Sunteți pe pagina 1din 22

Proiectarea si

organizarea
intreprinderii

Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti


Specializarea Inginerie Economica in domeniul Mecanic
Restaurant & Pub
Cap 1 Afacerea Prezentare

Cap 2 Activitatea

Cap 3 Piata si Strategia de Marketing

Cap 4 Organizarea si Managementul

Cap 5 Informatii financiare si Estimarea riscului

Student : Radu Mihai Bogdan

Anul : IV

Grupa : 10
Proiectarea si organizarea intreprinderii

INTRODUCERE

S.C. X SRL. este o firmă a cărei principală afacere este în sectorul privat (servicii),

respectiv un Restaurant& Pub. Acesta se doreste a fi deschis în orasul Ploiesti si va oferi

servicii de o calitate deosebită de cele ale restaurantelor concurente. La atmosfera

restaurantului, unul din punctele de atractie, va concura designul interior distingându-se

prin mobilerul deosebit si modul de decorare.

Meniul propus va fi variat, incluzând o parte din preparatele oferite de restaurantele direct

concurente.

Preturile practicate vor fi similare cu cele ale competitorilor. Ceea ce va distinge meniul

vor fi “specialitătile casei, în general, specifice bucătăriei spaniole”. Ele vor contine

ingrediente naturale si de cea mai bună calitate.

Clientii cu disponibilitate de a cheltui vor constitui piata Tintă si vor oferi o imagine de

prestigiu restaurantului.

O altă caracteristică proprie afacerii va fi personalul de deservire, acesta evidentiindu-se

prin comportament, „”Tinută si etichetă”. (pantaloni si camasa neagra)

Toate acestea vor conduce la formarea unei imagini pozitive despre afacerea firmei,

concretizându-se în câstigarea unei clientele fidele, dacă nu frecvente, dispusă să

cheltuiască pentru a-si oferi un serviciu diferentiat.

Frecventarea acestui restaurant distinct prin atmosfera, meniul si personalul său va da

clientilor săi certitudinea unui serviciu deosebit.

Page 1 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

CAP.1 AFACEREA

1.1 FIRMA

S.C. X S.R.L se doreste a fi o firmă care prin serviciile pe care le va oferi să schimbe

imaginea despre restaurantele din Ploiesti, prin aparitia unuia cu specific “Spaniol” .

Principalul scop al afacerii este de a reusi atragerea unei clientele fidele, si mai

ales deosebite, chiar dacă aceasta necesită timp si investitii ridicate.

Străinii, functionarul “cu dare de mână”, micii sau marii proprietari, întreprinzătorii de

succes, intelectualii sau oamenii de cultură, toti acestia trebuie să formeze în mare

clientela restaurantului X. Acest restaurant ar trebui să fie un restaurant select prin el

însusi, select prin ceea ce oferă, prin atmosfera sa, prin clientii săi.

1.2 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul necesar initierii afacerii este evaluat la aproximativ 50.000 Euro – amenajare spatiu, chirie,

cheltuieli de lansare, costul utilajelor, a echipamentelor, a mobilierului si mijlocului de transport si

cheltuielile previzionate a fi facute in prima luna de desfasurare a activitatii.

1.3 FORMA JURIDICĂ

Forma juridica-SRL-a fost considerata cea mai potrivita din urmatoarele motive:

Denumirea : Firma X

- Forma Juridica: Societatea este persoana juridica romana, avand forma de Societate cu
raspundere limitata a asociatilor;

Page 2 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

COD CAEN 5610 - Restaurante

- Durata Societatii : Societatea se contituie pe durata Nedeterminata cu incepere la da


inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului
- capitalul social al firmei este distinct de cel al asociatilor;
- formulare simple la constituire;
- Sediul Social : Adresa
- - Certificat Fiscal al firmei Activitatea Pirncipala: Comert cu ridicata nespecificat
- -capital social redus. (200 RON)

ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE:

- Dovada rezervare denumire.


- Act constitutiv (care poate fi autentificat de catre avocat/notar dar poate fi si sub semnatura
privata) dovada sediu ( act proprietate, contract de inchiriere, subinchiriere, contract de
comodat).
- specimen de semnatura pentru administrator (care se poate da la notariat sau la depunerea
dosarului, la ONRC i fara plata).
- cazier fiscal si de la 1 octombrie 2007 informatiile din cazierul fiscal al contribuabililor vor fi
transmise in format electronic de ANAF catre ONRC, la solicitarea acestuia din urma, in
termen de opt ore. Solicitantii vor obtine cazierul fiscal direct de la oficiile registrului, ONRC
colectand, de asemenea, pentru fiecare solicitare si taxa de 20 RON prevazuta de art.9, alin
(3) din OG nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- copii de pe acte identitate asociati/administrator.
- dovada depunere capital social.
- declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile pentru a fi
asociat/administrator (poate fi autentificata de avocat).
- aviz asociatie proprietari + vecini pe verticala si pe orizontala, cu acordul comitetului executiv
al asociatiei, semnat de membrii acestuia.
- cerere inregistrare.
- declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile de autorizare
- formular inregistrare fiscala.

