Sunteți pe pagina 1din 65

INTRODUCERE

Realitile actuale ne arat c dezvoltarea economiei de pia i sporirea gradului de complexitate a acesteia necesit asigurarea unei informaii economice operative si complete. Astfel de informaii economice ne ofera bilanul contabil i ne ajut s cunoatem i s controlm modul de utilizare a resurselor materiale i umane, n vederea lurii deciziilor ce se impun. Toate informaiile contabilitii rezultate din bilan constituie suportul analizei acestuia i stau la baza elaborarii i fundamentrii deciziilor. elaborare a prognozelor pentru ntreprindere. !ucrarea de fa este abordat pe baza prevederilor !egii contabilitaii nr."#$%&&%, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, a Regulamentului pentru aplicarea !egii contabilitii, a legislaiei n vigoare privind armonizarea cu normele contabile internaionale, a unor lucrari de specialitate precum i a documentrii personale fcute la diferite societi comerciale . !ucrarea de fa intitulat ' A naliza indicatorilor economico financiari pe baz de bilan la S.C. Altur S.A.( conine trei capitole, concluzii, anexe si bibliografie . !ucrarea i propune s prezinte succint o analiz a principalilor indicatori economico ) financiari pe baza bilanului contabil nc*eiat la +%.%#.#,," comparativ cu cel nc*eiat la +%.%#. #,,- . .ele trei capitole ale lucrarii cuprind urmatoarele aspecte, astfel / Capitolul 1 cuprinde elemente teoretice cu privire la bilanul contabil, analiz economico ) financiara . Capitolul 2 cuprinde studiul de caz privind analiza indicatorilor economico ) financiari la 0... Altur 0.A. Capitolul 3 cuprinde ca obiect de analiz creativitatea si originalitatea acestei lucrari. 1n final sunt enumerate concluziile privind lucrarea abordat, Analiza indicatorilor economico financiari pe baz de bilant la S.C. Altur S.A.. e aceea, bilanul contabil reprezint cea mai complex si exact surs de caracterizare a activitii trecute dar i de

CAPITOLUL I
Bilanul contabil instrument de analiz si dia!nostic al situaiei "inanciare
#$# %%Bilanul contabil rol &i im'ortan 2ilanul este o noiune de baz deosebit de important, cu care se opereaz frecvent n teoria si practica contabilitii, perceput ca ' un instrument de control al nre istrrilor contabile !i de cunoa!tere !i caracterizare la un moment dat a situaiei economico financiare a intreprinderii."" 3.. 4. 2ucureti , %&-# , p.%%, 7 . 2ilanul este o oglind economic a activitii unitilor patrimoniale, care asigur prezentarea n forma generalizat, sintetizat n etalon valoric, la un moment dat, a elementelor patrimoniale i a rezultatelor activitii . 8entru a ndeplini funcia de prezentare generala a activitii, bilanul trebuie s fie real $ sincer $ clar $ corect si ntocmit la timp (. .oninutul informaional al bilanului este deosebit de cuprinztor si complex. Astfel, daca avem n vedere toate condiiile foarte riguroase de ntocmire i coninut, se poate aprecia ca bilanul contabil, n toat complexitatea lui, este un tablou sintetic de informaii, un model economic i un instrument de control al gestiunii, conin9nd un bogat material pentru analiza i studierea situaiei ntreprinderii . 1n sistemul contabilitii, bilanul ndepline!te o funcie te%nicocontabil$ asi ur&nd nc%iderea !i desc%iderea conturilor$ precum !i prezentarea la sfar!it de perioad a mi'loacelor economice e(istente cu resursele lor de formar $ inclusi) rezultatele acti)itii desf!urate(.::3;. 8arasc*ivescu, <.8vloaia, ..Toma, Contabilitate !i modele de analiz economic , =undaia Academic >ai , %&&+ , p.+?" 7. 8otrivit art.%, al *e ii contabilitii, bilanul contabil, @ca document oficial de estiune$ trebuie s dea o ima ine fidel$ clar !i complet a patrimoniului$ a situaiei financiare !i a rezultatelor obinute. 2ilanul contabil trebuie s creeze imaginea real a ntreprinderii. Astfel, 2ernard .olasse spunea n lucrarea @ Contabilitate acesteia.( eneral( c / +bilanul nu red ima inea ntreprinderii$ a!a cum o o lind reflect ima inea noastr$ ci creeaz o ima ine a emetrescu, #storia contabilitii, 5ditura 6tiinific,

1n condiiile economiei de pia sau concureniale, datele coninute n bilan pot oferi o imagine cuprinztoare i real asupra situaiilor economice si financiare a fiecrui agent economic. Asemenea informaii sunt la fel de utile at9t pentru ntreprinderea nsi, c9t i pentru teri . .reaie a contabilitii n partid dubl, bilanul, de la a crui prim apariie ntrAun tratat de contabilitate sAau scurs mai bine de cinci sute de ani, asigur o imagine fidel, clar i complet a patrimoniului, a situaie financiare i a rezultatului obinut. 1n calitatea sa de model informaional, bilanul are rolul de a stabili o serie de indicatori economico)financiari, ceea ce i ofer caracterul de model contabil i informaional, dar i de model de gestiune a valorilor materiale i bneti delimitate patrimonial. .a model de estiune, bilanul contribuie n mod substanial la asigurarea reproduciei patrimoniului n condiii maxime de eficien. 8e baza a ceea ce se c*eam bilan se fundamenteaz deciziile privind alocarea, utilizarea si recuperarea fondurilor. Totodat, prin bilan se realizeaz controlul asupra realizrii deciziilor, se asum drepturi i obligaii, se stabilesc rspunderi privind gospodrirea i dezvoltarea patrimoniului. 2ilanul se constituie ca o baz de referin, ca mijloc de optimizare n procesul decizional. Analiza pe baz de bilan este analiza diagnostic, fiind orientat spre dezvluirea poziiei financiare a ntreprinderii, a capacitii acesteia de a genera lic*iditi i performan prin profitabilitate. 1n Rom9nia ultimilor ani, tiina economic a fcut pai serioi nainte n ceea ce privete perfecionarea modelelor de analiz a activitii economico)financiare a ntreprinderilor n contextul trecerii la economia de pia. A fost desc*is astfel drumul cercetrilor n domeniul economic i au fost introduse procedee i concepte noi de analiz utilizate curent n rile cu economie avansat, cum ar fi / fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria pozitiv, trezoreria negativ, trezoreria net, fluxul de numerar3engl. ' cas* ) floB '7 etc. 2ilanul poate fi considerat a fi cel mai reprezentati) instrument de nre istrare !i control folosit de contabilitate$ pentru realizarea acesteia$ deosebit de util pentru analiza situaiei financiare si caracterizarea acti)itii economice a ntreprinderii ntro anumit perioad de estiune$ at&t n totalitatea lor$ c&t si pe diferite stadii ale circuitului economic $ cu indicarea beneficiului sau pierderii realizate, elementul principal pentru e(plicarea dublei inre istrari, mi'locul de a o lindi la un moment dat situatia ntreprinderii e)aluate n bani prin punerea fa n faa a mi'loacelor !i resurselor, un calcul de sintez al contabilitii $ prin care se prezinta la un moment dat situaia economic dintr-un perimetru
+

al mi!crilor de )alori$ e)aluata in bani$ punandu se fata in fata acti)ul cu pasi)ul, un document contabil alcatuit pe baza datelor e)identei contabile$ asa cum rezulta ele din inre istrarile curente facute in conturi, instrument specific contabilitati$ cu a'utorul caruia se prezinta in mod centralizat si rupate sistematic datele contabile pri)ind situatia )alorica a mi'loacelor economi $ sursele de formare ale acestora si rezultatele acti)itatii la un moment dat ' . #$($ %%Bilanul contabil coninut si structur #$($#$Bilanul contabil coninut si structur con"orm )tandardului Internaional de Contabilitate *IA) # + >A0 % cere prezentarea tuturor politicilor contabile semnificative care sunt utilizate la ntocmirea situaiilor financiare. e asemenea, indica unele principii care stau la baza tuturor aspectelor privind politica contabil/

Princi'iul continuit ii acti,it ii A situaiile financiare trebuie ntocmite pornind de la presupunerea c entitatea i va continua activitatea n viitor . Princi'iul consec,enei A modul de prezentare i clasificare a diferitelor elemente din situatiile financiare trebuie mentinut de la o perioada la alta. Contabilitatea de an!a-amente A tranzactiile si evenimentele trebuie recunoscute atunci cand acestea se produc si raportate in perioadele aferente. Pra!ul de semni"icaie A un element este semnificativ i trebuie prezentat daca poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatilor financiare. Cumularea . com'ensarea A fiecare element semnificativ trebuie prezentat n mod separat n situatiile financiare/ elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate.

Acestea sunt discutate n continuare n paragrafele #+A+- din >A0 % i sunt n conformitate cu acele principii stabilite n sectiunea C din volumul de Reglementri contabile armonizate cu directiva a >DAa a .55 si cu >A0. ;ai mult, acolo unde nu exista cerinte specifice ale >A0 privind politica contabil ce trebuie aplicat unui anumit element, conducerea trebuie s selecteze politicile contabile care s asigure faptul c situatiile financiare ofera informatii care sunt/

rele)ante pentru nevoile decizionale ale utilizatorilorE i

credibile, n sensul c/ reprezint fidel rezultatele i pozitia financiara a ntreprinderiiE reflect substanta economic a evenimentelor i tranzactiilor i nu doar forma lor juridicaE neutre 3adic nepartinitoare7E sunt prudente 3adic estimarea valorilor incerte se face cu precautie, astfel ncat activele sau veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile sau c*eltuielile nu sunt subevaluate7E i sunt complete sub toate aspectele semnificative. Bilan - distincia curent /imobilizat (termen lung) 1n conformitate cu >A0 %, ntreprinderile trebuie s determine, pe baza naturii

operatiunilor pe care le desfasoara, daca s prezinte sau nu n bilan activele curente, activele imobilizate, datoriile curente i cele pe termen lung, clasificate separat. .u toate acestea, volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a >DAa a .55 i cu >A0 cere ca acestea sa fie clasificate i raportate separat in bilant. Trebuie notat faptul c, dac exista active sau datorii ce combina sume asteptate a fi recuperate sau ac*itate atat nainte cat i dupa %# luni de la data bilantului, valorile ce se asteapt a fi recuperate sau ac*itate dupa mai mult de %# luni trebuie prezentate. Active curente 1n conformitate cu >A0 % un activ este clasificat ca acti) curent atunci cand n deplineste oricare dintre criteriile de mai jos/

se asteapta a fi realizat, sau este deinut pentru consum sau vanzare, pe parcursul ciclului de exploatare normal al ntreprinderiiE sau este deinut, n principal, n scopul comercializarii sau pe termen scurt Esau se asteapta a fi realizat n termen de %# luni de la data bilanuluiE sau reprezinta numerar sau ec*ivalente de numerar 3asa cum sunt definite n >A0 - ) 0ituatiile fluxurilor de numerar7, cu exceptia sc*imbarii lor sau folosirii pentru plata unei datorii pentru cel puin %# luni de la data bilanului.

Toate celelalte active trebuie clasificate ca active imobilizate.8rezentul 0tandard utilizeaza termenul de @imobilizate( pentru a cuprinde imobilizarile corporale, necorporale i financiare pe termen lung. Acesta nu interzice utilizarea descrierilor alternative, atata timp c9t sensul este clar.

Activele curente cuprind stocurile si creanele comerciale care sunt v9ndute, consumate sau realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, c*iar i atunci c9nd nu se asteapta s fie realizate n %# luni de la data bilanului.Titlurile de plasament sunt clasificate ca active curente daca se asteapta s fie realizate in %# luni de la data bilanuluiE altfel ele sunt clasificate ca active imobilizate. 1n practica, toate stocurile, plile n avans pentru stocuri si creantele comerciale sunt, n mod normal, incluse n categoria activelor curente, c*iar daca nu se preconizeaza a fi realizate n termen de %# luni de la data bilantului. aca exista creante i stocuri ce nu se asteapta a fi realizate n termen de %# luni de la data bilantului, valoarea acestora trebuie prezentata separat. Asa cum sAa mentionat mai sus, numerarul sau ec*ivalentele de numerar a caror utilizare nu este restrictionata trebuie tratate ca active curente.Fumerarul i ec*ivalentele de numerar a caror utilizare este restrictionata trebuie tratate ca acti)e imobilizate. Datorii curente 1n conformitate cu >A0 % o datorie este clasificata ca fiind curenta atunci cand ndeplineste oricare dintre criteriile urmatoare/

se asteapta s fie decontata n cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderiiE sau este exigibil n termen de %# luni de la data bilanuluiEsau este deinuta n principal n scopul comercializriiEsau ntreprinderea nu are un drept necondiionat de a am9na decontarea datoriei pentru cel puin %# luni de la data bilanului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. Tratamentul contabil 8rincipiul de baza este c acti)ele curente trebuie e)aluate, n mod normal, la minimul dintre cost si )aloarea realizabila net. Activele imobilizate sunt, n mod normal, nregistrate la cost sau la valoarea reevaluata minus orice amortizare cumulata sau provizioane pentru depreciere. Amortizarea implica

extinderea costului capitalului 3sau a valorii reevaluate7 a unui activ minus valoarea lui rezidual pe durata estimat de viat util.

Momentul recunoaterii Recunoaterea initial are loc atunci c9nd/

este probabil ca vor fi generate de sau ctre ntreprindere beneficii economice viitoare asociate activului 3sau datoriei7E i costul activului 3sau datoriei7 poate fi evaluat cu o certitudine rezonabil.

Situaii financiare >A0 % cere prezentarea urmatoarelor situaii financiare. 2ilanE .ont de profit i pierdereE 0ituaia modificrilor capitalurilor propriiE 0ituaia fluxurilor de numerarE i Fote explicative 0tructura bilanului, a contului de profit i pierdere i a situatiei modificrilor capitalurilor proprii este reglementat de >A0 % 3vezi mai jos7 i de volumul de Reglementri contabile armonizate cu directiva a >DAa a .55 i cu >A0. 0ituatia fluxurilor de numerar este reglementat de >A0 -. 1n situaiile financiare trebuie prezentate cifre comparative pentru toate informatiile numerice, mai putin n cazul n care un >A0 permite neprezentarea lor. nformaii ce trebuie !rezentate "n bilan >A0 % prescrie minimul de elemente care trebuie s apar n bilan. Acestea sunt/ a. imobilizari corporale b. active necorporale c. active financiare, mai putin valorile de la punctele 3d7, 3f7 si 3g7
-

d. investitii contabilizate utilizanduAse metoda punerii in ec*ivalenta E e. stocuri E f. creante comerciale i alte creanteE g. numerar i ec*ivalente de numerar E *. datorii comerciale i alte datoriiE i. datorii i active fiscale n conformitate cu >A0 %# j. provizioane H. datorii pe termen lung purtatoare de dobanda l. interes minoritar 3numai pentru situatii financiare ale grupului7 prezentat n capitalurile propriiE m. capital emis i rezerve atribuibile detinatorilor de capitaluri proprii ale societatii ) mama. 2ilanul trebuie s includa, de asemenea, elemente ) randuri care prezinta urmatoarele valori / totalul activelor clasificate c fiind detinute pentru vanzare i activele incluse n grupurile destinate cedarii clasificate ca fiind detinute pentru vanzarea n conformitate cu >=R0 CE active imobilizate detinute n vederea vanzarii i operatiuni ntrerupte,etc.

.onformitatea cu formatul de bilan stabilit n volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a >DAa a .55 i cu >A0 va asigura n mod normal satisfacerea acestor cerinte. nformaii ce trebuie !rezentate "n bilan sau "n note Raionamentele privind prezentarea separat n bilan a altor elemente au la baz + criterii/ %. natura si lic%iditatea acti)elor precum !i pra ul lor de semnificatie conducand la prezentarea separata a fondului comercial i a activelor provenind din c*eltuielile de dezvoltare, a activelor monetare i nemonetare, precum i a activelor curente i a celor imobilizate. #. functia acti)elor n cadrul ntreprinderii conducand la prezentarea separat a activelor financiare i de exploatare, a stocurilor, a creantelor, numerarului i a ec*ivalentelor de numerar.
"

+. suma$ natura !i delimitarea n timp a datoriilor conduc9nd la prezentarea separat a datoriilor purtatoare i nepurtatoare de dobanda i a provizioanelor, clasificate n curente i pe termen lung. >A0 % cere unei ntreprinderi s prezinte alte subclasificari ale elementelorAranduri prezentate ntrAo maniera corespunzatoare activitii ntreprinderii. Astfel de subclasificri posibile sunt discutate n paragraful -+ din >A0 %. subclasificri. #$($($ Bilanul contabil coninut &i structur con"orm Ordinului nr$#/0(.(110 'entru a'robarea re!lement rilor contabile con"orme cu directi,ele euro'ene si O2E3 nr$(4/5.(11/ Ibiectivele legate de unificarea pieei financiare n cadrul Jniunii 5uropene au presupus preocupari pentru armonizarea legislaiei n domeniul contabilitaii a rilor membre. ata fiind importana cov9ritoare a contabilitii pentru bunul mers al activitii unitilor patrimoniale, trecerea la economia de pia a impus ca sistemul de contabilitate existent n Rom9nia s fie restructurat corespunztor cerinelor i condiiilor noii etape de tranziie ntrAo str9ns corelaie cu noile reglementri aprute privind finanele, controlul finaciar, activitatea bancar, preurile, investiiile de capital strin i privatizarea proprietii de stat, precum i cu alte reglementri. rept urmare, normele sistemului contabil rom9n au fost aezate pe coordonatele contabilitii europene, cu o palet larg de concepii i soluii practice noi. 1n bilan elementele de activ i datoriile sunt grupate dupa natur i lic*iditate, respectiv natur i exigibilitate. Jn activ reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate i al carui cost poate fi evaluat in mod credibil . I datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea careia se asteapta s rezulte o iesire de resurse care ncorporeaza beneficii economice . .apitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor n activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale. e fapt, volumul de Reglementri contabile armonizate cu directiva a >DAa a .55 i cu >A0 cere prezentarea unor astfel de

