se solidifice reciproc! /a ni&el internaional, )*+C a cercetat felul n care trebuie solidificate structurile de reglementare pentru profesie, astfel nc0t s fie prote.at mai bine interesul public! /ucr0nd cu un grup de normali atori internaionali i organi aii @ inclusi& ;rgani aia )nternaional a Comisiilor <itlurilor de ?alori, Comitetul 5asel pri&ind "upra&egherea 5ancar, *orumul de "tabilitate *inanciar, +sociaia )nternaional de "upra&eghere a "istemului de +sigurri, i 5anca Mondial @ )*+C a de &oltat o serie de reforme de interes public care au fost adoptate n unanimitate n cadrul ntrunirii Consiliului )*+C din 8oiembrie -993! :na din cele mai semnificati&e dintre aceste reforme a fost elaborarea Consiliului pentru "upra&egherea )nteresului 7ublic 37);54, n februarie -99% n &ederea supra&egherii acti&itilor de normali are ale )*+C cu pri&ire la misiunile de audit, la certificare, etic i standarde educaionale, i de asemeni i 7rogramul de Conformitate a ;rganismelor Membre! Crearea 7);5 a repre entat re ultatul efortului de colaborare a comunitii de reglementare financiar internaional, care lucrea cu )*+C, n &ederea asigurrii c misiunile de audit i certificarea , etica i standardele educaionale pentru profesia contabil sunt elaborate ntr-o manier transparent care s reflecte interesul public! Aeformele suplimentare implementate de )*+C includ' 6laborarea 7rogramului de Conformitate a ;rganismelor Membre )*+C, care solicit membrilor i asociailor )*+C s ndeplineasc anga.amentului acestora de a promo&a adoptarea standardelor internaionale i s elabore e programe de certificare a calitii i in&estigaie i programe de disciplin= )ntensificarea transparenei gu&ernrii )*+C i a procesului de normali are, inclu 0nd organi area unor ntruniri ale consiliilor normali atoare deschise obser&atorilor publici i care s ofere mai mult informaie despre )*+C i despre acti&itatea consiliilor de normali are prin intermediul paginii de internet= 6(tinderea accesului de interes public la toate consiliile normali atoare ale )*+C, inclu 0nd nominali area unor membri publici care s repre inte fiecare din consilii i s e(tind perioada de comentarii i de ndrumare cu pri&ire la toate standardele propuse, p0n la cel puin #9 ile=

6laborarea i e(tinderea rolurilor Grupurilor Consultati&e, astfel nc0t ele s informe e consiliile normali atoare cu reaciile de interes public ale utili atorilor standardelor= )ntensificarea procesului de normali are care ofer un mai mare acces la statutul de membru al Comitetelor de +cti&itate pri&ind )nteres 7ublic a prilor implicate i la o modificare la %9F din statutul de membru pentru nepracticieni= i Crearea Grupului de Cooperare n Aeglementare al )*+C, care s lucre e cu Grupul de Monitori are a ;rganelor de Aeglementare!

+ceste reforme au obinut susinerea unanim a organismelor membre ale Consiliului )*+C n noiembrie -993! +u fost de asemeni susinute de marile firme de contabilitate care particip la )*+C prin intermediul *orumului *irmelor! 1ntemeiat n -991, *orumul repre int un mi.loc pentru reelele internaionale de firme de audit s ocupe un rol n acti&itile )*+C! Membrii *orumului au fost de acord s nt0mpine anumite cerine semnificati&e, inclusi& anga.amentul fa de mbuntirea calitii practicii auditului internaional, folosind standardele internaionale i aplic0nd seciunile rele&ante ale Codului 6tic al 7rofesionitilor Contabili! Comitetul e(ecuti& al *orumului este Comitetul +uditorilor <ransnaionali 3<+C4, care ntocmete ndrumarea pentru o practic bun cu pri&ire la subiectele care includ aplicarea "tandardelor )nternaionale de Aaportare *inanciar! <+C reali ea nominali rile pentru consiliile normali atoare )*+C cu pri&ire la misiuni de audit, certificare, etic i educaie! 1mpreun cu organismele membre, )*+C a elaborat i instrumente care s fac disponibile la o scar larg resursele i informaiile pentru profesionitii contabili din ntreaga lume! 1n octombrie -996, )*+C i 13 organisme membre au lansat GnoHledge8et pentru 7rofesionitii Contabili 3)*+Cnet!com4, un motor de cutare global, multi-ling& care se adresea , n primul r0nd profesionitilor contabili! ;rganismele membre au .ucat, de asemenea, un rol cheie n elaborarea i lansarea, n august -99$ a Heb site-ului )*+C multiling& care pre int informaii i nouti n arab, chine , france , rus, spaniol i engle , limba oficial a )*+C! )*+C mpreun cu membrii i asociaii si colaborea n comunicarea mesa.elor cheie, inclusi& n atragerea profesiei, a rolului su n creterea economic i n de &oltarea i n transmiterea &alorilor etice comune ale profesiei, printre altele! $isiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate, incurajand convergena internaionala a standardelor i expunand problemele de interes public cu privire la acele puncte unde expertiza profesionala este cea mai relevanta. )n acest sens, se disting urmatoarele direcii asupra carora se concentrea a toata acti&itatea )*+C'

