Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.înv.

primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

JOC ȘI MIȘCARE

Anul școlar: 2017- 2018


Clasa a III-a

Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate

Disciplina: Joc și mișcare

Număr de ore pe săptămână: 1 oră

Semestrul I : 17 ore ( 17 x 1 = 17)

Semestrul al II-lea: 14 ore ( 17 x 1 - 3 = 14)

Total ore anual: 31 ore

Programa școlară de Joc și mișcare aprobata prin: OMENCS nr. 5003/02.12.2014

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ – CLASA A III-A


Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

JOC ȘI MIȘCARE

SEMESTRUL I

Nr Unitatea Competenţe Nr.


crt tematică specifice Conţinuturi vizate ore Săpt. Obs

1. Din nou la 1.1; 1.2; Stil de viață activă 3 S1-S3


şcoală 1.3. Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers,
cu purtări de obiecte

2. Împreună ne 1.1; 2.1; Deprinderi de comunicare și lucru în echipă


jucăm 2.2; Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de
mișcare (gesturi, semne, semnale)
Reguli de interacțiuni într-un grup (respectarea
echipei adverse, recunoașterea rezultatelor 4 S4-S7
întrecerii în cadrul jocurilor, respectarea
regulilor de către partenerii de întrecere)
Jocuri de mişcare desfăşurate în anotimpul
toamna
Evaluare

3. Hai să ne 1.1; 1.2; Capacitate psiho- motrică


jucăm  ! 1.3; 2.1; Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers,
2.2 cu purtări de obiecte
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante 6 S8-S13
de alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole,
cu trecere peste obstacole, cu transport și
punere de obiecte)
Evaluare

4. Cei mai 1.3; 2.1; Deprinderi de comunicare și lucru în echipă


buni, 2.2 Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de
câștigă! sprijin necondiționat (acțiuni în perechi,
grupuri mici, cu schimbarea rolurilor la fiecare
execuţie) 4 S14-S17
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
(întrebări şi răspunsuri cu privire la rezultatele
jocurilor)
Jocuri şi ştafete
Stil de viață activă
Jocuri de mișcare desfășurate în anotimpul
iarna
Evaluare
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

SEMESTRUL II

Nr
Unitatea Competenţe Nr.
cr Obs
tematică specifice Conţinuturi vizate ore Săpt.
t

1. Mișcare, 1.1; 1.2; Capacitate psiho- motrică


mișcare, 1.3; 2.1; Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante
mișcare… 2.2; de aruncare și prindere ( aruncarea lansată cu
două mâini înainte, în sus și pe deasupra
capului, prinderea cu o mână prin apucare,
aruncare azvârlită la distanță și la țintă) 4 S18 – S21
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete
cuprinzând deprinderi motrice complexe
(utilitar- aplicative): tracțiune- împingere;
cățărare- coborăre; tracțiune)
Evaluare

Săptămâna 24, ”Să fii mai


2. Jocul 1.1; 1.2; Capacitate psiho- motrică
înseamnă 1.3; 2.1; Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea
rezistență! 2.2; calităților motrice (viteze de deplasare în relație

bun!”
cu un partener, rezistența generală, forța
dinamică a trunchiului și abdomenului 2 S22-S25
Jocuri pentru orientarea spațio- temporală
(repere stabile, dinamice; ritm)
Evaluare

Stil de viață activ


3. Suntem mai 1.1; 1.2; Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor
sănătoși prin 1.3; 2.1; cardiace și respiratorii
joc! 2.2; Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul 3
S26-S29
liber, incluzând întrecerea între grupuri
Concursuri
Evaluare

4. În prag de 1.1; 1.2; Stil de viață activ


vacanță 1.3; 2.1; Jocuri de mișcare în aer liber în anotimpul vara
2.2; Concursuri școlare 5
S30-S34
Activități turistice – jocuri practicate în
excursii, drumeţii tabere
Evaluare finală, aprecieri, îndrumări

S-ar putea să vă placă și