Sunteți pe pagina 1din 354

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII A AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE nr.___

AGENDA
PROIECTĂRII ACTIVITĂȚILOR
EDUCATORULUI ÎN GRUPA ___________

EDUCATOR:___________________
MANAGER:___________________

Chișinău, 2020-2021

1
Harta proiectului tematic ,,Bine e la grădiniţă”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 01.09.2020-04.09.2020
Grupa noastră
Bun venit la grădiniţă

Proiect tematic:

„Bine e la grădiniţă”
În lumea fermecată a grădiniţei
Centre şi jucării
Curtea grădiniţei

PROIECT TEMATIC
2
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: Bine e la grădiniţă
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu regimul grupei, tablou, reviste, , material demonstrativ (mult puțin), imagini cu jucării, jetoane, fișe de lucru, cărții,
creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru gătit, păpușii, blocuri constructor, cuburi plastic, plastelină, foi A4 etc.
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 1.3. Păstrarea în ordine și curățenie a jucăriilor, bunurilor personale și locului de
Sănătate și motricitate sănătate joacă.
Educație fizică
1.2. Utilizarea variaților de mers după semnal, cu schimbarea direcției.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 1.2.Recunoașterea obiectelor propii și ale celor comune, având grijă de ele.
personală
Educație pentru 2.3.Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale, exploatându-
societate le/utilizândule cu atenție.
Limbaj și comunicare Educație pentru 2.8.Manifestarea dorinței de a discuta cu adulții și colegii săi, respectând unele
limbaj și norme elementare de echitetă verbală.
comunicare 2.5 Formularea enunțului, respectând ordinea corectă a părților de propoziție.
Științe Formarea 1.1. Determinarea relațiilor cantitative dintre două grupuri de obiecte, utilizând
reprezentărilor expresiile: mult/unu, mai mult/mai puțin/tot atât.
elementare 1.3.Clasificarea corpurilor în baza unui criteriului dat.
matematice
1.1. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
Educație pentru
mediu
1.1.
Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
Educație digitală interactive.
Arte Educație plastică 2.1. Recunoașterea materialelor și a ustensilelor utilizate în activității picturale,
grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
2.6. Dramatizarea jocurilor cu cântec.

3
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Copiii merg la gradinita  Ce reprezintă numele cel personal;  Reguli de comportament la
 La gradinita sunt multe jucarii  De ce trebuie să respectăm grădiniţă cu ajutorul imaginilor.
 Suntem oameni, copii, fete şi băieţi; anumite reguli de comportament la  Reguli pentru igiena de la
 Avem un nume; grădiniţă. gradinita cu ajutorul poeziilor.
 Suntem un grup de colegi şi prieteni;  Avem îndatoriri, dar avem şi drepturi
 Ştim cum arătăm; şi care sunt acestea;
 Suntem în creştere;  Comportamente şi atitudini igienice
 Trebuie sa avem grija de noi corecte în vederea menţinerii
sănătăţii.
 De ce suntem diferiti?
 Ce reguli avem pentru igiena de la
gradinita?

SCRISOARE DE INTENȚIE

DRAGI PARINTI,

Copiii dvs deruleză, în perioada 01.09.2020-07.09.2020 un proiect cu tema ,, Bine e la grădiniţă”. Această
temă o vom aborda pentru a ajuta copiii să se cunoască, să înţeleagă ceea ce se intamplă cupersonalitatea sa,
să-şi imbogăţească calitativ şi cantitativ cunoştinţele despre grădiniţă,grupă, jucării, curtea grădiniței,
resposabilități, jocurietc..

De aceea, vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le dați informaţii corecte, pe care să le
împărtășească şi celorlalţi copii din grupă şi să ne sprijiniți cu diverse materiale: cărți, reviste, enciclopedii,
filmuleţe, fotografii cu copilul şi tot ce credeţi că ne-ar putea fi de folos.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor,


Copii grupei nr.

4
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
interes personală
Luni Bun venit la  Educația pentru limbaj și comunicare Alfabetizarea:Venirea la Jocul verbal: Ce stii despre?”
grădiniţă  Poezia ,,Grădinița mea iubită”- grădiniță-lectura imaginilor Joc distractiv : “Maratonul copiior”
memorizare Științe: Mult/puțin pag. 9 (cartea Observarea: clădirei grădiniței
 Formarea reprezentărilor elementare de jocuri teste)
matematice Blocuri: Grădinița mea
 Însușirea noțiunii de mult/puțin
Marți Grupa noastră  Dezvoltarea personală Artă:Mingea mare/mica-modelare  Jocul de mișcare ,,Prinde
 Grupa noastră – observare sala de grupă Alfabetizare: Grupa mea-imagini mingea”
 Educație plastică Blocuri: Dulăpiorul meu-  Convorbire cu observare:
 Mingea mare/mingea mică-modelare construcții Cine ne-a adus la grădiniță

Miercuri În lumea  Educație pentru mediu Științe:Ajută pe fetiță să ajungă la  Jocul mobil Prinde mingea
fermecată a  În lumea fermecată a grădiniţei- grădiniță-labirint.  Jocul de mișcare ,,Găseșteți
grădiniţei observare Alfabetizare: Grădinița căsuța”
 Educația fizică fermecată-convorbire  Convorbire: Dacă îi place la
 “Ca sa cresc mare, vreau sa fac miscare”-forme Joc de rol: De-a educatoarea grădiniță
de alergare  observare: cât de colorată este
Joc sportiv: “Veniti la mine!” grădinița
Joi Curtea  Educația pentru limbaj și comunicare Biblioteca: “Asa da, asa nu!”  Jocul muzical ,,grădinița mea”
grădiniţei  Maricica în curtea grădiniței” de -Reguli de comportare civilizata în  Jocul de mișcare ,,Iepurașul„
L.Vladescu- lectura dupa imagini curtea grădiniței.  Convorbire cu observare:
 Educația muzicală Arta: “Coloram imagini din curtea grădiniței
 Interpretarea Cântecul ,,Educatoarea mea” cartile de colorat”
Apă și nisip- Joaca copiilor în
nisip.Forme
Vineri Centre şi  Educația pentru societate Biblioteca: “Jucarii pentru copii” –  Jocul ,,ghici ghicitoarea mea „
jucării Conversație ,,Cum mă voi ocupa la grădiniță lectura dupa imagini  Jocul de mișcare ,,Ursul
 Educația digitală Arta: Săpun-modelare doarme și visează”
Vizionarea filmulețului ,,Lucru pe Joc de rol: De-a Grădinița  Convorbire cu observare:
centre de interes” timpului de afară.
 Educația pentru sănătate
Igiena mâinilor

5
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru limbaj și comunicare, Formarea reprezentărilor elementare matematice.
Ziua: Bun venit la Unități de competență:
Luni grădiniţă 1.5. Exprimarea interesului pentru receptarea și înțelegerea mesajelor verbale , a unor îmbinări de cuvinte
1.1. Determinarea relațiilor cantitative dintre două grupuri de obiecte, utilizând expresiile: mult/unu, mai mult/mai puțin/tot atâtea.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să răspundă la întrebările adresate de către educator;
-să numească locul pe care l-au cunoscut astăzi.
Psihomotorii:
-să respecte regulile grupei prezentate de educator;
-să selecteze grupurile de obiecte care sunt mai multe;
Socio-afective:
-să manifeste plăcere față de colegi, grupă și educatoare.
Vocabular:copii, grădiniță, educatore, dulăpior, dormitor, sala de grupă, baie etc.
Resurse materiale: fișe de lucru cu igiena, imagini cu batista, fișa cu imagini de sănătate, fonogramă muzicală.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru limbaj și Alfabetizarea:Venirea la Plimbări: Jocul cu
Întâlnirea de dimineață: comunicare grădiniță-lectura imaginilor Jocul verbal: Ce stii subiect ,,De-
 Salutul: Soarele  Lecturarea poeziei Sarcinii: Privește atent imaginile și despre?” a
de dimineață! ,,Grădinița mea iubită”- să le lecturezi. magazinul”
 Calendarul naturii. Științe: Mult/puțin pag. 9 (cartea
memorizare Joc distractiv :
 Mesajul activității. de jocuri teste)
 Jocul ,,ghici ghicitoarea “Maratonul copiior” Citirea
 Expoziția lucrărilor Sarcinii: încercuiește imaginile cu
mea” literature
cu fotografii a obiectele mai puține.
 Prezentarea grupei. Observarea: clădirei copilărie-
famililor. Blocuri: Grădinița mea
 Tranziții  Formarea reprezentărilor grădiniței păpădie vol
Sarcinii: cooperează cu colegii
 Pauza dinamică elementare matematice I ,,Soarele”
construind o grădiniță.
„Noi în cerc ne  Însușirea noțiunii de mult/puțin pag.7
adunăm”  Exercițiu de numărare a
obiectelor.
Evaluarea DFFS: 134; 140 ; DPES: 248; DLC:425; 463; DC: 574; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor continua acasă să învețe poezia ,,Grădinița mea iubită” În această zi copii s-au familarizat cu grupa, cu regimul, au făcut cunoștiință
cu colegii

6
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Dezvoltare personală
01.09.2020 Grupa noastră Unități de competență:
Ziua: 2.3. utilizarea materialelor grafice în realizarea unor imagini plastice.
Marți 1.2.Demonstrarea atitudinii grijulii față de bunurile publice și cele comune.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească tot ce observă în sala de grupă;
-să enumere camerele din grupă, dormitor, baie, sala de grupă, hol etc..
Psihomotorii:
-să modeleze o minge mică/mare după exemplu educatorului.
-să mânuiască cu grijă materialele de modelaj.
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a frecventa grădinița.
Vocabular: Grupa, plastelină, joc, camere.
Resurse materiale: plastelină, cuțite, planșete, șervețele, imagini cu grupa etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Dezvoltarea personală Artă:Mingea mare/mica- Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de  Conversație: ce modelare  Jocul de subiect
dimineață: obsevrăm în grupa Saricini: încălzește plastelina mișcare ,,Prinde ,,De-a
 Salutul: „La noastră. dândui forma unei mingir mingea” grădinița”
fereastra mea, de  Graficul T: regulile mici/mare
pază” grupei Așa da/așa nu Alfabetizare: Grupa mea-  Convorbire cu
 Calendarul  Educație plastică imagini observare: Cine
naturii.  Exercițiu de demonstrare a Sarcini: lecturează imaginile ne-a adus la Lucru
 Mesajul procedeelor de modelare: propuse la centru despre grupă. grădiniță individual:
activității. Mingea mare/mingea mică- Blocuri: Dulăpiorul meu- terminarea
 Tranziții  Lucru individual: modelarea construcții lucrărilor
 Pauza dinamică formelor, încălzirea Sarcini: construiește un plastice.
„Umerii vom plastelinei. dulăpior pentru lucrurile tale
ridica” personale.

Evaluarea DLC: 427 ; DPES: 278 ; DFFS: 83; etc.

Implicarea părinților Evaluarea zilei

7
Să poarte discuții acasă cu copiii de ce este importată grădinița. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, cu noțiuni noi de
minge, procedeu.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Educație pentru mediu
02.09.2020 În lumea Unități de competență:
Ziua: fermecată a 3.4. Identificarea regulilor de îngrijire a mediului ambiant.
Miercuri grădiniţei 2.3. Demonstrarea îndemânării în acțiuni motrice.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să indetifice regulile de menținere a curățeniei pentru a avea o grădiniță curată;
-să determine 1-2 metode de îngrijire a spațiului de flori din curtea grădiniței.
Psihomotorii:
-să execute corect îngrijirea mediului;
-să respecte regulile jocului;
Socio-afective:
-să manifeste activism în cadrul activităților.
Vocabular: mediu, îngrijire, fermecat, grădiniță, plante, curte, grădină;
Resurse materiale: unelte de muncă, fișe cu labirit, imagini cu îngrijirea grădiniței, ustensile pentru joc de rol, minge, trambulină, fluier.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educație pentru mediu Științe:Ajută pe fetiță să ajungă la  Jocul mobil Prinde Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: *Observare-cât de fermecată este grădiniță-labirint. mingea subiect
 Salutul: Bun venit grădinița, și terenurile sale. Sarcini: privește atent fișa și  Jocul de ,,Bucătăria”
la grădiniță! Întrebare problemă: Ce trebuie să facem găsește traseul corect ca fetița să mișcare ,,Găseșteți
 Calendarul naturii. pentru a avea o grădiniță fermecată? ajungă la grădiniță. căsuța” Citirea
 Mesajul activității. *Demonstrare-cum să îngrijește terenu, Alfabetizare: Grădinița  Convorbire: Dacă îi literaturi
 Tranziții florile de la teren și grupă etc. fermecată-convorbire place la grădiniță ,,Păcală face
 Pauza dinamică  Educația fizică Sarcini: privește imaginile și observare: cât de colorată cumpărături
„Mâinele am *“Ca sa cresc mare, vreau sa fac răspunde la întrebările este grădinița ”
ridicat” miscare”-forme de alergare educatorului.
*Joc sportiv: “Veniti la mine!” Joc de rol: De-a educatoarea
*Trecere prin tunel. Sarcini: Imită rolul educatorului
utilizând cuvinte fermecate.
Evaluarea DFFS: 28; 36 ; DPES: 345; DLC:466; DC: 582; etc
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un desen cu Grădinița mea fermecată În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre îngrijirea mediului ambient al
grădiniței.
8
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație muzicală și Educație pentru limbaj și comunicare
03.09.2020 Curtea Unități de competență:
Ziua: grădiniţei 2.7 Executarea combinaților de dans în baza mișcărilor muzical-ritmice cunoscute.
Joi 2.1. Articularea unor sunete, grupuri de sunete în cuvinte, îmbinări de cuvinte.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să formule propoziții simple și dezvoltate;
-să numească regulile de comportament în curtea grădiniței;
Psihomotorii:
-să utilizeze cu atenție materialele didactice;
Socio-afective:
-să manifeste grijă față de păstrarea curții într-o atmosferă curată.
Vocabular: curte, grădiniță, mediu, cuvinte de salutare.
Resurse materiale: imagini cu comportament, cărți de colorat, instrumente muzicale, imagini cu povestea, creioane de colorat.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru Biblioteca: “Asa da, asa nu!” Plimbări: Jocuri de
Întâlnirea de limbaj și comunicare -Reguli de comportare civilizata în curtea  Jocul rol ,,la
dimineață: grădiniței. muzical grădiniță
 Salutul: soare- *Maricica în curtea grădiniței” de Sarcini: alege imaginile potrivite care ,,grădinița ”
soare, domn balai! L.Vladescu- lectura dupa imagini refelctă comportament pozitiv/negativ mea”
 Calendarul naturii. *Învățarea sunetului A mare, a Arta: “Coloram imagini din cartile de  Jocul de Ascultar
 Mesajul activității. mic colorat” mișcare ea
 Tranziții *Analiza sonoră a propoziților. Sarcini: colorează imaginile din cărțile de ,,Iepurașul„ cântecel
 Pauza dinamică
 Educația muzicală colorat.  Convorbire ului ,,
*Interpretarea Cântecul Apă și nisip- Joaca copiilor în nisip.Forme cu observare: grădinița
„Ploița și
,,Educatoarea mea” Sarcini: realizează forme cu ajutorul apei și curtea mea”
vântul”Iepurașul în
cărărușă” nisipului grădiniței

Evaluarea DLC: 463; DPES: 281 ; DC:606; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un poster cu tema: grădinița mea iubită. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre cooperarea cu colegii
în curtea grădiniței
9
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru societate și Educația digitală, Educație pentru sănătate.
04.09.2020 Centre şi Unități de competență:
Ziua: jucării 1.1. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale digitale interactive.
Vineri 1.4. Respectarea regulilor de igienă personală și colectivă.
3.2.Demonstrarea abilităților de a coopera cu celălanți.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească jucăriile scoase din săculețuț fermecat;
Psihomotorii:
-să mânuiască materialele didactice cu îngrijire.
Socio-afective:
-să manifeste grijă față de a spăla mâinile după joacă.
Vocabular: Grupă, grădiniță, jucării, raft, dulăpior, culori.
Resurse materiale: creioane colorate, jetoane pentru jocul de rol, imagini cu jucării, fișa cu text.
ADP Rutina și tranziții  Educația pentru Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
societate interes jumătate a zilei
 Educația pentru Biblioteca: “Jucarii pentru Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de societate copii” –lectura dupa imagini  Jocul ,,ghici subiect
dimineață: *Conversație ,,Cum mă voi Sarcini: lecturează ghicitoarea mea ,,Politeția
 Salutul: Am venit cu ocupa la grădiniță imaginile, formulând „ La
bucurie! *Exercițiu-săculețul fermecat propoziții despre ele.  Jocul de grădiniță”
 Calendarul naturii.  Educația digitală Arta: săpun-modelare mișcare ,,Ursul *Dialoguri
 Mesajul activității. *Vizionarea filmulețului ,,Lucru Sarcini: modelază un doarme și despre
 Tranziții pe centre de interes” săpun, dândui forma pătrată. visează” copii,
 Pauza dinamică  Educația pentru Joc de rol: De-a Grădinița  Convorbire cu educator,
„Ploița și vântu „Noi sănătate Sarcini: Imită rolul observare: ajutor de
zburăm ca Conversație-igiena mâinilor cu educatorul și copiilor, timpului de educator.
fluturașiil” săpun după joacă. cooperând în joc. afară.
Evaluarea DLC: 400 ; DPES: 280 ; DC: 607; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să poarte discuții cu copiii despre cum se comport la grădiniță. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre jucării, cum ar trebuie
10
aranjate, denumirea lor.
Harta proiectului tematic ,,Familia mea”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada:

Toți au o familie Cum este familia mea

Proiect tematic:

„Familia mea”
Scumpii mei părinți
Cu ce îmi ajut părinții?
Frații mei

PROIECT TEMATIC
11
Tema globală: EU ŞI CEILALŢI
Proiect tematic: Familia mea
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu activității din familie, tablou, reviste, , material demonstrativ (mult puțin), imagini cu casă, personaje, jetoane, fișe de
lucru, cărții, creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru gătit, păpușii, blocuri constructor, cuburi plastic, plastelină,
foi A4 etc.
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru sănătate 1.3. Aplicarea regulilor sanitar-igienice și ale unui comportament corect în
Sănătate și motricitate Educație fizică timpul servirii mesei.

1.2. Demonstrarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative : aruncări, prinderi,


târâri,urcări, coborâri, mers cu pas, încrucișat, sărituri.
Eu, familie și societate Dezvoltarea personală 1.1. Prezentarea informaților despre sine și membrii familiei.

Educație pentru societate 1.2. Exprimarea verbală a sentimentelor față de adulți, semeni, inițiind și
realizând lucruri care știu că le vor plăcea, îi vor bucura pe adulți
(părinți, bunici, educatori etc.)
Limbaj și comunicare Educație pentru limbaj și 1.3. Recunoașterea denumirilor unor obiecte, clase de obiecte uzuale,
comunicare acțiuni, însușiri din mediul familiar.
1.2. Crearea răspunsurilor la întrebările adresate în baza textului.
Științe Formarea reprezentărilor 2.1. Recunoașterea numerelor naturale 1-3 (5);
elementare matematice 4.3. Orodnarea figurilor geometrice în baza unui model/criteriu propus.
Educație pentru mediu 3.1. Recunoașterea nevoilor de bază ale ființei, umane (apă,a er, hrană,
Educație digitală adăpost, lumină).
1.2. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
interactive.
Arte Educație plastică 1.3. Perceperea imaginii plastice ca integritate compozițională.
12
Educația muzicală 2.5. Efectuarea mișcărilor/muzical-ritmice.
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Suntem oameni  Ce reprezintă numele cel personal;  Reguli de comportament în
 Ştim cum arătăm  De ce trebuie să respectăm familie cu ajutorul imaginilor.
 Suntem fetiţe şi băieţi anumite reguli de comportament în  Am aflat rolul fiecărui membru.
 Avem o casă familie.
 Cunoaştem obiectele de  Avem îndatoriri, dar avem şi drepturi
 îmbrăcăminte şi igienă personală şi care sunt acestea;
 Cum se numește părinții mei.  Care sunt membrii familiei noastre
  Ce rol are fiecare în familie
 Ce limbă vorbim în țara noastră
 Ce naționalitate avem noi.

SCRISOARE DE INTENȚIE

DRAGI PĂRINȚI ȘI BUNICI,

Copilul reprezintă viitorul adult de măine. De aceea, familia reprezintă cărămida societății, în care se
clădesc valori, se formează oameni, se contureazaă personalități. Săptămâna care urmează vom desfășura
proiectul tematic ,,Familia mea, cum ar fi regulile de comportament, mebrii familei, ajutorul reciproc etc. De
aceea copiii au nevoie de ajutorul dvs. pentru a ne sprijini cu materiale, poze pentru albumul familiei, reviste,
vom fi recunoscători dacă ați purta discuții cu copii pe această temă.
Va mulțumim.

Cu drag, educatoarea și copiii

13
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni Toți au o  Educația pentru sănătate Alfabetizarea:Familia, tablou-  Jocul Ce anotimp este?
familie „Regimul unei zilei în familie” convorbire  Jocul de mișcare ,,balonul„
 Formarea reprezentărilor Științe: Igiena corpului mei fișa  Convorbire cu observare:
elementare matematice 3. Portretul familiei sale
 Însușirea noțiunii de mult/puțin Joc de rol: De-a familia
Marți Cum este  Formarea reprezentărilor Artă:Casa bunicilor  Jocul mobil Soarele și ploaia
familia mea elementare matematice Științe: Mult/puțin pag. 9  Jocul de mișcare ,,Cine
Însușirea noțiunii de mulți/puțini membrii ai (cartea de jocuri teste) locuiește în căsuță”
familiei sale Blocuri: Casa mea  Convorbire cu observare:
Cine ne-a adus la grădiniță
 Educație fizică
 Tipurile de mers
Miercuri Scumpii mei  Educație pentru limbaj și Alfabetizarea:Cum te  Jocul mobil
părinți comunicare cheamă? poze ,,Păiangenul și
*Scumpii mei părinții- ocupațiile lor. Artă: Portretul meu desen. insectele!
 Educația digitală Joc de masă: Puzzle-  Jocul de mișcare
*Vizionarea filmulețului ,,Despre Familia ,,Alergați la mine”
familie”  Convorbire cu
observare: Toamna
Joi Frații mei  Educație plastică Artă:Palma mea-cu membrii  Jocul muzical ,,grădinița
Frații din familia mea-desen cu palma familiei mea”
Alfabetizare: Familia mea pa.  Jocul de mișcare
 Educația muzicală 22 (jocuri teste) ,,Iepurașul„
 Interpretarea Cântecul ,,În ogradă la Blocuri: Casa mea  Convorbire cu observare:
bunici” curtea grădiniței
Vineri Cu ce îmi  Educația pentru societate Biblioteca: “Jucarii pentru  Jocul de mișcare ,,Cine
ajut părinții? *Responsabilitățile în familie-conversație copii” –lectura dupa locuiește în căsuță”
 Educația pentru limbaj și  Convorbire: Ploaia
imagini
comunicare  Observarea ,,timpului
*Memorizarea poeziei ,,Familia mea” Arta: Săpun-modelare toamna”
Joc de rol: De-a Grădinița
14
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
07.09.2020 Toți au o familie Unități de competență:
Ziua: 2.1. Interpretare cântecelor în grup mare, mic, individual
Luni 2.5 Efectuarea mișcărilor/muzical-ritmice
2.2. Enumerarea factorilor de menținere a sănătății și de îmbolnăvire
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să descrie regimul zilei în baza imaginilor;
-să se exprime coerent, clar, și corect din punct de vedere gramatical la tema dată.
Psihomotorii:
-să aplice regulile de respectare a regimului.
Socio-afective:
-să manifeste spirit de achipă și atitudine grijulie față de colegii.
Vocabular:persoane dragi, regim, familie, membru, Igienă, album.
Resurse materiale: fișe de lucru cu igiena, imagini cu regimul zilei, ustensile pentru joc de rol, fotografii ale copiilor și familiei lor, trambulină, fluier.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
Educația pentru sănătate: Alfabetizarea:Familia, Plimbări: Jocul
Întâlnirea de  Situația de problem: De tablou-convorbire  Jocul Ce anotimp muzical
dimineață: ce trebuie respectat Sarcini: să privească tabloul este? „Alunelul”
 Salutul: A început regimul zilei”. și să descrie familia.  Jocul de
o nouă zi!  Conversație „Toți au o Științe: Igiena corpului mei mișcare
 Calendarul naturii. familie” fișa 3. ,,balonul„ Activități
 Mesajul activității.  Lectura poeziei Sarcinii:Să desrie imaginea și  Convorbire cu de
 Expoziția „Familia mea” să traseze linile observare: recuperare
lucrărilor cu  Jocul verbal „Cum corespunzătoare Portretul familiei cu copii
fotografii a este…? Joc de rol: De-a familia sale care nu au
famililor. Sarcinii: să-și asume rolul finisat șfișa
 Tranziții unui membru al familie sale și de lucru.
 Pauza dinamică să imite.
„Ne învârtim ne
răsucim”
Evaluarea DLC: 424 ; DPES: 182 ; DC: 604; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza portretul familiei acei părinți care nu au reușit să aducă lucrările. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre familie, regim, au ascultat
cu atenție poezia, și au recunosc imagini specifice anotimpului toamna.
15
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
08.09.202 Cum este familia mea Unități de competență:
0 1.1. Determinarea relațiilor cantitative dintre două grupuri de obiecte, utilizând expresiile: mult/unu, mai mult/mai puțin/tot atâtea.
Ziua: 1.2. Utilizarea variaților de mers după semnal, cu schimbarea direcției
Marți
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de obiecte.;
Psihomotorii:
-să execute corect tipurile de mers indicate de educator
-să execute corect elemente de gimnastică
Socio-afective:
-să-și exprime stările afective, utilizând gesturile și mimicele.
Vocabular: mult, puțin, tot atâtea, familie, bunic, casă, figuri geometrice.
Resurse materiale: fișe matematice, creioane, clei, foi A4, clei pva, figuri geometrice, cartea de matematică, blocuri lego, și cuburi din lemn.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Formarea reprezentărilor elementare Artă:Casa bunicilor Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: matematice: Sarcini: să aplice figuriile geometrice  Jocul mobil Cloșca cu subiect
 Salutul: Bună  Exercițiul: Numărarea astfel să obțină o casă a bunicilor. puii ,,Bucătăria”
dimineața copii! membrilor familiei”. Științe: Mult/puțin pag. 9 (cartea de  Jocul de mișcare
 Calendarul naturii.  Exercițiul de grupare a jocuri teste) ,,Cine locuiește în Citirea
 Mesajul activității. obiectelor după cantitatea lor, Sarcinii:să bifeze imaginea în care căsuță” literaturi
 Tranziții a imaginilor cu membrii este mai puțin, și să încercuiască  Convorbire cu ,,Scufița
 Pauza dinamică „Ploița familiei (multe/puține/tot paharul cu catinate mai multă. observare: Cine ne-a roșie”
și vântul” atâtea) Blocuri: Casa mea adus la grădiniță
 Conversație: Câți membrii Sarcinii: să aleagă piesele necesare și
sunt în familia ta” să construiască o casă.
Educația fizică
 Jocul de mișcare „Ridichea…
 Exersarea tipurilor de mers
Evaluarea DLC: 466 ; DPES: 183 ; DC: 581; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un desen cu căsuța lor. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile matematice
mult/puțin/tot atâtea.
16
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
09.09.202 Scumpii mei părinți Unități de competență:
0 1.5. Recunoașterea denumirilor unor obiecte, clase de obiecte uzuale, acțiuni, însușiri din mediul familial.
Ziua: 2.7. Oferirea de infromații elementare referitoare la sine și la alte persoane apropiate.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să memorizeze cuvinte și expresii în diferite contexte;
Psihomotorii:
-să respecte regulile jocului de mișcare.
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a spune prenumele membrilor familiei sale.
-Să participe activ la realizarea sarcinilor
Vocabular: Ploiță, ocupație, arbore genealogic, portret, membrii, linii, chipul uman.
Resurse materiale: hârtie colorată, clei pva, pensule, pahare, foi A4, imagini cu mărțișoare, cu primăvară, piuneze pentru mozaic.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Educație pentru limbaj și comunicare: Alfabetizarea:Cum te cheamă? poze Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață:  Conversație: Scumpii mei Sarcini: să recunoască membrii  Jocul mobil subiect
 Salutul: Am venit cu părinți-Ocupațiile lor familiei, și săi numească. ,,Păiangenul și ,,Spitalul”
bucurie!  Ciorchinele „Numește mebrii Artă: Portretul meu desen. insectele!
 Calendarul naturii. familiei” Sarcinii:să deseneze chipul său și să  Jocul de mișcare Citirea
 Mesajul activității.  Arborele genealogic cu membrii numească ustensilele de lucru. ,,Alergați la mine” literaturi
 Tranziții familiei sale. Joc de masă: Puzzle-Familia  Convorbire cu ,,păcală face
 Pauza dinamică  Demonstrarea imaginilor cu Sarcinii: să plaseze astfel piese ca să observare: Toamna cumărături,,
„Ploița și vântu „Noi ajutorul dat părinților, bunicilor” obțină o imagine cu o familie  Munca ,,strângerea pag.37
zburăm ca  Exercițiul ,,Diversitatea linilor” frunzelor” Copilărie
fluturașiil” (vertical, orizontale, oblice) păpădie - vol I
Educația digital
Vizionarea filmulețului despre familie
Evaluarea DLC: 381 ; DPES: 292 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un album al familiei, cu fiecare poză și câte o poezie. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre arborele genealogic,
portret, album de familie.

17
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
10.09.202 Frații mei Unități de competență:
0 2.3. utilizarea materialelor grafice în realizarea unor imagini plastice.
Ziua: 2.7 Executarea combinaților de dans în baza mișcărilor muzical-ritmice cunoscute.
Obiective operaționale:
Joi
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească membrii familiei din imagine;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic;
Socio-afective:
-să participe activ la realizarea sarcinilor propuse..
Vocabular: material plastic, ogradă, animale, casă, palmă, degete, chip, ocupațiii.
Resurse materiale: guaș, pensule, șervețele, appă. Pahare, carte jocuri/teste, blocuri lego, și cuburi din lemn.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Educație plastică și Educație Artă:Palma mea-cu membrii familiei Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: muzicală Sarcini: să aplice guaș pe palmă apoi  Jocul mobil „fluturașii subiect
 Salutul: Dis-de Desen ,, Frații mei din familie pe foaie și să denumească fiecare în câmpie„ ,,Bucătăria”
dimineață!  Conversație: ustensilele deget câte un membru. Fișa 4.  Jocul de mișcare
 Calendarul naturii. folosite pentru artă Alfabetizare: Familia mea pa. 22 ,,Prinde mingea” Citirea
 Mesajul activității.  Analiza de realizare a (jocuri teste)  Convorbire cu literaturi
 Tranziții desenului ,,Palma mea-cu Sarcinii:să se expună pe baza observare: Cine ne-a ,,Avionul de
 Pauza dinamică „Dacă frații! imaginilor cine ce face. adus la grădiniță Grigorie
vrei să fii voinic„  Expoziția lucrărilor Blocuri: Casa mea Vieru”
Educația muzicală Sarcinii: să aleagă piesele necesare și
*Interpretarea cântecului ,, în ogradă la să construiască o casă. Lucru
bunici” individual:
recitarea
poeziilor
Evaluarea DLC: 398 ; DPES: 281 ; DC: 603; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza arborele genealogic cu familia sa În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, ustensile, realizarea
colajelor plastic.

18
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
11.09.2020 Cu ce îmi ajut Unități de competență:
Ziua: părinții 1.5. Recepționarea și recunoașterea, după intonație, a tipului de enunț transmis (o întrebare, bucurie)
Vineri 1.6. Exprimarea interesului pentru conținutul mesajelor.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să enumere responsabilitățile personale în activitățile din familie;
-să memorizeze noțiuni cu context familiar;
Psihomotorii:
-să imite mișcările unei activități realizate în familie;
Socio-afective:
-să manifeste grijă și respect față de membrii familiei sale.
Vocabular: responsabilitate, activități, muncă, grijă, regim, ajutor.
Resurse materiale: hârtie colorată, clei pva, pensule, pahare, foi A4, imagini cu mărțișoare, cu primăvară, piuneze pentru mozaic.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Educație pentru limbaj și Științe:Familia mea pag.22 (joacăte și Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: comunicare descoperă)  Jocul de mișcare subiect
 Salutul: Bună  Însușirea lieterei A mare și Sarcini: să încercuiască persoana care ,,Cine locuiește în ,,Biblioteca”
dimineața copii! o iubește cel mai mult și să o căsuță”
a mic
 Calendarul naturii. caracterizeze.  Convorbire: Ploaia Citirea
Educație pentru societate
 Mesajul activității. Artă: Mebrul familiei-fișă de colorat  Observarea literaturi
 Tranziții  Convorbire-cu ce îmi ajut Sarcinii:să identifice membrii familiei ,,frunzele” ,,Frații” de V.
 Pauza dinamică „Ploița părinți sale și săl coloreze pe unul dintre ei.  Munca în natură: Oseev
și vântul”  Graficul T ,,Așa da/Așa nu Joc de rol: În vizită la bunici. strângerea hârtiilor
responsabilitățile în Sarcinii: să-și asume un rol,
familie.
 Dezbateri: Exemple de
studii de caz.

Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 225 ; DC: 592; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un poster cu resposabilitățile în familie În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre ajutorul dat părinților și
despre cele mai improtante valori ale familiei.

19
Harta proiectului tematic ,,Casa mea”
Educator:
TEMA GLOBALĂ:
Perioada: 14.09.2020-18.09.2020
Mobilierul din casă
“Unde locuiesc oamenii”

Proiect tematic:

„Casa mea – loc sfânt”


Odăița mea
Pofteste la mine acasa

Pereții casei mele

20
PROIECT TEMATIC
Tema globală: EU ŞI CEILALŢI
Proiect tematic: Prietenii mei
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: • Cărţi; reviste; pliante;Machete de case;Planşe; hârtie;Triunghiuri; pătrate; Plastilină; acuarele; cuburi.
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Sănătate și sănătate 3.3. Aplicarea achizițiilor motrice și de interacționare de grup în
motricitate Educație fizică condiții de joc
Eu, familie și Dezvoltarea personală 1.3. Confecționarea unor obiecte, apreciind unicitatea și valoarea lor
societate 2.3. Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale,
Educație pentru exploatându-le/ utilizându-le cu atenție.
societate
Limbaj și Educație pentru limbaj 1.6. Recunoașterea denumirilor unor obiecte, clase de obiecte,
comunicare și comunicare uzuale, acțiuni, însușiri din mediul familiar
2.5. Formularea enunțului respectând ordinea corectă a părților de
propoziție.
Științe Formarea 4.1. Recunoașterea figurilor geometrice (cerc, pătrat, triunghi)
reprezentărilor 5.6. Localizarea obiectelor în spațiu în raport cu sine.
elementare matematice
Educație pentru mediu 2.3. Utilizarea instrumentelor specifice (lupa, rigla, ș.a.) și a simțurilor
Educație digitală în exploararea componentelor, fenomenelor naturii.
Arte Educație plastică 2.1. Recunoașterea materialelor și a ustesilelor utilizate în activității
Educația muzicală picturale, grafice, de modelaj, a celor decorative-aplicative.
2.5. Efectuarea combinaților de dans, în baza mișcărilor, muzical-
ritmice cunoscute.
21
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Ştiu că acasă este mama şi tata.  Semnificatiile cuvântului acasă.  Activităţile casnice;
 Casa are gemuri şi uşă.  Componenţa casei.  Cum se cosntruiește o casă,
 Denumirea odăilor, bucutăria,
 Acasă se joacă  Utilităţile casei;
dormitor
 Membri din casa;  Noțiunea „casa”
 Caracteristici generale.

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimaţi părinţi,

Vă aducem la cunoștință că în această săptămână vom derula un nou proiect tematic :


”casa mea-loc sfânt!” . Împreună cu copiii vom „privi” şi vom cunoaşte diversele încăperi ale
locuinţei, vom înţelege şi învăţa diverse modalităţi corecte şi adecvate de convieţuire.
Jocurile şi cântecele prevăzute vor contribui la aprofundarea cunoştinţelor.
Considerăm un sprijin real participarea dvs. efectivă sau contribuţia cu idei,
cunoştinţe sau materiale. Sperăm că această săptămână le va face plăcere copiilor şi le va
îmbogăţi conţinutul jocurilor spontane de acasă.
Vă mulţumim pentru ajutor!

Ziua/data Tema Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare personală


22
zilei interes
Luni Unde  Educația pentru sănătate Construcţii – „Casa mea”  Joc distractiv „Deschide urechea
locuiesc Unde locuiesc oamenii -convorbire (lego), bine”
Educația muzicală Artă – „Colorăm sufrageria”,
oamenii  jocuri dinamice cu mingea
Cântecul „Căsuța noastră dragă” Bibliotecă – „Lecturăm imagini
cu casa”,  convorbire – “Unde este casa ta?”

Marți Mobilieru  Formarea reprezentărilor Științe”Labirintul către casă”-  Convorbire ,,ce mobilier avem acasă”
l din casă elementare matematice fișă
Mobilierul din casă- consolidare, stabilirea relaților Artă : „Colorăm  „Ascunde jucăria în/pe….”(poziţii
între obiecte de diferite lungimi.
dormitorul” spaţiale),
Educație fizică
Transportării săculețele cu nisip și mingi Joc de masă – Caută
acoperişul casei
Miercuri Odăița  Educație pentru limbaj și Artă – „Lipim căsuţa”,  „Găseşte căsuţa potrivită”
mea comunicare Bibliotecă – „Coliba (forme geometrice)
* Odăița mea-lectura după imagini iepuraşului” (lectură după
imagini)  „Căsuţa din oală” (dramatizare),
 Educația digitală
*Vizionarea filmulețului ,,Foișorul-poveste” Construcţii – „Gardul casei” Joc atenţie – „Ce am mutat?”
(lego)
Joi Pereții  Educație plastică Artă – „Colorăm pereți”
casei mele Pereții casei mele-tehnica stropiri Joc de rol – „Facem curat Convorbire: „Unde este casa ta?
 Educația muzicală 1. observare spontana – “Case si blocuri”
 Interpretarea Cântecul ,,Am o casă în căsuţă”
joc didactic “Ce vezi in casuta,,
mititică,, Științe: Numără obiectele
și scrie cifra
Vineri Pofteste la  Educația pentru societate Ştiinţă – „Ce facem în casă?”, Ne jucăm în căsuţă (în curtea
mine Pofteste la mine acasa – regulile de Artă – „Colorăm baia”, grădiniţei)
acasa comprtament în ospeție. Construcţii – „Blocuri şi Obiceiuri bune – Pofteste la mine acasa”-
 Educația pentru limbaj și căsuţe” convorbire
comunicare joc exercitiu - “Sa aranjam masa
Însușirea Literei C „mare” c „mic„
Proiectarea zilnică

23
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
14.09.2020 Unde locuiesc Unități de competență:
Ziua:
oamenii 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Luni 2.5. Efectuareaa combinaților de dans, în baza mișcărilor, muzical-ritmice cunoscute.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
• Să înteleagă semnificaţia cuvântului casă;
• Să facă deosebiri între diferitele tipuri de case (bloc, case mari, case mici, case de jucarie);
Psihomotorii:
-să execute mișcările de dans după conducătorul muzical;
Socio-afective:
-să manifeste atitudine grijulie față de păstrarea curățeniei și ordinei în casă;
Vocabular:casă, bloc, curte, locuințe, odăi, sufragerie etc.
Resurse materiale: imagini cu încăperile casei, fișe de colorat cu sufrageria, constructor, planșa cu ciorchiene
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația Construcţii – „Casa mea”  Joc distractiv
Întâlnirea de dimineață: pentru (lego)
 Salutul: Noi ne „Deschide Activități
sănătate Sarcini: construiește o casă de
salutăm! urechea bine”
 Calendarul naturii. Unde locuiesc mică sau un bloc recuperare
Artă – „Colorăm sufrageria”  jocuri dinamice cu
 Mesajul activității. oamenii –convorbire cu copii
Ciorchinele-denumirea Sarcini: coloreză fișa cu mingea care se
 Expoziția lucrărilor
sufragerie descurcă cu
cu fotografii a camerelor  convorbire – “Unde dificultate
famililor.
Convorbire despre Bibliotecă – „Lecturăm este casa ta?” la desen
 Tranziții ,,Suntem
veseli și cântăm,, menținerea curățenie, imagini cu casa”,
ordinei acasă. Sarcini: lecturează imaginile
*Educația muzicală cu casa prin propoziții
Cântecul „Căsuța dezvoltate.
noastră dragă”

Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 206 ; DC: 582; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Își vor expune părerea despre cum trebuie menținută ordinea acasă În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre curățenie, ordine, case, unde
locuiesc, și tipul de clădire.

24
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
15.09.202 Mobilierul din casă Unități de competență:
0 4.1. Recunoașterea figurilor geometrice (cerc, pătrat, triunghi)
5.6. Localizarea obiectelor în spațiu în raport cu sine.
Ziua:
2.3. Utilizarea instrumentelor specifice (lupa, rigla, ș.a.) și a simțurilor în exploararea componentelor, fenomenelor naturii.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de mobilier;
-să identifice poziția obiectului, pe, sub, lângă etc.;
Psihomotorii:
-să respecte regulile jocului impuse de educator;
Socio-afective:
-să manifeste interes față de activitățile matematice.
Vocabular: lângă, pe sub, deasupra, poziție, obiect, mobilier, scaun, masă, dulap, canapea etc.
Resurse materiale: fișe matematice, carioci, tablă flipcheart, creioane colorate, fișe cu dormitorul,etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
Formarea reprezentărilor Științe:”Labirintul către casă”-fișă  Convorbire Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: subiect
elementare matematice Sarcini: găsește drumul corect ,,ce
 Salutul: copilași ,,Bucătăria”
frumoși și către casă mobilier
drăgălași,, Mobilierul din casă- Artă: „Colorăm dormitorul” avem
 Calendarul naturii. consolidare, stabilirea relaților Sarcini: colorează în culori calde acasă” Activități
 Mesajul activității. între obiecte de diferite recuperatori
dormitorul.  „Ascunde cu copii care
 Tranziții lungimi.
 Pauza dinamică ,,
Joc de masă – Caută jucăria au dificultăți
cu
Cinci frați voinici,, Exercițiu-poziția obiectelor sus, acoperişul casei în/pe….”( matematica.
jos, alături, pe, lâgă, deasupra. Sarcini: formează o casă din bucăți poziţii
Educație fizică
Transportării săculețele cu spaţiale),
nisip și mingi
Evaluarea DLC: 541 ; DPES: 222 ; DC: 574; DFFS : 26 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să numere odăile casei sale și să observe în jur forma geamurilor, acoperișului, ușei casei În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre localizarea obiectelor,
forma lor și au stabilit relația de lungime cu rigla a mesei.

25
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
16.09.202 Odăița mea Unități de competență:
0 1.2. Recunoașterea denumirilor unor obiecte, clase de obiecte, uzuale, acțiuni, însușiri din mediul familiar
Ziua: 2.5. Formularea enunțului respectând ordinea corectă a părților de propoziție.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să identifice denumirea odăilor din locuință în baza tabloului.
Psihomotorii:
-să execute mișcările din cadrul tranziției;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a lectura imaginile cu odăița sa.
Vocabular: cameră personală, odăiță, dormitor, colibă, pat, culcuș etc.
Resurse materiale: foi color, clei pva, șervețele, imagini cu căsuțe, iepuraș, CD cu foișorul povestea, cecuri albastre, roșii etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educație pentru Artă – „Lipim căsuţa”  „Găseşte Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: subiect
limbaj și Sarcini:Lipirea fișiilor căsuţa
 Salutul: Ce-I ,,Meșterii”
frumoasăi viața! comunicare pentru căsuță potrivită”
 Calendarul naturii. * Odăița mea-lectura după Bibliotecă – „Coliba (forme Citirea
 Mesajul activității. imagini iepuraşului” geometrice) literaturi
 Tranziții Sarcini: lecturează după  „Căsuţa din ,,Ipurașul
Analiza sonoră a cuvintelor,
 Pauza dinamică „Ploița fără casă,,
și vântu ,,Ne învârtim, vocale,consoane, schema imagini oală”
ne răsucim,, propoziției. Construcţii – „Gardul (dramatizare),
 Educația digitală casei” Joc atenţie –
*Vizionarea filmulețului Sarcini: construiește din „Ce am
,,Foișorul-poveste” lego gardul casei tale mutat?”
Povestirea poveștii de către copii
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să-și aleagă o poveste și să o povestească copiilor la grădiniță În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre odaia proprie a sa.