&

aca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata n notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru ntelegerea situatiilor financiare anuale. Actiunile detinute la entitatile afiliate trebuie prezentate numai n cadrul elementelor prevazute n acest scop. Toate angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, n cazul n care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, s fie n mod clar prezentate n notele explicative, i trebuie facuta distinctie ntre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala.Trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista n relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. 8rezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul caruia i sunt destinate. Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizarii pe o baza continua, n scopul desfasurarii activitatilor entitatii. ;iscarile diverselor elemente de imobilizari se prezinta n notele explicative. 1n acest scop, se prezinta distinct, ncepand cu preul de ac*iziie sau costul de producie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, cresterile, cedarile i transferurile n cursul exercitiului financiar iar, pe de alta parte, ajustarile cumulate de valoare la inceputul exercitiului financiar i la data bilantului, precum i rectificarile efectuate n cursul exercitiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exercitiile financiare precedente. Ajustarile de valoare se prezinta n bilant ca deduceri clare din elementele corespunzatoare. aca, atunci cand situatiile financiare anuale se intocmesc conform prezentelor reglementari pentru prima oara, pretul de ac*izitie sau costul de productie al unei imobilizari nu poate fi determinat fara c*eltuieli sau n tarzieri exagerate, valoarea reziduala de la nceputul exercitiului financiar poate fi tratata drept pret de ac*izitie sau cost de productie. Irice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentata n notele explicative. Atunci cand se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, miscarile diverselor elemente de imobilizari, prevazute la alin. 3%7, se prezinta n cepand cu pretul de ac*izitie sau costul de productie, rezultat din reevaluare. 1n acest scop, valoarea reevaluata se substituie valorii de intrare a imobilizarilor corporale. repturile asupra proprietatilor imobiliare i alte drepturi similare, aa cum sunt definite de legislatia nationala, trebuie prezentate la KTerenuri i constructiiK. 1n sensul prezentelor reglementari, prin interese de participare se ntelege drepturile n capitalul altor entiti, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi
%,

durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. cand depaseste un procentaj de #,L.

einerea unei

parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci .*eltuielile efectuate n cursul exercitiului financiar, dar care sunt aferente unui exercitiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de K.*eltuieli n avansK. Deniturile care, desi se refera la exercitiul financiar n cauza, nu se incaseaza pana la expirarea acestuia, trebuie prezentate la K.reaneK. 1n cazul n care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate i n notele explicative. Ajustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s ina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiv. Ajustrile de valoare pot fi/ ajustri permanente, denumite in continuare amortizri, si$sau ajustrile provizorii, denumite in continuare ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustrii activelor. 8rovizioanele sunt destinate s acopere datoriile a caror natura este clar definit si care la data bilanului este probabil s existe, sau este cert c vor exista, dar care sunt incerte n ceea ce privete valoarea sau data la care vor aprea. 8rovizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. Deniturile de ncasat nainte de data bilanului, dar care se refer la un exerciiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de KDenituri in avansK. .*eltuielile care, desi se refera la exerciiul financiar n cauza, se vor plati numai n cursul exerciiului financiar ulterior, trebuie prezentate la K atoriiK. 1n cazul n care astfel de c*eltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate si n notele explicative. #$4$ %% Analiza economico 6 "inanciar 'e baz de bilan #$4$#$ Rolul analizei economico "inanciare Fecesitatea i utilitatea analizei financiare ca instrument de supraveg*ere a activitii i performanelor ntreprinderii se concretizeaz prin impactul complex i permanent asupra deciziilor privind opiunile n alocarea resurselor, dimensiunea alocrii, respectiv investirii i eficiena utilizrii lor n vederea asigurrii marjei concureniale i a viabilitii. 5xist opinii diferite cu privire la definiia analizei financiare. Astfel, analiza financiar este definit ca fiind @acti)itatea de dia nosticare a strii de performan financiar a ntreprinderii la nc%eierea e(erciiului. /a !i propune s stabileasc punctele tari !i punctele slabe ale estiunii financiare n )ederea fundamentrii unei noi strate ii de

%%

meninere !i de dez)oltare ntr-un mediu concurenial .(::3 >.0tancu , 4estiunea financiar a agenilor economici, 5ditura 5conomica, 2ucureti, %&&?, p.#G7. Analiza financiar este @un instrument deosebit de preios de care dispun factorii de decizie pentru a cerceta !i e)alua o stare de fapt din domeniul financiar contabil (:: 3;. .8arasc*ivescu,<.8vloaia, ;odele de contabilitate i analiz financiar, 5ditura Feuron, =ocani, %&&?, p.?%&7. @Analiza financiar conduce la un dia nostic al ntreprinderii .(::3M.8eNrard , AnalNse financiere,Duibert gestion, 8aris, %&"G, p.%&7. Analiza economicoAfinanciar este un proces complex de cunoatere a strii economicoAfinanciare a unui agent economic, a unei ramuri sau a economiei naionale n ansamblul ei, n condiii concrete de loc i timp, folosind metode adecvate i indicatori specifici n vederea individualizrii i dimensionrii factorilor i cauzelor cu aciune pozitiv sau negativ, care au determinat o anumit condiie economicoAfinanciar, precum i reglarea prin decizii tactice i strategice a ec*ilibrului dintre lic*iditatea activelor i exigibilitatea elementelor de pasiv, a ec*ilibrului funcional dintre nevoile curente i resursele implicate, precum i a corelaiei globale a costului resurselor cu randamentul ntrebuinrilor. in punct de vedere al raportului ntre momentul n care se efectueaz analiza i momentul producerii fenomenelor se disting dou tipuri fundamentale de analiz economicoA financiar/ Analiza !ost-factum A denumit i analiza postAoperatorie sau analiza activitii 3respectiv analiza comparativ n profil dinamic, teritorial sau n raport cu planul7 se refer la analiza situaiei fenomenelor care au nregistrat o anumit configuraie n trecut sau n prezent. Aceast form de analiz este, n esen, o analiz diagnostic, prin care se cerceteaz rezultatele unui agent economic, se evideniaz n principal rezultatele obinute n raport cu obiectivele din programul propus sau n dinamic, factorii care au influenat pozitiv sau negativ nivelul acestora, precum i rezervele poteniale nevalorificate. Analiza !revizional# A denumit i analiza prospectiv sau analiza de prognoz, are ca scop estimarea evoluiei viitoare a unui fenomen economicoAfinanciar folosind metode de cercetare previzional sau de prognoz, precum i metode de simulare a rezultatelor economicoAfinanciare n variante de condiii posibile. Analiza previzional prezint o importan deosebit pentru fundamentarea programelor de consolidare i dezvoltare economic. up perioada la care se refer, se disting urmtoarele tipuri de analiz economicoA financiar/

%#

Analiza curent# (analiza o!erativ#) A se efectueaz, de regul, zilnic sau se refer la perioade scurte de timp. Aceast analiz prezint o importan deosebit pentru conducerea i controlul operativ al activitii economicoAfinanciare de ctre organele care asigur conducerea executiv, pentru reglarea proceselor economice imediat ce se constat anumite disfuncionaliti, pentru adoptarea instantanee a msurilor care se impun n vederea asigurrii condiiilor necesare realizrii integrale i la timp a obligaiilor asumate sau obinerea rezultatelor economicoAfinanciare dorite. Analiza curent se efectueaz pe baza datelor furnizate de evidena te*nicoAoperativ i contabil sau a constatrilor faptice. Analiza !eriodic# A aceast analiz se efectueaz, de regul, la intervale mai mari de timp i se refer la o lun, trimestru, semestru sau an. Acest tip de analiz are o sfer mai cuprinztoare, incluz9nd totalitatea aspectelor sau subsistemelor care privesc activitatea economicoAfinanciar. 1n acest caz se caracterizeaz at9t dinamica c9t i modul de realizare a obiectivelor stabilite pentru perioada respectiv. Analiza s!ecial organizat# A n aceast categorie se includ analizele solicitate de diverse organisme exterioare sistemului economicoAsocial studiat, cum ar fi analizele efectuate de ctre organele de control fiscal ale ;inisterului =inanelor 8ublice, de .urtea de .onturi i alte analize similare. Analiza economicoAfinanciar este finalizat prin propuneri i msuri concrete, cu cert aplicabilitate i eficien. 1n cazul unor aspecte importante privind strategia dezvoltrii economice prezint o importan deosebit fundamentarea mai multor variante de soluii, prin care s se ofere organelor de decizie posibilitatea de a adopta cea mai eficient variant n anumite condiii date. #$4$($ 3unciile analizei economico6"inanciare Jn rol important n ntregul proces de comand i corecie a modului de funcionare a mecanismului dinamic al agenilor economici il are funcia de dia noz !i re lare a analizei . I sarcin important a analizei economicoAfinanciare este ndeplinit prin manifestarea funciei de estiune eficient a patrimoniului !i capitalurilor. Aceast funcie acioneaz n sensul canalizrii eforturilor manageriale pentru mbuntirea continu a activitii economicoAfinanciare, creterea performanelor financiare, ntrirea sistemului de eviden, expertizare i auditare financiar intern. Analiza economicoAfinanciar, prin modul n care este efectuat ndeplinete i o funcie de realizare a cone(iunii a entului economic cu mediul e(terior. 0e remarc n contextul aciunii acestei funcii, c orice agent economic ntreine o str9ns interdependen cu sistemul financiar prin fiscalitatea la care i sunt supuse rezultatele, cu sistemul bancar prin
%+

funcionarea unor conturi de disponibiliti bneti la bnci, sau prin solicitarea unor credite bneti, cu bursele de valori, precum i cu partenerii economici de pia, ageni economici sau consumatori finali. Analiza economicoAfinanciara isi dovedeste utilitatea la realizarea procesului decizional al conducerii si prin manifestarea funciei de informare. Aceast funcie se concretizeaz n transmiterea ctre conducerea agentului economic a unor rapoarte de analiz cu coninut informativ economicoAfinanciar, specifice ca structur i profunzime de detaliere, n funcie de nivelul ierar*ic ctre care sunt destinate. #$4$4$ 2etode "olosite 7n analiza economico6"inanciar =unciilor analizei economicoAfinanciare sunt puse in practic prin utilizarea unui ansamblu de metode specifice din punct de vedere al coninutului i sferei de aplicabilitate. Acestea sunt / 0etoda comparaiei indicatorilor economico-financiari n profil static$ dinamic !i teritorial. 0etoda ruprilor 0etoda mrimilor relati)e 0etoda mrimilor medii 0etoda di)izrii rezultatelor 0etoda balanier 0etode de analiz a influenei factorilor

Analiza indicatorilor compleci prin prisma factorilor care au determinat o anumit modificare a acestora se poate realiza pe baza unor expresii absolute sau relative.;etodele cele mai utilizate pentru calculul determinrilor enunate sunt/ ;etoda substituirilor succesive sau n lan E ;etoda separrii aciunii izolate a fiecrui factor cu repartizare proporional a interaciunii factorilor sau metoda creterilor proporionaleE ;etoda ponderilor logaritmice 3=is*er7E ;etoda creterilor finite 3!agrange7 E ;etoda ponderilor medii 35dgeBort*7 / 0etoda indicilor statistici 0etode statistico-matematice de analiz a corelaiilor 0etode de analiz rafic

%?

@0etoda lanurilor 0ar1o)( ) pentru analiza i proiecia structurii indicatorilor a cror mrime poate fi divizat pe subactiviti componente sau pe tipuri de produseE procedeele care se bazeaz pe calculul i interpretarea indicatorilor/ coeficientul de )ariaie$ ener ia informaional sau entropia informaional ) pentru analiza ritmicitii obinerii unor rezultate economiceE

calculul i interpretarea coeficienilor de elasticitate ) pentru analiza modificrii unor indicatori rezultativi n funcie de modificarea altor indicatori care le determin comportamentulE

metode ale pro ramrii matematice ) pentru fundamentarea unor niveluri optime. #$4$5$ Prezentarea &i analiza ec8ilibrelor "inanciare ale bilanului Analiza financiar evideniaz modalitile de realizare a ec*ilibrelor financiare pe

termen lung i pe termen scurt ca obiectiv al analizei pe baz de bilan. resurse 3activ7.

in punct de vedere

financiar bilanul este analizat ca o descriere a resurselor investite 3pasiv7 i alocarea acestor 5c*ilibrele financiare sunt calculate plec9nd de la bilanul financiar al ntreprinderii, concretiz9nduAse n special n + indicatori, pe care ne permitem sAi analizm n continuare/ fondul de rulment E necesarul de fond de rulment E trezoreria .

#$ 3ondul de rulment *3R+ =ondul de rulment exprim excedentul capitalurilor permanente 3capitaluri proprii O datorii pe termen mediu i lung7 asupra activului imobilizat. Altfel spus, el reprezint acea parte din capitalurile permanente ce este afectat finanrii ciclului de exploatare. I ntreprindere, pentru a funciona normal, trebuie sAi finaneze at9t imobilizrile, c9t i activele circulante. Astfel, ea are nevoie de un stoc minim de materii prime i materiale, de un stoc minim de producie n curs de execuie, de produse finite sau de mrfuri. Fivelul acestor stocuri se stabilete n funcie de durata ciclului de aprovizionare, producie i de stocaj al produselor finite. 8lec9nd de la aceste considerente, exist dou modaliti de determinare a fondului de rulment i anume/ metoda varfului bilantului financiar
%C

metoda piciorului bilantului financiar a+ Metoda de calcul !e baza datelor din !artea su!erioar# a bilanului financiar , unde activele au o lic*iditate sczut, iar pasivele o exigibilitate redus. =ondul de rulment reprezint n acest caz diferena dintre capitalurile permanente i imobilizrile nete. $ondul de rulment % &a!italuri !ermanente - mobiliz#ri nete sau $ondul de rulment % &a!italuri !ermanente ' (ecesar !ermanent Acest mod de calcul pune accentul pe originea fondului de rulment i pe variabilele determinante ale acestuia, reprezent9nd aa numita analiz extern a fondului de rulment . 0c*ematic acest calcul se poate prezenta astfel 3vezi figura nr.%.7/
Acti, imobilizat 3ond de rulment Ca'italuri 'ermanente

2i .nr.1. Calculul fondului de rulment .resterea fondului de rulment este determinata de cresterea capitalului permanent prin emisiuni de noi obligatiuni sau actiuni, prin contractarea de noi credite pe termen lung si de scaderea imobilizarilor nete prin vanzarea de titluri si cesiuni de investitii. 8rin cresterea fondului de rulment se asigura marja de securitate a intreprinderii si astfel o parte tot mai insemnata a activelor circulante este finantata de capitalul permanent al intreprinderii. 0caderea fondului de rulment este cauzata de diminuarea capitalului permanent prin rambursarea creditelor pe termen lung, precum si prin rambursari de obligatiuni si de cresterea imobilizarilor nete prin noi investitii. b+ Metoda de calcul !e baza datelor din !artea inferioar# a bilanului financiar .onform acestei metode, fondul de rulment reprezint excedentul activelor circulante fa de datoriile pe termen scurt, adic/ 3ond de rulment 9 Acti,e circulante 6 Datorii 'e termen scurt Aceast metod de calcul evideniaz mai bine utilizarea fondului de rulment, pun9nd accentul pe finalitatea sa, care este finanarea activului circulant. Aceasta reprezint analiza intern a fondului de rulment. 0c*ematic acest calcul se prezint ca n figura nr.#/

%G

Datorii 'e termen scurt Acti,e circulante 3ond de rulment

2i .nr.2. Calculul fondului de rulment Teoretic, fondul de rulment trebuie s fie pozitiv, ceea ce nu nseamn c n anumite situaii nu poate exista un fond de rulment negativ fr a compromite buna funcionare a ntreprinderii. Jn fond de rulment pozitiv 3capitaluri permanente P imobilizri nete7 constituie marja de securitate a ntreprinderii pentru exploatarea sa cotidian, permi9nduAi sAi asigure un nivel minim al unor active circulante strict necesare funcionrii 3stocuri minime, fond de cas minim7, activul circulant fiind superior datoriilor pe termen scurt 3activ circulant net P datorii sub % an7. Jn fond de rulment negativ constituie un semnal de alarm pentru ntreprindere, care va fi lipsit de capitaluri permanente suficiente sAi asigure finanarea imobilizrilor 3capitaluri permanente Q imobilizri nete7, sau care are active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt, pe care nu le va putea ac*ita 3activ circulant net Q datorii sub % an7. Aceast situaie se nt9lnete mai frecvent n sectorul de distribuie, unde viteza de rotaie a stocurilor este foarte rapid 3sub o lun7 i unde exist crediteAfurnizori nsemnate. ac activele circulante sunt inferioare datoriilor pe termen scurt, fondul de rulment este negativ, prezent9nd o situaie financiar dificil a ntreprinderii, iar dac activele circulante sunt excedentare fa de datoriile pe termen scurt, fondul de rulment este pozitiv i prezint o situaie normal a ntreprinderii. 0e consider c un fond de rulment negativ nseamn dificulti financiare previzibile pe linia solvabilitii, ceea ce necesit o mbuntire a finanrii. Aceast concluzie este valabil n condiiile n care viteza de rotaie a activelor este identic sau foarte apropiat de cea a pasivelor i c9nd aceste anticipri rm9n nemodificate. ac activele circulante se rotesc mai repede dec9t datoriile pe termen scurt, ntreprinderea realizeaz lic*iditi mai repede dec9t ritmul datoriilor pe termen scurt rezult9nd c este posibil realizarea unui ec*ilibru financiar c*iar n condiiile unui fond de rulment negativ. ;rimea fondului de rulment este influenat de o serie de factori, dintre care o importan remarcabil prezint politica de amortizare. Astfel, dac se utilizeaz amortizarea degresiv, fondul de rulment este mai mare dec9t n cazul amortizrii liniare.