Dezavantajul principal prezentat de o astfel de forma juridica: obiect limitat de activitate


nu constituie un impediment pentru scopul propus.

Page 3 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

Autorizatii si Avize :

- Autorizatie Primarie Program Functionare

- Autorizatie Primarie Firma Luminoasa.

- Autorizatie Directia Sanitar Veterinara(functionare).

- Autorizatie Directia de Sanatate Publica.

- Autorizatia pentru mediu, pompieri nu este necesara fiind aplicabila doar la


unitati cu peste 100 locuri.

- Certificat fiscal in scopuri de TVA – Eliberat de catre Agentia Nationala de


Administratie Fiscala(ANAF) Ministerul Finantelor Publice

- Contract proprietate sau inchiriere

- Contract Utilitati – Electrica , ApaNova, Salubritate, Contract Deratizare si


Deparazitare a spatiului,

2 Gestiuni : Bar & Restaurant

Documente Ptr Bar:

Nota de receptie (Nir ) – pentru marfa cuparata se face Nir cu adaos.

Raportul de gestiune zilnic – arata stocul de marfa , se completeaza in chestionar.

Raportul zilnic – din casa de marcat.

Documente pentru bucatarie :

Nota de receptie (Nir) – pt materiile prime cumparate , fara adaos , la pretul fara Tva din factura

Retetare

Bonuri de consum

Raportul de Productie zilnic – se inregistreaza zilnic pe baza unui centralizator al tuturor produselor
vandute.

Fise de magazie pentru fiecare materie prima (program specializat ).

Balanta de stocuri (gestiune exacta , cantitativ si valoric).

Registrul de casa.

Page 4 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

1.4 ACTIVITATE VIZATA SI PRODUSUL-SERVICIU OFERIT

Activitatea vizată prin constituirea societătii este în sectorul tertiar respectiv servicii,

concretizat în deschierea unui restaurant cu specific Spaniol si nu numai.

Produsele oferite, asa cum s-a precizat, vor avea în general specific Spaniol fără a fi însă

exclusiv. Se vor avea în vedere si alte preparate de bucătărie selectă, deosebită prin

calitate, aromă si savoare si design.

CAP.II: ACTIVITATEA

2.1 AMPLASARE

Restaurantul prin care se vor oferi serviciile, numit X, va fi pe cât posibil amplasat în

zona centrală a orasului Ploiesti.

Calitatea, modul de prezentare al preparatelor, serviciul si amabilitatea personalului si nu

în ultimul rând amplasarea vor fi atuurile acestui restaurant.

2.1.1 PERSPECTIVE

Ca perspective se va încerca, în principalele zone ale Ploiestiului, dezvoltarea unui lant de


restaurante. Ele vor avea aceeasi fatadă exterioară, aceeasi firmă (nume, tip de scris, culoare) si
decoratiuni interioare.

În ceea ce priveste meniul oferit va fi identic în toate toate punctele de lucru, fără diferente notabile.

Se va evita oferirea de specialităti culinare care nu există în planul de productie al vreunui

restaurant echivalent aflat in oras. Într-un cuvânt, meniul va fi acelasi pentru întreg

lantul de restaurante tinând cont de gusturile consumatorilor si încercând

Page 5 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

o cât mai bună satisfacere a cerintelor generale indiferent de zona de provenientă.

Dezvoltarea unui lant de restaurante este o politică necesară pentru atingerea unor scopuri

pe termen mediu si lung( formarea unei clientele fidele, selecte, mărirea profitului

societătii). Prin această strategie se evită fluctuatiile în nivelul general al vânzărilor

societătii, aplatizând nivelurile minime si maxime generate de perioadele estivale.