2e &oltarea unor standarde internaionale de inalta calitate i oferirea asistenei necesare pentru adoptarea, implementarea i utili area acestora de catre diferitele organismele membre= 8ete irea drumului spre colaborare i cooperare intre organismele sale membre= Colaborarea i cooperarea cu alte organi aii internaionale= Aepre entarea &ocii profesiei contabile la ni&el internaional= +sigurarea rolului de organism de reglementare al profesiei la ni&el internaional= +sigurarea comunicarii eficiente intre organismele de reglementare internaionale, intre organismele internaionale de stabilire a standardelor, intre ageniile de de &oltare, intre comunitaile in&estitorilor i a altor pari interesate= +bordarea necesitaii unei conduceri la ni&el financiar i de raportare financiara de inalta calitate prin de &oltarea "tandardelor )nternationale de Contabilitate pentru "ectorul 7ublic= +bordarea problemelor practicienilor mici i mi.locii, precum i a naiunilor in curs de de &oltare= Aeali area unei stranse legaturi cu cele mai mari firme de contabilitate prin intermediul *orum-ului *irmelor!

%olitica IFAC este aceea de a conlucra indeaproape cu membrii sai asociai, cu membrii sai cu drepturi depline i cu organi aiile contabile regionale pentru a asigura competena i integritatea contabililor de pretutindeni din lume i pentru a spri.ini contabilii in eforturile acestora de a furni a ser&icii de inalta calitate 7entru a de&eni membru )*+C, organismul profesional solicitant trebuie' - sa fie recunoscut fie printr-o lege, fie prin consens general ca fiind un organism national profesional ma.or care isi desfasoara acti&itatea in .urisdictie! )n ca ul consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de comunitatea de afaceri= - sa participe sau sa contribuie la procesul de normali are profesonala= - sa demonstre e ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectionea a membrii= - sa furni e e standarde si orientari pri&ind comportamentul si practicile profesionale personelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate recunoscuta sau carora organi atia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte criteriile statutului de membru= sa se oblige sa participe in )*+C si sa promo&e e importanta )*+C si a programelor, acti&itatilor si hotararilor luate de )+"5= - sa aiba o structura operationala interne care furni ea a spri.in si reglementari pentru membrii sai! Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din !!".

1n &ederea ser&irii interesului public, )*+C &a continua s ntreasc profesia contabil pretutindeni n lume i s contribuie la de &oltarea economiilor internaionale puternice prin stabilirea i promo&area aderrii la standarde profesionale de nalt calitate, anticip0nd con&ergena internaional cu astfel de standarde i pledarea cu pri&ire la problemele de interes public acolo unde e(perti a profesiei este cea mai rele&ant!

Cum este organizat IFAC?! Conducerea )*+C re&ine Consiliului, alcatuit din cate un repre entant al fiecaruia dintre membrii cu drepturi depline ai )*+C! Consiliul se intrunete o data pe an i este responsabil cu deci iile de ordin constituional i strategic i cu numirea 5oard-ului! &oard'ul )*+C este compus din membrii de pe tot Globul, alei ca repre entani ai profesiei contabile i care au depus un .uramant in ce pri&ete aciunile lor care sunt indreptate numai in direcia reali arii i asigurarii integritaii i a interesului public! 5oard-ul este condus de catre 7reedintele )*+C i de un numar de -1 de persoane din 1, ari! +ceste persoane sunt responsabile pentru stabilirea politicilor i operaiunilor de supra&eghere, de implementarea programelor, precum i de acti&itaile consiliilor i comitetelor! 5oard-ul este spri.init de 3 comitete' Comitetul de Audit @ comitet cu rol de consultare al 5oard-ului, ale carei obiecti&e principale sunt pre&ederea i pregatirea situaiilor financiare ale )*+C! Comitetul de (ominalizare @ face recomandarile cu pri&ire la componena consiliilor i comitetelor )*+C! Comitetul de %lani icare i Finane @ spri.ina de &oltarea i implementarea planurilor strategice i operaionale cu pri&ire la bugetul )*+C! Ca lider al de &oltarii profesiei contabile la ni&el mondial, )*+C cuprinde o suma de consilii cu rol de reglementare i stabilire a standardelor' International Accounting Education Standards Board 3IAES&4 @ Consiliul pentru "tabilirea "tandardelor )nternaionale de 6ducaie pentru Contabilitate @ misiunea sa este aceea de a ser&i interesului public prin intarirea profesiei contabile, la ni&el mondial, prin de ol&atarea i ridicarea educaiei la un ni&el foarte inalt! )6"5 emite'