%-

8e l9ng analiza static, se poate realiza i o analiz a dinamicii fondului de rulment n timp, put9nduAse constata o cretere a fondului de rulment, o diminuare a fondului de rulment sau un fond de rulment nesc*imbat. .reterea fondului de rulment semnific o situaie pozitiv, dar trebuie studiat dac aceast cretere a fondului de rulment nu este determinat de creterea gradului de ndatorare a ntreprinderii, ceea ce ar fi n detrimentul autonomiei sale financiare. iminuarea fondului de rulment semnific o marj de siguran mai redus, dar dac aceast diminuare se datoreaz finanrii de noi investiii rentabile, pe termen lung aceste investiii vor contribui la creterea fondului de rulment. 1n cazul n care fondul de rulment rm9ne nesc*imbat se apreciaz c ntreprinderea a stagnat creterea sa din diverse cauze i se impune efectuarea unui studiu al rentabilitii. >n structura capitalului permanent , ponderea capitalului imprumutat nu trebuie sa depaseasca C, L , deci nu trebuie sa fie excesiva capitalului propriu , ceea ce impune determinarea fondului de rulment propriu * 3R '+ si fondului de rulment strain *3R s+ . 3R ' 9 Ca'italuri 'ro'rii Imobilizari nete 3R s 9 Datorii 'e termen lun! 6 Imobilizari nete =ondul de Rulment propriu pune n eviden influena structurii de finanare asupra constituirii sale, adic msura n care ec*ilibrul financiar se asigur prin capitalurile proprii, ceea ce reflect gradul de autonomie financiar. =ondul de Rulment mprumutat 3strin7 reflect gradul de ndatorare pe termen lung pentru a finana nevoi pe termen scurt. ($ Necesarul de "ond de rulment *N3R+ .ompar9nd resursele pe termen scurt cu activele investite pe termen scurt, n afara trezoreriei, se obine dimensiunea valoric a necesarului de fond de rulment. Astfel, necesarul de fond de rulment @reprezint diferena dintre necesitile de finanare a ciclului de exploatare i datoriile de exploatare(:: 3>on 0tancu, 3estiunea financiar a a enilor economici, 5ditura 5conomic, 2ucureti, %&&?, p.+#7 . .iclul de exploatare genereaz necesar de finanat i resurse de finanare. 1n general ns necesarul depete resursele, astfel c diferena dintre ele reprezint un necesar de finanat care solicit o resurs de acoperire. @Fecesarul financiar al exploatrii mai poate fi exprimat ca diferen ntre banii blocai pentru constituirea stocurilor i formarea creanelor clieni i asimilatele acestora, pe
%"

de o parte i finanarea nglobat n datoriile neac*itate furnizorilor i asimilatelor acestora, pe de alt parte(::3Ficolae Antoniu, .a. , 2inanele ntreprinderilor, 5ditura 8edagogic, 2ucureti, %&&+, p.-&7 . Fecesarul fondului de rulment al ciclului de exploatare difer n funcie de specificul activitii, nivelul de activitate 3cifra de afaceri7, mrimea ntreprinderii i politica sa comercial. 0c*ematic, necesarul de fond de rulment poate fi reprezentat ca n figura nr.+/ idactic i

Acti,e circulante de e:'loatare Acti,e circulante 7n a"ara e:'loat rii

Datorii de e:'loatare Datorii 7n a"ara e:'loat rii Necesar "ond de rulment

2i .nr.3. Calculul necesarului de fond de rulment Fecesarul de fond de rulment poate fi pozitiv i o asemenea situaie poate fi considerat ca fiind normal dac este rezultatul unei politici de investiii privind creterea nevoii de finanare a ciclului de exploatare, iar n caz contrar, necesarul de fond de rulment poate evidenia un decalaj nefavorabil ntre lic*iditatea stocurilor i creanelor i exigibilitatea datoriilor de exploatare. ac necesarul de fond de rulment este negativ, poate semnifica un surplus de resurse n raport cu necesitile de active circulante. I asemenea situaie este considerat pozitiv dac este rezultatul accelerrii vitezei de rotaie a activelor circulante, iar n caz contrar este consecina unei ntreruperi temporare n aprovizionarea i rennoirea stocurilor. Av9nd n vedere ansamblul operaiunilor desfurate de o ntreprindere care sunt grupate n operaiuni de exploatare i operaiuni n afara exploatrii, necesarul de fond de rulment poate fi analizat ca/ necesar de "ond de rulment din e:'loatare *N3RE+ necesar de "ond de rulment din a"ara e:'loat rii *N3RA+

8lec9nd de la bilan, at9t activele circulante c9t i datoriile pot fi grupate n funcie de apartenena lor la ciclul de exploatare sau n afara exploatrii, astfel/ Activele circulante de exploatare 3A.57 sunt reprezentate de/
%&

stocuri de materii prime i materiale consumabileE stocuri de produse n curs i produse finiteE avansuri acordate furnizorilorE clieni i conturi asimilateE c*eltuieli efectuate n avans privind activitatea de exploatare.

atoriile de exploatare 3 57 sunt reprezentate de/ furnizori i conturi asimilateE avansuri clieniE datorii fiscale i socialeE venituri nregistrate n avans ce privesc activitatea de exploatare.

Rin9nd cont de aceste elemente, necesarul de fond de rulment din exploatare se calculeaz astfel/ N3RE 9 ACE DE !a r9ndul lor / Activele circulante din afara exploatrii 3A.A7 sunt reprezentate de/

alte creaneE decontri cu asociaii privind capitalul.

atoriile din afara exploatrii 3 A7 sunt reprezentate de/ datorii fiscale 3impozitul asupra societii7E datorii asupra imobilizrilor. N3RA 9 ACA 6 DA

Fecesarul de fond de rulment din afara exploatrii se calculeaz astfel/ iar necesarul de fond de rulment 3F=R7 va fi/ N3R 9 N3RE ; N3RA >n cazul in care vom avea un F=R negativ 3reprezentat ca un surplus de resurse in raport cu nevoile de active circulante7, o asemenea situatie poate fi considerata favorabila doar datorita accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante. 5ste evident faptul c, accelerarea vitezei de rotaie a stocurilor are ca efect diminuarea necesarului de fond de rulment aferent exploatrii iar ncetinirea vitezei de rotaie a stocurilor determin o cretere a cuantumului necesarului de fond de rulment. 8reviziunea necesarului de fond de rulment are un rol important n activitatea unei ntreprinderi. .alculul previzional al necesarului de fond de rulment se realizeaz pe baza urmtoarelor elemente/
#,

durata de rotaie a stocurilorE durata creditului acordat clienilor 3decalajul n timp ntre momentul livrriiA facturrii i cel al ncasrii facturilor7E durata creditului acordat de furnizori 3decalajul n timp ntre momentul livrriiAfacturrii i cel al plii7.

4$ Trezoreria *T+ =ondul de rulment este destinat finanrii necesarului de fond de rulment. .ompar9nd fondul de rulment 3=R7 cu necesarul de fond de rulment 3F=R7 se obine trezoreria 3T7 / T 9 3R 6 N3R Trezoreria are un rol fundamental ntrAo ntreprindere deoarece caracterizeaz mrimea disponibilitilor bneti de care dispune aceasta la un moment dat. 1n general, trezoreria este masa de disponibiliti fcut disponibil din jocul plilor i ncasrilor i care trebuie s fac fa permanent scadenelor. 8rin urmare, trebuie evaluate necesitile n fluxuri monetare de ieire 3A7 i mijloacele furnizate de fluxurile monetare de intrare 3O7. 0uma algebric a necesitilor i mijloacelor trebuie s fie pozitive pentru a face fa situaiilor neprevzute. Trezoreria poate fi cu at9t mai mic cu c9t fluxurile de intrare i cele de ieire sunt mai coordonate i se apropie de o regularitate perfect. Toate operaiile efectuate de o ntreprindere 3cum ar fi/ operaiile de exploatare, de repartiie, de investiii sau de finanare7 se realizeaz prin intrri i ieiri de trezorerie. Rolul trezoreriei n gestiunea financiar a ntreprinderii capt o importan i mai mare ca urmare a accenturii proceselor inflaioniste, creterii dob9nzilor, insuficienei fondurilor proprii, etc. 0tarea trezoreriei ntreprinderii reflect sntatea sa financiar. Trezoreria netS rezultS din operaiuni ce afecteaz capitalurile permanente i activul imobilizat, precum i din operaiuni care privesc activele circulante i datoriile pe termen scurt. I cretere a trezoreriei nete se poate realiza fie prin creterea fondului de rulment i scderea necesarului de fond de rulment, fie prin scderea creditelor bancare de trezorerie i creterea disponibilitilor bneti. Trezoreria netS determinatS prin cele dou modele de calcul poate fi pozitivS, sau negativS, astfel/

#%

1. 4rezoreria net poziti)5 indic un ec*ilibru financiar la nivelul ntreprinderii, fiind un excedent de finanare ce urmeaz a fi plasat eficient i sigur pe piaa monetar i$sau financiar. 4rezoreria este poziti)5 c9nd/ 3R < N3R i Dis'onibilit i < Credite de trezorerie >ntervin urmatoarele situatii / acS fondul de rulment este pozitiv si necesarul de fond de rulment este pozitiv, ne aflam in situatia unui necesar de fond de rulment finantat din fondul de rulment, care degaja disponibilitati ce pot ascunde o subutilizare a capitalurilor E aca fondul de rulment este pozitiv si necesarul de fond de rulment este negativ, atunci resursele din activitatea de exploatare se adauga la un excedent de resurse permanente pentru a degaja un excedent mare de lic*iditati ce pot ascunde subutilizari de capitaluri E >n situatia in care fondul de rulment este negativ si necesarul de fond de rulment este deasemenea negativ, atunci resursele din exploatare acopera un excedent de lic*iditati si o parte a activului imobilizat, o alta parte este finantata din datorii pe termen scurt, fiind necesara cresterea resurselor permanente. 2. 4rezoreria net ne ati) pune n eviden un ec*ilibru financiar precar, un deficit monetar care a fost acoperit prin angajarea de noi credite. 4rezoreria este ne ati)5 c9nd/ 3R = N3R si Dis'onibilit ile = Credite de trezorerie 6i aici intervin trei situaii/ necesarul de fond de rulment este finanat parial din fondul de rulment !i parial din credite bancare curente care sunt mai mari dec9t disponibilitileE dac5 fondul de rulment este ne ati) !i ne)oia de fond de rulment este poziti)5$ trebuie s5 se re)ad structura finanrii$ ntruc9t creditele bancare curente acoper o parte din imobilizriE

##

dac5 fondul de rulment este ne ati) !i ne)oia de fond de rulment este ne ati)5$ este situaia n care resursele permanente acoper o parte a acti)ului imobilizat$ restul fiind acoperit de datoriile pe termen scurt$ inclusi) credite bancare curente. finanrii. e asemeni este necesarS revederea structurii

5$ Cas8 "lo> *C3+ Dariaia trezoreriei nete reprezint ceea ce n mod curent se exprim prin termenul angloAsaxon Cas%-flo6 3flux de numerar7, care permite evidenierea fondurilor obinute de ntreprindere n ultimul exerciiu financiar pe tipuri de activiti 3exploatare, investiii, finanare7, a modului n care au fost utilizate i msura n care sAa apelat la alte surse dec9t cele din exploatare. Analiza ec*ilibrului financiar prin prisma flu(urilor de numerar servete la estimarea necesitilor viitoare de numerar pe baza situaiei trecute, cunoaterea acestora fiind util at9t acionarilor, interesai n existena unui numerar suficient pentru plata dividendelor, c9t i creditorilor, interesai n recuperarea mprumuturilor acordate. .reterea trezoreriei de la un exerciiu financiar la altul reprezint .as* ) floBAul perioadei 3.=7 i se calculeaz dup relaia/ C3 9 TNN6 TNN6# .as*AfloBAul poate fi pozitiv i negativ. 7n cas%-flo6 poziti) reprezint o mbogire a activului real, o majorare a averii proprietarului, conduc9nd la creterea capacitii de autofinanare a investiiilor, n timp ce un cas%-flo6 ne ati) semnific o diminuare a capacitii de autofinanare a investiiilor, o srcire a activului real i o reducere a valorii proprietii. #$4$0$ Prezentarea &i analiza lic8idit ii si sol,abilit ii 8entru ca ntreprinderea s fie ntrAo situaie satisfctoare, nu este suficient ca ea sA i poat ac*ita datoriile 3s fie sol)abil7, ci trebuie s le poat ac*ita la scadena convenit. 1ntreprinderea poate fi solvabil, av9nd un activ total superior datoriilor 3situaie net poziti)7, dar s nu posede suficiente lic%iditi pentru a respecta scadenele, ceea ce impune analiza separat a lic%iditii sale. ac solvabilitatea vizeaz aptitudinea ntreprinderii de aAi regla datoriile pe termen mediu i lung i ofer o informaie parial asupra lic*iditii pe termen scurt, radul de lic%iditate exprim calitatea ec*ilibrului financiar al ntreprinderii pe termen scurt.

#+

#$ )ol,abilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a face fa obligaiilor scadente care rezult fie din angajamente anterioare contractate, fie din operaii curente a cror realizare condiioneaz continuarea activitii, fie din prelevri obligatorii. Analiza aptitudinii ntreprinderii de a fi solvabil i de a nvinge riscul de faliment ocup un loc central n cadrul analizei financiare i controlului de gestiune. ;eninerea solvabilitii este o restricie ce se impune ntreprinderii n mod curent, fiind un imperativ permanent. Irice dereglare privind ac*itarea obligaiilor genereaz prejudicii. 1n practic, o ntreprindere care cunoate o perioad mai dificil poate s renune provizoriu la unele obiective de cretere, dar nu poate renuna la asigurarea obiectivului de solvabilitate care constituie condiia financiar de supravieuire. 1ntreprinderea poate cunoate dificulti financiare periodice, ca de exemplu nt9rzierea plilor n anumite momente ale anului sau n perioade de accelerare a creterii. .*iar dac viabilitatea ntreprinderii nu este pus n pericol, imaginea sa se poate degrada datorit perturbrilor periodice. Astfel, o reputaie de ru platnic sau o anumit suspiciune asupra soliditii sale financiare poate genera cel puin dou efecte. 8e de o parte, anumii furnizori pot refuza continuitatea livrrilor, iar pe de alt parte, ntreprinderea este nevoit s solicite credite de urgen i s accepte condiii neavantajoase de creditare. 8ermanena unor dificulti n ac*itarea obligaiilor este expresia unei fragiliti economice i financiare. 5le pot genera restr9ngerea activitii, reducerea efectivului de salariai, restructurarea sistemului de gestiune sau, n cazuri foarte grave, falimentul ntreprinderii. 1n vederea evalurii riscului de faliment se pot utiliza ratele de solvabilitate care realizeaz o raportare a activelor realizabile la datoriile exigibile. Ratele de solvabilitate cel mai frecvent utilizate sunt/ #$#$ Rata sol,abilit ii !enerale *R)?+ care compar ansamblul lic*iditilor poteniale asociate activelor circulante cu ansamblul datoriilor scadente n termen de sub un an, se calculeaz astfel/ R )? 9 Acti) circulant $ 8atorii pe termen scurt Acest indicator permite aprecierea gradului de acoperire a datoriilor pe termen scurt de ctre activul circulant. I valoare unitar arat o coresponden deplin ntre activele circulante i resursele corespunztoare, iar o valoare supraunitar indic existena unor active circulante mai mari dec9t datoriile pe termen scurt.

#?

#$($ Rata sol,abilit ii 'ariale *R )P+ care exclude stocurile din activele circulante deoarece acestea constituie elementul cel mai incert din punct de vedere al valorii i lic*iditii lor, se calculeaz astfel/ R )P 9 9Acti) circulant Stocuri: . 8atorii pe termen scurt 0au R )P ; 9Creane < =lasamente < 8isponibiliti: . 8atorii pe termen scurt Acest indicator exprim capacitatea ntreprinderii de aAi onora datoriile pe termen scurt din creane i disponibiliti. Analizarea i interpretarea acestui indicator trebuie fcut prin luarea n calcul a unor aspecte de detaliu privind structura creanelor cum ar fi numrul de clieni, ponderea lor n totalul creanelor, etc. 0e consider c o rat cuprins ntre ,," i % ar reprezenta o situaie optim n ceea ce privete solvabilitatea. #$4$ Rata sol,abilit ii imediate *R)I+ care pune n coresponden elementele cele mai lic*ide ale activului cu datoriile pe termen scurt. 0e calculeaz astfel/ R )I 9 9=lasamente < 8isponibiliti: . 8atorii pe termen scurt 0e apreciaz c valoarea acestei rate trebuie s fie mai mare de ,,+ si o evolutie ascendenta . ei, n mod teoretic, o valoare ridicat a acestei rate indic o solvabilitate ridicat, n mod practic poate avea i alte semnificaii cum ar fi o folosire mai puin performant a resurselor disponibile. I valoare sub ,,+ este un semnal de pruden deosebit ce impune o alert crescut din partea bncii finanatoare, ntreprinderea fiind c)asifalimentar. #$5$ Rata autonomiei "inanciare *Ra"+ @ Ra" 9
Capitaluri proprii Datoriitotale )*+

fiind n relaie invers cu levierul financiar 3Raf T %$!=7. #$0$ Rata 7ndatorarii la termen ) exprim dependenta financiar a ntreprinderii de creditorii pe termen lung, este afectat de inflatie si este un indicator de risc. 1n vederea evalurii riscului financiar, se pun n coresponden datoriile pe termen mediu i lung cu capitalul propriu. 0e calculeaz astfel/ R A3 9 8atorii pe termen mediu !i lun . Capital propriu .reditorii impun ca aceast rat s fie P %. #$A$ Rata 7ndatorarii totale *Rd+ exprim creditori B fiind numit i le,ierul "inanciar$ dependena ntreprinderii fa de epinde de structura finanrii, cu efecte asupra
#C

ratei rentabilitii capitalurilor proprii, fiind un indicator de risc financiar n corelaie cu randamentul activelor i rata dob9nzii. Reducerea levierului financiar reflect scderea gradului de ndatorare ca urmare a creterii ponderii capitalurilor proprii, avnd ca efect creterea gradului de autonomie financiar la valori supraunitare. 0e calculeaz astfel/ Rd 9 8atorii totale . Capitaluri proprii #$/$ Ca'acitatea de 7ndatorare *C 7+ exprima ponderea capitalului propriu n capitalul permanent, fiind dependent de structura de finanare a ntreprinderii si exprim posibilitaile de ndatorare ale ntreprinderii. 0e calculeaz astfel/ C 7 9 Capital propriu . Capital permanent Daloarea indicatorului este U ,.C. >ndica o ndatorare crescut dac are o valoare mai mare de ,.C. #$C$ Ca'acitatea de rambursare *C r+ exprim capacitatea ntreprinderii de aAi rambursa datoriile totale . I valoare minim acceptabil este U ,,#C. 0e calculeaz astfel/ C r 9 Capacitatea de autofinanare . 8atorii totale #$D$ Rata c8eltuielilor "inanciare *Rc8$"in$+ exprim indirect insolvabilitatea prin aprecierea gradului n care c*eltuielile financiare cu dobanda sunt acoperite din rezultatul de exploatare,de aceea raportul trebuie sa fie c9t mai mic pentru a evita riscul de neplat. 0e calculeaz astfel/ Rc8$"in$ 9 C%eltuieli financiare . >ezultatul din e(ploatare Daloarea trebuie sa fie mai mare de + L. ($ Lic8iditatea reprezint capacitatea de ac*itare la termen a obligaiilor pe termen scurt din resursele bneti disponibile. 5a trebuie s aib valori supraunitare pentru a arta existena unui supliment de resurse care s fac fa incidentelor ce pot apare n micarea capitalului circulant, adic un fond de rulment pozitiv. ac solvabilitatea vizeaza aptitudinea ntreprinderii de aAsi regla datoriile pe termen mediu i lung i ofer o informaie parial asupra lic*iditii pe termen scurt, gradul de lic*iditate exprim calitatea ec*ilibrului financiar al ntreprinderii pe termen scurt. I ntreprindere este lic*id atunci c9nd resursele degajate de operaiunile curente ale exerciiului i furnizeaza disponibilitile bneti pentru a face fa scadenelor pe termen scurt.
#G