Proiectarea zilnică
26
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
17.09.202 Pereții casei mele Unități de competență:
0 2.1. Recunoașterea materialelor și a ustesilelor utilizate în activității picturale, grafice, de modelaj, a celor decorative-aplicative.
2.5. Efectuarea combinaților de dans, în baza mișcărilor, muzical-ritmice cunoscute.
Ziua:
Obiective operaționale:
Joi La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească culoriile folosite ]n tehnica stropiri cu pensula;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: material plastic, pereți, exterior, culori calde, reci, pensule, stropire etc.
Resurse materiale: guaș, pensule, șervețele, apă. Pahare, foi A4, ustensile pentru joc de rol, fișe științe, cifre etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație plastică Artă – „Colorăm pereți”
Întâlnirea de Pereții casei mele-tehnica Sarcini: colorează pereți casei cu Convorbire: „Unde este Joc cu
dimineață: stropiri, explicație diferite culori casa ta? subiec de-a
 Salutul: O Convorbire despre exteriorul și Joc de rol – „Facem curat în observare spontana zugravii
rugăminte! interiorul casei, despre esteticul căsuţă”
 Calendarul naturii. care trebuie să fie. Sarcini: imită cum faci ordine în – “Case si blocuri”
 Mesajul activității.  Educația muzicală casă joc didactic “Ce vezi Lucru
Interpretarea Cântecul ,,Am o Științe: Numără obiectele și in casuta,,
 Tranziții scrie cifra
individual ,,
 Pauza dinamică casă mititică,, Modelează
Învățarea mișcările cu mâinele, Sarcini: Numără obiectelor din
„Iar acum ne casă. masa,
jucăm, și pe urmă corpul, picioarele scaun,,
o s-ascultăm,,
Evaluarea DLC: 438 ; DPES: 294 ; DC: 642; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor pregăti un desen cu casa proprie în care locuiește În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre tehnica stropiri și crearea
colajiilor prin această tehnică.

27
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
18.09.2020 Pofteste la mine Unități de competență:
Ziua: acasa 1.3. Confecționarea unor obiecte, apreciind unicitatea și valoarea lor
1.7. 2.3. Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale, exploatându-le/ utilizându-le cu atenție..
Vineri
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească vesela din bucătărie, la metoda ciorchinelui.
Psihomotorii:
-să selecteze imaginile cu da sau nu la graficul T, cea ce ține de comportamentul în ospeție.
Socio-afective:
-să manifeste dorință de a pofti prieteni, rude acasă.
Vocabular: poftit, oaspeți, rude, prieteni, acasă, bucătărie, masă, veselă, farfuri, etc.
Resurse materiale: Imagini cu bucătăria, vesela, științe fișe, fișe de colorat cu baia, cuburi lego din plastic, lemn.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
*Educația pentru societate Ştiinţă – „Ce facem în casă?” Ne jucăm în Activități
de
Întâlnirea de Pofteste la mine acasa – Sarcini: să aleagă obiectele din căsuţă (în curtea recuperare
dimineață: regulile de comprtament în casă cu locul potrivit Însușirea
 Salutul: Astăzi grădiniţei)
ospeție. lietrei C, cu
Artă – „Colorăm baia” Obiceiuri bune – ajutorul
este o zi mare,, Exercițiu Graficul T așa da/așa Pofteste la mine imaginilor
 Calendarul nu Sarcini: colorează fișa cu baie
acasa”-convorbire cu carte,
naturii. Ciorchinele- vesela din joc exercitiu - “Sa cretă, cap,
 Mesajul bucătărie aranjam masa cântar
Construcţii – „Blocuri şi căsuţe” etc…
activității. *Educația pentru limbaj și
Sarcini: construiește blocuri cu
 Tranziții comunicare
etaje și căsuțe
 Pauza dinamică Însușirea Literei O „mare” o
„Cinci frații „mic„
voinici,,
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 311 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor juca un joc de rol în familie În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre veselă, masa , cu
comportament

28
Harta proiectului tematic ,, Sunt singur acasă”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 21.09.2020-25.09.2020
Cum să ne comportăm în curte
„Nu mă joc cu medicamentele”

Proiect tematic:

„Sunt singur acasă”


Povestea apei
Nu deschidem ușa persoanelor necunoscute

Focul prieten sau dușman

29
PROIECT TEMATIC
Tema globală: EU CA PERSONALITATE
Proiect tematic: „Sunt singur acasă”
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu securitate, Jetoane cu personaje capra cu trei iezi, tablou, cifre matematice, , material demonstrativ, jetoane, fișe de
lucru, cărții, creioane colorate, material din natură, puzzle, atribute pentru jocurile de rol, cuburi ,, lego”
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Sănătate și sănătate 2.3. Demonstrarea rezistenței în cadrul exercițiilor fizice, jocurilor,
motricitate Educație fizică ștafetelor și parcursurilor exersate.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 1.9. Recunoașterea obiectelor proprii și ale celor comune, având
societate Educație pentru grijă de ele.
societate 2.3. Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale,
exploatându-le/ utilizându-le cu atenție
Limbaj și Educație pentru limbaj 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza
comunicare și comunicare imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor
la textul audiat.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor
elementare matematice 2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale
Educație pentru mediu mediului înconjurător.
Educație digitală
Arte Educație plastică 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și
Educația muzicală în lucrări de artă plastică.
1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.
30
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Cunoaștem povestea capra cu trei iezi  Care sunt regulile de comportament în  Numerele de telefoane
 Știm că unele obiecte pot fi periculoase curte importante
 Trebuie să ascultăm de mama  Cum se stinge focul  Informații de protejare a
 Cu apa nu trebuie să ne jucăm  Unde ne adresăm când avem un securității personale
 Focul este periculos incediu  Modalități de stingere a focului.
 Cum se acordă primul ajutor
 În ce situații deschidem ușa

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi mamici, tatici, bunici,


În săptămâna aceasta, la noi la grădiniță vom desfășura un proiect care se
numeste „„Sunt singur acasă” „”. Vă invităm să purtați discuții, convorbiri la
tema dată, prin explicarea situaților periculoase, prin impunerea unor reguli
stricte de comportament în curte, prin darea unor exemple de situații periculoase
și explicarea cosecințelor dureroase.
De asemenea, vă rugăm să ne ajutați cu diferite materiale folositoare: cărți la
tema securitatea vieții, imagini, pe care să le aducem la grădiniță.
Vă mulțumim,
Copiii și doamna educatoare!

31
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni „Nu mă joc cu  Educația pentru sănătate Joc de rol: De-a spitalul Jocul verbal: Adevărat sau
medicamentele” Nu mă joc cu medicamentele-convorbire la Biblioteca: „Așa da/așa nu fals
securitatea personală
Artă: casa mea-desen Dramatizarea : De-a
 Educația muzicală
Boroboață-cântecel medicul
Marți Cum să ne  Formarea reprezentărilor elementare Artă: Mingea jucăușă–
comportăm în matematice
curte
aplicație
Cum să ne comportăm în curte Jocul de mișcare Casă, căsuță,
Construcții : ”Topogan de
Numărarea jucăriilor în limita 1-5 cine locuiește aici?
Educația pentru mediu joacă”
Nu mâncăm plante, ciuperci, ele pot fi periculoase Știință:Labirint ajută fetița să Jocul verbal ,,Cum mă joc, să fiu
 Educație fizică găsească jucăria. atent,,
Sărituri peste obstacole, ocolirea lor
Miercuri Povestea apei  Educație pentru limbaj și comunicare Biblioteca: Numește din ce poveste  Jocul de mișcare ,,Soarele
Povestea apei-lectura este  Convorbire: ce am învățat
Convorbire despre picătrua pic-pic Artă: Picătura Pic-pic-colorare din povestea apei.
*Educația digitală Științe: numără picăturile de apă și  observare:apa caldă, rece.
Vizionarea desenului animat ,,Capra cu trei iezi” scrie cifra
Joi Focul prieten  Educația plastică Nisip și apă: „Stingea focului-  Jocul muzical,, „pe
sau dușman Focul prieten sau dușman-aplicație experiment ” cărărușă. Pe cărărușă,,
 Educația muzicală Știință: Fișa cu sarcini  Jocul de mișcare ,,aleargă
”Când părinții nu-s acasă!”cântecel Biblioteca: „Ghici, ghicitoarea sub umbrella,,
mea!”  Munca: strângerea nisipului,,
Vineri Nu deschidem *Educația pentru societate/Dezvoltarea Joc de masă: „Spune, spune  Povestirea ,, o poveste
ușa personală negreșit/Din ce poveste am venit?” preferată”
persoanelor Artă:confecționarea căsuței trainici  Jocul de mișcare ,,Lupul și
necunoscute Nu deschidem ușa persoanelor necunoscute Alfabetizarea: cartea securității- gâștele,,
(convorbire cu suport intuitiv) imagini  Curiozității despre pompieri
Educație pentru limbaj și comunicare
Lectura poveștii „capra cu trei iezi,,
32
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
21.09.2020 „Nu mă joc cu Unități de competență:
Ziua: medicamentele” 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Luni 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să identifice situații periculoase în baza tabloului;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialele puse la dispoziție;
Socio-afective:
-să anifeste atenție în comportamentul acasă, și în alte situații.
Vocabular:medicament, securiatate, pericol, îmbolnăvire, intoxicare, pastile, locuri interzise etc.
Resurse materiale: poster cu mesajul zilei, tablou cu comportamentul acasă, ustensile de-a medicul, jetoane cu da/nu, creioane colorate foi A4.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația Joc de rol: De-a spitalul Întrebarea
Întâlnirea de dimineață pentru Jocul verbal: problemă: De ce
*Rutină: Primirea copiilor
Sarcini: imită rolul
sănătate Adevărat sau fals nu se poate de
*Salutul : „Bună dimineaţa băieți, medicului, utilizând jucat cu
Nu mă joc cu
fetițe, bine ați venit la grădiniță!
medicamentele- formule politeței medicamentele?
*Prezenţa, Calendarul naturii, Biblioteca: „Așa da/așa nu
*Noutatea zilei :„securitatea convorbire la securitatea Dramatizarea : De-a
vieții,, personală Sarcini: selectează medicul Joc de rol:
*Rutine şi tranziţie: „Gimnastica Graficul T-Așa da/Așa imaginile cu comportament Urgența 112
de înviorare” nu, observarea situațiilor periculos, distribuindule în
periculoase da/nu
Studiu de caz securitate Artă: casa mea-desen
în casă Sarcini: desenează o casă,
* Educația muzicală în care să fii în siguranță
Boroboață-cântecel
Imitarea mișcărilor
pentru dans.
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 183 ; DC: 628; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să discute cu părinți regulile de siguranță acasă Copii astăzi sau familarizat cu noțiuni de Securitate, medicamente, urgențe.

33
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
22.09.202 Cum să ne Unități de competență:
0 comportăm în curte 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
4.2. Compararea figurilor geometrice, stabilind asemănările și deosebirile dintre ele.
Ziua:
2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale mediului înconjurător.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să enumere obiectele din curte cu care i sar permite să se joace;
Psihomotorii:
-să aranjeze la jucăriile și să le enumere raportând numărul la cantitate;
Socio-afective:
-să participecu entuziasm în cadrul de matematică.
Vocabular: cute, comportament, atenție, minge, stradă, tehnica securității, obiecte periculoase
Resurse materiale set cifre, jetoane cu jucării, imagini cu plante periculoas,e ciupercii, hârtie creponată, blocuri, fișe labirint etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
*Formarea reprezentărilor Artă: Mingea jucăușă–
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice aplicație
*Salutul: Învățăm de mici să Cum să ne comportăm în curte Sarcini: aplică din hârtie Jocul de
fim atenți,, Convorbire ,,
* Prezenţa, Calendarul naturii
Numărarea jucăriilor în limita 1-5 creponată o minge colorată mișcare Casă, sfaturi
*Noutatea zilei : Convorbire situații periculoase în Construcții : ”Topogan de căsuță, cine pentru
„comportamentul în curte,, curte în timpul jocului joacă” locuiește siguranța în
*„Gimnastica de înviorare” Educația pentru mediu curte,,
Sarcini: construiește topogane aici?
”Singurel mă îngrijesc” Nu mâncăm plante, ciuperci, ele pot fi pentru copii
*Tranziţie: „Sunt mare și Studio de
periculoase Jocul
voinic,, Știință:Labirint ajută fetița să caz ,,ce se
Dezbaterii ,,pentru ce securitatea în
găsească jucăria. verbal ,,Cum poate
timăul jocului,, întâmpla
mă joc, să fiu
Lectur poeziei,,supărarea,,,Iurie Miron Sarcini: găsește jucăria fetiței dacă……
 Educație fizică prin labirint atent,,
Sărituri peste obstacole, ocolirea lor
Evaluarea DLC: 532 ; DPES: 204 ; DC: 631; DFFS : 84 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor lucre individual acasă cu cifrele matematice, cu compararea mulțimelor de În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre numărare,
obiecte. securitatea în curte.

34
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare/Educația digitală
23.09.202 Povestea apei Unități de competență:
0 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor la textul
Ziua: audiat.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să conştientizeze consecinţe pozitive sau negative în cazul când se joacă cu apa;
Psihomotorii:
-să imite prin mișcări înotul în apă;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de implicare activă în cadrul activității cu apa.
Vocabular: a proceda, a găsi soluții, a anunța, pericol, înot, apă fierbinte, securitatea etc.
Resurse materiale: fișa cu povestea apei, imagini cu poveștii, fișe cu picături de apă, cifre matematice etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație pentru limbaj Biblioteca: Numește din ce  Jocul de
Întâlnirea de dimineața și comunicare poveste este mișcare
”A fost odată ca niciodată...” Descifreaz
Povestea apei-lectura pe baza Sarcini: alege imaginea și ,,Soarele ă mesajul
*Salutul „Bună dimineaţa!Bine ai  Convorbire:
imaginilor numește povestea din
venit aici/ Băieți și fetițe micii. ce am învățat alfabetul
*Prezenţa,calendarul naturii Convorbire despre picătrua Artă: Picătura Pic-pic-
pic-pic din povestea ilustrat
*Noutatea zilei „Călătorie în colorare apei.
lumea poveștilor” Discuții cu studii de caz ,, la Sarcini: colorează cu culoarea Joc ,, în
 observare:ap călătorie,,
*Rutine: „Gimnastica de înot,, albastră picătura de apă a caldă, rece.
înviorare” *Educația digitală Științe: picăturile de apă
Vizionarea desenului Sarcini: numără picăturile de
animat ,,Capra cu trei iezi” apă și scrie cifra, realizează un
Povestirea povești de către 2-3 exeprimente cu apa.
copii
Evaluarea DLC: 428 ; DPES: 328 ; DC: 644; DFFS:76 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Povetirea poveștii cu apa părinților acasă, astfel copii își vor îmbunătății memoria În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre apa, despre înotul și
securitatea cu apa fierbinte.

35
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
24.09.202 Focul prieten sau Unități de competență:
0 dușman 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și în lucrări de artă plastică.
Ziua: 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să recunoască reguli privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur;
Psihomotorii:
- să enumere instituţii la care ar putea apela în caz de ajutor privind securiatea sa;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activității.
Vocabular: foc, prieten, dușman, pompier, pompă, mașină, apă, nisip, telefon etc.
Resurse materiale: imagini cu pompieri, nisip, apă, imagini cu chibrituri, fișe cu ghicitorii etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația plastică Nisip și apă: „Stingea  Jocul muzical,,
Întâlnirea de dimineață: „pe cărărușă.
Focul prieten sau dușman- focului-experiment ”
”Micul salvator,,
*Salutul „Bună dimineaţa, aplicație Sarcini: experimentează cum Pe cărărușă,, Joc de rol:
mici salvatorii Ciorchinele obiectele care se stinge focul cu apă sau  Jocul de Alo!
*Prezenţa, Calendarul naturii, pot fi sursa unui incediu nisip mișcare Serviciul
*Rutină şi tranziţie: Colorarea numărului de Știință: Fișa cu sarcini ,,aleargă sub 112”
„Gimnastica de înviorare” urgență umbrella,,
Sarcini: realizează sarciniile
*Tranzitie: poezia ,,Focul,,  Munca: Convobire
Vali Slavu Succesiunea imaginilor din fișă Jocul cu
strângerea
conform desfășurării unor Biblioteca: „Ghici, nisipului,, focul are un
evenimente ghicitoarea mea!” despre sfârșit tragic.
 Educația muzicală pompier, medic
”Când părinții nu-s Sarcini: ascultă ghicitoarea și
acasă!”cântecel dă răspunsul corect
Evaluarea DLC: 397 ; DPES: 326 ; DC: 606; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Acasă părinți vor arăta copiil obiectele periculoase care pot duce la un incediu În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, despre foc, siguranță

36
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
25.09.2020 Nu Unități de competență:
Ziua: deschidem 1.1. Recunoașterea obiectelor proprii și ale celor comune, având grijă de ele.
2.3. Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale, exploatându-le/ utilizându-le cu atenție.
Vineri ușa Obiective operaționale:
persoanelor La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
necunoscute Cognitive:
- să Să identifice povești în care întîlnim situații în care nu trebuie de deschis ușa;
-să analizeze situații când pot fi periculoase;
Psihomotorii:
-să imite mișcările agentului de siguranță;
Socio-afective:
-să manifeste entuziasm față de ascultarea poveștilor la tema dată.
Vocabular: situație, atenție, necunoscute, victimă, poliție, etc.
Resurse materiale: imagini cu capra cu trei iezi, figuri geometrice pentru căsuță, imagini cu securiate, clei pva etc,.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Întâlnirea de dimineață: *Educația pentru Joc de masă: „Spune, spune  Povestire
Învățăm lucruri bune pentru societate/Dezvoltarea personală negreșit/Din ce poveste am venit?” a ,, o
viață” Nu deschidem ușa persoanelor Sacini: Ghicește povestea cu tema poveste
*Salutul: „Bună dimineaţa! necunoscute (convorbire cu suport securitatea preferată” E bine să
intuitiv) Artă:confecționarea căsuței trainici  Jocul de
*Prezenţa, Calendarul naturii știi: sfaturi
Cercul securității, în el va scrie Sarcini: din figuri geomtrice crează mișcare ,,
*Noutatea zilei : „Eroi de
o căsuță trainică Lupul și
pentru copii
fiecare zi” numărul de telefon de încredere,
numele persoanelor cunoscute gâștele,, .
*Rutine: „Gimnastică de
Alfabetizarea: cartea securității-  Curiozităț
înviorare” etc.
imagini ii despre
Educație pentru limbaj și
Sarcini: răsfoiește cartea cu imagini pompieri
comunicare
despre securitatea personală,
Lectura poeziei ,,Agentul de
discută cu colgii pe baza ei.
circulație,,
Evaluarea DLC: 399; DPES: 204 ; DC: 605; DFFS: 81 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea un poster cu securitea acasă și îl vor aduce la grădiniță. În această zi copii au cunoscut povești despre Securitate, cu sfaturi bune.

37
Harta proiectului tematic ,,Prietenii mei”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 28.09.2020-02.10.2020
Prietenii veseli
Ce reprezintă prietenia

Proiect tematic:

„Prietenii mei”
Cine îți sunt prietenii
În vizită la prieteni

În lumea prieteniei

PROIECT TEMATIC
Tema globală: EU ŞI CEILALŢI
Proiect tematic: Prietenii mei
Grupa: mixtă

38
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu prieteni, cu subiect de ajutor, vizită, tablou, reviste, , material demonstrativ, imagini cu grădiniță, personaje, jetoane,
fișe de lucru, cărții, creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru jocurile de rol, cuburi ,, lego”
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 2.1. Identificarea diferenţelor dintre stările de bine și boală.
Sănătate și sănătate 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor
motricitate Educație fizică care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse
societate situații/activități.
Educație pentru 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face
societate parte pentru a le respecta.
Limbaj și Educație pentru limbaj 1.3. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ
comunicare și comunicare transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte
persoane apropiate.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
elementare matematice
Educație pentru mediu 1.8. Recunoaşterea și descrierea părţilor componente ale corpului
Educație digitală uman.
Arte Educație plastică 3.1. Aprecierea dirijată a propriilor lucrări.
Educația muzicală 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.

39
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Orice om are un prieten  cum îţi aleg corect prietenii  Citate despre prietenie
 Calitățile prieteniei
 Față de un prieten simțim simpatie  care sunt calitaţile unui prieten
 Sentimentele manifestate față
 Prietenii îi vizităm și ei ne viziteză pe noi  care este comportamentul lui în de prieteni

 Când e ziua de naștere a unui prieten îi anumite situaţii cu prietenii


oferi cadouri  despre numărul de prieteni la vârsta
lor

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimaţi părinţi,

Vă aducem la cunoștință că în această săptămână vom derula un nou proiect tematic : ”Prietenii
mei!” . În acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le daţi cunoştinţele şi informaţiile
corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă, cât şi materialele care să fie aduse de către
copiii dumneavoastră, la grădiniţă. Vă aşteptăm să luaţi parte la activităţile la care veţi fi solicitați.

Vă mulţumim pentru ajutor!

40
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare personală
interes
Luni Ce reprezintă  Educația pentru sănătate Alfabetizarea: ”Prietenia într-  Joc muzical ..Alunelul”
prietenia „Cum să am grijă de prietenii mei!” un album!” (selectarea și
 Educația muzicală confecționarea unui album cu  Joc de mișcare ,,Cine te-a strigat,,
Cântecul „Prietenia” fotografii din timpul
activităților)  Convorbire ,,ai prieteni aici în
Științe: fișă de lucru, numărarea grădiniță?
prietenilor.
Blocuri: Orășelul prieteniei”
Marți Prietenii  Formarea reprezentărilor Bibliotecă „Eu și prietenii  Convorbire ,,cum să ne facem un
veseli elementare matematice mei” (discuții libere)” prieten”
Raportarea cantităţii la număr şi invers Științe”Parcul veseliei”-fișă
Educație fizică Joc de rol: La aniversare  Joc de mișcare ,, Găseșteți prietenul cu
”Trenulețul prieteniei”(exerciții de mers) care te asociezi”
Miercuri Cine îți sunt  Educație pentru limbaj și Științe:Ajută pe fetiță să ajungă Plimbări:
prieteni comunicare la casa prietenei sale. *Jocul mobil ,, care e cea mai bună echipă,,
*Cine îți sunt prieteni-povestire Alfabetizare: La aniversarea
 Educația digitală prietenului meu. *Joc de imitare ,,Imită-ți prietenul”
*Vizionarea filmulețului ,,Despre prietenie” Joc de rol: ”Ne jucăm și ne
distrăm!”  *Convorbire „A cui este obiectul”
Joi În lumea  Educație plastică Știință”Prietenii se ajută”
prieteniei Desen cu palma-În lumea prieteniei (rezolvarea unei fișe de lucru)  Participarea la concursul ,,Cel mai bun desen
cu tema: Prietenia
 Educația muzicală Artă”Daruri pentru prietenul
 Jocul mergem cu trenuțul
 Interpretarea Cântecul ,,Răsfățelul” meu” (desen)  Jocul verbal: „Ghicește cine este”
Blocuri: Ambalaj pentru cadou-
construcție
Vineri În vizită la  Educația pentru societate Biblioteca: ” în vizită la  Joc interactiv: Prieten drag, dă-mi un
prieteni” Comportamentul pozitiv când mergi în vizită prietenii mei”(citire de imagini) sfat-joc pentru dezvoltarea imaginaţie
la prieteni Arta: Hora prieteniei”  Jocul de mișcare ,,- "Aleargă şi ocoleşte
 Educația pentru limbaj și (modelaj) " ajutat de un prieten
comunicare Joc de masă: mosaic-cadou
Însușirea Literei D „mare” d „mic„ pentru cel mai bun prieten .

41
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
28.09.2020 Ce reprezintă Unități de competență:
Ziua:
prietenia 2.1. Identificarea diferenţelor dintre stările de bine și boală.
Luni 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Săexplice noțiunea de prietenie în baz imaginilor;
-să numească pașii păstrare a prieteniei;
Psihomotorii:
-să cânte executând mițcările din cadrul dansului;
Socio-afective:
-să manifeste atitudine grijulie față de prietenii săi.
Vocabular:prietenie, valoare, grijă, timp, ajutor...
Resurse materiale: imagini cu tema prietenia, clei pva, foi A4, cub cu imagini, cuburi lego, lemn, fișă matematică.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Alfabetizarea: ”Prietenia într-un Plimbări: Plimbare
Întâlnirea de dimineață: album!”  Joc muzical ..Alunelul” împreună
sănătate
 Salutul: Bună „Cum să am grijă de Sarcini: selectează și
câte doi
dimineața, dragi  Joc de mișcare prieteni în
prietenii mei!” confecționarează un album cu ,,Cine te-a rând
prieteni!
 Calendarul naturii. Cubul prieteniei imagine fotografii strigat,,
 Mesajul activității. şi text - citirea imaginilor Științe: fișă de lucru. Sarcini:
de pe faţele, cuburilor, numărarea prietenilor și scrierea Activități
 Expoziția lucrărilor
cifrei  Convorbire de
cu fotografii a analiza, descriere, recuperare
famililor. Blocuri: Orășelul prieteniei” ,,ai prieteni
comparare, argumentare aici în cu copii
 Tranziții
 Educația Sarcini: construiește un orășel grădiniță? care nu au
,,Trenulețul al prieteniei. finisat fișa
prieteniei. muzicală
de lucru.
Cântecul „Prietenia”

Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 206 ; DC: 582; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Își vor expune părerea despre prietenie atât copii cât și părinții. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre prietenie, cum să aibă grijă de
prietenii apropiați.

42
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
29.09.202 Prietenii veseli Unități de competență:
0 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
Ziua:
2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de prieteni;
-să înțeleagă noțiunile de mulți, puțini, unul, număr
Psihomotorii:
-să respecte regulile jocului impuse de educator;
Socio-afective:
-să-și exprime stările afective, utilizând gesturile și mimice față prieteni săi.
Vocabular: mult, puțin, tot atâtea, prieteni, cifre, cantitate, corespondență.
Resurse materiale: fișe matematice, creioane, clei, foi A4, clei pva, figuri geometrice, cartea de matematică, jetoane pentru jocul de rol ,,aniversare”
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Formarea reprezentărilor Bibliotecă „Eu și prietenii mei” Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice (discuții libere)”  Convorbire ,,cum subiect
 Salutul: Vai, ce * Raportarea cantităţii la număr şi Sarcini: Purtați discuții despre să ne facem un ,,Bucătăria”
ochișori,, invers. prieteniii din viața voastră
prieten”
 Calendarul naturii. * în grupuri copii modelează, Știință:”Parcul veseliei”-fișă
 Mesajul activității. pictează, lipesc conform criteriului Sarcini: îndeplinește sarciniile Activități
matematic din fișa matematică.  Joc de mișcare ,,
 Tranziții recuperatori
Educație fizică Joc de rol: La aniversare Găseșteți
 Pauza dinamică ”Trenulețul prieteniei” (exerciții de Sarcini: imită rolul de invitat la o
cu copii care
prietenul cu care au dificultăți
„”Unu, doi, trei mers) aniversare.
suntem prieteni te asociezi” cu
voinicei” matematica.
Evaluarea DLC: 541 ; DPES: 222 ; DC: 574; DFFS : 26 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor purta prietenește acasă toți mebrii familiei În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile
matematice mulți, puțini.

43
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
30.09.202 Cine îți sunt Unități de competență:
0 1.1. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
prieteni 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate.
Ziua:
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să nemască prenumele prietenilor săi;
-să identifice calitățile unui prieten valoros;
Psihomotorii:
-să participe alături de prietenii săi la jocul de mișcare;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a spune prenumele prietenilor săi;
-Să participe activ la realizarea sarcinilor
Vocabular: prieteni adevărați, întmplări haioase, prietenie, aniversare, ditracție.
Resurse materiale: fișă cu labirint, imagini cu aniversarea unui prieten, jetoane pentru joc de rol, imagini cu ativități prietenoase, filmuleț ...etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Educație pentru limbaj Științe:Ajută pe fetiță să ajungă la Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: casa prietenei sale.
 Salutul: Noi frumos ne
și comunicare *Jocul mobil ,, subiect ,,
*Cine îți sunt prieteni-povestire Sarcini: găsește traseul corect prin care e cea mai Meșterii
salutăm.
 Calendarul naturii. Prieteni adevăraţi-prezentarea labirint. bună echipă,, ”
 Alfabetizare: La aniversarea
Mesajul activității. prietenilor, a relaţiilor dintre ei , a
 Tranziții prietenului meu. *Joc de imitare Citirea
activităţilor comune sau a unor Sarcini: descriere imaginile de la
 Pauza dinamică „Ploița ,,Imită-ți literaturi
și vântu ,,Hopa, hop, întâmplări petrecute -convorbire aniversarea prietenilor
 Educația digitală prietenul” ,,Puișoru
mâinile sus” Joc de rol: ”Ne jucăm și ne distrăm!
*Vizionarea filmulețului ,,Despre l
Sarcini: Imită jocul prietenilor,
*Convorbire „A îngâmfat
prietenie” utilizând jetonele.
cui este obiectul” ”
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să-și aleagă un prieten din grupă și să-l decsrie În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre prietenia adevărată.

44
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
01.10.202 În lumea Unități de competență:
0 2.3. utilizarea materialelor grafice în realizarea unor imagini plastice.
prieteniei 2.7 Executarea combinaților de dans în baza mișcărilor muzical-ritmice cunoscute.
Ziua:
Obiective operaționale:
Joi
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească culoriile reprezentate în baza tabloului cu copii;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: material plastic, lume a prieteniei, culori calde, reci.
Resurse materiale: guaș, pensule, șervețele, apă. Pahare, foi A4, blocuri lego, și cuburi din lemn.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Educație plastică Știință”Prietenii se ajută” Plimbări: Joc cu subiec
Întâlnirea de dimineață:
Desen cu palma-În lumea (rezolvarea unei fișe de lucru)  Participarea la în ospeție la
 Salutul: Bună concursul ,,Cel prieteni
dimineața, azi e o zi de prieteniei-lucrare colectivă Sarcini: realizează fișa cu
mai bun desen
sărbătoare! Povestea procedeelor de artă, prietenii. cu tema:
 Calendarul naturii. de munca în grup” (povestea Artă”Daruri pentru prietenul Lucru
Prietenia
 Mesajul activității. individual
educatoarei meu” (desen)  Jocul mergem cu ,,Realizează
 Tranziții
 Pauza dinamică „Să ne  Educația Sarcini: Realizează un desen trenuțul un cadou
jucăm cu degețele„ muzicală cu cadou pentru prieten.  Jocul verbal: pentru
Interpretarea Cântecul Blocuri: Ambalaj pentru „Ghicește cine prietenul tău”
,,Răsfățelul” cadou-construcție este”
Sarcini: Construiește un
ambalaț pătrat pentru cadou
Evaluarea DLC: 438 ; DPES: 294 ; DC: 642; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor pregăti un cadou pentru un prieten. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, ustensile,
realizarea colajelor plastic la tema prieteniei.

45
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
02.10.2020 În vizită la Unități de competență:
Ziua: 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
prieteni” 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le respecta .
Vineri
1.9. Exprimarea interesului pentru conținutul mesajelor.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să explice regulile de comportament atunci când merge în vizită.
Psihomotorii:
-să imite mișcările unei activități realizate în ospeție;
Socio-afective:
-să manifeste respect față de cei mai mari..
Vocabular: respect, comportare pozitivă, reguli de poltețe, vizită, ospeție, amabilitate.
Resurse materiale: Imagini cu vizită, plastelină, planșete, cuțite plastic, mozaic piuneze colorate.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Educația pentru societate Biblioteca: în vizită la prietenii Plimbări: Activități
Întâlnirea de *Comportamentul pozitiv când mei”(citire de imagini) o Joc interactiv: de
recuperare
dimineață: mergi în vizită la prieteni- Sarcini: citește imaginile cu Prieten drag, Însușirea
 Salutul: Oaspeții convorbire vizita la prieteni. dă-mi un lietrei D
Prieten drag, dă-mi un sfat- sfat-joc
noștrii! Arta: Hora prieteniei” (modelaj)
 Calendarul naturii. tetralizarea pentru
Sarcini: Modelează omuleț și
 Mesajul activității. Graficul T: comportamente dezvoltarea
uneștei realizând o horă.
 Tranziții pozitive/negative imaginaţie
Joc de masă: mozaic-cadou pentru
Educația pentru limbaj și
 Pauza dinamică cel mai bun prieten Jocul de mișcare ,,-
comunicare
„Să ne relaxăm cu Sarcini: realizează un cadou cu "Aleargă şi ocoleşte
Însușirea Literei D „mare” d
toții” ajuotrul mozaicului " ajutat de un prieten
„mic„
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 311 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un poster cu valorile prieteniei. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre regulile de comportament
atunci când merg în ospeție

46
Harta proiectului tematic ,, Codul bunelor maniere”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Perioada: 05.10.2020-09.10.2020
Obiceiuri Bune
Bunele maniere la masă

Proiect tematic:

„Codul bunelor maniere”


Poveştile ne-nvaţă cum să te comporţi în
Pe stradă în transport ştiu să mă comport viaţă

Cum arată bunele maniere

47
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: CODUL BUNELOR MANIERE
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu traversarea străzii, tablou, reviste, , material demonstrativ (Așa da/așa nu), imagini cu masă, bucate, jetoane, fișe de
lucru, cărții, creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru gătit, păpușii, blocuri constructor, cuburi plastic, plastelină,
foi A4 etc.
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 3.4. Aplicarea regulilor de circulație rutieră și comportament corect în
Sănătate și motricitate sănătate mijloacele de transport.
Educație fizică 2.2. Explorarea deprinderilor motrice de bază pentru consolidarea variațiilor de
deplasări cu caracter aplicativ.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
personală
Educație pentru 1.3. Exprimarea respectului față de semeni, față de părinți și bunici, acordându-le ajutor
societate când aceștia au nevoie în activitățile gospodărești, în curte, pe stradă.
Limbaj și comunicare Educație pentru 2.2. Alcătuirea de întrebări şi răspunsuri simple în diferite situaţii de comunicare.
limbaj și
comunicare 3.2. Crearea răspunsurilor la întrebările adresate în baza textului.
Științe Formarea 1.2. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime,
reprezentărilor culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.).
elementare 5.4. Descrierea, în baza activităţilor practice, a noţiunilor acum/mai apoi, repede/încet.
matematice
Educație pentru 1.6. Recunoașterea unor corpuri cerești (Soarele, Luna, stelele) în mediul natural.
mediu
1.3. Identificarea pericolelor utilizării tehnologiilor digitale.
Educație digitală
Arte Educație plastică 2.3. Aplicarea diferitor tehnici de lucru cu acuarelă, guașă.
Educația muzicală 1.5. Recunoaşterea instrumentelor muzicale pentru copii după sunetele produse.

48
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Modul de salutare.  Ce reprezintă noțiunea de  Noțiunea de comportament din
 La gradinita când vii trebuie să spui bună comportament; diverse situații
dimineața  Când să ne salutăm?  Reguli de comportament la
 Trebuie să respecții reguli la masă, pe  Formulele de salut; masă și cuvintele de mulțumire.
stradă;  Manifestarea politeței;  Formulele de salut și de
 Față de cei mari trebuie să porți respect;  De ce oamenii se salută? comunicare!
 Ce înseamnă respectul pentru cei din
jur?
 În ce situații îmbrățișem, dăm din
cap?

SCRISOARE DE INTENȚIE

,,Dragi pãrinţi”

Copii dvs vor derula proiectul tematic « CODUL BUNELOR MANIERE»


cu subtemele : Bunele maniere la masă, Obiceiuri Bune , Poveştile ne-nvaţă cum
să te comporţi în viaţă, Cum arată bunele maniere, Pe stradă în transport ştiu să
mă comport.
Pentru reuşita derulãrii acestuia, sunteţi rugaţi sã participaţi şi sã ne
sprijiniţi cu orice fel de material pe care îl aveţi la îndemânã legat de subteme,
cum ar fi: reviste, imagini, cărţi, fotografii, jocuri, toate ne sunt de ajutor în
derularea proiectului nostru..
Vã mulţumim !
49 Copiii şi educatoarea grupei.
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
interes personală
Luni Bunele  Educația pentru sănătate Alfabetizare: - „Cum ne comportăm Jocul verbal: Cum și când ne salutăm?”
maniere la Servirea mesei-convorbire la masă?” Joc distractiv : “Salut, îți doresc.....”
masă  Educația muzicală Artă: crearea imaginilor folosind Observarea: colegiilor de grupă când
 Intepretarea cântecului ,,Bună ziua, te amprenta furculiţei. pleacă acasă cum se salută.
rog, mulțumesc. Blocuri: Mobilier-masă, scaun

Marți Obiceiuri  Formarea reprezentărilor elementare Științe:corectează greșeala  Jocul de mișcare ,,Eliberați
Bune matematice Alfabetizare: parcul grădiniței- păsărelele”
*Locul obiectelor în raport cu planul unei foi de imagini  Convorbire cu observare:
hârtie. Joc de rol: De-a vânzătorul obiceiurile de comportament în
Educația pentru mediu curte
Obiceiuri bune de comportament în parcul  Jocul verbal ,,Ajutăl pe Neștiilă”
grădiniței
 Educație fizică
Rostogolirea pe salteau de gimnastică
Miercuri Poveştile ne-  Educație pentru limbaj și comunicare Artă: „Decorăm zidurile Palatului din  Jocul de mișcare ,,Vulpea
nvaţă cum să *„Poveștile ne învață cum să devenim cinstiți, harnici Împărăția Poveștilor” roșcovană
te comporţi în și buni” Alfabetizarea: citirea imaginilor cu  Convorbire: ce ne învață
viaţă *Educația digitală povești poveștile
Vizionarea filmulețului ,,povestea celor 3 Joc de masă: joc creativ cu figuri  observare:personajele colorate
geometrice – „Căsuţa lui Naf-Naf” pe căsuțele de la teren
purceluși
Joi Cum arată  Educația plastică Artă: Copacul politeții- desen  Jocul mobil Spune cum face
*Copacul cuvintelor de politeţe Știință: Plantarea unui copac  Jocul de mișcare ,,Iepurașul„
bunele Blocuri: construirea unei grădini  Convorbire cu observare: care
 Educația muzicală
maniere Interpretarea cântecului- Un copil politicos copac îți place cel mai mult

Vineri Pe stradă în *Educația pentru societate Alfabetizarea: “situații de problemă-  Povestirea ,, o întâmplare hazlie
transport ştiu Conversație ,,cum mă comport pe stradă și în Așa da/așa nu de pe stradă„
să mă comport transport” Științe: Lucru individual în caietul de  Jocul de mișcare ,,Drumulețul
Educație pentru limbaj și comunicare „Cum treci matematică  Observarea traseului din stradă
strada?” de Ileana Bumbac -memorizare Apă și nisip: construirea traseul

50
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
05.10.2020 Bunele maniere Unități de competență:
Ziua: la masă 3.4. Aplicarea regulilor de circulație rutieră și comportament corect în
Luni mijloacele de transport.
1.5. Recunoaşterea instrumentelor muzicale pentru copii după sunetele produse.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească corect manierele necesare la servirea mesei;
-să evidențieze rolul bunelor maniere la masă;
Psihomotorii:
-să finiseze imaginile cu amprenta furculiței;
Socio-afective:
-să manifeste dorință a utiliza manierele;
Vocabular:masă, maniere, cuvinte de mulțumire, respect, politețe;
Resurse materiale: imagini cu subiect de servirea mesei, furculițe, guaș, constructor ,,lego”
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Alfabetizare: - „Cum ne Observarea:
Întâlnirea de sănătate comportăm la masă?” Jocul verbal: Cum și colegiilor de
dimineață: Servirea mesei-convorbire Sarcini: descrie imaginile de când ne salutăm?” grupă când
 Salutul: Bună Citirea poeziei-sunt copil comportament la masă pleacă acasă
dimineața,copii! manierat. Artă: crearea imaginilor Joc distractiv : “Salut, îți cum se salută.
 Calendarul naturii. Jocul-dezleagă ghicitorile folosind amprenta furculiţei. doresc.....”
 Mesajul activității. Educația muzicală Sarcini: crează diverse imagini Observare,,ce schimbări
Cu copilul Intepretarea cântecului ,,Bună utilizând amprenta furculiței apar în natură” Exerciții
manierat! ziua, te rog, mulțumesc. Blocuri: Mobilier-masă, scaun recuperatori de
 Noutății,,conversa Familarizarea copiilor cu Sarcini: construiește mobilierul Munca în natură ,,ajută pronunțarea
ție cuvintele de intrumentele muzicale din bucătărie masa, scaun, dulap educatorul” sunetului s S.
salut, mulțumire! sssss

Evaluarea DLC: 379 ; DPES: 248 ; DC: 683; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Utilizarea acasă a formulelor de politețe în cadrul serviri mesei Copii astăzi sau familarizat cu noțiunile, mulțumesc, poftim, cu plăcere

51
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
06.10.202 Obiceiuri Bune Unități de competență:
0 2.2. Explorarea deprinderilor motrice de bază pentru consolidarea variațiilor de deplasări cu caracter aplicativ.
1.6. Recunoașterea unor corpuri cerești (Soarele, Luna, stelele) în mediul natural.
Ziua:
1.2. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.).
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să recunoască obiceiurile bune în baza imaginilor;
-să înțeleagă noțiunile de reprezentări spațialeîntre, alături, deasupra, aproape etc;
Psihomotorii:
-să formeze mulțimi de elemente corespunzătoare numărului precizat;
Socio-afective:
-să manifeste respectarea obiceiurilor bune.
Vocabular: obiecte, plan spațial, alături, deasupra, aproape, exterior, interior, lung-scurt, curte, obicei, bun-rău;
Resurse materiale: fișe matematice, figuri geomettrice, set cifre, jucării, imagini cu parc, fundițe lungi, scurte, creioane etc;
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Formarea reprezentărilor Științe:corectează greșeala *Jocul de Jocuri cu subiect
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice Sarcini: privește atent fișa mișcare ,,Eliberați ,,Meșterii”
 Salutul: Soarele de- *Locul obiectelor în raport cu planul unei foi și corectează greșeala păsărelele”
acuma e treaz,,
de hârtie.-familarizarea cu reprezentări matematică. *Convorbire cu
 Calendarul naturii. Activități
spațiale Alfabetizare: parcul observare:
 Mesajul activității. recuperatori cu
*consolidarea numerelor și reproducerea grădiniței-imagini obiceiurile de
 Tranziții copii care au
mulțimelor multe/puține Sarcini: descrie comportament în
 Pauza dinamică dificultăți cu
*compararea obiectelor lung-scurt, lat/îngust
„”Unu, doi, trei comportament pozitiv al curte matematica.
Educația pentru mediu
către cer noi tot copiilor *Jocul verbal
Obiceiuri bune de comportament în parcul
zburăm” Joc de rol: De-a vânzătorul ,,Ajutăl pe Neștiilă”
grădiniței-convorbire Sarcini: imită rolul
 Educație fizică vânzătorului utilizând
Rostogolirea pe salteau de gimnastică- cuvinte de politețe
exercițiu fizic
Evaluarea DLC: 464 ; DPES: 343 ; DC: 574; DFFS : 153 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se va organiza cu copilul o plimbare în parc și se va duce convorbiri cum trebuie să se În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile matematice
comporte și să aibă obiceiuri bune. spațiale, au clasifcat imagini, au raportat număr la cantitate.