International Education Standards (IES) - "tandarde )nternaionale de 6ducaie pentru Contabilitate= International Education Guidlines for Profesional Accountants (IE)) * Ghiduri )nternaionale cu pri&ire la 6ducaie pentru 7rofesionitii Contabili= International Education Papers for Profesional Accountants (IE%) * 2ocumente )nternaionale cu pri&ire la 6ducaie pentru 7rofesionitii Contabili! 19

International Auditing and Assurance Standards Board (IAAS&) @ Consiliul pentru "tabilirea "tandardelor )nternaionale de +udit i +sigurare @ misiunea sa este declarata in titlu pe care il poarta, standardele emise de acest comitet fiind'

International Standard son Auditing (ISA) "tandarde )nternaionale de +udit= International Standards on Assurance Engagements (ISAE) @ "tandarde )nternaionale pentru Misiuni de +sigurare= International Standard son Quality Control (IS+C) * "tandarde )nternaionale pentru Controlul Calitaii= International Auditing Practice Statements (IA%S) 2eclaraii internaionale cu pri&ire la 7ractica in +udit!

International Ethics Standards Board for Accountants (IES&A) @ Consiliul pentru "tabilirea "tandardelor )nternaionale de 6tica pentru Contabili @ reali ea a i emite in &ederea ser&irii interesului public, standarde i alte declaraii internaionale de inalta calitate, cu pri&ire la etica, in folosul contabililor din intreaga lume! 7ublicaiile acestui comitet sunt'

The Code of Ethics for Professional Accountants @ Codul 6tic pentru 7rofesionitii Contabili @ stabilete principiile etice pentru un numar de peste -, % milioane profesioniti contabili care sunt membrii ai organismelor membre cu drepturi depline ale )*+C! Interpretations to the Code of Ethics for Professional Accountants @ 6(plicaii la Codul 6tic pentru 7rofesionitii Contabili @ asista aplicarea Codului!

International Pu lic Sector Accounting Standards Board (I%SAS&) * Consiliul pentru "tabilirea "tandardelor )nternaionale de Contabilitate pentru "ectorul 7ublic @ ser&ete interesului public prin stabilirea de standarde de inalta calitate in &ederea pregatirii situaiilor financiare cu scop general! 2ocumentele publicate sunt'

International Pu lic Sector Accountaing Standards (I%SAS) "tandarde )nternaionale pentru Contabilitatea "ectorului 7ublic= 2ocumente de informare i consultare cu pri&ire la aspecte de interes pentru sectorul public!

:na dintre cele mai importante subdi&i iuni ale )*+C este Pu lic Interest !"ersight Board (%I,&) * Conisliul pentru "upra&egherea )nteresului 7ublic al carui rol fundamental este acela de a spori increderea in&estitorilor i a altor pari interesate i de a supra&eghea acti&itatea consiliilor care stabilesc standarde, mai sus pre entate' )++"5, )+6"5, )6"5+! )ntrucat domeniul de acti&itate al )*+C este de o foarte larga an&ergura, s-a procedat la infiinarea unui numar de comitete care susin i completea a aria acti&itailor in domeniul profesiei' Transnational Auditors Committee (-AC) * Comitetul +uditorilor <ransanaionali @ comitet dedicat repre entarii, abordarii i cautarii unor soluii pentru problemele 11

profesionale ale membrilor *orum-ului *irmelor 3 #orum of #irms- F,F - 4! +cti&itatea <+C i a *;* sunt strans legate i aflate in permanenta interdependena! +cest *orum al *irmelor are misiunea de a promo&a standarde de inalta calitate pentru raportarea financiara i pentru practica in audit! *orumul reunete firme care efectuea a audituri pentru entitai transnaionale i care sunt implicate in profesie, intr-o modalitate mult mai apropiata de acti&itaile )*+C! <+C este comitetul de conducere al acti&ita ilor *;* care se materiuali ea a in urmatoarele publicaii'