Foiunea de lic*iditate poate viza bilanul i activele acestuia/ lic*iditatea bilanului se refer la faptul c activele sub % an sunt superioare datoriilor sub % an, ceea ce ferete ntreprinderea de faliment pe termen scurt. ($#$ Rata lic8idit ii !enerale *R l!+ sau current ratio exprim faptul c dac activele circulante sunt superioare datoriilor sub un an ntreprinderea e ferit de riscul unui faliment pe termen scurt. Daloarea acestei rate trebuie comparat cu ntreprinderi similare i ea depinde de viteza de rotaie a stocurilor i a datoriilor pe termen scurt. 5a variaz dup sectorul economic/ este subunitar n sectorul de distribuie i aproape # n sectoarele industriale cu ciclu lung. Dalorile supraunitare ale ratei arat o lic*iditate satisfctoare, n caz contrar, lipsa de lic*iditi, ca urmare a unui fond de rulment negativ, poate conduce la ncetare de pli, ceea ce ec*ivaleaz cu riscul de faliment sau de insolvabilitate. 0e calculeaz astfel/
R lg = Activcirculant E# Datorii /termen scurt

si exprim gradul de lic%iditate potenial 3ec*ilibrul financiar pe termen scurt7, din care/ ($($ Rata de lic8iditate reduse *R lr+@ 0e calculeaz astfel/
Rlr = Active circulant - Stocuri Datoriipetermen scurt

care reflect capacitatea de rambursare a datoriilor pe termen scurt, valoarea optim peste ,,C confirm o lic*iditate normal. ($4$ Rata lic8idit ii imediate *ra'ide+ sau ?uic1 ratio 6 exprim aptitudinea ntreprinderii de rambursare a datoriilor cu scadena sub 1 an. 5ste numit rat de trezorerie, sau 4estul acid . 0e calculeaz astfel/
Rli = Disponibil iti Datoriipetermen scurt

Daloarea minim de ,,# A ,,+ reflect o aranie de lic*iditate satisfctoare. #$4$A$ Prezentarea si analiza indicatorilor de rentabilitate Rentabilitatea financiara exprima eficienta activitatii desfasurata de intreprindere, in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit net din activitatea desfasurata , prin utilizarea capitalurilor proprii . 5ste favorizat de recurgerea la mprumuturi ca urmare a unui efect de levier financiar pozitiv.
#-

Rentabilitatea constituie capacitatea unui capital investit sau plasat de a asigura venituri exprimate n termeni financiari, aceasta fiind evaluat n mrimi absolute 3 prin mar'e7 i n mrimi relative 3prin rate7. #$ Rata de aco'erire a stocurilor sau rata de finantare a stocurilor se obtine prin raportul dintre fondul de rulment si valoarea stocurilor , si arata proportia de finantare a stocurilor prin capitalul permanent. >n general, raportul se considera satisfacator daca fondul de rulment reprezinta cca #$+ din stocuri. I gestiune buna poate avea ca efect un nivel mai redus al fondului de rulment, fr s compromit situaia financiar a ntreprinderii. 0e calculeaz astfel/ Rata de "inantare a stocurilor T 2ondul de rulment . Stocuri 8oate fi negativa, cand fondul de rulment este negativ, si rezulta situatia cand intreprinderea nuAsi poate permite acoperirea stocurilor din fondul de rulment de care dispune, sau poate fi pozitiva. ($ Rata de "inantare cu ca'italuri 'ro'rii sau rata de autofinantare a acti)elor se calculeaza ca raport intre capitalul propriu si active. .9nd raportul este supraunitar, nseamn c activele fixe sunt acoperite numai cu capitaluri proprii, care finaneaz n plus i active circulante. 1n acest caz se poate spune c ntreprinderea are un fond de rulment propriu 3format din capitaluri proprii7 spre deosebire de fondul de rulment strin, care se constituie din datorii pe termen mediu i lung. 0e calculeaz astfel/ Rata de "inantare cu ca'italuri 'ro'rii 9 Capital propriu @9 Acti)e fi(e < Acti)e circulante: 4$ Rata de 7ndatorare sau rata autonomiei financiare - permite s se examineze repartiia sau structura capitalurilor de care dispune ntreprinderea, adic a capitalurilor proprii i a celor mprumutate. 0e calculeaz astfel/ Rata autonomiei "inanciare 9 Capital propriu @9 Capital propriu < Capital imprumutat: Aceast rat reflect mrimea sumelor mprumutate i a capitalului propriu. .u c9t acest raport este mai mare, cu at9t ntreprinderea va depinde mai mult de debitorii sai, de
#"

aceea se mai numete i rat de autonomie financiar. .u c9t raportul este mai mic, cu at9t ntreprinderea va putea depi o criz de restr9ngere a creditului. 5$ Rata ca'acitatii de rambursare sau rata de acoperire - reflect puterea ntreprinderii de aAi rambursa datoriile pe termen lung i mediu prin sumele generate de autofinanare i se calculeaz ca raport ntre datoriile pe termen mediu i lung i autofinanare. 0e calculeaz astfel/ Rata datoriilor 9 # Rata de auto"inantare a acti,elor .u cat rata este mai mica, cu atat capacitatea de rambursare este mai mare. Toti acesti indicatori se utilizeaza pentru a caracteriza ec*ilibrul economico ) financiar al unei intreprinderi. #$4$/$ Prezentarea si analiza ,itezei de rotatie a acti,elor circulante Jnul dintre cei mai sintetici indicatori de eficien este )iteza de rotaie a posturilor de bilan, prin intermediul numrului de rotaii 3F7 i al duratei unei rotaii 3 7. 1ntre aceste rate exist o relaie invers/ creterea numrului de rotaii antreneaz reducerea duratei unei rotaii, ceea ce reflect acelai lucru/ accelerarea vitezei de rotaie. Fumrul de rotaii 3F7 al unui post de bilan compar un flux de activitate 3v9nzri, aprovizionriAcumprri7 cu elemente de patrimoniu 3activul total, activul circulant, capitalul total, capitalul propriu7 ncredinate ntreprinderii, indic9nd intensitatea cu care este valorificat patrimoniul ntreprinderii. urata n zile 3luni, ani7 a unei rotaii 3 7, n relaie invers cu numrul de rotaii, reflect rapiditatea unei ncasri 3pli7/ un decalaj ntre termenul de recuperare a creanelor i termenul de plat a furnizorilor poate fi benefic pe termen scurt, cresc9nd lic*iditile ntreprinderii. Diteza de rotaie a activelor circulante caracterizeaz eficiena cu care sunt folosite activele circulante ale ntreprinderii. .u c9t viteza de rotaie este mai mare, cu at9t volumul de active circulante necesare pentru obinerea unei anumite producii este mai mic sau, producia obinut ntrAo anumit perioad de timp cu acelai volum de active circulante este mai mare. e aici decurge importana accelerrii vitezei de rotaie n vederea creterii eficienei generale a activitii economice a ntreprinderii. Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante se realizeaz prin intermediul urmtorilor indicatori/

#&

#$ Num rul de rotaii *N+ ) aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat deAa lungul exercitiului financiar. 0e calculeaz astfel/ n care/ .A T .ifra de afaceriE 0m T 0oldul mediu al activelor circulante, calculat ca medie ntre soldul iniial 30i7 i soldul final 30f7/ Sm=
Si +Sf . # N= CA *rotaii+ Sm

($ Durata unei rotaii *Dz+ in zile, indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in intreprindere.
Dz = T Sm T = *zile . rotaie+B N CA

n care/ T T durata perioadei financiare de referin 3+G,, %",, &,, +, zile7 4$ Acti,e circulante la #111 lei ci"r de a"aceri/
Ac = Sm % %,,, = %,,, B CA N

n care/ F T numar de rotatii .A T cifra de afaceri 0m T soldul mediu al activelor circulante Analiza indicatorilor ce caracterizez viteza de rotaie vizeaz factorii de accelerare 3ncetinire7 at9t pe total c9t i din punct de vedere al structurii activelor circulante aferente celor trei stadii ale circuitului economic apro)izionare producie desfacere, precum i pe fiecare element al activelor circulante n parte/ stocuri 3materii prime i materiale consumabile, produse finite i mrfuri, producie n curs de execuie, avansuri pentru cumprri de stocuri7, creane, investiii financiare pe termen scurt, casa i conturi la bnci. Totodat analiza urmrete efectele accelerrii 3ncetinirii7 vitezei de rotaie a activelor circulante asupra performanelor financiare, accelerarea fiind caracterizat prin creterea numrului de rotaii care antreneaz reducerea duratei de rotaie i respectiv, reducerea activelor circulante la %,,, lei cifr de afaceri. 5$ Fiteza de rotaie a debitelor clieni calculeaz eficiena ntreprinderii n colectarea debitelor sale. 5xprim numrul de zile p9n la data la care debitorii i ac*it datoriile ctre ntreprindere.
+,

0e calculeaz astfel ) ca raport ntre soldul mediu clieni si cifra de afaceri / 9Sold mediu clienti @ CA: , T+ zile n care/ T T durata perioadei financiare de referin 3+G,, %",, &,, +, zile7 1n general, viteza de rotaie a activelor circulante influeneaz cei mai importani indicatori de performan ai ntreprinderii. Irice accelerare a vitezei de rotaie va determina o evoluie favorabil a acestor indicatori, dup cum orice ncetinire va avea efecte negative asupra lor. 0e obine un efect favorabil al accelerrii vitezei de rotaie a activelor circulante prin reducerea duratei unei rotaii, ceea ce conduce la eliberri de active circulante i la creterea profitului. >mplicit, creterea numrului de rotaii majoreaz ratele de rentabilitate economic i financiar, alturi de creterea gradului de lic*iditate a activului i de profitabilitatea cifrei de afaceri. #$4$C$ Prezentarea &i analiza tabloului "lu:urilor de trezorerie Analiza flu(urilor de trezorerie reprezint o etap important n examinarea documentelor de sintez privind situaia financiar a ntreprinderii, dup analiza contului de rezultat, a bilanului i a modificrii capitalurilor proprii statuate prin >A0 %. Ansamblul fluxurilor financiare completeaz diagnosticul ntreprinderii printrAo abordare mai dinamic i mai global, dei acestea nu apar explicit nici n bilan, nici n contul de rezultat. in acest motiv, analitii financiari construiesc tablouri de fluxuri de trezorerie 3numerar7, care permit reconstituirea fluxurilor financiare ale perioadei. =luxurile financiare reprezint modificrile mijloacelor din activul bilanului, ale datoriilor, situaiei nete i circulaiei efective a monedei. Tablourile flu(urilor de numerar, o variant a tabloului de finanare, sunt obli atorii n cazul ntreprinderilor cotate la burs i al marilor ntreprinderi . Totodata, introducerea Situaiei flu(urilor de numerar 3trezorerie7 ca o component a situaiilor financiare anuale 3>A0 -7, obli atorie n cazul ntreprinderilor mari i opional n cazul ntreprinderilor mici i mijlocii 3I;=8 %-C#$#,,C7 permite o analiz dinamic a ec*ilibrului financiar, prin descrierea operaiunilor pe tipuri de activiti 3exploatare, investiii, finanare7 care au antrenat transformarea patrimoniului. Aceast situaie exprim evoluia poziiei financiare a ntreprinderii fa de situaia de la nceputul anului, gener9nd o dimensiune ipotetic a performanelor, deoarece profitul prezentat la sf9ritul anului nu coincide cu soldul disponibilitilor bneti la acel moment, singurele care pot conferi autenticitate bunei gestionri a ntreprinderii.

+%

0ituaia flu(urilor de numerar ofer informaii referitoare la gradul n care diferitele activiti ale ntreprinderii degaj flu(uri 3excedente sau deficite7 de numerar, aceste fluxuri fiind structurate n trei categorii/ =luxuri de numerar din activitatea de exploatareE =luxuri de numerar din activitatea de investiiiE =luxuri de numerar din activitatea de finanare.

0ituaia fluxurilor de numerar 3trezorerie7 descrie i consider trezoreria ca fiind o )ariabil central care este expresia intrrilor i ieirilor de lic*iditi i de ec*ivalente, iar )ariaia trezoreriei se explic prin flu(urile de ncasri i de pli nregistrate n cursul perioadei. 1ncasrile n numerar sunt afectate de semnul 3O7, iar plile efectuate n numerar pentru aceleai activiti sunt afectate de 3A7. ei trezoreria ntreprinderii este unic, toate fluxurile trec9nd prin trezorerie, aceast situaie 3tablou7 explic contribuia fiecrei @funcii( la variaia global a trezoreriei nete 3VTF7 . =luxurile de numerar pot fi determinate prin dou metode/ direct i indirect. 0etoda direct presupune deducerea plilor din ncasrile aferente ale exerciiului financiar pe tipuri de activiti i permite estimarea fluxurilor viitoare de numerar pe total i pe activiti. .onform metodei directe, fluxurile de numerar din activitatea curent reprezint un indicatorAc*eie al generrii de numerar pentru alte activiti/ rambursarea mprumuturilor, meninerea capacitii de funcionare a ntreprinderii, plata dividendelor, noi investiii fr finanare extern. =luxurile de numerar din in)estiii reflect msura n care c*eltuielile efectuate au generat resurse care vor produce venituri n viitor 3cldiri, instalaii7. =luxurile de numerar din activiti de finanare permit estimarea cererii viitoare de fluxuri de numerar din partea finanatorilor ntreprinderii 3primiri sau rambursri de credite, ncasri din emisiuni de titluri, pli pentru rscumprarea titlurilor emise, ncasri sau pli din contracte de leasing7. 0etoda indirect difer n privina fluxurilor de numerar din exploatare, care se determin corect9nd rezultatul net cu influenele unor operaiuni ce nu au caracter monetar 3amortizri, provizioane, diferene de curs valutar7, precum i cu variaia necesarului de fond de rulment net 3capitalul circulant7. !a aceste fluxuri se adaug numerarul net al celorlalte activiti, rezult numerarul net total, la nceputul i sf9ritul perioadei, diferena obinut reprezent9nd variaia 3 G7 fluxului de numerar.
+#

CAPITOLUL II
)tudiu de caz 'ri,ind analiza economico"inanciar 'a baz de bilan la )$C$ ALTUR )$A$
($#$ Prezentarea !eneral a societ ii &onstituire 0ocietatea comercial A!TJR 0.A. a luat fiin n anul %&-& prin Decretul nr.108 sub denumirea de 1ntreprinderea de 8iese Turnate din Aluminiu si 8istoane Auto 3>8TA8A7 0latina ca furnizor pentru industria constructoare de autocamioane, tractoare, autoturisme de teren i de ora (tip OLTCIT i DACIA) i, de asemenea, pentru produc torii de autovehicule cu destinaie special, si sAa transformat ) prin reorganizare ) n societatea comerciala pe aciuni n conformitate cu prevederile Legii15/1990, 0... A!TJR 0.A. 0latina , prin preluarea activului i pasivului fostei ntreprinderi de Piese Turnate din Aluminiu i Pistoane Auto Slatina , prin Wotarare de 4uvern nr. %%G $ %C.,#.%&&%. $orma -uridic# 5ste persoan juridica rom9n, are forma juridic de societate pe aciuni A0.A.conform !egii nr.+% $ %&&, republicat, cu capital integral privat, deinut public i i desfoar activitatea n conformitate cu legile rom9ne i statutul ei. 0ocietatea nu are filiale sau sucursale n ar sau strintate. Sediul social 0ediul social al societii este n 0latina, str.8itesti nr. %?, judetul Ilt . Numerele de telefon si fax sunt: 0249.436030, 0249.436034.Adresa de e-mail este: marHsalesXaltursa.ro. Adresa de Beb este BBB.altursa.ro . 0ocietatea este inregistrat la Ificiul Registrului .omerului I.R... Ilt sub numrul M#"$%+%$%&&% , cod unic de inregistrare %C#,#?& , avand atribut fiscal RI. .biect de activitate

++

>n conformitate cu documentele de infiinare, obiectul de activitate al 0... Altur 0.A. 0latina este/ proiectarea, producerea, i comercializarea n ara i strainatate a pistoanelor pentru autove*icule, a pieselor turnate din aluminiu inclusiv servicii de asisten te*nic. &od &A/( 8otrivit .lasificrii Activitilor din 5conomia Faional ) .A5F, aprobat prin Wotararea 4uvernului nr.GCG $ %&&-, cu actualizarile ulterioare, activitatea principal a societii este ' 8roducia de piese i accesorii pentru autove*icule i de motoare pentru autove*icule( ) cod .A5F #&+# . 5ste o societate deinut public , conform terminologiei prevazut in !egea #&- $ #,,? privind piaa de capital, fiind nregistrat la .omisia Fational a Dalorilor ;obiliare ) Ificiul pentru 5videna Dalorilor ;obiliare. Aciunile societii sunt nscrise i se tranzacioneaz la 2ursa de Dalori 2ucureti ) 2.D.2., din ,+.%#.#,,?, av9nd ca simbol 'A!T(.Aciunile au fost tranzactionate la preuri diferite pe parcursul anului, ating9nd un minim de ,,%& lei $ aciune i un maxim de %,+C lei$ aciune. 5videna acionarilor este nregistrat la contractului nr. #G""G $ ,%.,#.#,,C . &a!italul social .apitalul social este de #,.G&#.-G, lei, subscris si integral vrsat, fiind divizat n #,G.&#-.C&C aciuni nominative cu o valoare nominal de ,,% lei fiecare, inregistrat la Ificiul Registrului .omerului Ilt conform .ertificatului de nscriere de meniuni nr. GGG,$,C.,?.#,,". ;enionm c la ,%.,%.#,,- capitalul social era format dintrAun numar de ?%.+"C.C%& aciuni, cu o valoare nominal de ,,C lei $ aciune. .onform *otararii A45A nr.%$#%.,+.#,,- sAa *otrat splitarea aciunilor de la valoarea de ,,C lei $ aciune la ,,% lei $ aciune, procentul de deinere de catre acionari rm9n9nd acelai. Structura acionariatului 0tructura sintetica consolidat a acionariatului 0... Altur 0.A. 0latina la data de %C.%#.#,," se prezint astfel 3vezi tabel nr. % ) 0tructura acionariatului7/
Nr$ crt$ #$ ($ 4$ 5$ Acionari )$I$3$Oltenia )$A$ Acionari6'ersoane "izice Acionari6'ersoane -uridice Total Numar de aciuni %GG.&%,.+#G,,, GG+.%%G,,, #C.C?%.#?",,, #D4$##5$AD1B11
+?