52
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
07.10.202 Poveştile ne-nvaţă Unități de competență:
0 cum să te comporţi 2.2. Alcătuirea de întrebări şi răspunsuri simple în diferite situaţii de comunicare.
3.2. Crearea răspunsurilor la întrebările adresate în baza textului.
Ziua: în viaţă
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească personajul, caracterizându-l ;
-să explice ce ne învață poveștiile;
Psihomotorii:
-să imite prin mișcări personajul din povestea reprezentată;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de implicare activă în cadrul activității.
Vocabular: persona, morală, autor, denumire, repovestire
Resurse materiale: guaș, ștampile, apă, pensule, imagini cu povești, figuri pentru joc de masă:
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Educație pentru limbaj Artă: „Decorăm zidurile Palatului • Jocul de Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: din Împărăția Poveștilor” mișcare ,,Vulpea subiect
și comunicare ,,Meșterii”
 Salutul: În fiecare *Cine îți sunt prieteni-povestire Sarcini: decorează zidurile roșcovană
dimineață avem Prieteni adevăraţi-prezentarea Palatatului prin metoda ștampilării Citirea
gândul bun pe Alfabetizarea: citirea imaginilor cu •Convorbire: ce ne
prietenilor, a relaţiilor dintre ei , a învață poveștile
literaturi ,,
față povești Puișorul
activităţilor comune sau a unor Sarcini: numește poveștiile în baza îngâmfat”
 Calendarul naturii. întâmplări petrecute -convorbire •observare:person
imaginilor.
 Mesajul activității:
 Educația digitală Joc de masă: joc creativ cu figuri ajele colorate pe
Împăratul cel Bun, căsuțele de la teren
cel Harnic şi Cinstit
*Vizionarea filmulețului geometrice – „Căsuţa lui Naf-Naf”
 Tranziții„Mergem
,,povestea celor 3 purceluși” Sarcini: formează căsuța din bucății
în întreg.
toţi în pas voios,,
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să-și aleagă o poveste și să încerce să o repovestească În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre povața poveștilor

53
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
08.10.202 Cum arată Unități de competență:
0 2.3. Aplicarea diferitor tehnici de lucru cu acuarelă, guașă.
bunele maniere 2.7 Executarea combinaților de dans în baza mișcărilor muzical-ritmice cunoscute.
Ziua:
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească procedeele de artă;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic ;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: material plastic, copacul bunelor maniere, culori calde, reci.
Resurse materiale: guaș, pensule, șervețele, apă. Pahare, foi A4, blocuri lego, și cuburi din lemn, ghicevi, apă, pământ.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația plastică Artă: Copacul politeții- desen Plimbări: Joc cu
Întâlnirea de dimineață: *Copacul cuvintelor Sarcini: desenează un copac, *Jocul mobil Spune subiec în
 Salutul: Bună apoi aplică frunzele cu ospeție la
de politeţe – cum face
dimineața, azi e o zi prieteni
exmplicare procedelor cuvintele de politețe *Jocul de mișcare
de sărbătoare!
 Calendarul naturii. de decorare Știință: Plantarea unei plante ,,Iepurașul„
 Mesajul activității. *Convorbire- politețea Sarcini: plantează o plantă și *Convorbire cu Lucru
 Tranziții Jocul verbal ,, continue numește etapele plantării observare: care copac individual
 Pauza dinamică „Să fraza...” Blocuri: construirea unei îți place cel mai mult ,,Realizează
ne jucăm cu grădini un cadou
Sarcini: construiește o pentru
degețele„  Educația muzicală
prietenul
Interpretarea cântecului- Un grădină, cărări.
tău”
copil politicos
Evaluarea DLC: 429 ; DPES: 292 ; DC: 641; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor planta un copac în grădina casei și vor duce observării În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, ustensile, realizarea
colajelor plastic la tema bunele maniere.

54
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
09.10.2020 Pe stradă în Unități de competență:
Ziua: transport ştiu să 2.2. Alcătuirea de întrebări şi răspunsuri simple în diferite situaţii de comunicare.
Vineri mă comport 1.3. Exprimarea respectului față de semeni, față de părinți și bunici, acordându-le ajutor când aceștia au nevoie în activitățile
gospodărești, în curte, pe stradă.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să explice regulile de comportament atunci când merge pe stradă.
Psihomotorii:
-să imite mișcările în cadrul jocului ,,Trenulețul”;
Socio-afective:
-să manifeste respect față de cei mai mari pe stradă sau în alte contexte.
Vocabular: respect, comportare pozitivă, reguli de poltețe, amabilitate, manierat.
Resurse materiale: Imagini cu transport, plastelină, planșete, cuțite plastic, imagini așa da așa nu.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
*Educația pentru societate Alfabetizarea: “situații de Plimbări: Activități
Întâlnirea de Conversație ,,cum mă comport problemă- Așa da/așa nu  Povestirea ,, o de
întâmplare recuperare
dimineață: pe stradă și în transport” Sarcini: ascultă atent situația și
Însușirea
 Salutul: Bună ziua Situații de problemă-discuții potrivește corect imaginile hazlie de pe
lietrei J
Educație pentru limbaj și Științe: Lucru individual în caietul stradă„
copilași!
comunicare „Cum treci de matematică  Jocul de
 Calendarul naturii.
strada?” de Ileana Bumbac – Sarcini: Numără imaginile și scrie mișcare Recitarea
 Mesajul activității. ,,Drumulețul
memorizare cifra corespunzătoare poeziei
 Tranziții Familiarizarea cu sunetul J mare Apă și nisip: construirea traseul  Observarea Cum
 Pauza dinamică j mic Sarcini: Construiește cu ajutorul traseului din treci
„Sunt mare și nisipului un traseu stradă strada?”
voinic” de Ileana
Bumbac
Evaluarea DLC: 378 ; DPES: 313 ; DC: 630; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor selecta ghicitori, proverbe despre politețe În această zi copii au memorizat poezia cum treci strada, sau familarizat cu sunetul
J etc.

55
Harta proiectului tematic ,, „Pe cărări d e fru n ze u s cate, vin e toamn a – n zb or ,,
Educator:
TEMA GLOBALĂ: Eu și lumea înconjurătoare
Perioada: 12.10.2020-16.10.2020
Toamna în pădure
În livezi și vii

Proiect tematic:

„Pe cărări d e fru n ze u s cate,


vin e toamn a – n zb or ,,

De vorbă cu frunza
Toamna harnică și de roade darnică Culorile toamnei

PROIECT TEMATIC
56
Tema globală: Eu și Lumea înconjurătoare
Proiect tematic: „Pe cărări d e fru n ze us cate, vin e toamn a – n zb or ,,
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: imagini de toamnă, frunze, aparat foto, hârtie colorată, lipici, foi de desen, acuarele, imagini, tablouri, plastelină, fișe,
creioane colorate, guaș, pahare, apă etc..
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Sănătate și motricitate sănătate
Educație fizică 3.1. Încadrarea în activitatea comună de deplasare în perechi și coloană.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
personală
Educație pentru 1.1. Prezentarea unor situații reale privind inițierea interacţiunilor pozitive
societate cu membrii familiei, cu adulții și semenii.
Limbaj și comunicare Educație pentru 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea și înțelegerea mesajelor
limbaj și verbale, a unor îmbinări de cuvinte.
comunicare 2.6. Descrierea ghidată a unor obiecte, vietăţi, imagini/ carduri, după
diferite criterii, aspecte.
Științe Formarea 1.2. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii
reprezentărilor (formă, mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
elementare 3.2. Compararea obiectelor prin suprapunere și juxtapunere, în funcție de
matematice mărimea, lungimea, lățimea, grosimea și înălțimea acestora
Educație pentru 2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale
mediu
mediului înconjurător.
Educație digitală
1.5. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
interactive.
Arte Educație plastică 2.3. Aplicarea diferitor tehnici de lucru cu acuarelă, guașă
Educația muzicală 2.4. Sesizarea, prin comparaţie, a înălţimii extreme (gros, subţire) şi a
intensității extreme (tare, încet).

57
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 ne place toamna  care sunt părțile componente ale unei  impresii despre toamnă
 unele fenomene caraceristice toamnei flori  Toamna este foarte colorată
 toamna cad frunzele  îmbrăcămintea specifică anotimpului  ce buchete frumoase putem
 timpul sa răcit toamna face din frunze
 toamna aduce ploi  lunile de toamnă 
 soarele încălzește slab  Care sunt culorile specifice ale
 toamna începe grădinița acestui anotimp
 De ce plouă toamna

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimati parinti,
Vă aducem la cunoștință că în săptămâna următoare vom derula proiectul tematic: ”
„Pe cărări de frunze uscate, vine toamna – n zbor”, în cadrul căruia vom discuta
despre caracteristicile acestui anotimp, fenomene din natură specifice, mod de
îmbrăcăminte, culorile specifice ale acestui anotimp, despre pădure etc.
Vă rugăm să discutați cu copii pe această temă și chiar să îi îndemnați, în măsura
posibilităților, să aducă materiale care au legătură cu acest subiect (ex: castane,
frunze uscate/presate, imagini despre toamnă, poezii etc).
Vă mulţum im,
Copii grupei nr.
și Educatoarea!

58
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
interes personală
Luni În livezi și vii  Educația pentru sănătate Alfabetizarea: ”Toamna a sosit la Jocuri de mișcare: ”În parc!”
În livezi și vii –convorbire noi
Cum ne îmbrăcăm în curte Artă: Colorăm imagini de toamnă Joc muzical: ”Ecoul”
 Educație muzicală Construcții: ”Castel pentru Regina Convorbire,, cum arată toamna,,
Interpretarea cântecului ,,Toamna” muz. Toamnă”
D. Radu, vers. V. Nedolescu
Marți Toamna în  Formarea reprezentărilor Artă: Frunzulițe multicolore” Jocuri muzicale: ”Acum e
pădure elementare matematice (modelaj) toamnă, da!”
Toamna în pădure-Gruparea frunzelor după mărime, Științe: Frunzele sub lupă”-
formă, culoare. observare Joc de mișcare ,,strângerea
 Educație pentru mediu Blocuri: cărările toamnei frunzelor,,
Semnele caracteristice ale anotimpului
 Educație fizică
Mersul cu pași alăturații.
Miercuri De vorbă cu  Educația pentru limbaj și Artă: ”În ton cu toamna”(colorăm  Jocuri distractive: ”Îmbrăcați
frunza comunicare imagini cu haine de toamnă) de toamnă, adunăm castane!”
De vorbă cu frunza-lectura imaginară Alfabetizare: ”Îmbrăcăminte de  Observarea ,,vremei de
Educația digitală toamnă”- lectură după imagini afară,,
Vizionarea filmulețului munca oamenilor în Construcți: :”Coșuri pentru castane”
natură toamna
Joi Culorile  Educație plastică Alfabetizarea:Poezii despre toamnă”  Jocul didactic ,,Săculețul cu
toamnei Culorile toamnei-amprenta frunzei Arta: Frunze de toamnă-amprentă frunze,,”
 Educația muzicală Joc de masă- Caută jumătatea
 Interpretarea Cântecul „Acum e frunzei  Jocul de mișcare ,, Prin
toamnă, da!”de Gr. Teodosiu pădure,,
Vineri Toamna  Educația pentru Științe:”Găsește și potrivește” Jocuri de relaxare: ”Drumeția”
harnică și de societate/Dezvoltarea personală Construcții:Lădițe pentru frunze
roade darnică Toamna harnică și de roade darnică Artă: Colorăm unelete de muncă Joc: ”Prinde frunzele!”
- ajutorul părințiilor Munca: strângerea frunzelor de la
*Dezvoltarea limbajului teren,,
Însușirea literei T mare, t mic

59
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
12.10.2020 În livezi și Unități de competență:
Ziua:
vii 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Luni 2.4. Sesizarea, prin comparaţie, a înălţimii extreme (gros, subţire) şi a intensității extreme (tare, încet).
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească rolul curețeniei în livezi, vii;
-so formuleze enunțurii complecte în baza imaginilor;
Psihomotorii:
-să aranjeze la tablă imagini cu vii, copacii, frunze;
Socio-afective:
-să manifeste dorință, a menține curățenia în natură.
Vocabular:toamnă, îngălbinit, ruginit, brumă, vii, livadă, copacii, sosire, semne, ploaie, dese, suflare, vânt etc.
Resurse materiale: tablou de toamnă, cu semnele carateristice, imagini cu lunile anotimpului, fișe de colorat, blocuri, constructor etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate
a zilei
Educația pentru sănătate Alfabetizarea: ”Toamna a sosit Jocuri de Activității
Întâlnirea de dimineață În livezi și vii –convorbire la noi mișcare: ”În recuperatorii cu
*Rutină: Primirea copiilor formularea
*Întâlnirea de dimineaţă: „Bună
în baza imaginilor Sarcini: lecturează imaginile de parc!”
Cum ne îmbrăcăm în curte- sosire a toamnei propozițiilor
dimineața copii,,
*Salutul : „Bună dimineaţa observare Artă: Colorăm imagini de Joc muzical: despre
Jocul ,,coșulețul cu întrebări: anotimpul
tuturor” toamnă ”Ecoul”
Mesajul zilei cu Liveziile și vile rolul curățeniei, ordini în toamna
Sarcini: colorează imaginile cu Convorbire,,
îmbrăcate toate în straie livezi și vii
multicolore
vii, livezi în culorile toamnei cum arată Curiozității: de
Educație muzicală
Noutății:Conversație cum ne Construcții: ”Castel pentru toamna,, unde vine
Interpretarea
îmbrăcăm toamna Regina Toamnă” ploaia?
cântecului ,,Toamna”
Sarcini: construiește un castel Curiozității: de
muz. D. Radu, vers. V.
pentru Regina Toamnei ce suflă vântul?
Nedolescu
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 183 ; DC: 628; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor plimba cu părinții prin livada, via proprie și să ducă observări Copii astăzi sau familarizat cu noțiuni de curețenie, au aflat nou despre ploaie,
vânt, livezi și vie.
60
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
13.10.202 Toamna în Unități de competență:
0 pădure 1.2. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
3.2. Compararea obiectelor prin suprapunere și juxtapunere, în funcție de mărimea, lungimea, lățimea, grosimea și înălțimea acestora
Ziua:
2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale mediului înconjurător.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să identifice culoarea frunzelor de toamnă;
Psihomotorii:
-să sorteze mulțimaa elementelor cu frunze, după culoare, forme și mărime;
-Să execute execirțiile de dezvoltate generală corect după indicațiile educatorului;
Socio-afective:
-să manifeste plăcere față de activitățile de educație fizică.
Vocabular: roșii, cafenii, galbene, verzi, toamnă, pădure, cărare, vânt, lupă etc.
Resurse materiale: plastelină, planșete, lupă, frunze roșii, galbene, verzi de diferite mărimi, culori, cuburi etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Formarea reprezentărilor Artă: Frunzulițe Jocuri Jocuri cu subiect
Întâlnirea de dimineață: ,,Grădinarii,,
elementare matematice multicolore” (modelaj) muzicale:
 Salutul: Noi cu toți
să ne-mbrățișăm
Toamna în pădure-Gruparea frunzelor Sarcini: modelează ”Acum e
 Calendarul naturii. după mărime, formă, culoare. frunzulițe de toamnă toamnă, Activități
 Mesajul activității. Clasificarea frunzelor toamna (după formă, Științe: Frunzele sub da!” recuperatori cu
copii care au
,,descrierea culoare, mărime) lupă”-observare dificultăți cu
toamnei,, Exercițiu Numărarea în șir crescător, Sarcini: observă frunzele Joc de matematica.
 Tranziții descrescător, a frunzelor. și spune ce vezi mișcare
 Pauza dinamică Cad  Educație pentru mediu Blocuri: cărările toamnei ,,strângere
frunzele,, Semnele caracteristice ale anotimpului Sarcini: construiește a
 Educație fizică cărările de prin pădure. frunzelor,,
Mersul cu pași alăturații.
Evaluarea DLC: 464 ; DPES: 343 ; DC: 574; DFFS : 153 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se va organiza cu copilul o plimbare în pădure și se va strange buchete de frunze În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile
matematice mărime, formă, culoare, astfel vor putea percepe
împrejurimele.
61
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
14.10.202 De vorbă cu frunza Unități de competență:
0 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea și înțelegerea mesajelor verbale, a unor îmbinări de cuvinte.
Ziua: 2.6. Descrierea ghidată a unor obiecte, vietăţi, imagini/ carduri, după diferite criterii, aspecte.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să exprime clar în propoziții corecte impresiile lăsate de textul povestirii;
Psihomotorii:
-să imită mișcările frunzelor mai tare-încet, conform foșnetului frunzelor;
Socio-afective:
-să-și exprime stările afective față de acest anotimp.
Vocabular: frunză, vânt, înnourat, covor multicolor, copacii goi, foșnetul frunzelor, vuietul frunzelor.
Resurse materiale: fișa cu textul povestiri, fișe de colorat, imagini cu îmbrăcăminte, constructor lego etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Educația pentru Artă: ”În ton cu toamna” *Jocuri Alcătuirea
Întâlnirea de dimineață: propozițiil
limbaj și comunicare Sarcini: colorăm imagini cu haine distractive: or în baza
 Salutul: Astăzi aș De vorbă cu frunza-lectura de toamnă ”Îmbrăcați de imaginilor
vrea să fiu o Povestirea legendei ,,Frunza și Alfabetizare: ”Îmbrăcăminte de toamnă, adunăm cu
frunză-n vânt vântul” toamnă”- lectură după imagini castane!” toamna”
 Calendarul naturii. Jocul didactic ,,vântul și Sarcini: lecturează imaginile cu
 Mesajul activității: frunzele,, toamnă *Observarea
Dacă ai fi o
Metoda R.A.I. întreabă și Construcți: :”Coșuri pentru ,,vremei de
frunză…….
continue propoziția,, castane” afară,,
 Tranziții„ poezia ,,
Pauza dinamică ,,cântăm Sarcini: construiește coșuri
spre centre noi pentru frunze
vocalele”
plecăm,, Educația digitală
Vizionarea filmulețului munca
oamenilor în natură toamna
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să prezinte un colaj de toamnă realizat împreună cu părintele În această zi copii s-au familarizat cu conțintul povestiri frunza și vântul.

62
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
15.10.202 Culorile toamnei Unități de competență:
0 2.3. Aplicarea diferitor tehnici de lucru cu acuarelă, guașă
Ziua: 2.4. Sesizarea, prin comparaţie, a înălţimii extreme (gros, subţire) şi a intensității extreme (tare, încet).
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească procedeele de artă;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic ;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: material plastic, copacul bunelor maniere, culori calde, reci.
Resurse materiale: guaș, pensule, șervețele, apă. Pahare, foi A4, blocuri lego, și cuburi din lemn, ghicevi, apă, pământ.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație plastică Alfabetizarea:Poezii despre  Jocul Jocul
Întâlnirea de dimineață: Culorile toamnei-amprenta toamnă” distractive
didactic
 Salutul: Ne ,,potrivește
salutăm cu frunza
frunzei Sarcini: Memorizează poezia ,,Săculețul cu ilustrațiile,,
de toamnă, Mă Demonstrarea frunzelor de diferite scurtă despre toamnă frunze,,”
numesc! culori, explicarea procedeului de Arta: Frunze de toamnă- Lecturarea
 Calendarul naturii. aplicare a guașei pe frunză și amprentă poveștiilor la
 Jocul de
 Mesajul activității. aplicarea ei pe foaie Sarcini: aplică amprenta alegere
 Tranziții Explicarea noțiunilor culorilor reci
mișcare ,, Prin
frunzelor de toamnă
 Pauza dinamică și calde pădure,,
„Cad frunzele” Joc de masă- jumătatea
Jocul culorilor frunzei
 Educația muzicală Sarcini: Caută jumătatea
Interpretarea Cântecul „Acum e frunzei prin jumătății
toamnă, da!”de Gr. Teodosiu
Evaluarea DLC: 429 ; DPES: 292 ; DC: 641; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor strange Frunze din parc și vor forma buchete, desene, colaje În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre amprenta șii utilitatea
frunzelor de toamnă

63
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
16.10.2020 Toamna harnică și Unități de competență:
Ziua: de roade darnică 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
Vineri 1.1. Prezentarea unor situații reale privind inițierea interacţiunilor pozitive cu membrii familiei, cu adulții și semenii.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să recunoască în baza imaginilor munca oamenilor în sezonul de toamnă.
Psihomotorii:
-să participe alături de educator la treburile gospodărești de la terenul grupei;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere la activitățile propuse de educator.
Vocabular: sapă, stropitoare, frunze, greblă, coș, curte etc.
Resurse materiale: fișe științe, constructor lego, unelte, desene cu unelte de colorat, creioane colorate etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Educația pentru Științe:”Găsește și potrivește” Jocuri de relaxare: Întrebare
problem
Întâlnirea de societate/Dezvoltarea Sarcini: Găsește unelta și ”Drumeția” cum ne
dimineață: personală potrivește une merge apărăm de
 Salutul: Bună ziua Toamna harnică și de roade Construcții:Lădițe pentru Joc: ”Prinde ploaie
copilași! darnică- ajutorul părințiilor frunze frunzele!”
 Calendarul naturii. Lectura textului ,,Băiatul și Sarcini: construiește lădițe Munca: strângerea Curiozității
 Mesajul activității. hârlețul,, pentru frunze frunzelor de la cum a
 Tranziții Întrebare problem pentru ce Artă: unelete de muncă teren,, apărut
 Pauza dinamică trebuie să facem ordine Sarcini: Colorează uneltele în umbrella.
„Sunt mare și *Dezvoltarea limbajului culori potrivite
voinic” Însușirea literei T mare, t mic
Evaluarea DLC: 378 ; DPES: 313 ; DC: 630; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor selecta ghicitori, proverbe despre toamnă În această zi copii au selectat uneltele care ajută la facerea ordiinei în curte

64
Harta proiectului tematic ,, Legumele toamnei”
Educator:
TEMA GLOBALĂ:
Perioada: 19.10.2020-23.10.2020
Legumele vesele
Legume gustoase și sănătoase

Proiect tematic:

,,Legumele toamnei”
În grădina de legume
Conservarea legumelor

Hora legumelor

65
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: Legumele toamnei
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: imagini cu legumele, conserve, jetoane, creioane colorate, foi A4, tablă flip-chiart, carioci, guaș, coș, sac fermecat, microfon, CD-
uri, tablou cu grădini, legume, fișe de lucru etc.
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Sănătate și motricitate sănătate 1.3. Demonstrarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative: aruncări, prinderi, târâri, urcări,
Educație fizică coborâri, mers cu pas încrucișat, sărituri.

Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
personală
Educație pentru 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le
societate respecta
Limbaj și comunicare Educație pentru 3.4.Reproducerea expresivă/ creativă a textelor literare cu/ fără imagini.
limbaj și 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza
comunicare imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor la textul audiat

Științe Formarea 1.3. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime,
reprezentărilor culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
elementare 5.3. Compararea unor evenimente, fenomene, acțiuni, identificând asemănări și deosebiri
matematice dintre ele.
Educație pentru 1.4. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
mediu
Educație digitală 1.6. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale interactive.
Arte Educație plastică 2.4. Crearea unor colaje simple, utilizând diverse materiale și tehnici de artă
Educația muzicală 2.2. Respectarea regulilor muzicale iniţiale de tehnică a interpretării: pronunţare
exactă a sunetelor, a cuvintelor cântecelor învăţate; emisiune curată, cu gura bine
deschisă, cântând cu gura întreagă

66
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 • contin vitamine;  • de unde vin legumele;  ce rol are radacina, tulpina,
 • oamenii le cumpara de la piata;  • care este partea componenta a frunza, floarea legumelor;
 • din legume se face mancare; unei legume;  Denumirea legumelor
 • trebuiesc pastrate in frigider;  • la ce trebuie sa fim atenti  de unde avem legume iarna;
 • trebuie sa mancam multe legume atunci cand consumam legume;  cat sunt de importante
ca sa fim sanatosi;  • ce consumam de la legume; legumele pentru sanatate;
 • cum pot fi consumate
legumele;

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimaţi părinţi, grupa impreuna cu copiii de la grupa mijlocie, ne-am propus sa derulam proiectul
tematic „Legumele toamnei”, deoarece consideram ca este un prilej deosebit de a consolida si
imbogati cunostintele copiilor despre legumele de toamna.
Noi, ca educatoare, dar si voi, ca parinti, trebuie sa trezim in copii dorinta de explorare a tainelor
naturii. Asupra temei propuse, va rugam sa discutati cu copiii dumneavoastra despre
caracteristicile, intrebuintarea, si necesitatea legumelor. Ne-ar putea fi de mare folos orice
materiale legate de aceasta tema, materiale pe care le puteti trimite la gradinita pentru utilizarea
lor la diferite activitati desfasurate cu copiii (ex:legume in forma naturala sau de plastic, postere,
carti, reviste, imagini cu legume de toamna, seminte ale unor legume, etc.).
Cu ajutorul vostru activitatile noastre vor fi „mai placute si interesante”!
Cu prietenie,
Educatoareleși copiii grupei

67
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni Legume  Educația pentru sănătate Artă: Cosuletul cu legume de  Jocul de mișcare ,,
gustoase și Legume gustoase și sănătoase-importanța lor toamna”-modelare „Culegatorii la concurs”
pentru sănătate Alfabetizarea: legumele „La cules”
sănătoase
 Educația muzicală toamnei-convorbire  Convorbire cu observare:
Înterpretarea cântecului ,,Legumele” Construcții: „Ladita pentru legumelor din parcela
legume” grădiniței
Marți Legumele  Formarea reprezentărilor Artă: „Legume vesele” – Joc de atentie „Arata ce spun!”
vesele elementare matematice desen
Experiment: Initierea unui
Legumele vesele-Însușirea noțiunii de mari/mici Științe: Încercuiește cifra
 Educație fizică corespunzătoare legumelor experiment ce vizeaza evolutia
 Exerciții de alergare JOC DE MASA: „Din jumata
plantelor influientate de apa,
 Joc sportiv „Stafeta gradinarilor” te intreg”
lumina, caldura.
Miercuri În grădina de Educație pentru limbaj și Bibliotecă: „Citim carti, Joc de miscare „Gradinarii
legume comunicare albume, imagini despre
transporta legume”
Prietenii din grădină-Oltea paraschiv legume”
(memorizare) Artă: dovleac-desen  Joc senzorial „Sa mirosim
 Educația digitală Joc de rol: „La piata” legumele”
*Ascultarea cântecelului ,,Vizionarea unui vidio
cu legume,,
Joi Hora  Educație plastică Artă: „Morcovi mari si mici”- Joc de miscare „Alergam cu
Hora legumelor-Modelare dactilopictura ocolire printre legume”
legumelor  Educația muzicală Științe: Preparam salata de Joc: „Iepurasu-n iarba”
 Învățarea dansului moldovenesc legume” Convorbire ce am învățat
,,hora,, Blocuri: Magazinul cu legume despre legume
Vineri Conservarea  Educația pentru societate Biblioteca: „Ghicitori despre  Jocul verbal ,,culorile
legumelor Conservarea legumelor -conversație legume” legumelor,,
 Educația pentru limbaj și Arta:„Leguma preferata”-  Joc distractiv „Morcov,
comunicare modelaj cartof, ardei alearga!”
*Însușirea literei L mare, l mic Joc de rol: De-a vânzătorul 

68
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
19.10.2020 Unități de competență:
Legume gustoase
Ziua: 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Luni și sănătoase 2.2. Respectarea regulilor muzicale iniţiale de tehnică a interpretării: pronunţare exactă a sunetelor, a cuvintelor cântecelor
învăţate; emisiune curată, cu gura bine deschisă, cântând cu gura întreagă
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să enumere unele caracteristici ale legumelor de toamna;
Psihomotorii:
-să plaseze la tablă imaginile cu legumele în cadrul metodei interactive ciorchinele;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a învăța regulile de igienă a alimentelor;
Vocabular:legume, sănătos, igienă, spălare, sănătat, dovleac, roșii, porumb, masă. Lădiță. Salată. frunze etc.
Resurse materiale: imagini cu legume, constructor lego, plastelină, planșete, mulaje de legume, etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Artă: Cosuletul cu legume  Jocul de
Întâlnirea de sănătate de toamna”-modelare mișcare ,,
dimineață:
Ghicitori din grădină (joc
Legume gustoase și sănătoase- Sarcini: modelează un „Culegatorii la Jocul
de recunoaştere importanța lor pentru sănătate- coșuleț pentru legume concurs” verbal
Calendarul naturii. conversație Alfabetizarea: legumele „La cules” ,,ghicește
 Mesajul activității. Ciorchinele: numește legumele toamnei-convorbire legume,,
RUTINE: Igiena de toamnă Sarcini: identifică în  Convorbire cu
alimentelor
Demonstrare: Igiena legumele imagini doar legumele de observare: Activității
TranzițiiHora
 Educația muzicală toamnă și numeștele legumelor din recuperatori
legumelor (joc de Înterpretarea cântecului Construcții: „Ladita parcela cu igiena
grupare) ,,Legumele” pentru legume” grădiniței legumelor
 Pauza dinamică
JOC MOTRIC CU CÂNTEC: Sarcini: construiește mai
„Ne învârtim ne
răsucim” Ţăranul e pe câmp multe lădițe pentru a pune
legumele din grădină
Evaluarea DLC: 399 ; DPES: 265 ; DC: 620; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să creze acasă creați din legume și să le prezinte la grădiniță În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre legumele care ențin
sănătatea, și cum este corect să le speli înainte de a fi consummate.

69
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
20.10.202 Legumele vesele Unități de competență:
1.3. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
0
5.3. Compararea unor evenimente, fenomene, acțiuni, identificând asemănări și deosebiri dintre ele.
Ziua: 1.4. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numere legumele şi alte elemente specifice anotimpului toamna;
Psihomotorii:
-să grupeze legumele în funcţie de trăsăturile comune ale acestora;
Socio-afective:
-să participe activ la realizarea sarcinilor propuse.
Vocabular: legume, veselie, târziii, ochișori, gurițe, aranjare etc.
Resurse materiale: imagini cu legume vesele, creioane colorate, foi A4, jumătăți de fructe, fișe științe, cifre matematice, planșă cu cifre etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Formarea reprezentărilor Artă: „Legume vesele” – Joc de atentie
Întâlnirea de dimineață:
elementare matematice desen
 Salutul ,,Zilele Legumele vesele-Însușirea noțiunii de „Arata ce spun!” Activității
Sarcini: colorează legumele recuperato
săptămânii,,
mari/mici prin ochișori, zâmbet vesel Experiment: Initierea rii cu copii
 Calendarul
naturii. Numărarea legumelor în ordine Științe: legumele de toamnă unui experiment ce
care
întîlnesc
 Mesajul crescătoare de la mici la mari Sarcini: Încercuiește cifra dificultăți
activității. Microfonul magic: Numim însușirile corespunzătoare legumelor vizeaza evolutia
la
 Tranziții legumelor culoare, formă, mărime, JOC DE MASA: „Din plantelor influientate matematic
 Expoziția cu denumire etc. jumatate intreg” ă
de apa, lumina,
creați de legume  Educație fizică Sarcini: formează întregul
 Pauza dinamică *Exerciții de alergare legumelor din bucății caldura.
„Măcinatul,,
*Joc sportiv „Stafeta gradinarilor”
Evaluarea DLC: 534 ; DPES:281 ; DC: 607;631; 628 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor observa acasă legumele din grădina sa proprie În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre număr, mărime, cantitate și
au învățat noi exerciții în cadrul activității de educație fizică.

70
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
21.10.202 În grădina de Unități de competență:
0 legume 3.4.Reproducerea expresivă/ creativă a textelor literare cu/ fără imagini.
Ziua: 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea
Miercuri imaginilor la textul audiat
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să memorizeze cuvinte și expresii despre grădina cu legume;
Psihomotorii:
-să respecte regulile jocului de mișcare.
Socio-afective:
-Să participe activ la realizarea sarcinilor
Vocabular: grădina, ladă, cules, muncă, hărnicie, legume, prieteni, roșii, dovleac, vinete, chiperi, ardei etc.
Resurse materiale: fișa cu poezia, imagini cu grădină, legume, tablou, fișe cu dovleac, creioane colorate, ustensile pentru joc de rol. Etc..
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Educație pentru limbaj și Bibliotecă: ,,legume” Joc de miscare Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: subiect ,,De-a
comunicare Sarcini: Citește carti, albume,
 Salutul: Începe o nouă
Prietenii din grădină-Oltea
„Gradinarii gospodinele,,
zi! imagini despre legumele toamnei
 Calendarul naturii. paraschiv (memorizare) Artă: dovleac-desen transporta Citirea
 Mesajul activității ce Conversație ,,Dar știți ce legume Sarcini: desenează un dovleac literaturi ,,
sar întîmpla dacă nu putem culege din grădină? legume” Iepurașul și
rotund, apoi colorează în culoarea sa morcovii,,
am culege legume. Exercițiu de scriere a linilor
 Tranziții Joc de rol: „La piata” Joc senzorial
 Pauza dinamică Pe-o
orizontale pe spațiu cu liniatură Sarcini: imită rolul cumpărătorului „Sa mirosim
cărare lungă, scurtă,,” Educația digitală sau vânzătorul de la piață legumele”
*Ascultarea cântecelului
,,Vizionarea unui vidio cu legume,,
Evaluarea DLC: 445, 428, 429 ; DPES: 345 ; DC: 686; DFFS: 82; 76etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor memoriza bine bine poezia acasă cu părinții. În această zi copii au memorizat o poezie despre legume,cum prietenesc ele
crescând împreună și cum sunt culese.

71
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
22.10.202 Unități de competență:
Hora 2.4. Crearea unor colaje simple, utilizând diverse materiale și tehnici de artă
0
Ziua: legumelor 2.2. Respectarea regulilor muzicale iniţiale de tehnică a interpretării: pronunţare exactă a sunetelor, a cuvintelor cântecelor învăţate; emisiune
curată, cu gura bine deschisă, cântând cu gura întreagă.
Joi
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să recunoască legumele caracterizate;
Psihomotorii:
-să lucreze cu fișa individuală până la realizarea produsului;
Socio-afective:
-să ajute cu plăcere colegii când au nevoie de ajutor;
Vocabular: roade, horă, legume, bogate, coacere, verzi, păstrare etc.
Resurse materiale: plastelină, planșete, morcovi, jetoane, legume proaspete, vasuri pentru salată, cuburi lego etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educație plastică Artă: „Morcovi mari si Joc de miscare
Întâlnirea de dimineață:
Hora legumelor-Modelare mici”- dactilopictura „Alergam cu
 Salutul: Toamna Exerițiu de realizarea Sarcini: aplică amprenta ocolire printre
e de roade plină Curiozități
desenului cu legume prin legumelor cu guașă legume” i despre
 Calendarul unirea punctelor Științe: Preparam salata de legume
naturii. Conversație: caracterizarea legume” Joc: „Iepurasu-n Cum este?
 Mesajul legumelor de toamnă Sarcini: prepare o salată iarba”
activității.  Educația Blocuri: Magazinul cu
Tranziții:Hora legumelor muzicală legume Convorbire ce am
Legume mari şi mici Învățarea dansului Sarcini: imită rolul învățat despre
Ne grupăm în linişte moldovenesc ,,hora,, vânzătorului de legume din legume
aici! Ascultarea cântecului ,,hora magazine, utilizând
moldovenească,, monedele
Evaluarea DLC: 446; 445 ; DPES: 227; 225 ; DC: 684; DFFS: 83, 121; 118. etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor duce acasă legumele modelate astăzi la activitate În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre modelarea legumelor, și și-
au format reprezentări reale și clare cum arată legumele de toamnă.

72
Proiectarea zilnică
Data:. Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
23.10.2020 Unități de competență:
Conservarea
Ziua: 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
Vineri
legumelor 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le respecta
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să enumere procedeele de conservare a legumelor;
Psihomotorii:
- să reproducă prepararea murăturilor pentru iarnă, respectând reţeta dată;
Socio-afective:
-să manifeste dorință de a fi un copil harnic și dornic de muncă.
Vocabular: responsabilitate, muncă, conservat, iernat, vas, conserve, legume etc.
Resurse materiale: vasuri, capace, apă, legume, fișe cu ghicitori, plastelină, planșete, șervețele, imagini cu conserve, monede etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru Biblioteca: „Ghicitori despre  Jocul
Întâlnirea de dimineață:
societate legume” verbal
 Salutul: Bună Plimbare și
dimineața
Conservarea legumelor – Sarcini: ascultă ghicitorile și ,,culorile observare în
copiilași frumoși! conversație răspunde corect legumelor,, grădina cu
 Calendarul naturii. Întrebare problemă ,, cum Arta:„Leguma preferata”- legume a
 Mesajul activității. putem păstra legumele pentru modelaj  Joc distractiv grădiniței.
 Tranziții: Ca iarnă,, Sarcini: modelează o legume „Morcov,
dovleacul m- Educația pentru limbaj și la alegere cartof, ardei
am rostogolit și comunicare Joc de rol: De-a vânzătorul alearga!”
la centre am *Însușirea literei L mare, l mic Sarcini: folosește monedele și
sosit,, Exerciții de numirea sunetului fructele pentru vânzare a
inițial al legumelor. produselor alimentare.
Evaluarea DLC: 378, 379 ; DPES: 183 ; DC: 698;685; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor prezenta desene cu legume ajutați de părinți În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre iarnă, conservare și
supravețuire.

73
Harta proiectului tematic ,, Fructe de toamnă”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: Eu și lumea înconjurătoare
Perioada: 26.10.2020-30.10.2020
Fructele vesele
Vitamine sănătoase

Proiect tematic:

„FRUCTE DE
TOAMNĂ,,
Mărul buclucaș
Viile-bogățiile moldovei ”

Carnavalul fructelor

74
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu și Lumea înconjurătoare
Proiect tematic: FRUCTE DE TOAMNĂ
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Fructe de toamnă, cd-uri, aparat foto, hârtie glasată, hârtie colorată, lipici, foi de desen, acuarele, imaginietc..
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Sănătate și motricitate sănătate 1.3. Demonstrarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative: aruncări, prinderi, târâri,
Educație fizică urcări, coborâri, mers cu pas încrucișat, sărituri.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
personală
Educație pentru 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a
societate le respecta
Limbaj și comunicare Educație pentru 3.4.Reproducerea expresivă/ creativă a textelor literare cu/ fără imagini.
limbaj și 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza
comunicare imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor la textul
audiat
Științe Formarea 1.5. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă,
reprezentărilor mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
elementare 5.3. Compararea unor evenimente, fenomene, acțiuni, identificând asemănări și
matematice deosebiri dintre ele.
Educație pentru 1.6. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
mediu
Educație digitală 1.7.Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
interactive.
Arte Educație plastică 2.4. Crearea unor colaje simple, utilizând diverse materiale și tehnici de artă
Educația muzicală 2.2. Respectarea regulilor muzicale iniţiale de tehnică a interpretării: pronunţare
exactă a sunetelor, a cuvintelor cântecelor învăţate; emisiune curată, cu gura bine
deschisă, cântând cu gura întreagă.

75
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Sunt fructe zemoasă, cu sâmburi și coarjă  De ce trebuie să consumăm fructe  Toamnă este atât de bună cu
 Fructele cresc în copacii multe? noi şi ne aduce fructe multe
 Fructele sunt foarte dulci și gustoase  De ce cresc merele, perele ,prunele şi  Există mere roşii, altele verzi,
 Ele sunt preferatele copiilor nucile în pomi? altele galbene.
 Cunoaștem mai multe denumir de fructe  Ce s-ar întâmpla cu pomii fructiferi
mere, struguri, pere, etc. dacă nu i-ar îngriji oamenii?
 Ce-i trebuie unui pom ca să crească?
 De ce este necesar să spălăm fructele
înainte de a le mânca?
 De ce unele mere sunt roşii, altele
verzi, altele galbene?

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi părinţi,
În această săptămână, noi copiii , dorim să învăţăm cât mai multe lucruri despre
fructele de toamnă. De aceea, dragi părinţi, vă rugăm să ne ajutaţi în a descoperi
farmecul fructelor de toamnă, prin diferite material, imagini cu fructe, reviste,
diferite fructe, conserve din fructe, reţete de conservare a fructelor, de prăjituri cu
fructe, fotografii ale copiilor în livadă şi vie.

Vă mulţum im,
76
Copii grupei nr.
și Educatoarea!
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
interes personală
Luni Vitamine  Educația pentru sănătate Alfabetizarea: Selectare şi citire ”Mâncăm singuri”-deprinderi de
sănătoase Vitamine sănătoase-convorbire de imagini, reprezentând fructe de autoservire
 Educație muzicală toamnă Joc de relaxare: ”Fructele hazlii”
 audiţie „Anotimpurile”de Antonio Artă: fructe de toamnă-modelaj Curiozități,, care și ce vitamin
Vivaldi; Joc de rol: De-a medicul conține fiecare fruct
Marți Fructele vesele  Formarea reprezentărilor Artă: Fructe de toamnă-colorare  Joc verbal ,,fructul meu
elementare matematice Științe: ”Coșulețe cu fructe”- preferat este.
Fructele vesele- ordonări după culoare, exerciții cu material didactic Observare: Mărul
mărime şi formă individual Joc mobil: Cine ajunge primul?
 Educație pentru mediu Blocuri: piața de fructe Convorbire: ce aș vrea să știu
vizită într-o grădină cu pomi fructiferi despre fructe
 Educație fizică
Întrecerea”-cine mai multe fructe strănge în coș
Miercuri Mărul  Educația pentru limbaj și Științe: ”Spune ce ai gustat!”  Jocul mobil: ”Prinde
buclucaș comunicare Alfabetizare: Povestea mărului” fructul!”
Mărul buclucaș-memorizarea poeziei (lectura după imaini)  observare: pomilor
Educația digitală Joc de rol: De-a gospodina fructiferii din curtea
Prâslea cel voinic şi merele de aur” de P. grădiniței,,
Ispirescu-vizionare de pe CD
Joi Carnavalul  Educație plastică Alfabetizarea:: Ghicitori despre  Jocul didactic ,,Săculețul cu
fructelor Carnavalul fructelor- dactilo-pictură fructe fructe,,”
 Educația muzicală Arta: Dactilopictură:
 Interpretarea Cântecul „Acum e mărul/para  Jocul de mișcare ,,Hora
toamnă, da!”de Gr. Teodosiu Joc de masă- Caută umbra fructelor,,
fructelor
Vineri Viile-bogățiile  Educația pentru Științe:”Numără și potrivește”  Convorbire ,,unde ne
moldovei societate/Dezvoltarea personală Construcții: ”Grădina cu pomi jucăm,,
Viile-bogățiile moldovei- activităţi fructiferi”  Jocul de mișcare ,,De-a
gospodăreşti, convorbire Artă:Strugurele”-modelaj conservele,,
*Dezvoltarea limbajului  Joc ,,Ghici după gust”
77
convorbiri „Bogăţiile toamnei”
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru sănătate/Educația muzicală
26.10.2020 Vitamine Unități de competență:
Ziua: sănătoase 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Luni 2.2. Respectarea regulilor muzicale iniţiale de tehnică a interpretării: pronunţare exactă a sunetelor, a cuvintelor
cântecelor învăţate; emisiune curată, cu gura bine deschisă, cântând cu gura întreagă.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să evidenţieze importanţa fructelor în alimentaţia zilnică;
Psihomotorii:
-să redea plastic prin modelare forma fructelor de toamnă;
Socio-afective:
-să manifeste entuziasm în consumarea fructelor naturale dulci.
Vocabular:ianotimp, toamnă, semn, fructe, vitamine, calciu, sănătate, mere, pere, etc.
Resurse materiale: Imagini cu fructe, cu anotimpul toamna, plastelină, planșete, șervețele, ustensile pentru joc de rol etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educația pentru Alfabetizarea fructe de ”Mâncăm singuri”- Jocul
Întâlnirea de dimineață:
sănătate toamnă deprinderi de distractic
 Salutul: Astăzi este o ,,G[se;te
zi mare! Rolul Vitamine sănătoase- Sarcini: Selectează şi autoservire fructul
 Calendarul naturii. convorbire citește imaginile Joc de relaxare: ascuns,,
 Mesajul activității Ciorchinele ,,fructele Artă: fructe de toamnă- ”Fructele hazlii”
 Tranziții
 Pauza dinamică „să ne
toamnei,, modelaj Curiozități,, care și ce
Proverbe despre fructe: Un Sarcini:modelează fructe la vitamin conține fiecare Repetarea
relaxăm cu toții,,
cântecelului
măr pe zi ține doctorul dorință fruct Anotimpurile
departe,, Joc de rol: De-a medical
Educație muzicală Sarcini: imită rolul
 audiţie medicului
„Anotimpurile”de
Antonio Vivaldi;
Evaluarea DFFS: 82, 84 ; DPES: 314; DLC:465, 463; DC: 607; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Copii împreună cu părinții vor prepara o sallat[ din fructe În această zi copii s-au familarizat cu no;iune de vitamin, sănătate.

