Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Specializarea: Inginerie Economica

Medicină Veterinară - Bucureşti

Departamentul de Studii pentru Student:


Învăţământ la Distanţă
Anul II

CONSTRUCȚII AGRICOLE

Proiectarea constructiilor agricole

Complexe agricole reprezinta o forma dezvoltata de organizare in agricultura de tip


industrial in care fluxurile tehnologice nu se intretaie asigurand ritmicitatea si continuitatea
productiei.Complexele agricole trebuie sa fie eficiente de aceea in ele trebuie sa existe un
grad mare de mecanizare si automatizare.

Complexele agricole reprezinta totalitatea constructiilor, a cladirilor si dotarilor tehnice


ce participa la realizarea, la prelucrarea si conservarea produselor dintr-o anumita ramura a
agriculturii.

Clasificare:

- dupa destinatia constructiei:

 constructii destinate productiei -adaposturi pentru animale si pasari; sere si solarii


 constructii administrative - birouri,cantine, grupuri sanitare, puncte farmaceutice
 constructii destinate innobilarii speciilor - statii de cercetare in agricultura
 constructii destinate pastrarii productiei - silozuri, magazii
 constructii anexe - laboratoare, pavilion poarta, presuri de dezinfectie

- dupa modul in care participa la procesul productiei

 constructii ce deservesc productia in mod direct


 constructii auxiliare - cantinele pentru preparea hranei animaleleor,
 constructii pentru alimentarea cu energie electrica, apa
 constructii pentru prepararea primara a produselor realizate in complexele agricole
 constructii anexe
 instalatiile si dotarile tehnice - ele echipeaza complexele agricole corespunzator
destinatiei

- dupa mobilitatea constructiei in timp

 constructii fixe - raman in aceeasi pozitie


 constructii mobile - sere, solarii

- in functie de materialul din care sunt realizate

1
 constructii din lemn
 constructii metalice
 constructii din beton armat- sunt cele utizate frecvent in zootehnie
 constructii din zidarie de caramida

- dupa panta acoperisului

 acoperis plat
 acoperis cu o apa
 acoperis cu 2 ape

Proiectarea complexelor agricole

Presupune luarea in considerare a:

 organizarii si sistematizarii teritoriale din zona respectica


 alegerea amplasamentului
 intocmirii planului general

Organizarea si sistematizarea teritoriala

La nivel national este monitorizata prin studii de sistematizare teritoriala in care se


analizeaza situatia existenta al cadrului natural, al cadrului social si economic, si dezvoltarea
in perspectiva a industriei, agriculturii, zootehniei din zona respectiva, studierea
posibilitatilor de transport din regiune si dezvoltarea potentialului uman.

Prin cadrul natural-se intelege analiza incadrarii in zona, al conditiilor geomorfologice,


situatia apelor de suprafata si a celor subterane, existenta terenurilor inundabile sau erodate,
regimul termic, intensitatea si directia predominanta a vanturilor, vegetatia naturala.

Prin cadrul social se analizeaza situatia demografica din zona, traditia fortei de munca,
suprafata si gruparea localitatilor, echiparea social-culturala a localitatilor, posibilitatile de
reciclare a fortei de munca.

Prin cadrul economic se analizeaza resusele naturale a dezvoltarii tehnice a agriculturii,


existenta retelelor de apa-canal, de energie electrica si termica, de gaze.

Alegerea amplasamentului si incadrarea in zona

Alegerea se face tinand cont de conditiile naturale, social-economice, sanitar-veterinare.

Conditiile sanitar-veterinare impun distantele minime pana la caile de comunicatie (pt


prevenirea contaminarii); tin cont de noxele existente in aer datorita localitatilor din zona si
de cele date de procesul tehnologic din complexul agricol.

Conditiile care trebuiesc satisfacute:

2
 sa existe acces direct indiferent de anotimp la retelele de drumuri si cai de
comunicatie (pentru aprovizionarea cu furaje sau expedierea produselor)
 obligativitatea alimetarii cu energie electrica si apa indiferent de anotimp
 asigurarea de locuri special amenajate pentru deversarea apelor reziduale
 panta terenului sa fie mica (1-6%) si sa aiba o orientare catre zone insorite
 terenul sa nu fie inundabil, cota cea mai joasa a terenului sa fie cu cel putin 50 cm mai
inalta decat cota maxima a apelor de suprafata din zona ; in cazul complexelor
zootehnice cota terenului sa fie sub nivelul cotei terenurilor localitatilor invecinate, in
asa fel incat apele infestate sa nu se poata infiltra in reteaua de apa a localitatii.

FACTORI

Factori determinanti

1. conditiile de microclimat din interiorul constructiilor (temperatura aerului interior,


umiditatea aerului curentii de aer din incinta, gradul de iluminare interior) impun:

 solutii pentru elementele de inchidere (pereti, acopris, pardoseli, usi, ferestre)


 solutii pentru goluri tehnologice, pentru ventilatie.