epozitarul .entral 0.A. conform

Faloare ca'ital*lei+ %G.G&%.,+#,G, GG.+%%,G, #.CC?.%#?,", #D$4##$5ADB11

Procent *H+ CA H 1$40 H #4$(0 H #11B11 H

4abel nr. 1 Structura acionariatului Anga-ai Fumarul mediu de salariai la data de +%.%#.#,," era de ",- salariai, faa de "?, de salariai n anul #,,-, din care/ direct productivi / C+& 3#,,-7 C%? 3#,,"7 %?+ %C,

indirect productivi / %C, personal T50A / %C%

0ocietatea este organizat si funcioneaz n conformitate cu legislaia rom9neasc n vigoare, !egea nr. +%$%&&, privind societile comerciale, republicat i modificat, conducerea fiind asigurat de / Adunarea 0enerala a Acionarilor care , n conformitate cu legislaia romaneasca n vigoare i cu actul constitutiv al 0... Altur 0.A. 0latina, decide asupra activitaii societaii i asigur politica economic i comercial E &onsiliul de Administraie este ales de ctre acionari n Adunarea 4enerala a Acionarilor si prezint urmatoarea componen / Toi membrii .onsiliului au fost alei la propunerea acionarului majoritar 0>= Iltenia. .onsiliul de Administraie sAa ntrunit lunar n sedine, potrivit prevederilor !egii nr.+%$%&&, privind societaile comerciale, republicat i modificat, i n conformitate cu prevederile Actului .onstitutiv . .onsiliul de Administratie a monitorizat performantele operationale i financiare ale conducerii executive prin intermediul indicatorilor i criteriilor de performant stabiliti n 2ugetul de venituri i c*eltuieli i a altor programe aprobate . 0ituatiile financiare au fost autorizate de .onsiliul de Administratie al societii, n edina din %C.,%.#,,& . &onducerea e1ecutiv# prezint urmatoarea componen / ing. 4*eorg*e Fitu Rizea ing. ;i*ai Alecu ec. ;arin .arstea ing. Diorel ;azilu ing. Daleriu Turcu
+C

A irector 4eneral A Asistent manager A irector 5conomic A irector 8roducie A irector Te*nic

Toate eforturile .onsiliul de Administraie i ale conducerii executive au fost orientate spre ndeplinirea misiunii societii de a asigura servicii de calitate, cu ajutorul unui personal calificat. easemenea, obiectivul prioritar este dezvoltarea dotrii te*nico) materiale , reabilitarea , modernizarea i exploatarea mai eficient a celei existente, printrAun program coerent si consecvent de investitii, n condiiile unei reale protecii a mediului nconjurtor . 8e parcursul anului #,," activitatea administratorilor a fost concentrat pe realizarea obiectului de activitate al societii n conformitate cu *otararile A4A , prevederile legale i prevederile Actului .onstitutiv . Activitatea .onsiliul de Administratie sAa ndreptat cu prioritate spre urmatoarele activitati / a fost derulata cu succes strategia de restructurare , prin vanzarea prin licitatie public a activelor societiiE a fost finalizat proiectul de modernizare a .omplexului de *ale de producie , si a Aalei de turnare sub presiune E a fost finalizat implementarea proiectului ' 8otarea laboratorului de control nedistructi) a pieselor din metale in )ederea acreditarii E au fost continuate demersurile pentru evitarea unor pierderi patrimoniale cauzate de executari siliteE au fost adoptate o serie de masuri pentru informatizarea unitar a activitii societii , adoptandu ) se programul de contabilitate 'At%os( si programul de gestiune Y stocuri de marf si materiale 'Storm E au fost adoptate o serie de msuri pentru a preveni apariia unor debite ca urmare a neincasrii la timp a unor creane. .onsiliul de Administratie a urmarit realizarea programului de activitate propus pentru anul #,,", executia bugetului de venituri i c*eltuieli lunar i trimestrial i a programului de investitii i reparatii aprobate. 5fortul previzional si de organizare al .onsiliul de Administratie sAa concretizat in programe de dezvoltare viitoare a societatii, programe de marHeting, programe de informatizare, programe de promovare i recrutare a personalului i de crestere a calitatii produselor i serviciilor prestate, sisteme de proceduri pentru principalele activitati ale societatii i reconsiderarea structurii organizatorice a acesteia . &ontinuitatea activitatii
+G

8entru anul #,,&, societatea nu intentioneaza i nu exista actualmente motive care s determine reducerea semnificativa a activitatii sau ncetarea acesteia . 8entru asigurarea profitabilitatii societatii se impun , din contra , masuri care s duca la cresterea volumului de activitate. Fu exist n derulare procese care s puna probleme deosebite societii. 8entru anul #,,& societatea a reinnoit contractele cu partenerii externi , pe fondul acestora sAa reuit o cretere a ponderii exportului de aproximativ ", L n total producie. Av9nd n vedere investiiile puse n funciune n anul #,," , societatea conteaz pe o reducere n continuare a consumurilor specifice i pe o cretere relativ a productivitii muncii care s A i asigure o sporire a eficienei economice din activitatea de exploatare . >nfuzia de lic*iditate realizat la nceputul anului #,,& pe calea majorrii capitalului social va determina, de asemenea, o influien pozitiv n ceea ce privete aciunea de reducere a costurilor de exploatare i implicit n programul de realizare a investiiilor. ($( Bazele 7ntocmirii situaiilor "inanciare la )$C$ Altur )$A$ )latina in punct de vedere al ntocmirii situaiilor financiare, societatea aplic Reglementrile .ontabile armonizate cu irectiva a >D ) a a Jniunii 5uropene i 0tandardele >nternationale de .ontabilitate 3>A07. 5videna contabil n cadrul 0... Altur 0.A. 0latina este organizat n concordan cu principiile i practicile contabile cerute de legislaia n vigoare n Romania/ I;=8 nr.%-C#$#,,C pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, modificat i completat de I;=8#,,% $#,,G, i de I;5=#+-? $#,,-, !egea contabilitii "#$&% republicat, modificat i completat de !egea #C& $ #,,- i republicat . 0ituaiile financiare anuale se ntocmesc pe baza balanei de verificare rezultat dup aplicarea >A0. Regimul de amortizare este liniar, iar evidena stocurilor se face la costul istoric, folosinduAse metoda =>=I . 0ocietatea efectueaza nregistrarile contabile n moneda naional RIF. 2ilanul la 0... Altur 0.A. 0latina nc*eiat la +%.%#.#,," ofer informaii despre poziia financiar a societii. 5lementele prezentate n bilan legate n mod direct de evaluarea pozitiei financiare sunt / acti)ele $ datoriile si capitalurile proprii $ rupate dup natur !i lic%iditate $ respecti) natur !i e(i ibilitate. 5lementele patrimoniale sunt prezentate astfel/ !egea +%$ %&&,

+-

#$ Acti,e imobilizate ) au fost structurate pe clase de imobilizari, ponderea dein9ndA o activele corporale 3 formularul cod ?, 7. Activele corporale de natura mijloacelor fixe, tratate de >A0 %G , au fost prezentate n bilan astfel / au fost recunoscute la valoarea contabil 3valoare dupa scderea amortizarii cumulate i a pierderii cumulate din depreciereE mijloacele fixe au fost reevaluate conform prevederilor legale, inclusiv W.4. nr.%CC+ $ #,,+E amortizarea mijloacelor fixe aflate n exploatare se calculeaz la valoarea rmas folosind metoda liniar n raport de durata utila de via. ($ Acti,e circulante ) au fost structurate astfel / ($#$ )tocuri 0tocuri de materii prime, n suma de %.+-C.--, lei E 0tocuri de produse finite, n suma de #+.&G, lei.

!a ieire, stocurile au fost evaluate folosind metoda =>=I. ($($ Creane prezentate n bilan la valoare net ($4$ In,estiii "inanciare 'e termen scurt n suma de %.#??.""G lei, reprezint depozit bancar constituit la 2.R. . ) 4.0.4. 0.A. ) 0ucursala Ilt. ($5$ Casa &i conturi la b nci tratate de >A0 -, sunt reflectate n situaiile financiare la cursul pieei valutare comunicat de 2FR la +%.%#.#,," . 4$ Datorii totale 5xigibilitatea datoriilor este urmatoarea / sub un an i peste un an. 4$#$ )umele datorate instituiilor de credit sunt/ facilitate de credit ) linie de credit de C,,.,,, euro acordat n scopul finanrii capitalului de lucru, acordat pe un an, de ctre banca 2.R. . ) 4.0.4. 0.A., 0ucursala Ilt , pentru un an, creditul urm9nd a fi rambursat p9n la sfaritul lunii martie a anului #,,&. 0Aa pus la dispoziie urmatoarele produse de credit/ descoperire de cont 3overdraft7, emitere de scrisori de garanie i desc*idere de acreditive . facilitate de credit de GC,.,,, euro pe C ani, de ctre banca A2F ) A;RI 2AFZ .raiova, facilitate acordat n scopul finanrii investiiilor si a finanrii ec*ipamentului de lucru A maini de turnat 2u*ler, ac*iziionate de firm de la T5[>;8 0A 5lvetia. =acilitatea sAa acordat pentru desc*iderea
+"

unui acreditiv de import. Acest credit se ramburseaz conform unui grafic de rambursare, prima plat fiind stabilit n anul #,,&. 4$($ Datorii comerciale "urnizori n suma de --.G,G lei, reprezint obligaii ctre furnizori. 8rincipalul furnizor neac*itat este 0. A!RI 0A 0latina, care reprezint ", L din totalul furnizorilor neac*itati. 4$4$ Datorii cu 'ersonalul &i asi!urarile sociale sunt n sum de ++C.,"C lei i sunt datorii curente pltite n luna ianuarie #,,&.

nformaii coninute de &ontul de 2rofit &i 2ierderi + la 3*4*545667 .ontul de 8rofit i 8ierderi ofer imaginea performanei societii. 0... Altur 0.A. 0latina a ntocmit .ontul de 8rofit i 8ierderi conform modelului agreat de Reglementrile contabilitii armonizate cu directivele Jniunii 5uropene, aprobate prin I;=8 %-C#$#,,C, modificat de I;5= #+-?$#,,- si !egea "#$%&&%, art.#G, alin.3+7 modificat si completat prin I4 G% $ #,,%. Deniturile i c*eltuielile au fost structurate n .ontul de 8rofit i 8ierderi dup natura lor, respect9nd principiul conectrii c*eltuielilor cu veniturile care au fost generate n respectiva perioada de timp 3,%.,%.#,," A +%.%#.#,,"7 . ($4$ Prezentarea bilanului contabil al societ ii )$C$ Altur )$A$ )latina !a data de +% decembrie #,,", conform bilanului ntocmit la sfaritul exerciiului financiar #,,", situaia economico)financiar a societii 0... Altur 0.A. 0latina se prezint astfel 3vezi anexa nr.%. 0ituaii financiare7 / Bilanul contabil elaborat n optica patrimonial ) juridic utilizat p9n la adoptarea Reglementrilor contabile armonizate cu irectiva a >DAa a .55 i cu 0tandardele >nternationale de .ontabilitate sAa dovedit insuficient adaptat analizei financiare orientate spre gestiune, ceea ce a impus utilizarea unui bilan mai operaional, pentru a evidenia relaia dintre resursele disponibile si nevoile de finantare ale ntreprinderii, tiut fiind c orice nevoie de finanare trebuie acoperit din resurse financiare. 1n nt9mpinarea acestui deziderat vine bilanul financiar, elaborat n optica patrimonial, care constituie suportul analizei financiare tradiionale care are drept finalitate descrierea patrimoniului ntreprinderii n vederea evaluarii patrimoniale care suscita interes atat pentru proprietari , c9t i pentru creditori . 1n masura n care creditorii utilizeaza un astfel de studiu, se procedeaza la o analiz financiar extern , ce vizeaz recuperarea capitalurilor investite , foarte important n cazul lic*idarii ntreprinderii.
+&

!ogica bilanului financiar, denumit si bilan lic8iditate ' e1igibilitate, se bazeaz pe criteriul lic*iditii cresctoare a activului i al exigibilitatii crescatoare a pasivului, ceea ce implic separarea elementelor de activ n funcie de gradul de lic*iditate i a elementelor de pasiv n funcie de scaden . 8rezentarea bilanului financiar pune n eviden dou pri distincte pe orizontal/ !artea su!erioar# care reflect structura financiar prin stabilitatea elementelor care l compun 3necesarul de finanat i resursele de finanare permanente7 i !artea inferioar# care reflect finanarea ciclului de activitate 3necesarul de finanat pe termen scurt i resursele temporare de finanare7. .lasamentul activelor i pasivelor dup criteriul vec*imii pune n eviden, printrAo simpl lectur orizontal, ec*ilibrele sau dezec*ilibrele structurale ale bilanului, conform Formei %+ din >A0. i n cazul conturilor consolidate. >mportana bilanului financiar n analiza financiar decurge din faptul c el servete la determinarea marjei de securitate financiar prin intermediul fondului de rulment, care permite ntreprinderii s fac fa riscurilor pe termen scurt, garant9nd solvabilitatea acesteia. !a data de +% decembrie #,,", bilanului financiar al societii 0... Altur 0.A. 0latina se prezint astfel 3vezi tabelul nr.#. 2ilanul financiar 7/

Bilan 3inanciar @ lic8iditate e:i!ibilitate (11/ (11C


ACTIF NECE)AR #$ Necesar Permanent %.%. >mobilizari necorporale %.#. >mobilizari corporale %.+. >mobilizari financiare PA)IF (11/ (1(1(D(D4 G#G-#? #,,GC%CC& -C%,%, (11C (##CA#D4C +&%GG? #%,+G&??% %%,,"++ RE)UR)E #$ Ca'ital Permanent %.#. .apital propriu %.#.%. .apital social %.#.#. 8rime de capital %.#.+. Rezerve %.#.?. Rezerve din reevaluare %.#.C. Rezultatul reportat %.+. 8rovizioane %.?. atorii pe termen lung ($ Resurse Tem'orare #.%. atorii pe termen scurt #.%.%. =urnizori #.%.#. .lienti creditori #.%.+. Alte datorii #.#. .redite bancare curente 4$ Fenituri in a,ans TOTAL PA)IF (11/ (#/C0C4## #%G",?%G# %&#GC+C% %G,&C"G %C,?%#?, %-#-C-?CC "%+,C+, "GG#-%"-"-# D#C(5A &%"#?G G-,?#, C?++? %&+?&# , D(5 (#C///5C# A LEI 6 (11C ((04A0#D# ####G"C?& %&+%%?G& %"&C"%? #?%-?#?? %-#,&#%&% ?-&?"+% C+%&+& #CG?-,+ (AC/C0/ #++,"C-%##+, -,G"G, &%%-G+C-,,, A014D( ((C/14551

($ Necesar Tem'orar #.%. 0tocuri #.#. .lienti,furnizori,debitori #.+. >nvestitii pe termen scurt #.?. isponibilitati banesti 4$ C8eltuieli in a,ans TOTAL ACTIF

#A/45A0( G?"+G, #?#%,?%%,?+", %#CG,"GC #404A (#C///5C#

#AC#D51# %+&&-+, G?&G?G+ %#??""G -G-"+## ((#1# ((C/14551

4abelul nr.2. Bilanul financiar


?,

($5$ Analiza indicatorilor economico "inanciari 'e baza bilanului ($5$#$ Calculul si analiza indicatorilor ec8ilibrului "inanciar )ituaia net B 3ond de rulmentB Ne,oia de "ond de rulmentB Trezoreria net B Cas8 3lo> in analiza acestor indicatori obinem urmatoarele informatii despre societatea 0... Altur 0.A. 3tabelul nr.#.%. 5voluia indicatorilor ec*ilibrului financiar7 / #$ )ituaia net *)N+ exprim valoarea activului realizabil la un moment dat. )N (11/ 9 Acti,e Datorii 9 #%".---.?"%. ) %.%,-.,?# 9 (#/$A/1$54D lei )N (11C 9 Acti,e Datorii 9 ##".-,+.??, ) C.&,#.&C# 9 ((($C11$5CC lei
SITUATIA NETA

225,000,000 220,000,000 215,000,000 217,670,439 2007 2008 222,800,488

2i .nr.2.1./)oluia Situaiei nete 8rin nnoirea dotarii te*nico ) materiale, reabilitarea, modernizarea si exploatarea mai eficient a celei existente, printrAun program coerent i consecvent de investiii, prin proiectul de modernizare a .omplexului de *ale de producie i a Aalei de turnare sub presiune i prin implementarea proiectului ' 8otarea laboratorului de control nedistructi) a pieselor din metale n )ederea acreditrii + $ aprobate n anul #,," n A4A, au fost efectuate investiii care au dus la o uoar cretere a situaiei nete 3activului net7 n anul #,," fa de anul #,,- 3vezi fig. nr.#.%.7, ceea ce reflect o gestiune sanatoas a societii 0... Altur 0.A..
?%

Aceast situaie arata atingerea obiectivului major al gestiunii financiare, si anume maximizarea valorii capitalurilor. easemenea, se observ i o cretere a datoriilor ca urmare a contractarii creditului n scopul finantarii capitalului de lucru i a creditului pentru investiii pe termen lung 3mai mare de un an7 n valoare de peste %,% milioane euro. ($ 3ondul de rulment *3R+ =ondul de rulment ocup un loc central n bilan i masoar ec*ilibrul financiar parial al societii. 3R (11/ 9 Ca'ital 'ermanent Necesar 'ermanent 9 #%-."C".+%% ) #,#.,#&.#&+ T #0$C(D$1#C lei 3R (11C 9 Ca'ital 'ermanent Necesar 'ermanent T ##C.+GC.%&% ) #%%."G%.&+" T #4$014$(04 lei
Fond de rulment

16,000,000 14,000,000 12,000,000 2007 15,829,018

13,503,253 2008

2i .nr.2.2./)oluia 2ondului de rulment Analiza fondului de rulment evideniaz o scdere cu %?,G& L 3vezi fig.nr.#.#7, scdere care are drept cauz creterea imobilizarilor nete ca urmare a investiiilor fcute 3ac*iziia unor utilaje noi, performante7. Totui, valoarea sa se menine pozitiv, n concordan cu cerinele gestiunii financiare A o parte din capitalurile permanente trebuie s acopere nevoile ciclice ) temporare ) rennoibile permanent n cadrul ciclurilor de exploatare ale societii 0... Altur 0.A. . 0e poate remarca faptul c a crescut partea de active circulante finanate din resurse stabile . Activele circulante transformabile n lic*iditti ntrAun termen scurt 3sub un an 7 vor permite rambursarea integrala a datoriilor pe termen scurt exigibile ntrAun interval de timp sub un an, dar si degajarea lic*iditatilor excedentare, acest lucru fiind favorabil societii analizate sub aspectul solvabilitatii sale. 4$ 3ond de rulment 'ro'riu *3R'+

?#

=ondul de rulment propriu nu coincide cu fondul de rulment net, deci societatea va avea datorii pe termen lung. 3R' (11/ 9 Ca'ital 'ro'riu Imobilizari nete T #%G.",?.%G# ) #,#.,#&.#&+ T #5$//5$CAD lei 3R' (11C 9 Ca'ital 'ro'riu Imobilizari nete T ###.#G".C?& ) #%%."G%.&+" T #1$51A$A## lei 8entru reabilitarea constructiei Aala turnare pistoane, n suprafata construita de ".&&".-G mp, sAa avut n vedere / refacerea instalatiei de ventilatie, redimensionarea i efectuarea lucrarilor de instalaii electrice necesare noilor utilaje, realizarea de instalaii termote*nice, nlocuirea completa a instalaiilor sanitare si de evacuare menajer si reziduuri , recompartimentarea *alei , etc. 5fectuarea acestor investitii la Aala de turnare pistoane a dus la scaderea fondului de rulment propriu cu cca. +, L. 5$ 3ond de rulment str in *3Rs+ 3Rs (11/ 9 Datorii 'e TL Imobilizari nete T %"-."-# ) #,#.,#&.#&+ T 6 (1#$C5#$5(# lei 3Rs (11C 9 Datorii 'e TL Imobilizari nete T #.CG?.-,+ ) #%%."G%.&+" T 6 (1D$(D/$(40 lei =ondul de rulment strin este negativ, ceea ce arat c nevoile pe termen scurt nu pot fi finanate prin ndatorare pe termen lung. 0ocietatea 0... Altur 0.A. iAa desfasurat activitatea financiara i de investiii prin utilizarea pe parcursul anului #,,", n principal, a surselor proprii de finantare, recurgand ntrAo masura mai mica la credite bancare.Totui, societatea a contractat un credit pe temen lung 3peste C ani 7 de aproximativ GC,.,, euro, credit necesar efectuarii de investiii.Acest credit se ramburseaz conform unui grafic de rambursare, prima plat fiind stabilit n anul #,,&. 1n conditiile n care datoriile pe termen lung au crescut cu %+, L, si investiiile efectuate pe parcursul anului #,," au crescut cu aproximativ %,? L, si se poate observa c fondul de rulment strin a scazut cu cca %,+.- L.