78
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu/Educația fizică
27.10.2020 Fructele vesele Unități de competență:
Ziua: 1.2.Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
Marți 5.3. Compararea unor evenimente, fenomene, acțiuni, identificând asemănări și deosebiri dintre ele.
1.7. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să enumere fructele de la mici la mari;
-să compare fructele toamnei prin limbaj matematic mare, mic, la fel;
Psihomotori
- Să execute exerciţii fizice la comandă şi să respecte regulile jocului de mişcare
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a participa activ.
Vocabular: fructe, dispoziție, veselie, horă, mărime, culoare, formă etc.
Resurse materiale: fructe mulaje, imagini cu fructe, mari și mici decupate, fișe cu exerciții, fișe cu fructe de colorat;etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
Formarea reprezentărilor Artă: Fructe de toamnă-  Joc verbal
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice colorare ,,fructul meu
 Salutul: Suntem
cei mai buni!
Fructele vesele- ordonări după Sarcini: colorează fructele preferat este
 Calendarul naturii. culoare, mărime şi formă din fișă
 Mesajul activității ,, Exerciții de comparare a Științe: ”Coșulețe cu fructe, Observare: Mărul
coșul gol de fructe,, mulțimilor de fructe Sarcini: rezolvă exerciții cu Joc mobil: Cine ajunge Exerciții de
 Tranziții  Educație pentru material didactic individual primul? comparare a
 Conversație mulțimilor
mediu Blocuri: piața de fructe Convorbire: ce aș vrea de fructe cu
,,fructele vesele,, vizită într-o grădină cu pomi Sarcini: construiește rafturi să știu despre fructe acei copii
fructiferi pentru fructe care
 Educație fizică întîlnesc
„Întrecerea”-cine mai multe dificultății.
fructe strănge în coș
Evaluarea DLC: 427 ; DPES: 278 ; DFFS: 83; etc.

Implicarea părinților Evaluarea zilei

79
Să va organiza o plimbare cu copilul în grădina casei ca să vadă cum cresc pomi fructifieri, și ce În cadrul activității copii au învățat despre forma, mărimea, și culoare fructelor de toamnă
fructe au ei în grădină

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru limbaj și comunicare
28.10.2020 Mărul buclucaș Unități de competență:
Ziua: 3.4.Reproducerea expresivă/ creativă a textelor literare cu/ fără imagini.
Miercuri 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor la textul audiat.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să memorizeze poezia cu ajutorul educatorului;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic pus la dispoziția sa;
Socio-afective:
-să manifeste interes față de ascultarea poveștilor, povestirilor.
Vocabular: buclucaș, mere, pere, panele, voinic, ispravă, puternic etc.
Resurse materiale: imagini cu fructe, fructe spălate, imagini cu povestea mărului, ustensile pentru joc de rol etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua jumătate a
interes zilei
Educația pentru limbaj și Științe: ”Spune ce ai  Jocul mobil: Jocuri cu
Întâlnirea de gustat!” ”Prinde subiect
dimineață:
comunicare ,,Bucătăria”
 Salutul: Mamei, Mărul buclucaș-memorizarea
Sarcini: ghicește fructul fructul!”
tatei îi zâmbesc! poeziei după gust
 Calendarul Jocul de vorbă cu mărul buclucaș Alfabetizare: Povestea  observare:
naturii. mărului” pomilor Observarea ,
 Mesajul
Observarea și convorbirea în baza ,fructelor de
Sarcini: lecturează fructiferii din
activității. fructelor de toamnă. povestea după imagini. curtea
pe masa
 Tranziții Mesajul: cu fructul supărat... educatorului
Joc de rol: De-a grădiniței,,, ,,
 Pauza dinamică Educația digitală
„suntem veseli gospodina
și cântăm,, Prâslea cel voinic şi merele de Sarcini: imită rolul
aur” de P. Ispirescu-vizionare de gospodinei preparând
pe CD bucate din fructe
Evaluarea DFFS: 28; 36 ; DPES: 345; DLC:466; DC: 582; etc
Implicarea părinților Evaluarea zilei

80
Să prezinte un desen cu mărul buclucaș mâiine la grădiniță În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre poveste, măr, aur, voinic.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație muzicală și Educația plastică
29.10. 2020 Carnavalul Unități de competență:
Ziua: fructelor 2.4. Crearea unor colaje simple, utilizând diverse materiale și tehnici de artă
Joi 2.2. Coordonarea mișcărilor corpului sau părților corpului cu ritmul muzicii audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să recunoască în imagine fructele reprezentate;
Psihomotorii:
-să participe alături de educator la decorarea grupei în stil de sărbătoare ,,toamna de aur”
Socio-afective:
-să aprecieze lucrarea sa și a colegiilor;
Vocabular: carnaval, fructe, tehnică, dactilopictură, toamnă, amprentă etc.
Resurse materiale: fructe, frunze, copacii, ștampile, guaș, acuarelă, foi A4, fișe cu ghicitori, citate etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
*Educație plastică Alfabetizarea:: Ghicitori  Jocul didactic Jocuri
Întâlnirea de Carnavalul fructelor- despre fructe
dimineață:
,,Săculețul cu didactic
dactilo-pictură Sarcini: ghicește răspunsul aranjează
 Salutul: O lume fructe,,”
Explicația cum se realizează la fișa cu ghicitori fructul la
mi-e dragă! această tehnică nouă Arta: Dactilopictură: locul ei”
 Calendarul naturii. Exersarea deprinderilor de mărul/para  Jocul de
 Jocul de aplicare a procedeelor de artă. Sarcini: obține un măr sau o mișcare Repetarea
socializare cu
Decorarea grupei ,,Toamna” pară prin dactilopictură ,,Hora cântecelul
fructele toamnei,,.
 Tranziții
*Educația muzicală Joc de masă:Caută umbra fructelor,, ui ,,Acum
 Pauza dinamică
Interpretarea Cântecul „Acum fructelor e toamnă
Mânuțe e toamnă, da!”de Gr. Sarcini: unește printr-o linie da!
hărnicele,, Teodosiu umbra fructelor

Evaluarea DLC: 465; DPES: 327 ; DC:556; etc.

81
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un poster cu tema: Fructele În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre fructe, carnival,
sărbătoare

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru societate și Educația personală/Educația pentru limbaj și comunicare
30.10. 2020 Viile-bogățiile Unități de competență:
Ziua: moldovei 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
Vineri 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le respecta
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să evidențieze rolul liveziilor pentru țara sa;;
Psihomotorii:
-să mânuiască materialele didactice pentru pregătirea de revelion;
Socio-afective:
-să cultivăm dragostea față de muncă, natură;
Vocabular: Moldova, vii, struguri, culori, bogăție, recoltă, dragoste, muncă etc.
Resurse materiale: fișe cu frcute științe, cuburi lego, lemn, plastelină, planșete, struguri mulaje, coș, imagini cu livezi etc.
ADP Rutina și tranziții  Educația pentru Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
societate interes jumătate a zilei
 Educația pentru Științe:”Numără și  Convorbire Jocuri cu
Întâlnirea de societate/Dezvolta potrivește” ,,unde ne subiect
dimineață: rea personală Sarcini: Numește fructele și jucăm,, ,,De-a
 Salutul: Am venit Viile-bogățiile moldovei- scrie cifra corespunzătoare.  Jocul de viiticultori”
cu bucurie! activităţi gospodăreşti, Construcții: ”Grădina cu mișcare ,,De-a
 Calendarul naturii. Dialoguri
convorbire pomi fructiferi” conservele,, despre
 Mesajul activității. *Dezvoltarea limbajului Sarcini: construiește  Joc ,,Ghici după utilitatea
 Tranziții
convorbiri „Bogăţiile grădina, cărare, copacii gust” strugurilor
 Pauza dinamică
toamnei” Artă:Strugurele”-modelaj
„ „Noi zburăm ca
fluturașii”
Exercițiu de compunere a Sarcini: modelează bobițe
propoziților simple și de poamă
dezvoltate.
Evaluarea DLC: 399 ; DPES: 314 ; DC: 566; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
82
Să poarte discuții cu copiii despre cum se prepare compot, magiun din fructe În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre vie, struguri, livezi,
moldovă.

Harta proiectului tematic ,, Flori de toamnă”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 02.11.2020-06.11.2020
PROTEJAŢI NATURA
Parfumul florilor

Proiect tematic:

„Flori de toamnă”
Farmecul florilor
Cui oferim flori

Vaza cu crizanteme

83
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: Flori de toamnă
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: brad, jucării, globuri, imagini cu sărbătorile de iarnă, tradiții, obiceiuri, traistă, guaș, acuarelă, creione, apă, pahare, clopoțeii etc..
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru sănătate 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Sănătate și motricitate Educație fizică 1.4. Recunoașterea importanței gimnasticii matinale în activitatea motrică.
Eu, familie și societate Dezvoltarea personală 3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie, comunitate, țară.

Educație pentru societate 1.3. Exprimarea verbală a sentimentelor față de adulți, semeni, inițiind și
realizând lucruri care știu că le vor plăcea, îi vor bucura pe adulți (părinți, bunici,
educatori etc.).
Limbaj și comunicare Educație pentru limbaj și 1.8. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis
comunicare (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane
apropiate.
Științe Formarea reprezentărilor 3.2. Compararea obiectelor prin suprapunere și juxtapunere, în funcție de
elementare matematice mărimea, lungimea, lățimea, grosimea și înălțimea acestora.

2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător


Educație pentru mediu 2.1. Determinarea și explicarea relațiilor/interacțiunilor care cauzează anumite
Educație digitală efecte.
1.8. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
interactive.
84
Arte Educație plastică 3.2. Manifestarea interesului pentru artă în activitățile picturale, grafice,
Educația muzicală decorativ-aplicative și modelaj.
3.1. Exprimarea sentimentelor de bucurie faţă de creaţiile muzicale audiate sau
interpretate cu vocea.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Flori se dăruie  Cum apar florile?  Sunt mai multe tipuri de
 Ele sunt foarte colorate  De unde vin ele? crizanteme
 După ce înfloresc, se usucă  Cum înfloresc?  Originea florilor
 De ce au mai multe culori?  Care sunt condițiile de mediu
 De ce iarna nu mai trăiesc în grădină? 
 De ce? , de ce....?

SCRISOARE DE INTENȚIE

SCRISOARE DE INTENŢIE

Stimaţi părinţi, grupa mica „Piticii veseli”, intenţionează să deruleze, în următoarea


perioada un proiect cu tema „Florile de toamnă”
Pentru reuşita acestui proiect vă rugam să participaţi şi să ne sprijiniţi cu diverse materiale
cum ar fi: reviste, albume foto, cărţi, flori, sau imagini, sau orice altceva legat de tema noastră.
Copii vă mulţumeşte pentru sprijinul acordat.
Cu prietenie,
Educatoarele grupei

85
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni Parfumul  Educația pentru sănătate Artă: Crizantema-suprapunere  Jocul verbal: ce floare
florilor Parfumul florilor-convorbire Alfabetizarea: Citim din este?,,
 Educația muzicală atlasul cu flori  Joc senzorial:Ce miros au
Înterpretarea cântecului ,,Floricele Joc de rol: De-a florăresele florile?
pe câmpăă hai să le adunăm copii” Convorbire cu observare: Crizantema si
tufănica” – observare
Marți PROTEJAŢI  Formarea reprezentărilor Artă: flori de toamnă-modelare Jocul mobil Soarele și ploaia
NATURA elementare matematice Științe: Încercuiește cifra
Însușirea formelor geometrice coresspunzătoare numărului de *Jocul de mișcare ,,floare,
Educația pentru mediu florii floricică”
PROTEJAŢI NATURA-convorbire Construcții: Lădiţe pentru flori
 Educație fizică  *Observarea ,,floarea de
Săritura peste funie-exercițiu sedum,,
Miercuri Farmecul  Educație pentru limbaj și Alfabetizarea: Cu ce sunet  Activitate practică:-
florilor comunicare începe denumirea florii tale? Confecţionăm flori
Farmecul florilor –lectura imaginilor Artă: Album cu florile toamnei  În poiana din vâlcele –joc
Educația digitală Joc de masă: Puzzle-floricele muzical ritmic
Curiozității despre țara de origine a florilor-CD
Joi Vaza cu  Educație plastică Artă: Tablou cu flori (lucrare  Jocul de mișcare
crizanteme Vaza cu crizanteme -aplicație colectivă); ,,buchețele, buchețele,,
 Educația muzicală Alfabetizare: Sortăm imagini  Joc: Atinge ţinta ( floarea)
Dansul florilor-însușirea mișcărilor cu flori doar de toamnă
Blocuri: Grădina cu flori
Vineri Cui oferim  Educația pentru societate Biblioteca: Ghicitori despre Care este floarea ta?”- joc
flori * Cui oferim flori-conversație flori didactic
 Educația pentru limbaj și Arta: Flori ( dactilopictură ); Munca Curăţăm grădina

86
comunicare Joc de rol: De-a Florăria Activitate gospodărescă: ,,
*Memorizarea poeziei ,,Crizantema” Ştergem praful de pe frunzele
Însușirea sunetului Fmare, f mic florilor”;

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
02.11.2020 Parfumul florilor Unități de competență:
Ziua: 3.1. Exprimarea sentimentelor de bucurie faţă de creaţiile muzicale audiate sau interpretate cu vocea.
Luni 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să descrie exteriorul, structura plantei ]n baza imaginei.
Psihomotorii:
-să participe alături de educator la îngrijirea plantelor;
Socio-afective:
-să manifeste dorință de a mirosi florile și a simți parfumul lor îmbătător de frumos.
Vocabular:parfum, îmbătător, flori, crizantemă, gladiolă, ghiorghină, miros, aromă etc.
Resurse materiale: imagini cu flori, tablou, CD cu cântec, atlas cu florim crizanteme flori , guaș, foi A4etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Artă: Crizantema-  Jocul verbal: ce
Întâlnirea de dimineață: sănătate suprapunere floare este?,,
 Salutul: Floricele Ativități de
grupei
Parfumul florilor-convorbire, Sarcini: suprapune în recuperare
 Calendarul naturii. cu observare guașă amprenta florii în
 Mesajul activității. Cum ne îngrijim igiena Alfabetizarea: Citim din  Joc senzorial:Ce interpretarea
 Expoziția lucrărilor nasului atlasul cu flori miros au cânteceului
cu fotografii a Exercițiu de descriere a Sarcini: numește florile și florile? despre
famililor. floricele
exteriorului plantei. descriele aspectul lor
 Tranziții  Educația Joc de rol: De-a  Convorbire cu
 Pauza dinamică
„petalele florilor,,
muzicală florăresele observare:
Degetele-mi sunt Înterpretarea cântecului Sarcini: imită rolul Crizantema si
petale, se deschid ca ,,Floricele pe câmpii hai să le florăreselor, cum îngrijesc, tufănica” –
o floare,, adunăm copii” un florile de toamnă. observare
Cu mișcări de dans, de Utilizează ustensilele de
strângere a florilor muncă
87
Evaluarea DLC: 515 ; DPES: 337 ; DC: 592; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor duce observări acasă ce flori au… În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre mirosul florilor, despre
igiena nasului și despre exteriorul florilor.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
03.11.202 PROTEJAŢI Unități de competență:
0 NATURA 3.2. Compararea obiectelor prin suprapunere și juxtapunere, în funcție de mărimea, lungimea, lățimea, grosimea și înălțimea acestora.
2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător
Ziua:
1.4. Recunoașterea importanței gimnasticii matinale în activitatea motrică.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească reguli de îngrijire a plantelor;
Psihomotorii:
-să execute corect mersul de banca de gimnastică ținânduși echilibru;
Socio-afective:
-să participe activ la realizarea sarcinilor propuse.
Vocabular: natură, toamnă, flori, protejare, carte roșie, grădină, dispariție.
Resurse materiale: imagini cu plante, flori, tablou, fișe de lucru, plastelină,planșete, blocuri, flori de diferite culori, mărimi, cifre matematice, magnete...
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
*Formarea reprezentărilor Artă: flori de toamnă-modelare Jocul mobil Soarele
Întâlnirea de dimineață:
elementare matematice Sarcini: modelează floricele și ploaia
 Salutul: Vai ce sală Activității
minunată! Însușirea formelor geometrice după exemplu educatorului de
 Calendarul naturii. Clasificare florilor după Științe: floricele-fișă matematică *Jocul de mișcare dezvoltare
 Mesajul activității cu mărime, culoare, la tablă și Sarcini: Încercuiește cifra ,,floare, floricică” a
florile pec ale de abilităților:
raportarea cifrelor la cantitate. corespunzătoare numărului de desen,
dispariție
 Tranziții Educația pentru mediu florii *Observarea dans,
 Pauza dinamică Ploaia PROTEJAŢI NATURA- Construcții: Lădiţe pentru flori ,,floarea de sedum,, muzică.
pic-pic convorbire Sarcini: construiește lădițe
 Educație fizică potrivite pentru punerea florilor
Săritura peste funie-exercițiu
Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 281 ; DC: 684; etc.
88
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor dărui părinților floricele modelate la grădiniță În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre protejarea florilor, să le
miroase fără să le rupă, le-au clasificat după formă, culoare.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
04.11.202 Farmecul florilor Unități de competență:
0 1.5.Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
Ziua: 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate. Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Miercuri
Cognitive:
-Să memorizeze cuvinte și expresii despre flori;
Psihomotorii:
-să respecte regulile jocului de mișcare.
Socio-afective:
-să manifeste dragoste față de farmecul florilor de toamnă.
Vocabular: farmec, floare, grădină, paradis, Brânduşa de toamnă, anemona, florile de piatră, astrele, dalia, gladiola, etc.
Resurse materiale: flori, imagini, CD-cu curiozității, fișe roșii, galbne, litere, album cu flori, puzzle cu flori etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Educație pentru limbaj și Alfabetizarea: Cu ce sunet  Activitate
Întâlnirea de dimineață: Citirea
comunicare începe denumirea florii tale? practică:-
 Salutul: Am venit cu literaturi ,,
bucurie! Farmecul florilor –lectura Sarcini: privește floarea și Confecţionăm Degețica”
 Calendarul naturii. imaginilor numește sunetul inițial flori
 Mesajul activității. Poezii despre flori, lecturare Artă: Album cu florile
 Tranziții Ne n-vârtim, Joc verbal ,,numește sunetul toamnei  În poiana din
ne răsucim, și la centre
noi sosim! inițial cu care începe Sarcini: decupează florile și vâlcele –joc
cuvântul......(denumiri de crează albume muzical ritmic
florii) Joc de masă: Puzzle-
Educația digitală floricele
Curiozității despre țara de Sarcini: formează imagina
origine a florilor-CD florii din puzzle

Evaluarea DLC: 381 ; DPES: 292 ; DC: 605; etc.

89
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor căuta ghicitori despre flori și le vor memoriza În această zi copii au învățat cum să lectureze imaginile cu subiect, au identificat
denumiri de flori care nu le-au știut.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
05.11.202 Vaza cu crizanteme Unități de competență:
0 3.2. Manifestarea interesului pentru artă în activitățile picturale, grafice, decorativ-aplicative și modelaj.
Ziua: 3.1. Exprimarea sentimentelor de bucurie faţă de creaţiile muzicale audiate sau interpretate cu vocea.
Obiective operaționale:
Joi
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să descrie caracteristici ale florilor ( mărime, culoare, miros, alcătuire etc.) prin antrenarea tuturor organelor de simţ;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic în aplicarea vazei cu flori;
Socio-afective:
-să-şi exprime emoţii şi sentimente faţă de flori şi frumuseţea acestora
Vocabular: vază, flori, crizantemă, roze, albe, pronunțat, înflorit etc.
Resurse materiale: clei pva, foi A4, pensule, foi color, vază cu flori, blocuri, cuburi, etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
*Educație plastică Artă: Tablou cu flori (lucrare  Jocul de
Întâlnirea de dimineață:
Vaza cu crizanteme – colectivă); mișcare
 Salutul: În Sarcini:creați în grup un ,,buchețele,
Activitate

această zi aplicație independent

frumoasă! Exercițiu verbal: spune tot ce tablorui cu flori buchețele,, flori din
Alfabetizare: Sortăm imagini origami
 Calendarul observi la flaore(mărime, cu flori doar de toamnă
naturii. culoare, miros) Sarcini: alege imaginile din  Joc:
 Tranziții Formarea propozițiilor cu mulțimea dată care să Atinge
 Pauza dinamică cuvântul frumusețe corespundă anotimpului ţinta
„eu am 10  Educația muzicală Blocuri: Grădina cu flori ( floarea)
degețele,, Dansul florilor-însușirea Sarcini:construiește o
 Joc de socializare mișcărilor grădină pentru flori
Evaluarea DLC: 398 ; DPES: 281 ; DC: 603; etc.

90
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor povesti părinți e au învățat nou astăzi la grădiniță În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre florile de
toamnă, cum să obțină o vază

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
06.11.2020 Cui oferim flori Unități de competență:
3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie, comunitate, țară.
Ziua:
1.3. Exprimarea verbală a sentimentelor față de adulți, semeni, inițiind și realizând lucruri care știu că le vor plăcea, îi vor bucura pe adulți (părinți, bunici, educatori
Vineri etc.).
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să descrie verbal tot ce au aflat despre flori pe tot parcursl săptămâni.
Psihomotorii:
- să protejeze florile, contribuind prin efort propriu la amenajarea spaţiilor verzi din curtea grădiniţei;
Socio-afective:
-să manifeste dorință de a dărui flori din florării special amenajate persoanelor dragi.
Vocabular: oferire, dar, cadou, flori, persoană dragă, florărire, loc speial în vânzări etc.
Resurse materiale: fișe cu ghicitori,guaș, bețișoare pentru igienă pentru punctare, ustensile pentru joc de rol, imagini cu flori, florării, vânzător etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
*Educația pentru societate Biblioteca: Ghicitori despre Care este floarea
Întâlnirea de dimineață:
Cui oferim flori-conversație flori ta?”- joc didactic
 Salutul: Bună Lucru
dimineața
Brainstormingul- Florăria Sarcini: ghicește răspunsul la individual
copiilași frumoși! *Educația pentru limbaj și ghicitori Munca Curăţăm cu
 Calendarul naturii. comunicare Arta: Flori ( dactilopictură ); grădina memorizare
 Mesajul activității. *Memorizarea poeziei Sarcini: obține flori prin Activitate a poeziei
 Tranziții ,,Crizantema” tehnica punctare cu bețișorul gospodărescă: ,,
 Lucru Însușirea sunetului F mare, f Joc de rol: De-a Florăria Ştergem praful de Curiozității
preventive ,,la ce mic Sarcini: imită rolul pe frunzele Ikebana -
sărbători se dă Exerciții grafice, de scriere vânzătorului de flori prin florilor”; aranjare
flori,,
corectă a linilor oblice, drepte utilizarea formulelor de politețe flori

Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 225 ; DC: 592; etc.

91
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea un poster cu tema: florile toamnei: caracteristică, mediu de viață, condiții În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre amenajarea locuinței cu
favorabile, importanța în viața noastră. flori, despre dăruirea acestor flori persoanelor dragi și cum să aranjeze o creație.

Harta proiectului tematic ,, Păsări sedentare”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Perioada: 09.11.2020-13.11.2020
Ocrotirea păsărilor sedentare
Să ajutăm păsările sedentare
iarna

Proiect tematic:

„Păsări sedentare”
Legenda vrabiei
Să hrănim păsărele
Porumbelul

92
PROIECT TEMATIC
Tema globală: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Proiect tematic: „Păsările sedentare„
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Atlas zoologic, cărţi, reviste, articole, planşe, imagini, mulaje, figurine,Hârtie colorată, creioane colorate, acuarele, lipici, paie,
crenguţe, pen, Cuiburi şi adăposturi pentru păsări,Aparat foto, calculator, imprimantă etc.
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Sănătate și sănătate 2.3. Demonstrarea rezistenței în cadrul exercițiilor fizice, jocurilor,
motricitate Educație fizică ștafetelor și parcursurilor exersate.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
societate Educație pentru 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face
societate parte pentru a le respecta.
Limbaj și Educație pentru limbaj 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în
comunicare și comunicare baza imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și
raportarea imaginilor la textul audiat.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 4.2. Compararea figurilor geometrice, stabilind asemănările
elementare matematice și deosebirile dintre ele.
Educație pentru mediu
2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații,
Educație digitală
93
componente ale mediului înconjurător.
Arte Educație plastică 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și
Educația muzicală în lucrări de artă plastică.
1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Cunosc vrăbiuța și ciocănitoarea  De ce păsările sedentare stau în țară  Denumirea păsărilor sedentare
 Iarna este un anotimp alb, și foarte rece  Unde iernează păsările iarna?  Cea mai întâlnită pasăre
 Iarna vine cu troien mari, zăpadă, ger,  Cum se numesc adăposturile lor sedentară
viscol  Ce însemnă sedentar 
  De ce vrabia are culoare sură?

DRAGI PARINTI,

Dragi părinţi,
Am observat că păsările trec în stoluri prin înaltul cerului şi că trilurile lor
frumoase au dispărut, iar în oraş au rămas doar vrăbiuţe şi ciori. Pentru a afla
mai multe despre păsările care rămân pe timp de iarnă la noi în țară, ne-am
hotărât să derulăm proiectul „păsările sedentare”.
Vă invităm să participaţi alături de noi şi să ne ajutaţi să aflăm mai multe lucruri
despre ele şi vă rugăm să aduceţi la grădiniţă cărţi, reviste, articole şi imagini
legate de acest proiect.
Va multumim!

94
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni Să ajutăm  Educația pentru sănătate Artă: „modelaj: „Cuiburi,, Jocul de mișcare: Cursa
Să ajutăm păsările sedentare iarna-convorbire
păsările Biblioteca: Întâmplări cu vrăbiuțelor
Cum tratăm răceala
sedentare  Educația muzicală păsări”; Convorbire: Să ocrotim şi să
Învățăm sunetele păsărelelor, și le imităm. Joc de masă: ” puzzle cu iubim păsările!”;
iarna păsări sedentare

Marți Ocrotirea  Formarea reprezentărilor elementare Științe: observarea păsărilor


păsărilor matematice
sedentare în baza imaginilor Observări: păsările din curte
sedentare Păsările sedentare-formarea numărului 5 Joc de rol : Dramatizarea grădiniței
și enumerarea păsărelelor textului ,,Broscuța călătoare,,
Educația pentru mediu
Ocrotirea păsărilor sedentare
(fragment) Jocul distractive potriviți
 Educație fizică (construcţii ilustrațiile
Joc de mișcare ,,Vrăbiuța și pisica,, Exerciții plane cu materiale din natură
de alergare Bibliotecă: Joc verbal.Privește Jocul ,,Doisprezece lunii,,
și potrivește.
Miercuri Legenda  Educație pentru limbaj și comunicare Biblioteca: Ce ştim despre  Jocul de mișcare ,,copacul
Legenda vrabiei –lectura textului ciocănitoarei,,
vrabiei păsările sedentare?”,  Convorbire: ce rol au păsările
*Educația digitală
Artă: desen: „vrăbiuțe” în viața noastră
Vizionarea prezentării power point despre ttoate
psările sedentare” Științe:găsim umbra păsărilor  observare:Mierla
Joi Porumbelu  Educația plastică Știință: „Ce hrană mânâncă  Jocul muzical,, „Prin pădurea
porumbelul-desen păsările? cu alune”
l  Educația muzicală Biblioteca:„Ghici,ghicitoarea mea!”  Jocul de mișcare ,,Pisica și
Interpretarea cântecului vrăbiuța Joc de rol: De-a medicul vrăbiuța

95
Vineri Să hrănim *Educația pentru societate/Dezvoltarea personală Joc de masă: „Elimină intrusul  Jocul de mișcare ,,prinde
Să hrănim păsărele-convorbire cu suport intuitiv) Artă:”căsuță pentru păsărele-aplicație,, păsărica
păsărele Educație pentru limbaj și comunicare Alfabetizarea: convorbiri: „Cum  Curiozității despre păsării
„legenda ciocănitoarei”, lectură după imagini  Joc de mișcare ,,cine mai
îşi au grijă vrăbiuțe să nu le repede aleargă
prindă pisica.
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
09.11.2020 Să ajutăm Unități de competență:
Ziua:
păsările 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Luni 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.
sedentare Obiective operaționale:
iarna La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să răspundă corect la întrebările puse despre păsările sedentare în baza tabloului;
Psihomotorii:
- să folosească în mod corect materialele puse la dispoziţie pentru a realiza tema propusă
Socio-afective:
-să manifeste dorință de a ajuta păsările sedentare;
Vocabular:iarnă, viscol, păsări, sedentare, mâncare, pițigoi, vrabie, ciocănitoare etc.
Resurse materiale: plastelină, planșete, mulaje exemple, tablou cu păsări, puzzle etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
Educația pentru sănătate Artă: „modelaj: Activității
Întâlnirea de dimineață Să ajutăm păsările
*Rutină: Primirea copiilor „Cuiburi,, Jocul de recuperatorii
sedentare iarna-
*Întâlnirea de dimineaţă: „Dac-aș
convorbire
Sarcini: modelează mișcare: Cursa cu numirea
fi....(pasăre sedentare), mi-ar
plăcea să fiu...” Cum tratăm răceala- cuburi pentru păsărele vrăbiuțelor păsărilor
*Salutul : „Bună dimineaţa soluții și tratament cu Biblioteca: Întâmplări sedentare
tuturor”, ceaiul cu păsări”; Convorbire: Să
*Prezenţa, Calendarul naturii, Semnele caracteristice
*Noutatea zilei :„Păsările rămase Sarcini: alege imagini cu ocrotim şi să
ale anotimpului întîmplări despre păsări, Jocul de
în țară
Ciorchinele-păsări
iubim
*Rutine şi tranziţie: „Gimnastica
de înviorare” , sedentare
povesteștele păsările!”; mișcare ,,ce
*Tranziţie: „La pădure” joc Educația muzicală Joc de masă: ” puzzle cu face
muzical Învățăm sunetele păsări sedentare păsărica,,
96
păsărelelor, și le imităm Sarcini: formează puzzle
. cu păsări și numeștio.
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 183 ; DC: 628; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor gândi la o pasăre, vor afla informații suplimentare despre ea și vor povesti. Copii sau familarizat cu noțiuni despre păsări, denumiri, cum ar putea avea grijă
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
10.11..20 Ocrotirea păsărilor Unități de competență:
20 sedentare 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
4.2. Compararea figurilor geometrice, stabilind asemănările și deosebirile dintre ele.
Ziua:
2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale mediului înconjurător.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să formeze mulţimi de elemente la tema păsări sedentare;
Psihomotorii:
- să ordoneze în şir crescător şi descrescător numerele aflate pe elementele mulţimilor;
Socio-afective:
-să participecu entuziasm în cadrul jocului cu păsărele sedentare.
Vocabular: păsări, vrăbiuțe, mierla, sticletele, scatiul, ciocănitoarea etc.
Resurse materiale set cifre, păsărele sedentare, puișori, plastelină, ustensile joc de rol, fișe matematice cu exerciții.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Formarea Științe: observarea păsărilor Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: reprezentărilor Observări: subiect ,,De-
sedentare în baza imaginilor
*Salutul: „Bună dimineaţa, eu elementare matematice păsările din a medicul
sunt...tu ești....”(păsări sede) Sarcini: descrie păsăsrile
Păsările sedentare-formarea sedentare în baza imaginilor curte grădiniței
ntare* Prezenţa, Calendarul
naturii numărului 5 și enumerarea Joc de rol : Dramatizarea Lectura
*Noutatea zilei : „Cine a venit Jocul ,,Mierla,,
păsărelelor textului ,,Broscuța călătoare,,
la noi?” distractive
Lectura poveștii broscuța călătoare (fragment) potriviți
*„Gimnastica de înviorare”
”Singurel mă îngrijesc” Educația pentru mediu Sarcini: dramatizează ilustrațiile
*Tranziţie: „Piticii voinicii” Ocrotirea păsărilor sedentare- fragmentul
-joc muzical convorbire plane cu materiale din natură Jocul
 Educație fizică Bibliotecă: Joc verbal.Privește ,,Doisprezece
lunii,,
97
Joc de mișcare ,,Vrăbiuța și și potrivește.
pisica,, Exerciții de alergare Sarcini: povestește ce vezi în
imagine în mod creativ
Evaluarea DLC: 532 ; DPES: 204 ; DC: 631; DFFS : 84 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor lucra individual acasă cu cifrele matematice, cu numărarea în limita 1-5 În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre mare, mic, crescător și
descrescător.
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare/Educația digitală
11.11.202 Legenda vrabiei Unități de competență:
0 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor la textul
Ziua: audiat.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească sunetul iniţial al unor cuvinte;
- să despartă corect în silabe cuvintele date;
Psihomotorii:
-să imite prin mișcări zborul unui stol de berze;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de implicare activă în cadrul activității cu păsări;
Vocabular: personaj, autor, denumire, repovestire, copii, ascultare, răbdare, povață, berze, stol etc.
- Resurse materiale: fișa cu textul povestiri, planșe, jetoa-ne,puzzle,cărți de colorat, fișe de lucru,calculator, CD-uri video și audio
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes
Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație pentru limbaj Biblioteca: Ce ştim despre  Jocul de
Întâlnirea de dimineața și comunicare păsările sedentare?” mișcare Joc de
”A fost odată ca niciodată...” Legenda vrabiei –lectura ,,copacul mișcare ,
*Salutul „Bună dimineaţa!Bine ai Sarcini: alege imagini cu
textului ciocănitoarei, ,pisica și
venit aici/ Băieți și fetițe mici. păsări și răspunde la întrebări ,
Curiozității: Știții voi oare? vrăbiuța,
*Prezenţa,calendarul naturii Artă: desen: Vrăbiuța,,  Convorbire: ,
*Noutatea zilei „Călătorie în Graficul T: păsări Sarcini: desenează colaje cu
ce rol au
lumea poveștilor” sedentare/călătoare vrăbiuța,, păsările în
*Rutine: „Gimnastica de Exercițiu
Exercițiu de povestire a Științe: Găsim umbra păsărilor viața noastră de unire
înviorare”, ”Cântecul mâinilor legendei
curate” Sarcini: sortează păsărele după observare:Mierla a
*Tranzitie: „Câte unul pe
*Educația digitală umbră vocalelo
98
cărare...” – joc cu text şi cânt Vizionarea prezentării power r
point despre ttoate psările
sedentare”
Evaluarea DLC: 428 ; DPES: 328 ; DC: 644; DFFS:76 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Părinți seara înainte de culcare să le lectureze poezii despre păsărele În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre legenda vrăbiuței

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
12.11.202 Porumbelul Unități de competență:
0 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și în lucrări de artă plastică.
Ziua: 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească procedeele de artă în colorarea porumbelului;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul pensua, acuarela; ;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: colorare, contur, culori reci, calde, porumbel, cuib, trai, mod de viață etc.
Resurse materiale: pensule, acuarelă, foi A4, fișe cu porumbel, paletă, fișe știință cu hrană, ghicitori, ustensile joc de rol.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația plastică Știință: Ce hrană Plimbări:
Întâlnirea de dimineață: porumbelul-desen
”Micul povestitor” mânâncă păsările?
Explicarea culorilor reci,
*Salutul „Bună dimineaţa,
calde, și nuațelor de gri
Sarcini: alege în fișa Jocul muzical,, Joc de
dragi copilași”,
*Prezenţa, Calendarul naturii,
hrana potrivită „Prin pădurea cu mișcare
Găsește
*Noutatea zilei: „Împreună să Exersarea de către fiecare Biblioteca: alune” obiectul
lucrăm și o poveste noi să copil de aplicare a culorilor „Ghici,ghicitoarea mea!” ascuns
inventăm!”
*Rutină şi tranziţie: Sarcini: ascultă Jocul de Activități de
 Educația muzicală ghicitorile și oferă
„Gimnastica de înviorare” mișcare ,,Vulturul dezvoltare a
Interpretarea cântecului răspunsul corect. și puii „
aptitudinilor
de artă
vrăbiuța
99
Joc de rol: De-a medicul
Sarcini: imită rolul
medicului
Evaluarea DLC: 397 ; DPES: 326 ; DC: 606; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea un poster cu păsările sedentare și îl vor prezenta copiilor la grădiniță În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, ustensile, culori calde,
reci.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
13.11.2020 Căsuţe Unități de competență:
Ziua: pentru 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
Vineri păsărele 3.1. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni, acceptând diversitatea.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să alcătuiască propoziţii cu cuvintele date;
Psihomotorii:
-să imite mișcările din cadrul tranziției după exemplu educatorului;
Socio-afective:
-să manifeste entuziasm față confecționarea căsuțelor pentru păsărele
Vocabular: căsuță, grijă, protejare mâncare, vrăbiuțe, barze etc.
Resurse materiale:fișe cu intrusul, foi color, clei pva, imagini cu căsuțe, cu păsări călătoare etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Întâlnirea de dimineață: *Educația pentru Joc de masă: „Elimină intrusul Plimbări: Activități de
societate/Dezvoltarea personală *Jocul de recuperare
*Salutul: „Bună dimineaţa, Sarcini: taie cu o linie imaginea Însușirea
eroi de poveste!”, Să hrănim păsărele-convorbire mișcare
care nu se potrivește/ intrusul. ,,prinde
literelor învățate
*Prezenţa, Calendarul cu suport intuitiv)
Artă:”căsuță pentru păsărele,,- păsărica Recapitularea la
naturii Demonstrarea confecționării
*Noutatea zilei : „Eroi de unei căsuțe pentru păsărele aplicație tot ce sa învățat
*Curiozității pe tot parcursul
fiecare zi” sedentare Sarcini: aplică o căsuță pentru săptămâni cu
păsărele din hârtia decupată despre păsării copii care au
*Rutine: „Gimnastică de Educație pentru limbaj și
dificultăți de
înviorare”, ”Cântecul comunicare Alfabetizarea: convorbiri: „Cum se Joc de mișcare învățare.
mâinilor curate” „legenda ciocănitoarei”, lectură protejează vrăbiuțele de pisici?
100
*Tranziţie: „Scăunelele după imagini Sarcini: privește imaginile și ,,cine mai
muzicale” Însușirea sunetului S mare. S explică cum își protejează repede aleargă
mic vrăbiuțele viața de pisici
Evaluarea DLC: 399; DPES: 204 ; DC: 605; DFFS: 81 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor confecționa cu părinți căsuțe pentru păsărele și le vor pune în copăcel În această zi copii au cunoscut cum se face o căsuță, și cum să ai grijă de păsărele

Harta proiectului tematic ,, Misterul meseriilor”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 16.11.2020-20.11.2020
Zidarii
Stiu ce meserie au parintii mei?

Proiect tematic:

„Misterul meseriilor”
Munca și valoarea ei
Când vei fi mare, ce vei deveni oare?