Good Practice Guidance * Ghiduri cu pri&ire la 5una 7ractica Policy and Guidance Statements ' 2eclaraii de indrumare i politica

Small and $edium Practices Committee (S$%C) @ Comitetul pentru 7racticienii Mici i Mi.locii furni ea a resursele i facilitea a schimbul de cunotine i informaii cu pri&ire la cele mai bune practici intre practicienii mici i mi.locii i ali contabili care ii desfaoara acti&itatea in cadrul entitailor mici i mi.locii! Cele mai multe dintre publicaiile "M7C sunt ghiduri! Profession al Accountants in Business (%AI&) Committee - Comitetul 7rofesionitilor Contabili +nga.ai facilitea a schimbul de informaii intre , mai bine de un milion de contabili din lume, anga.ai in comer, industrie, sectorul public, educaie i sectorul nonprofit! +cest comitete publica articole i studii! %e"eloping &ations Committee (D(C) @ Comitetul 8aiunilor aflate in 2e &oltare spri.ina de &oltarea profesiei contabile in toate regiunile lumii, repre entand interesele profesiunii aflate in desfaurarea procesului de e&oluie, furni and ghiduri i alte resurse de informaii, asigurandu-le asistena pentru de &oltare! Compliance Ad"isory Panel (CA%) * 7anel @ul de Consultana cu pri&ire la Conformitate este o subdi&i iune a )*+c care se ocupa cu supra&eghere implementarii i a opera iunilor desfaurate de diferitele organi aii profesionale care doresc sa de&ina membre )*+C i trebuie sa parcurga 7rogramul de Conformitate al ;rganismelor Membre )*+C!

Activitatea IFAC in !omania si implicarea S!AI- ca organizatie nationala membra IFAC *ederatia )nternationala de Control +utomat )*+C 3)nternational *ederation of +utomatic Control4 este cea mai repre entati&a ;rgani atie din domeniu, pe plan mondial! )n pre ent )*+C are ># membri repre entati de ;rgani atiile 8ationale Membre )!*!+!C! din ># de tari ale lumii! Aomania este tara membra fondatoare )*+C, iar ;rgani atia 8ationala Membra )*+C din Aomania este I "ocietatea Aomana de +utomatica si )nformatica <ehnica I @ "!A!+!)!<! 1-

)!*!+!C! s-a constituit in anul 1#%6! 7e langa ;rgani atiile 8ationale Membre )*+C, aceasta are si membri afiliati, persoane fi ice din diferite tari! 2in Aomania, in pre ent, sunt circa $9 de membri afiliati, din cei 39-6 din intreaga lume! 2in comitetele tehnice 3<C4 )*+C in pre ent fac parte 6> de specialisti in +utomatica din Aomania 3cercetatori stiintifici din institutele de cercetare de profil, cadre didactice din in&atamantul superior de +utomatica si Calculatoare, ingineri din intreprinderile de profil4! )!*!+!C! organi ea a urmatoarele forme de manifestari tehnico @ stiintifice' Congrese - odata la 3 ani= Conferinte= CorJshopuri= "impo ioane!

Cele mai multe manifestari tehnico @ stiintifice din perioada 1##9 @ -919 au a&ut ca ga de' :!"!+!, *ranta, +nglia, Germania, +ustria, Kaponia, China, :ngaria, "pania! )n Aomania, din 1#%6, de la infiintarea )!*!+!C! si pana in pre ent, au fost organi ate numai opt manifestari tehnico @ stiintifice )*+C, dupa cum urmea a' )n 1##%' al 3-lea CorJshop )*+C I )ntelligent Manufacturing "Dstems I 3)M" L#%4 la 5ucuresti 3-> @ -6 ;ctombrie4= )n 1##$' a >-a Conferinta )*+C I "Dstem "tructure and Control I la 5ucuresti 3-3 @ -% octombrie4= )n 1##,' Conferinta )*+C I"upplimental CaDs for )mpro&ing )nternational "tabilitD I @ "C))" L#,, la "inaia 31> @ 16 mai4= )n -991' )*+C @ /"" -991 I"Dmposium on /arge "cale "Dstems = <heorD and +pplications I la 5ucuresti 31, @ -9 iulie4! )n -993' )+2 -993 @ )ntelligent +ssemblD and 2isassemblD @ 5ucuresti 3#-11 octombrie4!