Concretizând, în cazul Restaurantului ampasat în orasul Ploiesti zona Centrala, maximul încasărilor

se va înregistra în trimestrul I(luna martie), II(luna iunie) sI V(luna octombrie) al anului; în

schimb maximul profiturilor înregistrate într-un restaurant din zona Nord se va observa în

trimestrul III(lunile iulie-august). Această stare de lucruri se explică prin fluctuatia

populatiei, respectiv o deplasare a consumatorilor în perioada estivală din zona Centrala

către alte zone, respectiv zona de Nord, . Analizând în continuare restaurantele aflate

în zonele Central si Nord vor înregistra cele mai înalte rate ale profiturilor

pe întreaga perioadă a anului, fără fluctuatii semnificative, datorită ampasării în zonele

vestice si sudice, cele mai dinamice din punct de vedere al dezvoltării economice.

Aceste previzionari sunt pur informative – acestea se vor definitiva dupa primul an de functionare !!!

Pe plan national nu se văd posibilităi de extindere si nici nu se va urmări acest lucru.

În Ploiesti firma va detine pentru inceput doua restaurante pentru a asigura exclusivitatea si

unicitatea serviciului. Un alt motiv pentru această optiune îl constituie mărimea relativ mică a

segmentului de piată căruia i se adresează oferta. Se vor încerca doar îmbunătătirea pe cât

posibil a serviciilor, a meniurilor, dotarea cu noi utilaje, echipamente(noi anexe pentru

bar) dacă toate aceste investitii duc la cresterea productivitătii muncii, scăderea

consumurilor energetice si prezintă un nivel ridicat de fiabilitate având ca rezultat

sporirea profiturilor.

Pe termen mediu se poate aplica o strategie de integrare în amonte; aceasta prin

achizitionarea de terenuri arabile în afara orasului Ploiesti si realizarea unor micro ferme cu

profil legumicol(pentru cultivarea de verdeturi si legume) sI zootehnic(pentru cresterea

de păsări). Principala ratiune pentru promovarea unei astfel de strategii o reprezintă

Page 6 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

cresterea profitabilitătii si urmărirea îmbunătătirii calitătii produsului final prin asigurarea

necesarului de materii prime în conditii optime de timp.

2.2 DISTANTA FATA DE CLIENTI SI FURNIZORI

Distanta si amplasamentul fata de clienti nu sunt considerate impedimente si nu constituie

piedici în găsirea locului unde este restaurantul. Oricum, segmentul de piata vizat de

afacere se rezuma în principal la clientii care locuiesc în orasul Ploiesti.

Principalii furnizori ai restaurantului se gasesc în imediata apropiere, respectiv în Metro, Selgros,


Real.

Aprovizionările se vor face cu propriul mijloc de transport pentru a obtine economii de timp si

resurse financiare.

Gestiunea stocurilor si controlul acestora se va realiza de către cu managerul firmei.

Se va asigura, pe cât posibil, o aprovizionare optimă cu materii prime si diminuarea

stocurilor la un nivel ce implică cheltuieli minime de întretinere si inventariere fără a

afecta negativ desfăsurarea normală a activitătii. Pentru aceasta se va folosi procedeul:

JUST IN TIME: sosirea stocurilor se face la momentul potrivit si în cantitătile strict

necesare. Introducerea acestui sistem se va aplica chiar de la începutul activitătii pentru a

nu fi necesare schimbări majore în optica personalului, dar mai ales a furnizorilor.

Un alt motiv de aplicare a metodei JUST IN TIME este dat de natura stocurilor formate

în mare parte din produse perisabile care au un termen de garantie limitat la 3-7 zile

pentru cărnuri si semipreparatele din carne, si maxim 24 ore pentru legume si fructe.

Pentru unele produse(fructe exotice, condimente) stocurile pot fi mai mari. Si în cazul

băuturilor alcoolice scumpe(românesti si străine) se pot face stocuri mai ridicate, aceasta

pentru a evita fenomenul des întâlnit de crestere a preturilor acestor produse în preajma

sărbătorilor legale si religioase.

Page 7 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

2.3 SPATII, ECHIPAMENTE SI UTILAJE

Suprafetele de depozitare propuse de circa 3 m2(spatiu frigorific) si 7.5 m2 (spatiu la

temperatura constantă de 200) sunt considerate a fi suficiente pentru desfasurarea normală

a activitătii restaurantului.

Procesul de deservire va avea loc pe o suprafată de 122.5 m2, va contine 15 mese si

maximum 40 de locuri, cei trei ospătari si un barman reusind, în cazul

în care localul este ocupat 100% să-si îndeplinească îndatoririle în mod eficient.

Procesul de productie va avea loc pe o suprafată de 36 m2, bucătăria fiind dotată cu

următoarele utilaje: cuptor clasic, cuptor cu microunde, roboti de bucătărie, spatii frigorifice, spălător
vase, mese de lucru, rastele.