Darurile brutarului
101
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: Misterul Meseriilor
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: planşe, pliante
Pensule, acuarele, creioane colorate, coli de hârtie A4, jocuri de construcţii C.D. ,uneltele tamplarului Păpuşi, truse, jucării,hainute, accesorii pentru
anumite roluri din contextul temei, cărţi referitoare la temă , o mică expoziţie cu elemente din tema propusă.
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Sănătate și motricitate sănătate 2.3. Demonstrarea rezistenței în cadrul exercițiilor fizice, jocurilor, ștafetelor și
Educație fizică parcursurilor exersate.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.2. Implicarea în joc a principalelor instrumente şi activităţi ale unor profesii/ meserii
personală cunoscute, apreciind rolul lor.
Educație pentru
societate 3.1. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni, acceptând diversitatea.
Limbaj și comunicare Educație pentru 2.2. Alcătuirea de întrebări şi răspunsuri simple în diferite situaţii de comunicare.
limbaj și 5.3. Utilizarea desenelor, diverselor tipuri de linii, pentru a transmite semnificații.
comunicare
Științe Formarea 4.4. Crearea construcţiilor și desenelor, folosind forme geometrice
reprezentărilor
elementare 5.5.Identificarea poziției în spațiu a unor obiecte, utilizând terminologia aferentă
matematice
102
Educație pentru (stânga/dreapta, sus/jos, în față/în spate, înainte/înapoi).
mediu 2.3. Utilizarea instrumentelor specifice (lupa, rigla ș.a.) și a simțurilor în explorarea
Educație digitală component.
1.9. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale interactive.
Arte Educație plastică 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale,
Educația muzicală grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
2.4. Sesizarea, prin comparaţie, a înălţimii extreme (gros, subţire) şi a intensității
extreme (tare, încet).
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Unele meserii  Ce înseamnă o ,,meserie”  Rolul meseriilor
 Unele unelte, instrumente care definesc o  Cum alegi ce vrei să fi când vei fi  Mobila se face din lemn.
meserie mare ;  La bucatarie lucreaza bucatarul.
 Tablourile sunt pictate cu diverse
 Ce meserii au părinţii  Cum se frământă pâinea;
culori frumoase.
 Care este rolul politistului  Ce rol are fiecare meserie în
 Medicul ingrijeste copii bolnavi.
 societate;  Prizele sunt reparate de electrician.
 Trebuie să respecţi fiecare om  Padurarul merge zilnic prin padure.
indiferent de munca pe care o  Politistul merge la locul
prestează ȋn cadrul societăţii; accidentului.
 Cum se fac hainele?  Profesorul invata copiii.
 Ce face padurarul in padure?  Croitorul coase haine pentru
 De unde stiu atat de multe profesorii? diferite ocazii

SCRISOARE DE INTENȚIE

DRAGI PĂRINȚI ȘI BUNICI,

În perioada .... se va derula proiectul tematic : “Misterul meseriilor” Vǎ


rugǎm sǎ ne sprijiniţi în acest sens, să discutați cu copiii d-voastră aspecte legate de aceasta
103
temă ṣi să trimiteți la grǎdiniţǎ materiale potrivite ca de exemplu : carti cu povesti, poezii,
ghicitori, reviste pentru copii, sau orice alte materiale legate de tema mai sus amintită.Vă
rugam să ne fiți alături pentru buna desfăṣurare a proiectului ȋn speranta ca vom ȋnvăța cat
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
interes personală
Luni Stiu ce  Educația pentru sănătate Ştiință: ,,Pentru fiecare Norme de protecția muncii – convorbire
Stiu ce meserie au parintii mei? -convorbire meserie o altă îmbrăcăminte”
meserie  Educația muzicală Joc de rol: ,,De-a doctorul” Joc cu text si cant:
au Cantec - ,,Sunt atatea meserii”-I.Bumbac si Bibliotecă: “ Ghicitori despre ,,Podul de piatra
parintii N.Popescu meserii!”
“Micii gospodari”-joc de miṣcare
mei?
Marți Zidarii Formarea reprezentărilor elementare Alfabetizarea:Meseria de  Joc distractiv: “Ursul
matematice polițist doarme”
Zidarii -Însușirea formelor geometrice Construcții: Micul  Joc distractiv: ”Statuile”
Educația pentru mediu constructor
PROTEJAŢI NATURA-convorbire Știință: Ce unealtă este și cine
 Educație fizică o folosește?
Astăzi noi suntem sportivi!-întrecere sportivă
aruncarea mingii în sus cu ambele mâini
Miercuri Munca și Educație pentru limbaj și comunicare Alfabetizarea: Albumul  “Îmi aleg o meserie”- joc
valoarea ei Munca și valoarea ei –lectura imaginilor meseriilor didactic verbal
Educația digitală Artă: Trusa doctorului - Joc de mișcare: “Cofetarii la tort”
Banul muncit-vizionarea poveștii modelaj
Joc de rol: De-a polițistul

Joi Darurile  Educație plastică Construcții: Lădițe pentru  Joc de miṣcare: “Cursa
brutarului Darurile brutarului -desen pâine brutarilor”
 Educația muzicală Știință: Ajutor pentru brutar  Cofetarul cel isteț”- joc
104
Când voi fi mare, vreau să fiu învățătoare- Artă: Afiș pentru brutărie didactic
cântec
Vineri Când vei fi  Educația pentru societate Construcții: Mașina de poliție Polițistul- poveste creata de copii
mare, ce vei Când vei fi mare, ce vei deveni oare?-conversație Știință: Banii Unelte și meserii”-joc didactic
deveni oare? Educația pentru limbaj și comunicare Artă:Secția de poliție- desen verbal
*Memorizarea poeziei ,,să nu arunci copile, Transport de obiecte ȋn grup ṣi
pânica nici când pe jos” individual”-joc distratic
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
16.11.2020 Stiu ce meserie au Unități de competență:
Ziua: parintii mei? 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Luni 2.4. Sesizarea, prin comparaţie, a înălţimii extreme (gros, subţire) şi a intensității extreme (tare, încet).
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- Să precizeze care sunt normele de protecție a muncii pentru meseriile de brutar, polițist, doctor, zidar, pornind de la întrebările adresate de către
educatoare
Psihomotorii:
- Să intoneze corect cântecul – Sunt atâtea meserii, respectând tonul și semnalul de început.
Socio-afective:
- să trăiască ȋn relație cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie toleranța, armonie.
Vocabular:meserie, profesie, serviciu, părinți, brutari, cofetari, polițist, zugrav, meșter, constructor, contabil etc.
Resurse materiale: imagini cu profesii, tablou, CD cu cântec,unelte, creioane, carioci, foi A4, etc..
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru Ştiință: ,,Pentru fiecare meserie o Norme de protecția muncii –
Întâlnirea de dimineață: sănătate convorbire
*Rutine: primirea copiilor; altă îmbrăcăminte” Ativități de
salutul; servirea mesei;
Stiu ce meserie au parintii recuperare
prezenṭa,calendarul mei? –convorbire Sarcini: alege îmbrăcămintea Joc cu text si în
naturii,gimnastică de Ciorchinele: cuvinte și cant: interpretarea
corespunzătoare meseriei
înviorare expresii ce țin de meserii: ,,Podul de piatra cânteceului
*Ȋntâlnirea de dimineaṭă: profesie, brutar, bani, Joc de rol: ,,De-a doctorul” despre
“,,Meseriile părinţilor meserii
vânzător etc. “Micii
noştri”” Sarcini: imită rolul doctorului
*Tranziṭii: “Trenuleṭul”, Explicarea copiilor despre
gospodari”-joc
“Un, doi faceṭi toṭi la fel ca Securitatea munci Bibliotecă: “ Ghicitori despre
noi”, “Bat din palme” *Educația muzicală meserii!” de miṣcare
105
Cantec - ,,Sunt atatea Sarcini: ascultă ghicitoarea și
meserii”-I.Bumbac si spune răspunsul
N.Popescu
Evaluarea DLC: 515 ; DPES: 337 ; DC: 592; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor duce convorbiri acasă despre profesia părinților,despre locul de muncă a lor, cu ce se În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre misterul profesilor, și
ocupă, ș ice instruente utilizează în profesia lor. despre profesia pe care o au părinții lor.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice

Zidarii
17.11.202 Unități de competență:
0 4.4. Crearea construcţiilor și desenelor, folosind forme geometrice
5.5.Identificarea poziției în spațiu a unor obiecte, utilizând terminologia aferentă (stânga/dreapta, sus/jos, în față/în spate, înainte/înapoi).
Ziua:
2.3. Utilizarea instrumentelor specifice (lupa, rigla ș.a.) și a simțurilor în explorarea component.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să identifice multimile cu 3-5-10 obiecte și cifrele corespunzătoare fără ajutorul educatoarei;
Psihomotorii:
- Să execute corect aruncarea mingii în sus cu ambele mâini.
Socio-afective:
-să manifeste dorință de ași îmbogaṭi experienṭa senzorială ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la recunoașterea , denumirea obiectelor , cantitatea
lor, clasificarea
Vocabular: natură, toamnă, flori, protejare, carte roșie, grădină, dispariție.
Resurse materiale: imagini cu plante, flori, tablou, fișe de lucru, plastelină,planșete, blocuri, flori de diferite culori, mărimi, cifre matematice, magnete...
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
Formarea reprezentărilor elementare Alfabetizarea:Meseria de  Joc
Întâlnirea de dimineață: matematice polițist distrac
 Salutul: Vai ce sală Zidarii -Însușirea formelor geometrice Sarcini: descrie meseria Activități
minunată!
tiv: i de
Exerciți de măsurare a materialelor zidarului cu polițistului “Ursul dezvoltar
 Calendarul naturii. rigla Construcții: Micul constructor
 Mesajul activității cu doarme e a
Educația pentru mediu Sarcini: construiește o căsuță abilitățil
zidarul PROTEJAŢI NATURA-convorbire frumoasă
” or:
 Tranziții
 Educație fizică Știință: Uneltele *Joc desen,
 Pauza dinamică O
Astăzi noi suntem sportivi!-întrecere Sarcini: Ce unealtă este și cine distractiv: dans,

106
scrisoare un rămav este sportivă/aruncarea mingii în sus cu ambele o folosește? ”Statuile” muzică.
adusă de un poștaș mâini
Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 281 ; DC: 684; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor duce observări asupra construcției casei sale. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre profesia de zidar, despre
figure geometrice și măsurare.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
18.11.202 Munca și valoarea Unități de competență:
0 ei 2.2. Alcătuirea de întrebări şi răspunsuri simple în diferite situaţii de comunicare.
5.3. Utilizarea desenelor, diverselor tipuri de linii, pentru a transmite semnificații
Ziua: Obiective operaționale:
Miercuri La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să denumească corect meseriile și uneltel corespunzătoare meseriilor reprezentate pe jetoane.;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu atenție materialele puse la dispoziție de către educator;
Socio-afective:
-să manifeste dragoste față de muncă fără a aștepta vreo răsplată
Vocabular: muncă, valoae, bani, trudă, răsplată, recompensă, achitare.etc.
Resurse materiale: imagini cu meserii, trusă de medic, ustesile joc de rol, CD- ul cu vidio povesei etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
Educație pentru limbaj și Alfabetizarea: Albumul  “Îmi aleg o
Întâlnirea de dimineață:
comunicare meseriilor meserie”- joc Citirea
Rutine: primirea copiilor;
Munca și valoarea ei – Sarcini: descrie imaginile didactic verbal literaturi ,,
salutul; servirea mesei; Băiatul și
lectura imaginilor cu meserii, ce fac meseriașii Joc de mișcare:
prezenṭa,calendarul
Conversație: când Artă: Trusa doctorului – “Cofetarii la tort” ciuboțelel
naturii,gimnastică de înviorare îndeplinim o muncp trebuie modelaj e,,
Ȋntâlnirea de dimineaṭă: “Ce să așteptăm răsplată Sarcini:modelează trusa
am aflat despre meserii?” Educația digitală doctorului
Tranziṭii: “Degeṭelele” , “Bat Banul muncit-vizionarea Joc de rol: De-a polițistul
poveștii Sarcini:imită rolul
din palme
Povestirea poveștii de către medicului, utilizând cuvinte,
107
copii după vizionare te doare, ajutor, tratament
Evaluarea DLC: 381 ; DPES: 292 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor căuta ghicitori despre meserii, citate și le vor învăța În această zi copii au învățat cum să lectureze imaginile cu subiect, au
identificat denumiri de profesii și despre banii munciți

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
19.11.202 Darurile brutarului Unități de competență:
0 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale, grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
Ziua: 2.4. Sesizarea, prin comparaţie, a înălţimii extreme (gros, subţire) şi a intensității extreme (tare, încet).
Obiective operaționale:
Joi
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- Să identifice caracteristicile pâinii: formă, culoare, miros, gust, constatate în urma observării:;
Psihomotorii:
- Să deseneze casa/blocul în care locuiește, respectând indicațiile educatoarei.
Socio-afective:
-să-şi exprime recunoștiința față d această profesie care este foarte necesară în viața omului.
Vocabular: brutar, piine, cuptor,făină, grâu, copt, brutărie, magazin, panificație etc.
Resurse materiale: construtor lego, ustensile brutar, imagini cu pâine, fișe științe, creioane colorate foi A3 etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educație plastică Construcții: Lădițe pentru  Joc de
Întâlnirea de dimineață:
Darurile brutarului –desen pâine miṣcare:
Rutine: primirea copiilor; Activitate
Conversație: Munca pe care o Sarcini: construiește lădițe de “Cursa independent
salutul; prezenṭa,calendarul prestează acesta, și produsul cae pus pâinea brutarilor” modelarea
naturii,gimnastică de îl obține Știință: Ajutor pentru brutar  Cofetarul unui colăcel,
pâine, chifle
înviorare Ciorchinele : produsele de Sarcini: unește cu o linie cel isteț”- etc.
panificație imaginile corespunzătoarea joc
Ȋntâlnirea de dimineaṭă:
 Educația muzicală Artă: Afiș pentru brutărie didactic
“Ce ne povesteṣte brutarul?” Când voi fi mare, vreau să fiu Sarcini: creați în grup un afiș
Tranziṭii: “Trenulețul”, “Bat învățătoare-cântec cu desene de pâine pentru
din palme” Imi tarea jocului de mișcare brutărie

108
cum învață copii și învățătoarea
Evaluarea DLC: 398 ; DPES: 281 ; DC: 603; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor povesti părinți ce au învățat nou astăzi despre meseria de brutar În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre meseria
de brutar și produsele finale obținute

Proiectarea zilnică
Data:. Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
20.11.2020 Când vei fi mare, Unități de competență:
Ziua: ce vei deveni 2.2. Implicarea în joc a principalelor instrumente şi activităţi ale unor profesii/ meserii cunoscute, apreciind rolul lor.
Vineri oare?- 3.1. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni, acceptând diversitatea.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să descrie meseria la care visează când va fi mare;
Psihomotorii:
- să imite mișcările meseriașilor sigerați de educator în cadrul jocului;
Socio-afective:
-să manifeste dorință de a deveni un meseriaș și de a avea o profesie.
Vocabular: brutar, cofetar, zugrav, constructor, doctor, vânzător, educator, învățător et. etc.
Resurse materiale: fișe de colorat, imagini cu toate profesiile, ustensile, costume etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru Construcții: Mașina de poliție Polițistul
Întâlnirea de dimineață:
societate Sarcini: construiește mașina de - poveste creata de
*Rutine: primirea copiilor; Lucru
salutul; servirea mesei;
Când vei fi mare, ce vei deveni poliție copii individual
prezența,calendarul oare?-conversație Știință: Banii Unelte și meserii”- cu
naturii,gimnastică de Joc de rol imită profesia pe Sarcini: numărarea valutei și joc didactic verbal memorizare
înviorare care o visezi. observarea materialul hârtie Transport de a poeziei
*Ȋntâlnirea de dimineaṭă: Educația pentru limbaj și Artă:Secția de poliție- desen obiecte ȋn grup ṣi
“Ce profesie îți place cel comunicare Sarcini: colorează secția de individual”-joc Curiozități
mai mult?” *Memorizarea poeziei ,,să nu poliție, mașina, casa, polițiștii și distratic despre
*Tranziṭii: “Trenulețul”,
arunci copile, pânica nici când insttrumentele. monede
“Bat din palme”
pe jos”
109
Convorbire despre prețuire
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 225 ; DC: 592; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea colaje, desene cu tema: meserii și le va prezenta la grădiniță În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre visul pe care îl are copilul și
profesia dorită când va crește mare.

Harta proiectului tematic ,, Securitatea vieții”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 23.11.2020-27.11.2020
Atent cu animalele la zoo
Obiecte periculoase

Proiect tematic:

„Securitatea vieții”
Înecul
Traversarea străzii

Incendiul
110
PROIECT TEMATIC
Tema globală: EU CA PERSONALITATE
Proiect tematic: Securitatea vieții
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu securitate, tablou, cifre matematice, , material demonstrativ, jetoane, fișe de lucru, cărții, creioane colorate, material din
natură, puzzle, atribute pentru jocurile de rol, cuburi ,, lego”
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Sănătate și sănătate 2.3. Demonstrarea rezistenței în cadrul exercițiilor fizice, jocurilor,
motricitate Educație fizică ștafetelor și parcursurilor exersate.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 1.28. Recunoașterea obiectelor proprii și ale celor comune, având
societate Educație pentru grijă de ele.
societate 2.3. Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale,
exploatându-le/ utilizându-le cu atenție
Limbaj și Educație pentru limbaj 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza
comunicare și comunicare imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor
la textul audiat.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
111
reprezentărilor
elementare matematice 2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale
Educație pentru mediu mediului înconjurător.
Educație digitală
Arte Educație plastică 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și
Educația muzicală în lucrări de artă plastică.
1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Cunoaștem denumirile de incediu, înec  Care sunt regulile de comportament în  Numerele de telefoane
 Știm că unele obiecte pot fi periculoase izbucnirea unui incediu importante
 Trebuie să apelămla poliție  Cum se stinge focul  Informații de protejare a
 Cu apa nu trebuie să ne jucăm  Unde ne adresăm când avem un securității personale
 Focul este periculos pentru casă incediu, înec, o problemă  Modalități de stingere a focului.
 Cum se acordă primul ajutor  Modalități de comportament la
 Cum se comportă la zoo trecere străzii

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi mamici, tatici, bunici,


În săptămâna aceasta, la noi la grădiniță vom desfășura un proiect care se
numeste „Securitatea vieții ”. Vă invităm să purtați discuții, convorbiri la tema
dată, prin explicarea situaților periculoase, prin impunerea unor reguli stricte de
comportament, prin darea unor exemple de situații periculoase și explicarea
cosecințelor dureroase.
De asemenea, vă rugăm să ne ajutați cu diferite materiale folositoare: cărți la
tema securitatea vieții, imagini,
112 pe care să le aducem la grădiniță.
Vă mulțumim,
Copiii și doamna educatoare!
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni Obiecte  Educația pentru sănătate Joc de rol: De-a spitalul Jocul verbal: Adevărat sau
periculoase Nu mă joc cu obiecte periculoase-convorbire la Biblioteca: „Așa da/așa nu
securitatea personală fals
 Educația muzicală
Artă: obiecte periculoase- Dramatizarea : De-a
Copil neascultător-cântecel desen
spitalul
Marți Atent cu  Formarea reprezentărilor elementare Artă: Animalul preferat–
matematice
animalele la modelare Jocul de mișcare Casă,
Atent cu animalele la zoo-formarea șirului
zoo numeric de animale, enumerarea directă în Construcții : ”cosntrucția căsuță, cine locuiește aici?
limitaa 10. gardului la zoo”
Educația pentru mediu Știință:Labirint ajută animalul Jocul verbal ,,Cum mă joc, să
Vizita la zoo să ajungă în cușcă fiu atent,,
 Educație fizică
Sărituri cu imitarea animalelor
Miercuri Înecul  Educație pentru limbaj și comunicare Biblioteca: Numește ce vezi în  Jocul de mișcare ,,Soarele și
Înecul, cum să te salvezi-convorbire pe imagine ploia
Artă: colacul de înot-colorare  Convorbire: la cine apelăm
baza imaginilor când vedem un pericol în apă
*Educația digitală Științe: numără salvatori și scrie
 observare:apa caldă, rece.
Vizionarea desenului animat ,,la scăldat” cifra
Joi Incendiul  Educația plastică Nisip și apă: „Stingea focului-  Jocul muzical,, „pe cărărușă.
Incendiul -aplicație imitație Pe cărărușă,,
 Educația muzicală  Jocul de mișcare ,,Alo, servicul
”Are mama o fetiță!”cântecel
Știință: Fișa cu sarcini 112
113
Biblioteca: „Ghici, ghicitoarea  Munca: strângerea nisipului,,
mea!”
Vineri Traversarea *Educația pentru societate/Dezvoltarea personală Joc de masă: așa da/așa nu  Joc ,,să călătorim
străzii Traversarea străzii (convorbire cu suport intuitiv) Artă:semafor-modelare  Jocul de mișcare
Educație pentru limbaj și comunicare ,,semaforul”
Poezia ,, hai la drum, dar nu oricum! Alfabetizarea: Agentul de
 Curiozității despre regulile
Întrebări în baza poeziiei. securiate-imagini de circulțaie

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
23.11.2020 „Obiecte Unități de competență:
Ziua: periculoase” 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Luni 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să identifice obiecte periculoase în baza imaginilor;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialele puse la dispoziție;
Socio-afective:
-să anifeste atenție în comportamentul cu obiectele periculoase, și în alte situații.
Vocabular:pericol, cuțit, dulap, priză, ușa, chibtrituri, locuri interzise etc.
Resurse materiale: poster cu obiecte periculoase, ustensile de-a medicul, jetoane cu da/nu, creioane colorate foi A4. Etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Joc de rol: De-a spitalul Întrebarea
Întâlnirea de dimineață sănătate Jocul verbal: problemă: De ce
*Rutină: Primirea copiilor
Sarcini: imită rolul
Nu mă joc cu obiecte Adevărat sau fals nu se poate de
*Salutul : „Cântă cei medicului jucat cu
periculoase-convorbire la
frumoasă viața,bună Biblioteca: „Așa da/așa nu obiectele
dimineața! securitatea personală
Graficul T-Așa da/Așa nu, Sarcini: selectează Dramatizarea : De-a periculoase?
*Prezenţa, Calendarul
naturii, observarea situațiilor imaginile cu spitalul
*Noutatea zilei :„securitatea comportamentul obiectelor Joc de rol:
periculoase
vieții,, periculoase distribuindule Urgența 112
Studiu de caz securitate în
*Rutine şi tranziţie:
„Gimnastica de înviorare” casă în da/nu
La pian noi ântăm, liniștea să  Educația Artă: obiecte periculoase-
114
o ascultăm,, muzicală desen
Boroboață-cântecel Sarcini: desenează
Imitarea mișcărilor pentru obiectele care crezi că
dans. prezintă pericol.
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 183 ; DC: 628; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să discute cu părinți despre care obiecte nu se poate de jucat. Copii astăzi sau familarizat cu noțiuni de Securitate, medicamente, urgențe.
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
24.11.202 Atent cu Unități de competență:
0 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
animalele la zoo 4.2. Compararea figurilor geometrice, stabilind asemănările și deosebirile dintre ele.
Ziua:
2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale mediului înconjurător.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să enumere animalele care prezintă pericol pentu copii;
Psihomotorii:
-să aranjeze animale în ordinea de la mic la mare care pot fi întâlnite la zoo.
Socio-afective:
-să participecu entuziasm în cadrul de matematică.
Vocabular: zoopark, comportament, atenție, hrană, excursie, leu, urs, tigru, mușcat etc.
Resurse materiale set cifre, mușaje animale sălbatice, imagini cu animale periculoase,plastelină blocuri, fișe labirint etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
*Formarea reprezentărilor Artă:Animalul preferat–
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice modelare
*Salutul: Un copil educat Atent cu animalele la zoo-formarea Jocul de
Sarcini: colorează animalul Convorbire ,,
* Prezenţa, Calendarul șirului numeric de animale, preferat mișcare Casă, sfaturi
naturii enumerarea directă în limitaa 10.
Construcții:”construcția căsuță, cine pentru
*Noutatea zilei : Exercițiu de aranjarea a animalelor de locuiește siguranța în
la zoo de la mic la mare
gardului la zoo”
„comportamentul la zoo Sarcini: construiește gardul de aici? curte,,
*„Gimnastica de *Educația pentru mediu
Vizita la zoo la zoo Studio de
înviorare” ”Singurel mă Știință:Labirint ajută animalul Jocul caz ,,ce se
Convobire despre pericolul
îngrijesc” să ajungă în cușcă verbal ,,Cum poate
comportamentului neadecvat
*Tranziţie: „Un doi și în întâmpla
115
pas vioi,, *Educație fizică Sarcini: găsește traseul corect mă joc, să fiu dacă……
Sărituri cu imitarea animalelor ca animalul să ajungă în cușcă atent,,
Jocuri de mișcare ,,Întrecerea”
Evaluarea DLC: 532 ; DPES: 204 ; DC: 631; DFFS : 84 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor lucre individual acasă cu cifrele matematice, cu compararea mulțimelor de În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre numărare,
obiecte, și vor repeat numărarea securitatea în curte.
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare/Educația digitală
25.11.202 Povestea apei Unități de competență:
0 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor la textul
Ziua: audiat.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să conştientizeze consecinţe pozitive sau negative în cazul când se joacă în apa;
Psihomotorii:
-să imite prin mișcări înotul în apă;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de implicare activă în cadrul activității cu apa.
Vocabular: a proceda, a găsi soluții, a anunța, pericol, înot, apă , securitatea etc.
Resurse materiale: fișa științe, imagini cu la, înot, pericol, salavare, creioane colorate, foi A4 etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație pentru limbaj Biblioteca: Numește ce vezi  Jocul de
Întâlnirea de dimineața și comunicare în imagine mișcare
”A fost odată ca niciodată...” Descifreaz
Înecul, cum să te salvezi- Sarcini: Numește ce vezi în ,,Soarele și ă mesajul
*Salutul „Te salut izvoraș lin! ploia
Cu un zumzet drag și fin convorbire pe baza lac din
 Convorbire: alfabetul
Ce ne cânți doina dragă imaginilor Artă: colacul de înot-colorare
la cine ilustrat
Cât trăim pe acest pământ. Sarcini: colorează colacul de
*Prezenţa,calendarul naturii
Studiu de caz ,,un copil înot în culoarea labă și roșie
apelăm când
Joc ,, în
sa dus la lac fără vedem un călătorie,,
*Noutatea zilei „Călătorie în Științe: salvatorii marinari pericol în apă
lumea poveștilor” părinții,, Sarcini: numără salvatori și  observare:ap
*Rutine
Explicați cum salvăm un scrie cifra a caldă, rece.
Ploaia pic, pic, pic, Norul scade

116
mic, mic,mic, pe copii îi udă tare, copil de la înec
vai vai vai,
*Educația digitală
Sus mânuțele la soare la la la.
Vizionarea desenului
animat ,,la scăldat”
Evaluarea DLC: 428 ; DPES: 328 ; DC: 644; DFFS:76 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Discuții cu copilul deespre comportamentul atent, și să ducă convorbiri la tema data ând În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre apa, despre înotul și
merg la râuri, lacuri securitatea sa.
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
26.11.202 Incendiu Unități de competență:
0 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și în lucrări de artă plastică.
Ziua: 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să recunoască reguli privind comportamentul în caz de incediu;
Psihomotorii:
- să enumere instituţii la care ar putea apela în caz de ajutor privind securiatea sa;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activității.
Vocabular: foc, prieten, dușman, pompier, pompă, mașină, apă, nisip, telefon etc.
Resurse materiale: imagini cu pompieri, nisip, apă, imagini cu chibrituri, fișe cu ghicitorii etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
*Educația plastică Nisip și apă: „Stingea focului- *Jocul muzical,,
Întâlnirea de dimineață: Incendiul, mașina imitare ” „pe cărărușă. Pe Joc de rol:
”Micul salvator,, pompierului -aplicație Sarcini: experimentează cum se cărărușă,, Pompierul
*Salutul „Bună Ciorchinele obiectele care stinge focul cu apă sau nisip ”
dimineaţa, mici pot fi sursa unui incediu Știință: Fișa cu sarcini *Jocul de
salvatorii Colorarea numărului de Sarcini: realizează sarciniile din mișcare ,,Alo, Convobire
*Prezenţa, Calendarul urgență fișă servicul 112 Jocul cu
naturii, Exercițiu ca în fiecare Biblioteca: „Ghici, ghicitoarea focul are
*Rutină şi tranziţie: imagine sî găsească sursa mea!” despre pompier, foc *Munca: un sfârșit
„Gimnastica de incediului. Sarcini: ascultă ghicitoarea și dă strângerea tragic.
117
înviorare” *Educația muzicală răspunsul corect nisipului,,,,
*Tranzitie: poezia ,,Fii ”Are mama o fetiță!”cântecel
atent cu focul ,, Vali
Slavu
Evaluarea DLC: 397 ; DPES: 326 ; DC: 606; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Acasă părinți vor arăta copiil obiectele periculoase care pot duce la un incediu În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, despre foc,
siguranță

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
27.11.2020 Traversarea Unități de competență:
Ziua: străzii 1.2. Recunoașterea obiectelor proprii și ale celor comune, având grijă de ele.
2.3. Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale, exploatându-le/ utilizându-le cu atenție.
Vineri
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să analizeze situații când pot fi periculoase de a trece strada;
Psihomotorii:
-să imite mișcările agentului de siguranță;
Socio-afective:
-să manifeste entuziasm față de ascultarea poveștilor la tema dată.
Vocabular: situație, atenție, poliție stradă, semafor, trecere de pietoni, circulație, mașină, ochii în patru, etc.
Resurse materiale: imagini cu strada, copii, semafor, mașini, ustensile joc de rol, imagini cu da/sau nu, plastelină, planșete, imagini cu agent de securiate etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Întâlnirea de dimineață: *Educația pentru Joc de masă: așa da/așa nu  Joc ,,să
Învățăm lucruri bune pentru societate/Dezvoltarea personală Sarcini: selectează imaginle care călătorim
viață” Traversarea străzii (convorbire cu indică corect regulile de circulație  Jocul de
*Salutul: „pe stradă, sau suport intuitiv) Artă:semafor-modelare mișcare ,, E bine să
Ce sunt regulile de circulație Sarcini: modelează un semafor cu semaforul
transport, să fim atent știi: sfaturi
Studiu de caz ,,ce se poate trei culori, roșu, galben, vere ”
mereu!
Alfabetizarea: Agentul de  Curiozităț
pentru copii
*Prezenţa, Calendarul naturii întâmpla dacă..........
securiate-imagini ii despre
*Noutatea zilei : „Agentul de Educație pentru limbaj și .
Sarcini: descrie aspectul exetrior al regulile
circulație,, comunicare
agentului de circulție, ce funcție de
118
*Rutine: „Gimnastică de Poezia ,, hai la drum, dar nu oricum! îndeplinște acesta. circulțaie
înviorare” Întrebări în baza poeziei cu trecerea
străzii câtre grădiniță.
Evaluarea DLC: 399; DPES: 204 ; DC: 605; DFFS: 81 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea un poster cu semaforul în trei culori În această zi copii au cunoscut reguli de circulație, despre Securitate, șis
faturi bune de la agentul de circulație, polițistul

Harta proiectului tematic ,, „Fulg de nea, fulg de nea vino la fereastra mea,,
Educator:
TEMA GLOBALĂ: Eu și lumea înconjurătoare
Perioada: 30.11.2020-04.12.2020
Primi fulgi de nea
Tablou de iarnă

Proiect tematic:

„Fulg de nea, fulg de nea vino


la fereastra mea,,
Omul de zăpadă
Îmbrăcămintea de iarnă

Flori de gheata pe geamuri


119
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu și Lumea înconjurătoare
Proiect tematic: „Fulg de nea, fulg de nea vino la fereastra mea,,
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: imagini de iarnă, fulgi decupați, aparat foto, hârtie colorată, lipici, foi de desen, acuarele, imagini, tablouri, plastelină, fișe,
creioane colorate, guaș, pahare, apă etc..
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 1.2. 2.2. Enumerarea factorilor de menţinere a sănătăţii şi de îmbolnăvire
Sănătate și motricitate sănătate
Educație fizică 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor care necesită
reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
personală
Educație pentru 1.1. Prezentarea unor situații reale privind inițierea interacţiunilor pozitive cu
societate membrii familiei, cu adulții și semenii.
Limbaj și comunicare Educație pentru 1.3. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis
limbaj și (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.).
comunicare 3.2. Crearea răspunsurilor la întrebările adresate în baza textului.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
elementare
matematice 1.3. Explicarea acțiunii factorilor mediului asupra organismelor
120
Educație pentru
mediu 1.10. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
Educație digitală interactive.
Arte Educație plastică 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale,
Educația muzicală grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
2.1. Interpretarea cântecelor în grup mare, mic, individual.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Iarna este frig.  Cauza producerii unor fenomene  Impresii de iarnă
 Stam mult in casa. specifice iernii: ninsoare, inghet;  Cum tratăm răceala
 Cu ce haine trebuie sa ne imbracam.  Caracteristici ale acestui anotimp.  De unde apar fulgii
 Ne dam cu sania.  Ce trebuie sa facem pentru a ne proteja de 
 Facem oameni de zapada. frig? 
 Ne bulgarim.
 Ce trebuie sa facem pentru a nu ne raci ?
 Ce inseamna viata sanatoasa?

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimati parinti,
Pentru că anul acesta iarna a decis să ne răsfeţe atât prin peisaje cât şi prin
temperaturi, în următoarea săptămâna vom desfăşura proiectul tematic “ „Fulg de
nea, fulg de nea vino la fereastra mea,, Scopul nostru este acela de a-i ajuta pe copii
să afle cât mai multe lucruri despre anotimpul în care ne aflăm, nu din cărţi sau din
poveşti, ci direct prin acţiunile proprii.
Aşa cum v-aţi obişnuit, deja, vă rugam din nou să ne acordaţi sprijinul dvs. cu
materiale de orice gen referitoare la acest anotimp.
121 Vă mulţumim,
Copii grupei nr.
și Educatoarea!
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
interes personală
Luni Tablou de  Educația pentru sănătate Alfabetizarea: Gerul de afară”- Joc distractiv: „Baba Iarnă face
iarnă Tablou de iarnă –Conversație convorbire pozne”
Cum tratăm răceala și gripa iarna Artă: Colorăm imagini de iarnă Fa ca mine ! – ex. de miscare
Educație muzicală NISIP ȘI APĂ: „Bulgări mari și
“Omul de zapada”-cantec bulgări mici” Joc:”Urme pe zapada”

Marți Primi fulgi de nea  Formarea reprezentărilor elementare Artă: „Zâna Iarnă”desen Joc distractiv: „Alegăm după fulgi ”
matematice Științe: Fenomene ale Joc de miscare : “Aruncam cu
Primi fulgi de nea- raportarea numarului de fulgi la cantitate anotimpului alb:viscol, inghet, bulgari!”
 Educație pentru mediu ninsoare
Topirea ghetii”-experiment Joc de atentie :
polei”(schimbari si transformari “Ghiceste unde am ascuns fulgul!”
 Educație fizică din mediul inconju rator)
Saritura libera de pe loc, cu desprindere de pe ambele
Picioare si de pe un picior Blocuri: Castelul Zanei Iarna”
Joc:”Urme pe zapada”
Miercuri Omul de  Educația pentru limbaj și comunicare Artă: Fulgul de zapada”-indoire  Joc de mișcare: „Unde s-a
zăpadă Omul de zăpadă-povestiri de către copii hartie ascuns Omul de zăpadă?”
Educația digitală Alfabetizare: Omul de zăpadă”  Curiozității :’Ce este
Vizionarea filmulețului magia iernii lectură după imagini
poleiul ? 
Joc de rol „De-a oamenii de
zăpadă”
Joi Flori de gheata  Educație plastică Alfabetizarea: „Povestea fulgului  Jocul didactic ,,Săculețul cu
pe geamuri Flori de gheata pe geamuri-modelare de nea” frunze,,”
 Educația muzicală Arta: „Fulgii de nea”-modelare
 “Daca vesel se traieste!”-joc cu text si Joc de masă- Caută jumătatea  Jocul de mișcare ,, Pe la
fulgilor geamuri,,
122
cant
Vineri Îmbrăcămintea  Educația pentru societate/Dezvoltarea Alfabetizarea:ghicitori tematice. Joc de miscare: “Prinde fulgul
de iarnă personală Joc de rol:De-a medicul Joc recreativ: “Rece-cald !”
Îmbrăcămintea de iarnă- deprinderea de a se Artă: Colorăm îmbrăcăminte de
îmbrăca corespunzător anotimpului iarrnă
*Dezvoltarea limbajului
Iarna pe ulita”citire de imagini, litera I, mare, i

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
30.11.2020 Tablou de Unități de competență:
Ziua: 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale, grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
Luni
iarnă 2.1. Interpretarea cântecelor în grup mare, mic, individual.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea
Psihomotorii:
-să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
Socio-afective:
-să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles
Vocabular:tablou, iarbă, viscol, senin, alb, fulgi, ninge, fulgi jucăuși, cristal etc.
Resurse materiale: tablou de iarnă,, cu semnele carateristice, imagini cu lunile anotimpului, fișe de colorat, blocuri, constructor etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Alfabetizarea: Gerul de Joc distractiv: Activității
Întâlnirea de dimineață sănătate afară”-convorbire recuperatorii cu
*Rutină: Primirea copiilor „Baba Iarnă formularea
Tablou de iarnă – Sarcini: citește imaginile
*Întâlnirea de dimineaţă: face pozne” propozițiilor
despre gerul de afară
„Bună dimineața dragi pitici Conversație Fa ca mine – ex. despre
*Salutul : „Bună dimineaţa Cum tratăm răceala și gripa Artă: Colorăm imagini de
de miscare anotimpul iarna
tuturor” iarna-soluții iarnă
Mesajul zilei cu zâna iarbă Joc verbal: Continue fraza: Sarcini: colorează fulgii, Curiozității: de
și-a pierdu fulgușorii Iarna are trei luni ele sunt..... iarna Joc:”Urme pe unde vine fulgii?
Noutății: Iarna se întâmplă......... NISIP ȘI APĂ: „Bulgări mari și
zapada”
Tranziții: în cerc să ne Educație muzicală bulgări mici”
adunăm Sarcini: formează bulgări din
123
“Omul de zapada”- nisip și apă
cantec
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 183 ; DC: 628; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor plimba cu părinții prin parc, curte și vor duce observării la schimbările Copii astăzi sau familarizat cu noțiuni de anotimp, lunile sale și schimbările
apărute despre anotimpul iarnna apărute

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
01.12.202 Unități de competență:
Primi fulgi de 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
0
nea 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
Ziua:
1.3. Explicarea acțiunii factorilor mediului asupra organismelor
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoarela recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasificarea;
Psihomotorii:
-să-şi formeze o ţinută corporalăcorectă(în poziţia stand, şezând şi în deplasare;
Socio-afective:
-să manifeste plăcere față de activitățile de matematică.
Vocabular: fulgi, ninsoare, forme, gheață, expriment, polei, viscol, încheț, etc. etc.
Resurse materiale: fulgi decupați, cifre matematice, fișe de colorat, tablou, cuburi de lemn lego, etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Formarea reprezentărilor Artă: „Zâna Iarnă”desen Joc distractiv: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice Sarcini: desenează zâna iarnă „Alegăm după subiect
 Salutul: Noi cu Primi fulgi de nea- raportarea numarului de Științe: Fenomene ale fulgi ” ,,gospodarii,,
toți să ne- fulgi la cantitate anotimpului alb:viscol, inghet, Joc de miscare
mbrățișăm Exerciții de comparare, clasificare a fulgilor ninsoare : “Aruncam cu Activități
 Calendarul naturii. Conversațiie ce se întâmplă cu fulgii când cad polei” bulgari!” recuperatori
 Mesajul activității. jos? sarcini: observă schimbari si Joc de cu copii care
,,descrierea iernii,,  Educație pentru mediu au dificultăți
transformari din mediul inconju atentie :
 Tranziții Topirea ghetii”-experiment cu
 Pauza dinamică
rator “Ghiceste unde matematica.
 Educație fizică Blocuri: Castelul Zânei
Cad fulgii,,
124
Saritura libera de pe loc, cu desprindere Iarna” am ascuns
de pe ambele Picioare si de pe un picior Sarcini: construiește castelul fulgul!”
Joc:”Urme pe zapada” zânei
Evaluarea DLC: 464 ; DPES: 343 ; DC: 574; DFFS : 153 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se va lucre adăugător acasă cu cifrele matematice În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile matematice
mărime, formă și despre experiementul cu gheața
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
02.11.202 Omul de zăpadă Unități de competență:
0 1.3. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.).
Ziua: 3.2. Crearea răspunsurilor la întrebările adresate în baza textului.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
Psihomotorii:
-să construiască un om de zăpadă;
Socio-afective:
-să-și exprime stările afective față de acest anotimp.
Vocabular: om de zăpadă, căciulă, fular, morcov, hârtie colorată, corp, joc, etc:;
Resurse materiale: căciulă, fular, morcov, hârtie colorată, imagini cu om de zăpadă etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Educația pentru Artă: Fulgul de zapada”-indoire  Joc de Alcătuirea
Întâlnirea de dimineață: hartie propozițiil
limbaj și comunicare mișcare: or în baza
 Salutul: Astăzi aș Omul de zăpadă-povestiri de Sarcini: îndoaie hârtia și obține un „Unde imaginilor
vrea să fiu un către copii fulg s-a cu iarna”
fulg Alfabetizare: Omul de zăpadă”
Exerciții de formulare a ascuns
 lectură după imagini
Calendarul naturii. propoziților Sarcini: lecturează ce face oomul de
Omul de
 Mesajul activității: Lucru cu vocale, consoane, zăpadă zăpadă?
Dacă ai fi un fulg de
cercuri roșii, albastre Joc de rol „De-a oamenii de zăpadă” ”
nea…….
 Tranziții„ poezia ,,
Educația digitală Sarcini: imită mișcările omului de Curiozității 
Vizionarea filmulețului magia zăpadă, improvizate :’Ce este
spre centre noi
iernii poleiul ? 
plecăm,,
125
Convorbire ce este magic în acest
anotimp
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să prezinte un colaj de iarnă realizat împreună cu părintele În această zi copii s-au familarizat cu conțintul de a povesti anumite povestiri,
întâmplări

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
03.12.202 Flori de gheata pe Unități de competență:
0 geamuri 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale, grafice, de modelaj, a celor decorativ-
Ziua: aplicate.
Joi 2.1. Interpretarea cântecelor în grup mare, mic, individual.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească procedeele de artă;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic ;
Socio-afective:
-să manifeste plăcere față de acest anotimp.
Vocabular: gheață, fulgi, flori, formă, geam, albastru, magie, etc.
Resurse materiale: imagini cu gheață, plastelină, planșete, jumătăți de fulgi, imagini la povestire etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație plastică Alfabetizarea: „Povestea  Jocul
Întâlnirea de dimineață: fulgului de nea”
Flori de gheata pe geamuri- didactic
 Salutul: Ne Jocul
salutăm cu fulgul modelare Sarcini: povestește pe baza ,,Săculețul cu distractive
de nea, Mă Lectura ,,fulgului de nea,, imaginilor evenimentele surpizele ,,potrivește
numesc! Convorbire despre iarna la povestiri iernii,,” ilustrațiile,,
 Calendarul naturii.
geam, procedele de artă Arta: „Fulgii de nea”-
 Mesajul activității. modelare
 Tranziții  Jocul de
 Educația muzicală Sarcini: modelează fulgii de nea
 Pauza dinamică mișcare ,, Pe
Joc de masă- jumătatea
„Cad fulgii” Daca vesel se traieste!”-joc cu la geamuri,,
fulgilor
text si cant
126
Sarcini: Caută jumătățile de
fulgi după formă
Evaluarea DLC: 429 ; DPES: 292 ; DC: 641; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor bucura de fulgi de iarnă alergând prin zăpadă În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre gheața de la geam, și
modelarea fulgilor, dândule forma potrivită

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
04.12.2020 Îmbrăcămintea de Unități de competență:
Ziua: iarnă 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
Vineri 1.1. Prezentarea unor situații reale privind inițierea interacţiunilor pozitive cu membrii familiei, cu adulții și semenii .
1.2. Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să recunoască în baza imaginilor îmbrăcămintea potrivită anotimpului iarna .
Psihomotorii:
-să participe alături de eduactor la jocul găsește căciula, mănușa;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere la activitățile propuse de educator.
Vocabular: îmbrăcăminte, iarnnă, fular, căciulă, cizme, geacă, mănuși etc.
Resurse materiale: fișe cu ghicitori, ustensile medic, fișe de colorare cu mănuși, căciulă, etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
Întâlnirea de Educația pentru Alfabetizarea:ghicitori tematice. Joc de
dimineață: societate/Dezvoltarea personală Sarcini: ghicește ghicitorile miscare: Întrebare
 Salutul: Bună ziua Îmbrăcămintea de iarnă- despre ămbrăcăminte “Prinde fulgul problem
copilași! deprinderea de a se îmbrăca Joc de rol:De-a medicul cum ne
 Calendarul naturii. corespunzător anotimpului Sarcini: asumăți rolul medicului apărăm de
Joc
 Mesajul activității. Jocul găsește căciula, mănușa, Artă: Colorăm îmbrăcăminte de răceală

 Tranziții iarrnă recreativ:


*Dezvoltarea limbajului “Rece-cald !”
 Pauza dinamică Sarcini: colorează imbrăcămintea
Iarna pe ulita”citire de imagini,
„Sunt mare și
litera I, mare, i de iarnă
voinic”
127
Evaluarea DLC: 378 ; DPES: 313 ; DC: 630; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor selecta ghicitori, proverbe despre iarnă În această zi copii au selectat îmbrăcămintea de iarnă
corespunzătoare anotimpului

Harta proiectului tematic ,, Lumea fermecată a jucăriilor”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 07.12.2020-11.12.2020
Colțul cu jucării
Am grijă de jucăriile mele

Proiect tematic:

„Lumea fermecată a
jucăriilor”
La fabrica de jucării
Jucăria preferată
Jucării ecologice

128
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: Lumea fermecată a jucăriilor”
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu regimul grupei, tablou, reviste, , material demonstrativ (mult puțin), imagini cu jucării, jetoane, fișe de lucru, cărții,
creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru gătit, păpușii, blocuri constructor, cuburi plastic, plastelină, foi A4 etc.
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 1.3. Păstrarea în ordine și curățenie a jucăriilor, bunurilor personale și locului de joacă.
Sănătate și motricitate sănătate
Educație fizică 1.2. Utilizarea variaților de mers după semnal, cu schimbarea direcției.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 1.2.Recunoașterea obiectelor propii și ale celor comune, având grijă de ele.
personală
Educație pentru 2.3.Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale, exploatându-
societate le/utilizândule cu atenție.
Limbaj și comunicare Educație pentru 2.8.Manifestarea dorinței de a discuta cu adulții și colegii săi, respectând unele norme
limbaj și elementare de echitetă verbală.
comunicare 2.5 Formularea enunțului, respectând ordinea corectă a părților de propoziție.
Științe Formarea 1.2. Determinarea relațiilor cantitative dintre două grupuri de obiecte, utilizând
reprezentărilor expresiile: mult/unu, mai mult/mai puțin/tot atât.
elementare 1.3.Clasificarea corpurilor în baza unui criteriului dat.
matematice
Educație pentru 1.9. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
mediu
Educație digitală 1.11. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale interactive.

129
Arte Educație plastică 2.1. Recunoașterea materialelor și a ustensilelor utilizate în activității picturale,
Educația muzicală grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
2.6. Dramatizarea jocurilor cu cântec.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Ne jucăm cu jucăriile  Cum se fabrică jucăriile?  Cum să ne juăm împreună cu
 Fiecare copil are câte o jucărie preferată  Din ce se fabrică jucăriile preefrate jucăriile noastre
 La grădiniță avem jucării copiilor?  Fetele și băieți se pot juca cu
 Care sunt jucăriile preferate ale aceleași jucării
colegilor noștri?  De unde vin jucăriile
 Putem să ne construim singuri jucării?