?+

0$ Necesarul de "ond de rulment *N3R+ reflect ec*ilibrul curent. ;rimea sa trebuie s fie egal sau inferioar fondului de rulment, n cazul analizat fiind inferioara fondului de rulment. N3R 9 Necesit i ciclice Resurse ciclice 9 *)tocuri ; Creane+ Datorii de e:'loatare N3R (11/ 9 3%G.-+?.GC# ) %#.CG,."GC7 ) &%".#?G T 4$(00$05# lei N3R (11C 9 3%G."%&.?,% ) -.G-".+## 7 ) #.G"-."C- T A$504$((( lei
Nevoi de F!"!

10,000,000 5,000,000 0 3,255,541 2007

6,453,222 2008

2i .nr.2.3. /)oluia necesarului de fond de rulment 0e constat c n cei doi ani analizati 3vezi fig.nr.#.+.7 nevoia de fond de rulment are valori pozitive si n cretere, ceea ce semnific un surplus de nevoi temporare n raport cu sursele temporare disponibile ce pot fi mobilizate, fiind o situaie normal pentru c este consecina unor investiii privind creterea necesarului de finanare a ciclului de exploatare. =actorii care determin acest lucru sunt urmatorii/ existena unei politici de investiii privind creterea stocurilor i a creantelor i nicidecum existenta unui decalaj nefavorabili ntre lic*iditatea stocurilor i a creantelor i exigibilitatea datoriilor de exploatare, n sensul ncetinirii ncasarilor i accelerrii plilor. .retera substanial 3aproape dublul F=R precedent7 a fost consecina creterii necesitilor ciclice ca urmare a creterii n mica masura a activelor circulante i a reducerii disponibilitilor bneti, n condiiile n care resursele ciclice au crescut substanial, de la &%".#?G lei n #,,- la #.G"-."C- lei n #,," , ca urmare a contractrii unei linii de credit n scopul finanrii capitalului de lucru si a investiiilor. =acilitatea sAa acordat de ctre banca 2.R. . ) 4.0.4. 0.A., 0ucursala Ilt , pentru un an, creditul urm9nd a fi rambursat p9n la sfaritul lunii martie a anului #,,&. 0Aa pus la dispoziie urmatoarele produse de credit / descoperire de cont 3overdraft7, emitere de scrisori de garanie i desc*idere de acreditive .

??

A$ Trezoreria net *TN+ pozitiv, este rezultatul ntregului ec*ilibru financiar al ntreprinderii. TN(11/ 9 3ond de rulment Necesarul de "ond de rulment T %C."#&.,%" ) +.#CC.C?% T #($0/4$5// lei TN(11C 9 3ond de rulment Necesarul de "ond de rulment T %+.C,+.#C+ ) G.?C+.### T /$101$14# lei Ibservm n intervalul analizat 3vezi fig.#.?.7, #,,- ) #,,", o scdere considerabila a trezoreriei nete $ acest lucru dator9nduAse reducerii disponibilului, n #,,", cu +& L fa de anul precedent i creterii datoriei pe termen scurt, prin contractarea liniei de credit la banca 2.R. . ) 4.0.4. 0.A., 0ucursala Ilt.
Tre#oreri net 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2007 2008 12,573,477 7,050,031

2i . Cr 2.D. /)oluia 4rezoreriei nete Trezoreria net nregistreaz niveluri pozitive n ambele momente, %#.C-+.?-- lei n #,,- i -.,C,.,+% lei n #,,", ceea ce reflect nc*eierea exerciiului financiar n #,,- cu surplus monetar ca urmare a creterii disponibilitilor bneti .Trezoreria net pozitiv arat nregistrarea unui excedent de finanare datorit desfurarii unei activiti eficiente, care i vor permite rambursarea datoriei contractate n #,,". /$ Cas8 3lo> *C3+ Cas8 "lo> 9 Trezoreria net la s"ar&itul e:erciiului contabil Trezoreria net la 7nce'utul e:erciiului contabil C3 9 TN (11C TN (11/ T -.,C,.,+% ) %#.C-+.?-- T 6 0$0(4$55A lei eoarece fluxul monetar net al exerciiului 3cas* ) floBAul perioadei exerciiului 7 este negativ, capacitatea real de autofinanare a investiiilor a sczut, nregistr9nduAse o scdere a valorii societii, o srcire a activului net real .

Indicatori )ituatia neta*)N+ 3ondul de rulment*3R+

3ormula de calcul Active ) atorii .apital perm.)Fecesar perm. ?C

(11/*lei+ #%-.G-,.?+& %C."#&.,%"

(11C*lei+ ###.",,.?"" %+.C,+.#C+

Indici* H+ %,#.+G "C.+%

3ond de rulment 'ro'riu*3R'+ 3ond de rulment strain*3Rs+ Necesar de "ond de rulm$*N3R+ Trezoreria neta*TN+

.apital propriu) >mobilizari nete atorii pe T! ) >mobilizari nete Fecesitati ciclice)Res. ciclice =R A F=R

%?.--?."G& A#,%."?%.?#% +.#CC.C?% %#.C-+.?--

%,.?,G.G%% A#,&.#&-.#+C G.?C+.### -.,C,.,+%

-,.?+ %,+.G& %&".## CG.,-

4abelul nr.2.1. /)oluia indicatorilor ec%ilibrului financiar

($5$($ Calculul &i analiza lic8idit ii &i sol,abilit ii Analiz9nd indicatorii de solvabilitate si lic*iditate sub forma unor rate, se obin urmatoarele informaii 3Dezi tabelul #.#. ) 5voluia indicatorilor de solvabilitate i lic*iditate7 / #$ Rata sol,abilit ii !enerale *Rs!+ exprim gradul de autonomie financiar, i este inversul levierului financiar. Rs! (11/ 9 Acti,e . Datorii totale T #%".---.?"% $ %.%,-.,?# T #D/BA( Rs! (11C 9 Acti,e . Datorii totale T ##".-,+.??, $ C.&,#.&C# T 4CB/5 0e constat o valoare supraunitar dar n scadere accentuat a ratei solvabilitii generale a ntreprinderii 3abaterea \V este de %C",""7, i acest lucru se datoreaz n principal creterii datoriilor pe termen lung ca urmare a contractrii unui credit pentru investitii. ($ Rata 7ndator rii totale *9 d) - le)ierul financiar Rd (11/ 9 Datorii totale . Ca'italul 'ro'riu T %.%,-.,?# $ #%G.",?.%G# T 1$110# Rd (11C 9 Datorii totale . Ca'italul 'ro'riu 9 C.&,#.&C# $ ###.#G".C?& T 1$1(AA .apitalul propriu a crescut cu %,#.C#L, iar datoriile totale au crescut n aceeai perioad cu C++.##L, iar efectul este creterea ratei ndatorrii i creterea riscului financiar de a nu face fa angajamentelor, afect9nd solvabilitatea. 4$ Rata 7ndator rii 'e termen lun! *Rdtl+ exprim dependena de creditele pe termen lung, este majorat de inflaie, i un indicator de risc direct proporional cu valoarea ratei . Rdtl (11/ 9 Datorii termen lun! . Ca'italul 'ro'riu T %"-."-# $ #%G.",?.%G# T 1$111D
?G

Rdtl (11C 9 Datorii termen lun! . Ca'italul 'ro'riu T #.CG?.-,+ $ ###.#G".C?& T 1$1##0 8rin contractarea creditului pe termen lung a rezultat at9t creterea ratei de ndatorare total 3abaterea \V este de ,.,#%C7 c9t i a ratei ndatorarii pe termen lung 3abaterea \V este de ,.,%,G7 a ntreprinderii. 8onderea datoriilor pe termen lung n capitalul propriu trebuie s fie c9t mai mic pentru a evita riscul de neplat.

5$ Ca'acitatea de 7ndatorare *Cd+ depinde de structura financiar a ntreprinderii. Cd (11/ T Ca'italul 'ro'riu . Ca'italul 'ermanent T #%G.",?.%G# $ #%-."C".+%% T 1$DD0( Cd (11C T Ca'italul 'ro'riu . Ca'italul 'ermanent T ###.#G".C?& $ ##C.+GC.%&% 9 1$DCA4 .apacitatea de ndatorare devine crescut pentru valori U ,,C. .apacitatea de ndatorare a ntreprinderii analizate indica o ndatorare crescut de ,.&"G+, dar n scdere fa de anul precedent, ceea ce indica faptul c ntreprinderea iAa propus i a realizat creterea ponderii capitalului propriu n structura capitalului permanent . 0$ Rata lic8idit ii !enerale *Rl!+ exprima gradul de lic*iditate potenial, ec*ilibrul pe termen scurt. Rl! (11/ 9 Acti,e circulante . Datorii 'e termen scurt 9 %G.-+?.GC# $ &%".#?G T #CB(( Rl! (11C 9 Acti,e circulante . Datorii 'e termen scurt 9 %G."%&.?,% $ #.G"-."C- T AB(A Rata lic*iditii generale este pozitiv si supraunitar datorit unui fond de rulment financiar pozitiv, dar a nregistrat o scdere cu GC,G? procente fa de anul precedent 3#,,-7, scdere datorat contractrii liniei de credit pentru finanarea activitii curente i implicit creterii datoriilor pe termen scurt . A$ Rata lic8idit ii imediate *Rli+ sau 4estul acid valoarea minim pentru o garanie de lic*iditate satisfactoare este de ,,+. Rli (11/ 9 Dis'onibilit i . Datorii 'e termen scurt T %#.CG,."GC $ &%".#?G T #4BAC Rli (11C 9 Dis'onibilit i . Datorii 'e termen scurt T -.G-".+## $ #.G"-."C- T (BCA

?-

.*iar daca valorile sunt n scdere accentuat, de la %+.G" n #,,- la #."G n #,,", ntreprinderea analizat dispune de capacitatea de a rambursa datoriile pe termen scurt. Fu se ntrevd dificulti n trezoreria imediat, deoarece valorile sunt pozitive si supraunitare. /$ Rata lic8idit ii reduse *Rls+ reflect capacitatea de rambursare a datoriilor sub un an. Rls (11/ 9 *Creane ; Dis'onibilit i+ . Datorii 'e termen scurt T 3#.?#%.,?- O %#.CG,."GC7 $ &%".#?G T #A$4( Rls (11C 9 *Creane ; Dis'onibilit i+ . Datorii 'e termen scurt T 3G.?&G.?G+ O -.G-".+##7 $ #.G"-."C- T 0$(/ atorit fondului de rulment pozitiv, rata de lic*iditate redus n perioada curent este supraunitarE la fel i rata de lic*iditate rapid.Totui, se nregistreaz valori n scdere ca urmare a creterii datoriilor pe termen scurt ) linia de credit, pe de o parte, dar i a scderii disponibilitilor bneti n #,,-. Dalorile supraunitare i n crestere ale ratelor de lic*iditate 3general,redus,imediat7 confirm ec*ilibrul financiar pe termen scurt, fondul de rulment pozitiv,capacitatea de a face fa obligaiilor sub un an.
Nr$ crt$ #$ ($ 4$ 5$ 0$ A$ /$ Indicatori Rata sol,abilitatii !enerale *Rs!+ Rata indatorarii totale *Rd+ Rata indatorarii 'e termen lun! *Rdtl+ Ca'acitatea de indatorare*Cd+ Rata lic8iditatii !enerale*Rl!+ Rata lic8iditatii reduse*Rls+ Rata lic8iditatii imediate*Rli+ 3ormula de calcul Active $ atorii totale atorii totale $ .apital propriu atorii T! $ .apital propriu .apital propriu $ .apital permanent Active circulante $ atorii T0 3.reante O isponibilitati7$ atorii T0 isponibilitati $ atorii T0 (11/ %&-,G# ,,,,C% ,,,,,& ,,&&C# %",##?G %G,+%C" %+,G-&# (11C +",-? ,,,#GG ,,,%%C ,,&"G+ G,#C-G C,#-+G #,"CG-

4abelul nr.2.2. /)oluia indicatorilor de sol)abilitate si lic%iditate ($4$4$ Calculul &i analiza indicatorilor de rentabilitate Analizand indicatorii de rentabilitate sub forma unor rate, se obin urmatoarele informaii 3Dezi tabelul #.+. ) 5voluia indicatorilor de rentabilitate7 / #$ Rata de aco'erire a stocurilor sau rata de finanare a stocurilor Rata de "inanare a stocurilor (11/ ; 3ondul de rulment . )tocuri T %C."#&.,%" $ G?".+G, T (5$5# Rata de "inanare a stocurilor (11C ; 3ondul de rulment . )tocuri ; %+.C,+.#C+ $ %.+&&.-+, T D$A0
?"

Aceasta rata nregistreaz o scdere semnificativ, scdere datorat n primul r9nd creterii volumului stocurilor i scderii fondului de rulment . .reterea stocurilor de la G?".+G, lei n #,,- la %.+&&.-+, lei n #,," este determinata n mare masura de stocurile existente n magaziile societii ca urmare a aprovizionrii, n luna decembrie #,,- cu o parte din necesarul de materiale pentru reparaii i investiii n dotarea te*nica. ($ Rata de "inanare cu ca'italuri 'ro'rii sau rata de autofinantare a acti)elor Rata de "inanare cu ca'italuri 'ro'rii (11/ 9 Ca'ital 'ro'riu .* Acti,e "i:e ; Acti,e circulante+ ; #%G.",?.%G# $ 3#,#.,#&.#&+ O %G.-+?.GC#7 T 1$DD Rata de "inanare cu ca'italuri 'ro'rii (11C 9 Ca'ital 'ro'riu .* Acti,e "i:e ; Acti,e circulante+ T ###.#G".C?& $ 3#%%."G%.&+" O %G."%&.?,%7 T 1$D/ .reterea uoar a activelor fixe de la #,#.,#&.#&+ lei n #,,- la #%%."G%.&+" lei n #,,"3cca.C L7 dar i creterea nesemnificativa a capitalului propriu 3cca.#.G L7 a dus la scaderea nesemnificativa a ratei de autofinantare a activelor cu cca.%.&# L, n perioada analizata. 1nsa raportul capital propriu$active 3fixe O circulante7 care trebuie s fie supraunitar, este foarte aproape de aceasta valoare, dar subunitar.Activele 3fixe O circulante7 nu sunt acoperite doar din capitaluri proprii. 4$ Rata autonomiei "inanciare *Ra"+ trebuie s nregistreze valori supraunitare$ Ra" (11/ 9 Ca'italuri 'ro'rii . Datorii totale 9 #%G.",?.%G# $ 3#%G.",?.%G# O %"-."-#7 T 1BDDD# Ra" (11C 9 Ca'italuri 'ro'rii . Datorii totale T ###.#G".C?& $ 3###.#G".C?& O #.CG?.-,+7 T 1$DD15 Dalorile nregistrate n perioada analizata nu sunt supraunitare, aa cum prevede literatura de specialitate, dar sunt foarte aproape de valoarea %. 1ntreprinderea nregistreaza o autonomie financiar la limit. 5$ Le,ierul "inanciar *L3+ )exprim rata ndatorrii globale, L3 (11/ 9 Datorii totale . Ca'italuri 'ro'rii T 3#%G.",?.%G# O %"-."-#7 $ #%G.",?.%G# T #B11 L3 (11C 9 Datorii totale . Ca'italuri 'ro'rii 9 3###.#G".C?& O #.CG?.-,+7 $ ###.#G".C?& T #B1# Autonomie financiar la limit, ntreprinderea apel9nd la noi mprumuturi 3capitaluri7 datorit insuficienei capitalurilor proprii, cresc9nd astfel gradul de ndatorare.