Servirea si procesul de productie va fi realizat de un număr diferit de angajati în functie

de orarul zilnic si zilele de sărbători.

Aprovizionarea va fi previzionată si se va realiza în functie de fluctuatiile si diferentierile

anuale ce apar în preferintele consumatorilor. În trimestrul I sI IV primează meniurile ce

au în componentă materii prime consistente. Începând cu trimestrul II preparatele vor

avea la bază ingrediente proaspete, usoare. Sub aspect valoric(al pretului meniurile ieftine

vor fi cel mai mult cerute în lunile iulie, august(minim al încasărilor) si ianuarie.

Motivele sunt diverse:

- în perioada caldă segmentul de piată căruia i se adresează restaurantul X se va

micsora prin plecarea consumatorilor pentru petrecerea vacantelor si concediilor.

- Luna ianuarie înregistrează o diminuare a vânzărilor datorită micsorării disponibilitătilor

bănesti acestea fiind destinate, în mare parte, cheltuielilor ocazionate de sărbătorile de

iarnă.

Page 8 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

Cap 3 PIATA SI STRATEGIA DE MARKETING

3.1 CLIENTII

Clientii vizati de afacere au vârsta de peste 18 ani, o pondere ridicată detinând-o cei cu

vârsta cuprinsă între 30-40 de ani.Si cei de 20-30 ani formează o parte importantă, dar

mai ales pe termen lung acestia făcând parte dintr-un segment de consumatori în formare,

care în viitor pot deveni fideli.

Consumatorii vizati de afacere se deosebesc prin comportament si ocupatie(oameni de

afaceri, intelectuali, functionari). Calitatea acestor clienti potentiali este dată de

posibilitătile lor financiare si de disponibilitatea lor de a cheltui pentru a-si oferi un

serviciu de bună calitate.

Motivatiile cumpărării serviciului-produs oferit de restaurantul X ar putea fi următoarele:

- Petrecerea unei seri plăcute în compania persoanei/persoanelor care îi însotesc;

- Servirea unei mese bune într-o atmosferă linistită;

- Discutii/întâlniri între oameni de afaceri;

- Oferirea unei seri romantice persoanei iubite;

- Organizari evenimente.

3.2 PRODUSUL AFACERII

Concret produsul afacerii este din sfera serviciilor, respectiv serviciu de alimentatie

publică, acesta satisfăcând nu doar necesităti vitale dar si morale.

Punctele de atractie care pot influenta decizia potentialilor clienti în vederea cumpărarii

serviciului sunt: calitatea deosebită a preparatelor, comportamentul plăcut si amabil al

personalului, curătenia, lumina si designul interior, atmosfera aparte.

Page 9 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

Specialitătile culinare si băuturile oferite se individualizează prin calitate si mod de

prezentare. Asocierea serviciului oferit cu decoratiile interioare, atmosfera si profesionalismul

personalului constituie un portofoliu de avantaje în raport cu restaurantele deja existente în orasul

Ploiesti.

3.3 SEGMENTUL DE PIATĂ

Segmentul de piată vizat este situat cu preponderentă în orasul Ploiesti. Mărimea acestui

segment pe care afacerea urmează a se concentra este estimat la 15% din populatia totală

a orasului(400.000 locuitori) fiind de circa 60.000 de clienti potentiali

Tendintele pietei tintă este de crestere usoară. Se previzionează ca în următorii 2-3 ani să

cunoască ritmuri de crestere rapidă fiind influentată de situatia economică a zonei si a

României.

Volumul total al desfacerilor pe piata municipiului Ploiesti este de aproximativ 1.7 mld. lei

pe an, considerând exclusiv restaurantele cu un anumit specific ce au un nivel mai ridicat

al serviciilor.

Pe lângă previziunile optimiste în privinta dezvoltării pietei tintă si numărul

consumatorilor considerat destul de confortabil pentru a avea certitudinea că există o

piată de desfacere asigurată, un alt motiv pentru deschiderea unui astfel de restaurant îl

constituie numărul si mărimea competitorilor.

3.4 CONCURENTA

Concurentii principali potentiali îi reprezintă restaurantele cu specific italienesc, romanesc .

Faptul că ele deja există(deci sunt cunoscute), si-au format o oarecare

reputatie(destul de bună în lipsă de altceva), au o clientelă oarecum fidelă, sunt câteva din

Page 10 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

avantajele concurentiale pe care aceste afaceri le prezintă.

Cu toate acestea, lipsa unui segment de piată propriu stabil ca si nivelul calitativ al serviciului
care a scăzut odată cu trecerea timpului, formează puncte slabe ce pot fi, si trebuie, atacate printr-o
bună strategie de marketing.