SCRISOARE DE INTENȚIE

DRAGI PARINTI,
Așa cum știți, cea mai mare bucurie a noastră este să ne jucăm, mai ales cu jucării.
Am aflat că jucăriile sunt dintodeauna și vrem să aflăm ce fel de jucării erau pe vremuri și cum vă
jucați voi și bunicii noștrii. Vrem să aflăm cum și din ce se fac jucăriile.
De aceea vă rugăm să ne ajutați cu jucării mai noi sau mai vechi, cu reviste și cărți despre jucării, dar și cu
filme despre acestea.
Deasemenea vă rugăm să nu aruncați obiecte, cutii care ar putea fi reciclate dar să le aduceți la
grădiniță pentru ca noi cu copii să confecționăm jucării din ele.
Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor,
Copii grupei nr.
130
și Educatoarea!
Ziua/data Tema Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare personală
zilei interes
Luni Am grijă  Educația pentru sănătate Construcţii –coș pentru  Joc distractiv „Deschide urechea bine”
de Am grijă de jucăriile mele-convorbire jucării  jocuri dinamice cu mingea
Educația muzicală Artă – „jucăria preferată
jucăriile  convorbire – “cum îhrijești jucăriile
Cântecul „Fuga jucăriilor” Bibliotecă – „citim imagini cu
mele tale acasă?”
jucării,,

Marți Colțul cu  Formarea reprezentărilor Științe”sortarea jucăriilor” Papusa la piata”- joc sensorial


jucării elementare matematice Artă : Mingea “-pictură
Colțul cu jucării –numărare și construcții – castelul jucăriilor Gramajoare, gramajoare”-joc didactic
clasificare după tipul, culoarea jucăriei. Joc de mișcare: Găsește jucăria ascunsă
Educație fizică
Ajunge la jucărie-târârea pe abdomen ajugând la
jucărie
Miercuri La fabrica  Educație pentru limbaj și Artă – „Reparăm jucăria”
de jucării comunicare Bibliotecă – „Pinochio”  Joc atenţie – „Ce am mutat?”
* Povestea ,,cum au fugit jucăriile de la un imagini din poveste  Joc de mișcare:vesele/triste
copil,, Nina Stănculescu Construcţii – raftul cu jucării  Joc verbal ,,eu spun una, tu spuii
 Educația digitală multe,,
*Vizionarea filmulețului ,, La fabrica de jucării”
Joi Jucării  Educație plastică Artă – „jucării ecologice”
ecologice Jucării ecologice-confecții Joc de masă – „jocul Joc de mișcare: fugi la jucărie
 Educația muzicală umbrelor,,(jucării) Joc ritmic: Mergi după semnal
 Învățarea mișcărilor cu ,,dansul Științe: caută greșeala
păpușilor”
131
Vineri Jucăria  Dezvoltarea personală Ştiinţă – Caută diferențele Joc distractiv: basmaua
preferată Jucăria preferată-convorbire Artă –jucării periculoase-
 Educația pentru limbaj și colorare Joc de relaxare: Plimbă jucăria
comunicare Joc de rol – La magazinul de
Însușirea Literei J „mare” j„mic„ jucării Observarea: jucăriilor înn grupă

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
07.12.2020 Am grijă de Unități de competență:
Ziua: jucăriile mele 1.3. Păstrarea în ordine și curățenie a jucăriilor, bunurilor personale și locului de joacă.
Luni 2.6.Dramatizarea jocurilor cu cântec.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să înteleagă semnificaţia cuvântului jucărie și modul de îngrijire al ei;
Psihomotorii:
-să imită spălatul jucăriilor în vasul cu apă;
Socio-afective:
-să manifeste atitudine grijulie față de păstrarea curățeniei și ordinei a jucăriilor
Vocabular:jucări, plastic, material, grijă, păstrare, orrdine, raft, coș etc.
Resurse materiale: imagini cu jucării, vas cu apă, jucării mulaje, fișe de colorat, cuburi lemn, plastic, etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația  Joc distractiv
Întâlnirea de dimineață: pentru Construcţii:coș pentru jucării „Deschide urechea
 Salutul: Suntem sănătate Sarcini: construiește un coș bine”
Jocuri
libere alese
cei mai buni! Am grijă de jucăriile pătrat pentru punerea jucăriilor  jocuri dinamice cu cu jucările
 Calendarul naturii. mele-conversație Artă – „jucăria preferată la dorință
 Mesajul activității. mingea
Situație de problemă- Sarcini: modelează jucăria
 Expoziția cum avem grijă de preferată, dândui o formă  convorbire – “cum
lucrărilor cu jucării Bibliotecă – „citim imagini cu înrijești jucăriile
fotografii a
Exercițiu de spălare a jucării,, tale acasă?”
famililor.
 Tranziții ,,Ineluș jucăriilor-exersare Sarcini: privește imaginile și
învârtecuș,, *Educația muzicală numește jucăria, formează
Cântecul „Fuga propoziții cu cuvântul dat
132
jucăriilor”

Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 206 ; DC: 582; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Își vor expune părerea despre cum trebuie îngrijite jucăriile acasă În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre curățenie, ordine, a jucăriilor și
cum pot fi ele păstrate

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
08.12.202 Colțul cu jucării Unități de competență:
0 1.1. Determinarea relațiilor cantitative dintre două grupuri de obiecte, utilizând expresiile: mult/unu, mai mult/mai puțin/tot atât.
1.3.Clasificarea corpurilor în baza unui criteriului dat.
Ziua:
. Utilizarea variaților de mers după semnal, cu schimbarea direcției.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de jucării;
Psihomotorii:
-săaranjeze jetoanele cu imagini de jucării la tablă conform clasificării după mărime, culoare;
Socio-afective:
-să manifeste interes față de activitățile matematice cu jucării.
Vocabular: lângă, pe sub, deasupra, poziție, obiect, mobilier, scaun, masă, dulap, canapea, urs, căluț etc.
Resurse materiale: fișe matematice, carioci, tablă flipcheart, creioane colorate, fișe cu jucării etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
*Formarea reprezentărilor Științe”sortarea jucăriilor” Papusa la Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: subiect ,,De-a
elementare matematice Sarcini: sortează jucăriile după piata”- joc
 Salutul: salut vânzătorul
Colțul cu jucării –numărare mărime numerotândule sensorial
prieteni
drăgălași,,
Exercițiu de clasificare după Artă: Mingea “-pictură
 Calendarul tipul, culoarea jucăriei. Sarcini:pictează mingea în culorile Gramajoare, Activități
recuperatori
naturii. Joc didactic: identifică locul curcubeului gramajoare”-joc cu copii care
 Mesajul jucăriei construcții :castelul jucăriilor didactic au dificultăți
activității. Ciorchinele: jucării Sarcini: construiște un castel cu cu nămararea
 Tranziții Educație fizică multe etaje a jucăriilor Joc de mișcare: și compararea

 Pauza dinamică Ajunge la jucărie-târârea pe Găsește jucăria


,, suntem veseli și abdomen ajugând la jucărie ascunsă
133
cântăm
Evaluarea DLC: 541 ; DPES: 222 ; DC: 574; DFFS : 26 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să numere jucăriile de acasă, să le clasifice după mărime și culori, În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre
tipuri localizarea jucăriilor

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
09.12.202 La fabrica de Unități de competență:
0 jucării 2.8.Manifestarea dorinței de a discuta cu adulții și colegii săi, respectând unele norme elementare de echitetă verbală.
Ziua: 2.5 Formularea enunțului, respectând ordinea corectă a părților de propoziție.
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să identifice denumirea jucăriilor în baza imaginilor;
Psihomotorii:
-să aranjeze imaginile la tablă din poveste conform etapelor de povestire;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a asculta povești lecturate de educator;
Vocabular: fabrică, aparat, colorate, angajați, magazin, banii, jucării , confecționare, noi, etc.
Resurse materiale: jucăriii, imagini cu pinochio, cuburi lego, CD-vidio, fișa cu textu poveștii etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educație pentru Artă: „Reparăm jucăria”
Întâlnirea de dimineață:
limbaj și Sarcini: Repară jucăria,  Joc atenţie –
 Salutul: Hai să ne
jucăm împreună! comunicare decorândo cu culori „Ce am Citirea
 Calendarul naturii. * Povestea ,,cum au fugit diferite mutat?” literaturi ,,
Bibliotecă – „Pinochio”  Joc de Jucăriile,,
 Mesajul activității. jucăriile de la un copil,, Nina
 Tranziții Stănculescu imagini din poveste mișcare:vesel
 Pauza dinamică *Exercițiu de formulare a Sarcini: lecturează e/triste POvestirea
secvenețe din povestea  Joc verbal poveștii
„Ploița și vântu ,,Ne propoziților cu cuvintele: fabric,
învârtim, ne jucării, confeționare Pinochio ,,eu spun una, cum au
răsucim,, Construcţii – raftul cu tu spuii fugit
 Educația digitală
jucării multe,, jucăriil
134
*Vizionarea filmulețului ,, La Sarcini: construiește rafturi e de la
fabrica de jucării” pentru jucării un copil
Jocul cum este...........?
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să-și povestească acasă la părinți povestea Pinochio și Cum au fugit jucăriile de la un copil În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre cum să aibă grijă de jucări
ca ele să nu fugă de la el de acasă.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
10.12.202 Jucării ecologice Unități de competență:
0 2.1. Recunoașterea materialelor și a ustensilelor utilizate în activității picturale,
grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
Ziua:
2.6. Dramatizarea jocurilor cu cântec.
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească procedeele de confecționare a jucăriilor din materiale reciclabile;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: materiale reciclabil, uzat, confecționat, nouă, vechi, etc.
Resurse materiale: clei pva, material uzat, bandă adezivă, carton, jucăriii, fișe pentru științe etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație plastică Artă – „jucării ecologice” De-a spitalul
Întâlnirea de dimineață: cu
Jucării ecologice-confecții Sarcini: confecționează Joc de mișcare: fugi
 Salutul: Bună îmbolnăvirea
dimineața, hărnicuți și Analiza etapelor de confecții jucării ecologice după la jucărie păpușei
hărnicuțe! a jucăriilor exemplu educatorului
 Calendarul naturii. Expoziția lucrărilor Joc de masă – „jocul
 Mesajul activității. Lucru
Poster sfaturi bune din ce umbrelor,,(jucării) Joc ritmic: Mergi
 Tranziții individual
 Pauza dinamică „Iar material poate fi reciclat și Sarcini: găsește umbra după semnal ,,Modelează
acum ne jucăm, și pe confecționat jucăriile. jucăriei corect ursuleț,
urmă o s-ascultăm,,  Educația Științe: caută greșeala mașină,,

135
muzicală Sarcini: identifică greșeala și
Învățarea mișcărilor cu explică de ce anume este ea?
,,dansul păpușilor”

Evaluarea DLC: 438 ; DPES: 294 ; DC: 642; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor pregăti un desen cu jucăriilele preferate ale copiilor În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre cum poți da viață unui
ambalaj într-o jucărie, lucrurile vechi să le transformi în noi

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
11.12.2020 Jucăria preferată Unități de competență:
Ziua: 1.2.Recunoașterea obiectelor propii și ale celor comune, având grijă de ele.
Vineri 2.3.Exprimarea atitudinii responsabile față de bunurile materiale, exploatându-le/utilizândule cu atenție.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească care este jucăria sa preferată;
Psihomotorii:
-să selecteze imaginile cu jucăriile confecționate din plastic.
Socio-afective:
-să manifeste dorință de a avea o jucărie dragă al lui/ei.
Vocabular: peferat, jucărie dragă, plastic, material, magazin, sump, eftin, etc.
Resurse materiale: imagini cu jucăriii din plastic, fier, material, fișe cu diferențe, fișe de colorat, ustensile pt joc de rol etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Dezvoltarea Ştiinţă:Caută diferențele Joc distractiv: Activități
de
Întâlnirea de personală Sarcini: identifică diferențe basmaua recuperare
dimineață: Jucăria preferată- jucăriilor conform materialelor Însușirea
 Salutul: „O lume conversație. confecționate Joc de relaxare: lietrei J, cu
mii dragă! Exercițiu de selectare a Artă:jucării periculoase- Plimbă jucăria ajutorul
 Calendarul naturii. jucăriilor confecționate din colorare imaginilor
jucării,
 Mesajul activității. plastic, fier etc. Sarcini: colorează jucăriile care Observarea: jaguar, etc.
 Tranziții *Educația pentru limbaj și prezintă pericol pentru copil jucăriilor înn grupă
 Pauza dinamică: comunicare Joc de rol: La magazinul de
136
„Să fiu un copil Însușirea Literei J „mare” jucării
voinic,, j„mic„ / consoane, vocale Sarcini: imită rolul vânzătorulu
de jucării pt copii
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 311 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor învăța acasă formulele de politețe utilizate când mergi la magazin În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre jucăria preferată,
cum să o împartă cu colegii săi, și care sunt preferințele pritenilor săi.

Harta proiectului tematic ,, ,, În lumea cărților””


Educator:
TEMA GLOBALĂ:
Perioada:

Drumul cărții Tipurile de cărții

Proiect tematic:

,, În lumea cărților”

Povestea hârtiei
Vreau să ştiu, învăţ din cărţi

Cartea mea personalizată


137
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: ,, În lumea cărților”
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: brad, jucării, globuri, imagini cu sărbătorile de iarnă, tradiții, obiceiuri, traistă, guaș, acuarelă, creione, apă, pahare, clopoțeii etc..
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Sănătate și motricitate sănătate 1.4. Recunoașterea importanței gimnasticii matinale în activitatea motrică.
Educație fizică
Eu, familie și societate Dezvoltarea 3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie, comunitate, țară.
personală
Educație pentru 1.3. Exprimarea verbală a sentimentelor față de adulți, semeni, inițiind și realizând
societate lucruri care știu că le vor plăcea, îi vor bucura pe adulți (părinți, bunici, educatori etc.).
Limbaj și comunicare Educație pentru 1.10. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o
limbaj și întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
comunicare 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate.
Științe Formarea 3.2. Compararea obiectelor prin suprapunere și juxtapunere, în funcție de mărimea,
reprezentărilor lungimea, lățimea, grosimea și înălțimea acestora.
elementare
matematice 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător
Educație pentru
mediu 2.1. Determinarea și explicarea relațiilor/interacțiunilor care cauzează anumite efecte.

138
Educație digitală 1.12. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale interactive.
Arte Educație plastică 3.2. Manifestarea interesului pentru artă în activitățile picturale, grafice,
Educația muzicală decorativ-aplicative și modelaj.
3.1. Exprimarea sentimentelor de bucurie faţă de creaţiile muzicale audiate sau
interpretate cu vocea.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Sunt cărți de colorat, de povești  Din ce este făcută cartea ?  Ce învăţăm din cărţi
 Cărțile ne învață povești  Ce învăţăm din cărţi ?  Câţi ani trăieşte cartea
 Cărțile au multe imagini colorate  Din ce se face hârtia ?  Ce formă au cărţile ?
 Cărțile se află în biblioteci  Cine face cartea ?
 Se vând la librării  De ce avem nevoie de cărţi ?
  De câte feluri sunt cărţile ?
 Cine este mai important : scriitorul
sau tipograful ?
 Este greu sau uşor să scrii o carte

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimaţi părinţi, Copiii din grupa mare vă roagă să-i sprijiniţi


în colectarea de materiale (imagini, cărţi : de colorat, de poveşti,
de poezii) pentru realizarea proiectului tematic „Cartea” Cu
prietenie, Vă rugăm să purtaţi discuţii
139 pe această temă.
Educatoarele grupei
Și copii
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni Drumul cărții  Educația pentru sănătate Artă:Confecționarea din hârtie  Jocul de mișcare: Așează
Drumul cărții –conversație despre regulile de Cartea în miniatură cartea la locul ei
îngrijire a cărților Alfabetizarea: Să răsfoim  Jocul ,,ghici ghicitoarea
 Educația muzicală Atlasul zoologic şi Botanic. mea
Cântecul „cartea ” vers. Gr. Vieru. Joc de rol: Să facem ordine în
Muz. V. Vilinciuc bibliotecă”.
Marți Tipurile de cărții  Formarea reprezentărilor Artă: Poster ,,Regulile de Jocul verbal ,,cărticica mea,,
elementare matematice păstrare a cărților
Tipurile de cărții-clasificare după mărime, Științe: A câta carte lipseşte? Jocul drumul cărții
grosime Construcții: „Rafturi pentru
 Educație fizică bibliotecă Jocul ,,furtuna pe mare”
 Exerciții pentru brațe, trunchi,
picioare
Miercuri Povestea hârtiei  Educație pentru limbaj și Alfabetizarea: Dezlegări de Joc distractiv „Lanţul sunetelor”
comunicare ghicitori  Joc de mișcare: Cine
Povestea hârtiei-povestire pe baza imaginilor Artă: Modelare-cărticică ajunge primul la cărţi
cum și din ce se face hârtia Joc de masă: găsește personajul
 Educația digitală cu povestea din carte potrivită
Vizionarea filmulețului cum se face o carte
Joi Cartea mea  Educație plastică Artă:Cărticica mea- Joc senzorial : „Din ce este
personalizată Cartea mea personalizată -confecționare confecționare făcută”.
*Educația muzicală Științe: Selectarea cărţilor după  Jocul didactic: căutați
Interpretarea cântecului ,,cărticica mea,, conţinut. cartea
140
Blocuri: Librăria
Vineri Vreau să ştiu,  Educația pentru societate Biblioteca: Povestea preferată – Dramatizarea: Vizită la
învăţ din cărţi * Vreau să ştiu, învăţ din cărţi citire de imagini Bibliotecă
-conversație ce ne învață cărțile Arta: Carte de poveşti” –
 Educația pentru limbaj și confecţionare curiozității: „Ce ne învaţă
comunicare Joc de rol: De-a biblioteca” cărţile”.
Însușirea sunetului P Povestea ,,Alba ca Zăpada”
Memorizarea poeziei Cărticică, cărticică
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
14.12.2020 Unități de competență:
Drumul cărții
Ziua: 3.1. Exprimarea sentimentelor de bucurie faţă de creaţiile muzicale audiate sau interpretate cu vocea.
Luni 1.2. Determinarea rolului curăţeniei în menţinerea sănătăţii.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească regulile de îngrijire și menținere a cărților în ordine;
Psihomotorii:
-să aranjeze cărțile pe raftul din grupă într-o ordine aranjată;
Socio-afective:
-să manifeste grijă față de păstrarea cărților ca pe o valoare.
Vocabular:ordine, aranjare, drum, carte, raft, autor, cititor, cărturar, îngrijit etc.
Resurse materiale: fișe cu labirint, foi color, clei pva, atlas zoologic şi Botanic, cârpe, soluții pentru curățenie. Etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Artă: Cartea în miniature  Jocul de Ativități de
Întâlnirea de dimineață: sănătate Sarcini: Confecționarea mișcare: recuperare
 Salutul: În căsuța în
noastră bună
Drumul cărții –conversație din hârtie Cartea în Așează cartea interpretarea
 Calendarul naturii. despre regulile de îngrijire a miniature la locul ei cânteceului
 Mesajul activității. cărților Alfabetizarea:Atlasul despre carte
 Expoziție cu cărții. Labirint Drumul spre carte zoologic şi Botanic.  Jocul ,,ghici de Gr. Vieru
 Tranziții Întrebare Problemă ce este o Sarcini: răsfoiește și ghicitoarea
 Pauza dinamică carte, cine o scrie? răspunde la întrebări mea
„Mânuțe hărnicuțe,, Proverbe, ghicitori despre Atlasul zoologic şi
cărți. Botanic.
 Educația Joc de rol: Să facem
141
muzicală ordine în bibliotecă”.
Cântecul „cartea ” vers. Gr. Sarcini: aranjează
Vieru. Muz. V. Vilinciuc cărțile într-o ordine
îngrijită
Evaluarea DLC: 515 ; DPES: 337 ; DC: 592; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor învăța proverb, citate despre cărții. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre carte, autor, au învățat
un proverb nou: cine are carte are patru ochii.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
15.12.202 Tipurile de cărții Unități de competență:
0 3.2. Compararea obiectelor prin suprapunere și juxtapunere, în funcție de mărimea, lungimea, lățimea, grosimea și înălțimea acestora.
2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător
Ziua:
1.4. Recunoașterea importanței gimnasticii matinale în activitatea motrică.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să enumere tipurile de cărți în baza exemplelor reale.;
Psihomotorii:
-să clasifice cărțile în dependență de grosime, mărimea lor;
Socio-afective:
-să participe activ la realizarea sarcinilor propuse.
Vocabular: gros, subțire, colorate, povești, atlasuri, pe masă, lângă masă.
Resurse materiale: cărți de diferite tipuri, mărimi, grosimi, planșă cu așa da, așa nu, fișe științe, cifre matematice, cuburi lego etc;
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
*Formarea reprezentărilor Artă: Poster ,,Regulile de Jocul verbal
Întâlnirea de dimineață:
elementare matematice păstrare a cărților ,,cărticica mea,,
 Salutul: Bună Activității
dimineața, dragi Tipurile de cărții-clasificare după Sarcini: colorează imaginile de
cititori, mărime, grosime care reflectă păstrarea cărților Jocul drumul cărții dezvoltare
 Calendarul naturii. Graficul T Așa da/așa Nu despre Științe: A câta carte lipseşte? a
 Mesajul activității abilităților
păstrarea cărților Sarcini: numără cărțile și Jocul ,,furtuna pe de
cu cartea
 Tranziții Numărarea cărâilor în ordinea identifică locul lipsă mare” matematic
 Noutății: Cum crescătoare și descrescătoare Construcții: „Rafturi pentru ă cu privire

142
este cartea?  Educație fizică bibliotecă Joc verbal eu spun una, tu la
spui multe numărare,
Exerciții pentru brațe, trunchi, Sarcini: construiește rafturile ordonare
picioare asemănătoare ca la bibliotecă
Jocul de mișcare : fuga după copăcel
Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 281 ; DC: 684; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor lucre individual acasă la inventarea problemelor matematice cu cărții În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre numărarea și clasificare a
cărților

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
16.12.202 Unități de competență:
0 1.5.Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
Povestea hârtiei 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate. Obiective operaționale:
Ziua:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Miercuri
Cognitive:
-Să povestească cursiv câte o secvență din povestea lecturată de educator;
Psihomotorii:
-să respecte regulile jocului de mișcare.
Socio-afective:
-Să participe activ la realizarea sarcinilor
Vocabular: brad, pin, fabrica de hârtie, pictorul, corectorul, editura, autorul, etc.
Resurse materiale: plașă cu imagini din povestea hârtiei, fișe cu ghicitori, plastelină, personaje din poveste etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
*Educație pentru limbaj și Alfabetizarea: Dezlegări de Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: subiect ,,De-a
comunicare ghicitori Joc distractiv „Lanţul
 Salutul: Bună librarul
dimineața Copii Povestea hârtiei-povestire pe Sarcini: ascultă ghicitorile sunetelor”
 Calendarul naturii. baza imaginilor cum și din ce și răspunde corect Citirea
 Mesajul activității. se face hârtia Artă: Modelare-cărticică literaturi ,,
 Tranziții Joc didactic ,, identific ă locul Sarcini: modelează forma  Joc de mișcare: Cenușereasa„
 Pauza dinamică Noi
zburăm ca fluturașiil”
cărții, pe masă, sub masă, lângă cărții Cine ajunge
masă. Joc de masă: personajul cu primul la cărţi
Educația digitală povestea din carte
Vizionarea filmulețului cum
143
se face o carte Sarcini: găsește personajul
Să răspundă la întrebările în cu povestea din carte
baza celor vizionate potrivită
Evaluarea DLC: 381 ; DPES: 292 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea cărții acasă cu părinți și le vor prezenta la grădiniță În această zi copii au vizionat o poveste nou, care le-a îndeplinit curiozitatea
copiilor despre hârtie

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
17.12.202 Cartea mea Unități de competență:
0 personalizată 3.2. Manifestarea interesului pentru artă în activitățile picturale, grafice, decorativ-aplicative și modelaj.
Ziua: 3.1. Exprimarea sentimentelor de bucurie faţă de creaţiile muzicale audiate sau interpretate cu vocea.
Obiective operaționale:
Joi
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească procedeele de artă utilizate;;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic în crearea unei cărții personalizate;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere la activitatea despre carte
Vocabular:miniatură, personalizată, creată, propriul nume, autor, titlu, etc.
Resurse materiale: foi color, clei pva, Cd-cântec, cărți diverse, cuburi lego de lemn și plastic etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educație plastică Artă:Cărticica mea-
Întâlnirea de dimineață:
Cartea mea personalizată – confecționare  Joc senzorial : Activitate
Salutul: În această zi confecționare Sarcini: confecționează o „Din ce este independent
frumoasă! Explicarea procedeilor care cărticică aplicând imagini făcută” studierea
*Calendarul naturii. se ține cont în crearea unei color tuturor
*Mesajul activității. cărților din
cărții Științe: Cărțuliile grupă
*Expoziția cărților Dezlegarea ghicitorilor la Sarcini: Selectează cărţile  Jocul didactic:
confecționate tema dată după conţinut. căutați cartea
*Tranziții *Educația muzicală Blocuri: Librăria
 Pauza dinamică Interpretarea cântecului Sarcini:construiește o
144
„eu am 10 ,,cărticica mea,, librărie cu rafturi pentru
degețele,, cărții
Evaluarea DLC: 398 ; DPES: 281 ; DC: 603; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor arăta părinților ce cărți personalizate au confecționat azi În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre ce momente trebuie să țină
cont în crearea unei cărți

Proiectarea zilnică
Data:. Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
18.12.2020 Vreau să ştiu, Unități de competență:
3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie, comunitate, țară.
Ziua: învăţ din cărţi 1.3. Exprimarea verbală a sentimentelor față de adulți, semeni, inițiind și realizând lucruri care știu că le vor plăcea, îi vor bucura pe adulți (părinți, bunici, educatori
Vineri etc.).
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să descriere ce ne învață cărțile pe care le lecturăm zi de zi;
Psihomotorii:
-să imite mișcările unui personaj din poveste;
Socio-afective:
-să manifeste interes față de răsfoirea cărților.
Vocabular: carte, patru ochi, învățare, morală, povești, curiozitate;
Resurse materiale: cărții, povești, fișe cu citate, ustensile joc de rol, imagini ccu personaje etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru Biblioteca: Povestea preferată Dramatizarea:
Întâlnirea de dimineață:
societate – citire de imagini Vizită la
 Salutul: Bună Lucru
dimineața
* Vreau să ştiu, învăţ din cărţi Sarcini: citește pe baza Bibliotecă individual
copiilași frumoși! -conversație ce ne învață cărțile imaginilor povestea preferată cu
 Calendarul naturii. Joc didactic: imită personajul Arta: Carte de poveşti” – curiozității: „Ce ne memorizare
 Mesajul activității. preferat confecţionare învaţă cărţile”. a poeziei
 Tranziții Educația pentru limbaj și Sarcini: confecționează o carte Povestea ,,Alba
 Lucru comunicare Joc de rol: De-a biblioteca” ca Zăpada”
preventive Însușirea sunetului P Sarcini: imită rolul
,,sărbătorile,, Memorizarea poeziei Cărticică, bibliotecarului
145
cărticică, de V. Rusu
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 225 ; DC: 592; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor repeta poezia cărticică, de V. Rusu acasă În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre ce ne învață cărțile, ce
informații ne oferă importante

Harta proiectului tematic ,, POVEŞTI LA GURA SOBEI”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU CA PERSONALITATE
Perioada: 21.12.2020-25.12.2020
PRIN JOC ȘI VOIE BUNĂ SĂ FIM EROII
”CARNAVALUL POVEȘTILOR”
DIN POVEȘTI, ÎMPREUNĂ

Proiect tematic:

„Poveşti la gura sobei”


POVEȘTI MINUNATE DE COPII
”POVEȘTI ADEVĂRATE DE PRIN ASCULTATE”
LUME ADUNATE”
”ATELIER DE INVENTAT POVEȘTI”
146
PROIECT TEMATIC
Tema globală: EU CA PERSONALITATE
Proiect tematic: „Poveşti la gura sobei„
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu povești, Jetoane cu personaje, tablou, cifre matematice, , material demonstrativ, personaje, jetoane, fișe de lucru, cărții,
creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru jocurile de rol, cuburi ,, lego”
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Sănătate și sănătate 2.3. Demonstrarea rezistenței în cadrul exercițiilor fizice, jocurilor,
motricitate Educație fizică ștafetelor și parcursurilor exersate.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
societate Educație pentru 3.1. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni,
societate acceptând diversitatea.
Limbaj și Educație pentru limbaj 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza
comunicare și comunicare imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor
la textul audiat.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 4.2. Compararea figurilor geometrice, stabilind asemănările și
elementare matematice deosebirile dintre ele.
Educație pentru mediu 2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale

147
Educație digitală mediului înconjurător.
Arte Educație plastică 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și
Educația muzicală în lucrări de artă plastică.
1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 poveștile sunt frumoase;  care sunt formulele de început şi  din povești am aflat lucruri bune
 există povești adevărate; de sfârşit ale unei poveşti? și interesante;
 în poveşti există personaje pozitive şi  cine scrie poveştile?  cărţile de poveşti au
personaje negative ( bune și rele);  de ce ne plac personajele pozitive din coperţi,imagini şi scris;
 există poveşti cu animale,cu prinţi şi poveşti ?  poveștile sunt scrise de oameni
prinţese,povești cu copii;  de ce nu ne plac personajele numiți scriitori;
 părinţii ne citesc seara poveşti; negative?  întâmplǎrile din poveşti s-au
 ne plac poveştile.  vreau sǎ ştiu cât mai multe poveşti. petrecut cu adevǎrat?
 vreau să fiu și eu ca eroii din povești! 

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi mamici, tatici, bunici,


În săptămâna aceasta, la noi la grădiniță vom desfășura un proiect care se
numeste „Poveşti la gura sobei„”. Vă invităm să vă amintiți poveștile pe care le
ascultați atunci când erați copii ca noi și să ni le spuneți și nouă seara la
culcare, pentru ca și noi să le povestim colegilor de la grădiniță.
De asemenea, vă rugăm să ne ajutați cu148 diferite materiale folositoare: cărți de
povești, imagini, CD- uri cu povești si altele, pe care să le aducem la grădiniță.
Vă mulțumim,
Copiii și doamna educatoare!
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni ”CARNAVALU  Educația pentru sănătate Joc de rol: „Cu mască, fără mască” Jocul verbal: Aventuri în lumea
L Rolul curățeniei reflectat prin povestea fata babei Biblioteca: „Povești cu care crești” poveștilor”
POVEȘTILOR” și fata moșneagului. Joc de masă: ” puzzle cu povești!” Dramatizarea : “Fata babei, fata
 Educația muzicală moșneagului
 „Aventuri în lumea poveștilor”- Povestirea: scufița roșie
cântece și dramatizări cu muzică
Marți PRIN JOC ȘI  Formarea reprezentărilor elementare Artă: „Rochițe de prințese” – „Lanțul personajelor din povești” –
VOIE BUNĂ matematice dactilopictură; ”Tablouri cu joc de mișcare în aer liber”
SĂ FIM EROII *„Împreună să gândim și apoi să socotim!” – personaje din povești” – aplicație
DIN operații de adunare cu 1 – 2 unități în concentrul 0 Construcții : ”Casa piticilor” Jocul de mișcare Casă, căsuță,
POVEȘTI, – 5 (exercițiu cu material individual – jetoane cu Știință: ”Drumul fetei moșului spre cine locuiește aici?
ÎMPREUNĂ elemente din povești) casă”(harta cu figuri)
Educația pentru mediu Jocul verbal ,,Personajul meu
Îngrijirea mediului-povestea ridichei uriașe preferat,,
 Educație fizică
Trecere prin labirint
Miercuri POVEȘTI  Educație pentru limbaj și comunicare Biblioteca: „Povești nemuritoare” –  Jocul de mișcare ,,Lupul la
MINUNATE ”Scufița Roșie”(predare) citiri de imagini stână”
DE COPII *Educația digitală Artă: „Castele din povești,,  Convorbire: ce ne învață
ASCULTATE Vizionarea desenului animat ,,Scufița roșie” Științe: Labirint –ajută pe scufița poveștile
 observare:personajele colorate
roșie să ajungă la casa bunicuței.
pe căsuțele de la teren
Joi ”ATELIER DE  Educația plastică Nisip și apă: „Mica sirenă ”  Jocul muzical,, „Prin pădurea
149
INVENTAT „Coronițe pentru prinți și prințese” (confecții) Știință: „Cine scrie povești?” cu alune”
POVEȘTI”  Educația muzicală Biblioteca: „Ghici, ghicitoarea  Jocul de mișcare ,,Iepurașul„
”Cântă după mine!”(joc muzical) mea!”  Joc creative ,,ștafeta povestirii”
Vineri ”POVEȘTI *Educația pentru societate/Dezvoltarea personală Joc de masă: „Spune, spune  Povestirea ,, o poveste
ADEVĂRATE „Eroi de fiecare zi” (convorbire cu suport intuitiv) negreșit/Din ce poveste am venit?” preferată”
DE PRIN Educație pentru limbaj și comunicare Artă:”Cărticica mea de povești”  Jocul de mișcare ,,Lupul și
LUME „Simboluri din povești” Alfabetizarea: Lucru individual în gâștele,,
abecedarul preșcolarului”  Curiozității despre poveștii
ADUNATE”

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
21.12.2020 ”CARNAVALUL Unități de competență:
Ziua: POVEȘTILOR” 3.2. Reacționarea adecvată în situaţii periculoase.
Luni 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească personajul din poveste în baza tabloului;
-să asocieze cuvântul ,,curețenie,, cu diferiți termenii în baza cirochinelui.
Psihomotorii:
-să aranjeze personajele, imaginile în ordinea corspunzătoare la tablă în baza poveștii fata babei și fata moșneagului;
Socio-afective:
-să manifeste dorință, atenție și răbdarede a asculta povești;
Vocabular:fată, moșneag, babă, lenoasă, poveste, povață, carnaval, audiere, răbdare, dăruire;
Resurse materiale: imagini cu povestea fata babei și fata moșneagului, jetoane cu personaje, obiecte de curețenie, măști, pian etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Joc de rol: „Cu mască, fără Activității
Întâlnirea de dimineață sănătate mască”
*Rutină: Primirea copiilor Jocul verbal: recuperatorii
Rolul curățeniei reflectat Sarcini: imită personajul cu
*Întâlnirea de dimineaţă: „Dac-aș prin povestea fata babei și Aventuri în cu
fi....(personaj din povești), mi-ar mască/fără mască
plăcea să fiu...”
fata moșneagului-lectura Biblioteca: „Povești cu care lumea repovestirea
poveștii poveștilor” poveștii
*Salutul : „Bună dimineaţa crești”
tuturor”, Jocul-aranjează personajele
corect
Sarcini: alege o poveste și
*Prezenţa, Calendarul naturii,
*Noutatea zilei :„Aventuri în Discuții-curățenia casei povesteșteo Dramatizarea :
lumea poveștilor”  Educația Joc de masă: ” puzzle cu “Fata babei, fata Jocul de
150
*Rutine şi tranziţie: „Gimnastica muzicală povești!” moșneagului mișcare ,,ce
de înviorare” , ”Mâinile curate „Aventuri în lumea Sarcini: aranjează piesele de
înseamnă sănătate” poveștilor”-cântece și
face
puzzle și obține o poveste.
*Tranziţie: „La pădure” joc dramatizări cu muzică Povestirea: personajul,,
muzical Numeșteo
scufița roșie
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 183 ; DC: 628; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor gândi la o poveste și o vor repovesti colegiilor Copii astăzi sau familarizat cu noțiuni de curețenie, au cunoscut povești.
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
22.12.202 PRIN JOC ȘI Unități de competență:
0 VOIE BUNĂ SĂ 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
4.2. Compararea figurilor geometrice, stabilind asemănările și deosebirile dintre ele.
Ziua: FIM EROII DIN 2.2. Observarea diferitor procese, fenomene, relații, componente ale mediului înconjurător.
Marți POVEȘTI, Obiective operaționale:
ÎMPREUNĂ La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să enumere personajele și să raporteze numărul corespunzător;
-să înțeleagă noțiunile de la mic la mare, de crescător și descrescător;
Psihomotorii:
-să aranjeze la tablă personajele din poveste după înălțime de la mic la mare;
Socio-afective:
-să participecu entuziasm în cadrul jocului cu eroii din poveste.
Vocabular: joc, eroii, poveste, aranjare, creștere și descreștere, cantitate, număr;
Resurse materiale set cifre, jetoane cu personaje mici și mari, exercițiu cu material individual – jetoane cu elemente din povești)etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Formarea Artă: „Rochițe de prințese” – *Jocul de Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: reprezentărilor mișcare subiect ,,De-
dactilopictură;
*”Dac-aș fi într-o poveste, mi- elementare matematice ,,Eliberați a biblioteca”
ar plăcea să fiu...” Sarcini:decorează rochița de
*„Împreună să gândim și apoi să princesă păsărelele”
*Salutul: „Bună dimineaţa, eu
sunt...tu ești....”(personaje din socotim!” –operații de adunare cu Construcții:”Casa piticilor” *Convorbire cu Activități
povești) 1 – 2 unități în concentrul 0 – 5 observare: recuperatori
Sarcini:construiește casa
* Prezenţa, Calendarul naturii Educația pentru mediu obiceiurile de cu copii care
piticilor comportament au dificultăți
*Noutatea zilei : „Cine a venit Îngrijirea mediului-povestea ridichei Știință: ”Drumul fetei moșului
la noi?” în curte cu
uriașe
151
*„Gimnastica de înviorare” Joc-aranjarea personajele de la mare șa spre casă”(harta cu figuri) *Jocul matematica.
”Singurel mă îngrijesc” mic și numărarea lor Sarcini: găsește drumul corect verbal ,,Ajutăl
*Tranziţie: „Piticii voinicii”  Educație fizică
-joc muzical
spre casă cu ajutorul hartei și pe Neștiilă”
Trecere prin labirint figurilor
Evaluarea DLC: 532 ; DPES: 204 ; DC: 631; DFFS : 84 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor lucre individual acasă cu cifrele matematice În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre mare, mic, crescător
și descrescător.
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare/Educația digitală
23.12.202 POVEȘTI Unități de competență:
0 MINUNATE DE 3.1. Perceperea conținutului textului literar (povești, poezii) în baza imaginilor/cardurilor/ filmulețelor educative și raportarea imaginilor la textul
audiat.
Ziua: COPII
Obiective operaționale:
Miercuri ASCULTATE” La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească personajul din povestea dată, caracterizându-l cu propoziții dezvoltate;
Psihomotorii:
-să imite prin mișcări personajul din povestea reprezentată;
Socio-afective:
-să manifeste dorința de implicare activă în cadrul activității cu povești minunate;
Vocabular: personaj, morală, autor, denumire, repovestire, copii, ascultare, răbdare, povață;
- Resurse materiale: cărți de povești, planșe, jetoa-ne,puzzle,cărți de colorat, fișe de lucru,calculator, CD-uri video și audio
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație pentru Biblioteca: „Povești  Jocul de Jocuri cu
Întâlnirea de dimineața mișcare subiect
limbaj și comunicare nemuritoare” ,,Imită
”A fost odată ca niciodată...” ,,Lupul la
Educație pentru limbaj și Sarcini: citește imaginilor cu personajul
*Salutul „Bună dimineaţa!Bine ai stână”
venit aici/ Băieți și fetițe comunicare poveștii ”
 Convorbire:
mici,/Animăluțe și pitici,/Prinți și ”Scufița Roșie”(predare)- Artă: „Castele din povești,,
ce ne învață
prințese/Din poveștile alese!” lectura, povestire Sarcini: colorează din fișa poveștile Citirea
*Prezenţa,calendarul naturii Analiza tabloului. castelul cu culori calde *observare:personaje literaturi ,,
*Noutatea zilei „Călătorie în -Joc verbal ,,continue fraza...” Științe: Labirint –casa scufiței le colorate pe Foișorul”
lumea poveștilor” roșii căsuțele de la teren
*Rutine: „Gimnastica de Sarcini: ajută pe scufița roșie
*Educația digitală
152
înviorare”, ”Cântecul mâinilor Vizionarea desenului să ajungă la casa bunicuței.
curate” animat ,,Scufița roșie”
*Tranzitie: „Câte unul pe
cărare...” – joc cu text şi cânt
Evaluarea DLC: 428 ; DPES: 328 ; DC: 644; DFFS:76 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Părinți seara înainte de culcare să le lectureze poveștii copiilor lor. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre povața poveștilor și despre
ascultarea active

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
24.12.202 ”ATELIER DE Unități de competență:
0 INVENTAT 1.1. Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și în lucrări de artă plastică.
Ziua: POVEȘTI” 1.1. Audierea, în linişte, a creaţiilor muzicale
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească procedeele de artă în confecționarea coronițelor din povești;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic, foarfeca, hârtia colorată, cleiul pva ;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul atelierului de inventat poveștii.
Vocabular: atelier, povești, creație, procede, coroniță, auriu, confecție;
Resurse materiale: creioane colorate, acuarele, cario-ca,plastilină, hîrtie colorată, lipici, hârtie creponată, foi de desen, planșete
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația plastică Nisip și apă: „Mica sirenă ” Plimbări:
Întâlnirea de dimineață:
„Coronițe pentru prinți și Saricini: ajută sirena să * Jocul muzical,, „Prin
”Micul povestitor”
*Salutul „Bună dimineaţa, mici prințese” (confecții) înoate în apă pădurea cu alune” Lucru
povestitori”, Procedeele de confecționare- Știință: „Cine scrie povești?” individual
*Prezenţa, Calendarul naturii, explicare Sarcini: unește în fișa *Jocul de mișcare ,,finisarea
*Noutatea zilei: „Împreună să ,,Iepurașul„ confecților cu
Simbolul coronițelor- imaginile corespunzătoare
lucrăm și o poveste noi să * Joc creative ,,ștafeta coronițe,,
inventăm!” convorbire autorului povestirii”
*Rutină şi tranziţie: „Gimnastica  Educația muzicală Biblioteca: „Ghici, Joc de
de înviorare” ”Cântă după mine!”(joc ghicitoarea mea!” mișcare
*Tranzitie: „Am cunoscut un Găsește
muzical) Sarcini: ascultă cu atenție
153
orășel”(cântec) ghicitoarea și spune răspunsul. obiectul
ascuns
Evaluarea DLC: 397 ; DPES: 326 ; DC: 606; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea material din povești, coronițe, costume și le vor prezenta la În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă,
grădiniță ustensile, realizarea colajelor plastic la tema poveștilor.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
25.12.2020 ”POVEȘTI Unități de competență:
Ziua: ADEVĂRA 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
Vineri TE DE 3.1. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni, acceptând diversitatea.
Obiective operaționale:
PRIN La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
LUME Cognitive:
ADUNATE” - să numească eroii poveștii lecuturate de educator;
-să formuleze propoziții dezvoltate cu simbolurile din povești;
Psihomotorii:
-să imite mișcările din cadrul tranziției după exemplu educatorului”;
Socio-afective:
-să manifeste entuziasm față de ascultarea poveștilor de prin lume adunate.
Vocabular: povești adevărate, lume, adunate, eroii, simbol, coș, semnificație etc.
Resurse materiale: măști, accesorii pentru dramatizări, decoruri puzzle, piramida poveștilor, fișe, labirinturi, imagini din povești
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Întâlnirea de dimineață: *Educația pentru Joc de masă: „Spune, spune Plimbări: Activități de
”Poveștile ne învață/Lucruri societate/Dezvoltarea personală negreșit/Din ce poveste am venit?”  Povestire recuperare
a ,, o Însușirea
bune pentru viață” „Eroi de fiecare zi” Sarcini: să aleagă imaginea, să o
literelor învățate
*Salutul: „Bună dimineaţa, (convorbire cu suport intuitiv) construiască și să o numească. poveste
eroi de poveste!”, Observarea piramidei Artă:”Cărticica mea de povești” preferată” Recapitularea la
Sarcini: crează o cărticică și aplică  Jocul de
*Prezenţa, Calendarul naturii poveștilor tot ce sa învățat
imagini cu povești mișcare ,, pe tot parcursul
*Noutatea zilei : „Eroi de Educație pentru limbaj și
Alfabetizarea: Lucru individual în Lupul și săptămâni cu
fiecare zi” comunicare
abecedarul preșcolarului” gâștele,, copii care au
*Rutine: „Gimnastică de „Simboluri din povești”-  Curiozităț dificultăți de
Sarcini: Lucrează individual în
explicare învățare.
154
înviorare”, ”Cântecul Analiza fonetică a propoziției. abecedar scriind literele și citind ii despre
mâinilor curate” cuvinele de două silabe. poveștii
*Tranziţie: „Scăunelele
muzicale”
Evaluarea DLC: 399; DPES: 204 ; DC: 605; DFFS: 81 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor crea vestimentație cu personajele preferate În această zi copii au cunoscut piramida poveștilor, eroi renumiți și au fost foart
capabili și active.
Harta proiectului tematic ,, TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU ȘI CELĂLANȚI
Perioada: 28.12.2020-31.02.2020
Clopoţeii colindătorilor
Cizmulițele lui Sfântul Nicolae

Proiect tematic:

„Tradiţii şi obiceiuri de
iarnă” Datini și obiceiuri de crăciun
Revelionul copiilor

În așteptarea lui Moș Crăciun

155
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu ca personalitate
Proiect tematic: Tradiţii şi obiceiuri de iarnă
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: brad, jucării, globuri, imagini cu sărbătorile de iarnă, tradiții, obiceiuri, traistă, guaș, acuarelă, creione, apă, pahare, clopoțeii etc..
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 1.3. Păstrarea în ordine și curățenie a jucăriilor, bunurilor personale și locului de
Sănătate și motricitate sănătate joacă.
Educație fizică
1.2. Utilizarea variaților de mers după semnal, cu schimbarea direcției.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
personală
Educație pentru 3.3. Respectarea culturii sale și recunoașterea aspectelor altor culturi.
societate
Limbaj și comunicare Educație pentru 4.3. Distingerea mesajului simplu din imagini/o serie de 2-3 imagini corelate, care
limbaj și prezintă evenimente familiare.
comunicare 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane
apropiate.
Științe Formarea 1.11. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă,
reprezentărilor mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
elementare 5.3. Compararea unor evenimente, fenomene, acțiuni, identificând asemănări și
matematice

156
Educație pentru deosebiri dintre ele.
mediu 1.12. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
Educație digitală
1.13. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
interactive.
Arte Educație plastică 2.4. Crearea unor colaje simple, utilizând diverse materiale și tehnici de artă
Educația muzicală 2.2. Coordonarea mișcărilor corpului sau părților corpului cu ritmul muzicii
audiate.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Se colindă;  Semnificaţia Crăciunului;  • Semnificaţia bradului de
 • Primesc bani în urma acestui fapt;  • La cine vine Moş Crăciun; Crăciun şi a împodobirii
 • Împodobesc bradul;  • Invaţă cântece care se cântă în acestuia;
 • Vine Moş Crăciun. preajma acestei sărbători;  Au învățat colinde noi
 • Masa este foarte îmbelşugată  • Care este mesajul colindelor;
 • Cum se sărbătoreşte Crăciunul la
ţară,
 haine de sărbătoare;
 • Care sunt decoraţiunile pentru brad
şi casă in zilele de sărbatoare şi cum
se confecţionează ele.