2. conditiile date de mediile agresive de la interior => solutii pentru eliminarea dejectiilor

3. cerinte tehnologice impuse de destinatia cladirii si de procesul ce se desfasoara la interior


=> se transpune in proiectarea constructiilor prin: alegerea spatiilor de cazare si volume
specifice intretinerii, furajarii animalelor, specifice circulatiei personalului si animalelor,
spatii de colectare si evacuare a dejectiilor

4. factori legati de mediul extern natural, care solicita constructiile la actiuni mecanice,
fizice si chimice prin conditiile de microclimat, prin natura terenului de fundare, prin gradul
de seismicitate al zonei, mediile agresive din exterior; toti factorii transpunandu-se in
alegerea structurii de rezistenta, a materialelor si a solutiilor pentru elementele de inchidere,
se traspun in alegerea solutiei de fundare si a solutiei de protectie anticoroziva.

5. posibilitatile financiare ale beneficiarului

Factori functionali

Tin cont de tehnologia ce se desfasoara in interiorul constructiilor, sa fie asigurata


continuitatea si normalitatea fluxului de productie, sa fie asigurate spatiile necesare si
organizarea acestora in functie de destinatia cladirii:

 constructii personalizate - concepute pentru o tehnologie specifica a procesului de


productie; sunt economice in faza initiala de proiectare dar devin neeconomice in
momentul adoptarii de noi tehnologii sau a schimbarii tehnologiei.
 constructii universale - concepute pentru a face fata mai multor genuri de tehnologii
de productie, au parametrii universali valabili, sunt neeconomice in faza initiala, dar
eficienta lor este mai mare in timp la schimbarea tehnologiei de productie.

Factori tehnico-economici :

3
 impun durabilitatea constructiei, rezistenta la foc, rezistenta structurii si stabilitatea ei
in exploatare.

Factori de microclimat + mediul natural extern

 solutii constructive pentru inchideri


 pantele de curgere a apelor

Iluminarea constructiilor zootehnice

Gradul de iluminare al constructiilor zootehnice este diferit in functie de necesitatile


specifice cresterii diferitelor specii de animale sau pasari.

Iluminarea constructiilor zootehnice se realizeaza prin suprafata vitrata a acestora, in


functie de amplasarea careia putem avea: iluminare naturala (zenitala, laterala, combinata)
sau artificiala.

Factorii care influenteaza iluminarea naturala a incitentelor sunt:

 existenta unor obstacole naturale sau artificiale in imediata apropiere a cladirii


 distanta dintre cladiri
 tipul sticlei
 pozitia cladiri fata de punctele cardinale
 inaltimea parapetului
 distanta pana la fereastra

Iluminarea naturala este necesara ca o complectare in zonele cu conditii speciale de


iluminare (cum ar fi zonele in care se odihnesc animalele de varsta mica), camere pentru
personalul muncitor de zi-noapte dirijat pentru cresterea productiei.

Ventilarea constructiilor zootehnice

Trebuie sa asigure o viteza optima de circulatie a aerului interior, trebuie sa asigure


schimbul de aer viciat - aer proaspat astfel incat conditiile de microclimat din interior sa fie
asigurate indiferent de conditiile climatice ale zonei.

Cubajul aerului de la interior: - volumul de aer necesar fiecarui animal sau pasari din
constructia zootehnica. Ventilarea poate sa fie naturala sau artificiala.

1. Ventilarea naturala: se datoreaza diferentei greutatii specifice a aerului de la interior si


a celui exterior si vitezei vantului. Ventilarea naturala se poate face in mod neorganizat si
organizat. Ventilarea naturala neorganizata se realizeaza prin usi, ferestre neetanseitati si ca
urmare circulatia aerului in adapost se realizeaza pe cai si in conditii greu de stabilit sau
controlat.

Ventilarea naturala organizata se relizeaza prin deschideri reglabile special amenajate in


elemementele de constructie:

 guri de admisie si cosuri de evacuare

4
 fante amplasate sub ferestre sau deasupra (dezavantajul acestui mod de ventilatie este
inaltimea mica pe care se ventileaza aerul)

Ventilatia naturala prin guri de admisie si cosuri de evacuare:

 amplasarea gurilor de admisie se poate face astfel incat aerul rece din exterior sa nu
vina in contact direct cu picioarele animalelor
 amplasarea acestor guri de admisie facandu-se din 2-4 m pe fetele laterale ale cladirii,
acestea avand sectiuni patratice, circulare, dreptunghiulare
 suprafata totala a gurilor de admisie reprezinta aproximativ 80% din suprafata
cosurilor de evacuare din aceeasi cladire
 cosurile de evacuare se amplaseaza intotdeauna pe coamele constructiilor in mod
uniform

2. Ventilarea artificiala este cea care asigura schimbul de aer pe trasee si in cantitati bine
determinate, este cea care asigura schimbul de aer indiferent de diferenta de temperatura
dintre aerul interior si cel exterior. Ventilarea artificiala se face prin:

 suprapresiune
 subpresiune