Afacerea nu se va confrunta cu un competitor foarte puternic. Chiar dacă nu vor fi un

concurent direct restaurantele Prestije, Vienna Cafe, acaparează o parte a clientilor, datorită faptului

că are un nume de marcă foarte cunoscut, preturi relativ rezonabile în raport cu calitatea

produselor.

Totusi atragerea acestor clienti nu va reprezenta pentru afacerea firmei “o lovitură”.de

exemplu în perioda decembrie-ianuarie, clientela restaurantului X fiind preconizată a fi

formată numai din acei consumatori cu mari resurse financiare, nu se va orienta spre un

local cu caracter specific, diferit, ce nu corespunde gusturilor si obisnuintelor culinare.

Partea de piată “furată” de Prestije, Vienna Cafe este constituită din tineri (maxim 35 de ani)

si studenti cu o putere de cumpărare mai ridicată decât media. Această “pierdere”, practic

nu este observabilă, aceasta fiind estompată de ritmul de crestere firesc de la începutul

anului.

Efectul pozitiv al existentei afacerii Prestije, Vienna Cafe va fi întărirea concurentei, si cum

concurenta stimulează competitia, cei care vor avea cel mai mult de câstigat sunt clientii,

a căror satisfactie finală este urmărită în fapt. Consider că existenta unui restaurant cu un

serviciu si o calitate foarte ridicată (X) si concurentiputernici cum sunt Prestij, Vienna Cafe, va

duce în fapt, la “împărtirea” consumatorilor Ploiesteni între aceste afaceri.

Asa cum am mai arătat, segmentul de piată al lui concurentilor si X nu coincide în întregime

dar se adresează celor cu o putere financiară mai ridicată si care au gusturi sI exigente mai mari

privind produsele si serviciile cumpărate.

Page 11 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

Pentru a încheia această analiză consider că existenta acestui restaurant in orasul Ploiesti ar

“educa” clientela mai tânără a orasului, care odată cu trecerea timpului si maturizarea ei se va

îndrepta spre un restaurant ce corespunde imaginii sale despre sine, prestigiului, pozitiei sale

financiare si sociale.

3.5 STRATEGIA DE MARKETING

Tinând cont de câteva din aspectele implicate de acest tip de afacere: produs-serviciu de

înaltă calitate, câstiguri reduse în primul an de activitate si de alti factori care pot

influenta negativ mersul afacerii(inflatie, rata dobânzii) este deci obligatorie analiza

atentă si conceperea unei foarte eficiente strategii de marketing si de promovare a

serviciului oferit. Politica firmei în domeniul marketingului si reclamei va pune accent pe

unicitatea serviciului prestat. Echipa manageriala (proprietari si administrator) trebuie să

conceapă o strategie de marketing care să contină metode si elemente specifice fiecărei

etape din viata restaurantului.

Astfel, în chiar ziua deschiderii localului vor fi invitate personalităti publice ale orasului

Ploiesti: oameni de presa, oameni de afaceri de succes care se bucură de o bună

reputatie. Reclama în această perioadă va fi bine orientată, tintind segmentul de piată

urmarit . Acest lucru se va realiza prin intermediul:

- Cărtilor de vizită trimise pe adresa societătilor comerciale, a firmelor, sau institutiilor

publice, culturale si de învătământ;

- Un mediu de comunicare în masă, radioul va fi o altă cale de a face reclamă; însă

acest procedeu va fi folosit doar pe perioade scurte si intermitente;

- înainte de lansarea afacerii, pentru a informa potentialii clienti de intentia de a se

Page 12 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

dechide un nou restaurant cu un anumit specific si diferentiat prin calitate;

- în perioada caldă a anului(lunile iunie, iulie, august), reclama va fi mai intensă, mai

incisivă ca de obicei, iar prin mesaj va fi adresabilă unui segment mai larg de consumatori.

Motivul îl constituie evolutia cererii anuale din orasul Ploiesti si atragerea unui număr cât mai mare

de consumatori.

- Data inaugurării localului va fi si ea atent aleasă. Este recomandabilă perioada propice

unor astfel de actiuni si în care volumul cheltuielilor populatiei pentru bunuri de larg

consum sau de lungă durată este cea ridicată. Aceasta corespunde primului trimestru al

anului, respectiv sfârsitul lunii februarie si începutul lunii martie. Datorită acumulării în

această perioadă a unor sărbători traditionale(Mărtisor, 8 Martie), inaugurarea

restaurantului X ar putea fi receptionată de către consumatori drept un “cadou” cu ocazia

acestor evenimente iar noutatea ofertei ar putea fi un motiv de a vizita localul.