?&

0$ Rata datoriilor Rata datoriilor (11/ T % ) Rata de autofinanare a activelor T % ) ,,&& T 1$1# Rata datoriilor (11C T % ) Rata de autofinanare a activelor T % ) ,.&- T 1$14 >nvestiiile care sAau realizat conform planului i a bugetului de investiii, n perioada #,," , au influienat nesemnificativ creterea ratei datoriilor comparativ cu anul #,,-. =acem referire la finalizarea investiiilor pe anul #,,", i anume/ proiectul de modernizare a .omplexului de *ale de producie, i a Aalei de turnare sub presiune$ implementarea proiectului ' 8otarea laboratorului de control nedistructi) a pieselor din metale in )ederea acreditarii +$ informatizarea unitar a activitii societii, etc.
Nr$ crt$ %. #. +. ?. C. Indicatori Rata de "inantare a stocurilor Rata de auto"inantare a acti,elor Rata autonomiei "inanciare Le,ierul "inanciar Rata datoriilor 3ormula de calcul =ond de rulment $ 0tocuri .apital propriu$3Active fixeO circulante7 .apital propriu$3.apital propriuOimprumutat7 3.apital propriuOimprumutat7$ .apital propriu % ) Rata autofinantarii activelor (11/ #?,?% ,,&& ,,&&&% %,,, ,,,% (11C &,GC ,,&,,&&,? %,,% ,,,+ Indici *H+ &&.,? +&.C% &".,%,,.,& +%+.,+

4abelul nr.2.3. /)oluia indicatorilor de rentabilitate #$4$/$ Calculul &i analiza ,itezei de rotaie a acti,elor circulante Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante se realizeaz prin intermediul urmtorilor indicatori/ #$ Num r de rotaii acti,e circulante *N+@ F T .ifra de afaceri $ 0m 3rotaii7 unde/ )m 9 Soldul mediu al activelor circulante, calculat ca medie ntre soldul iniial 30i7 i soldul final 30f7/ Sm=
Si +Sf . #

)m (11/ T 3%C.&,+.,,+ O %G.-+?.GC#7 $ # T #A$4#C$C(/B0 lei )m (11C T 3%G.-+?.GC# O %G."%&.?,%7 $ # T #A$///$1(AB0 lei N (11/ T +-.#C%.C%% $ %G.+%"."#-,C T ($(C rotaii N (11C T +&.C+&.C%? $ %G.---.,#G,C T ($4A rotaii .omparativ cu anul #,,- viteza de rotaie a activelor circulante a crescut, ns ntrAo proporie nesemnificativ..reterea vitezei de rotaie a activelor a dus la creterea ratelor de rentabilitate economico ) financiar, i n final la creterea cifrei de afaceri, pentru anul #,,". ($ Durata unei rotaii a acti,elor circulante *Dz+

C,

Dz =

T Sm T = 3zile $ rotaie7, N CA

unde/ T T durata perioadei financiare de referin 3+G,, %",, &,, +, zile7 Dz (11/ T %G.+%"."#-,C $ +-.#C%.C%% ] +GC T #0DBCD zile . rotaie Dz (11C T %G.---.,#G,C $ +&.C+&.C%? ] +GC T #05BC/zile . rotaie .omparativ cu anul #,,- durata n zile a unei rotaii a activelor circulante a sczut cu aproximativ C zile 3+ L7, acest lucru dator9nduAse creterii vitezei de rotaie a activelor circulante, efectul fiind favorabil pentru ntreprinderea analizat, prin eliberarea de active circulante si n final prin creterea profitului pentru anul #,," la C.&G%.#+& lei. 4$ Acti,e circulante la #111 lei ci"r de a"aceri *Ac+
Ac = Sm % %,,, = %,,, I CA N

unde/ F T numr de rotaii .A T cifra de afaceri 0mTsoldul mediu al activelor circulante

Ac (11/ T % $ #,#" ] %,,, T 54CB0D lei Ac (11C T % $ #,+G ] %,,, T 5(4B/4 lei .omparativ cu anul #,,- creterea numrului de rotaii a activelor circulante cu ,.," antreneaz reducerea duratei de rotaie cu C zile i respectiv, reducerea activelor circulante la %,,, lei cifr de afaceri cu %?,"G lei. 5$ Fiteza de rotaie a debitelor clieni *Dd+ d T 30old mediu clieni @ CA: ] T 3 zile7 Dd (11/ T ?"G.+&% $ +-.#C%.C%% ] +GC T 5B/A zile Dd (11C T -?".CC& $ +&.C+&.C%? ] +GC T ABCD zile 0e constat c eficiena ntreprinderii n colectarea debitelor sale a scazut n #,,", de la ?,-G zile la G,"& zile, un lucru nefavorabil bunei funcionri a activitii..reanele sunt prezentate n bilan la valoarea net. .lienii nencasai se prezint n structura astfel/ clieni interni si externi.8rincipalul client extern este T.R.<.Automotive, care datoreaz suma de "".C&? lei. 0$ Num rul de rotaii al debitelor clieni *Nd+ Nd (11/ T +-.#C%.C%% $ ?"G.+&% T /0B0D rotaii Nd (11C T +&.C+&.C%? $ -?".CC& T 0(BC( rotaii A$ Num rul de rotaii ale ca'italurilor 'ro'rii *Nc+ Fc T .ifra de afaceri $ .apital propriu 3rotaii7 Nc (11/ T +-.#C%.C%% $ #%G.",?.%G# T 1B#/ rotaii Nc (11C T +&.C+&.C%? $ ###.#G".C?& T 1B#C rotaii
C%

0e constat o cretere a numarului de rotaii a capitalului propriu, ns nesemnificativ. /$ Durata unei rotaii *Dc+ Dc (11/ T C,"# ] +G,T #,&C,# zile Dc (11C T C,G# ] +G, T #,%G,, zile C$ Numarul de rotaii ale stocurilor *Ns+ F T .ifra de afaceri $ 0m 3rotaii7 unde/ 0m T Soldul mediu al stocurilor, calculat ca medie ntre soldul iniial 30i7 i soldul final 30f7/ Sm=
Si +Sf . #

0m #,,- T 3C,%.++, O G?".+G,7 $ # T C-?."?C lei 0m #,," T 3G?".+G, O %.+&&.-+,7 $ # T %.,#?.,?C lei Ns (11/ T +-.#C%.C%% $ C-?."?C T A5BC1 rotaii Ns (11C T +&.C+&.C%? $ %.,#?.,?C T 4CBA# rotaii D$ Durata unei rotaii a stocurilor *Ds+ Ds (11/ T C-?."?C $ +-.#C%.C%% ] +G, T 0B0A zile Ds (11C T %.,#?.,?C $ +&.C+&.C%? ] +G, T DB4( zile
Nr$ crt$ #$ ($ 4$ 5$ 0$ Numarul de rotatii *N+6rotatii Nr$rotatii acti,e circulante Acti,e circ$ la #111lei CA Nr$de rotatii debite clienti Nr$rotatii ca'italuri 'ro'rii Nr$rotatii stocuri (11/ #,#" ?+",G, ?,-G ,,%G?,", (11C #,+G ?#+,-+ G,"& ,,%" +",G% Durata unei rotatii *Dz+6zile Dz acti,e circulante Acti,e circulante la #111lei CA Dz debite clienti Dz ca'italuri 'ro'rii Dz stocuri (11/ %C&,"& ?+",C& -C,C& #,&#,# C,CG (11C %C?,"?#+,-+ C#,"# #,%G &,+#

4abelul nr.2.D. >atele de rotaie a unor posturi din bilan Fumarul de rotaii a unor posturi din bilan au cunoscut modificri, av9nd valori supraunitare, cu excepia capitalurilor proprii, insuficiente ntrAo proporie foarte mare, necesit9nd apelarea la capitaluri strine pentru investiii. Diteza de rotaie a posturilor din bilan supuse analizei nregistreaza o ncetinire, cu excepia stocurilor, unde numarul de rotaii a sczut i durata unei rotaii a crescut aproape la jumtate. 1nsa cea mai alarmant este durata unei rotaii n ce privete capitalurile proprii, care este foarte mare, c*iar dac ea a sczut n raport cu anul precedent, acest lucru reflect9nduAse n mprumuturile contractate n #,," pentru finanarea activitii i a investiiilor din anul #,,&.
C#

($5$0$ Calculul &i analiza tabloului "lu:urilor de trezorerie Tablourile flu(urilor de numerar, o variant a tabloului de finanare, sunt obli atorii n cazul ntreprinderilor cotate la burs i al marilor ntreprinderi. easemenea, introducerea Situaiei flu(urilor de numerar 3trezorerie7 ca o component a situaiilor financiare anuale 3>A0 -7, obligatorie n cazul ntreprinderilor mari i opional n cazul ntreprinderilor mici i mijlocii 3I;=8 %-C#$#,,C7 permite o analiz dinamic a ec*ilibrului financiar. Analiza ec*ilibrului financiar prin prisma flu(urilor de numerar servete la estimarea necesitilor viitoare de numerar pe baza situaiei trecute, cunoaterea acestora fiind util at9t acionarilor, interesai n existena unui numerar suficient pentru plata dividendelor, c9t i creditorilor, interesai n recuperarea mprumuturilor acordate. >n ultimii doi ani evolutia principalilor indicatori ai .ontului de profit i pierdere se prezinta astfel3vezi Tabelul nr.#.C. ate coninute de .ontul de profit i pierdere+/

6 lei 6
Denumirea "lu:urilor O .ifra de afaceri ; 8roductia stocata 3O $ A 7 O 8roductia imobilizata O 0ubventii de exploatare O Alte venituri din exploatare si provizioane ; 9 Total ,enituri din e:'loatare O .*eltuieli privind mf.,mat.prime si mat.consumabile ; 5nergie,combustibil,etc. O .*eltuieli cu personalul O >mpozite,taxe si alte varsaminte asimilate O Amortizari si provizioane ; Alte c*eltuieli de exploatare 6 9 Total c8eltuieli de e:'loatare 9 Rezultatul din e:'loatare * ;. 6 + O Denituri financiare 6 .*eltuieli financiare ; 9 Rezultatul "inanciar * ; . 6 + ; Denituri extraordinare 6 .*eltuieli extraordinare ; 9 Rezultatul e:traordinar * ; . 6 + 9 Rezultatul brut al e:ercitiului * ; . 6 + 6 >mpozitul pe profit 9 Rezultatul net al e:ercitiului * ; . 6 + (11/ +-.#C%.C%, G#,.,?G %G,.C%G , %.-%#."#C 4D$/55$CD/ C."#+.+,& #.&-%.G"G &.,C+.+", %.-C%.%G, ?.?%C.G%? %#.?C#.C%& 4A$5A/$AA/ +.#--.#+, %.%-?.&G" ?,".%%G -GG."C# , , 1 5$155$1C( -%-.%&G 4$4(A$CCA (11C +&.C+&.C%? +CG.+"& ?G.?"& , +.-#&.#"54$A/#$AC1 %,.,-+.%#& #.&-#.G&G %,.,%&.%G, %.+?".%??.#+".,#? -.&&%.%G% 4A$A5($4#/ -.,#&.+G+ C%".G++ ?+#.,%, "G.G#? , , 1 /$##0$DC/ %.%C?.-?" 0$DA#$(4D 2odi"icari #.#"".,,? A #G+.GC%%?.,#, #.,%G.?G# 4$D(A$/C4 ?.#?&."#, %.,%, &GC.-", A ?,+.,%+ A %--.C&, A ?.?G%.+C" #/5$A01 +.-C#.%++ A GCG.++C #+."&? A G",.##" , , 1 4$1/#$D10 ?+-.CC# ($A45$404

4abelul nr.2.E. 8ate coninute de Contul de profit !i pierdere

C+

6 lei 6
3lu: de numerar ;.6 8rofit sau pierdere O Amortizarea inclusa pe costuri A Dariatia stocurilor 3 O $ A 7 A Dariatia creantelor 3 O $ A 7 O Dariatia furnizorilor si clientilor creditori 3 O $ A 7 A Dariatia altor elemente de activ 3 O $ A 7 O Dariatia altor elemente de pasiv 3 O $ A 7 9 3lu: de numerar din acti,itatea de e:'loatare *A+ ; Reduceri de imobilizari 6 .resteri de imobilizari A .*eltuieli pt.imob.corp.si necorp.execut.in regie proprie ; 9 3lu: de numerar din acti,itatea de in,estitii *B+ ; Fariatia im'rumuturilor3 O $ A 7, din care/ ; .redite pe termen scurt de primit 6 Restituiri de credite pe termen scurt ; .redite pe termen mediu si lung de primit 6 Restituiri de credite pe termen mediu si lung ; 0ubventii pentru investitii 6 ividende de platit ; 9 3lu: de numerar din acti,itatea "inanciara *C+ ; Dis'onibilitati banesti la ince'utul 'erioadei ; 3lu: de numerar net *A ; B ; C + 9 Dis'onibilitati banesti la s"arsitul 'erioadei (11/ +.+#G.""G ?.G%%.&?, A %.+#,.?"G A #.-?".+"& A %.+,-.G?%C".%-?.%"###.,-&.&+" /5$A10$C10 +C.,?C.#,# %,-.G%%.-&, %G,.C%G 6 /($/(/$#15 "-."-# A A A A +#."#" 00$155 #1$A(/$#(1 #$D44$/50 #($0A1$CA0 (11C C.&G%.#+& C.,",.?%-C%.+G& ?.,-C.?&, C"?.,-# %.+?,.&C# G."+#."-" #($(D1$/D0 %&.G&?.%C" +?.#"-.#C+ ?G.?"& 6 #5$A4D$0C5 A +C-.,,, A #.%C#.,%, A #?.-?? 6 ($044$/05 #($0A1$CA0 6 5$CC($054 /$A/C$4(( 2odi"icari #.G+?.+C+ ?G".?-#.,-%."CC G."#+."-& %."&%.-%& A %CG."++.#+C A #%C.#?-.,G, 6 A($4#0$1#1 A %C.+C%.,?? A -+.+#?.C+A %%?.,#0C$1C/$0(1 A "-."-# +C-.,,, A #.%C#.,%, A A ".,"? 6 ($0CC$/DC #$D44$/50 6 A$C#A$(CC 6 5$CC($054

4abelul nr.2.F. 4abloul flu(urilor de numerar 9trezorerie: in analiza informaiilor coninute de tabelul nr.#.C. ate coninute de .ontul de

profit i pierdere i de tabelul nr.#.G. Tabloul fluxurilor de numerar 3trezorerie7 se constat modificri ale fluxului de numerar i ec*ivalente de numerar, modificri de natura scderii acestor fluxuri datorate activitii de exploatare i a activitii financiare a ntreprinderii n perioada supus analizei. 0e remarc scderea accentuat a fluxului de numerar din activitatea de exploatare 3A7 cu G#.+%C.,%, lei , datorit scderii ncasrilor n anul #,,".
C?

0e remarc fluxul de numerar din activitatea de investiii 327 care nregistreaz o cretere major, determinat de reducerea intrrilor de imobilizri. easemenea, se remarc apariia n anul #,," a unor elemente noi fa de anul #,,n ceea ce privete activitatea financiar 3.7, i anume restituiri de credite pe termen scurt i restituiri de credite pe termen mediu si lung, ceea ce face ca fluxul de numerar al acestei activiti s scad cu #.C"".-&" lei.

CAPITOLUL III
4$#$ Concluzii 1n perioada supus analizei indicatorii analizai au valori ce reprezint un nivel normal pentru caracteristicile sectorului de activitate al firmei analizate, 0... Altur 0.A. . 8rintrAun program coerent i consecvent de investiii, prin proiectul de modernizare a .omplexului de *ale de productie i a Walei de turnare sub presiune i prin implementarea proiectului ' otarea laboratorului de control nedistructiv a pieselor din metale n vederea acreditarii + $ aprobate n anul #,," n A4A, au fost efectuate investiii care au dus la o uoar cretere a situaiei nete 3activului net7 n anul #,,". Aceast situaie arat atingerea obiectivului major al gestiunii financiare, i anume maximizarea valorii capitalurilor. easemenea, datoriile au crescut ca urmare a contractrii creditului n valoare de peste %,% milioane euro . Analiza fondului de rulment scoate n eviden o scdere care are drept cauz creterea imobilizarilor nete ca urmare a investiiilor fcute 3ac*iziia unor utilaje noi, performante7. 1nsa, valoarea sa se menine pozitiv, n concordan cu cerinele gestiunii financiare A o parte din capitalurile permanente trebuie s acopere nevoile ciclice ) temporare ) rennoibile permanent n cadrul ciclurilor de exploatare ale societatii 0... Altur 0.A., ceea ce arata o stare de ec*ilibru a resurselor si alocarilor. 8entru reabilitarea construciei Wal turnare pistoane sAau realizat investiii n refacerea instalaiei de ventilaie, redimensionarea i efectuarea lucrrilor de instalaii electrice necesare noilor utilaje, nlocuirea complet a instalaiilor de evacuare a deeurilor, etc. i au avut drept consecin scderea fondului de rulment propriu cu cca. +, L.