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi părinţi,
Începând cu data de decembrie, pe parcursul întregii157săptămâni, în cadrul activităţilor pe care le
vom desfăşura, vom organiza un proiect cu tema: “Sărbătorile
Crăciunului”. În acest scop vă rog să discutaţi cu copiii dumneavoastră şi să vizionaţi
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
interes personală
Luni Cizmulițele lui  Educația pentru sănătate Alfabetizarea:Daruri de la Moș Jocul de mișcare:Găsește perechea
Sfântul Nicolae Pregătirea cizmulițelor pentru Sfântul Nicolee-Imagini cizmuliței”
Nicolae. Artă: cizmulița-decorare Jocul verbal ,,Ghici ghicitoarea”
 Educație muzicală Joc de rol: Dacă aș fi eu Moș Dramatizarea: Sosirea Moșului Nicolae”
 Iată ,vin colindători” –colindă Crăciun.

Marți Clopoţeii  Formarea reprezentărilor Artă: „ghirlande şi lanţuri colorate  Lucru la teren ,, aranjarea
colindătorilor elementare matematice Științe: fișă de lucru cu clopoțeii jucăriilor,,
Clopoţeii colindătorilor-mulți/puțini, mărimea lor Blocuri: sania lui Moş Crăciun”  Povestirea despre ce fel de
 Educație pentru mediu -construcții clopoțel are acasă
Bradul de Crăciun – observare
 Educație fizică
Ocolire, alergare și sărătură printre brazi.
Miercuri Datini și  Educația pentru limbaj și Științe:Ajută pe Moș Crăciun să  Jocul mobil Prindemă repede
oobiceiuri de comunicare ajungă la sacul cu jucării-labirint.  Jocul de mișcare ,,Baba oarba
Crăciun Datini şi obiceiuri de Crăciun”-lectură de imagini Alfabetizare: „citim cărţi ilustrate şi  Convorbire: Ce cadou îți dorești
Educația digitală felicitări despre crăciun  observare: timpului de afară,,
„Cum a fost ales bradul, pom de Crăciun?” legendă Joc de rol: Joc de rol „De-a
– lectura educatoarei colindătorii”
Vizionarea legendei ,,De crăciun”
158
Joi În așteptarea  Educație plastică Alfabetizarea: „obiceiuri şi tradiţii  Jocul didactic ,,Săculețul cu
lui Moș  Decorarea bradului prin metoda de Crăciun” – planşe, cărţi, felicitări, jucării”
Crăciun ștampilării discuţii libere
 Educația muzicală Arta: “„Felicitare” - pictură şi  Jocul de mișcare ,,Iepurașul„
 Interpretarea Cântecul ,,Moș Crăciun decorare
ești cel mai bun” Apă și nisip- Joaca copiilor în
nisip.Forme
Vineri Revelionul  Educația pentru Biblioteca: “Pomul de crăciun” –  Jocul ,,ghici sărbătoarea „
copiilor societate/Dezvoltarea personală lectura dupa imagini  Jocul de mișcare ,,Ce este la ce
Conversație ,,Cum se sărbătorește Revelionul” Arta: jucării-modelare folosește
*Dezvoltarea limbajului-poezia ,,Anul Nou- Joc de masă: „Să împodobim  Convorbire cu observare:
memoriz. brăduţul culoarea anotimpului iarna
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru sănătate/Educația muzicală
28.12.2020 Cizmulițele lui Unități de competență:
Ziua: Sfântul Nicolae 1.3. Păstrarea în ordine și curățenie a jucăriilor, bunurilor personale și locului de joacă.
Luni 2.2. Coordonarea mișcărilor corpului sau părților corpului cu ritmul muzicii audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să recunoască sărbătoarea Sfântului Nicolae în baza imaginilor;
-să numească regulile de îngrijire ale încălțămintei.
Psihomotorii:
-să deseneze cizmulițele după exemplu fișei;
Socio-afective:
-să manifeste emoții de bucurie față de această sărbătoare.
Vocabular:iarnă, anotimp, Moș Nicolae, cizmulițe, daruri, crenguță, jucării, specific,emoții, dorință.
Resurse materiale: Imagini cu cizmulițe, Daruri, atribute pentru joc de rol, ștampile rotunde, pătrate etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua jumătate
interes a zilei
 Educația pentru Alfabetizarea:Daruri de la Plimbări: Jocul
Întâlnirea de dimineață: sănătate Moș Nicolae-Imagini Jocul de distractic
 Salutul: Soare- Pregătirea cizmulițelor Sarcini:Citește imaginile și mișcare:Găsește ,,POtrivește
soare domn bălai pentru Sfântul Nicolae.- numește ce daruri adduce Moș perechea cizmuliței” ilustrațiile,,
 Calendarul naturii. convorbire Nicolae.
 Mesajul activității. Situații de problemă ,,Cum Artă: cizmulița-decorare
Jocul verbal ,,Ghici
 Moment de trebuie să ne comportăm ca să Sarcini: Decorează cizmulița
159
supriză ,,Moș vină Moș Nicolae? cu diferite figure ștampilate ghicitoarea” Repetarea
Nicolae,,  Educație muzicală Joc de rol: Dacă aș fi eu Moș cântecelului
 Tranziții Iată ,vin colindători” – Crăciun. Dramatizarea: Sosirea Iată, vin
 Pauza dinamică colindă Sarcini:Imită rolul Moșului Moșului Nicolae” Colindătorii.
„De crăciun ă Nicolae prin gesturi și mimici
pregătesc,, .
Evaluarea DFFS: 82, 84 ; DPES: 314; DLC:465, 463; DC: 607; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Copii împreună cu părinții vor pregătii cizmulițele pentru Sfântul Nicolae În această zi copii s-au familarizat cu o tradiție și o sărbătoare nou și multă așteptată
de copii

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu/Educația fizică
29.12.2020 Clopoţeii Unități de competență:
Ziua: colindătorilor 1.2.Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.)
Marți 5.3. Compararea unor evenimente, fenomene, acțiuni, identificând asemănări și deosebiri dintre ele.
1.13. Evidențierea semnelor caracteristice fiecărui anotimp.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să enumere clopoțeii, aranjândule după mărime și număr;
-să numească elementele componenete ale bradului;
Psihomotorii:
-să plaseze la tabă clopoței colorați după culoare, formă și mărime
Socio-afective:
-să manifeste dorința de a participa activ.
Vocabular: colindător, clopoțel, brad, crăciun.
Resurse materiale: Brad imagine, clopoței de diferite culori și mărimi, material pentru educația fizică, mingir, fluer, etc.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Formarea reprezentărilor Artă: „ghirlande şi lanţuri Plimbări:
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice colorate  Lucru la teren ,,
 Salutul: Bună Clopoţeii colindătorilor-mulți/puțini, Sarcini: colorează ghirlandele aranjarea Convorbire-
dimineața dragi jucăriilor,, despre
mărimea lor cu culori deschise și colorate
colindători
Exercițiul-aranjarea la tablă clopoței Științe: fișă de lucru cu  Povestirea despre copacii”
 Calendarul naturii. ce fel de clopoțel
 Mesajul activității ,, colorați după culoare, formă și mărime clopoțeii
 Educație pentru mediu Sarcini: Unește clopoțeii cu are acasă
Clopoțelul fermecat
160
al colindătorului,, Bradul de Crăciun – observare umbra corespunzătoare Exerciții de
 Tranziții  Educație fizică Blocuri: sania lui Moş comparare a
 Conversație  Ocolire, alergare și sărătură mulțimilor
Crăciun” –construcții
,,Colindatul- de clopoței
printre brazi. Sarcini: Construiește o sanie
semnificație,,
pentru Moș Crăciun.

Evaluarea DLC: 427 ; DPES: 278 ; DFFS: 83; etc.

Implicarea părinților Evaluarea zilei


Să va organiza o plimbare cu copilul în parc pentru observarea bradului. În cadrul activității copii au învățat despre structura copacului, au numărat și comparat
mulțimele de elemente.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru limbaj și comunicare
30.12.2020 Datini și oobiceiuri Unități de competență:
Ziua: de Crăciun 4.3. Distingerea mesajului simplu din imagini/o serie de 2-3 imagini corelate, care prezintă evenimente familiare.
Miercuri 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să indetifice obiceiurile de Crăciun în baza imaginilor;
Psihomotorii:
-să execute exerciții vizând mișcările diferitor segmente ale corpului (cap, trunchi, membre)
Socio-afective:
-să manifeste interes față de datini și obiceiuri de iarnă.
Vocabular: Datini, obiceiuri, urături, colindat, crăciun, masă, colăcei, clopoței, haine naționale, copii etc.
Resurse materiale: imagini cu urături, clopoței, colocei, noțiuni, textul cu legenda etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
*Educația pentru limbaj și Științe:Sacul lui Moș Crăciun  Jocul mobil Jocuri cu
Întâlnirea de comunicare Sarcini: Ajută pe Moș Crăciun Prindemă repede subiect
dimineață: Datini şi obiceiuri de Crăciun”- să ajungă la sacul cu jucării-  Jocul de ,,Bucătăria”
 Salutul: Astăzi lectură de imagini, convorbire labirint. mișcare ,,Baba
aș vrea să fiu un oarba
„Cum a fost ales bradul, pom de Alfabetizare: „citim cărţi
clopoțel și să
Crăciun?” legendă – lectura ilustrate şi felicitări despre  Convorbire: Ce Observarea ,
răsun……
 Calendarul educatoarei crăciun cadou îți dorești ,Bradului
naturii. Sarcini: Privește imaginile și observare: din grupă

161
 Mesajul Educația digitală descrie felicitare, ilustrata timpului de cum este
activității. Vizionarea legendei ,,De crăciun” Joc de rol: Joc de rol „De-a afară,, decorat,,
 Tranziții colindătorii”
 Pauza dinamică Sarcini: Imită rolul colinătorilor
„Mâinele am de Crăciun
ridicat”
Evaluarea DFFS: 28; 36 ; DPES: 345; DLC:466; DC: 582; etc
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să prezinte un desen de Crăciunl în familia sa În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre datini și obiceiuri de iarnă.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație muzicală și Educația plastică
31.12.2020 În așteptarea lui Unități de competență:
Ziua: Moș Crăciun 2.4. Crearea unor colaje simple, utilizând diverse materiale și tehnici de artă
Joi 2.2. Coordonarea mișcărilor corpului sau părților corpului cu ritmul muzicii audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să recunoască imagini care reflectă sărbătoarea când vine Moș Crăciun;
Psihomotorii:
-să participe alături de educator la decorarea grupei în straie de sărbătoare ;
Socio-afective:
-să aprecieze lucrarea sa și a colegiilor;
Vocabular: Moș Crăciun, decor, jucării, brad, etc.
Resurse materiale: planșe cu tradiții de crăciun, foi color, foarfecă, clei pva, ștampile. planşe, cărţi, felicitări,
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educație plastică Alfabetizarea: „ obiceiuri şi Plimbări: Jocuri
Întâlnirea de *Decorarea bradului prin metoda tradiţii de Crăciun-convorbire  Jocul didactic didactic
dimineață: ștampilării-explicarea Sarcini:purtați discuții libere ,,Săculețul cu aranjează
 Salutul: Astăzi e o procedeelor despre cum se sărbătorește jucării” jucăria la
zi frumoasă! *Despre Moș Crăciun- obiceiurile de Crăciun locul ei”
 Calendarul naturii. convorbire Arta: “„Felicitare” - pictură şi  Jocul de
 Mesajul activității.  Educația muzicală Decorare mișcare Repetarea
Interpretarea Cântecul ,,Moș Sarcini: realizează o felicitare ,,Iepurașul„ cântecelulu

162
 Tranziții Crăciun ești cel mai bun” cu materialul dat i ,, Moș
 Pauza dinamică Apă și nisip- Joaca copiilor în Crăciun
„Toți pășim în pas nisip. ești cel mai
vioi unu-doi,, Sarcini: formează diferite bun””
forme cu ajutorul nisipului.
Evaluarea DLC: 465; DPES: 327 ; DC:556; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un poster cu tema: Crăciunul În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre cum să decorezi brăduțul de
crăciun.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația pentru societate și Educația personală/Educația pentru limbaj și comunicare
2020 Revelionul Unități de competență:
Ziua: copiilor 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
Vineri 1.2. Respectarea culturii sale și recunoașterea aspectelor altor
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să evidențieze rolul sărbătorilor în viața omului;
Psihomotorii:
-să mânuiască materialele didactice pentru pregătirea de revelion;
Socio-afective:
-să cultivăm dragostea față de sărbătorile de iarnă;
Vocabular: revelion, artificii, culori, iarnă, zăpadă;
Resurse materiale: imagini cu pomul de crăciun, cadouri improvizate, etc.
ADP Rutina și tranziții  Educația pentru Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
societate interes jumătate a zilei
 Educația pentru Biblioteca: “Pomul de Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de societate/Dezvoltarea crăciun” –lectura dupa imagini  Jocul ,,ghici subiect ,,De
dimineață: personală Sarcini: lectrează în baza sărbătoarea „ sărbătorii”
 Salutul: Am venit *Conversație ,,Cum se imaginilor legenda pomului  Jocul de
cu bucurie! sărbătorește Revelionul” Arta: jucării-modelare mișcare ,,Ce este Dialoguri
 Calendarul naturii. *Dezlegarea ghicitorilor despre Sarcini: modelează diverse la ce folosește despre
 Mesajul activității. anotimpul iarna. jucării colorate  Convorbire cu revelion
 Tranziții *Dezvoltarea limbajului-poezia Joc de masă: „Să împodobim observare:
 Pauza dinamică ,,Anul Nou-memoriz. brăduţul culoarea
163
„ „Noi zburăm ca Exercițiul de îmbogățire a Sarcini: fomează jucării din anotimpului iarna
fulgușorii” vocabularului bucăți în întreg apoi decorează
brăduțul

Evaluarea DLC: 399 ; DPES: 314 ; DC: 566; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să poarte discuții cu copiii despre cum se petrec pregătirile de revelion În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre jucării, cum ar trebuie
aranjate în pomul de crăciun.

Harta proiectului tematic ,,Păsări domestice”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Perioada: 04.01.2021-08.01.2020
La ferma de păsări
Importanța păsărilor domestice

Proiect tematic:

„Păsări domestice”
Ga-Ga-Ga, gâsculița mea!
Puişorul politicos
Rățușca cea moțată
164
PROIECT TEMATIC
Tema globală:
Proiect tematic: Păsările domestice
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu animalele domestice, cu foloasele lor, tablou, reviste, , material demonstrativ, imagini cu adăpost, personaje, jetoane,
fișe de lucru, cărții, creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru jocurile de rol, cuburi ,, lego”
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Sănătate și sănătate 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor
motricitate Educație fizică care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie,
societate comunitate, țară.
Educație pentru 2.2. Demonstrarea unui comportament grijuliu față de sine și cei din
societate jur.
Limbaj și Educație pentru limbaj 1.41. Recunoașterea unor surse sonore (persoane, jucării, vieţuitoare,
comunicare și comunicare obiecte) din mediul apropiat după sunetele produse.
2.6. Descrierea ghidată a unor obiecte, vietăţi, imagini/ carduri, după
diferite criterii, aspecte.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
165
reprezentărilor 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
elementare matematice 3.1. Recunoașterea nevoilor de bază ale ființei umane (apă, aer, hrană,
Educație pentru mediu adăpost, lumină). 3.2. Determinarea rolului plantelor, animalelor în
Educație digitală viața omului.
Arte Educație plastică 3.1. Aprecierea dirijată a propriilor lucrări.
Educația muzicală 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Au pene şi aripi  -Ce mănâncă păsările domestice;  cunoştinţe despre:cocoş,
 Mănâncă boabe  De ce trebuie îngrijite tot timpul; găină,pui, raţă, gâscă,
 Trăiesc în curtea omului  De ce creşte omul păsările domestice; curcă,curcan şi porumbel;
 Fac ouă  Cum sunt penele;  care sunt părţile componente ale
 Ce mănâncă păsările; corpului păsărilor, şi utilitatea
 Cum este ciocul găinii, dar al raţei; acestora;
 Cum văd păsările;  cum se înmulţesc;
 Cum aud păsările; cum sunt urechile  cum trebuie îngrijite aceste
lor vieţuitoare;
 ce foloase aduc ele omului;

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi părinţi,

Începând de luni, în cadrul activităţilor pe166


care le vom desfăşura cu copiii, vom organiza şi un
proiect tematic cu tema „PĂSĂRILE DOMESTICE”.

În acest scop, vă rugăm să discutaţi cu copiii d-voastră evenimente sau aspecte pe care le-aţi
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni Importanța  Educația pentru sănătate Bibliotecă: Pasarile din curte” *Convorbire,, Păsări din curtea
păsărilor Importanța păsărilor domestic-carne, Artă: ,, Puișori galbeni din vată bunicii”?
domestice ouă, pentru sănătate colorată”  Hultanul la gaini-joc de mișcar
 Educația muzicală Construcții: Coteţele de pasari”  Mama isi cauta puii-joc de
Interpretare: cantec ''Fiecare pui'' mișcare

Marți La ferma  Formarea reprezentărilor Știință: ,,Găsește hrana potrivită Joc verbal :Ghici, ghicitoarea mea
de păsări elementare matematice pentru fiecare pasăre!” Joc muzical „Răţuştele mele”
Cloşca cu pui”– j.d. numarat in limitele 1- Artă: Puisorii-mototolire Jocuri distractive - '' Puisorii
5,numeralul ordinal; Bibliotecă: ,,Puiul de pasăre,,
Educație fizică intind aripioarele''
lectură de imagini
” Săritura în lungime de pe loc
Joc„Răţuştele sar şanţul”
Miercuri Ga-Ga-Ga, *Educație pentru limbaj și comunicare Știință: ,, Mama si puii
gâsculița Ga-Ga-Ga, gâsculița mea!” (lectură Joc de rol: ,, “Îngrijim puişorii” Joc distractiv: ,,Puișori,
mea! după imagini)  Bibliotecă: ,,Gardul” – grafisme veniți la mama!”
 Educația digitală Convorbire ,,Care este animalul tău
Vizionarea filmulețului „Avicola de păsării preferat din ograda bunicilor?”
Joi Rățușca  Educație plastică Joc de masă: ,, „Alege si grupeaza
cea moțată Rățușca cea moțată -desen pasarile * Joc de miscare „Puişori, veniţi la
 Educația muzicală Artă: „Păsări de curte” -colorare mama!”
Bibliotecă: memorizare-'' Puisorul de
167
„Puişorul cafeniu” gaina'' Auditie-cântece despre păsări
joc muzical „Răţuştele mele”
Vineri Puişorul  Educația pentru societate Artă: Puisori” – modelaj  *Joc senzorial: ,,Cine face așa?”
politicos Puişorul politicos-convorvire Construcții: ,, Ferma de păsări” –  Joc muzical - ''Closca”
Educația pentru limbaj și comunicare lego, cuburi
Însușirea Literei G „mare” g „mic„ Știință: ,,Găsește drumul puiului
către mama-labirint

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
04.01.2021 Importanța Unități de competență:
Ziua: păsărilor 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Luni domestice 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească în baza ciorchinelui folosul păsărilor aduse omului;
Psihomotorii:
-să cânte executând mițcările cu corpul, mâiini, picioare la cântecul fiecare pui;
Socio-afective:
-să manifeste atitudine grijulie față păsările domestice,
Vocabular:curte, coteț, , foloase, carne, ouă, pene, , găini, puișori, , rață, gâscă , curcan, etc.
Resurse materiale: planșă ciorchine, imagini cu păsări, figuri geometrice, constructor lego, păsări mulaje, pene, ouă carne imagini.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
*Educația pentru sănătate Bibliotecă: Pasarile din curte” Convorbire,, Păsări
Întâlnirea de Importanța păsărilor
dimineață:
Sarcini: citire de imagini din din curtea bunicii”?
domestice-carne, ouă, reviste şi discuţii libere despre
 Salutul: ”Cum pentru sănătate
Repetarea
vorbesc Jocul didactic: Ghicitoarea
pasarile domestic Hultanul la gaini-joc cântecelulu
păsările?”; Artă: ,, Puișori galbeni din vată de mișcare i învățat
mea”; dimineața.
 Calendarul naturii. colorată”
Adevărat sau fals”-corectaţi-
 Mesajul activității.
„Ce am vazut in
mă dacă greşesc şi apoi Sarcini: confecționează puișori Mama isi cauta Joc de rol:
formulaţi propoziţia corectă Construcții: Coteţele de De-a
curtea bunicilor? *Educația muzicală
puii-joc de mișcare vânzătorul
168
 Tranziții,, Merge Interpretare: cantec ''Fiecare pasari” de ouă,
pui'' carne
rața pe potecă Sarcini: construiește cotețe
pentru păsări
Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 206 ; DC: 582; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Își vor expune părerea despre cum iubesc ouăle, carnea de păsări În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre păsări domestice, folosul adus
oamenilor.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
05.01.202 Ferma de păsări Unități de competență:
1 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
Ziua:
2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de păsări, pui din planșa de la tablă;
Psihomotorii:
-să aranjeze păsările în dependență de cantitate multe/puține.
Socio-afective:
-să manifeste dorință față de activitățile matematice;
Vocabular: mult, puțin, tot atâtea, păăsri, cifre, cantitate, corespondenț, fermă, specii, fermier, avicolă etc.
Resurse materiale: fișe matematice, , foi A4, clei pva, figuri geometrice, imagini cu așa da/așa nu, fișe, hârtie creponată etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Formarea reprezentărilor Știință: Hrana păsărilor Joc verbal :Ghici, Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: subiect
 Salutul: Vai, ce elementare matematice Sarcini: ,,Găsește hrana ghicitoarea mea ,,De-a
ochișori,, Cloşca cu pui”– j.d. numarat in potrivită pentru fiecare pasăre!” Joc muzical fiermierii”


Calendarul naturii.
Mesajul activității.
limitele 1-5,numeralul ordinal; Artă: Puisorii-mototolire „Răţuştele mele”
Gruparea păsărilor, puișorilor, și
 Tranziții
comparare mulți/puțini,
Sarcini: mototolește hârtia și Jocuri Activități
 recuperato
distractive - ''
Pauza dinamică
mare/mic obține un puișor ri cu copii
169
„”Unu, doi, trei Educație fizică Bibliotecă: ,,Puiul de pasăre,, Puisorii intind care au
dificultăți
suntem prieteni ” Săritura în lungime de pe lectură de imagini
voinicei” aripioarele'' cu
loc Joc„Răţuştele sar Sarcini:lecturează imaginile matematic
şanţul” prin răspunderea la întrebări
a.

Evaluarea DLC: 541 ; DPES: 222 ; DC: 574; DFFS : 26 etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor purta grijă față de păsările de curte În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile matematice
mulți, puțini cu ajutorul imaginilor cu puișori, rățuște, găini, cocoși etc.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
06.01.202 Ga-Ga-Ga, Unități de competență:
1 1.1. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
gâsculița mea!” 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate.
Ziua:
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească denumirea animalelor în baza imaginilor;
Psihomotorii:
-să imite mișcările și onomatopeele căpriței;
Socio-afective:
-Să participe activ la realizarea sarcinilor
Vocabular: pui, sunet, mamă, mers, prietenă, povestire;
Resurse materiale: fișe cu intrusul, jetoane pentru joc de rol, fișe cu grafisme, ilustrații cu poveste capra cu trei iezi etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
*Educație pentru limbaj și Știință: ,, Mama si puii
Întâlnirea de dimineață:
 Salutul: Noi frumos comunicare Sarcini: Unește cu o linie puiul Joc
ne salutăm. Ga-Ga-Ga, gâsculița mea!” cu mama distractiv:
 Calendarul naturii. (lectură după imagini)  Joc de rol: ,, “Îngrijim ,,Puișori, Citirea
 Mesajul activității.
Ciorchinele păsările domestice puişorii” veniți la literaturi
 Tranziții ,,Cloșca
Exercițiu de scriere a linilor Sarcini: imită rolul dat cum mama!”
 Pauza dinamică ,,
„Puișori se-n vârtesc oblice, și elementelor grafice îngrijișeti de puișori Convorbire
170
și la centre ei Educația digitală Bibliotecă: ,,Gardul” – ,,Care este
sosesc,,
Vizionarea filmulețului grafisme animalul tău
„Avicola de păsării Sarcini: scrie grafismele din preferat din
fișă ograda
bunicilor?”
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să-și aleagă o pasăre și să o descrie În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre gâsculiță și alte
păsări.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
07.01.202 Rățușca cea Unități de competență:
1 2.3. utilizarea materialelor grafice în realizarea unor imagini plastice.
moțată 2.7 Executarea combinaților de dans în baza mișcărilor muzical-ritmice cunoscute.
Ziua:
Obiective operaționale:
Joi
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească culoriile reprezentate rățuștei;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: material plastic, rățușcă, moțată, morală etc.
Resurse materiale: fișe de grupare, fișe de colorat cu păsări, fișa cu textul poeziei etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație plasticăJoc de masă: Păsări de Joc cu
Întâlnirea de dimineață: subiec în
Rățușca cea moțată – curte * Joc de miscare
Salutul: Bună ospeție la
modelare Sarcini: „Alege si grupeaza „Puişori, veniţi la
dimineața, azi e o zi de bunici
sărbătoare! Explicarea procedeelor pasarile mama!”
 Calendarul Artă: „Păsări de curte”
Lectura textului Rățușca cea
naturii. -colorare Lucru
moțată. Sarcini: colorează cocoșelul
Auditie-cântece
 Mesajul individual
171
activității.  Educația muzicală și găina despre păsări desen/mod
Tranziții „Puişorul cafeniu” Bibliotecă: memorizare-'' elare a
Pauza dinamică „ Jocul Puisorul de gaina'' păsărilor
joc muzical „Răţuştele mele”
degeţelelor”
Dansul puișoriilor cu mișcări Sarcini: memorizează poezia
scultată
Evaluarea DLC: 438 ; DPES: 294 ; DC: 642; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor pregăti lucrări cu păsării, colajee pentru organizarea unei expoziţii În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, ustensile, realizarea
colajelor plastic la tema rățușa cea moțată

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
08.01.2021 Puişorul Unități de competență:
Ziua: 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
politicos 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le respecta .
Vineri
1.1. Exprimarea interesului pentru conținutul mesajelor.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să explice cum pot fi și ei politicoși;
Psihomotorii:
-să imite mișcările mersului rățuștelor;
Socio-afective:
-să manifeste grijă și interes față de păsările domestice;
Vocabular: politicos, puișor, copii, salutare, respect et.
Resurse materiale: Imagini cu vizită, plastelină, planșete, cuțite plastic, mozaic piuneze colorate.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
*Educația pentru societate Artă: Puisori” – modelaj  *Joc
Întâlnirea de Puişorul politicos-lectură și Sarcini: modelează un senzorial: ,,
dimineață: Activită
convorbire puișor Cine face ți de
Salutul: Bună dimineața,
Analiza lucrărilor de la expoziție Construcții: ,, Ferma de așa?” recupera
fetițe și băieți,,
 Calendarul naturii. Educația pentru limbaj și păsări” – lego, cuburi re
 Expoziția lucrărilor comunicare Sarcini: construiește o  Joc muzic Însușire
172
 Mesajul activității. Însușirea Literei G „mare” g fermă de păsări al - a lietrei
 Tranziții: Te rog să- „mic„ Știință: labirint G
mi dai” – formularea
''Closca”
dorinţelor în mod
Formularea propoziților cu Sarcini: ,,Găsește drumul
politicos cuvinte:păsări, curte puiului către mama-
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 311 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor învăța cuvintele de politețe, luândui exemplu puișorului În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre politețea puișorului.

Harta proiectului tematic ,,Animale domestice”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Perioada: 11.01.2021-15.01.2020
Azi Grivei e mânio
Am la țară la bunici…

Proiect tematic:

„Animale domestice”
Fiecare pui are mama lui!
Căluții prietenii copiilor
173
Povestea purcelușilor

PROIECT TEMATIC
Tema globală:
Proiect tematic: Animalele domestice
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu animalele domestice, cu foloasele lor, tablou, reviste, , material demonstrativ, imagini cu adăpost, personaje, jetoane,
fișe de lucru, cărții, creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru jocurile de rol, cuburi ,, lego”
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Sănătate și sănătate 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor
motricitate Educație fizică care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie,
societate comunitate, țară.
Educație pentru 2.2. Demonstrarea unui comportament grijuliu față de sine și cei din
societate jur.
Limbaj și Educație pentru limbaj 1.44. Recunoașterea unor surse sonore (persoane, jucării, vieţuitoare,
comunicare și comunicare obiecte) din mediul apropiat după sunetele produse.
2.6. Descrierea ghidată a unor obiecte, vietăţi, imagini/ carduri, după
diferite criterii, aspecte.
174
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
elementare matematice 3.1. Recunoașterea nevoilor de bază ale ființei umane (apă, aer, hrană,
Educație pentru mediu adăpost, lumină). 3.2. Determinarea rolului plantelor, animalelor în
Educație digitală viața omului.
Arte Educație plastică 3.1. Aprecierea dirijată a propriilor lucrări.
Educația muzicală 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Care sunt animalele  Cum se numesc adăposturile lor?  Cum se hrănesc animalele
domestice/sălbatice/exotice  De ce oamenii îngrijesc şi ocrotesc  De ce pisica cade tot timpul în
 Animalele domestice trăiesc pe lângă  animalele?  picioare
casa omului  De ce mieii se nasc doar primăvara?  Au descoperit noi taine ale
 În curte lociesc multe animale domestice.  Cum pot contribui oamenii şi copiii la vieţuitoarelor
 Să numărăm animalele protejarea animalelor şi a mediului? 

 Recunoaștem animalele după glas  Cum se numesc puii animalelor?

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimaţi părinţi,

Vă aducem la cunoștință că în această săptămână vom derula un nou proiect tematic : Ani!” . În
acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect,
175 să le daţi cunoştinţele şi informaţiile corecte, pe
care să le împărtăşească şi celorlalţi copii din grupă, cât şi materialele care să fie aduse de către copiii
dumneavoastră, la grădiniţă. Vă aşteptăm să luaţi parte la activităţile la care veţi fi solicitați.
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare personală
interes
Luni Am la țară  Educația pentru sănătate Bibliotecă: Citim imagini
la bunici… „Am la țară la bunici-folosul despre animalele domestice  Convorbire ,, Păsări din curtea
animalelor Artă: ,, Pisici din figuri bunicii”?
 Educația muzicală geometrice”
Cântecul „Cu-cu-ri—gu cu-cu-ri-gu” Construcții: ,,Ferma de  Joc de mișcare: ,,Pisica prinde
animale” șoareci”
Marți Azi Grivei e  Formarea reprezentărilor Știință: ,,Găsește hrana potrivită  Joc distractiv: ,,Câinele ciufulit”
mânios elementare matematice pentru fiecare animal!” Convorbire: Cum avem grijă de
Adunarea cu o unitate în limitele 1-5 Artă: ,,Cățelul” - îndoire un cățeluș?”
(predare)-imagini cu cățeluș Bibliotecă: ,,Așa da, așa nu!”
Educație fizică
”Trenulețul prieteniei”(exerciții de mers)
Miercuri Fiecare pui  Educație pentru limbaj și Știință: ,,Elimină intrusul!” Joc
are mama comunicare de rol: ,,Dăm mâncare la Joc distractiv: ,,Puișori,
lui * Capra cu trei iezi?” – povestire creată după un puișori!” veniți la mama!”
șir de ilustrații Bibliotecă: ,,Gardul” – grafisme Convorbire ,,Care este animalul tău
 Educația digitală preferat din ograda bunicilor?”
*Vizionarea filmulețului „Capra cu trei
iezi”
Joi Povestea  Educație plastică Joc de masă: ,,Animale de la
purcelușilor  Povestea purcelușilor -desen fermă – puzzle” *Joc distractiv: ,, Țăranul e pe câmp”
176
 Educația muzicală Artă: ,Animale domestice Joc de rol: ,,La medicul veterinar”
Interpretarel ,,Cine mi-a furat gânsacul,, -Bibliotecă: Alege casa
preferată
Vineri Căluții  Educația pentru societate Artă: Măști cu animale  *Joc senzorial: ,,Cine face așa?”
prietenii Prietenii copiilor căluții-convorvire Construcții: ,,Grajduri pentru Joc de mișcare: ,,De-a fermierii”
copiilor  Educația pentru limbaj și animale”
comunicare Știință: ,,Găsește drumul celor
Însușirea Literei P „mare” p „mic„ doi mieluți către mama lor!”

177
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
11.01.2021 Am la țară la Unități de competență:
Ziua:
bunici… 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Luni 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească în baza ciorchinelui folosul animalelor aduse omului;
Psihomotorii:
-să cânte executând mițcările cu corpul, mâiini, picioare;
Socio-afective:
-să manifeste atitudine grijulie față animalele din curtea bunicilor.
Vocabular:curte, coteț, bunici, la țară, sat, foloase, carne, ouă, pene, pisici, găini, puișori, câine, rață, gâscă etc.
Resurse materiale: planșă ciorchine, imagini cu păsări, animale domestice, figuri geometrice, constructor lego, animale mulaje.
ADP Rutina și tranziții Activități comune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
Bibliotecă: Citim imagini Plimbări:
Întâlnirea de dimineață:  Convorbire
 Salutul: Bună  Educația pentru despre animalele domestic Activități
sănătate Sarcini: citește imaginile cu ,, Păsări de
dimineața, dragi
prieteni! „ Am la țară la bunici- animalele doar cele din curtea recuperare
 Calendarul naturii. convorbire domestic. bunicii”? cu copii
Ciorchinele-folosul care nu au
 Mesajul activității. Artă: ,, Pisici din figuri
animalelo finisat
 Expoziția lucrărilor  Joc de
cu fotografii a Observarea mulajelor cu geometrice” lucrările la
famililor. animalele discutate. Sarcini: crează o pisică mișcare: ,, artă.
 Tranziții,, Merge alipind figurile geometrice Pisica
rața pe potecă  Educația Construcții: ,,Ferma de prinde Repetarea
muzicală șoareci”
Cântecul „Cu-cu-ri—gu cu-cu-
animale” cântecelulu
i învățat
ri-gu” Sarcini: construiește o fermă dimineața.
pentru animale.

Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 206 ; DC: 582; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Își vor expune părerea despre cum îngrijesc, ajut bunei la țară. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre animalel domestice, folosul adus
oamenilor.
178
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
12.01.202 Azi Grivei e Unități de competență:
2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
1 mânios 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
Ziua:
2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să încercuiască cifra corespunzătoare numărului de căței;
-să înțeleagă noțiunile de mulți, puțini, unul.
Psihomotorii:
-să respecte regulile jocului impuse de educator;
Socio-afective:
-să-și exprime stările afective, utilizând gesturile și mimice față animalele care îi sunt dragi!
Vocabular: mult, puțin, tot atâtea, câini, cifre, cantitate, corespondenț, grivei, mânios, sarcini.
Resurse materiale: fișe matematice, , foi A4, clei pva, figuri geometrice, imagini cu așa da/așa nu, foi pentru origami etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Formarea reprezentărilor Știință: ,,Găsește hrana potrivită Plimbări: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață:
elementare matematice pentru fiecare animal!” Joc distractiv: subiect ,,De-a
 Salutul: Vai, ce fiermierii”
ochișori,, Adunarea cu o unitate în limitele Sarcini: găsește hrana în labirintul ,,Câinele ciufulit”

din fișă
Calendarul naturii. 1-5 (predare)-imagini cu cățeluș
 Artă: ,,Cățelul” – îndoire
Mesajul activității. Recitare poezie + discuții pe
Sarcini: îndoaie foaia după Convorbire: Cum Activități
 Tranziții recuperatori
 Pauza dinamică
baza imaginilor privind exemplu și obține origami cățel avem grijă de un cu copii care
„”Unu, doi, trei comportamentul copilului Bibliotecă:,,Așa da, așa nu!” cățeluș?” au dificultăți
suntem prieteni Educație fizică Sarcini: clasifică imaginile cu cu
matematica.
voinicei” Trenulețul prieteniei da/nu
(exerciții de mers)
Evaluarea DLC: 541 ; DPES: 222 ; DC: 574; DFFS : 26 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor purta grijă față de cîțelușul de acasă În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile
matematice mulți, puțini cu ajutorul imaginilor cu cățelușilor.

179
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
13.01.202 Fiecare pui are Unități de competență:
1.1. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
1 mama lui 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate.
Ziua:
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească denumirea animalelor în baza imaginilor;
Psihomotorii:
-să imite mișcările și onomatopeele căpriței;
Socio-afective:
-Să participe activ la realizarea sarcinilor
Vocabular: pui, sunet, mamă, mers, prietenă, povestire;
Resurse materiale: fișe cu intrusul, jetoane pentru joc de rol, fișe cu grafisme, ilustrații cu poveste capra cu trei iezi etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Educație pentru Știință: ,,Elimină intrusul!” Plimbări:
Întâlnirea de dimineață:
limbaj și comunicare Sarcini: elimină intrusul care * Joc distractiv:
 Salutul: Noi frumos ne
salutăm. Capra cu trei iezi?” – povestire nu se potrivește, încercuieștel ,,Puișori,
 Calendarul naturii. creată după un șir de ilustrații Joc de rol: ,,Dăm mâncare la veniți la Citirea
 Mesajul activității. Lucru cu vocabularu a cuvintelor noi mama!” literaturi
 Tranziții puișori!”
Însușirea literei,, R,, mare, r mic Convorbire ,,Puiul
 Pauza dinamică „Ploița Sarcini: imită rolul gospodinei de
și vântu ,,Hopa, hop, care are grijă de puișori ,,Care este
căprioară
mâinile sus”  Educația digitală Bibliotecă: ,,Gardul” – animalul tău ”
*Vizionarea filmulețului capra grafisme preferat din
cu trei iezi,, Sarcini: scrie grafismele după ograda
exeplu dat. bunicilor?”
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să-și aleagă un animal și să-l descrie În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre iubirea a devărată a
mamei pentru puii săii.

180
realizarea colajelor plastic la tema purcelușilor

181
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
15.01.2021 Căluții prietenii Unități de competență:
2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
Ziua: copiilor
Vineri 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le respecta .
1.2. Exprimarea interesului pentru conținutul mesajelor.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să explice cum poate fi căluții prietenii copiilor.
Psihomotorii:
-să imite mișcările mersului pe căluț;
Socio-afective:
-să manifeste grijă și interes față de animalele domestice;
Vocabular: respect, comportare pozitivă, reguli de poltețe, vizită, ospeție, amabilitate.
Resurse materiale: Imagini cu vizită, plastelină, planșete, cuțite plastic, mozaic piuneze colorate.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
Educația pentru societate Artă: Măști cu animale Plimbări:
Întâlnirea de Prietenii copiilor căluții- Sarcini: confecționează măști.  *Joc
Activităț
dimineață: convorbire Construcții: ,,Grajduri pentru senzorial: ,, i de
 Salutul: Bună Educația pentru limbaj și animale” Cine face recupera
dimineața, fetițe comunicare Sarcini: construiește garaj așa?” re
și băieți,, Însușirea Literei P „mare” p pentru animale domestice  Însușirea
 Calendarul „mic„ Știință: ,,Găsește drumul celor Joc de mișcare: lietrei P
naturii. Analiza sonoră a cuvintelor, doi mieluți către mama lor!” ,,De-a fermierii”
 Mesajul propoziție. sarcini: găsește drumul prin
activității. Exerci. cu vocale, consoane labirint către mama mieluților
 Tranziții

Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 311 ; DC: 605; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei

182
Vor realiza un poster cu valorile prieteniei. În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre prietenia animalelor.

Harta proiectului tematic ,, Animale subacvatice”


Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Perioada: 18.01.2021-22.01.2021
Comorile apelor
La pescuit

Proiect tematic:

„Animale subacvatice”
Poveștile apelor
Protejarea apelor

Peștișorul de aur

183
PROIECT TEMATIC
Tema globală:
Proiect tematic: Animale subacvatice
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: scoici, acvariu cu peşti vii, stea de mare, vas cu peşti de plastic, nuferi, cărţi illustrate, encyclopedia pentru copii ;imagini cu
vieţuitoare marine ; scoică de la ocean, scoică cu perlă naturală ; căluţ de mare 3D; beţe de pescuit, fir de pescuit, plasa pescarilor,papură etc.
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Sănătate și sănătate 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor
motricitate Educație fizică care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie,
societate comunitate, țară.
Educație pentru 2.2. Demonstrarea unui comportament grijuliu față de sine și cei din
societate jur.
Limbaj și Educație pentru limbaj 1.47. Recunoașterea unor surse sonore (persoane, jucării, vieţuitoare,
comunicare și comunicare obiecte) din mediul apropiat după sunetele produse.
2.6. Descrierea ghidată a unor obiecte, vietăţi, imagini/ carduri, după
diferite criterii, aspecte.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
elementare matematice 3.1. Recunoașterea nevoilor de bază ale ființei umane (apă, aer, hrană,
Educație pentru mediu adăpost, lumină). 3.2. Determinarea rolului plantelor, animalelor în
Educație digitală viața omului.
Arte Educație plastică 3.1. Aprecierea dirijată a propriilor lucrări.
184
Educația muzicală 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Apa e bună de băut ;  diferenţa dintre râuri ,lacuri ,mări,  de ce Pământul se mai numeşte
 Trebuie să ne spălăm în fiecare zi oceane ; Planeta Albastră
 Ne place să ne jucăm cu /în apă ;  comorile apelor,vieţuitoare marine,  cunoștințe despre râul prut și
 Ce râu trece prin oraşul nostru ;
foloase ;
 Marea Neagră este o apă mare ;
nistru şi importanţa acestora
 cum putem proteja apele ?
 în mare trăiesc peşti,delfini,stea de mare,căluţ de  de ce trebuie să bem apă zilnic ?
 mişcarea la aer, în apă, la soare ne ajută
mare,caracatiţă,
să ne dezvoltăm armonios;
 mănâncă cu plăcere crochete de fish la grădiniţă ,
 poveşti cu apă : Mica Sirenă, Finding  marea sărată ne ajută să avem plămâni
Nemo,Pinocchio,Degeţica sănătoşi, iar nămolul e bun pentru piele .

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi părinţi,

Suntem părinţi şi le dorim copiilor noştri sănătate dinainte ca ei să se nască. Aşa că trebuie să-i
învăţăm cum să fie sănătoşi toată viaţa , să păstreze acest dar nepreţuit de la Dumnezeu . Depinde de noi ce-i învăţăm zi de zi
prin exemplele personale pe care le dăm . ,Am primit o lume ca o moştenire pe care nu-i îngăduit nimănui să o deterioreze
ci pe care fiecare generaţie este obligată să o lase curată “ Depinde de noi cum îi educăm pe copiii noştri.. Curiozitatea lor e
fără frontiere , sunt plini de întrebări dornici de răspunsuri de tip ,,acum ’’ şi astfel, manifestâdu-şi dorinţa de a afla mai
multe despre misterul apei, vom începe un nou proiect tematic. Pentru a putea derula proiectul acestei săptămâni ,,
Animale subacvatice’’ , vă rugăm să veniti şi dumneavoastră în sprijinul nostru , cu orice materiale care consideraţi că ne
vor fi de folos : cărţi , reviste , pliante , enciclopedii , jocuri , etc

Vă mulţumim pentru ajutor!