În ceea ce priveste mesajul si continutul reclamei: indiferent dacă aceasta se face prin

postă, difuzare de brosuri sau radio ea se va axa pe ideea oferirii unui serviciu deosebit.

Ideea centrală pe care mesajul trebuie să o transmită este aceea a existentei unui

restaurant select cu specific spaniol, ce se evidentiază mai ales prin atmosferă, aspect

interior(mobilier, lumină), calitatea personalului(comportament, tact).

Textul mesajului va remarca varietatea meniului, originalitatea si calitatea acestuia. Se vor

evita specificatii de pret, folosindu-se aluzii fine, subtile cu privire la nemultumirea generală că

există putine restaurante de calitate la un pret rezonabil.

Oricum, pretul specialitătilor culinare va fi în functie de preturile preparatelor echivalente

oferite de concurentă; în acest caz pretul va fi asemanător. Diferentierile de pret vor apare

la “specialitătile casei”, acestea prevăzând un pret mai ridicat ce trebuie să demonsreze

calitatea deosebită a produselor ce oferă siguranta unui serviciu receptionat ca unic.

Page 13 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

CAP 4 ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL

4.1 ORGANIZAREA

Strategia organizatională vizată va trebui să mentină organizatia activă, dinamică si cu un

nivel ridicat al fortei competitionale.

Această strategie va avea ca o biectiv dezvoltarea produsului său, respectiv îmbunătătirea

serviciului sau si a meniurilor. O altă strategie va consta în pătrunderea în domenii de

afaceri furnizoare. Se va încerca în acelati timp o strategie de diferentiere a produsului serviciu,

pentru a putea fi perceput ca unic, cel putin în zona municipiului Ploiesti. Strategia de diferentiere

permite, prin oferirea unui produs de o calitate net superioară, posibilitatea de a practica

preturi mai mari, realizând profituri mai ridicate si o mai largă flexibilitate cu furnizorii.

Conducerea firmei va fi asigurată de un manager angajat care va administra firma si care

va prezenta periodic un raport de activitate si care va fi selectat în special după trăsăturile

sale “umane”:

- asumarea responsabilitătii;

- puterea ridicată de muncă;

- plăcerea de a lucra în domeniu;

- pricepere organizatorică;

- originalitate în gândire;

- sinceritate si loialitate;

- spirit inovator.

Pentru acest post este cea mai potrivită o persoană cu o vârstă cuprinsă între 25-30 de ani,

dinamică, capabilă să asimileze rapid cunostintele si să învete din greseli; să aibă un


Page 14 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

caracter deschis, prezintă de spirit si să prezinte, de ce nu, o înfătisare plăcută.Profesional

nu este absolut necesar să fie absolvent(ă) al unei scoli, al unor cursuri de specialitate sau

a unei institutii cu caracter economic, dar este recomandabil.

Ca importantă, al doilea după administrator va fi bucătarul-sef al restaurantului.

Experienta va fi caracteristica sa principală, care va cântări în luarea hotărârii de a fi

angajat. Acesta va trebui să fie absolvent al unor unor cursuri de specialitate si să facă

dovada priceperii sale în arta culinară.

Postul de economist, al treilea în piramida ierarhică, va fi ocupat de o persoană cu

experientă, absolvent de Stiinte Economice.De preferat Firma de contabilitate pentru a externaliza


serviciul

Restul posturilor nu necesită personal cu o pregătire înaltă, bucătarii si chelnerii trebuind

să fie, totusi absolventi ai unui liceu de profil sau ai unor cursuri de specialitate.

4.2 PROCESUL DE PRODUCTIE-DESERVIRE

Procesul de productie va fi variabil în timp si va folosi în realizarea produsului final

diferite materii prime.În principiu acestea vor fi de origine animală si vegetală, exceptie

făcând băuturile alcoolice ce nu necesită un timp de productie, ci doar de desfacere. Ca

timp, procesul de productie va dura 15 min.(salate de legume si fructe) sI 30 / 45 min.

de ex. fripturile). Procesul de productie va necesita diferite utilaje si se va realiza într-o

încăpere de circa 36 m2.

Procesul de desrvire cu preparatele culinare va avea loc într-o sală cu suprafata de 122.5

m2; va avea 15 mese si maxim 40 de locuri. Barul va avea 6m. lungime si poate deservi

simultan opt clienti. Cei doi ospătari si un barman vor reusi în conditiile în care

restaurantul este ocupat 100% să-si îndeplinească responsabilitătile cu eficientă.