13

)n -99$, septembrie -$ @ 39, s-a organi at la "ibiu' Conferinta )*+C IManagement and Control of 7roduction and /ogisticsM @ MC7/ N -99$! )n -919 septembrie -# @ octombrie 9-, )*+C CorJshop @ )ntelligent Control "Dstems @ C)C" -919 - "inaia= )n -919 octombrie 9% - 9,, )*+C "Dmposium, <elematics +pplications @ <+L-919, <imisoara

2upa cum se constata, numai dupa 1#,# a fost posibil ca si in Aomania sa se organi e e manifestari tehnico @ stiintifice )*+C! )mportanta organi arii unor manifestari tehnico - stiintifice )*+C in Aomania este deosebita! +ceasta re ulta, atat din posibilitatea participarii unui numar mare de specialisti din Aomania la aceste manifestari 3altfel costurile mari ale deplasarilor in strainatate impiedicandu-i sa participe4, cat si, pe de alta parte, prin numarul mare de participanti straini din toata lumea, ce asigura un aport &alutar insemnat, precum si un schimb foarte util de informatii stiintifice si tehnice, si desigur, o mai buna cunoastere a societatii romanesti de catre participantii straini! )n general, se poate aprecia ca statutul de tara membra )*+C pentru Aomania aduce importante a&anta.e stiintifice si economice, si in mod indirect, contribuie la de &oltarea industriei si economiei Aomanesti in ansamblu! +portul de informatii tehnico @ stiintifice la i, prin acti&itatea specialistilor nostri in Comitetele tehnice )*+C, prin participarea specialistilor din Aomania la manifestarile tehnico @ stiintifice )*+C in Aomania, prin organi area de manifestari tehnico @ stiintifice )*+C si in Aomania, prin informatiile difu ate tuturor membrilor )*+C afiliati din Aomania, ca si ;rgani atiei 8ationale Membre )*+C, atat, prin publicatiile )*+C, cat si prin internet, repre inta o inestimabila informare tehnico @ stiintifica utila, atat cercetarii stiintifice Aomanesti din domeniile +utomaticii si )nformaticii, ca si )ndustriei Aomanesti din aceste domenii importante ale economiei noastre! /a 1% septembrie -996 la Oeidelberg @ Germania a fost organi ata a %9-a ani&ersare )*+C! 2in Aomania, la aceasta ani&ersare au participat' - 7resedintele I"ocietatii Aomane de +utomatica si )nformatica <ehnicaM 3"A+)<4, d-l prof!dr!ing! )oan 2umitrache, membru corespondent al +cademiei Aomane si d-l academician *!G! *ilip, membru in comitetul director al "A+)< si presedintele comitetului tehnic )*+C I/arge "cale Comple( "DstemsM! 6ste un pri&ilegiu pentru Aomania ca este membra a acestei prestigioase organi atii internationale de Control +utomat si mentinerea acestui statut se face atat prin acti&itatea

1>

depusa de catre specialistii in +utomatica in cadrul comitetelor tehnice si in cadrul manifestarilor tehnico @ stiintifice )*+C, cat si prin plata anuala a coti atiei de membru!

%articiparea membrilor S!AI- in Comitetele -e#nice IFAC +&em 6> de membri in comitetele <ehnice )*+C, din pacate nu toti cei care fac parte din aceste Comitete tehnice participa efecti& la acestea! ; sarcina a hotararii, urmare a ultimelor alegeri a Comitetului 2irector, solicita ca bianual, fiecare membru in comitetele tehnice sa trimita o informare catre secretariatul "A+)< cu pri&ire la acti&itatile depuse in Comitetul <ehnic! 7reci am ca nu s-a primit nici o informare pana in pre ent, desi perioada acti&a a Comitetelor tehnice este -99, @ -911! )n acest an &a a&ea loc un alt Congres )*+C, prin urmare si comitetele tehnice se &or reinnoi! 7entru a-si manifesta dorinta de a mai face parte dintr-un Comitet tehnic )*+C solicitam ca pana la data Congresului )*+C, membrii din Comitetele <ehnice )*+C sa transmita secretariatului Comitetului 2irector cate o informare care sa se refere la toata perioada -99,--911 si sa spuna ce s-a reusit sau nu sa se faca si daca doresc sa mai faca parte dintr-un Comitet <ehnic!

1%