185
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de interes Activității de dezvoltare
personală
Luni La pescuit  Educația pentru sănătate Alfabetizare: Piramida aliemntației”  joc distractiv: “ Atenţie la
La pescuit, importanța peștelui în Artă: decupare-îndoire „ Peştii şi bărcile apă ! “
alimentație-convorbire pescarilor ’’  Curiozități despre pescarii
Educația muzicală Joc de masă: reconstituire de imagini “ care prind pește
Intepretarea cântecului Peștișorul năzdrăvan Peștișori“ *joc de mişcare : „ Pescăruşul şi
peştii ’’
Marți Comorile  Formarea reprezentărilor elementare Știință: ,,Numărarea joc imitativ : ,, Ca peştele în
matematice apă ’’
apelor viețuitoarelor și raportarea
Comorile apelor – formarea șirului numeric de
vețuitoare ale apelor, în limita 1-5, și aranjarea lor numărului *povestirea educatoarei :
mare mic. Delfinul curajos şi caracatiţa
*Educația pentru mediu Artă: Pești din figuri curioasă ’’
Aerul, lumina, solul, apa “ geometrice Joc didactic: 8 pescari iscusiţi cu
Educație fizică comori ale apelor răsplătiţi
Mers pe banca de gimnastică cu brațele pe șoldur, Construcții: „ Piscină pentru
săritura în lungime de pe loc. delfin ”
Miercuri Poveștile *Educație pentru limbaj și comunicare Știință: labirint ,, Peştişorul de aur şi cele 3 joc distractiv : „ Apă, pământ ’’
Poveștile apelor: Mica sirenă (lectură poveștii)  dorinţe’’ POVEŞTILE COPIILOR –
apelor
 Educația digitală Apă și nisip: ,,Palat de scoici pentru Mica curiozităţi
Vizionarea filmulețului „Degețica” Sirenă’’ joc distractiv : ,, Ştafeta marinarilor ”
Bibliotecă: ,,În ce poveste s-a-ntâmplat ?
recunoașterea personajelor
Joi Peștișorul  Educație plastică Bibliotecă: curiozităţi : ,, Ştiaţi că...,,
Peștișorul de aur -aplicație Joc de rol: ,, De-a pescarii,, *joc de mişcare : „ Balena jucăuşă”
de aur Artă: „Pești de acvariu” -colorare ( joc distractiv ) “Râul mare şi fraţii
 Educația muzicală
„Bărcuța” interpretare lui mai mici ’’

Vineri Protejarea  Educația pentru societate Știină: Apa - o parte importantă din viaţa  joc distractiv : „ Patrula
,,Apele le protejăm,pe maluri deşeurile le noastă micilor ecologişti’’
apelor Joc de masă: Alege şi grupează deşeurile’’
adunăm’’ *Joc logic ,,Apele le protejăm, de
Educația pentru limbaj și comunicare Bibliotecă ,, povestim după ilustraţii –aşa la mal deşeurile le adunăm’’
186
,, Învaţă de la toate ’’ de Iosif Ivanovici da / aşa nu ,, Să protejăm apele ’’

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
18.01.2021 Unități de competență:
La pescuit
Ziua: 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Luni 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească în baza tabloului importanța peștelui în alimentarea copilului;
Psihomotorii:
-să cânte executând mițcările cu corpul, mâiini, picioare la cântecul peștișorul năzdravan;
Socio-afective:
-să prezinte interes față de această temă;
Vocabular:viețuitoare, apă, acvatic, pescuit, alimente, calciu,undiță, pescar, , etc.
Resurse materiale: tablou la pescuit, undiță, pești cu magnet, piramida alimentației, hârtie colorată, foarfecă, imagini cu peștișori etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Alfabetizare: Piramida  joc distractiv: “
Întâlnirea de sănătate alimentației” Atenţie la apă ! “
dimineață: La pescuit, importanța peștelui în Sarcini: Numește care sunt
Salutul: ”Vreau să fiu un alimentație-convorbire elimentele cele mai importante  Curiozități despre Repetarea
pescăruș, cântecelulu
Situație de problem: cu ce prinde Artă: „ Peştii şi bărcile pescarii care
 Calendarul naturii. i învățat
pescarul pește pescarilor ’’ prind pește dimineața.
*Rutina: “ Apa nu o Sarcini: decupează-îndoiește
Studiu de caz: ce bucate pot fi
risipesc, ci o economisesc
preparate din pește peștii și bărcile pescarilor  joc de mişcare : Joc de rol:
*Noutății: “Apă zilnic
consumăm ca să ne Exercițiu: imită prinsul peștelor Joc de masă: “ Peștișori“ „ Pescăruşul şi De-a
dezvoltăm frumos “ cu undița Sarcini: reconstituie pe baza peştii ’’ vânzătorul
Tranziții,, ,, Mergi cum *Educația muzicală de imagini “ Peștișori“ depește
bat picăturile de ploaie ’’ Intepretarea cântecului Peștișorul
năzdrăvan

Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 206 ; DC: 582; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei
Își vor expune părerea despre cum copilul trebuie să se alimenteze corect În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre pescari, pește,
187
alimente sănătoase.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
19.01.202 Comorile Unități de competență:
1 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
apelor 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Ziua:
Obiective operaționale:
Marți
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare
Psihomotorii:
- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el îinsuşi : grupare ,comparare ,clasificare
de,ordonare apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă
Socio-afective:
- să manifeste în timpul ctivităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie;
Vocabular: mulți, puțini, tot atâția, comori, apă, pești, raci, caracatiță., plante, vapor, etc.
Resurse materiale: fișe matematice, , foi A4, clei pva, figuri geometrice, blocuri lego, jetoane cu vețuitoare, cu apă, lumină, sol etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Formarea reprezentărilor Știință: viețuitoarele apelor joc imitativ : ,, Ca
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice Sarcini: ,,Numără peştele în apă ’’
 Întâlnirea pescarilor Activități
Comorile apelor – formarea șirului numeric viețuitoarele și raportarea
iscusiţi’ *povestirea recuperato
 Calendarul naturii. de vețuitoare ale apelor, în limita 1-5, și numărului la cantitate ri cu copii
educatoarei :
 Mesajul activității. aranjarea lor mare mic. Artă: Pești din figuri care au
Delfinul
„ Prietenul la nevoie se Exercițiul de numărare a viețuitoarelor geometrice curajos şi dificultăți
cunoaşte’’ *Educația pentru mediu Sarcini: crează pești din caracatiţa curioasă cu
 Tranziții Aerul, lumina, solul, apa “ figuri geometrice ’’ matematic
 Pauza dinamică „”Ca joc de mişcare ,, Apă,apă, foc, foc! Construcții: „ Piscină pentru Joc didactic: 8 pescari
a.
delfini înotăm și spre Educație fizică delfin ” iscusiţi cu comori ale
centre noi plecăm, unu Mers pe banca de gimnastică cu brațele pe Sarcini: Construiește Piscină apelor răsplătiţi
doi, unu doi,, șoldur, săritura în lungime de pe loc. pentru delfin
Evaluarea DLC: 541 ; DPES: 222 ; DC: 574; DFFS : 26 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor duce la pescuit cu părinți împreună sau vor face o excursie în locurile unde În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile
sunt pești. matematice mulți, puțini cu ajutorul imaginilor cu peștișori, caracatiță,
188
delfini, pescăruși etc.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
20.01.202 Poveștile apelor Unități de competență:
1 1.1. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
Ziua: 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate.
Miercuri Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească propriul comportament în raport cu personajele poveştii şi cu situaţiile cunoscute din viaţa cotidiană
Psihomotorii:
-să fie capabil să creeze povestiri, mici dramatizări utilizând intuitiv elemente expresive ;
Socio-afective:
-să participe la activitaţile de grup ,inclusiv la activităţile de joc ,atât în calitate de vorbitor ,cât şi în calitate de auditor ;
Vocabular: degețica, peștele, broasca, siernă, fetiță, pește, coadă, înot, apă etc.
Resurse materiale: fișe cu labirint, scoici, apă, imagini cu povești, personaje, CD-vidio, etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
*Educație pentru limbaj și Știință: labirint ,, Peştişorul de joc distractiv : „
Întâlnirea de dimineață:
comunicare aur şi cele 3 dorinţe’’ Apă, pământ ’’
 Salutul: Sunt gata
pentru activitate ,,
Poveștile apelor: Mica sirenă Sarcini:găsește traseul corect
 Calendarul naturii. (lectură poveștii)  pentru peștișor și dorințele sale POVEŞTILE Citirea
*Mesajul activității: Şi de Exercițiu ciorchinele: Poveștile Apă și nisip: ,,Palat de scoici COPIILOR – literaturi
la peşti pot învăţa ceva ’’ copiilor (degețica, Nemo, mica pentru Mica Sirenă’’ curiozităţi ,, Barca
deprinderea de tăcere sirenă etc.Rățușca cea urâtă) Sarcini: Crează ,,Palat de lui
 Tranziții Geppetto
Lucru cu vocabularul prin scoici pentru Mica Sirenă’’ joc distractiv : ,,
 Pauza dinamică ,,
„Auraș, păcuraș,, formularea propoziților și analiza Bibliotecă: ,,În ce poveste s-a- Ştafeta
consoanelor, vocalelor ntâmplat ? marinarilor ”
 Educația digitală Sarcini: Reecunoaște
Vizionarea filmulețului „Degețica” personajele din poveste.
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei

189
Să creze colaje acasă cu viețuitoarele apelor întâlnite în RM În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre sirenă, pești, povești

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
21.01.202 Peștișorul de aur Unități de competență:
1 2.3. utilizarea materialelor grafice în realizarea unor imagini plastice.
Ziua: 2.7 Executarea combinaților de dans în baza mișcărilor muzical-ritmice cunoscute.
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător ;
Psihomotorii:
-să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: material plastic, dorință, auriu, pește de aur, poveste, etc.
Resurse materiale: foi color galbene, clei pva, fișe cu informații, pești cu magnet, undiță, mâncare pentru pești fișe d colorat etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație plastică Bibliotecă: curiozităţi : ,, Ştiaţi Joc cu
Întâlnirea de dimineață: Peștișorul de aur –aplicație că...,, *joc de mişcare : subiec în
Salutul: Buna dimineaţa “Acvarii pentru peşti “-cum se Sarcini: ascultă curiozități să „ Balena jucăuşă” excursie la
, dragi peştişori” crează din cutie de carton răspunde la întrebării râu
 Calendarul Peștii zburători “ - joc de mişcare Joc de rol: ,, De-a pescarii,, joc distractive: “Râul
naturii. “ Ghici cine a plecat ?”- joc de Sarcini: imită rolul pescarului mare şi fraţii lui mai
 Mesajul cum prinde pești mici ’’ Lucru
atenţie
activității. Artă: „Pești de acvariu” individual
Obsservarea bolului cu peștișori aurii.
Tranziții -colorare cu copii
 Educația muzicală Sarcini: colorează pești de care nu au
Pauza dinamică „ “Bat „Bărcuța” interpretare
diferite culori pentru acvariu finisat
din palme’ Peștii zburători “ - joc muzical
lucrarea

Evaluarea DLC: 438 ; DPES: 294 ; DC: 642; etc.


Implicarea părinților Evaluarea zilei

190
Crearea colajelor de protejare a apelor unde întâlnim viețuitoare și au În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă,
nevoie de ajutor. ustensile, realizarea colajelor plastic la tema peștișorul de aur.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
22.01.2021 Apele le protejăm Unități de competență:
Ziua: 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
Vineri 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le respecta .
1.3. Exprimarea interesului pentru conținutul mesajelor.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să cunoască şi să respecte reguli de minimă protecţie a naturii;
Psihomotorii:
- să folosească materiale corespunzatoare temei de lucru;
Socio-afective:
-să manifeste protejare, apă, deșeuri, loc special, lac de acumulare, împărăția apelor etc..
Resurse materiale: Imagini cu vizită, plastelină, planșete, cuțite plastic, mozaic piuneze colorate.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educația pentru societate Știină: Apa - o parte  joc distractiv :
Întâlnirea de ,,Apele le protejăm,pe maluri deşeurile le importantă din viaţa „ Patrula
dimineață: adunăm’’-convorbire noastă micilor Activităț
Situație de problemă: Împărăteasa Sarcini: realizează ecologişti’’ i de
Rutine: Ape curate,
Apelor ne roagă să ajutăm toată experimente cu ajutorul recupera
sănătate (deprinderea de
Împărăţia Apelor apei re cu
a face curat)
*Calendarul naturii. Joc de masa: Deșeurile *Joc logic ,,Apele scrierea
Expoziția lucrărilor cu colaje de protejare a Sarcini: Alege şi le protejăm, de la linilor
 Expoziția lucrărilor caligrafi
apelor grupează deşeurile’’ mal deşeurile le
 Mesajul activității. Bibliotecă Să protejăm ce
Educația pentru limbaj și comunicare adunăm’’
 Tranziții: formularea ,, Învaţă de la toate ’’ de Iosif apele ’’
dorinţelor în mod Sarcini: povestește după
Ivanovici
politicos pentru
“Solzi peştişorului”- elemente grafice ilustraţii –aşa da / aşa nu
peștișorul de aur
cu privire la protejarea
apei de către om.

191
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 311 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor exersa acasă scrierea linilor grafice conform solzilor de la pești, pentru dezvoltarea În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre protecția mediului
abilităților de scriere. înconjurător și anume cum să aibă grijă de deșeurile ca să nu ajungă în apă la pești.
Harta proiectului tematic ,,Animale sălbatice”
Educator:
TEMA GLOBALĂ: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Perioada: 25.01.2021-29.01.2020
Adunarea din pădure
Ocrotirea animalelor

Proiect tematic:

„Animale sălbatice”
Coliba iepurașului
Animalele salbatice iarna
Ursuleţul

192
PROIECT TEMATIC
Tema globală:
Proiect tematic: Animalele sălbatice
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: Imagini cu animalele sălbatice, cu importanța lor, tablou, reviste, , material demonstrativ, imagini cu adăpost, personaje, jetoane,
fișe de lucru, cărții, creioane colorate, material din natură, cărții cu poveștii, puzzle, atribute pentru jocurile de rol, cuburi ,, lego”
Domeniu de Dimensiunea Unități de competență
activitate
Educație pentru 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Sănătate și sănătate 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor
motricitate Educație fizică care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Eu, familie și Dezvoltarea personală 3.1. Prezentarea informațiilor despre apartenența sa la familie,
societate comunitate, țară.
Educație pentru 2.2. Demonstrarea unui comportament grijuliu față de sine și cei din
societate jur.
Limbaj și Educație pentru limbaj 1.50. Recunoașterea unor surse sonore (persoane, jucării, vieţuitoare,
comunicare și comunicare obiecte) din mediul apropiat după sunetele produse.
2.6. Descrierea ghidată a unor obiecte, vietăţi, imagini/ carduri, după
diferite criterii, aspecte.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
elementare matematice 3.1. Recunoașterea nevoilor de bază ale ființei umane (apă, aer, hrană,
Educație pentru mediu adăpost, lumină). 3.2. Determinarea rolului plantelor, animalelor în
Educație digitală viața omului.
Arte Educație plastică 3.1. Aprecierea dirijată a propriilor lucrări.
193
Educația muzicală 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.

INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Sunt animale sălbatice  Unde stau iarna?  Cum se numesc
 Trăiesc în pădure  Cu ce se hrănesc de obicei şi adăposturile lor?
 Au corpul acoperit cu blană în timpul iernii?  Ce foloase ne dau
 Unele atacă omul: lupul, ursul.  Cine le este prieten şi cine le  Care este cel mai bun
 Animalele au dușmani
este duşman? loc în care să trăiască ?
 Ce daune provoacă?  Regulile de comportare
 Trebuie să fim ecologiști
 Care este relaţia dintre ele ? în pădure 
 Animalele iarna stau în bârlog, vizuină
 Cum trebuie să ne purtăm  Care animale sunt
 vulpea mănâncă găini, ursul miere şi lupul faţă de ele ? periculoase pentru om și
iepuraşi;
  Cum se comportă în cum ne apărăm de
captivitate ? aceastea.

SCRISOARE DE INTENȚIE

Dragi părinţi,

Începând cu data de 25 ianuarie 2021, pe parcursul întregii săptămâni , în cadrul activităţilor


pe care le vom desfăşura, vom organiza un proiect cu tema „Animalele sălbatice”. În acest scop vă rugăm să
discutaţi cu copiii dumneavoastră şi să vizionaţi emisiuni la diferite posturi referitoare la tema anunţată. Orice
materiale legate de temă: imagini din reviste, poze, cărţi şi alte informaţii despre animalele sălbatice din ţara
noastră, le puteţi aduce la grădiniţă.

Vă mulţumim,
194
Educatoarea şi copiii grupei
Ziua/data Tema zilei Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare personală
interes
Luni Ocrotirea  Educația pentru sănătate Biblioteca :Citim in atlasul
Ocrotirea animalelor, grija față de acestea- zoologic despre animalele salbatice  Convorbire Ce stim despre locuitorii
animalelor Arta :Coloreaza animalul preferat padurii ? ”-
convorbire
 Educația muzicală Joc de rol : « De-a padurarul »
Cântecul Moș Martin  Joc de mișcare: « Lupul si oaia »

Marți Adunarea  Formarea reprezentărilor elementare Artă: Uneste punctele si Joc de mișcare : fugi la căsuța ta
matematice
din pădure gaseste animalul  joc muzical “Cand am fost noi la
Adunarea din pădure- Un urs, două vulpi!” (înv.
numărului şi cifrei 2; raportarea numărului la Construcţii : Adăposturi padure”
cantitate); pentru animale  joc de perspicacitate: “Caută mama sau puiul!”
Educație fizică Știinta:  Curiozitati din
Vulpea şi iepuraşii”; (jocuri de mişcare) joc sensorial: Cum este blăniţa?”
Consolidarea alergării printre obstacole / mersului în
lumea animalelor 
echilibru, săriturii
Miercuri Coliba  Educație pentru limbaj și Artă:Deseneaza drumul de la Joc de mișcare Iepurasii jucausi.
comunicare animal la mancarea lui Joc distractiv : « Lupul si iezii »
iepurasului Joc de rol : De-a veterinarul
* Coliba iepurasulu-lectura poveștii Joc de mişcare“Ursul doarme”;
 Educația digitală Științe: Formeaza perechi intre Joc verbal “Glasul animalelor” (tipologie: latră,
*Vizionarea filmulețului „Ursul păcălit de vulpe„ iepurasi si morcovi mârâie, urlă, etc.);
Joi Ursuleţul  Educație plastică Joc de rol:De-a Scufiţa Roşie; Joc de mişcare:“Ursul şi albinele”;
Ursuleţul-modelare Artă: Ursul”-rupere/lipire Joc de atenție “Unde s-a ascuns animalul?”
 Educația muzicală Bibliotecă: Citim imagini cu Jocuri distractive: Unde s-a ascuns ursuleţul?
Interpretarel ,, Vulpea şi gâsca”/ Dansul animalelor” animale din pădure
(dans modern);
Vineri Animalele  Educația pentru societate Constructii :  Adaposturi pentru Joc de mișcare :Vanatorul si iepurasii
Animalele salbatice iarna-convorbire animale 
salbatice Corbul şi vulpea”:vizionare diafilm
 Educația pentru limbaj și comunicare Arta :Coloreaza animalul Deschide urechea bine și vezi Cine te-a
iarna Însușirea Literei N „mare” N „mic„ preferat strigat?” animale - glasuri specifice;
Stiinta:”Cum se numește
adăpostul său?”

195
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
25.01.2021 Ocrotirea Unități de competență:
Ziua: 2.4. Distingerea alimentelor sănătoase.
Luni
animalelor 1.2. Reacționarea emoțională la creaţiile muzicale audiate.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să numească în baza ciorchinelui toate denumirile de animale sălbatice;
Psihomotorii:
-să cânte executând mițcările cu corpul, mâiini, picioare;
Socio-afective:
-să manifeste atitudine grijulie față de animalele păduri.
Vocabular:pădure, sălbatice, ocrotire, hrijă, urs, vulpe, iezi, căprioare, lup, veveriță etc.
Resurse materiale: planșă ciorchine, animale sălbatice imagini și mulaje, atlasuri zoologice, fișe de colorat, creioane colorate etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru Biblioteca: animalele salbatice
Întâlnirea de dimineață:
sănătate Sarcini: Citește în atlasul  Convorbi
 Salutul: Bună Jocuri
dimineața, dragi Ocrotirea animalelor, grija zoologic despre animalele re Ce
față de acestea-convorbire salbatice stim labirint-
ocrotitori!
 Calendarul naturii. Intilnire cu un padurar si un Arta : animalul preferat despre la
locuitorii alegere
 Mesajul activității.
 Cu pdurarul
vanator – discutii libere Sarcini: Coloreaza animalul
despre animale. preferat padurii ?
 Tranziții,, Merge
ursul pe cărare, Onomatopeele animalelor Joc de rol: De-a padurarul  Joc de Repetarea
Sarcini: imită rolul pădurarului mișcare: cântecelulu
mor-mor, mor,, salbatice i învățat
și spune ce plan ai de ocrotire a
Educația muzicală « Lupul dimineața.
animalelor
cântecului Moș Martine si oaia »
Evaluarea DLC: 425 ; DPES: 206 ; DC: 582; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Își vor expune părerea despre cum pot fi ocrotie animalele În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre manifestarea grijei față de
animale

196
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice
26.01.202 Adunarea din Unități de competență:
1 pădure 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
Ziua: 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor care necesită reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Obiective operaționale:
Marți
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-Să identifice numerele naturale în dependență de cantitate;
Psihomotorii:
-să enumere unitățile din mulțimea animalelor;
Socio-afective:
-să-și ajute coechipieri în cadrul jocului de mișcare.
Vocabular: una, două, multe, puține, vulpe, vulpițe, pădure, viețuitoare etc.
Resurse materiale: fișe matematice, , foi A4, creioane colorate și simple, cuburi de lemn, plastic, fișe cu curiozități informații etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Formarea Artă:Colorează animalul *Joc de Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: reprezentărilor subiect ,,De-a
 Salutul: Bună Sarcini: Uneste punctele si mișcare : medical
elementare matematice
dimineața, cum vă
Adunarea din pădure- Un urs, două gaseste animalul apoi fugi la veterinar,,
simți astăzi…!
 Calendarul naturii. vulpi!” (înv. numărului şi cifrei 2; colorează-l căsuța ta
 Mesajul activității. raportarea numărului la cantitate); Construcţii : Adăposturi *joc de Activități
 Tranziții Ghicitori despre animale Sarcini: Construiește perspicacitate: recuperatori
“Caută mama cu copii care
 Pauza dinamică Educație fizică
Vulpea şi iepuraşii”; (jocuri de
adăposturi pentru animale  sau puiul!”
au dificultăți
Cand am fost cu
mişcare) Știinta:  Curiozitati *joc sensorial:
noi la padure Cum este
matematica.
Consolidarea alergării printre Sarcini: află noi curiozitati
obstacole / mersului în echilibru, blăniţa?”
din lumea animalelor 
săriturii
Evaluarea DLC: 541 ; DPES: 222 ; DC: 574; DFFS : 26 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Se vor purta cconvorbiri despre plimbarea prin pădure În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre adunare cu ajutorul
imaginilor colorate și a mulajelor.

197
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
27.01.202 Coliba Unități de competență:
1 1.1. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.)
iepurasului 2.7. Oferirea de informaţii elementare referitoare la sine şi la alte persoane apropiate.
Ziua:
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească denumirea animalelor în baza imaginilor;
Psihomotorii:
-să imite mișcările iepurașului prin săritură, și utilizarea părților corpului;
Socio-afective:
-Să participe activ la realizarea sarcinilor
Vocabular: poveste, morală, colibă, căuță, vizuină, bârlog, iepuraș, urs, vulpe. Etc.
Resurse materiale: ilustrați cu povestea coliba iepurașului, fișe, creioane colorate, ustensile pentru joc de rol, iepurași și morcovi, cifre etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Educație pentru limbaj Artă: Mâncarea Joc de mișcare
Întâlnirea de dimineață: și comunicare iepurrașului Iepurasii jucausi. Citirea
 Salutul: Să ne literaturi
strângem de mânuțe!
* Coliba iepurasului-lectura poveștii Sarcini: Deseneaza drumul *Joc :Lupul
*Joc eu spun una, tu spui multe ,,Capra
 Calendarul naturii. de la animal la mancarea lui si iezii 
 *Convorbire căsuțele animalelor cu trei
Mesajul activității. Joc de rol : De-a veterinarul *Joc de mişcare: iezi”
 Tranziții Vulpe-vizuină, urs-bârlog
Sarcini: imită acordarea Ursul doarme;
 Pauza dinamică Iepuraș-colibă etc.
ajutorului animalelor
Drama
*Exerciuțiu cu ce sunet se începe Joc verbal “Glasul
,,Vulpea și gâsca,,
sălbatice animalelor” tizare:
animalul dat.
 Educația digitală Științe: Iepurașii și (tipologie: latră, “Colib
*Vizionarea filmulețului „Ursul păcălit morcovii mârâie, urlă, a
de vulpe„ Sarcini: Formeaza perechi
etc.); iepuras
Povestirea poveștii de către copii ului”
intre iepurasi si morcovi
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să-și aleagă un animal din pădure și să-l descrie prin modul de viață, hrană, aspectul În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre povestea iepurașului, unde
exterior al său. locuiesc animalele,căsuțele lor.

198
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
28.01.202 Ursulețul Unități de competență:
1 2.3. utilizarea materialelor grafice în realizarea unor imagini plastice.
Ziua: 2.7 Executarea combinaților de dans în baza mișcărilor muzical-ritmice cunoscute.
Joi Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească modul de viață al ursului iarna;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic în modelarea ursulețului;
Socio-afective:
-să participe cu plăcere în cadrul activităților de artă plastică.
Vocabular: material plastic, cafeniu, urs, brun. Pădure, hibernare, iarnă etc.
Resurse materiale: imagini cu ursulleț, cu diferite animale, hârtie creponată cafenie, clei pva, pensule, foi A4, recipiente etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educație plastică Joc de rol:De-a Scufiţa Roşie; Joc de mişcare:“Ursul Joc cu
Întâlnirea de dimineață: Ursuleţul-modelare Sarcini: imită rolul scufiței și a şi albinele”; subiec în
 Salutul: Ursuleții Explicarea procedeelor de artă ospeție la
lupului din pădure
sau trezit, bună
dimineața, iepurașii
Lectura textului ,,cei trei Artă: Ursul”-rupere/lipire Joc de atenție “Unde s- bunici
sau trezit, bună
ursuleț,, Sarcini: rupe hârtie creponată, a ascuns animalul?”
dimineața! Convorbire despre modul de și mototoleștio, apoi crează un
 Calendarul naturii. viața al ursului, despre ursuleț Jocuri distractive: Lucru
 Mesajul activității. specificul hibernării iarna, și individual
Bibliotecă: Animale din pădure Unde s-a ascuns
 Tranziții hrana cu care se întreține. desen/mod
Sarcini: Citește imagini cu ursuleţul?
 Pauza dinamică Noi  Educația muzicală elare a
animale din pădure, modul de
sărim ca Iepurașii! Interpretarel ,, Vulpea şi gâsca”/ animalelor
viață, hrana, aspectul exterior al
Dansul animalelor” (dans lor.
modern);
Evaluarea DLC: 438 ; DPES: 294 ; DC: 642; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor pregăti un poster cu ocrotirea animalelor sălbatice din pădure În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre artă, ustensile,
modelarea unui ursuleț.

199
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru societate și Educație pentru limbaj și comunicare
29.01.2021 Animalele salbatice Unități de competență:
Ziua: iarna 2.3. Evidențierea stării de spirit și a sentimentelor, în diverse situații/activități.
Vineri 2.1. Recunoașterea responsabilităților microgrupului din care face parte pentru a le respecta .
1.4. Exprimarea interesului pentru conținutul mesajelor.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să explice cum poate fi de ajutor animalelor pe timp de iarnă;
Psihomotorii:
-să imite mișcările mersului unor animale din pădure în cadrul jocului didactic;
Socio-afective:
-să manifeste grijă și interes față de animalele sălbatice;
Vocabular: grijă, hibernare, iarnă geroasă, ajutor, sălbatice, urs, vulpe, lup, veveriță, iepuraș etc..
Resurse materiale: Imagini cu animale, plastelină, planșete, cuțite plastic, imagini cu hrană etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Educația pentru Constructii :  Adaposturi pentru Joc de
Întâlnirea de societate animale  mișcare :Vanator Activităț
dimineață: Animalele salbatice iarna- Sarcini :construiește Adaposturi
 Salutul: Suntem convorbire ul si iepurasii i de
pentru animale  pentru iarnă recupera
Cine stie mai multe despre Corbul şi
ursuleți voioși! Arta :animalul preferat re
animalele salbatice ? vulpea”:vizionare
 Calendarul naturii. Sarcini : Modelează animalul Însușirea
Discutii libere :cum ar fi diafilm
 Mesajul activității: preferat
padurea fara animale Deschide urechea bine lietrei N
*Noutății :Intalnire cu salbatice ? Stiinta:”Cum se numește și vezi Cine te-a
un animal salbatic- *ducația pentru limbaj și adăpostul său?” strigat?” animale -
poveste creata de copii comunicare Sarcini: identifică denumirea glasuri specifice;
*Tranziții: Trenuleţul Însușirea Literei N „mare” N adăpostului și animalul
ursuleţilor „mic„ correspunzător
Joc de mișcare: carnavalul
animalelor
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 311 ; DC: 605; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Vor realiza un desen cu un animal la dorință În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre ocrotirea animalelor iarna.

200
Harta proiectului tematic ,, „Jocuri de iarnă,,
Educator:
TEMA GLOBALĂ: Eu și lumea înconjurătoare
Perioada: 01.02.2021-05.02.2021
Loc de joacă
Pericolele

Proiect tematic:

„Jocuri de iarnă,,
Sporturile de iarnă
Echipamente speciale

Săniuța

201
PROIECT TEMATIC
Tema globală: Eu și Lumea înconjurătoare
Proiect tematic: „Jocurile de iarnă,,
Grupa: mixtă
Durata: I săptămână
Resurse umane: copii, părinții
Resurse materiale: imagini de iarnă, fulgi decupați, aparat foto, hârtie colorată, lipici, foi de desen, acuarele, imagini, tablouri, plastelină, fișe,
creioane colorate, guaș, pahare, apă etc..
Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență
Educație pentru 1.2. 2.2. Enumerarea factorilor de menţinere a sănătăţii şi de îmbolnăvire
Sănătate și motricitate sănătate
Educație fizică 2.1. Dezvoltarea vitezei de reacție în cadrul exercițiilor și jocurilor care necesită
reacții prompte la semnalele auditive și vizuale.
Eu, familie și societate Dezvoltarea 2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale.
personală
Educație pentru 1.1. Prezentarea unor situații reale privind inițierea interacţiunilor pozitive cu
societate membrii familiei, cu adulții și semenii.
Limbaj și comunicare Educație pentru 1.4. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis
limbaj și (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.).
comunicare 3.2. Crearea răspunsurilor la întrebările adresate în baza textului.
Științe Formarea 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
reprezentărilor 2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
elementare
matematice 1.3. Explicarea acțiunii factorilor mediului asupra organismelor
Educație pentru
mediu 1.14. Recunoașterea și utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale
Educație digitală interactive.
Arte Educație plastică 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale,
Educația muzicală grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
2.1. Interpretarea cântecelor în grup mare, mic, individual.

202
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce vrem să știm? Ce am aflat?


 Iarna ne dăm pe pârghie  Ce ştim şi ce am vrea să ştim despre  Cum se confecţionează
 Cu ce haine trebuie sa ne imbracam la jocurile de iarnă? costumele de schi și Dar
săniuș.  De ce ninge? schiurile
 Ne dam cu sania.  Cu ce ne place să ne jucăm iarna?  experiment Zăpadă colorată
 Facem oameni de zapada.  Cum construim o cetate? Dar un om
 Ne bulgarim. de zăpadă?
 Ce se află pe o pârtie?
 Care sunt echipamentele jocurilor de
iarnă?
 Ce pericole întâlnim când ne jucăm
iarna?

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimati parinti,
Frumoasa iarnă ne încântă ochii cu splendoarea zăpezii. „Zâna iarnă”, gingaşă şi rece ca un fulg
de zăpadă, a luat copiii de mână, şi i-a scos la joacă. Le place zăpada. Primul impuls a fost să se
arunce în zăpadă, să facă îngeraşi, oameni de zăpadă, să se bulgărească. Nu i-am oprit!
De aceea ne adresăm dumneavoastră pentru a vă impulsiona şi pentru a vă atrage în derularea
proiectului tematic „Jocuri de iarnă”.
Copiilor le place să afle şi să experimenteze lucruri noi. Vă invităm să-i ajutaţi pe copiii
dumneavoastră să intre în lumea zăpezii cu diverse materiale: atlase, enciclopedii, pliante,
machete, imagini, fotografii, sugestii, idei referitoare la această temă, cărţi sau orice credeţi că ne-
ar fi de folos pentru buna desfăşurare a proiectului nostru.
Vă mulţumim,
203
Copii grupei nr.
și Educatoarea!
Ziua/data Tema Activități comune Activității în centre de Activității de dezvoltare
zilei interes personală
Luni Pericolel  Educația pentru sănătate Alfabetizarea: „Ce pericole Joc didactic: „Cel mai frumos
e Pericolele la locul de joacă-conversație întâlnim când ne jucăm iarna?” om de zăpadă”,
Educație muzicală Artă: Schiorul – confecţie Joc de mișcare„Ne bulgărim”, 
“Săniuța funge”-cantec Joc de rol: Cu familia la schi
Joc:”Urme pe zapada”
Marți  Formarea reprezentărilor elementare matematice Artă: O familie de oameni de Joc distractiv: „Fulgușor jucăuș,,
Loc de Loc de joacă- Să numărăm/măsurăm bulgării de zăpadă din zăpadă– modelaj Joc de miscare : “Aruncam
joacă cetatea noastră sau bulgării pe care i-am folosit când am Științe: Măsoară cu pasul pârtia de cu bulgari!”
construit omul de zăpadă schi. JOCURI
 Educație pentru mediu Blocuri: Castelul Zanei Iarna” DISTRACTIVE:
Zăpadă colorată”-experiment „Baba-oarba
 Educație fizică
Ocolorea obstacolelor
Urme în zăpadă – săritură de pe loc
Miercuri  Educația pentru limbaj și comunicare Artă: Cu ce mi-ar plăcea să mă joc Joc de mișcare: „ "Cursa
Sporturil Sporturile de iarnă(denumirea unor accesorii ale jocurilor iarna? – desen fulgilor"
e de de iarnă) conversație pe baza imaginilor Alfabetizare: Grafisme – Steluţe de  Curiozității : cum să
zăpadă meargă sania bine? 
iarnă Educația digitală
Joc de rol „De-a oamenii de zăpadă”
„Detectivii urmelor din zăpadă”- vizionare desen animat
Joi Săniuța  Educație plastică Științe: „ Drumul fetiţei la sanie (cu  Jocul didactic
Săniuța-aplicație ajutorul cercurilor) – joc logic. ,,Săculețul cu obiecte de
 Educația muzicală Arta: Pe pârtie – desen din joacă iarna,,”
Omuleţul de zăpadă Muzica Raluca Andrei / Versuri: Maria imaginaţie
Ene Joc de masă- Caută ghetele JOC DE MISCRE:
perechi "Zboara fulgule, zboara!
Vineri Echipam  Educația pentru societate/Dezvoltarea Științe: Numără săniuţele de pe Joc de miscare: “Prinde
ente personală derdeluş şi colorează atâtea câţi fulgul
speciale Echipamente speciale pentru jocuri și sporturi copii sunt! Joc recreativ: “Rece-cald !”
*Dezvoltarea limbajului Construcții:Orășelul copiilor
Iarna pe ulita”citire de imagini, litera Z, mare, z Artă: Cel mai haios om de zăpadă–
204
pictură

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația muzicală, Educație pentru sănătate
01.02.2021 Pericolele la Unități de competență:
Ziua: 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale, grafice, de modelaj, a celor decorativ-aplicate.
locul de joacă
Luni 2.1. Interpretarea cântecelor în grup mare, mic, individual.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să îdentifice pericolul dat în baza tabloului, identificând soluții de ocolire sau rezolvare;
Psihomotorii:
-să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată;
Socio-afective:
-să audieze cu atenţie cântecul și să exprime emoțiile pe care le simte.
Vocabular:viscol, gheață, alunecare, factură, pericol, loc de joacă, săniuș. Schi, etc.
Resurse materiale: tablou cu pericole,, cu jocuri de iarnă , imagini cu copii, ustensile joc de rol, foi color etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua jumătate a
zilei
 Educația pentru Alfabetizarea: „Ce pericole Joc didactic: „Cel Activității
Întâlnirea de dimineață sănătate recuperatorii cu
*Rutină: Primirea copiilor
întâlnim când ne jucăm mai frumos om de
Pericolele la locul de iarna?” formularea
*Întâlnirea de dimineaţă: zăpadă”, propozițiilor
joacă, alunecările pe gheață Sarcini: Numește pericolele
„Intamplari hazlii de din imagini și identifcă soluți despre pericolele
-predare Joc de iernii
iarna”
observări Fenomene ale naturii: de rezolvare a acestora,
Mesajul zilei cu zâna iarbă și- Artă: Schiorul – confecţie mișcare„Ne
a pierdu fulgușorii
zăpada, gheaţa Curiozității: cu
Problematizarea: Dacă e o iarnă Sarcini: confecționează schiuri bulgărim”
Tranziții: „Inotam prin ce jocuri se
fără zăpadă cu ce ne jucăm? din materialele date joacă alți copii și
zapada”
Cum ne ferim de frig, iarna?– Joc de rol: Cu familia la schi Joc:”Urme pe alte țării?
Noutății„Cum ma
convorbire despre igienă şi Sarcini: imagineazăți că ești cu zapada”
imbrac iarna?” familia la schi și imită prin
sănătate
(deprinderea de a se mișcări aceasta
Educație muzicală
imbraca adecvat climei)
“Săniuța funge”-cantec
Evaluarea DLC: 468 ; DPES: 183 ; DC: 628; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
205
Vor duce convorbiri acasă despre pericolele alunecării pe gheață Copii astăzi sau familarizat cu noțiuni de pericol, joc, atenție iarnă.

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educația fizică, Formarea reprezentărilor elementare matematice/Educația pentru mediu
02.02.202 Loc de joacă Unități de competență:
1 2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.
2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers.
Ziua:
1.3. Explicarea acțiunii factorilor mediului asupra organismelor
Marți Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numere bulgării de zăpadă și să numească numărul acestora;
Psihomotorii:
-să clasifice săniuţele după formă, mărime şi culoare;
Socio-afective:
-să manifeste plăcere față de jocurile de iarnă;
Vocabular: schi, uliță, curte, săniuță, bulgări, joacă, copii, zâmbete, zăpadă, colorat, ocolire etc. etc.
Resurse materiale: imagini decupate cu săniuță, bulgări, copii, zăpadă, culori, săniuță adevărată etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a doua
jumătate a zilei
 Formarea reprezentărilor Artă: O familie de oameni de Joc distractiv: Jocuri cu
Întâlnirea de dimineață: elementare matematice „Fulgușor subiect
zăpadă– modelaj
Salutul: "Cum ne jucam ,,Prieteni mei
Loc de joacă- Să numărăm/măsurăm Sarcini: modelează o familie de jucăuș,, de joacă,,
iarna?" bulgării de zăpadă din cetatea noastră oameni Joc de
 Calendarul naturii.
sau bulgării pe care i-am folosit când am Științe: pârchia de schi miscare :
 Mesajul activității. Activități
construit omul de zăpadă Sarcini: Măsoară cu pasul pârtia “Aruncam cu
,,descrierea iernii,, recuperatori
Exerciuțiu: Sortăm săniuţe după formă, de schi.
 Tranziții bulgari!” cu copii care
Pauza dinamică „Gaseste mărime şi culoare. Blocuri: Castelul Zanei au dificultăți
omul de zapada”  Educație pentru mediu Iarna” cu
JOCURI matematica.
 Zăpadă colorată”-experiment Sarcini: construiește Castelul
 Educație fizică DISTRACTI
Zanei Iarna” VE:
Ocolorea obstacolelor
Urme în zăpadă – săritură de pe loc „Baba-oarba
Exerciții fizice cu brațele, picioarele
Evaluarea DLC: 464 ; DPES: 343 ; DC: 574; DFFS : 153 etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
206
Se va lucre adăugător acasă cu cifrele matematice În această zi copii s-au familarizat cu cunoștință despre noțiuniile matematice
mărime, formă, lungime
Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație pentru limbaj și comunicare
03.02.202 Sporturile de Unități de competență:
1 1.3. Recepţionarea şi recunoaşterea după intonaţie a tipului de enunţ transmis (o întrebare, o bucurie, o rugăminte etc.).
iarnă 3.2. Crearea răspunsurilor la întrebările adresate în baza textului.
Ziua:
Obiective operaționale:
Miercuri
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
- să numească tipurile de sport iarna;
Psihomotorii:
-să imită mișcările în cadrul tranziției după exemplu educatorului;
Socio-afective:
-să-și exprime curiozitate față de aceste sporturi
Vocabular: jocuri olimpice, cupă mondială, patinuaj, mușchi, ski, costume, pericol etc:;
Resurse materiale: imagini cu sporturile de iarnă, fișe de colorat, creioane simple, foi cu liniatură caligrafică, omuleț de zăpadă jucării etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de interes Activități din I-a parte și a
doua jumătate a zilei
 Educația pentru Artă: Cu ce mi-ar plăcea să mă Joc de mișcare:
Întâlnirea de dimineață: limbaj și comunicare joc iarna? – desen „ "Cursa
"Povestea unui schior" fulgilor"
 Salutul Aș vrea să
Sporturile de iarnă(denumirea Sarcini: colorează obiecte Alcătuirea
practice un sport unor accesorii ale jocurilor de iarnă) preferate de jocuri în zăpadă propozițiil
or în baza
cum ar fi…… conversație pe baza Alfabetizare: Grafisme – Steluţe imaginilor
 Calendarul naturii. de zăpadă
imaginilor
 Mesajul activității: Sarcini: scrie grafismele-steluțe Curiozității :
Discuţii pe marginea unor imagini:
Dacă ai fi un fulg de
„Jocuri sportive de iarnă practicate de zăpadă cu creionul simplu cum să meargă
nea…….
de copii. Joc de rol „De-a oamenii de sania bine? 
Tranziții„ Zboara fulgule,
Educația digitală zăpadă”
zboara”
„Detectivii urmelor din zăpadă”- Sarcini: imită roluloamneilor de
vizionare desen animat zăpadă care se joacă cu copii
Prezentare power point sportul
Evaluarea DLC: 446 ; DPES: 295 ; DC: 68; DFFS:35 ; etc.
Implicarea părinților Evaluarea zilei
Să prezinte un colaj cu un patinuar de gheață cu copii În această zi copii s-au familarizat cu conțintul de a povesti pe baza imaginilor a
207
sporturilor de iarnă

Proiectarea zilnică
Data: Tema zilei: Dimensiunea: Educație plastică și Educație muzicală
04.02.202 Săniuța Unități de competență:
1 2.1. Recunoaşterea materialelor şi a ustensilelor utilizate în activități picturale, grafice, de modelaj, a celor decorativ-
Ziua: aplicate.
Joi 2.1. Interpretarea cântecelor în grup mare, mic, individual.
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității copii vor fi capabili:
Cognitive:
-să numească procedeele de artă în cadru realizări unei săniuței;
Psihomotorii:
-să mânuiască cu grijă materialul didactic ;
Socio-afective:
-să manifeste dorință față de aplicarea unei săniuțe pentru jocul său;
Vocabular: săniuță, fuguță., pârtie, , copii, fulgi jucăuși, bulgăreală etc.
Resurse materiale: fișe labirint, cercuri roșii, foi A4, guaș, creioane colorate, fișe cu ghete de iarnă pentru joc etc.
ADP Rutina și tranziții Activități commune Activității pe centre de Activități din I-a parte și a doua
interes jumătate a zilei
 Educație plastică Științe: „ Drumul fetiţei la  Jocul
Întâlnirea de dimineață:
*Salutul: Ne salutăm cu