CC

2ondul de rulment strain este negativ, ceea ce arat c nevoile pe termen scurt nu pot fi finanate prin ndatorare pe termen lung. 0ocietatea a contractat un credit pe temen lung 3peste C ani7 de aproximativ GC,.,, euro, credit necesar efecturii de investiii, credit ce se ramburseaz conform unui grafic de rambursare, prima plat fiind stabilit n anul #,,&. 0e constat c ne)oia de fond de rulment are valori pozitive i n cretere, ceea ce semnific un surplus de nevoi temporare n raport cu sursele temporare disponibile ce pot fi mobilizate, fiind o situaie normal pentru c este consecina unor investiii privind creterea necesarului de finanare a ciclului de exploatare. =actorii care determin acest lucru sunt urmtorii/ existena unei politici de investiii privind creterea stocurilor i a creanelor i nicidecum existena unui decalaj nefavorabil ntre lic*iditatea stocurilor i a creanelor i exigibilitatea datoriilor de exploatare, n sensul ncetinirii ncasrilor i accelerarii plilor. 0e constat o scdere considerabil a trezoreriei nete$ acest lucru dator9nduAse reducerii disponibilului i creterii datoriei pe termen scurt, prin contractarea liniei de credit la banca 2.R. . ) 4.0.4. 0.A. , 0ucursala Ilt. Trezoreria net nregistreaz niveluri pozitive n ambele momente, ceea ce reflect nc*eierea exerciiului financiar n #,,- cu surplus monetar ca urmare a creterii disponibilitilor bneti. Trezoreria net pozitiv arat nregistrarea unui excedent de finanare datorit desfurrii unei activiti eficiente, care i vor permite rambursarea datoriei contractate n #,,". Situatia net are o marime pozitiv, cresc9nd cu C.%+,.,?& lei, ceea ce arat ca firma este solvabil i exist o cretere mai rapid a activelor n raport cu cea a datoriilor. Reglementrile rom9neti impun ntocmirea Cotei /(plicati)e G @5xemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economicoAfinanciari(, document prezentat sistematic n cadrul situaiilor financiare anuale, care cuprinde o sintez a ratelor de bilan cu urmtorii indicatori relevani / I$ Indicatori de lic8iditate@ %7 !ic*iditatea general/ Lg = Datoriicurente #7 !ic*iditatea imediat/ Li = II$ Indicatori de risc@ %7 4radul de ndatorare/
!= Capital mprumutat %,, Capitalpropriu Active circulante A Stocuri Datoriicurente
Active curente

CG

#7 Acoperirea dob9nzilor/

%r ofitnainte !e!ob"n! $i impozit pe profit C#eltuieli cu !ob"n!a

III$ Indicatori de acti,itate@ %7 Diteza de rotaie a stocurilor/ &rs =


Costul v"nzrilor Stocul me!iu

+GC #7 Fumrul de zile de stocare T Costul v"nz rilor

Stocul me!iu

+7 Diteza de rotaie a debitelor clieni T

Sol!ulme!iu clien i Cifra!eafaceri

+GC

?7 Diteza de rotaie a creditelor furnizori T

Sol!ulme!iufurnizori Ac#izi ii' !ebunuri

C7 Diteza de rotaie a activelor imobilizate T Active imobilizat e G7 Diteza de rotaie a activelor totale T
Cifra!e afaceri Total active

Cifra!e afaceri

.alculul indicatorilor din Fota explicativ & ataat situaiilor financiare anuale ale ntreprinderii analizate conduce la rezultatele din Tabelul nr.#.-. 8rincipalii indicatori economicoAfinanciari, din care se desprind urmtoarele concluzii privind sinteza ratelor de solvabilitateAlic*iditate pe baza bilanului/
Nr$ Rate de sol,abilitate 6 lic8iditate crt$ I$ Indicatori de lic8iditate
Datorii %. !ic*iditatea general curente #. !ic*iditatea imediat Activecirc . Stocuri Datorii curente Active curente

(11/

(11C Abateri *G J+ G,#G #,"G A %%,&G A%,,"#

indici H +?,? #,,&

%",## %+,G"

II$ Indicatori de risc


%. 4radul de ndatorare Capital mprumutat AL &&,C# Capital propriu Costvnzri

&",G+

A ,,"&

&&,%

III$ Indicatori de acti,itate


Stocmediu %. Diteza de rotaie a stocurilor Stoc mediu

G?," ori +",G%or A#G,#ori i C,G zile &,+ zile O+," zile -C,G zile C#," zile A##," zile

C&,G %G-,G G&,C

+GC Cost #. Fumrul de zile stocare vnzri

Dit. +.

de

rotaie

debite

clieni

Sold mediu clieni Cifra de afaceri

Dit. ?.

de

rotaie

active

imobiliz. %,,- ori %,,C ori A ,,,# ori &",%

Cifra de afaceri Activeimobilizat e

C-

Diteza C.

de

rotaie

active

totale #,#" ori #,+G ori O,,," %,+,C

Cifradeafaceri Active totale

IF$ Indicatori de 'ro"itabilitate Rentabilit. capitalului %. 8r ofit brut


Capital permanent

angajat %,"G L +,%G L %,+ L %G&,"

4abelul nr.2.H. =rincipalii indicatori economico-financiari in analiza datelor obinute se constat o valoare supraunitar dar n scdere accentuat a ratei sol)abilitii enerale a ntreprinderii 3abaterea \V este de %C",""7, i acest lucru se datoreaz n principal creterii datoriilor pe termen lung ca urmare a contractrii unui credit pe termen lung, pentru investiii..u toate acestea, ntreprinderea are capacitatea de aAi ac*ita obligaiile bneti imediate i ndeprtate. Capacitatea de ndatorare a ntreprinderii analizate indic o ndatorare crescut de ,.&"G+, dar n scdere fa de anul precedent, ceea ce indic faptul c ntreprinderea i Aa propus i a realizat creterea ponderii capitalului propriu n structura capitalului permanent . >ata lic%iditii enerale este pozitiv i supraunitar datorit unui fond de rulment financiar pozitiv, dar a nregistrat o scdere datorat contractrii liniei de credit pentru finanarea activitii curente i implicit creterii datoriilor pe termen scurt . .*iar dac valorile sunt n scdere accentuat, de la %+,G" la #,"G, ntreprinderea analizat dispune de capacitatea de a rambursa datoriile pe termen scurt, dar la limit. Fu se ntrevd dificulti n trezoreria imediat, deoarece valorile sunt pozitive i supraunitare, dar totui situaia n care se afl ntreprinderea trebuie supus unei permanente observaii. >ata de finanare a stocurilor nregistreaz o scdere semnificativ, scdere datorat n primul r9nd creterii volumului stocurilor i scaderii fondului de rulment, ceea ce nu este tocmai n avantajul firmei deoarece stocurile nu pot fi finanate integral din fondul de rulment. Fumarul de rotaii a unor posturi din bilan au cunoscut modificri, av9nd valori supraunitare, cu excepia capitalurilor proprii, insuficiente ntrAo proportie foarte mare, necesit9nd apelarea la capitaluri strine pentru investiii. .u toate dificultile nt9mpinate, societatea a nc*eiat activitatea cu profit, programele de investiii au fost realizate, au fost respectate prevederile .ontractului .olectiv de ;unc, prin acordarea n anul #,," de ajutoare, prime, salarii ac*itate la termen i majorate, ec*ipamente de protecie, tic*ete de mas i tic*ete cadou, mbuntirea condiiilor de munc, a proteciei i securitii muncii,etc.
C"

8entru activitatea anului #,," valorile indicatorilor nregistrate la finalul exerciiului au asigurat ec*ilibrul economico ) financiar necesar desfurrii unei activiti de exploatare eficiente a ntreprinderii. 0ocietatea are profit at9t la nceputul anului c9t i la sfaritul perioadei analizate, iar valoarea este n cretere, nregistr9nd o valoare de C.G&%.#+& lei pentru nc*eierea exerciiului financiar #,,". easemenea, se nregistreaz i creterea cifrei de afaceri de la +-.#C%.C%, lei n #,,- la +&.C+&.C%? lei n in #,,". 0ituaiile financiare anuale pentru anul #,," au fost ntocmite n mod clar i n concordan cu principiile i practicile contabile cerute de legislaia n vigoare n Rom9nia/ I;=8 nr.%-C#$#,,C pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, modificat i completat de I;=8 #,,%$#,,G, i de I;5= #+-?$#,,-, !egea contabilitii "#$&% republicat, modificat i completat de !egea #C&$#,,- i activelor, datoriilor, poziiei financiare i a rezultatului financiar. 0ocietatea are organizat auditul intern conform IJ4 -C$%&&&, cu modificrile ulterioare, i audit extern realizat la data de ,G.,?.#,," de ctre firma .enzor .onsult 0R! .raiova, autorizaie ..A.=.R.%,,$#,,%. Auditorul financiar a procedat la auditarea situaiilor financiare anuale, constituite din/ 2ilan contabilE .ontul de profit i pierdereE 0ituaia modificrilor capitalurilorE 8olitici contabile i note explicative. 8rincipalele informaii care se regsesc n situaiile financiare menionate, care au fost ntocmite sub responsabilitatea conducerii, i care configureaza tabloul !ozitiei economice a societatii sunt/ .ifra de afaceri .apitaluri proprii Active circulante Active fixe Activ net Rezultatul net al exercitiului +&.C+&.C%? lei ###.#G".C?& lei %G."%&.?,% lei #%%."G%.&+" lei ##".-,+.??, lei C.&G%.#+& lei !egea +%$%&&, republicat, modificat prin !egea ??%$#,,G, prezent9nd o imagine fidela a

C&

4$($ A'ort 'ersonal$Pro'uneri$ 8entru evidenierea trendului ascendent sau descendent pe care l au societile comerciale ntrAun interval de analiz dat, de obicei # ) C ani, se prezint evoluia indicatorilor relevani, care definesc criteriile de performan 3rezultate7 obinute de management prin conducerea, organizarea i gestionarea societii respective. Fivelul indicatorilor analizai reflect n totalitate situaia prin care trece societatea n intervalul analizat, situaie care poate fi favorabil sau mai dificil. Reglementrile contabile rom9neti armonizate cu irectiva a >DAa a .omunitilor 5conomice 5uropene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Irdinul ministrului finanelor publice nr.%-C# $ #,,C, cu modificrile i completrile prevzute n Irdinul ministrului economiei i finanelor nr. #+-? $ %#.%#.#,,impun ntocmirea Cotei /(plicati)e G @5xemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economicoAfinanciari(, document prezentat sistematic n cadrul situaiilor financiare anuale, care cuprinde o sintez a ratelor de bilan . 0ituaiile financiare anuale au ca scop prezentarea rezultatelor i a poziiei financiare a unei entiti patrimoniale la sfaritul exerciiului financiar, oferind informaii pertinente i utile unei game largi de utilizatori n vederea lurii deciziilor economice conforme cu situaia dat. Ansamblul de decizii asigur reglarea fluxurilor financiare ale ntreprinderii, ceea ce implica procurarea fondurilor necesare activitii la cel mai mic cost fr aAi afecta ec*ilibrul financiar i asigurarea unui control constant al utilizrii corecte i eficiente a fondurilor, ca principal restricie a rentabilitii. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti factori, cum ar fi @ c9t de semnificative sunt informaiile i dac acestea trebuiesc prezentate separat fie n bilan, fie n contul de
G,

profit i pierdere, fie prin note, precum i c9t de interesai sunt utilizatorii situaiilor financiare s aib acces la informaie. Astfel, pentru o eviden cat mai clar a facturilor emise de ctre furnizori, dar i de ctre clieni, propun ntocmirea de ctre departamentul financiar ) contabilitate a unor situaii financiare s#!t#m:nale privind ncasrile de la clieni, plile ctre furnizori i angajai, urmrind termenele scadente de plat sau de ncasare a facturilor, informaii care s fie credibile 3utilizatorii interni ) departamente, sau externi, trebuie s aib ncredere n acestea7, s aib o validare sociala, n sensul nelegerii informaiilor de ctre utilizatori, indiferent de compartimentul din care acetia fac parte. Deniturile, respectiv c*eltuielile angajate de o entitate patrimonial, sunt nregistrate i reflectate n contul de rezultate n exerciiul financiar n care au fost generate, fr a ine seama de momentul efectiv al ncasrii, respectiv plii acestora. e aceea, consider ca este important s se in seama de momentul efectiv al ncasrii$plii, din urmatoarele considerente/ pentru identificarea de investiii si mijloace de finanare care permit obinerea valorii celei mai ridicate pentru ntreprindere, managmentul trebuie s fie la curent i cu situaia clar a facturilor emise de ctre furnizori sau de ctre clieni, precum i cu finalitatea acestora ) plata ctre furnizori sau ncasarea clienilorE compartimentul aprovizionare ar avea o viziune de ansamblu mai clar asupra cererii i ofertei din pia, pe termen scurt E deasemenea, gestiunea stocurilor ar fi mai usor de inut i controlat E aprovizionarea cu materie prim s se fac n funcie de stocurile existente i n str9ns legatur cu previzionarea activitii de aprovizionare, n funcie de programul de fabricaie i n funcie de programul de comercializare . 8ropun elaborarea unui tablou financiar com!let, care s reflecte performana unei ntreprinderi, ntruc9t utilizatorii acord mult mai mare importan contului de profit i pierdere n analiza performanei dec9t situaiei modificrii capitalului propriu. Tabloul trebuie s cuprind trei componente majore/ rezultatul activitii operaionale, rezultatul activitii financiare i rezultatul privind alte c9tiguri i pierderi. 8ropun elaborarea unui tablou de bord al managerului 3vezi fig.nr.+.%. 4ablou de bord eneral reprezentare rafic:, vzut ca un instrument de @pilotaj( al afacerii. Acest tablou de bord general trebuie s conin informaii sintetice, uor de neles i relevante pentru luarea unor decizii rapide i corecte, n care s fie cuprini toi indicatorii importani, at9t cei pe baz de bilan, c9t i cei calculai pe baza .ontului de profit i pierderi, interpretai
G%

n cele dou intervale/ perioada precedent$perioada curent, cu o rubric de diferene nregistrate, c9t i cu o rubric de alte probleme. .onsider c acest tablou ar putea fi mult mai reprezentativ, complet i poate veni n sprijinul persoanelor care au nevoie de aceste informaii dar nu au pregtirea necesar s le neleag din alte situaii prezentate deoarece se difereniaz prin tipul de pregtire profesional 3unii sunt economiti, alii ingineri, juriti, programatori, psi*ologi, etc.7, dar au un scop comun, i anume/ dez)oltarea ec%ilibrat a afacerii. 1n acest mod se pun bazele dezvoltrii unui sistem de raportri mana eriale care se transform ntrAo adevarat retea de tablouri de bord cu care se poate IpilotaIafacerea n direcia stabilit . In"ormaie o"erit de tabloul de bord !eneral@ 8rofitul realizat din tranzaciile comerciale cu clienii strategici reprezint doar +%L din profitul comercial total al companiei. Alte solicit riB deri,ate din in"ormaia 'rezentat / .are este topul clienilor strategici, din punctul de vedere al profitului realizat din tranzaciile comerciale^ .um se stabilesc preurile de v9nzare^ .are este nivelul discountAurilor acordate^ 2i .nr.3.1. 4ablou de bord eneral reprezentare rafic 1n opinia mea, situaia fluxurilor de numerar nu ofer utilizatorilor de situaii financiare un suport real pentru evaluarea capacitii ntreprinderii de a genera numerar 3cas* ) floB7, fiind mai mult o analiza intern care aduce la un loc intrrile i ieirile de mijloace bneti, fiind doar o situaie de flux. >ndicatorii economico ) financiari n sc*imb au un potenial spectaculos s genereze sc*imbri importante n pia, cum ar fi oscilaia preurilor si totodat s afecteze volumul tranzaciilor din pia, s ofere informaii financiare oportune pentru cei interesai n a lua decizii de investiii sau creditare, dar pe baza rezultatelor obinute ntrAun interval prea lung de timp. e aceea propun ca situaiile financiare care au la baz calculul i analiza principalilor indicatori economicoAfinanciari s acopere perioade de timp mai scurte dec9t un an sau un semestru financiar, cum ar fi situaii financiare trimestriale de genul rapoartelor
G#

trimestriale care s conin informaii economice i financiare semnificative care s vizeze operaiuni financiare de genul/ stabilirea bugetelor de trezorerie, procurarea creditelor pe termen scurt, gestiunea ncasarilor la termen, situaia finanrii si autofinanrii, legate de rentabilitate i riscuri, de optimizarea utilizrii capitalurilor proprii. I problem foarte important n prezentarea situaiilor financiare o constituie informaiile privitoare la capitalul propriu. .apitalul propriu este compus din toate sumele de capital care intr n entitate/ capitalul subscris i vrsat, prime de capital, rezerve statutare sau legale, rezerve generale i excedentul din reevaluare, la care se adaug rezultatul reportat. aceea sAar impune / prezentarea mai detaliat a informaiilor cu privire la sursele de provenien a capitaluluiE n bilan s fie prezentate conturi diferite de capital vrsatE s fie prezentate drepturile fiecrei categorii de acionari, etc. e

1n ceea ce privete analiza rezultatelor societii 0... Altur 0.A 0latina, n perioada +%.%#.#,,- ) +%.%#.#,," sAar impune unele msuri menite s imbunteasc situaia privind rentabilitatea pe termen scurt, ec*ilibrul financiar pe termen lung, rentabilitatea investiiilor, s asigure perenitatea ntreprinderii si s evite riscul de faliment. isfuncionalitaile cu care sAa confruntat ntreprinderea pe parcursul perioadei analizate sAau datorat n principal urmatorilor factori / creterea preurilor la materialele energetice, creterea preului mediu la aliajul de aluminiu, care afecteaz bugetul alocat materiilor primeE deprecierea leuAlui comparativ cu moneda european, care afecteaz exportulE uzura morala a utilajelor i a instalaiilor existente n dotarea te*nicE dotari te*nico)materiale necorespunzatoare cerinelor actuale de securitate i mediuE fluxuri te*nologice care nu mai corespund normelor actualeEetc.

Aciunile acestor factori nu au putut fi ani*ilate de societate n cursul anului #,," prin msurile luate, care au vizat n principal reducerea de personal, diminuarea consumurilor specifice, mbunatairea te*nologiilor de fabricaie prin ac*iziionarea unor ec*ipamente noi ) maini de turnat 2u*ler,etc. 0ocietatea va trebui s propuna A4A aprobarea continurii investiiilor ncepute n #,,", includerea lor ntrAun plan investiional pe o perioada mai mare de timp, #,,& ) #,%?, demararea aciunilor put9nd fi operaional dupa asigurarea integral a finanrilor.
G+

>nvestiiile au, de regul, o durat de recuperare lung, de aceea se va solicita pentru anul #,,& identificarea unor surse de finanare pe termen lung, deoarece societatea nregistreaz un deficit de resurse. .onsiliul de Administraie ar putea s propun acionarilor s identifice noi surse de finanare, inclusiv majorarea capitalului social cu aport n numerar al acionarilor, proporional cu cota de capital deinut, oferte publice sau alte forme de atragere a resurselor financiare necesare finanarii programului investiional, dar i o strategie de restructurare a activelor din patrimoniul societaii, prin licitaie public.

Biblio!ra"ie

%. :: emetrescu .. 4., #storia contabilitii, 5ditura 6tiinific, 2ucuresti ,%&-# , p.%%,. #. ::=lorea 6tefan, Contabilitatea societilor comerciale, .onstana, 5ditura 5x 8onto, #,,-. +. ::4*eorg*e #,,". ?. ::;. .8arasc*ivescu, <.8vloaia, 0odele de contabilitate !i analiz financiar, 5ditura Feuron, =ocani, %&&?, p.?%&. C.:: 8etru 8 G. ::8etrescu 0ilvia, 8ia nostic economic financiar. 0etodolo ie. Studii de caz, 5ditura 0edcom !ibris, >ai, #,,?. -. ::0tancu >., 3estiunea financiar a a enilor economici, 5ditura 5conomica, 2ucureti, %&&?, p.#G. ".]]] #.2.>.S. ) Standardele #nternaionale de Contabilitate !i >aportare 2inanciar. &.]]] #AS 1 ) =rezentarea situaiilor financiare. %,.]]] *e ea contabilitii J2@G1 republicat$ modificat si completat de *e ea 2EG $ 2KKH. %%.]]] ;inisterul =inanelor 8ublice, 3%id practic de aplicare a Standardelor #nternaionale de Contabilitate, 5d. 5conomic, 2ucureti, #,,C. %#.]]] Lrdinul 0inistrului 2inanelor =ublice nr.1HE2@1H.11.2KKE pentru aprobarea >e lementrilor contabile armonizate cu 8irecti)a a #M-a a C// !i cu Standardele #nternaionale de Contabilitate. umitru, Contabilitatea financiar n conte(t european, 5ditura ,

G?

%+.]]] Lrdinul 0inistrului /conomiei si 2inanelor nr.23HD@12.12.2KKH pentru modificarea si completarea L02= nr. 1HE2@2KKE. %?. ]]] 0ituaii financiare la +%.%#.#,,", la 0... Alro 0.A. 0latina.

GC