Page 15 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

4.3 PERSONALUL

Afacerea necesită 18 angajati din care 3 nepermanenti. Ca pregătire acestia vor avea

cunostinte de economie, contabilitate, specifice fiecărui post. În afară de initiatorii

afacerii, economist (contabil autorizat sau expert), bucătar-sef(absolvent al unei scoli sau

cursuri de specialitate), Ajutor bucatar, restul angajatilor nu necesită pregătire specială(, spalator

vase ); soferul va avea carnet de sofer profesionist.

Personalul necesar va fi identificat si recrutat de la agentiile de recrutare-plasare a fortei

de muncă, sau prin intermediul anunturilor de mică publicitate sau anunt la mica publicitate. În cazul

ajutorilor de bucătar si a ospătarilor, ei vor fi identificati dintre absolventii cei mai bine pregătiti ai

liceelor de specialitate din Ploiesti.

Este necesar a se evidentia că adminisratorul si economistul vor fi primii angajati.

Împreună cu acestia initiatorii afacerii vor urma a recruta bucătarul-sef si ospătarul-sef. În

continuare administratorul, bucătarul si ospătarul-sef vor recurge la selectionarea

candidatilor pentru celelalte posturi: bucătari, chelneri, barmani, ajutoare bucatari.

Testarea solicitantilor se va face cu scopul măsurării abilitătii si cunostintelor acestora

prin demonstrarea practică a capacitătii îndeplinirii sarcinilor. Pe lângă testul de

performantă, candidatii vor tebui să îndeplinească si conditii de comportare, tact, tinută si

înfătisare fizică. Candidatii vor fi supusi unor examinări medicale amănuntite pentru a se

verifica daca sunt apti pentru munca solicitată si pentru a se asigura protectia celorlalti

angajati, a clientilor si a produselor realizate în cadrul restaurantului.

Instruirea personalului admis, dacă este necesară, va fi efectuată de fiecare dintre

responsabilii de fiecare departament in parte, respectiv bucătarul-sef si ospătarul-sef.

Page 16 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

4.3.1 Îndatoririle si responsabilitătile fiecăruia dintre angajati vor fi prevăzute în fisa postului astfel:

Administrator:

- execută aprovizionarea;

- primeste si receptionează mărfurile;

- pune la punct cu bucătarul-sef planul-meniu;

- initiază introducerea unor sortimente noi;

- execută prezenta si efectuează instructajul profesional;

- verifică tinuta zilnică si vestimentatia;

- controlează zilnic aparatele de casă, obiectele de inventar;

- întretine discutii cu consumatorii, recomandă unele preparate;

- solicită părerea acestora asupra calitătii preparatelor;

- serveste personal în unele cazuri consumatorii.

Bucătar-sef

- îndrumă, supraveghează si controlează întreaga activitate profesională;

- organizează activitatea de productie culinară în baza planului de productie culinară;

- răspunde de calitatea si cantitătile preparate;

- supraveghează modul în care se montează preparatele în vesela de servire;

- verifică personalul din sectia de productie;

- livrează preparatele culinare.

Ospătar-sef

- organizează si răspunde de întreaga activitate din procesul de servire;

- verifică prezenta si Tinuta personalului;

- verifică starea de curătenie si de igienă a salonului de servire;

- verifică si întocmeste meniul cu administratorul si bucătarul-sef;

Page 17 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

- primeste consumatorii la intrarea în sală si îi conduce la masă;

- primeste comanda si serveste consumatorii mai importanti;

- supravegheză modul în care ospătarii si barmanul îsi execută serviciul;

- efectuează demonstratii de pregătire, prezentare si servire a diferitelor specialităti culinare;


- rezolvă operativ sesizările clientilor;

- instruieste personalul

Ospătar

- execută activitatea de pregătire a salonului de deservire;

- verifică starea de curătenie a salonului;

- execută aranjarea meselor;

- serveste consumatorii.

Barman:

- efectuează operatiile de servire a clientilor cu băuturi specifice sectiei;

- verifică stocul zilnic si valoric al gestiunii;

- se aprovizionează cu toate sortimentele de băauturi;

- se dotează cu toate tipurile de pahare.

Politica de salarizare va avea la bază o analiză a factorilor ce influentează nivelul

salariilor: cererea si oferta de muncă, legislatia(valoarea minimă a salariului), posibilitătile de plată

ale firmei, salarii acordate de concurentă.

Pentru a-si forma o imagine pozitivă si a-si păstra prestigiul, firma va adopta o politică de

salarii ridicate, peste nivelul mediu de salarizare. Fondul de salarii nu va fluctua în

functie de profitul obtinut si se va garanta un salariu de bază, corectat în functie de

inflatie, salariu corectat indiferent de veniturile firmei.

Page 18 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

Planul de salarizare va prevedea si adăugarea unor prime, stimulente, plăti suplimentare.

Pe lângă nivelul salariului motivarea personalului se va realiza si prin garantarea locului

de muncă(contract perioada nedeterminata), plăcerea de a lucra într-un restaurant de marcă.

4.3.2 ORGANIGRAMA

PROPRIETAR

ADMINISTRATOR

SERVICIU AUXILIAR

ECONOMIST SERVICIU JURIDIC

BUCATAR-SEF

PRODUCTIE

OSPATAR-SEF

DESERVIRE

Page 19 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

CAP 5 INFORMATII FINANCIARE

Valoarea totală a afacerii este estimată la 50.000 Euro, acesti bani acoperind în

totalitate cheltuielile presupuse de lansarea afacerii, rezervele, costurile cu eventualele

remodelări ale spatiilor pentru desfăsurarea activitătii.

Veniturile lunare sunt comparabile cu cele ale celorlalte afaceri din acest domeniu. În

următorii ani veniturile realizate de pe urma acestor activităti vor acoperi în totalitate

cheltuielile generate de lansarea afacerii, la sfârsitul celui de-al II-lea an de activitate

estimându-se realizarea unor profituri reale.

Lansarea afacerii va costa aproximativ 50.000 Euro. Investitiile mari în mijloacele fixe,

35.000 Euro, se explică prin faptul că acestea sunt achizitionate noi si sunt de bună

calitate.

Decorările si remodelările spatiului necesită 15.000 Euro, fapt justificat prin pretul

ridicat al materialelor folosite si costul mare al unor astfel de lucrări(calitate).

Cheltuielile ocazionate de reclamă si relatii cu publicul(1500 Euro) sunt motivate de

reclama directă si inaugurarea restaurantului.

Evidenta contabilă va fi asigurată de o persoană cu experientă în domeniu si care trebuie

să fie obligatoriu contabil autorizat sau expert contabil.

Analizând cererea publicului pentru servicii de calitate si pozitia favorabilă a afacerii dată

de noutatea ofertei sale se consideră ca punctul critic este posibil de atins doar în situatii

de criză deosebit de dure. Aceste dificultătI ar putea să fie generate de situatii

nefavorabile ale economiei nationale, schimbări bruste ale sistemului politic(defavorabi

initiativei particulare, o exagerată politică fiscală), dar si nepricepere organizatorică si

concurentă neloială. Considerând aceste situatii ca limită, prin realizarea acestui plan am

certitudinea că, nici măcar accidental, afacerea nu va activa în pierdere.

Page 20 of 23
Proiectarea si organizarea intreprinderii

5.1 ESTIMAREA RISCULUI

Asa cum am arătat la (Informatii financiare), asupra desfăsurării normale a

afacerii pot interveni factori de destabilizare, influentând negativ mărimea încasărilor si

chiar imaginea firmei. Pe parcursul anului se anticipă fluctuatii ale cererii, date de

numărul variabil de consumatori.

Asa cum am explicat mai devreme, ponderea principală o vor detine clientii

cu disponibilităti bănesti ridicate. “Migrarea acestei clientele în perioada caldă a anului,

pentru a-si petrece concediile si diminuarea activitătii economice, va reprezenta “o

pierdere” temporară pentru afacere si realizarea unor profituri mai mici.

Inflatia ar influenta afacerea, dar nu reprezintă un factor prea important, datorită

segmentului căruia i se adresează oferta acestui restaurant. Inflatia va avea o influenta

destul de redusă asupra profitului(cresterea costurilor de productie) si nu si asupra

numărului de clienti.

Actualmente sistemul politic din România, concretizat prin reglementările sale

guvernamentale si legislative, nu este un factor de risc. Dimpotrivă, anticiparea unor măsuri

favorabile, cum ar fi facilitătile acordate întreprinzătorilor mici si mijlocii sunt factori pozitivi care ar

putea ajuta din plin la desfăsurarea normală si la dezvoltarea rapidă a afacerii.

Pe lângă toate acestea se va încerca, permanent, o îmbunătătire a activitătii de management,

ridicarea profesionalismului personalului si executarea, la intervale regulate, a instructajului de

protectia muncii.

O altă grupă de riscuri, cum sunt: incendii, inundatii se vor evita prin asigurarea mijloacelor

fixe si a utilajelor din cadrul firmei.

Page 21 of 23